__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Biotoop Plassen

in de kijker

snoek

Watergebieden, groot of klein, krioelen van het leven, met zonlicht als levensbron voor alle planten. Elke waterplant heeft een voorkeur voor een bepaalde leefplaats. Moerasplanten groeien op de (min of meer) droge oever, maar verdragen het om met hun voeten in het water te staan. Bekende soorten zijn: koninginnenkruid, kattenstaart, watermunt, pinksterbloem, echte koekoeksbloem,…. Waterplanten staan ofwel met de wortels en een deel van de stengel in het water (waterweegbree, riet en lisdodde), ofwel zijn ze helemaal ondergedompeld (waterranonkel) ofwel drijven ze vrij op of in het water (eendenkroos).

In de Hobokense Polder zijn al verschillende malen jonge snoekjes uitgezet om zo een gezonde balans te krijgen in de vispopulatie. De snoek is een roofvis die voornamelijk andere vissen eet, maar ook amfibieën, kreeftachtigen en knaagdieren. Zelfs jonge watervogels worden van onderen belaagd en ook de eigen jongen zijn niet veilig. De voorkeur van de snoek gaat echter uit naar vis. Ze jagen vooral op zieke en verzwakte exemplaren, die zijn makkelijker te vangen. © Yorik Pauwels

Het hele jaar door zijn er watervogels op de plassen waar te nemen: eenden, zoals kuifeend, krakeend, wintertaling, ... maar ook blauwe reiger en soms ook grote en kleine zilverreiger, lepelaar, ... en wie weet zie je de ijsvogel met zijn prachtig kleurenpallet.

fauna

In de grootste plas, het Broekskot, leven ook heel wat vissen, zoals snoek en zonnebaars, en amfibieën, zoals groene en bruine kikker, gewone pad, Alpenwatersalamander en kleine watersalamander.

Eenden waggelen zo leuk

H

© Guy Borremans

De blauwe reiger (Ardea cinerea) (ca 90 cm) heeft lichtgrijze bovendelen, vleugels en staart, een witachtige hals met vooraan donkere lengtestrepen. Een lange, dolkachtige snavel helpt hem bij het verschalken van vissen.

kleine lisdodde

dde

grote lisdo

De grote zilverreiger (Ardea alba) (ca 100 cm) een slanke, witte reiger met een lange, dunne hals. De snavel is geel van kleur en in de zomer voorzien van een zwarte punt.

Kan je ze imiteren? Dat gaat zo: Houd je benen recht. Draai je voeten naar binnen. Strek je rug en je hoofd helemaal naar voren. Leg je armen op je rug. Maak van je handen een eendenstaart. Daar ga je: wiebel, waggel, wiebel, waggel!

De kleine zilverreiger (Egretta garzetta) (ca 60 cm) lijkt sterk op de grote zilverreiger, maar is duidelijk kleiner en heeft het hele jaar een geheel zwarte snavel. ger

rrei e v l i z e t gro

© Guy Borremans

flora

© Paul Wouters

Lisdoddes zijn waterplanten met een makkelijk herkenbaar uiterlijk: de bloeiwijze van de planten lijkt op een verdikking aan het uiteinde van de stengel, en wordt vaak “sigaar” of “fakkel” genoemd. Zowel grote als kleine lisdodde halen een hoogte van ca 2 m. © Pierre Nowosad

De grote lisdodde (Typha latifolia) heeft een breder blad. Bij rijpheid zijn de vrouwelijke sigaren zwartachtig bruin. De kleine lisdodde (Typha angustifolia) heeft een slanker blad. Bij rijpheid zijn de vrouwelijke sigaren kaneelkleurig lichtbruin.

kleine zilverreiger

l e g g a w , l e l e g wieb g a l, w

l e g g l a e g w g , l, wa bel

wiebe

wie

wiebe

© Pierre Nowosad

© Pierre Nowosad

blauwe reiger

Profile for Luk Smets

Educatief Bord Plassen  

Educatief infobord in natuurgebied Hobokense Polder

Educatief Bord Plassen  

Educatief infobord in natuurgebied Hobokense Polder

Profile for nphp
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded