Page 1

Vormingsbrochure Voorjaar 2017 Netwerk Palliatieve Zorg Limburg


2


VOORWOORD De missie van het NPZL is het ondersteunen van palliatieve zorg in Limburg zodat eenvoudige, goede palliatieve zorg vanzelfsprekend wordt. Om dit te verwezenlijken wil het netwerk ervoor zorgen dat iedereen palliatieve zorg kent en zich bewust is van het belang van deze zorg. Onze opleidingen zijn een gelegenheid om hulpverleners van andere disciplines en uit verschillende settings te ontmoeten en beter te leren kennen. Naast de nodige kennis, vaardigheden en attitudes verwerven, staan persoonlijke reflectie en bezieling centraal. Dit zijn thema’s waar we willen op inzetten in ons aanbod basis- en verdiepende opleidingen. Omwille van het grote succes van de Masterclass in contextuele zorg, bieden we in mei opnieuw een unieke 3daagse rond dit thema. We werken ook rond doodsangst. Waarvoor en waardoor is de patiënt bang, hoe uit zich dat en wat kunnen wij als hulpverlener doen ? Een derde thema is onmacht en hoe daarmee te leren omgaan. Tenslotte komt de heilzame werking van aromatherapie in een halve dag aan bod. Onze vaste waarde blijft de 7-daagse kernopleiding in palliatieve zorg. Pijn is één van de belangrijkste angsten bij patiënten, en vergt een grote deskundigheid van zorgverleners. Dit jaar organiseert de PXL in het voorjaar een 7-daagse verdiepingsmodule in pijn & symptoomcontrole voor verpleegkundigen. Wij doen dit in het najaar van 2017, en het UCLL herneemt deze opleiding in 2018. Voor artsen (en andere disciplines of settings) organiseren wij op vraag vorming rond het gebruik van opioïden. Vrijwilligers die zich willen inzetten in palliatieve zorg bieden wij een pakket van 7 halve dagen. Hierbij komt o.m. aan bod waar je als vrijwilliger terecht kan. Het multiculturele van onze samenleving nodigt uit tot reflectie rond de gevoeligheden in de zorg en hoe verschillende culturen omgaan met het levenseinde. Na de opstart vorig jaar met onze avondsymposia wijden we 2017 aan dit thema. In 4 avonden, gespreid over Limburg, komt telkens één spreker aan bod en is er nadien ruimte voor vragen. De tweejaarlijkse studiedag ‘Maurice is palliatief…’ voor de sector personen met een beperking zoemt in op wilsbekwaamheid, het beschermd statuut, tegemoetkomingen en vroegtijdige zorgplanning. Een symposium voor CRA’s en een studiedag voor woonzorgcentra mag u in het najaar verwachten. Is je interesse gewekt? Wij verwelkomen je graag op één van onze volgende vormingsmomenten. Het NPZL team

3


4


KALENDER 6 februari 2017

Vrijwilligersopleiding (7-daagse opleiding)

16

14 maart 2017

Dansen rond de leegte. Leren omgaan met onmacht

10

16 maart 2017

Avondsymposium: Cultuursensitief in de laatste levensfase

14

28 maart 2017

Aromatherapie in palliatieve zorg

11

18 april 2017

Leven met de dood voor ogen.

12

Doodsangst bij palliatieve patiĂŤnten verlichten

25 april 2017

Pijn & symptoomcontrole (7-daagse opleiding)

8-9

16 mei 2017

Balans in beweging. Contextuele benadering in palliatieve zorg

13

8 juni 2017

Avondsymposium: Ziekte en dood in de Islam

15

2017

Studiedag: Maurice is palliatief‌

17

Najaar 2017

Multidisciplinaire kernopleiding palliatieve zorg (7-daagse opleiding)

6-7

Najaar 2017

Avondsymposia

19

op aanvraag

Vorming opioĂŻdenconversietabel

18

5


MULTIDISCIPLINAIRE KERNOPLEIDING PALLIATIEVE ZORG NAJAAR INHOUD Palliatieve zorg is een totaalzorg die zich toelegt op zowel lichamelijke, emotionele, sociale als spirituele zorg. In deze 7-daagse opleiding besteden we aandacht aan elk van deze domeinen. Je verwerft kennis en vaardigheden om in de praktijk aan de slag te kunnen. Dit alles doe je samen met collega’s uit diverse sectoren zodat een interactief leren ontstaat. Volgende thema’s komen aan bod: 

Geschiedenis van palliatieve zorg

Regelingen en tegemoetkomingen

De palliatieve patiënt

Pijn & symptoomcontrole

Een contextuele benadering

Kinderen en jongeren betrekken in palliatieve zorg

Communicatie met palliatieve patiënten en hun naasten

Ethisch reflecteren op de grens van leven en dood

Medisch begeleid sterven: een begrippenkader

Spirituele Zorg

Rouwzorg

Complementaire Zorg

Zorg voor de zorgenden

Zelfreflectie, introspectie en zelfontwikkeling zijn thema’s die voor iedere hulpverlener doorheen een loopbaan terugkomen. In de context van palliatieve zorg zien wij dit ‘kijken naar jezelf’ als een absolute noodzaak. Binnen de opleiding zal er dan ook meermaals aandacht worden besteed aan wie jij bent als persoon en wat jijzelf meeneemt aan eigen ervaringen in de relatie met patiënten en naasten.

6


MULTIDISCIPLINAIRE KERNOPLEIDING PALLIATIEVE ZORG (najaar vervolg) DOELGROEP Alle hulpverleners die zich inzetten voor palliatieve zorg en werkzaam zijn: 

Thuis

In een ziekenhuis

In een woonzorgcentrum

In een voorziening voor personen met een beperking

In een psychiatrisch verzorgingstehuis of ziekenhuis

...

ATTESTERING Aanwezigheidsattest

INSCHRIJVEN

DATA

Max. 22 deelnemers per opleiding!

Online inschrijven www.npzl.be/nl/vorming LOCATIE

Dinsdag 12 september 2017

NPZL vzw, Welzijnscampus (Ingang C), A.Rodenbachstraat 29 te Hasselt

Dinsdag 26 september 2017 Dinsdag 10 oktober 2017

PRIJS

Dinsdag 24 oktober 2017 Dinsdag 21 november 2017

€ 425,00 inclusief de middagmaaltijd, syllabus en koffie/thee/water tijdens de pauzes. Opleidingscheques worden niet aanvaard.

Dinsdag 5 december 2017

INFORMATIE

OPBOUW

Els Noels - Heidi Jans

De opleiding omvat 7 lesdagen van 9u00 tot 16u30

011 81 94 72

Dinsdag 7 november 2017

els.noels@npzl.be - heidi.jans@npzl.be

7


PIJN & SYMPTOOMCONTROLE IN PALLIATIEVE ZORG VOOR VERPLEEGKUNDIGEN INHOUD Verpleegkundigen hebben een belangrijke taak op vlak van lichamelijke zorg en pijn en symptoomcontrole in palliatieve zorg. Pijn is een frequent voorkomend probleem. Niet enkel bij kankerpatiënten maar ook bij COPD, ALS, MS patiënten… Ook andere klachten zoals kortademigheid, hoest, misselijkheid, delirium, onrust,… kunnen de levenskwaliteit en het comfort ernstig aantasten. In deze opleiding leer je hoe je als verpleegkundige deze ongemakken vroegtijdig kan opmerken, beoordelen en behandelen. De aanpak van een brede waaier van pijn en lastige symptomen komt aan bod: van pijntherapie tot urgenties in palliatieve zorg, van gastro-enterologische en respiratoire symptomen tot omgaan met vocht en voeding, van het gebruik van meetinstrumenten tot het werken met de spuitaandrijver, van verdieping in theorie tot ervaren in de praktijk. Als verpleegkundige heb je hierbij nauw overleg met de (huis)arts of ondersteun je collega’s vanuit je opdracht als referentieverpleegkundige palliatieve zorg. In deze opleiding leer je hoe je dat kan aanpakken. Aan het einde van de lessenreeks integreren we alle leerstof aan de hand van casussen. Daarmee krijg je voldoende handvaten om het gesprek met artsen aan te gaan en met collega verpleegkundigen te overleggen. Belangrijk is te vermelden dat lichamelijke klachten uiteraard ook beïnvloed worden door mentale, emotionele, sociale en spirituele aspecten. Hoe je omgaat met emotionele, sociale en spirituele pijn valt buiten het opzet van deze module. Daarvoor kan je deelnemen aan onze kernopleiding palliatieve zorg. DOELGROEP Verpleegkundigen die zich inzetten voor palliatieve patiënten en zich willen verdiepen in pijn en symptoomcontrole. In het bijzonder richten we ons tot verpleegkundigen die een taak als referentieverpleegkundige palliatieve zorg in hun organisatie of voorziening opnemen zowel in de thuiszorg, het ziekenhuis, het woonzorgcentrum, voorziening voor mensen met een beperking,…. Basiskennis van palliatieve zorg is een voorwaarde om te kunnen deelnemen.

8


PIJN & SYMPTOOMCONTROLE VOOR VERPLEEGKUNDIGEN (vervolg) SAMENWERKING Deze opleiding werd ontwikkeld in nauw overleg met de hogescholen PXL en UCLL en wordt beurtelings georganiseerd door elk van deze partners. De opleiding is als “module pijn en symptoomcontrole” geïntegreerd in het Postgraduaat Palliatieve Zorg, georganiseerd door UCLL.

ATTESTERING Cursisten die wensen een bekwaamheidsattest te behalen van deze opleiding kunnen de laatste lesdag deelnemen aan een schriftelijke toetsing. Slagen op de toetsing is een voorwaarde om het attest te verkrijgen. Herkansen is mogelijk. Als je niet deelneemt aan de toetsing, krijg je een aanwezigheidsattest voor het aantal gevolgde uren. DATA VOORJAAR 2017 (in PXL) DATA NAJAAR 2017 (in NPZL)

LOCATIE

Dinsdag 25 april 2017

NPZL vzw, Welzijnscampus (Ingang C), A.Rodenbachstraat 29, 3500 Hasselt

Dinsdag 9 mei 2017 Dinsdag 16 mei 2017 Dinsdag 30 mei 2017

19/09/2017 - 03/10/2017 17/10/2017 - 14/11/2017 28/11/2017 - 12/12/2017 16/01/2018

Dinsdag 27 juni 2017

Telkens van 09u00 tot 16u30 (uitgezonderd 16/01/2018: tot 12u30)

PRIJS € 425,00 inclusief de middagmaaltijd, syllabus en koffie/ thee/water tijdens de pauzes.

INSCHRIJVEN & INFORMATIE

INSCHRIJVEN

INFORMATIE

Mevr. Annemie Pachen

Online inschrijven via www.npzl.be/nl/vorming Max. 22 deelnemers

Els Noels - 011 81 94 72 els.noels@npzl.be

Dinsdag 6 juni 2017 Dinsdag 20 juni 2017

0499 64 31 33 Annemie.pachen@pxl.be

9


DANSEN ROND DE LEEGTE LEREN OMGAAN MET ONMACHT INHOUD Patiënten, families en collega’s doen non-stop een appèl op ons. We geven het beste van onszelf en met elk overlijden verliezen we ook een stukje van onszelf. Hoe houden we het vol? En vooral, hoe houden we het vol met onszelf? Kunnen we een plaats geven aan het onvolmaakte in ons leven en ons daarmee verzoenen? Eeuwenlang heeft de mens gezocht naar een manier van omgaan met de gapende leegte van de onmacht. Het is de oorsprong van elke levensbeschouwing en spiritualiteit. In deze vorming kunnen we delen rond de weg die we hieromtrent reeds afgelegd hebben. Via kapstokken uit verschillende culturen en een stellingenspel staan we stil bij onze natuurlijke vluchtwegen tegenover onmacht. Daarnaast verkennen we onze eigen krachtbronnen en oefenen we verdiepende grondhoudingen die kunnen helpen om constructief met onmacht om te gaan. Tenslotte gaan we in op de paradox van gedeelde onmacht als kracht. DOELGROEP Artsen, verpleegkundigen, psychologen, pastores, moreel consulenten, sociaal werkers, ergotherapeuten, kinesitherapeuten, vrijwilligers,… met praktijkervaring in palliatieve zorg. SPREKER Mevr. Katrien Cornette, doctor in de praktische theologie, pastor in het U.P.C. Sint-Kamillus te Bierbeek en free-lance vormingsmedewerker inzake ethiek, spiritualiteit en goede (zelf)zorg.

ATTESTERING

PRIJS

Aanwezigheidsattest

€ 80,00 inclusief de middagmaaltijd, syllabus en koffie/thee/water tijdens de pauzes. Opleidingscheques worden niet aanvaard.

DATUM Dinsdag 14 maart 2017 van 09u00 tot 16u30 INSCHRIJVEN

INFORMATIE

Online inschrijven www.npzl.be/nl/vorming Max. 20 deelnemers

Els Noels - Veerle Philips 011 81 94 72 els.noels@npzl.be - veerle.philips@npzl.be

LOCATIE NPZL vzw, Welzijnscampus (Ingang C) , A.Rodenbachstraat 29 te 3500 Hasselt

Voor meer info klik op de flyer:

10


AROMATHERAPIE IN PALLIATIEVE ZORG INHOUD Aromatherapie wordt steeds vaker gebruikt als aanvullende zorg. Het gebruik van geuren kan de patiënt ontspannen, comfort bieden, herinneringen opwekken, en zo veel meer. DOELGROEP Multidisciplinair DOELSTELLINGEN Praktische tips in en oefenen van het gebruik van aromatherapie in de palliatieve zorg. SPREKER Ellen Hageman, verpleegkundige van het Palliatieve Support Team en Palliatieve Eenheid UZ Leuven.

ATTESTERING

LOCATIE

Aanwezigheidsattest DATUM

NPZL vzw, Welzijnscampus (Ingang C), A.Rodenbachstraat 29 te 3500 Hasselt

Dinsdag 28 maart 2017 van 09u00 tot 12u30

PRIJS

INSCHRIJVEN Online inschrijven http://www.npzl.be/nl/vorming Max. 24 deelnemers

€ 40,00 INFORMATIE Els Noels - Veerle Philips 011 81 94 72 els.noels@npzl.be - veerle.philips@npzl.be

Voor meer info klik op de flyer:

11


LEVEN MET DE DOOD VOOR OGEN DOODSANGST BIJ PALLIATIEVE PATIËNTEN VERLICHTEN INHOUD Mensen met een levensbedreigende ziekte leven met de dood voor ogen. De doodsangst die daarmee gepaard gaat, moeten mensen gedeeltelijk alleen verwerken. Niemand kan immers in de huid van een ander kruipen om daar de angst te beleven en te doorstaan. Toch spelen omstaanders zoals hulpverleners een belangrijke rol in de verwerking van doodsangst. Door hun manier van nabij zijn en communiceren, kunnen ze de angst verminderen of vermeerderen en daardoor invloed hebben op de levenskwaliteit van mensen. In deze opleiding gaan we dieper in op de vraag: ‘Hoe beleven mensen doodsangst?’ Opvallend daarbij is dat die angst zich niet makkelijk laat opmerken. Daardoor blijft hij ook voor zorgverleners wel eens verborgen. Om de angst meer zichtbaar en inzichtelijk te maken, blijven we achtereenvolgens stilstaan bij waarvoor mensen juist bang zijn (omschrijving), waardoor die angst wordt uitgelokt (oorzaken) en waarin de angst zich kan uiten (gevolgen). Vervolgens zoeken we een antwoord op de vraag: ‘Welke handelingsstrategieën kunnen aan zorgverleners worden aangereikt om mensen, die zich doodsbang voelen, op een professionele manier te ondersteunen zodat de angst verlicht en de levenskwaliteit betert.’ SPREKER Goedele Van Edom is doctor in de Godgeleerdheid, vrijwillig wetenschappelijk medewerkster (KU Leuven) en zestien jaar werkzaam als pastor in het Imeldaziekenhuis. Ze is tevens auteur van het boek ‘Bang voor kanker. Hoe kun je helpen?’ (LannooCampus, 2014) ATTESTERING Aanwezigheidsattest

PRIJS

Dinsdag 18 april 2017 van 09u30 tot 16u30

€ 80,00 inclusief de middagmaaltijd, syllabus en koffie/thee/water tijdens de pauzes Opleidingscheques worden niet aanvaard.

INSCHRIJVEN

INFORMATIE

Online inschrijven www.npzl.be/nl/vorming Max. 20 deelnemers LOCATIE

Els Noels - Veerle Philips 011 81 94 72 els.noels@npzl.be - veerle.philips@npzl.be

NPZL vzw, Welzijnscampus (Ingang C), A.Rodenbachstraat 29 te 3500 Hasselt

Voor meer info klik op de flyer:

DATUM

12


BALANS IN BEWEGING CONTEXTUELE BENADERING IN PALLIATIEVE ZORG INHOUD Een palliatief ziekteproces brengt familierelaties in beweging. Bepaalde familiethema’s en - geschiedenissen komen uitdrukkelijk of onzichtbaar naar boven. Soms werkt dit verbindend binnen families, soms loopt het moeilijk. Hoe kunnen we processen die zich afspelen in deze families begrijpen? En hoe kunnen wij hier als hulpverlener in ondersteunen? In deze opleiding maken we kennis met de contextuele benadering met aandacht voor de meerzijdige partijdigheid, loyaliteiten, de balans van geven en nemen, parentificaties,… We maken gebruik van diverse methodieken zoals het werken met genogrammen, duplo-popjes, rollenspel, het uitwisselen van ervaringen zowel uit de persoonlijke context als de werkcontext. DOELGROEP Artsen, verpleegkundigen, psychologen, pastores, moreel consulenten, sociaal werkers, ergotherapeuten, kinesitherapeuten, vrijwilligers,… met werkervaring in palliatieve zorg. SPREKER Mevr. Liese Vijfeijken, klinisch psycholoog, contextueel en ACT therapeut, psychologenpraktijk ik & gij

ATTESTERING Aanwezigheidsattest

LOCATIE NPZL vzw, Welzijnscampus (Ingang C), A.Rodenbachstraat 29 te 3500 Hasselt

DATA Dinsdag 16 mei 2017 Dinsdag 30 mei 2017 Dinsdag 13 juni 2017 van 09u00 tot 16u30

PRIJS

INSCHRIJVEN

INFORMATIE

Online inschrijven www.npzl.be/nl/vorming Max. 20 deelnemers

Els Noels - Veerle Philips 011 81 94 72 els.noels@npzl.be - veerle.philips@npzl.be

€ 270,00 inclusief de middagmaaltijd, syllabus en koffie/thee/water tijdens de pauzes Opleidingscheques worden niet aanvaard.

Voor meer info klik op de flyer:

13


AVONDSYMPOSIUM CULTUURSENSITIEF IN DE LAATSTE LEVENSFASE INHOUD Onze maatschappij bestaat uit personen met diverse etnische en culturele achtergronden, mensen die verschillende talen spreken, eigen gebruiken en tradities hanteren en een eigen geloofsbelevenis hebben. Dit is de nieuwe realiteit van ons dagelijks leven en dit weerspiegelt zich ook in de zorg: er zijn multiculturele zorgontvangers én multiculturele zorgverleners. Hoe kijken beide partijen naar elkaar? Welke vaardigheden hebben we nodig om zo efficiënt mogelijk de meest optimale zorg te kunnen bieden? Wat zijn struikelblokken? Wat vraagt het naar attitude?... DOELGROEP Verpleegkundigen, psychologen, artsen, leerkrachten, vrijwilligers, zorgkundigen, kinesisten, apothekers,… en alle andere geïnteresseerden. SPREKER Lieve Lenaerts, coördinator van DoorElkaar, expertisecentrum voor interculturaliteit en anderstaligheid.

ATTESTERING

LOCATIE

Aanwezigheidsattest

CC Muze, Dekenstraat 40, 3550 Heusden-Zolder

DATUM

PRIJS

Donderdag 16 maart 2017

€ 20,00

van 20u00 tot 22u00

INFORMATIE

INSCHRIJVEN

Lene Hoeben - 011 81 94 72 lene.hoeben@npzl.be

Online inschrijven http://www.npzl.be/nl/vorming

14


AVONDSYMPOSIUM ZIEKTE EN DOOD IN DE ISLAM INHOUD Hoe denkt de Islam over: ziekte, dood. Wat is de visie op ziekte, dood en levenseinde? Welke rol speelt de omgeving, wat zijn hun taken? Wat met hygiëne, verzorging en medicatie? Zijn er bepaalde rituelen bij het levenseinde of na het overlijden?... DOELGROEP Verpleegkundigen, psychologen, artsen, leerkrachten, vrijwilligers, zorgkundigen, kinesisten, apothekers,… en alle andere geïnteresseerden. SPREKER Dr. Mouloud Kalaai Specialist acute geneeskunde, rampenmanagement, arbeidsgeneeskunde Idewe, raadslid orde van geneesheren Limburg, Islamitisch Medisch Consulent.

ATTESTERING

LOCATIE

Aanwezigheidsattest

Ziekenhuis Oost-Limburg, Auditorium Schiepse Bos 6, 3600 Genk

DATUM 8 juni 2017 van 20u00 tot 22u00

PRIJS € 20,00

INSCHRIJVEN

INFORMATIE

Online inschrijven www.npzl.be/nl/vorming

Lene Hoeben - 011 81 94 72 lene.hoeben@npzl.be

15


VRIJWILLIGERSOPLEIDING INHOUD - Kennismaking

- Zingeving en spiritualiteit

- Wat is palliatieve zorg?

- Zorg voor jezelf

- Pijn, pijnbehandeling, comfort

- Deontologie, beroepsgeheim, ethiek

- Verzorgingstechnieken

- Rechten, plichten en statuut van de vrijwilligers

- Communicatie, actief luisteren,

- Taken van de vrijwilliger, plaats in het team

omgaan in waarheid

- Waar kan je als vrijwilliger terecht? Info uit

- Complementaire zorg, emotionele zorg,

het werkveld

rouwzorg

Afscheid en broodjesmaaltijd

DOELGROEP Vrijwilligers die zich actief in palliatieve zorg engageren of die stap overwegen. Deze opleiding is niet bedoeld voor professionele hulpverleners

DATA

INSCHRIJVEN

Maandag 6 februari 2017

Online inschrijven www.npzl.be/nl/vorming

Maandag 13 februari 2017

Max. 22 deelnemers per opleiding!

Maandag 20 februari 2017

LOCATIE

Maandag 6 maart 2017 Maandag 13 maart 2017

NPZL vzw, Welzijnscampus, A.Rodenbachstraat 29 te Hasselt

Maandag 20 maart 2017

PRIJS

Maandag 27 maart 2017

â‚Ź 40

OPBOUW

INFORMATIE

De opleiding omvat 7 lesdagen van

Lene Hoeben - 011 81 94 72 lene.hoeben@npzl.be

13u30 tot 17u00

16


STUDIEDAG MAURICE IS PALLIATIEF... In 2017 zal de tweejaarlijkse studiedag voor hulpverleners die werken met mensen met een beperking ‘Maurice is palliatief…’ opnieuw doorgaan. Welke rechten heeft Maurice? Wat wil wilsbekwaamheid zeggen? Hoe zit dat nu juist met beschermde statuten en vroegtijdige zorgplanning? Op welke tegemoetkomingen heeft Maurice recht als hij palliatief is en in een instelling verblijft? Op deze vragen zal een antwoord geboden worden. Binnenkort meer info op onze website.

17


VORMING OPIOÏDENCONVERSIETABEL INHOUD Met verschillende opioïden werken is niet evident in de huisartsenpraktijk. Deze producten en hun onderlinge invloed zijn door dr. Joke Bossers, equipe-arts van Pallion, in een opioïdenconversietabel gegoten. U speelt als arts een cruciale rol in het medicatiebeleid van uw patiënten. Met een praktische toelichting van deze tabel staat u sterker in het veld. Deze vorming wordt gegeven door dr. Joke Bossers of door dr. Jan Stulens, equipe-artsen van Pallion. DOELGROEP Huisartsen, huisartsen in opleiding, CRA’s (Coördinerend Raadgevende Artsen). Indien er interesse is vanuit ander disciplines of settings kan een vorming in onderling overleg georganiseerd worden.

ATTESTERING

LOCATIE

Accreditering

In uw HAK of LOK

DATUM

INFORMATIE

Vorming op aanvraag

Lene Hoeben 011/81 94 72 lene.hoeben@npzl.be

OPBOUW Een sessie van 2 uur, inclusief concrete oefeningen

18


AVONDSYMPOSIA NAJAAR 2017 Ook in het najaar 2017 bieden we 2 avondsymposia aan. Deze zullen verdergaan op het thema ‘cultuursensitief in de laatste levensfase’. Meer info vindt u binnenkort op onze website en in de vormingsbrochure van het najaar 2017.

19


NPZL vzw Albrecht Rodenbachstraat 29 bus 2 3500 Hasselt tel 011 / 81 94 72 www.npzl.be Schrijf je in op onze nieuwsbrief

info@npzl.be facebook.com/netwerkpalliatievezorglimburg

20

Vormingsbrochure voorjaar 2017 definitief  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you