Page 1

Indbydelse til åbent hus

Brian Olesen på besøg

Leder/sommerbrev

august-december 2011

Overbroen IMU - et åbent fællesskab

Nørresundby


Leder/sommerbrev

Kære læser! I Indre Mission i Nørresundby del tager vi naturligvis i den kæmpefest, der afholdes i år til ma rkering af Indre Missions 150 års jubilæum med åbent hus på Øst ergade 30 og du er selvfølgelig inviteret uanset hvem du er. Se indbydelsen på side 4. Ud over dette arrangement har Maria og Janni sammensat et meget spændende program, som med Guds velsignelse vil give et dejligt berigende efterår, hvor vi kan lære både Jesus og hinanden endnu bedre at kende. Den “nye” bestyrelse er ved at væ re faldet nogenlunde godt til rette i opgaverne og der der genere lt en god vilje og arbejdsiver for at tilrettelægge missionsarbej det ud fra Nørresundby Missionshus. Som bekendt er kon stitueringen lidt speciel, sådan at Feta og Lars deler formandssk abet, hvor Feta mest står for det administrative og Lars har det ånd elige ansvar - selvfølgelig begge dele med hjælp fra den øvr ige bestyrelse. Vi har fortsat et højt aktivitetsnivea u i huset med både vores egne møder i Nørresundby IM, Overbro en IMU, Luthersk Missions mødeplads, LM teen- og juniorklub og endelig Luthersk missions radio, Lumi rad io Aalborg. De mange mennesker, der har der es gang i huset har formentlig også lagt mærke til at vores nye pedelpar, Anne og Troels, er kommet godt i gang med deres tjeneste i missionshuset. Snart kan de forhåbentlig også flytt e ind på 2. sal af lejligheden.

2


r også næsten afsluttet for Dermed er de store byggeprojekte et mange kræfter i både denne omgang og det har også tag skal der også siges tak til byggeudvalg og bestyrelse. Derfor rn, Martin og Troels og Anne blandt andre Anders, Klaus, Thorbjø udførelse og det helt store som har hjulpet med planlægning, enkelt af bidragyderne, der har overblik. Også en stor tak til hver et og renovere pedellejligheden. gjort det muligt både at skifte tag n og en ekstra modtager til Samtidig har vi også fået ny mikrofo n telespole i høreapparatet teleslynge, så hørehæmmede ude talerstolen. også kan høre, hvad der tales fra der også fortsat vil være stor Det er vores håb for efteråret, at nde opgaver, både i forbindelse tjenstvillighed i forhold til komme med lejren og åbent hus, men med konkrete opgaver i forbindelse og næstekærlighed for de folk, også til at rumme og vise omsorg - det er muligvis et af de der måtte opsøge vores fællesskab stærkeste værktøjer til mission! På bestyrelsens vegne og i bøn om s “at Kristus ved troen må bo i jere og e ted fæs rod hjerter og I være I grundfæstede i kærlighed, så at får sammen med alle de hellige n styrke til at fatte, hvor stor bredde og længden og højden og dybden , er, og til at kende Kristi kærlighed I så som overgår al erkendelse, fyldes, til hele Guds fylde nås.” Ef, 3, 17-19 Lars

3


Indbydelse til åbent hus i Missionshuset

Lørdag d. 10 september 2011 er 150 år I anledning af, at Indre Mission fyld dt åbent holder alle Missionshuse landet run rer vores hus, hvilket selvfølgelig også indebæ missionshus! åbner dørene Dagen bliver en dag, hvor vi bl.a. er på gratis op over for vores naboer og inviter tror på og frokost og til en snak om, hvem vi t. hvad vi foretager os i Missionshuse kellige Der vil i løbet af dagen foregår fors og Sidsel fra aktiviteter i huset, bl.a. vil Steffen cert. Light up Lion komme og give kon gelig og Kom om deltag i en forhåbentlig hyg 15.00. velbesøgt dag i tidsrummet 10.00Feta

4


Program - Indre Mission Mødeleder

Andagt

Kaffe

August 11.aug

Opstartsmøde hos Ellen Møller, Rolighedsvej 47 - VI griller

Feta

Lene

Mona Kirstine

18.aug

Frihed Peter Flyvholm

Anne RL

Trine

Maria V Janni

24. aug

Eftermiddagsmøde (kl. 14.30)

25. aug

Bibelstudie i hjemmene Kontakt Feta, hvis du vil med i en gruppe

September

Det er klokk en 18:00 - Medbring s elv kød, service og drikkevarer vi sørger for re sten! Christian Lene

1. sep

Filmaften

2. sep

Kulturnat i Bethesda Aalborg, Jernbanegade 16

7. sep

Selvhjulpen, eller Kristus-afhængig? Kredsens efterårsmøde i Bethesda Ole Dahl

10. sep

Åbent hus - IMs 150 års jubilæum kl. 10-15 (se side 4)

15. sep

Tro, tvivl og kriser i troslivet Ulrik Petersen

Klaus

Thorbjørn

Mona Troels

20. sep Fællesmøde

Åbne Døre Klaus Dahl

IMU

Peter K.

IMU

28. sep

Eftermiddagsmøde (kl. 14.30)

29. sep

Musse

Bibelstudie i hjemmene Kontakt Feta, hvis du vil med i en gruppe

5

Lars Ivar

Ovenlys på hverdagen


Info Indre Mission er en del af den danske folkekirke og vil forkynde evangeliet om Jesus Kristus.

Hvis du har behov for at blive hentet og bragt kan du kontakte Janni på t: 23297475 - så sørger hun for at du bliver hentet og bragt.

Kom og vær med! Vi samles om Ordet, Jesus Kristus, det ord, som kan skabe glæde og fred, også

Der er fællesspisning i missionshuset før hvert “fællesmøde”, hvor vi derfor starter klokken 18:00

i dit liv.

Det koster 20,- pr. person

Hver eneste

søndag klokken 19.30

Ansvarlig: 20/9: Janni & Lars 11/10: Mona & Anne RL 08/11: Feta og Musse 06/12 Kirstine & Klaus

er der mulighed for at smide sig i missionshusets sofaer, mens vi læser og diskuterer Bibelen. Bibelstudierne er særligt åbne og tilrettelægges ud fra de spørgsmål deltagerne selv måtte have.

Alle møderne i programmet starter klokken 19.30 og foregår på Østergade 30, Nørresundby, når der ikke er oplyst andet.

imnord.dk overbroen.dk jesusnet.dk lysetoglivet.dk adamogeva.dk indremission.dk filmogtro.dk

Der er normalt bedemøde klokken 19.00 før møderne. 6


Program - Indre Mission Mødeleder

Andagt

Kaffe

Christian

Klaus

Peter V Anne RL

IMU

Trine Anne LC

Oktober 6. okt

I Herrens tjeneste Mogens Nørgaard

11. okt Fællesmøde

De sidste tider i bibelsk perspektiv Robert Svendsen

19. okt

Eftermiddagsmøde (kl. 14.30)

20. okt

Bibelstudie i hjemmene

X

Kontakt Feta, hvis du vil med i en gruppe

November

Lars Ivar

Husk fælles lejr! 28-30 okt. Der kommer

særskilt pro gram!

3. nov

Ægteskabet i skaberordenen Knud Erik NIelsen

Kirstine

Thorbjørn

Maria V Lars

8. nov Fællesmøde

Julenisser og dæmoner Bent Houmaa Jørgensen

IMU

Peter K

IMU

17. nov

Hvordan møder vi homoseksuelle? Johan Smidt Larsen

Lene

Thorbjørn

Peter V Janni

23-24. nov

Bibelkursus i Bethesda

30. nov

Eftermiddagsmøde (kl. 14.30)

IMU

Lars

Trine Christian

Feta

Troels

Anne LC Lars

December 1. dec 6. dec Fællesmøde 15. dec

Bibelstudie i hjemmene Kontakt Feta, hvis du vil med i en gruppe

Adventsfest Preben Hansen Medbring en pakke til 20,- til bankospillet

Lovsangs- og vidne-møde

7


Overbroen IMU - et levende fællesskab

Det første der slår mig, når jeg ska l beskrive hvad det unikke ved Overbroen IMU er, må være den nærhed jeg oplever der . Der er ikke kun fokus på nærhed med Gud me n også med hinanden. Vi er en forholdsvis lille flok, og det giver mulighed for at kende hinand en og skabe et levende fællesskab, og derved bliver Gud også mere levende. Jeg nyder isæ r, at vi tør udfordre hinanden og dermed ogs å lære hinanden bedre at kende. Vi er me get forskellige på mange punkter, me n vores venskab med Gud og med hinand en binder os sammen. Der er ikke én eneste der kan undværes. Vi mødes ikke blot for at snakke om Gud. Vi vil mere end det. For nyl igt havde vi dreng/pige-dag, hvor pigerne hyg gede med smykker og dans, mens drengene legede med atv’er og lavede mad, og om aft enen mødtes alle og spiste og hyggede. Dette er blot et eksempel på den måde vi lærer hinanden at kende. Det er min overbevisning , at jo bedre vores fællesskab er, des mere tør vi åbne op for hinanden, des rigere bliver vor es diskussioner om Bibelens indhold og des mere får vi Gud ind under huden og mæ rker ham i vores liv. Vera

8

!


program - overbroen

ml

k/a

udvalget

udvalget

august 30. aug

opstart

september 6. sep

bibelstudie

13. sep

at forkynde med andet end ord mette og lene

jeanette

allan frits

20. sep fællesmøde

åbne døre klaus dahl

daniel

heidi jens

27. sep

israelmissionens unge

maria s

martin marianne

oktober 4. okt

bibelstudie

11. okt fællesmøde

de sidste tider i bibelsk perspektiv robert svendsen

18. okt

efterårsferie

25. okt

X

lovsangs- og vidnemøde

Husk fælles lejr! 28-30 okt. Der kommer

særskilt pro gram!

9

andagt jesper

henriette

vera frits


program - overbroen

!

ml

k/a

november 1. nov

bibelstudie

8. nov fællesmøde

julenisser og dæmoner bent houmaa jørgensen

maria l

jacob jeanette

15. nov

formaning - hvad er det? beate højlund

martin

allan maria s

22. nov

socialaften

rene

heidi jens

29. nov

bibelstudie

december 6. dec fællesmøde 13. dec

adventsfest preben hansen

marianne

medbring en pakke til 20,- til bankospillet

jueafslutning

10

udvalget

udvalget


Navne og numre Formand (IMU Overbr oen) Maria Lund Pedersen t: 22 42 99 16

Kontaktperson (IM) Anne-Mette Eriksen (Feta) t: 26 33 48 24

Kasserer (IMU Overbroe Jeanette Mikkelsen t: 40 27 49 87

Kasserer (IM) Lars Møller Christensen t: 40 52 85 30

n)

Pedelpar Anne og Troels Rauff Larsen t: 60 61 11 41

Kontaktperson (IM - eftermiddagsmøder) Villy Sørensen t:98 17 09 54

Bankforbindelse (IM) Spar Nord: 9028 2140341072 Hvis du ønsker at modtage fællesmail, kontakt da Troels på indbetaling@gmail.com Telefonandagt: 70 300 150 eller www.netandagten.dk 11


Hvem er vi?

Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark stiftes den 13. september 1861 på Sjælland i Stenlille af præster og lægfolk. I lovene udtrykkes det fælles formål: på evangelisk-luthersk grund og så vidt muligt i forbindelse med folkekirkens præster at virke til troslivets vækkelse og de troendes sammenslutning i de helliges samfund. Det fornemmes tydeligt, at der er tale om gamle formuleringer; men som definition på grundlag og målsætning står de gamle ord fortsat ved magt. Formålet er uændret - men for at skærpe opmærksomheden er missionen i 2006 nyformuleret. Indre Mission vil: Lede til Jesus - leve i Ham. Indre Missions Ungdom (IMU) er et kristent fællesskab, hvor alle teenagere og unge er velkomne.

“Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile.” Mattæusevangeliet kapitel 11, vers 28

Indre Missions Hus Østergade 30 9400 Nørresundby

Efterårsprogram 2011  

For Indre Mission i Nørresundby

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you