Page 1

This magazine offers you a new digital ezperience using the app LayAR simply dowload free app from the QR code presented, find this symbo on a page and scan.


INTO THE RELAX

ถ้าพูดถึงการพักผ่อน เราเชือ ่ ว่าภาพแรกทีผ ่ ด ุ ขึน ้ มาในหัวสำ�หรับชาวแทนคงหนีไม่พน ้ ทะเล การนอนเกือกกลิ้งอยู่ริมหาดให้แสงแดดลามเลียจนผิวเปลี่ยนกลายเป็น สีน้ำ�ผึ่ง หรือจะออกไปในทะเลเพื่อที่จะเปิดโลกทัศน์โลกใต้ทะเลให้กว้างใหญ่มากขึ้น รอช้ากันอยูท ่ �ำ ไม เราจะพาคุณลงไปยังเมืองระนอง ทีม ่ ฉ ี ายาเท่ๆว่า “เมืองฝนแปด แดด สี่” แล้วต่อเรือเมล์เข้าไปสู่เกาะพยามกัน ด้วยฤดูมรสุมและเกาะพยามที่ไม่ค่อยจะเป็นที่ รูจ ้ ก ั ของเราเท่าไหร่นก ั มาดูกน ั ว่าทริปนีข ้ องเราจะเป็นยังไง แต่บอกไว้กอ ่ นนะ อย่าคาด หวังอะไรกับทะเลหน้ามรสุม 55


HOW HOW TO TO PHAYAM PHAYAM จากกรุงเทพสามารถเดินทางมาจังหวัดระนองได้หลาย ทาง ขับรถมาเองได้ ห่างจากกรุงเทพประมาณ 600 กม. แต่ช่วงชุมพรไประนองจะเป็นทางขึ้นเขาที่คดเคี้ยว เอา เป็นว่าถ้าไม่เซียนหรือไม่อยากจะเหนื่อยกับการขับรถมาก เลือกใช้บริการขนส่งสาธารณะอย่างรถทัวร์ก็น่าจะสบาย กว่า ซึ่งรถทัวร์จากสายใต้ใหม่ก็มีหลายเจ้าด้วยกัน ไม่ว่า จะเป็นของ บขส./นิวมิตรทัวร์/โชคอนันต์ทัวร์/สมบัติทัวร์ ชั้น ป.1 ราคาอยู่ที่ประมาณ 400-450 บาทไม่เกินนี้ถ้างบ เยอะหน่อยก็นั่งแบบ VIP ไปเลย ใช้เวลาเดินทาง 9 ชั่วโมง โดยประมาณ ก็ถึงบขส.ระนอง หรือถ้ามาเครื่องบินก็มี ของนกแอร์นะมาลงที่ระนองเลย หรือจะนั่งไปลงภูเก็ตแล้ว นั่งรถทัวร์หรือรถตู้ย้อนกลับขึ้นมาระนองก็ได้ พอถึงที่บขส.ระนองแล้วจะมีรถสองแถวเขียนว่าไปเกาะ พยาม - เกาะช้าง ไปส่งที่ถ้าเรือเลย ถ้าหาไม่เจอลองถาม คนแถวๆนั้นก็ได้ ราคาคนละ 15 บาท รถจะเข้าไปส่งถึงที่ ท่าเรือเลย แล้วก็ไปซื้อตั๋วต่อเรือเข้าไปเกาะพยาม เรือมีให้เลือก 2 แบบ มีเรือธรรมดา มีรอบ 9.00 10.00 และ 14.00 ราคา 150 บาท ใช้เวลา 2 ชั่วโมง กับเรือสปีด โบ๊ท มีรอบ 10.00 กับ 14.30 ราคา 270 บาท ใช้เวลาแค่ 40 นาทีก็ถึงเกาะพยาม


“We live in a wonderful wo charm and adventure. There we can have if only we seek

-- John John Ste St


orld that is full of beauty, e is no end to the adventures k them with our eyes open.�

teinbeck einbeck --


PHAYAM MAP การเดินทางบนเกาะจะใช้ มอเตอร์ไซต์เป็นหลัก หาเช่าเอาได้ ไม่ยาก หน้าท่าเรือมีเยอะมาก รถ มีเกียร์ 150 บาท/วัน รถออร์โต้ 200 บาท/วัน มีน้ำ�มันขวดให้เติม ไม่ต้องรีบเช่าร้านแรกๆเดินเข้ามา หน่อยจะมีร้านถูกกว่าต่อรองราคา ได้ ไม่แน่อาจได้ถูกกว่านี้

WALK TO MO ON


one for all

K OVE

อ่าวใหญ่

ชาว X - tream ต้องไม่พลาดอ่าวนี้ ลมแรงเหมาะกับการ เล่นเซิร์ฟเป็นที่สุด หาดใหญ่สมชื่อจริงๆ ถ้าอยากเห็น ท้องฟ้ากับน้ำ�ทะเลสีเข้ม ต้องมาช่วงเช้า เพราะพระอาทิตย์ จะอยู่ด้านหลัง ถ้าเป็นช่วงน้ำ�ลงจะเห็นริ้วทรายบนหาด สวยงาม ตกเย็นให้มาดูอาทิตย์ตกที่นี้ อาทิตย์สวย ฝรั่งดี

อ่าวเขาควาย อ่าวนี้ถูกแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ เหนือกับใต้ ถ้าอยากได้ความ สงบให้เลือกพักฝั่งใต้ แต่ถ้าชอบความมันส์ก็เลือกฝั่ง เหนือเลย แต่อ่าวนี้ไม่ค่อยเหมาะกับการเล่นน้ำ�เท่าไหร่ เพราะเป็นโคลนนิดๆและเป็นหาดตื่นๆด้วย แต่สามารถเดิน เดินไปดูหมู่บ้านชาวมอแกนได้ ไม่ไกลจากหาดมากนัก

อ่าวกวาวปีบ หาดนี้ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดบนเกาะพยาม หาดสวย น้ำ�ใส บรร ยากาศเงียบสงบ ไม่แปลกทำ�ไมหาดนี้ฝรั่งมานอนเล่นหาด นี้เยอะ แวะไปหาของกินที่กวาวปีบ รีสอร์ท ได้ อร่อย ไม่แพง แต่อ่าวนี้ถนนไม่ค่อยดีสักเท่าไร ถ้าไม่ขำ�นาญในการขับ ยิ่ง ต้องเพิ่มความระวังเป็นพิเศษ

อ่าวแม่หม้าย อ่าวนี้เป็นที่ตั้งของท่าเรือ แหล่งรวมร้านค้าและร้านเช้ามอ เตอร์ไซต์ แต่หาดส่วนใหญ่จะเป็นโขดหิน ลงเล่นน้ำ�ไม่ได้ ไม่ ไกลกันนั้นเป็นที่ตั้งของ วัดเกาะพยาม ที่มีโบสถ์กลางน้ำ� ถ้านั่งเรือมาก็จะเห็นโบสถ์ตั้งอยู่โดดเด่นก่อนถึงเกาะ อ่าวนี้ ต้องมาดูอาทิตย์ขึ้นให้ได้ บอกเลยว่าห้ามพลาดจริงๆ


PHAYAM TO RELAX บนเกาะพยามมีที่พักเยาะมาก ไม่ต้องกลัวไม่มีที่นอนเลย แต่ ถ้าใ้ห้เรา recommend ก็คงจะหนี ไม่พ้นที่พักที่ขึ้นชื่อสองแห่ง นี้นั้น ที่ไม่ว่าใครได้แวะเวียนไป เกาะพยามเป็นอันต้องแวะไป พักตลอดๆ

The Blue Sky Resort


banana Resort

hippy bar

make me tan skin


“A journey is like marr to be wrong is to th

-- John John St St


riage. The certain way hink you control it.�

teinbeck einbeck --


PHAYAM GALLERY


Co op phayam  
Co op phayam  
Advertisement