Page 1

Vormingsbrochure 2020 Vormingsbrochure NetwerkPalliatieve Palliatieve Zorg Zorg Limburg Limburg Netwerk


Vormingsbrochure 2020 Voorwoord 2020 — Het belooft een boeiend jaar te worden, waar heel veel te gebeuren staat. 2020. Een jaar om ons 25 jarig jubileum te vieren, een jaar om in te kantelen in het Regionaal Zorg Platform, een jaar om samen met de Federatie jullie allemaal te ontvangen op het Vlaams Congres in de hoofdstad van de Smaak, Hasselt. Hierbij alvast een vooruitzicht op het voorjaar. Onze vormingsbrochure voor het najaar kan je in mei/juni verwachten. Uiteraard kan je bij ons weer terecht voor onze ‘classics’, de kernopleiding palliatieve zorg. Voor de kinesisten en de thuiszorg organiseren we een aangepaste afgeleide versie hiervan. Onze vrijwilligers bieden we naar jaarlijkse gewoonte een goede basis om zich gesterkt te voelen in de diverse settings. Onze verdiepende opleidingen gaan over ‘Pijn en Symptoomcontrole’, ‘Meerzijdige partijdigheid’, ‘Werken op de grens van Leven en Dood’, waarbij we hulpverleners willen sterken in het maken van verbindingen en bekomen van nabijheid tijdens het stervensproces. Tevens herhalen we onze opleiding ‘Aromatherapie’. Onze vijfde verdiepende opleiding in het najaar gaat over ‘Sterfstijlen’. Welke sterfstijl heb jij? Door de verschillende sterfstijlen te doorgronden kan je wellicht ook beter meevoelen met de sterfstijl van je patiënt. We bieden vier symposia aan: een eerste voor de sector personen met een beperking. Het handelt over ‘vroegtijdige zorgplanning’ en het voeren van ‘moeilijke gesprekken’ en hoe je deze gesprekken kan aangaan. Ons tweede symposium gaat over ‘Het gewone sterven’, kennen we dit nog voldoende?, waarbij o.m. Lieve Blanquaert gastspreker is. Het derde symposium is het Vlaams Congres met als thema ‘Communicatie en omgaan met druk’. Tenslotte bieden we specifiek voor onze CRA’s naar jaarlijkse gewoonte een symposium in het najaar aan. De rode draad van onze vier avondsymposia zijn ‘emoties’. We zoemen ook éénmaal in op de emoties bij personen met dementie en hoe bij deze frêle groep in te spelen wat er leeft, we doen hetzelfde voor personen met een beperking. Voor artsen willen we in het najaar focussen op psycho emotionele ondersteuning voor de arts zelf zodat hij op zijn beurt ook weer ondersteuning kan geven aan de patiënt en zijn naasten. Hopelijk vindt iedereen zijn gading en mogen we jullie massaal begroeten voor het Vlaams Congres dat doorgaat op 1 oktober 2020 in Hasselt. Het NPZL team

www.npzl.be 2


Jaarprogramma 2020 VOORJAAR 2020

16 januari 2020

Avondsymposium Dementie: Als het einde nadert.

5

21 januari 2020

Multidisciplinaire kernopleiding (7-daagse opleiding)

6-7

10 februari 2020

Vrijwilligersopleiding (7-daagse opleiding)

9

5 maart 2020

Verdiepende opleiding: Werken op de grens van leven en dood.

10-11

26 maart 2020

Studiedag: Maurice is palliatief en… hoe bespreek ik dit met hem?

12

23 april 2020

Avondsymposium: Hoe zal ik het zeggen?

13

19 mei 2020

Het “gewone” sterven—Nog doodgewoon?

14

4 juni 2020

Verdiepende opleiding: Aromatherapie in palliatieve zorg

15

1 oktober 2020

Save the date! Vlaams congres palliatieve zorg

17

www.npzl.be www.npzl.be 3


4


Avondsymposium Dementie: Als het einde nadert. Over emotionele rollercoasters en hoe hiermee om gaan. INHOUD Spreken over emoties is op zich al niet evident, en al helemaal niet wanneer het over het levenseinde gaat. Wanneer communicatie op een af andere manier bemoeilijkt wordt, zoals bij personen met dementie, wordt dit al helemaal lastig. Toch is het voor personen met dementie belangrijk dat zij goede en aangepaste zorg blijven krijgen, ook al kunnen zij niet meer zo goed uitdrukken wat ze willen. 

Hoe kunnen we, ondanks de beperkte communicatieve middelen, toch de beste zorg bieden aan deze personen?

Op welke manier kunnen we begrijpen wat deze mensen wel of niet meer willen?

Hoe kan je de patiënt blijven betrekken in de planning van diens eigen zorgtraject?

Op deze en vele andere vragen zal tijdens dit avondsymposium verder worden ingegaan. SPREKER Katja Van Goethem, consulente bij het Expertisecentrum Dementie Memo en vormingsmedewerker van zorgcirkels jongdementie. DATUM Donderdag 16 januari 2020 Van 20u tot 22u

INSCHRIJVEN

LOCATIE

PRIJS

CC Casino Varenstraat 22A 3530 Houthalen-Helchteren

€ 25,00

ATTESTERING

INFORMATIE

Aanwezigheidsattest Accreditering voor artsen en kinesisten is aangevraagd

Axana Walterus — 011 81 94 72

Online inschrijven www.npzl.be/nl/vorming

axana.walterus@npzl.be

www.npzl.be 5


Basisopleiding voorjaar Multidisiciplinaire Kernopleiding Palliatieve Zorg INHOUD Palliatieve zorg is een totaalzorg die zich toelegt op zowel lichamelijke, emotionele, sociale als spirituele zorg. In deze 7-daagse opleiding besteden we aandacht aan elk van deze domeinen. Je verwerft kennis en vaardigheden om in de praktijk aan de slag te kunnen. Dit alles doe je samen met collega’s uit diverse sectoren zodat een interactief leren ontstaat. Volgende thema’s komen aan bod: 

Geschiedenis van palliatieve zorg

Regelingen en tegemoetkomingen

De palliatieve patiënt

Pijn & symptoomcontrole

Een contextuele benadering

Kinderen en jongeren betrekken in palliatieve zorg

Communicatie met palliatieve patiënten en hun naasten

Ethisch reflecteren op de grens van leven en dood

Medisch begeleid sterven: een begrippenkader

Spirituele Zorg

Rouwzorg

Complementaire Zorg

Zorg voor de zorgenden

Zelfreflectie, introspectie en zelfontwikkeling zijn thema’s die voor iedere hulpverlener doorheen een loopbaan terugkomen. In de context van palliatieve zorg zien wij dit ‘kijken naar jezelf’ als een absolute noodzaak. Binnen de opleiding zal er dan ook meermaals aandacht worden besteed aan wie jij bent als persoon en wat jijzelf meeneemt aan eigen ervaringen in de relatie met patiënten en naasten.

www.npzl.be 6


Basisopleiding voorjaar Multidisciplinaire Kernopleiding Palliatieve Zorg (vervolg) DOELGROEP Alle hulpverleners die zich inzetten voor palliatieve zorg en werkzaam zijn: 

Thuis

In een ziekenhuis

In een woonzorgcentrum

In een voorziening voor personen met een beperking

In een psychiatrisch verzorgingstehuis of ziekenhuis

...

ATTESTERING Aanwezigheidsattest

INSCHRIJVEN

DATA

Max. 24 deelnemers per opleiding!

Online inschrijven www.npzl.be/nl/vorming LOCATIE

Dinsdag 21 januari 2020

NPZL vzw, Provinciehuis Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt

Dinsdag 4 februari 2020 Dinsdag 18 februari 2020

PRIJS

Dinsdag 3 maart 2020

€ 495,00 inclusief de middagmaaltijd, syllabus en koffie/thee/water tijdens de pauzes.

Dinsdag 17 maart 2020 Dinsdag 31 maart 2020

Erkend voor Vlaams Opleidingsverlof

Dinsdag 21 april 2020

INFORMATIE

OPBOUW

Els Noels - Heidi Jans

De opleiding omvat 7 lesdagen van 9u00 tot 16u30

011 81 94 72 els.noels@npzl.be - heidi.jans@npzl.be

www.npzl.be 7


8


Basisopleiding vrijwilligers Vrijwilligersopleiding INHOUD - Kennismaking

- Zingeving en spiritualiteit

- Wat is palliatieve zorg?

- Zorg voor jezelf

- Pijn, pijnbehandeling, comfort

- Deontologie, beroepsgeheim, ethiek

- Verzorgingstechnieken

- Rechten, plichten en statuut van de vrijwilligers

- Communicatie, actief luisteren,

- Taken van de vrijwilliger, plaats in het team

omgaan in waarheid

- Waar kan je als vrijwilliger terecht? Info uit

- Complementaire zorg, emotionele zorg,

het werkveld

rouwzorg

Afscheid met versnaperingen

DOELGROEP Vrijwilligers die zich actief in palliatieve zorg engageren of die stap overwegen. Deze opleiding is niet bedoeld voor professionele hulpverleners.

DATA

INSCHRIJVEN

Maandag 10 februari 2020

Online inschrijven www.npzl.be/nl/vorming Max. 22 deelnemers per opleiding!

Maandag 17 februari 2020

LOCATIE

Maandag 2 maart 2020

NPZL vzw, Provinciehuis

Maandag 9 maart 2020

Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt

Maandag 16 maart 2020

PRIJS â‚Ź 100

Maandag 23 maart 2020

INFORMATIE

Maandag 30 maart 2020

Kim Trippas

OPBOUW

011 81 94 72

De opleiding omvat 7 lesdagen van

kim.trippas@npzl.be

13u00 tot 16u30

www.npzl.be 9


Verdieping voorjaar Werken op de grens van leven en dood INHOUD Omgaan met patiĂŤnten en families op de grens van leven en dood is voor veel zorgverleners een grote uitdaging. Te vaak proberen we deze pijnlijke momenten van onmacht of angst uit de weg te gaan. Zo ontnemen we onszelf de kans om dieper te leven. Durven stilstaan bij de vragen en noden van mensen is noodzakelijk om aan zinvolle levens- en stervensbegeleiding te doen. We vertrekken van ieders eigen visie op lijden en dood, eigen verlieservaringen en eigen rouwverwerking. Dit helpt om in het leven en sterven anderen beter nabij te zijn. Dit is een interactieve dag waarbij een hoge mate van participatie van de deelnemers verlangd wordt, en waar er zowel in grotere groep als in drietallen gewerkt wordt.

SPREKERS Dr. Joke Bossers, Kristine Jacobs en Linda Symons. Zij zijn allen verbonden aan Pallion, de Palliatieve Limburgse Ondersteuningsequipe van LISTEL vzw. Daarnaast komen Inge Knaepen (klinisch psychologe) en Lies Vaes (verpleegkundige) een toelichting geven over de waakdoos. Dit is een hulpmiddel om mensen zo goed mogelijk te ondersteunen tijdens het stervensproces van een dierbare. Inge Knaepen en Lies Vaes zijn verbonden aan het PST van het Jessa ziekenhuis te Hasselt.

DOELGROEP Verpleegkundigen, psychologen, zorgkundigen, artsen en andere hulpverleners die vanuit hun levenservaring rond verlies, sterven en rouwen willen groeien tot een grotere beschikbaarheid in het omgaan met stervenden, rouwenden en families. De focus ligt op het raakvlak van het eigen groeiproces en het gebeuren in en rond het sterfbed.

www.npzl.be 10


Verdieping voorjaar Werken op de grens van leven en dood (vervolg)

DATUM Donderdag 5 maart 2020 van 09u00 tot 16u30

INSCHRIJVEN Online inschrijven www.npzl.be/nl/vorming

LOCATIE De Hemelbrug Mathias Geysenstraat 157

PRIJS € 95,00 inclusief de middagmaaltijd, syllabus en koffie/thee/water tijdens de pauzes

3582 Koersel

Opleidingscheques worden niet aanvaard.

ATTESTERING Aanwezigheidsattest

INFORMATIE Els Noels - els.noels@npzl.be Axana Walterus - axana.walterus@npzl.be 011 81 94 72

www.npzl.be 11


Personen met een beperking Maurice is palliatief en… hoe bespreek ik dit met hem? INHOUD Goed communiceren is geen evidentie. Laat staan wanneer er ook een beperking in het spel is. Sommige hulpverleners voelen zich niet vaardig genoeg om het gesprek aan te gaan met personen met een beperking. Anderen maken zich dan weer zorgen over de mogelijke reacties tijdens het gesprek en hoe om te gaan. Deze, en nog vele andere redenen, maken dat mensen met een beperking nog te vaak beschermd worden voor ‘moeilijke’ gesprekken. Dit terwijl zij net extra gebaat zijn bij duidelijke communicatie en informatie op maat… Tijdens deze studiedag willen we extra aandacht besteden aan twee soorten ‘moeilijke’ gesprekken, namelijk: gesprekken rond vroegtijdige zorgplanning en slechtnieuwsgesprekken. SPREKERS Marijke Tonino en Annemieke Wagemans zijn twee Nederlandse artsen die werken met mensen met een verstandelijke beperking in palliatieve zorg. Vanuit hun eigen ervaringen zullen zij vertellen hoe er in de laatste levensfase gecommuniceerd kan worden met deze patiënten. Dr. Tonino zal een toelichting geven over slechtnieuwsgesprekken bij personen met een beperking en dr. Wagemans zal zich toespitsen op het proces van vroegtijdige zorgplanning (ACP) bij deze doelgroep. DOELGROEP Hulpverleners die werken met personen met een beperking.

DATUM Donderdag 26 maart 2020 van 8u30 tot 12u30

INSCHRIJVEN Online inschrijven http://www.npzl.be/nl/vorming

LOCATIE O.C. Elckerlyc Pastorijstraat 4, 3500 Hasselt

PRIJS €45,00 INFORMATIE

ATTESTERING Aanwezigheidsattest Accreditering voor artsen wordt aangevraagd

Emily Van Hout - 011 81 94 72 emily.vanhout@npzl.be

www.npzl.be 12


Avondsymposium Avondsymposium: Hoe zal ik het zeggen? Over communicatie met patiënten en hun omgeving in palliatieve zorg

INHOUD Hoe lang je ook al in het palliatieve werkveld staat, het omgaan met de soms heftige emoties van patiënt en familie, maar ook met die van jezelf, wordt er niet gemakkelijker op. Wat gaat er door je heen wanneer iemand je vlakaf vraagt of hij gaat sterven? Hoe ga je om met druk van de patiënt of de familie? Vaak weet je niet hoe te reageren op bepaalde uitspraken, of wil je de mensen troosten maar weet je niet hoe. Tijdens dit interactieve avondsymposium wordt ingegaan op de zaken waar jij tegenaan loopt als hulpverlener in een palliatieve setting. Je krijgt de kans om zelf casussen of vragen aan te brengen die gezamenlijk verder worden uitgewerkt. Op deze manier worden er concrete handvaten aangereikt om je hierin recht te houden. SPREKER Inge Knaepen is klinisch psychologe met expertise in de palliatieve zorg. Zij is verbonden aan het Palliatief Support Team van het Jessa ziekenhuis te Hasselt.

DATUM

INSCHRIJVEN

Donderdag 23 april 2020

Online inschrijven

van 20u00 tot 22u00

http://www.npzl.be/nl/vorming

LOCATIE

PRIJS

CC Palethe

€ 25.00

Jeugdlaan 2, 3900 Pelt

INFORMATIE

ATTESTERING Aanwezigheidsattest Accreditering voor artsen en kinesisten wordt aangevraagd

Axana Walterus - 011 81 94 72 axana.walterus@npzl.be

www.npzl.be 13


Symposium voorjaar Het “gewone” sterven — Nog doodgewoon? INHOUD De meeste mensen in België sterven in het ziekenhuis. Zelfs kankerpatiënten spenderen hun laatste levensmaanden nog te vaak in het ziekenhuis en 19% van de ziekenhuispopulatie bestaat uit palliatieve patiënten! Het is ook geen geheim dat het “gewone” sterven wel het normale verloop blijft, ondanks de belangstelling voor euthanasie en palliatieve sedatie. Als we grote kans hebben op een “gewoon” overlijdensproces, waarom dan de nood om in een ziekenhuis te zijn?

Hoe loopt dit in andere culturen? Wat is de tendens in België? Hoe kunnen we als zorgverleners communiceren met elkaar opdat patiënt en familie in vertrouwen naar deze laatste fase kunnen. Welke taboes heersen er rond een gewoon stervensproces? Hoe kunnen we de sfeer rond een sterfbed beter vatten? Maar bovenal, zouden we misschien deze laatste rit ook kunnen zien als een rijk en troostrijk gegeven? DOELGROEP

(Hoofd)verpleegkundigen, zorgkundigen, Het lijkt erop dat onze vertrouwdheid met het psychologen, artsen, sociaal assistenten, “gewone” sterven is vervlogen. Het idee heerst dat vrijwilligers, kinesisten, pastorale medewerkers,… sterven kort moet zijn, gecontroleerd, zonder lijden en alle andere geïnteresseerden. én liefst helemaal naar wens van de patiënt en/of familie. Toch is dat niet (altijd) mogelijk! Je kan je REEDS BEVESTIGDE SPREKERS de vraag stellen of dat mogelijk moét zijn? Mevr. Lieve Blancquaert Deze studiedag gaat namelijk over het weer vertrouwd raken met het “gewoon” stervensproces. We stellen ons de volgende vragen:

Dhr. Arno Maetens Dr. Johan Menten Dhr. Alexander Verstaen

DATUM

INSCHRIJVEN

Dinsdag 19 mei 2020

Online inschrijven www.npzl.be/nl/vorming

van 09u00 tot 16u30

PRIJS

LOCATIE

€ 95 inclusief broodjesmaaltijd

Provinciehuis, Boudewijnzaal Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt

INFORMATIE

ATTESTERING Aanwezigheidsattest Accreditering voor artsen wordt aangevraagd

Kim Trippas - 011 81 94 72 kim.trippas@npzl.be

www.npzl.be 14


Verdiepende opleiding Aromatherapie in palliatieve zorg. INHOUD Aromatherapie kan een belangrijke ondersteuning bieden in palliatieve zorg om het comfort en het welbevinden van een palliatieve patiënt te verbeteren. Zo kunnen etherische oliën gebruikt worden in de omgeving van de patiënt, tijdens het baden, verzorgen en masseren. De geuren kalmeren, ontspannen, verlichten, zuiveren en kunnen ondersteunend zijn op zowel lichamelijk, emotioneel, sociaal en spiritueel vlak. In deze praktische workshop maak je kennis met de oliën en de vele toepassingsgebieden. Je leert hoe je ze op een veilige manier kan gebruiken in de palliatieve zorg. SPREKER Ellen Hageman. Zij is verpleegkundige in zowel het Palliatief Support Team als de Palliatieve Eenheid van het Universitair Ziekenhuis Leuven.

DOELGROEP Hulpverleners & vrijwilligers die werkzaam zijn in palliatieve zorg en zich in dit thema willen verdiepen. Alle disciplines uit diverse werksettings zijn welkom.

DATUM Donderdag 4 juni 2020 Van 09u00 tot 12u30.

INSCHRIJVEN Online inschrijven via http://www.npzl.be/nl/vorming

LOCATIE Provinciehuis—Vormingslokaal -1.17 Universiteitslaan 1 3500 Hasselt

PRIJS €45,00 INFORMATIE Els Noels els.noels@npzl.be 011 81 94 72

ATTESTERING Aanwezigheidsattest

www.npzl.be 15


16


Vlaams Congres 2020 Communicatie in palliatieve zorg ‌onder druk Het Netwerk Palliatieve Zorg Limburg heeft de eer om, in samenwerking met de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, het 18de Vlaams congres palliatieve zorg te organiseren.

Tijdens het congres zal dieper worden ingegaan op communicatie tussen verschillende partijen in palliatieve zorg, en hoe dit beĂŻnvloed kan worden onder hoge druk. De uitnodiging en het programma volgen in het voorjaar, dus houdt zeker onze website en de nieuwsbrief in het oog! We kunnen wel al meegeven dat het op 1 oktober 2020 zal doorgaan in het Cultureel centrum van Hasselt.

Daarnaast is deze dag de ideale gelegenheid om de 25ste verjaardag van onze organisatie in de bloemetjes te zetten.

www.npzl.be 17


NPZL vzw Universiteitslaan 1 3500 Hasselt tel 011 / 81 94 72 www.npzl.be info@npzl.be facebook.com/netwerkpalliatievezorglimburg Schrijf je in op onze nieuwsbrief

18

Profile for Netwerk Palliatieve Zorg Limburg vzw

Vormingsbrochure voorjaar 2020  

Vormingsbrochure voorjaar 2020  

Profile for npzl
Advertisement