Page 1

NATUURPUNT OOST-BRABANT: Regionale Vereniging voor Natuur en Landschap

Terugblik 2013 Vooruitblik 2014

Welkom Algemene Vergadering 22 februari 2014

Kerk van Binkom


NATUURPUNT OOST-BRABANT: Regionale Vereniging voor Natuur en Landschap

Jaarverslag 2013 Raad van Bestuur Voorzitter: Hugo Abts

Secretaris: Jan Van den Bergh Penningmeester: Frans Dhaenens Nieuw in 2013: Benny L’Homme, Luc Vervoort, Nicole Smeyers, Roel Baets en Zeger Debyser Overige bestuursleden: Bernard Lemaitre, Bruno Wallyn, Filip Meyermans, Marc Op de Weerdt, Margriet Vos, Tinne Snoeijs en Yves Vanden Bosch


NATUURPUNT OOST-BRABANT: Regionale Vereniging voor Natuur en Landschap

Jaarverslag 2013 Personeel

Christine Daenen: een heel jaar voltijds Luc Nagels: vanaf 01/09/2013, voltijds Project Educatief Natuurbeheer: - Gerd Van Thienen - Brecht Laukens (tot eind juni 2013) en - Robin Verachtert (vanaf november 2013) Project Alternatieve werkstraffen: Koen Baert


NATUURPUNT OOST-BRABANT: Regionale Vereniging voor Natuur en Landschap

Jaarverslag 2013

Raad van Bestuur: 11 maal vergaderd Aandachtspunten Regionale activiteiten: De Algemene Vergadering, Verenigingsraad Prioriteiten en jaarprogramma 2014 en focusactiviteiten Fondsenwerving GeefomNatuur Walk for Nature Willebringen Werkgroep Natuur en erfgoed Uitvoering Provinciale Projecten Communicatie: tijdschrift, website, nieuwsbrieven Contacten en ondersteunen van afdelingen Beleid: Sigma Demer, Balenberg, Bio Bleeser-Swinnen (Geetbets),Tramlijn, ‌


NATUURPUNT OOST-BRABANT: Regionale Vereniging voor Natuur en Landschap

Jaarverslag 2013

Activiteiten met Regionale uitstraling 23/02: Algemene Vergadering NPOB – Abdij van Averbode 28/04: Aronst Hoek: donateurs maken kennis met grand cru natuurgebied 26/05: 25 jaar Natuurpunt Haacht 09/06: Walk for Nature Willebringen 08/09: Natuur en erfgoeddag Abdij van Park 22/09: Life Hagelandse Valleien – Bierbeek 26/09: Speciale voorstelling “De Nieuwe Wildernis” 15/11: Verenigingsraad Abdij van Park 16-17/11: Dag van de Natuur 2013 – Koesterbuurfeest Jaarlijks terugkerende activiteiten: Big Jump, Nacht van de Vleermuis, … Doorlopend: koesterbuuractiviteiten en focusactiviteiten


NATUURPUNT OOST-BRABANT: Regionale Vereniging voor Natuur en Landschap

Jaarverslag 2013

Natuur en Landschap 1. Natuur.gebieden, hefboom voor biodiversiteit 2. Walk for Nature Willebringen 3. Life Hagelandse valleien 4. Fondsenwerving 2013: Aronst hoek


NATUURPUNT OOST-BRABANT: Regionale Vereniging voor Natuur en Landschap

Jaarverslag 2013 Communicatie

Websites en nieuwsbrieven: - www.natuurpuntoostbrabant.be - www.walkfornature.be - www.geefomnatuur.be


NATUURPUNT OOST-BRABANT: Regionale Vereniging voor Natuur en Landschap

Jaarverslag 2013 Ledenstand Eind 2013: 9070 leden


NATUURPUNT OOST-BRABANT: Regionale Vereniging voor Natuur en Landschap

Prioriteiten 2014: 14 doelen

Prioriteiten 2014 14 doelen


NATUURPUNT OOST-BRABANT: Regionale Vereniging voor Natuur en Landschap

Prioriteiten 2014: 14 doelen Doel 1 Focus op Beheerde Natuur.gebieden als hefboom voor biodiversiteit en koestersoorten. Brede sensibilisatie rond natuur.gebieden en het Natuurpunt model natuurbeheer en betrokkenheid. Campagne als 1ste jaarprioriteit. Focusactiviteiten.


NATUURPUNT OOST-BRABANT: Regionale Vereniging voor Natuur en Landschap

Prioriteiten 2014: 14 doelen Doel 2 Focus sensibilisatie op breed natuurbeleid naar gemeenten, provincie, gewest en bevolking. Heractiveren Charters biodiversiteit in elke gemeente en opname in verplichte meerjarenplanningen 2013-2019 Gemeentelijke aankoopsubsidie.


NATUURPUNT OOST-BRABANT: Regionale Vereniging voor Natuur en Landschap

Prioriteiten 2014: 14 doelen Doel 3 Opzetten brede gebiedsgerichte acties en projecten. Sigma-project Demer Opvolging Sigma Boven Dijle Project Groene Vallei Midden-Brabant Project Getevallei


NATUURPUNT OOST-BRABANT: Regionale Vereniging voor Natuur en Landschap

Prioriteiten 2014: 14 doelen Doel 3 Opzetten brede gebiedsgerichte acties en projecten. Sensibilisatie rond natuurontwikkeling op grote schaal. Mede in relatie tot ruimte voor de rivieren en meekoppeling met integraal waterbeheer.


NATUURPUNT OOST-BRABANT: Regionale Vereniging voor Natuur en Landschap

Prioriteiten 2014: 14 doelen Doel 4 Aandacht Ruimtelijk beleid, Actie open ruimtebeleid en discussie rond afbakeningsprocessen. Opkomen voor basisbescherming ‘Natuur ongeacht bestemming’. Opkomen voor afbakening Natuurverwevingsgebieden Behoud planologische structuur Wijngaardberg


NATUURPUNT OOST-BRABANT: Regionale Vereniging voor Natuur en Landschap

Prioriteiten 2014: 14 doelen Doel 5 Life project Hageland en Europese Instandhoudingsdoelstellingen (IHD): Meekoppeling Regionale inbreng en inzet Verdere opvolging en stimulansen operationaliseren Europese Instandhoudingsdoelstellingen (IHD) maar wel met oog op natuur buiten IHD’s


NATUURPUNT OOST-BRABANT: Regionale Vereniging voor Natuur en Landschap

Prioriteiten 2014: 14 doelen Doel 6 Erfgoedwerking: Werkgroep Natuur & Erfgoed Inbreng in hele werking Erfgoed Focusactiviteiten


NATUURPUNT OOST-BRABANT: Regionale Vereniging voor Natuur en Landschap

Prioriteiten 2014: 14 doelen Doel 7 Ondersteunen verwerving natuurgebieden en aandacht en regionale ondersteuning fondsenwerving en aankoopsubsidie: Nieuwe impuls Brede sensibilisatie


NATUURPUNT OOST-BRABANT: Regionale Vereniging voor Natuur en Landschap

Prioriteiten 2014: 14 doelen Doel 8 Uitbouw beheerteams natuur.gebieden: Operationaliseren Kwaliteitszorg Vorming Ondersteuning via (sub)regionale clustering en netwerken


NATUURPUNT OOST-BRABANT: Regionale Vereniging voor Natuur en Landschap

Prioriteiten 2014: 14 doelen Doel 9 Natuur in het landelijke gebieden: Natuur in het agrarisch gebied PDPO III (Programmadocument Plattelandsontwikkeling) Leader Horizontale bescherming natuur en landschap Opvolging Ruilverkavelingen, landinrichting, waterplannen, waterbeheer


NATUURPUNT OOST-BRABANT: Regionale Vereniging voor Natuur en Landschap

Prioriteiten 2014: 14 doelen Doel 10 Natuur in de stad en de bebouwde ruimte: PRUP’s Kleinstedelijke gebieden (Tienen, Diest, Aarschot) Vlaams stedelijk gebied (Leuven) Natuur in Stad en Dorp: verdere opvolging (perspectief cursus Natuur in de stad)


NATUURPUNT OOST-BRABANT: Regionale Vereniging voor Natuur en Landschap

Prioriteiten 2014: 14 doelen Doel 11 Brede publiekswerking Aanwezigheid in de maatschappelijke discussie


NATUURPUNT OOST-BRABANT: Regionale Vereniging voor Natuur en Landschap

Prioriteiten 2014: 14 doelen Doel 12 Regionale aandacht voor Regionale Landschappen: Bewaking Branding NP(OB) Operationaliseren samenwerking


NATUURPUNT OOST-BRABANT: Regionale Vereniging voor Natuur en Landschap

Prioriteiten 2014: 14 doelen Doel 13 Uitdragen Rol, missie en visie regionale werking en invulling van wat we willen zijn als regionale vereniging voor natuur en landschap binnen het NP weefsel: Waar willen we staan? Waar/hoe maken we het verschil? Meerwaarde? Subsidiariteit t.o.v. Natuurpunt. Regionale vrijwilligersnetwerken.


NATUURPUNT OOST-BRABANT: Regionale Vereniging voor Natuur en Landschap

Prioriteiten 2014: 14 doelen Doel 14 Ledenwerving: Naar 10.000 leden in Natuurpunt Oost-Brabant.

NPOB-Av2014 presentatie Hugo Abts  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you