Page 1

Februari 2012

Driemaandelijks – 1e trimester 2012 - Speciale uitgave Afgiftekantoor Brussel X – Erkenningnummer P2A6234

ONZE KLEINE WEESKINDEREN

Hand in hand Nieuwsbrief voor onze vrienden

Hartelijk dank voor uw steun aan Onze Kleine Weeskinderen in 2011 !


Guatemala… nieuwe Montessori kleuterschool voor meer dan 70 kinderen

Honduras… het opstarten van onze eigen kaasmakerij In november 2011 werd in ons kinderdorp van Honduras een droom werkelijkheid: de oprichting van hun eigen kaasmakerij. De melk komt van onze koeien die 1.700 L per week produceren. Vroeger kochten wij ongeveer 110 kg kaas per week voor onze kinderen goed voor een jaarbudget van 20.000 €. Uw giften helpen ons onze eigen voedingsmiddelen te produceren en dus minder af te zien van de stijgende voedselprijzen.

Onze Montessori kleuterschool, gevestigd in ons babyhuis, kende een groot plaatsgebrek. De tijd was rijp om een nieuwe school te bouwen, aangepast aan de verschillende leeftijdsgroepen. In de loop van de maand december 2011 konden onze kinderen en die van de naburige gemeenschappen hun nieuwe klassen betrekken. Bedankt, want uw giften hebben bijgedragen aan hun betere scholing. Kleuters volop aan het werk in hun nnieuwe klas.

Nicaragua… een nieuwe kliniek

Bolivia… besparingen dankzij diepvries- en koelkamer

Sinds de maand november maken wij onze eigen kaas in Honduras.

Dominicaanse Republiek… hulp en solidariteit

Omwille van het warme en vochtige klimaat in Bolivia had ons kinderdorp het moeilijk om gedurende meer dan 2 à 4 dagen fruit, groenten, melkproducten, enz. te bewaren. De aankoop van een diepvries- en koelkamer heeft dit probleem opgelost. Stichting Onze Kleine Weeskinderen heeft, dankzij uw vrijgevigheid, deze twee belangrijke projecten volledig kunnen financieren. Volop fruit en verse groenten voor onze 97 kinderen.

Peru… eindelijk ons eigen kinderdorp In oktober laatstleden was ons nieuw kinderdorp in San Vincente de Cañete eindelijk klaar om onze 95 kinderen te verwelkomen. Het was vreugde en blijheid alom! Ook, gedaan met huurgeld te betalen. U hebt er toe bijgedragen om van dit kinderdorp een magische plek te maken; garant voor veiligheid en bescherming. Op termijn, dankzij de talrijke uitbreidingsmogelijkheden, zullen hier meer dan 500 kinderen kunnen opgevangen worden.

De kinderen houden er van om hun nieuwe thuis zo netjes mogelijk te houden...

El Salvador… al onze 355 kinderen gevaccineerd tegen Hepatitis A Vele kinderen hebben nooit aangepaste medische zorgen gekregen, ondermeer op het vlak van verplichte inentingen door de overheid. In 2011 hebben wij, dankzij uw giften, al onze kinderen in El Salvador gevaccineerd tegen Hepatitis A. Kostprijs per vaccinatie tegen Hepatitis A = 17,50 €

De kinderen houden niet van een prik, maar deze kan hen van een ernstige ziekte besparen !

Twee kinderen, verkleed als verpleegsters, tijdens de inhuldiging.

Begin november werd de nieuwe kliniek van ons kinderdorp plechtig ingehuldigd. Die dag heeft de lokale bisschop Bernard Hombach elke kamer van de kliniek gezegend en hij heeft tevens een mis opgedragen ter ere van alle milde schenkers die deze bouw hebben mogelijk gemaakt. Het was een heel speciaal moment !

Mexico… 110 nieuwe kinderen werden opgevangen In Mexico heeft Onze Kleine Weeskinderen twee kinderdorpen: het ene in Miacatlán en het andere in Matamoros. Sedert de oprichting van het eerste kinderdorp in Mexico, nu 57 jaar geleden, zijn reeds vele kinderen er opgegroeid. In 2011 kregen niet minder dan 110 kinderen die kans dankzij uw steun.

In augustus 2011, heeft de orkaan “Irene” enorme schade aangericht in de Dominicaanse Republiek. Ons kinderdorp heeft waterschade opgelopen, meer niet. Daarentegen, werden talrijke families uit de omliggende sloppenwijken gedwongen om hun huizen te verlaten en onderdak te zoeken in de kerken. Onze Kleine Weeskinderen heeft hen geholpen door 500 broden en matrassen uit te delen. Uw hulp en solidariteit hebben ons toegelaten om de getroffen families te helpen !

Ook in 2012 hebben onze kinderen uw steun nodig: VOEDING: 10 Euro per week per kind ONDERWIJS: 19 Euro per maand per kind MEDISCHE ZORGEN: 29 Euro per maand per kind

Grote zus met haar twee broertjes, opgevangen in Mexico in 2011.

SLAAPVOORZIENINGEN (nieuw bed, matras, beddengoed): 45 Euro per kind

Steun onze kinderen in 2012 en spreek over ons rondom u … want nog vele kinderen hebben hulp nodig!

De ontwikkeling van onze kinderdorpen en de ontplooiing van onze 3.900 kinderen met behulp van uw steun in 2011:


Haïti... Reële en concrete hulp

Twee jaar na de verwoestende aardbeving liggen grote delen van Haïti nog steeds in puin. Nochtans werd er de afgelopen twee jaar veel gedaan. Stichting Onze Kleine Weeskinderen heeft via haar Haïtiaanse zusterorganisatie “ Nos Petits Frères et Soeurs ” (Onze Kleine Broertjes en Zusjes) bijna anderhalf miljoen kinderen en volwassen geholpen.

De plaatselijke pers zet onze organisatie in de bloemetjes : De Haïtiaanse krant “Le matin” spreekt vol lof over “Nos Petits Frères et Sœurs” in haar dossier van 28 december 2011 rond “Les grandes figures de 2011” (De grote actoren van 2011)! Fragment van het artikel:

“NOS PETITS FRÈRES ET SŒURS”: EEN MODEL VAN MENSELIJKHEID Na de verwoestende aardbeving van 12 januari 2010 schoten de NGO’s als paddestoelen uit de grond in Haïti. De bedoeling was zeer lovenswaardig, namelijk “de meest behoeftigen helpen”. Nochtans minder dan twee jaar later is de algemene indruk van de bevolking dat deze organisaties zich verrijkten op de kap van de arme Haïtianen. Er bestaat echter een organisatie die er werk van maakte om concrete hulpacties te voeren vol edelmoedigheid en menslievendheid. (…) De internationale organisatie “Nos Petits Frères et Soeurs” heeft in Haïti talrijke hulpprogramma’s

ontwikkeld voor de bevolking. Deze richten zich vooral tot de hulpbehoevende kinderen die in extreme armoede verkeren. De belangrijkste aandachtspunten van Pater Richard Fréchette (nationaal directeur en aan het hoofd van deze programma’s) zijn: huisvesting, onderwijs, gratis medische verzorging, voedselhulp en verdeling van drinkwater (...) Lees het volledig persartikel op: www.lematinhaiti.com (Tijp in de sectie « recherche », bovenaan de pagina: Nos Petits Frères et Soeurs (artikel in het Frans))

DRINGENDE OPROEP OM HULP VAN PATER RICK FRÉCHETTE: De kinderen in ons kinderziekenhuis “Saint-Damien” hebben zuurstof nodig! Er is maandelijks ongeveer 20.000 euro nodig om de zuurstofbehoeften van de opgenomen kinderen te dekken. Dit is zeer zwaar om dragen, maar toch van vitaal belang. Pater Rick Frechette heeft aan de Stichting Onze Kleine Weeskinderen België gevraagd om deel te nemen aan deze kosten. Wenst u hiertoe bij te dragen? Vul het bijgevoegde formulier in om een doorlopende opdracht op te starten voor een maandelijks bedrag naar keuze!

BEDANKT VOOR UW HULP ! De moederorganisatie “Nuestros Pequeños Hermanos” werd in 1954 opgericht door Pater William B. Wasson. In onze kinderdorpen vangen we weeskinderen op in negen Latijns-Amerikaanse landen. De Belgische stichting Onze Kleine Weeskinderen werd opgericht in 1993 en is erkend onder het nationale nummer : 451 68 61 41.

Stichting ONZE KLEINE WEESKINDEREN • Heydenberglaan 45 - Bus 5 • 1200 Brussel Tel.: 02 721 64 61 • Fax : 02 720 18 51 • info@nphbelgium.org • www.weeskinderen.be Rekening IBAN : BE74 431 7173381 07 • Code BIC : KREDBEBB Giften vanaf een jaarlijkse storting van minimum 40 € zijn fiscaal aftrekbaar.

Alle giften samen worden volgens de behoeften van het moment verdeeld over verschillende projecten van “Nuestros Pequeños Hermanos”. Verantwoordelijke uitgever : Nicole Boschaert • Stichting Onze Kleine Weeskinderen • Heydenberglaan 45 - Bus 5 • 1200 Brussel. © Stichting Onze Kleine Weeskinderen. Alle rechten voor reproductie d.m.v. eender welk procédé, voor vertaling en voor adaptatie voorbehouden voor alle landen, met voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.


Help Stichting Onze Kleine Weeskinderen op lange termijn dankzij een doorlopende opdracht Met een doorlopende opdracht helpt u ons een beter overzicht te krijgen op de beschikbare middelen voor onze kinderdorpen. Het stelt ons ook in staat onze klinieken en scholen te onderhouden en uit te bouwen, waardoor ook meer kinderen van de omliggende gemeenschappen worden geholpen. Al vanaf een bedrag van 3.65 € per maand (van februari tot en met december) komt u aan het jaarlijkse bedrag van 40 €, dat recht geeft op een fiscaal attest. Met een doorlopende opdracht van 10 €, 20 € of meer helpt u Onze Kleine Weeskinderen om de wees- en achtergelaten kinderen in Latijns-Amerika en Haïti een ware toekomst te bieden. Meer middelen stellen ons ook in staat om meer kinderen op te vangen.

DANK U VOOR UW STEUN !


Hoe een doorlopende opdracht opstarten?

Doorlopende opdracht als steun aan de Stichting (Gelieve in te vullen, te ondertekenen en af te geven AAN UW BANK)

JA, ik wil "Onze Kleine Weeskinderen" steunen en bijdragen tot de dagelijkse behoeften van de kinderen. JA, ik krijg een fiscaal attest vanaf een jaarlijkse storting van minimum 40 euro en geniet van een belangrijk fiscaal voordeel op mijn giften. Naam: Adres: Postcode:

Om een doorlopende opdracht op te starten vult u dit formulier in, duidt u het bedrag naar keuze aan en geeft u dit af in uw bankkantoor.

Voornaam: Nr: Plaats:

Hierbij geef ik mijn bank de opdracht maandelijks het aangeduide bedrag te storten op de rekening IBAN: BE74431717338107 (Code BIC: KREDBEBB) van Stichting Onze Kleine Weeskinderen. Uw IBAN-rekeningnummer*:

10 euro

20 euro

50 euro

■■■■■■■■■■■■■■■■ (*)

15 euro

Dank u !

Bus:

Stichting ONZE KLEINE WEESKINDEREN Heydenberglaan 45 - Bus 5 1200 Brussel Tel.: 02 721 64 61 www.nph-belgium.org

Dag:

25 euro

Vanaf: Maand:

euro

terug te vinden op uw rekeninguitreksels.

Mededeling: 3000 Datum:

Jaar:

Handtekening:

/OKW%20Nieuwsbrief%202012-02-01  

http://www.nph-belgium.org/ws/news/archive/2012/OKW%20Nieuwsbrief%202012-02-01.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you