Page 1

Forvaltning, der forandrer

Info Navne og numre

Program

Januar - juni 2012

Forvaltning og forandring

Nørresundby


Leder

Kære læser! Èt af Indre Missions indsatsområder er som bekendt: “forvaltning, der forandrer”. Vi har fået ufattelig meget af Gud; alt godt kommer fra ham. En af de store glæder ved disse gratis gaver er, at de sætter os i stand til at gøre en positiv forskel i verden. Vi får liv, tid, evner, penge, nådegaver, ansvar – alt skal forvaltes. Når vi forvalter Guds gaver efter hans vilje, udfoldes hans mægtige kræ fter i vores svaghed. Vi velsignes. Der er mange menneske r, der trænger til, at Guds hjælp når frem til dem. Derfor må forvaltningen af Guds gaver også stå stærkt i Indre Mission i Nørresundby. Forvaltning er altså at tage ansvar for at bruge vores Gudgivne gaver og lade dem komme til anv endelse i vores omgivelser. I Overbroen IMU har man i starten af januar valgt at lukke foreningen ned. På den ene side er det beklageligt, at der dermed ikke i øjeblikket er et tilbud, der er decideret målrettet aldersgruppen. På den anden side er det meget glædeligt, at medlemmerne af overbroen har som én af bevæggrundene for nedlæggelse af foreningen, at de gaver og kræfter, som foreningens medlemmer har, kan anvendes bedre samlet i Nørresundby IM. Min bøn og mit håb er at beslutningen må være Gud til ære.

2


på et halvår med meget Vi kan i Nørresundby IM se tilbage kan næppe sættes for højt ne velsignede møder og forventninger og samvær med hinanden om og til det kommende halvårs møder med vores frelser. en IMU er der altså masser af På trods af lukningen af Overbro Indre Mission er vi dog positiv forventning til fremtiden. I edeværelse i folkekirken. En efterhånden pressede på vores tilst stilling er på vej til at miste til lige kirke, der i misforståede hensyn laget om indførelse af et ritual sin troværdighed og som, med fors rt ikke længere er tro mod sit for vielse af homofile, måske sna grundlag, Bibelen. være vores motivation og bøn Forsvar af Bibelens sandheder må at vores midler. og deltagelse i den offentlige deb nu engang ændret en smule. Organiseringen i bestyrelsen er end ligeså Anne, da de som bekendt Feta træder ud af bestyrelsen og der. Lars Ivar har indvilliget i at begge er i lykkelige omstændighe r Feta. overtage næstformandsposten efte

Guds fred Lars

3


Program Mødeleder

Andagt

Kaffe

Troels

Musse

Feta

Kirstine

Klaus

Maria V Mona

Bestyrelsen

Bestyrelsen

Vera Jens

Henriette

Allan

Trine Janni

Feta

Feta

Allan Marianne

Daniel

Martin M

Lars Ivar Thorbjørn

Januar 10. jan

Tage Grønkjær

11. jan

Bibelstudie (kl. 14.30)

19. jan

Peter Flyvholm

25. jan

Tale og sang, v/ Benny Kusk, Aalborg (kl. 14.30)

26. jan

Bibelstudie i hjemmene

Februar 2. feb

Generalforsamling

8. feb

Bibelstudie (kl. 14.30)

9. feb

Når Gud kalder Allan Graugaard,

14. feb kl.18:00

Peder Jørgensen, studerende på menighedsfakultetet Fællesspisning: Anne CL og Christian

22. feb

Tale, Preben Hansen (kl. 14:30)

23. feb

Bibelstudie i hjemmene

Marts 1. mar

Mission Afrika Niels Grymer

7. mar

Bibelstudie (kl. 14.30)

4


Mødeleder

Andagt

Kaffe

8. mar

Bibelstudie i hjemmene

13. mar kl. 18:00

Er hellighed værd at gå efter? Gunnar Bruhn Hele huset holder fællesmøde - IM, LM og Lumi Radio Fællesspisning:Maria og Allan

Lars Ivar

Peter K

LM Mødeplads

22. mar

Sammenkomst for menigheden

Klaus

Jakob

Jeanette Daniel

28. mar

Tale, Anders J. Jensen, Års (kl. 14:30)

29. mar

Påsken Peter Madsen, Israelsmissionen

Lene

Trine

Troels Jesper

Villy

Lars

Maria Heidi Mona

Maria

Lene

Kirstine Peter V

Troels

Martin

April 11. apr

Kredsmøde Hanus Poulsen, Randers

19. apr

Bibelstudie i hjemmene

25. apr

Bibelstudie (kl. 14.30)

26. apr

Guds barmhjertighed -vores barmhjertighed, Luk 6,36 og Matt. 9,13 Finn Mikkelsen, Sømandsmissionen

Maj 1. maj kl. 18:00

Robert Svendsen Fællesspisning: Janni og Lars

9. maj

Tale, Leif Jensen, Hjørring (kl. 14.30)

10.maj

Bibelstudie i hjemmene

23. maj

Bibelstudie (kl. 14.30)

X Rene

Reservér 12. maj til rengørings dag i missionshus

5

et!


Program Mødeleder

Andagt

Kaffe

24. maj

Gennemgang af Kolossenserbrevet Ulrik Pedersen

Musse

Daniel

Trine Christian

31. maj

Preben Hansen

Christian

Jens

Lene Feta

Allan

Jesper

Villy Peter V

Jeanette

Lars Ivar

Anne R Henriette

Juni 7. jun

Villy Pedersen

13. jun

Bibelstudie (kl. 14.30)

14. jun

Bibelstudie i hjemmene

21. jun

Hvad skal jeg tro, når jeg ikke mærker at Gud hører min bøn? Mogens G. Jensen

28. juni

Sommerafslutning

Indre Mission er en del af den danske folkekirke og vil forkynde evangeliet om Jesus Kristus. Kom og vær med! Vi samles om Ordet, Jesus Kristus, det ord, som kan skabe glæde og fred, også

Fra lejren i efteråret

i dit liv.

6


Navne og numre Pedelpar Anne og Troels Rauff Larsen t: 60 61 11 41

Kontaktperson Lars Ivar Christensen t: 26 33 48 24

Hvis du ønsker at modtage fællesmail, kontakt da Troels på indbetaling@gmail.com

Kasserer Lars Møller Christensen t: 40 52 85 30

Eftermiddagsmøder Villy Sørensen t: 98 17 09 54

Bankforbindelse Spar Nord: 9028 2140341072

Hvis du har behov for transport til og fra møder, kan du kontakte Janni på t: 23297475 - så sørger hun for det.

Søndage klokken 19.30 er der mulighed for at smide sig i missionshusets sofaer og læse og diskutere Bibelen. Bibelstudierne er særligt åbne og tilrettelægges ud fra de spørgsmål deltagerne selv måtte have.

Info Der er fællesspisning i missionshuset før hvert af de møder, der afholdes om tirsdagen. Derfor starter vi disse dage klokken 18:00 Det koster 20,- pr. person

Telefonandagt Links: imnord.dk jesusnet.dk lysetoglivet.dk adamogeva.dk indremission.dk filmogtro.dk

Alle møderne i programmet starter klokken 19.30 og foregår på Østergade 30, Nørresundby, når der ikke er oplyst andet.

7

70 300 150 eller netandagten.dk


Hvem er vi? Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark stiftes den 13. september 1861 på Sjælland i Stenlille af præster og lægfolk. I lovene udtrykkes det fælles formål: på evangeliskluthersk grund og så vidt muligt i forbindelse med folkekirkens præster at virke til troslivets vækkelse og de troendes sammenslutning i de helliges samfund. Det fornemmes tydeligt, at der er tale om gamle formuleringer; men som definition på grundlag og målsætning står de gamle ord fortsat ved magt. Formålet er uændret - men for at skærpe opmærksomheden er missionen i 2006 nyformuleret. Indre Mission vil: Lede til Jesus - leve i Ham.

Vi glæder os til at se dig! Indre Missions Hus Østergade 30 9400 Nørresundby

Forårsprogram 2012  

Kom og vær med!

Forårsprogram 2012  

Kom og vær med!