Page 1

NATUURPUNT OOST-BRABANT: Regionale Vereniging voor Natuur en Landschap

Prioriteiten 2014: 14 doelen

Prioriteiten 2014 14 doelen


NATUURPUNT OOST-BRABANT: Regionale Vereniging voor Natuur en Landschap

Prioriteiten 2014: 14 doelen Doel 1 Focus op Beheerde Natuur.gebieden als hefboom voor biodiversiteit en koestersoorten. Brede sensibilisatie rond natuur.gebieden en het Natuurpunt model natuurbeheer en betrokkenheid. Campagne als 1ste jaarprioriteit. Focusactiviteiten.


NATUURPUNT OOST-BRABANT: Regionale Vereniging voor Natuur en Landschap

Prioriteiten 2014: 14 doelen Doel 2 Focus sensibilisatie op breed natuurbeleid naar gemeenten, provincie, gewest en bevolking. Heractiveren Charters biodiversiteit in elke gemeente en opname in verplichte meerjarenplanningen 2013-2019 Gemeentelijke aankoopsubsidie.


NATUURPUNT OOST-BRABANT: Regionale Vereniging voor Natuur en Landschap

Prioriteiten 2014: 14 doelen Doel 3 Opzetten brede gebiedsgerichte acties en projecten. Sigma-project Demer Opvolging Sigma Boven Dijle Project Groene Vallei Midden-Brabant Project Getevallei


NATUURPUNT OOST-BRABANT: Regionale Vereniging voor Natuur en Landschap

Prioriteiten 2014: 14 doelen Doel 3 Opzetten brede gebiedsgerichte acties en projecten. Sensibilisatie rond natuurontwikkeling op grote schaal. Mede in relatie tot ruimte voor de rivieren en meekoppeling met integraal waterbeheer.


NATUURPUNT OOST-BRABANT: Regionale Vereniging voor Natuur en Landschap

Prioriteiten 2014: 14 doelen Doel 4 Aandacht Ruimtelijk beleid, Actie open ruimtebeleid en discussie rond afbakeningsprocessen. Opkomen voor basisbescherming ‘Natuur ongeacht bestemming’. Opkomen voor afbakening Natuurverwevingsgebieden Behoud planologische structuur Wijngaardberg


NATUURPUNT OOST-BRABANT: Regionale Vereniging voor Natuur en Landschap

Prioriteiten 2014: 14 doelen Doel 5 Life project Hageland en Europese Instandhoudingsdoelstellingen (IHD): Meekoppeling Regionale inbreng en inzet Verdere opvolging en stimulansen operationaliseren Europese Instandhoudingsdoelstellingen (IHD) maar wel met oog op natuur buiten IHD’s


NATUURPUNT OOST-BRABANT: Regionale Vereniging voor Natuur en Landschap

Prioriteiten 2014: 14 doelen Doel 6 Erfgoedwerking: Werkgroep Natuur & Erfgoed Inbreng in hele werking Erfgoed Focusactiviteiten


NATUURPUNT OOST-BRABANT: Regionale Vereniging voor Natuur en Landschap

Prioriteiten 2014: 14 doelen Doel 7 Ondersteunen verwerving natuurgebieden en aandacht en regionale ondersteuning fondsenwerving en aankoopsubsidie: Nieuwe impuls Brede sensibilisatie


NATUURPUNT OOST-BRABANT: Regionale Vereniging voor Natuur en Landschap

Prioriteiten 2014: 14 doelen Doel 8 Uitbouw beheerteams natuur.gebieden: Operationaliseren Kwaliteitszorg Vorming Ondersteuning via (sub)regionale clustering en netwerken


NATUURPUNT OOST-BRABANT: Regionale Vereniging voor Natuur en Landschap

Prioriteiten 2014: 14 doelen Doel 9 Natuur in het landelijke gebieden: Natuur in het agrarisch gebied PDPO III (Programmadocument Plattelandsontwikkeling) Leader Horizontale bescherming natuur en landschap Opvolging Ruilverkavelingen, landinrichting, waterplannen, waterbeheer


NATUURPUNT OOST-BRABANT: Regionale Vereniging voor Natuur en Landschap

Prioriteiten 2014: 14 doelen Doel 10 Natuur in de stad en de bebouwde ruimte: PRUP’s Kleinstedelijke gebieden (Tienen, Diest, Aarschot) Vlaams stedelijk gebied (Leuven) Natuur in Stad en Dorp: verdere opvolging (perspectief cursus Natuur in de stad)


NATUURPUNT OOST-BRABANT: Regionale Vereniging voor Natuur en Landschap

Prioriteiten 2014: 14 doelen Doel 11 Brede publiekswerking Aanwezigheid in de maatschappelijke discussie


NATUURPUNT OOST-BRABANT: Regionale Vereniging voor Natuur en Landschap

Prioriteiten 2014: 14 doelen Doel 12 Regionale aandacht voor Regionale Landschappen: Bewaking Branding NP(OB) Operationaliseren samenwerking


NATUURPUNT OOST-BRABANT: Regionale Vereniging voor Natuur en Landschap

Prioriteiten 2014: 14 doelen Doel 13 Uitdragen Rol, missie en visie regionale werking en invulling van wat we willen zijn als regionale vereniging voor natuur en landschap binnen het NP weefsel: Waar willen we staan? Waar/hoe maken we het verschil? Meerwaarde? Subsidiariteit t.o.v. Natuurpunt. Regionale vrijwilligersnetwerken.


NATUURPUNT OOST-BRABANT: Regionale Vereniging voor Natuur en Landschap

Prioriteiten 2014: 14 doelen Doel 14 Ledenwerving: Naar 10.000 leden in Natuurpunt Oost-Brabant.


NATUURPUNT OOST-BRABANT: Regionale Vereniging voor Natuur en Landschap

Prioriteiten 2014: 7 middelen

Prioriteiten 2014 7 middelen


NATUURPUNT OOST-BRABANT: Regionale Vereniging voor Natuur en Landschap

Prioriteiten 2014: 7 middelen Middel 1 Bijzondere provinciale natuurbehoudsprojecten (BNBP): Natuur.gebieden als focus voor biodiversiteit en koestersoorten in je gemeente: 20 Focusactiviteiten, ge誰ntegreerde actie voor heel de regionale en de gehele werking. Focus en doorwerking in publicatie en communicatiebeleid.


NATUURPUNT OOST-BRABANT: Regionale Vereniging voor Natuur en Landschap

Prioriteiten 2014: 7 middelen Middel 2

Focusactiviteiten: Meekoppeling met het project, de erfgoedwerking en Life-Hageland. Inzetten op: Kwaliteit Breed publiek Attractiviteit Roepnaam Wervend verhaal – Goede spreiding volgens vaste kalender


NATUURPUNT OOST-BRABANT: Regionale Vereniging voor Natuur en Landschap

Prioriteiten 2014: 7 middelen Middel 2

Focusactiviteiten: Kalender


NATUURPUNT OOST-BRABANT: Regionale Vereniging voor Natuur en Landschap

Prioriteiten 2014: 7 middelen Middel 2


NATUURPUNT OOST-BRABANT: Regionale Vereniging voor Natuur en Landschap

Prioriteiten 2014: 7 middelen Middel 2

Erfgoed-focusactiviteiten •Donderdag 27 februari 2014

Gesteenten van het Hageland. Lezing door Dr. Michiel Dusar.

•Zondag 27 april 2014 Bolwerk Zoutleeuw

•Zondag 11 mei 2014

(Kam)salamanderwandeling Antitankgracht en Kasteel van Roost

•Zondag 25 mei 2014

De Dijle levend door Leuven

•Vrijdag 22 en zondag 24 augustus 2014

Dassenaarde WO I: Persmoment en plechtige opening ‘herstelde loopgraven’ en Groot volksfeest in de stijl van ‘14-’18

•Zondag 5 oktober 2014 Wijngaardberg


NATUURPUNT OOST-BRABANT: Regionale Vereniging voor Natuur en Landschap

Prioriteiten 2014: 7 middelen Middel 3

Walk for Nature als sterk regionaal NPOB-merk: •Midden-Brabant (Herent-Kampenhout-Kortenberg): Lancering Groene Vallei Natuurpark Midden-Brabant Binnen Herent, Kampenhout en Kortenberg ligt nog een reeks beheerde natuurgebieden die samen een netwerk van kalkmoerassen in Midden-Brabant vormen. We willen dit netwerk samen met de provincie uitbouwen en in 2014 het Natuurpark lanceren.


NATUURPUNT OOST-BRABANT: Regionale Vereniging voor Natuur en Landschap

Prioriteiten 2014: 7 middelen Middel 4

Andere belangrijke regionale activiteiten: Januari/februari: Lokale Algemene vergaderingen 22 februari: Algemene Vergadering Natuurpunt OostBrabant, kerk Binkom 22 maart: Algemene vergadering Natuurpunt Vlaanderen (Mechelen) 13 juli: Big Jump bij verschillende afdelingen 22-23 augustus: Europese nacht van de vleermuis


NATUURPUNT OOST-BRABANT: Regionale Vereniging voor Natuur en Landschap

Prioriteiten 2014: 7 middelen Middel 4

Andere belangrijke regionale activiteiten: 13-14 september: Intercommunautair beheerweekend 18-19 oktober: Dag van de Trage weg 7 november: Verenigingsraad NPOB 15-16 november: Dag van de Natuur en Koesterbuurfeest


NATUURPUNT OOST-BRABANT: Regionale Vereniging voor Natuur en Landschap

Prioriteiten 2014: 7 middelen Middel 5

Vormingsactiviteiten: Vorming rond erfgoed Vorming: opleiding en kwaliteitszorg beheerteams en conservators, meekoppeling met Life Hageland en operationaliseren beheerteams (middel 6)


NATUURPUNT OOST-BRABANT: Regionale Vereniging voor Natuur en Landschap

Prioriteiten 2014: 7 middelen Middel 6

Operationaliseren beheerteams op (sub)regionaal niveau, o.a.: 4 gezamelijke thematische vormingsmomenten op het terrein (lancering op Algemene Vergadering NPOB van 22 februari) 8 juni: Walk for Nature Natuurpark Groene Vallei Midden-Brabant Ondersteuning Vrijwillig Natuurbeheer Aandacht Educatief natuurbeheer


NATUURPUNT OOST-BRABANT: Regionale Vereniging voor Natuur en Landschap

Prioriteiten 2014: 7 middelen Middel 7

Continuering Tijdschrift Natuur en Landschap


NATUURPUNT OOST-BRABANT: Regionale Vereniging voor Natuur en Landschap

Prioriteiten 2014: 7 middelen Middel 7

Continuering Website


NATUURPUNT OOST-BRABANT: Regionale Vereniging voor Natuur en Landschap

Prioriteiten 2014: 7 middelen Middel 7

Continuering Nieuwsbrief


NATUURPUNT OOST-BRABANT: Regionale Vereniging voor Natuur en Landschap

Prioriteiten 2014: 7 middelen Middel 7

Continuering Ledenwerving

Npob prioriteiten2014 av npob def  
Npob prioriteiten2014 av npob def  
Advertisement