Kalendář vycházek Národního parku Podyjí 2013

Page 1

KALENDÁŘ VYCHÁZEK A EXKURZÍ PRO VEŘEJNOST NA ROK 2013

do národního parku Podyjí během všech čtyř ročních období


20. 4. sobota – Na kole podél „železné opony“ (pořádáné ve spolupráci s obcí Horní Břečkov při příležitosti Dne Země)

Duben

Vedoucí: Petr Lazárek – Správa Národního parku Podyjí Sraz: 9.00 Hardegg, u lávky přes Dyji (doporučený příjezd ze Znojma autem přes Hnanice a Unterretzbach) Trasa: Hardegg – Čížov – Podmolí – Znojmo – Havraníky – Mitterretzbach – zpět Hardegg, cca 55 km na kole poměrně kopcovitým terénem s návratem do 17.00 Doporučené vybavení: horské nebo trekkingové kolo v dobrém stavu Nutno s sebou: cestovní doklady Zaměření: první jarní vyjížďka na nově vyznačenou evropskou dálkovou cyklotrasu podél bývalé železné opony (Iron Curtain Trail), návštěva zajímavých míst a vyhlídek podél této cyklotrasy

6. 4. sobota – Pomíjivá krása hájového býlí aneb proč podrost listnatých lesů v časném jaru tak bujně rozkvétá a v létě po něm není ani památky Vedoucí: Lenka Reiterová – Správa Národního parku Podyjí Sraz: 9.00 Čížov, před budovou Návštěvnického střediska Správy Národního parku Podyjí (auta odstavte, prosím, na parkovišti před obcí) Trasa: Čížov – údolí Klaperova potoka – Kozí stezky – Hardeggská vyhlídka – Plačkova studánka – zpět Čížov, cca 8 km mimořádně náročným terénem s návratem kolem 14.00 Doporučené vybavení: lupa, svačina Nutno s sebou: pevná obuv i zdraví Zaměření: botanika, vztahy v rostlinných společenstvech, životní strategie rostlin

27. 4. sobota – Vítání ptačího zpěvu (pořádáno ve spolupráci s Českou společností ornitologickou) Vedoucí: Martin Valášek – Správa Národního parku Podyjí Sraz: 6.00 Jaroslavice, hráz Jaroslavického dolního rybníka u informační cedule s kvakošem nočním Trasa: pomalá pochůzka kolem Jaroslavických rybníků, cca 5 km nenáročným terénem s ukončením do 10.00 Doporučené vybavení: terénní obuv, dalekohled Zaměření: pozorování a určování ptáků, poslech ptačích hlasů


Květen 11. 5. sobota – Zelený pás Evropy (pořádáno ve spolupráci s Jihomoravským muzeem ve Znojmě v rámci projektu „Zelený pás Evropy“) Vedoucí: Antonín Reiter – Jihomoravské muzeum ve Znojmě Sraz: 9.00 Znojmo, parkoviště u zimního stadionu Trasa: Znojmo – Šatov – Jaroslavice – Jevišovka – Nový Přerov – Tasovice – zpět Znojmo, autobusem po jihovýchodě Znojemska s návštěvou zajímavých přírodních lokalit, pěšky celkem 5–7 km, s návratem do Znojma do 17.00 Doporučené vybavení: svačina, dalekohled, dobrá obuv (i do vlhkého prostředí) Poznámka: nutná předchozí přihláška do 30. 4. 2013 u Markéty Frindové Jelínkové (tel. 515 282 260 , e-mail: frindova@nppodyji.cz) Zaměření: přírodovědně hodnotné lokality, které se nachází nedaleko státní hranice a jejichž vývoj či současný stav byl ovlivněn existencí hraničního pásma a blízkostí „železné opony“

25. 5. sobota – Jarní tóny v Čížovské kapli Začátek: 18.00 Čížov, kaple Vstupné: dobrovolné Program: tradiční zpřístupnění kaple v Čížově s hudbou a zpěvem při příležitosti Evropského dne chráněných území, zhruba hodinový koncert v podání pěveckého sdružení De Melodica z Božic Poznámka: auta, prosím, odstavte na parkovišti před obcí Čížov 25. 5. sobota – Na cestách po Ománu (pořádáno ve spolupráci s Grafickou dílnou Schneider)

25. 5. sobota – Evropský den chráněných území na kole (pořádáno ve spolupráci s Cykloklubem Kučera a Správou Národního parku Thayatal) Vedoucí: Jan Kos – Správa Národního parku Podyjí, Čestmír Vala – Cykloklub Kučera Znojmo Sraz: 9.00 Znojmo, Stará vodárna u hráze Znojemské přehrady Trasa: Znojmo – Havraníky – Šobes – Podmolí – Mašovická střelnice – zpět Znojmo, kratší varianta cca 30 km a nebo z Podmolí – Čížov – Hardegg – Unterretzbach – zpět Znojmo, delší varianta cca 60 km Doporučené vybavení: horské nebo trekkingové kolo v dobrém stavu Nutno s sebou: jídlo a pití na celý den, cestovní doklady Zaměření: otevření nově vyznačených českorakouských cykloturistických okruhů, návštěva zajímavých míst a vyhlídek v Národním parku Podyjí

K A L E N D Á Ř

V YC H Á Z E K

A

E X K U R Z Í

Začátek: 19.00 Čížov, Galerie Lesovna Vstupné: dobrovolné Program: otevření nové venkovské výstavní galerie v objektu bývalé lesovny, slavnostní vernisáž výstavy fotografií z jarního Ománu Poznámka: auta, prosím, odstavte na parkovišti před obcí Čížov

P R O

V E Ř E J N O S T

N A

R O K

2 0 1 3


Červen 8. 6. sobota – Za ovečkami na Kraví horu Vedoucí: Markéta Frindová Jelínková – Správa Národního parku Podyjí, Ivana Hrabinová Sraz: 9.00 Znojmo, lávka přes Dyji na Kraví horu (pod hrází Znojemské přehrady) Trasa: Znojmo – vřesoviště Kraví hora – zpět Znojmo, krátká vycházka nepříliš náročným terénem s výstupem na Kraví horu, cca 2 km s návratem do 13.00 Doporučené vybavení: terénní obuv, ochrana proti slunci, svačina Není nutné, ale doporučuje se: finance na nákup „ovčích suvenýrů“ Zaměření: péče o vřesoviště, pastva v národním parku, setkání se stádem, ukázky práce s ovčí vlnou

Červenec 6. 7. sobota – Večerní posezení s můrami Vedoucí: Jan Šumpich – Entomological Service Sraz: 21.00 Znojmo, Kraví hora, u vysílače s výhledem na město Znojmo Místo a doba konání: vřesoviště Kraví hora 21.00–23.00 Doporučené vybavení: terénní obuv, baterka Zaměření: netradiční výprava za nočními druhy motýlů, pomocí vábení na velké světlo lze za pěkného počasí na vlastní oči vidět, jak bohatá fauna hmyzu a motýlů především uniká v přírodě pozornosti 28. 7. neděle – Vycházka za jazzem (pořádáno ve spolupráci s pořadateli Znojemského hudebního festivalu 2013) Vycházka do přírody Národního parku Podyjí a závěrečný koncert Znojemského hudebního festivalu 2013. Podrobnosti programu budou upřesněny do 30. 6. 2013 a budou k dispozici na www.nppodyji.cz

22. 6. sobota – Od kulturních lesů k přirozeným Vedoucí: Jaroslav Ponikelský – Správa Národního parku Podyjí Sraz: 9.00 Lukov, před hospodou U Všetečků Trasa: Lukov – Čížovský kopec – Klaperův potok – Lukovská horka – Lukov, cca 10 km středně náročným terénem, předpokládaný návrat do 14.00 Doporučené vybavení: terénní obuv, svačina Zaměření: zásady péče o les v Národním parku Podyjí, praktické ukázky péče o lesní porosty, ukázky částí lesa ponechaných samovolnému vývoji


Září 7. 9. sobota – Evropská netopýří noc (pořádáno ve spolupráci s Jihomoravským muzeem ve Znojmě a Českou společností pro ochranu netopýrů)

Srpen 10. 8. sobota – Málo známí bezobratlí živočichové Podyjí Vedoucí: Pavel Bezděčka – Muzeum Vysočiny Jihlava Sraz: 9.00 Havraníky, horní konec obce (u červené turistické značky) Trasa: Havraníky – Staré vinice – Fládnitzské vřesoviště – Pod Šobesem – Judexův mlýn – zpět Havraníky, cca 5 km lehkým terénem s návratem do 14.00 Doporučené vybavení: lupa, zvídavost, dobrá nálada, dostatek tekutin, oblečení dle počasí Zaměření: mravenci, sekáči a další bezobratlí 24. 8. sobota – Nové stopy v krajině Čížova Vedoucí: Veronika Dubovská, Martin Škorpík – Správa Národního parku Podyjí Sraz: 9.00 Čížov, před budovou Návštěvnického střediska Správy Národního parku Podyjí (auta odstavte, prosím, na parkovišti před obcí) Trasa: okružní trasa kolem obce po obvodu pozemkové úpravy, zastávky na místech s výhledem do krajiny, cca 5 km lehkým terénem s návratem do 13.00 Doporučené vybavení: pevná turistická obuv, vybavení proti nepřízni počasí, svačina, pití, dalekohled Zaměření: ukázky realizovaných i plánovaných opatření po proběhnutí komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Čížov, ukázky přírodovědných zajímavostí zemědělské krajiny s ohledem na roční období

Vedoucí: Antonín Reiter – Jihomoravské muzeum ve Znojmě Sraz: hrad Cornštejn, vstupní brána, od 18.30 a 19.00 program pro děti, od 20.00, 21.00 a 22.00 vždy téměř hodinový program o netopýrech Parkování: přímo před hradem není možné, využít lze odstavnou plochu u silnice směrem k Lančovu (600 m od hradu, zpět k hradu vede značená lesní cesta) nebo jiná místa v souladu s dopravním značením Doporučené vybavení: baterka, pevná obuv, peníze na občerstvení a případně drobný příspěvek na doprovodný program Zaměření: pozorování netopýrů, detekce jejich zvuků 15. 9. neděle – Podél řeky (pořádáno ve spolupráci se Správou Národního parku Thayatal) Vedoucí: Petr Lazárek – Správa Národního parku Podyjí, Christian Übl – Správa Národního parku Thayatal Sraz: 9.00 Vranov nad Dyjí, hráz Vranovské přehrady Trasa: Vranov nad Dyjí – Zadní Hamry – podél řeky po obou březích Dyje – Hardegg, cca 10 km mimořádně obtížným terénem s ukončením v Hardeggu cca v 16.00 Doporučené vybavení: pevná obuv, dalekohled Nutno s sebou: cestovní doklady, peníze na vstup do Vranovské přehrady, svačina a pití na celý den Poznámka: počet účastníků omezen, nutná předchozí přihláška do 31. 8. 2013 u Markéty Frindové Jelínkové (e-mail: frindova@nppodyji.cz, tel. 515 282 260) Zaměření: život v řece, vodní díla na řece Dyji


Říjen 5.10. sobota – Za houbami do stinných lesů Braitavy Vedoucí: Jan Běťák – Česká vědecká společnost pro mykologii Sraz: 9.00 Vranov nad Dyjí, Zadní Hamry, u Hamerské lávky přes Dyji Trasa: Hamerská lávka – lesními pěšinami po pravém břehu Dyje – zpět k Hamerské lávce, cca 6 km velmi obtížným terénem s návratem okolo 13.00 Doporučené vybavení: fotoaparát, zápisník Nutno s sebou: pevná obuv Zaměření: seznámení s mykoflórou západní části NP Podyjí, poznávání nalezených hub (na exkurzi možné přinést i vlastní houby k určení) 12.10. sobota – Cestou necestou z Podmolí do Hnanic (pořádáno ve spolupráci s Jihomoravským muzeem ve Znojmě)

28. 9. sobota – Putování kolem soutoku Rakouské a Moravské Dyje Vedoucí: Jiří Kacetl – Jihomoravské muzeum ve Znojmě Sraz: 8.00 Znojmo, parkoviště u zimního stadionu Trasa: Znojmo – Vratěnín – Rakousy/Raabs a.d. Thaya (Šibeniční vrch s torzem popraviště, hrad, Horní Ves, farní kostel s farním dvorem, špitální kostel, městečko s hradbami) – staromoravské hradiště Sand – románský kostel a někdejší hrádek Libenice/Liebnitz – trosky Buchensteinu nad Dyjí – návrat do Znojma okolo 18.30. Odborná exkurze autobusem s návštěvou několika zajímavých míst a s pěší vycházkou téměř 5 km přírodou podél Dyje Cena: 500,- Kč – zahrnuje dopravu autobusem, vstupné na hrad a obědové menu (polévka + místní specialita) v rakouském hostinci, požadavek na vegetariánskou stravu formulujte již v rámci přihlášky Poznámka: nutná závazná přihláška do 15. 9. 2013 u Markéty Frindové Jelínkové (tel. 515 282 260, e-mail: frindova@nppodyji.cz), přihláška se stává závaznou až po složení ceny za exkurzi ve výši 500,- Kč na účet 12831741/0100, jako variabilní symbol bude uvedeno číslo přihlášky (přihlášek) Nutno s sebou: občanský průkaz nebo pas, dobrá obuv, pití na celý den, popř. svačinu (oběd je zajištěn v hostinci na náměstí), kapesné v eurech (nápoj/káva k obědu) Zaměření: historie regionu, stavební památky

K A L E N D Á Ř

V YC H Á Z E K

A

E X K U R Z Í

Vedoucí: Jaroslav Šmerda – Jihomoravské muzeum ve Znojmě Sraz: 9.30 Podmolí, u rybníčka na jihovýchodním okraji obce (doporučuje se využít příjezd autobusem, který vyjíždí ze Znojma v 9.00) Trasa: Podmolí – pod Liščí skálou – Lipinská louka – pod Šobesem – Hnanice, náročným terénem cca 10 km s ukončením okolo 16.00 (zpět do Znojma využijte autobus v 16.20) Doporučené vybavení: dobrá obuv, jídlo a pití na celý den Zaměření: neživá příroda, skalní, zemní i půdní tvary na hranách, svazích i dně kaňonu Dyje 26.10. sobota – Co nového na Ledových slujích? (pořádáno ve spolupráci s Ústavem geoniky Akademie věd ČR) Vedoucí: Jan Kos – Správa Národního parku Podyjí, František Kuda – Ústav geoniky AV ČR Sraz: 9.00 Čížov, před budovou Návštěvnického střediska Správy Národního parku Podyjí (auta odstavte, prosím, na parkovišti před obcí) Trasa: Čížov – Vranovská brána – Ledové sluje – Pašerácká stezka – zpět Čížov, cca 8 km místy velmi náročným terénem s návratem okolo 13.00 Doporučené vybavení: dobrá obuv, svačina, pití Zaměření: neživá příroda, skalní tvary, výzkumné a monitorovací práce na Ledových slujích dříve a dnes Poznámka: exkurzi je možné zakončit i v Hardeggu a zúčastnit se kulturního programu s občerstvením v rámci státního svátku Rakouska

P R O

V E Ř E J N O S T

N A

R O K

2 0 1 3


Prosinec 7. 12. sobota – Adventní zastavení v přírodě Vedoucí: Marek Orko Vácha Sraz: 13.00 Znojmo, Stará vodárna u hráze Znojemské přehrady Trasa: Znojmo – Hradiště a jeho okolí – zpět Znojmo, nenáročným terénem cca 4 km s návratem do 16.00 Zaměření: procházka po okolí Hradiště v předvánočním čase, co lze vidět a čím se inspirovat v čase, kdy v přírodě vládne zima 31. 12. úterý – Silvestrovská vycházka na Sealsfieldův kámen Vedoucí: Svatava Holubová, Martin Mahr – Správa Národního parku Podyjí Sraz: 13.00 Popice, u hospody Trasa: Popice – vřesoviště a okolní lesy – Sealsfieldův kámen – zpět Popice cca 6 km lehkým terénem s návratem do 17.00 Doporučené vybavení: dobrá obuv i nálada

Text: Jan Kos; Autoři fotografií: Svatava Holubová, Václav Křivan, Petr Lazárek, Antonín Reiter, Lenka Reiterová, Zdeněk Tunka; Vydala: Správa Národního parku Podyjí ve spolupráci s Jihomoravským muzeem ve Znojmě v březnu 2013; Grafická úprava a sazba: SCHNEIDER CZ graphic&design, s.r.o.

Správa Národního parku Podyjí Na Vyhlídce 5, 669 01 Znojmo tel.: +420 515 226 722, e-mail: info@nppodyjí.cz www.nppodyji.cz