Page 1

Februari 2011

Driemaandelijks – 1ste trimester 2010 - Speciale uitgave Afgiftekantoor Brussel X – Erkenningnummer P2A6234

ONZE KLEINE WEESKINDEREN

Hand in hand Nieuwsbrief voor onze vrienden

Hartelijk dank voor uw steun in het jaar 2010 !

Dankzij uw hulp hebben we, na de aardbeving en de cholera epidemie in Haïti, een efficiënte en langdurige hulpverlening aan de slachtoffers kunnen bieden en aan wederopbouw kunnen beginnen. Nu kunnen de kinderen in Haïti opnieuw hoopvol naar de toekomst kijken. Ook in de andere kinderdorpen hebben we dankzij uw hulp veel goeds voor onze kinderen kunnen bereiken.


Dit alles hebben we dankzij uw hulp kunnen uitvoeren: Mexico

63 van onze Mexicaanse studenten hebben hun middelbare studies met succes beëindigd.

Verbetering van het schoolprogramma Ons oudste kinderdorp biedt opvang en een goede schoolopleiding aan 814 kinderen. Daarenboven genieten 332 externe kinderen van ons kleuter- en basisschoolprogramma. Onder hen zijn er ook kinderen die rond de stortplaats van Cuernavaca leven en wiens ouders in extreme armoede leven. Enkelen onder hen beëindigen zelfs met succes hun studies. Wij trachten onze kinderen de best mogelijke scholing aan te bieden zodat ze later als jongvolwassenen kunnen instaan voor hun eigen behoeftes. Om die reden hebben we ook steeds onze programma’s uitgebreid en verbeterd. Dit jaar hebben we speciaal aandacht besteed aan de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen. Thema’s als empathie, responsabilisering, zelfwaardering, toekomstplannen en beslissingsvermogen werden aan ons programma toegevoegd. Na één jaar hebben zowel onze leerkrachten als opvoeders een reële positieve evolutie kunnen waarnemen bij onze kinderen. De gehandicapte kinderen die bij ons worden opgevangen, en de nieuwe kinderen die nog nooit naar school zijn geweest, genieten van een aangepaste opleiding en worden individueel opgevolgd.

Autonomer dankzij de uitbreiding van het zelfvoorzieningsprogramma

Honduras

Priciliano Godoy, landbouwingenieur en aan het hoofd van onze familieboerderij tijdens zijn dienstjaar, heeft in 2010 gewassen gekweekt ter waarde van meer dan 100.000 €. Meer en meer groenten, zoals wortelen, kolen, komkommers, tomaten, sla en ajuinen, worden hier geteeld door de werknemers van de boerderij. Wij houden er ook onze eigen kippen, koeien en varkens. Vandaag kunnen we op die manier instaan voor 35% van onze voedingsnoden. Ons objectief is om dat percentage nog op te krikken zodat we onze kosten tot een minimum kunnen herleiden. De ontwikkeling van een irrigatiesysteem, dat gezuiverd afvalwater gebruikt om onze velden te besproeien, is een eerste kostenbesparing die we hebben doorgevoerd. Dit systeem heeft het ons ook mogelijk gemaakt om over voldoende water te beschikken tijdens de droogteperiode. Twee andere realisaties zijn de aankoop van onze eigen runderen en de bouw van een nieuwe serre.

Nicaragua

De kinderen zijn zeer blij met hun nieuwe woning.

De verhuis naar het nieuwe kinderdorp In 2010 hebben we hard gewerkt om de bouw van ons nieuw kinderdorp « Casa Padre Wasson », op het vasteland, op tijd af te krijgen. Er werden 14 huizen met een wooncapaciteit van 16 kinderen en twee begeleiders gebouwd. Twee huizen zijn nog in constructie. Eind november werden de keuken en de grote eetzaal afgewerkt. Op 5 december zijn de 150 kinderen die nog op het vulkanisch eiland Ometepe woonden, verhuisd. De nieuwe school is net ingehuldigd. Net op tijd om het nieuwe schooljaar, dat deze maand februari van start gaat, met veel enthousiasme te kunnen aanvangen. De nieuwbouw bevat eveneens een bakkerij, een wasplaats en een magazijn waar al het bouwmateriaal in gestockeerd staat.

Delen met de naburige bevolking In ons kinderdorp in Guatemala tellen we 340 kinderen. Onze steun beperkt zich echter niet tot onze eigen beschermelingen. Wij moedigen bijvoorbeeld ook de kinderen uit de naburige dorpen om naar onze scholen te komen. In 2010 hebben 105 jongens en meisjes van deze gelegenheid gebruik gemaakt. Vorig jaar werd ook getekend door natuurrampen in Guatemala. Jongeren tussen 15 en 20 jaar uit onze jongerenbeweging “Testigos Del Bien” (Getuigen van het goede) hebben zich gemobiliseerd en organiseerden hulpverleningsacties. In april zijn ze vertrokken naar El Progreso, regio getroffen door extreme droogte, om er aan 150 gezinnen levensmiddelen en hygiënische producten uit te delen. In mei hebben de tropische storm Agatha en de uitbarsting van de vulkaan Pacaya een grote solidariteitsgolf met zich meegebracht. Onze jongeren hebben aan een honderdtal gezinnen eten, kleding en schoenen uitgedeeld. Dank u dat u onze jongeren de mogelijkheid hebt gegeven om anderen te helpen.

Guatemala


El Salvador

In de werkplaats voor houtbewerking leren de jongeren hoe ze meubelen moeten herstellen.

Een betere medische opvolging

De beroepsopleidingen Sedert 2 jaar kunnen onze jongeren uit El Salvador een beroepsopleiding volgen. We hebben een bakkerij, een naaiatelier, een werkplaats voor houtbewerking en, sinds 2010, een lasatelier. In het totaal leren hier 98 jongens en meisjes een beroep. Met de ervaring die ze hier opdoen, zullen ze later sneller een job vinden. Hierdoor zullen ze beter kunnen instaan voor de behoeftes van hun gezin. De opleidingen zijn eveneens een grote hulp voor het kinderdorp. Zo bakken de bakkersstudenten het brood voor het ontbijt en het avondeten. De jongeren uit ons naaiatelier leren om de schooluniformen te maken en herstellen gescheurde kledij. In de las- en houtbewerkingsplaatsen maken de studenten kasten, tafels, stoelen, enz.

Dominicaanse Republiek

Ons kinderdorp in de Dominicaanse Republiek heeft haar medische zorgen sterk verbeterd. Sinds 2010 werken er deeltijds een dokter en een tandarts vast in onze kliniek. Het medisch personeel heeft er veel werk omdat 90 % van de kinderen die bij ons opgevangen worden arm, ondervoed en ziek zijn. De kinderen moeten op regelmatige tijdstippen opgevolgd worden, ondermeer om hun gewicht en lengte in het oog te houden.In onze kliniek houden we zo’n 70 consultaties per maand, enkel voor onze kinderen. Daarnaast verzorgen we er een 60-tal kinderen en volwassenen uit de naburige arme wijken. We besteden ook speciale aandacht en bieden specifieke zorg aan kinderen die besmet zijn met HIV. In 2010 werden alle kinderen gevaccineerd tegen influenza van het type A.

Peru Viering van de zesde verjaardag

Groepsfoto van alle kinderen uit het kinderdorp tijdens de viering.

Het kinderdorp opende haar deuren in december 2004. Sindsdien hebben hier al 78 kinderen een thuis gekregen. Momenteel bouwen we een nieuw kinderdorp in San Vicente de Cañete. Het huidige kinderdorp, gevestigd in gehuurde lokalen, is beperkt in ruimte en te klein om nieuwe kinderen op te vangen. Weldra zullen alle kinderen naar het nieuwe kinderdorp verhuizen en er vele nieuwe broertjes en zusjes bij krijgen. Ter gelegenheid van de zesde verjaardag van het kinderdorp in Peru, hebben alle opvoeders en leden van de jeugdbeweging een groot feest georganiseerd dat vier dagen duurde. Creatieve spelletjes en sportactiviteiten hebben alle kinderen in de ban gehouden en voor veel plezier gezorgd.

Bolivië Een kinderdorp in volle uitbreiding Het kinderdorp in Bolivië is het recentste van de negen kinderdorpen. Dit jaar hebben we 13 nieuwe kinderen kunnen opvangen in onze grote familie. De jongens en meisjes zijn tussen drie en negen jaar oud. Ze werden gehuisvest in de twee nieuwe woonhuizen die we dankzij uw hulp hebben kunnen bouwen. De kinderen en wij zijn u hier zeer dankbaar voor.

Reik de kinderen ook in 2011 de hand. Elk kind heeft recht op een toekomst. Help ons met een gift of door meter of peter te worden van een kind. Hartelijk dank!


Haïti: Noodhulp het hele jaar door in 2010: Het kinderziekenhuis « Saint-Damien »: In 2010 hebben Vader Rick Frechette, het medisch personeel van het « St. Damien »- kinderziekenhuis en talrijke vrijwilligers zich enorm ingezet voor de constante verzorging van de zieke Haïtiaanse kinderen, de slachtoffers van de aardbeving van 12 januari 2010 en de cholerapatiënten op het einde van het jaar. Alle medische zorgen van het ziekenhuis zijn gratis voor de arme bevolking van Haïti. De werking van het ziekenhuis wordt volledig gefinancierd dankzij de giften van weldoeners over heel de wereld. Het is dus ook met uw hulp en financiële steun dat het « St. Damien »- ziekenhuis met haar talrijke volksgezondheidsprogramma’s bestaat en draait. De noden van het ziekenhuis voor 2011 worden geschat op 3.1 miljoen euro.

Het programma « Angels of light »: Het programma « Angels of light », ter nagedachte van onze Vader Wasson, werd onmiddellijk na de aardbeving opgericht. Het eerste doel was om dagopvang te bieden aan de kinderen uit de tentenkampen. Door hen twee warme maaltijden per dag en calorierijke snacks te geven, werd er eveneens op gelet dat zij de nodige evenwichtige voeding kregen. Gedurende het jaar 2010 hebben we het programma voortdurend aangepast in functie van de noden. In oktober is het nieuwe schooljaar gestart. Alle kinderen van ons beschermd kamp « St. Louis » (momenteel 118), 34 jonge kinderen van ons babyhuis « St. Anne » en 740 « Angels of light »-kinderen volgen lessen in onze nieuwe school « Vader Wasson Angels of light ». We hebben ook 1140 andere kinderen uit het « Angels of Light »-programma ingeschreven in scholen dichterbij hun kamp en waar onze leerkrachten lesgeven.

De hulpverlening in cijfers voor het jaar 2010: Aantal kinderen verzorgd in het ziekenhuis

30.000

Aantal mensen geholpen door onze volksgezondheidsprogramma’s

20.000

Medische verzorging, operaties en orthopedische opvolging van de slachtoffers van de aardbeving in het ziekenhuis (eerste drie weken na de aardbeving)

> 10.000 (+/- 1/3 kinderen onder de 12 jaar)

Medische verzorging en operaties van de slachtoffers van de aardbeving in onze 5 mobiele ziekenhuizen (eerste drie weken na de aardbeving)

10.000

Verzorging van het aantal cholerapatiënten

1.712

De 382 verweesde en verlaten kinderen uit ons kinderdorp “St. Hélène”, de 41 baby’s en jonge kinderen uit het babyhuis “St. Anne” en de kinderen uit het beschermd kamp “St. Louis” zijn in goede gezondheid, genieten van een goede opleiding en vinden opnieuw rust en evenwicht in hun leven. Het is een waar plezier om hun levensvreugde te zien. Dank u dat u de hulp aan al deze kinderen mogelijk maakt!

Onze kinderen zijn u zeker heel dankbaar voor uw steun! De moederorganisatie “Nuestros Pequeños Hermanos” werd in 1954 opgericht door Pater William B. Wasson en ze vangt weeskinderen op in Latijns-Amerika en in de Caraïben. De Belgische stichting Onze Kleine Weeskinderen werd opgericht in 1993 en is erkend onder het nationale nummer : 451 68 61 41.

Stichting ONZE KLEINE WEESKINDEREN • Heydenberglaan 45 - Bus 5 • 1200 Brussel Tel.: 02 721 64 61 • Fax : 02 720 18 51 • info@nphbelgium.org • www.weeskinderen.be Rekening IBAN : BE74431717338107 • Code BIC : KREDBEBB Alle giften samen worden volgens de behoeften van het moment verdeeld over verschillende projecten van “Nuestros Pequeños Hermanos”. Verantwoordelijke uitgever : Nicole Boschaert • Stichting Onze Kleine Weeskinderen • Heydenberglaan 45 - Bus 5 • 1200 Brussel. © Stichting Onze Kleine Weeskinderen. Alle rechten voor reproductie d.m.v. eender welk procédé, voor vertaling en voor adaptatie voorbehouden voor alle landen, met voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

/OKW%20Nieuwsbrief%202011-02-01  

http://www.nph-belgium.org/ws/news/archive/2011/17/OKW%20Nieuwsbrief%202011-02-01.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you