Page 1

URGENT² - OPROEP Crème de la Crème la condition humaine! Als u als EERSTE reageert, bepaalt u welke KUNSTENAAR bij NP3 EXPOSEERT!!! NP3 ZOEKT MET SPOED DE

Crème de la Crème DE BURGER, DIE DE KUNSTENAAR VOOR EEN SOLOTENTOONSTELLING IN JANUARI 2011 BEPAALT !!! DUS OPGELET!!! DE KEUS IS NU AAN U! Eind 2010 initieert NP3 een aantal projecten waarin zij de overwogen artistieke keuze, haar curatorschap volledig loslaat. Waar NP3 haar curatorschap met Ranking the Arts in de schoot van Google werpt en de kunstenaar zichzelf curateert in Garde Blanche, daar is nu ook de burger aan de beurt. NP3 geeft EENMALIG 'een ieder uit de maatschappij' door middel van het project Crème de la Crème de mogelijkheid om de verantwoordelijkheid te nemen en de artistieke keuze voor NP3 te maken. Met dit project roept NP3 de burger op, om in te grijpen en de keuze te bepalen voor de kunstenaar van Crème de la Crème in de ruimtes NULL, DISplay of PROMO The Bill & Board.

START AANMELDINGEN: op 12 december 2010 om 12.00 uur INRICHTEN: vanaf 11 januari 2011 TENTOONSTELLING: 21 januari tot en met 27 februari 2011 NP3 biedt drie ruimtes aan om te exposeren : -

NULL DISplay PROMO The Bill & Board

NP3 verzoekt u om een kunstenaar / kunstcollectief te kiezen; die kunstenaar waarvan u vindt dat deze bij NP3 getoond moet worden. De burgers die zich als EERSTE voor dit project aanmelden op 12 december 2010 vanaf 12.00 uur en hun FAVORIETE KUNSTENAAR voor één van de drie ruimtes doorgeven, bepalen wie de exposanten van Crème de la Crème zijn! ZO WERKT HET: -u, als burger, benadert de kunstenaar van uw keuze met de vraag: wil je meedoen aan Crème de la Crème? -u checkt samen met de door u geselecteerde kunstenaar zijn agenda op haalbaarheid binnen zijn/haar tijdschema; -u gaat naar de website van NP3 voor foto’s, plattegronden en afmetingen van de drie ruimtes: > www.np3.nu > NOW > CREMEdelaCREME; -de aanmelding is specifiek voor EEN van de drie ruimtes NULL, DISplay of PROMO The Bill & Board; -de kunstenaar maakt, mogelijk in overleg met u, een keuze voor welke ruimte en maakt hiervoor een projectvoorstel die een goed beeld geeft van de plannen; -u, als burger, mailt het door de kunstenaar gemaakte voorstel zo snel mogelijk bij de start aanmeldingen op 12 december vanaf 12.00 uur naar ikbepaal@np3.nu; -als uw mail als eerste binnenkomt, bent u de winnaar en mag de door u voorgestelde kunstenaar zijn projectvoorstel uitvoeren in de gekozen ruimte.


UW MAIL BESTAAT UIT: -uw naam, telefoonnummer en de gegevens van de kunstenaar die u in NP3 tentoon wilt stellen; -als onderwerp de gekozen ruimte: NULL, DISplay of PROMO The Bill & Board; -het projectvoorstel van maximaal 5MB.

VOORWAARDEN: -er vindt geen inhoudelijke toetsing plaats door NP3, er wordt alleen getoetst op haalbaarheid en veiligheid; -het voorstel bevat een tentoonstellingsplan, die te realiseren valt binnen de beschikbare tijd en de medewerking van de betreffende kunstenaar aan dit project garandeert; -het indienen van een voorstel is een bindende afspraak, winnen betekent: de kunstenaar van uw keuze voert zijn plan uit; -er wordt niet afgeweken van de inrichtdatum en tentoonstellingsperiode; -de aanmelder is in samenwerking met betreffende kunstenaar zelf verantwoordelijk voor de realisatie van de tentoonstelling; -aanmelden kan voor maximaal 1 ruimte; -in overleg is een vergoeding beschikbaar (ondermeer voor transport en inrichten); -over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd; -medewerkers van NP3 en hun familie/relaties zijn uitgesloten van deelname; -aanmeldingen waarin personen zichzelf voor een tentoonstelling opgeven, zijn uitgesloten van deelname; -met het indienen van een voorstel gaat u, maar ook de door u opgegeven kunstenaar, akkoord met deze voorwaarden!

EXTRA: Bezichtigen ruimtes: vanaf 19 november tijdens openingsuren: don - zon van 14.00-18.00 uur. Vragen over praktische / technische zaken kunt u stellen aan Zwaan Ipema via: mail naar hier@np3.nu of telefonisch +31 (0)50 3138260 op donderdag 2 en donderdag 9 december tussen 14.00 – 18.00 uur Indien noodzakelijk zullen wij via deze OPROEP aanvullende informatie verstrekken gedurende de aanloop naar de aanmelding. Check deze info dus regelmatig!

Groningen,12 november 2010 NP3 Hofstraat 21 9712 JA Groningen

Creme de la Creme  

URGENT² - OPROEP Crème de la Crème /// la condition humaine! Als u als EERSTE reageert, bepaalt u welke KUNSTENAAR bij NP3 EXPOSEERT!!!