Page 1

Vormingsbrochure Voorjaar 2018 Netwerk Palliatieve Zorg Limburg


VOORWOORD NPZL wil Palliatieve zorg in Limburg ondersteunen zodat eenvoudige, maar goede palliatieve zorg een vanzelfsprekendheid wordt. Bewustmaking van het belang van palliatieve zorg en kennisopbouw over deze zorg is ons doel. In het hulpverlenerslandschap zijn er ‘vaste waarden’ en ‘nieuwelingen’ die zich dagelijks inzetten voor palliatieve zorg. Daarom bieden we enerzijds basisopleiding en anderzijds verdieping in palliatieve zorg. Zo kan u in het voorjaar een 7-daagse kernopleiding in palliatieve zorg bij ons volgen. Mensen die zich willen inzetten als vrijwilliger in palliatieve zorg komen aan hun trekken in onze vrijwilligersopleiding. Dit jaar willen we in de avondsymposia van het voorjaar aandacht geven aan ‘Tijd maken voor het levenseinde’, waarbij ‘het natuurlijk overlijden, de onthaastte dood’ eerst aan bod komt. In de media komt euthanasie vaak aan bod als synoniem voor een waardig levenseinde. We vinden het belangrijk om hierin verbreding te geven en een blijvend zicht op de andere mogelijkheden. ‘Pallitopics’, ons initiatief voor de thuiszorg kende in het voorjaar van 2017 zijn opstart. Uit feedback van de deelnemers bleek dat er een behoefte is aan basiskennis over palliatieve zorg. Daarom organiseren we opnieuw op twee verschillende locaties ‘Pallia-Wablief’. Omdat zorgvuldige communicatie bij zorg aan het levenseinde zo belangrijk is zetten we ook terug in op vroegtijdige zorgplanning bij personen met dementie in een 3-daagse opleiding waarbij o.m. gewerkt wordt met een speciaal ontwikkelde app. Een goede manier om een globaal zicht te krijgen op de context van een patiënt is het exploreren van ‘het levensverhaal’. In het kader van contextuele zorg zoemen we eveneens gedurende 1 dag in op ‘parentificatie’. Als je kennis wenst op te bouwen binnen je organisatie/HAK rond de opioïdenconversietabel dan kan je nog steeds bij ons terecht voor een ‘in huis’ training. Zie je een opleiding die bij jou past? Aarzel niet, schrijf je in en tot binnenkort ! Het NPZL team

2


KALENDER 23 januari 2018

Multidisciplinaire kernopleiding palliatieve zorg (7-daagse opleiding)

4-5

30 januari 2018

Palli-topics: Pallia-Wablief?

6

5 februari 2018

Vrijwilligersopleiding (7-daagse opleiding)

7

13 februari 2018

Palli-topics Pallia-Wablief?

6

13 maart 2018

Avondsymposium: Een natuurlijke dood, hoe gaat dat alweer?

8

27 maart 2018

Vroegtijdige zorgplanning: dementie

9

27 maart 2018

Avondsymposium: Een natuurlijke dood, hoe gaat dat alweer?

8

24 mei 2018

Balans in beweging. Contextuele benadering in palliatieve zorg

10

5 juni 2018

Vertel me je verhaal, ik heb tijd. Levensverhalen in de zorg

11

Najaar

Pijn & symptoomcontrole in palliatieve zorg voor verpleegkundigen

12-13

Op aanvraag

Vorming opioĂŻdenconversietabel

14

3


MULTIDISCIPLINAIRE KERNOPLEIDING PALLIATIEVE ZORG INHOUD Palliatieve zorg is een totaalzorg die zich toelegt op zowel lichamelijke, emotionele, sociale als spirituele zorg. In deze 7-daagse opleiding besteden we aandacht aan elk van deze domeinen. Je verwerft kennis en vaardigheden om in de praktijk aan de slag te kunnen. Dit alles doe je samen met collega’s uit diverse sectoren zodat een interactief leren ontstaat. Volgende thema’s komen aan bod: 

Geschiedenis van palliatieve zorg

Regelingen en tegemoetkomingen

De palliatieve patiënt

Pijn & symptoomcontrole

Een contextuele benadering

Kinderen en jongeren betrekken in palliatieve zorg

Communicatie met palliatieve patiënten en hun naasten

Ethisch reflecteren op de grens van leven en dood

Medisch begeleid sterven: een begrippenkader

Spirituele Zorg

Rouwzorg

Complementaire Zorg

Zorg voor de zorgenden

Zelfreflectie, introspectie en zelfontwikkeling zijn thema’s die voor iedere hulpverlener doorheen een loopbaan terugkomen. In de context van palliatieve zorg zien wij dit ‘kijken naar jezelf’ als een absolute noodzaak. Binnen de opleiding zal er dan ook meermaals aandacht worden besteed aan wie jij bent als persoon en wat jijzelf meeneemt aan eigen ervaringen in de relatie met patiënten en naasten.

4


MULTIDISCIPLINAIRE KERNOPLEIDING PALLIATIEVE ZORG (vervolg) DOELGROEP Alle hulpverleners die zich inzetten voor palliatieve zorg en werkzaam zijn: 

Thuis

In een ziekenhuis

In een woonzorgcentrum

In een voorziening voor personen met een beperking

In een psychiatrisch verzorgingstehuis of ziekenhuis

...

ATTESTERING Aanwezigheidsattest

INSCHRIJVEN

DATA

Max. 22 deelnemers per opleiding!

Online inschrijven www.npzl.be/nl/vorming LOCATIE

Dinsdag 23 januari 2018

NPZL vzw, Welzijnscampus (Ingang C), A.Rodenbachstraat 29 te Hasselt

Dinsdag 6 februari 2018 Dinsdag 20 februari 2018

PRIJS

Dinsdag 6 maart 2018 Dinsdag 17 april 2018

€ 425,00 inclusief de middagmaaltijd, syllabus en koffie/thee/water tijdens de pauzes. Opleidingscheques worden niet aanvaard.

Dinsdag 8 mei 2018

INFORMATIE

OPBOUW

Els Noels - Heidi Jans

De opleiding omvat 7 lesdagen van 9u00 tot 16u30

011 81 94 72

Dinsdag 20 maart 2018

els.noels@npzl.be - heidi.jans@npzl.be

5


PALLI-TOPICS PALLIA-WABLIEF? De doelstelling van de Palli-topics is het uitwisselen van informatie en ervaringen, noden kenbaar maken, deskundigheidsbevordering en het bevorderen van samenwerking in de thuiszorg. Rekening houdend met de grootte van onze provincie, kiezen we ervoor om de Palli-topics op verschillende locaties te organiseren. Hiermee willen we alle geïnteresseerden de kans geven deel te nemen. In totaal zullen elk jaar 4 Palli-topics rond hetzelfde thema doorgaan in verschillende regio’s. In het najaar van 2017 vonden reeds twee edities plaats van ‘Pallia-Wablief?’ In het voorjaar van 2018 staan hiervan opnieuw twee samenkomsten op het programma. INHOUD Als hulpverleners willen we graag dat mensen ‘beter worden’, dat ze genezen. We worden echter allemaal geconfronteerd met situaties waar genezing niet meer mogelijk is en de eindigheid van het leven om de hoek komt kijken. Dit wil niet zeggen dat we niks meer voor onze patiënt kunnen doen, integendeel we kunnen nog heel veel doen en betekenen. Hier komt palliatieve zorg in beeld. Maar wat is dat nu eigenlijk palliatieve zorg? Hoe is deze benadering ontstaan en wat kunnen we er concreet mee doen in de praktijk? Wat is ieders rol hierin? Wanneer is iemand ‘palliatief’? Waar moet je aandacht voor hebben? Ken jij de definitie van palliatieve zorg? DOELGROEP Hulpverleners en vrijwilligers werkzaam in de thuiszorg.

ATTESTERING Aanwezigheidsattest

LOCATIE

DATUM

INFORMATIE

30 januari 2018 en 13 februari 2018

Brenda Claes - 011 81 94 72 brenda.claes@npzl.be

Nog te bepalen

Steeds van 13u00 tot 15u00 INSCHRIJVEN Online inschrijven www.npzl.be/nl/vorming

6


VRIJWILLIGERSOPLEIDING INHOUD - Kennismaking

- Zingeving en spiritualiteit

- Wat is palliatieve zorg?

- Zorg voor jezelf

- Pijn, pijnbehandeling, comfort

- Deontologie, beroepsgeheim, ethiek

- Verzorgingstechnieken

- Rechten, plichten en statuut van de vrijwilligers

- Communicatie, actief luisteren,

- Taken van de vrijwilliger, plaats in het team

omgaan in waarheid

- Waar kan je als vrijwilliger terecht? Info uit

- Complementaire zorg, emotionele zorg,

het werkveld

rouwzorg

Afscheid en broodjesmaaltijd

DOELGROEP Vrijwilligers die zich actief in palliatieve zorg engageren of die stap overwegen. Deze opleiding is niet bedoeld voor professionele hulpverleners

DATA

INSCHRIJVEN

Maandag 5 februari 2018

Online inschrijven www.npzl.be/nl/vorming Max. 20 deelnemers per opleiding!

Maandag 19 februari 2018

LOCATIE

Maandag 26 februari 2018

NPZL vzw, Welzijnscampus,

Maandag 5 maart 2018

A.Rodenbachstraat 29 te Hasselt

Maandag 12 maart 2018

PRIJS â‚Ź 40

Maandag 19 maart 2018

INFORMATIE

Maandag 26 maart 2018

Brenda Claes - 011 81 94 72

OPBOUW

brenda.claes@npzl.be

De opleiding omvat 7 lesdagen van 13u30 tot 17u00

7


AVONDSYMPOSIUM EEN NATUURLIJKE DOOD, HOE GAAT DAT ALWEER? INHOUD Het aantal overlijdens in Vlaanderen door euthanasie is de laatste tien jaar sterk gestegen. Ook in de media duikt het begrip als maar vaker op en dat heeft een weerslag tot op het sterfbed. De opkomst van het beheersingsdenken maakt dat ook ons levenseinde een nieuwe betekenis heeft gekregen: sterven moet mooi en controleerbaar zijn. In dit symposium leer je meer over de risico’s van deze belangstelling in het nieuwe gecontroleerd sterven: Nemen we nog tijd om te sterven? Is er plaats voor een ‘natuurlijke’ dood? Welke rol spelen we hierin als zorgverlener? Hoe kunnen we tijd nemen en geven voor het levenseinde? DOELGROEP Verpleegkundigen, psychologen, artsen, leerkrachten, vrijwilligers, zorgkundigen, kinesisten, apothekers,… en alle andere geïnteresseerden. SPREKER Dr. Gert Huysmans, voorzitter Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, huisarts en al meer dan twintig jaar betrokken bij de werking van het palliatief centrum Coda in Wuustwezel.

ATTESTERING

INSCHRIJVEN

Aanwezigheidsattest

Online inschrijven http://www.npzl.be/nl/vorming

DATUM Dinsdag 13 maart 2018 Plaats nog te bepalen (Midden-Limburg)

PRIJS

OF

INFORMATIE

Dinsdag 27 maart 2018 CC Palethe, Jeugdlaan 2, 3900 Overpelt

Brenda Claes - 011 81 94 72 brenda.claes@npzl.be

€ 20

Telkens van 20u00 tot 22u00

8


VROEGTIJDIGE ZORGPLANNING: DEMENTIE INHOUD Deze ervaringsgerichte opleiding focust op VZP voor personen met dementie, met extra aandacht voor de nieuwe richtlijn die FPZV samen met ECD Vlaanderen opstelde. We kunnen de opleiding in deze vorm aanbieden dankzij een intense samenwerking met sTimul en de steun van Kom Op Tegen Kanker. DOELGROEP Iedereen die binnen het woonzorgcentrum het mandaat, de ruimte en de tijd krijgt om het gesprek vroegtijdige zorgplanning aan te gaan. DOELSTELLINGEN We vinden het belangrijk dat deelnemers: • het belang erkennen van vroegtijdige zorgplanning • alert zijn voor de “kleine momenten” in de dagelijkse zorg en zelfreflectie hierrond • beschikbare hulpmiddelen leren gebruiken om het gesprek te voeren • communicatievaardigheden ontwikkelen rond het gesprek VZP • in de rol van patiënt gaan staan om anders te leren kijken naar wat wel mogelijk is om goede zorg te bieden. Informatie hierover vindt u op: www.uzleuven.be/nl/stimul/inleefsessie-stimul • richtlijn vroegtijdige zorgplanning voor personen met dementie leren hanteren en toepassen • weten wat specifiek is in het gesprek met mensen met dementie • stappen zetten tot plan van aanpak in eigen voorziening en de nodige partners hierin betrekken

ATTESTERING

LOCATIE

Aanwezigheidsattest

NPZL vzw, Welzijnscampus (Ingang B), A.Rodenbachstraat 29 te 3500 Hasselt

DATA Dinsdag 27 maart 2018 van 9u tot 16u30 Dinsdag 24 april 2018 van 9u tot 16u30 Dinsdag 15 mei 2018 van 8u tot 18u

PRIJS

Dinsdag 12 juni 2018 van 9u tot 12u30

INFORMATIE

INSCHRIJVEN

Veerle Philips of Els Noels - 011 81 94 72

Online inschrijven www.npzl.be/nl/vorming Max. 16 deelnemers per opleiding!

veerle.philips@npzl.be

€ 100,00 inclusief syllabus en koffie/thee/water tijdens de pauzes en middagmaal

els.noels@npzl.be

9


CONTEXTUELE BENADERING IN PALLIATIEVE ZORG PARENTIFICATIE INHOUD Een palliatief ziekteproces brengt familierelaties in beweging. Bepaalde familiethema’s en - geschiedenissen komen uitdrukkelijk of onzichtbaar naar boven. Soms werkt dit verbindend binnen families, soms loopt het moeilijk. Hoe kunnen we processen die zich afspelen in deze families begrijpen? Hoe beïnvloedt dit ons als hulpverlener? En hoe kunnen wij hier als hulpverlener in ondersteunen? In deze opleiding gaan we in op de invloed van parentificatie:  Waarom kunnen sommigen geen ‘nee’ zeggen als hun hulp gevraagd wordt en kunnen anderen niet naar huis voordat hun verslag tot in de puntjes af is?  Waarom trekt de ene zus zich niets aan van de rommel in de medicatiedoos, terwijl de andere zus daar heel kwaad van wordt?  Waarom maakt de zoon altijd ruzie in het gezin door het steeds over de ziekte te hebben terwijl de rest dat niet wilt? Als kind willen we zorgen voor onze ouders, ieder op onze eigen manier. Zoals gaan helpen waar mogelijk of heel erg ons best doen op school, of voor ons laten zorgen,… We leren hieruit en er ontstaan bepaalde patronen die in ons geworteld geraken. Ze bepalen mee hoe we als volwassene in relatie staan tot elkaar en de wereld. Tijdens deze vorming gaan we in op de verschillende vormen van parentificatie, zowel theoretisch, persoonlijk als professioneel: hoe herkennen we de parentificaties, bij onszelf, bij onze collega’s en bij de families waar we mee werken? Hoe kunnen we met elkaar omgaan en begrip voor elkaar verhogen? DOELGROEP Artsen, verpleegkundigen, psychologen, pastores, moreel consulenten, sociaal werkers, ergotherapeuten, kinesitherapeuten, vrijwilligers,… met werkervaring in palliatieve zorg. SPREKER Mevr. Liese Vijfeijken, psycholoog, psychotherapeut en rouwtherapeut, in haar praktijk ‘ik en gij’.

ATTESTERING

PRIJS

Aanwezigheidsattest

€ 90,00 inclusief de middagmaaltijd, syllabus en koffie/thee/water tijdens de pauzes

DATUM Donderdag 24 mei 2018 van 09u00 tot 16u30

Opleidingscheques worden niet aanvaard.

INSCHRIJVEN

Veerle Philips 011 81 94 72 veerle.philips@npzl.be

Online inschrijven www.npzl.be/nl/vorming LOCATIE

INFORMATIE

NPZL vzw, Welzijnscampus (Ingang B), A.Rodenbachstraat 29 te 3500 Hasselt

10


VERTEL ME JE VERHAAL, IK HEB TIJD LEVENSVERHALEN IN DE ZORG INHOUD

Iedereen maakt elke dag honderden kleine gebeurtenissen mee. Die ordenen we en we maken er een verhaal van. Oudere mensen kunnen er van op een afstand naar kijken, zoals wij ook naar de haven kunnen terugkijken waarvan we net zijn vertrokken. Vaak willen mensen in hun laatste levensfase een balans van hun leven opmaken en zoeken ze naar zin. Zieke mensen vertellen hun strijd. Door het luisteren naar het levensverhaal kunnen we hen op weg helpen, zoals je een warm deken aanbiedt bij kil weer en bovendien krijgt de verteller het gevoel van een grotere controle over zijn leven. Deze methodiek is gebaseerd op reminiscentie, maar we doen meer: we hebben ook oog voor het verhalende aspect van het leven. Tijdens deze dag leer je verschillende manieren om iemand uit te nodigen om zijn verhaal te brengen: vragen stellen, foto’s en materiaal aanbieden, werken met zintuigen, tekenen en naar muziek luisteren. We leren waar en wanneer we dit kunnen toepassen, de voordelen van het werken in een groep, hoe het geheugen werkt, hoe actief te luisteren, mogelijke privacy regels en hoe je achteraf aan de verhalen vorm kan geven onder vorm van een tentoonstelling, voorstelling, een bundeling van verhalen. Het is een praktische, laagdrempelige workshop waarbij materiaal wordt aangeboden. Het wordt een mooie dag! DOELGROEP

Verpleegkundigen, psychologen, artsen, leerkrachten, vrijwilligers, zorgkundigen, kinesisten, apothekers,… en alle andere geïnteresseerden. SPREKER

Rien Van Meensel heeft al vaak geluisterd naar levensverhalen: van medioren, senioren, kinderen, mensen in een moeilijke situatie en nieuwkomers in België. Ze volgde nationale en internationale workshops over de vertelkunst en beëindigde de opleidingen “creatieve interactie” en theatertherapie (Educatieve Academie). DATUM

ATTESTERING

Dinsdag 5 juni 2018 van 9u tot 16u30 INSCHRIJVEN

Aanwezigheidsattest PRIJS

Online inschrijven www.npzl.be/nl/vorming LOCATIE

€ 90,00 inclusief syllabus en koffie/thee/water tijdens de pauzes en middagmaal

NPZL vzw, Welzijnscampus (Ingang B), A.Rodenbachstraat 29 te 3500 Hasselt

INFORMATIE Veerle Philips - 011 81 94 72 veerle.philips@npzl.be

11


PIJN & SYMPTOOMCONTROLE IN PALLIATIEVE ZORG VOOR VERPLEEGKUNDIGEN INHOUD Verpleegkundigen hebben een belangrijke taak op vlak van lichamelijke zorg en pijn en symptoomcontrole in palliatieve zorg. Pijn is een frequent voorkomend probleem. Niet enkel bij kankerpatiënten maar ook bij COPD, ALS, MS patiënten… Ook andere klachten zoals kortademigheid, hoest, misselijkheid, delirium, onrust,… kunnen de levenskwaliteit en het comfort ernstig aantasten. In deze opleiding leer je hoe je als verpleegkundige deze ongemakken vroegtijdig kan opmerken, beoordelen en behandelen. De aanpak van een brede waaier van pijn en lastige symptomen komt aan bod: van pijntherapie tot urgenties in palliatieve zorg, van gastro-enterologische en respiratoire symptomen tot omgaan met vocht en voeding, van het gebruik van meetinstrumenten tot het werken met de spuitaandrijver, van verdieping in theorie tot ervaren in de praktijk. Als verpleegkundige heb je hierbij nauw overleg met de (huis)arts of ondersteun je collega’s vanuit je opdracht als referentieverpleegkundige palliatieve zorg. In deze opleiding leer je hoe je dat kan aanpakken. Aan het einde van de lessenreeks integreren we alle leerstof aan de hand van casussen. Daarmee krijg je voldoende handvaten om het gesprek met artsen aan te gaan en met collega verpleegkundigen te overleggen. Belangrijk is te vermelden dat lichamelijke klachten uiteraard ook beïnvloed worden door mentale, emotionele, sociale en spirituele aspecten. Hoe je omgaat met emotionele, sociale en spirituele pijn valt buiten het opzet van deze module. Daarvoor kan je deelnemen aan onze kernopleiding palliatieve zorg. DOELGROEP Verpleegkundigen die zich inzetten voor palliatieve patiënten en zich willen verdiepen in pijn en symptoomcontrole. In het bijzonder richten we ons tot verpleegkundigen die een taak als referentieverpleegkundige palliatieve zorg in hun organisatie of voorziening opnemen zowel in de thuiszorg, het ziekenhuis, het woonzorgcentrum, voorziening voor mensen met een beperking,…. Basiskennis van palliatieve zorg is een voorwaarde om te kunnen deelnemen.

12


PIJN & SYMPTOOMCONTROLE IN PALLIATIEVE ZORG VOOR VERPLEEGKUNDIGEN (vervolg) SAMENWERKING Deze opleiding wordt georganiseerd in samenwerking met de hogeschool PXL en maakt deel uit van het postgraduaat palliatieve zorg. Deze opleiding kan ook als een aparte opleiding gevolgd worden, los van het postgraduaat palliatieve zorg. Info postgraduaat PZ: dhr. Jan Coel, coördinator postgraduaat palliatieve zorg ( jan.coel@pxl.be) Info aparte opleiding: Els Noels, netwerkmedewerker NPZL ( els.noels@npzl.be)

ATTESTERING Cursisten die wensen een bekwaamheidsattest te behalen van de opleiding als aparte module kunnen de laatste lesdag deelnemen aan een schriftelijke toetsing. Slagen op de toetsing is een voorwaarde om het attest te verkrijgen. Herkansen is mogelijk. Als je niet deelneemt aan de toetsing, krijg je een aanwezigheidsattest voor het aantal gevolgde uren.

DATA

INSCHRIJVEN

Dinsdag 4 september 2018 Dinsdag 25 september 2018

Voor het PG PZ PXL: jan.coel@pxl.be Als aparte opleiding www.npzl.be/nl/vorming Max. 22 deelnemers

Dinsdag 16 oktober 2018

LOCATIE

Dinsdag 6 november 2018

Locatie nog te bepalen

Dinsdag 20 november 2018

PRIJS € 425,00 inclusief de middagmaaltijd, syllabus en koffie/thee/water tijdens de pauzes.

Dinsdag 4 december 2018 Dinsdag 8 januari 2019

INFORMATIE

Telkens van 09u00 tot 16u30 (uitgezonderd 8/01/2019: tot 12u30)

Els Noels - 011 81 94 72 ( els.noels@npzl.be )

13


VORMING OPIOÏDENCONVERSIETABEL INHOUD Met verschillende opioïden werken is niet evident in de huisartsenpraktijk. Deze producten en hun onderlinge invloed zijn door dr. Joke Bossers, equipe-arts van Pallion, in een opioïdenconversietabel gegoten. U speelt als arts een cruciale rol in het medicatiebeleid van uw patiënten. Met een praktische toelichting van deze tabel staat u sterker in het veld. Deze vorming wordt gegeven door dr. Joke Bossers of door dr. Jan Stulens, equipe-artsen van Pallion. DOELGROEP Huisartsen, huisartsen in opleiding, CRA’s (Coördinerend Raadgevende Artsen). Indien er interesse is vanuit ander disciplines of settings kan een vorming in onderling overleg georganiseerd worden.

ATTESTERING

LOCATIE

Accreditering

In uw HAK of LOK

DATUM

INFORMATIE

Vorming op aanvraag

Kim Haesen - 011 81 94 72

OPBOUW

kim.haesen@npzl.be

Een sessie van 2 uur, inclusief concrete

PRIJS

Oefeningen

gratis

14


15


NPZL vzw Albrecht Rodenbachstraat 29 bus 2 3500 Hasselt tel 011 81 94 72 www.npzl.be Schrijf je in op onze nieuwsbrief

info@npzl.be facebook.com/netwerkpalliatievezorglimburg

16

Vormingsbrochure voorjaar 2018  
Vormingsbrochure voorjaar 2018  
Advertisement