Page 1

květen 2013 Občasník Národního parlamentu dětí a mládeže. Pro žáky, učitele, koordinátory. Pro všechny, kteří se zajímají o dění kolem sebe.

PLES NPDM? PLNÝ GENTLEMANŮ! 1


OBSAH: Pár slov úvodem............................................................................ 2 Parlamentní výměna zkušeností ..................................................... 3 Gentlemani 21. století ................................................................... 4 NPDM na Aprílesu ......................................................................... 7 Diskuze s Jindřichem Šídlem .......................................................... 8 OurSpace a Masarykovy Debaty ..................................................... 9 Kulatý stůl se starostou Nového Jičína.............................................10 Mezinárodní zasedání v Ústí ...........................................................10 Den Země ...................................................................................11 Koncert rockových a popových písní................................................11 Den učitelů v Uničově ...................................................................11 Co vlastně chceme? ......................................................................12 Comenius—Uničov ........................................................................12 Tolerancja jest modna...................................................................13 MPDM na zasedání zastupitelstva ...................................................14 Vzpomínka na oběti Holocaustu ......................................................14 Velikonoční turnaj v Třebíči............................................................15 Demokracie očima mladých ...........................................................16 Nominujte na cenu Via Bona 2013 .................................................17 Doplň bublinu .............................................................................18

Pár slov úvodem... Milí čtenáři,

FOTO: Archiv V. Navrátil

letošní dlouhá zima už dosáhla svého konce a s prvními “opravdu“ jarními dny je tady i další číslo časopisu Parlamenťák. Jako vždy i v tomto čísle na vás čekají novinky z dětských parlamentů, rady a tipy na nejrůznější akce. Mimo jiné vás také seznámíme s průběhem soutěže „Demokracie očima mladých“. Ano, je to tak. Skončilo hlasování a o výhercích, kteří s námi pojedou do Štrasburku, se můžete dočíst také v tomto čísle. Také bych chtěl vyjádřit své díky všem, kteří se zúčastnili našich březnových akcí a udělali tak těch pár dní ještě povedenějšími. A pro vás, kteří jste se nemohli zúčastnit, máme v tomto čísle malou ochutnávku.

Takže si udělejte chvilku, najděte a nenechte se ničím rušit u dalšího vydání vašeho Parlamenťáka.

si

pohodlné

místo,

Vlastimil Navrátil

2


Parlamentní Výměna Zkušeností

Celá „Pé Vé Zetka“ byla všemi účastníky, kterých bylo kolem padesáti, hodnocena kladně. Převážnou část účastníku tvořili zástupci dětských zastupitelstev a parlamentů ze všech koutů republiky. V tomtéž víkendu byl pořádán i ples Národního parlamentu dětí a mládeže, kterého se účastníci „Pé Vé Zetky“ taky účastnili. Všechny debaty, workshopy a diskuze se konaly v základní škole Kotlařská, ve které byli účastníci také ubytováni. Účastníci, kteří mohli do Brna dojet v pátek o něco dříve byli pozváni do kanceláře ombudsmana.

Foto: Archiv NPDM

Taneční lekce na PVZ O druhém březnovém víkendu pořádal Národní parlament dětí a mládeže v Brně Parlamentní Výměnu Zkušeností. Program byl opravdu pestrý. Všech workshopů, debat a diskuzí bylo tolik, že

V rámci „Pé Vé Zetky“ proběhly například debaty projektu Kecejme do toho o tématech mezilidské vztahy, politici a jejich (ne)kompetence a další, diskuze projektu Ourspace s hlavním analytikem Hospodářských novin, panem Šídlem. Pak také workshopy členů Rady a Předsednictva NPDM, v minulosti milost, dnes amnestie, nebo taneční workshop. Ale také workshopové perličky, jako například Pozitivní přístup k životu, aneb don´t wory, be happy. Anebo workshop týmu Masarykových debat, Jak vést debatu.

Sraz účastníků před kanceláří ombudsmana v Brně 3

Karel Smuž

Foto: Archiv NPDM

Foto: Archiv NPDM

ve stejnou dobu bylo na výběr hned ze tří.


Foto: Archiv NPDM

Gentlemani 21. století

Tanečníci z řad parlamenťáků

Foto: Archiv NPDM

Jak naši věrní parlamenťáci jistě vědí, 9. března se uskutečnil již IV. ročník Plesu Národního parlamentu dětí a mládeže. Tentokrát pod názvem „Gentleman 21. století“. Tato akce se konala v Brně ve středisku volného času Lužánky. Prostor byl příjemný, zdařile vyzdobený a i atmosféra tomu odpovídala. O naši dobrou náladu se postaralo také občerstvení a milí barmani a barmanky. Lady a gentlemany jste potkávali doslova na každém kroku. Taky se jich sešlo skoro 90. I proto byl

Foto: Archiv NPDM

Předtančení členů Rady a Předsednictva

Společný kruhový tanec 4


Foto: Archiv NPDM

vvFoto: Archiv NPDM Koordinace pohybů v kruhu

Ukázky společenských tanců pro nás nachystal kulturní výbor, a dražbu některých členů Rady a Předsednictva NPDM. Za ně účastníci plesu neváhali utratit vysoké částky. Z bohatého programu i pestrého výběru hudby si každý mohl zvolit to své. O tanečníky, díky workshopům společenských tanců, které probíhali během Parlamentní výměny zkušeností, nebyla nouze. Jako každoročně i letos byla opravdu bohatá.

Vystoupení Javorníčku

Foto: Archiv NPDM

Foto: Archiv NPDM

výběr Lady a Gentlemana plesu velmi těžký. Ti praví však nakonec byli zvoleni. Program byl opravdu nabitý. Zpestřením bylo vystoupení folklorního souboru Javorníček. Ten se některé s nás pokoušela naučit tancovat čardáš. Marně. Avšak společný tanec v kruhu a La Colitu zvládl snad úplně každý. Vrcholem kulturního programu však bylo pěvecké vystoupení předsedy NPDM Vlastimila Navrátila. Opomenout nesmíme ani soutěže, které

Nadšení nevyprchávalo ani kolem půlnoci 5


Foto: Archiv NPDM

Foto: Archiv NPDM

Tradišní společné tancování LaColity Vyhrát jste mohli od kalendářů po sladkosti, od náušnic po autoatlasy, od bločků až po poukázku na Laser game. Hlavní cenou však byl zájezd do Evropského parlamentu ve Strasbourgu. Těm co ho nevyhráli, nezbývá nic jiného, než vyplnit přihlášku, přiložit k ní motivační dopis a doufat, že budou vybráni. Za povšimnutí stojí i precizní práce obou moderátorů. Nenadálé situace dokázali řešit elegantním způsobem a ještě u toho zvládli bavit své publikum. Poděkování patří i celé Radě a Předsednictvu NPDM v čele s koordinátorkou, ale i dalším, kteří přípravě Plesu Národního parlamentu dětí a mládeže věnovali svůj čas. Snad se neurazím, že nebudu jmenovat. Jejich seznam by nebyl nejkratší. Eva Novotná

Foto: Archiv NPDM

Lady a gentleman 21.století

Dáma ve společnosti6mladých gentlemanů


NPDM na Aprílesu

Foto: Archiv NPDM

S jarním počasím pomalu nastává doba procházek v parku, dlouhých teplých večerů a venkovních festivalů. Jedním takovým je i Apríles, hudební festival organizovaný studenty a pro studenty. Letošní třetí ročník se odehrál v sobotu 20. dubna v parku Stromovka v Praze a kromě mnoha kapel nabídnul i doprovodný program v podobě stánků partnerů festivalu. Mezi nimi nesměl chybět ani Národní parlament dětí a mládeže, který si pro návštěvníky nachystal spoustu zajímavostí i malé občerstvení. Vystoupení jedné z kapel

Foto: Archiv NPDM

Ve spolupráci se sociální sítí OurSpace také umožnil návštěvníkům online diskutovat o hudebních festivalech a nabídl jim i soutěžit o lákavé ceny. Jediným záporem celé akce se stalo počasí, které tentokrát opravdu nepřálo a mnoho návštěvníků odradilo. Ti, co přišli, se však velmi dobře bavili. Účast NPDM na Aprílesu byla součástí zasedání Rady a Předsednictva, které probíhalo celý víkend. Aneta Skřebská

Foto: Archiv NPDM

Vyplňování dotazníků

Stánek, kde se prezentoval NPDM 7


Diskuze s Jindřichem Šídlem

Foto: Archiv NPDM

Ned ávn o se mi poštěstilo účastnit se debaty s hlavním a n a l y t i k e m hospodářských novin, panem Šídlem. Diskuze byla pořádána projektem Ourspace. Hlavními t ém at y b yl y Demokracie ve škole, mediální gramotnost a amnestie. Pan Šídlo byl vůči účastníkům debaty vstřícný a otevřený,

Jindřich Šídlo

Foto: Archiv NPDM

dokonce se s nimi podělil o své historky, zážitky a postřehy ze školy. Ale i o tom, co si myslí, že škola nenaučí. Jak řešit problémy nejen s učiteli, ale i s nadřízenými. Hlavním tématem byla část usnesení Národního parlamentu dětí a mládeže - o demokracii ve škole a prezidentských volbách. Také byly konfrontovány závěry diskuzí Ourspace. Karel Smuž

Foto: Archiv NPDM

Dotazů padlo mnoho

OurSpace a NPDM, kvalitní spolupráce 8


OurSpace a Masarykovy debaty Dne 27. března 2013 proběhla v aule Právnické fakulty Masarykovy univerzity tzv. „Masarykova debata“ (více na www.masarykovydebaty.cz). Několik členů MPDM Brno se této debaty rovněž zúčastnilo. Pro tuto debatu byla stanovena teze: „Dětské domovy by měly být zrušeny“. K tomuto tématu bylo možné se již předem vyjádřit prostřednictvím sociální sítě OurSpace (více na www.ourspace.cz). Na debatu byli pozvání 4 řečnící. Na souhlasné straně seděl Miloslav Macela ředitel Odboru rodiny a ochrany práv dětí MPSV a Zdeněk Kapitán - ředitel Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí. S tvrzením naopak nesouhlasil Daniel Kusý - ředitel Dětského domova Dagmar v Brně spolu s Marií Vodičkovou z Fondu ohrožených dětí a zakladatelkou Klokánka. Na začátku měli účastníci debaty možnost během pár minut představit sami sebe a svoje názory. Poté následovala krátká diskuze a dále přišla řada na dotazy z publika. Následně mohli znovu diskutovat mezi sebou a pak znovu s publikem. Závěr patřil posledním připomínkám a finálním obhajobám zastávaných názorů, které měli posluchače přesvědčit o správnosti či nesprávnosti teze celé debaty.

Na začátku a poté na konci proběhlo nezávazně na sobě související hlasování, kdy publikum vyjádřilo či s tezí souhlasí, nesouhlasí anebo neví. Konečným výsledkem bylo, že by se dětské domovy rušit neměly. K tématu je možné se i nyní na sociální síti OurSpace vyjádřit a odhlasovat i názory panelistů.

panelisté

Eva Novotná

Foto: Archiv Masarykovy debaty

Během večera prezentovali zajímavé názory (například):

"Vidina, že všechny děti vyrůstají ve vlastní rodině, je id eál, kt eréh o n elze docílit." (Marie Vodičková) "Můžeme se bavit o změně, ale ne o rušení dětských domovů. Jediným řešením je transformace a ta je možná v řádech desetiletí." (Daniel Kusý) "Chceme, aby se soustavně pracovalo s náhradní rodinou, všechny děti by měly dostat příležitost vyrůst v rodinném prostředí." (Miloslav Macela) "Nepopírám, že dětské domovy u nás jsou kvalitní. Děti si však zaslouží rodinu, a proto ústavní péči nesmíme upřednostňovat. Cílem změny je vytvořit z masivních forem institucionální péče péči individuální." (Zdeněk Kapitán)

Řečníci Masarykovy debaty 9


Kulatý stůl se starostou Nového Jičína Zastupitelstvo dětí a mládeže Nového Jičína pořádalo 11. 4. 2013 první neveřejnou besedu se starostou Nového Jičína. V měsíci dubnu navštívil pan starosta PhDr. Jaroslav Dvořák naši pravidelnou schůzku. Zeptali jsme se ho napří klad na cyklostezky, modernizace škol a možnosti brigád pro mládež v Novém Jičíně. Dozvěděli jsme se informace o rozpočtu města, co se chystá u nás ve městě nového a spoustu dalších

zajímavých věcí. Ptali jsme se i na to, jestli i m ě s t o t ř í d í o d p a d po té, co ho domácnosti vytřídí a dají do určených kontejnerů. Touto cestou jsme se chtěli dozvědět více informací o místě, kde žijeme. Panu starostovi se tato beseda velmi líbila a chtěl by ji ještě někdy zopakovat. Pokud by Vás zajímaly naše otázky a odpovědi, které jsme na ně dostali, dozvíte se více na www.zdmnj.cz/ kulatystul

Mezinárodní zasedání v Ústí

Zasedání se zahájilo v pátek 1.3. v 16 hodin. Seznámili jsme se s programem celého zasedání a poté nám byla ukázána kuchyňka, kde jsme si mohli (+ později i němečtí parlamenťáci) volně vybírat z mnoha druhů potravin podle stavu své chuti. Později jsme dostali hodinu volna na přikoupení zásob podle vlastních potřeb, případně si zajít domů pro nějaké zapomenuté věci. K večeru jsme si připravili lůžka a pomalu jsme se uchýlili ke spaní. Nikdo ale ještě nejevil známky ospalosti, a tak jsme se zabavili hraním několika společenských her. Ráno se nikomu z nás nechtělo moc vstávat, ale nakonec se nám to podařilo. Dorazilo také několik zbývajících delegátů, kteří nemohli přijít již v pátek. Všechny nás překvapilo, že Němci přijeli dřív než jsme čekali, ale to jen mohlo prodloužit náš společný program. Zasedli jsme všichni do zasedací místnosti a poté se vzájemně představili díky papírotrhací hře, kterou připravil Jarda. Dozvěděli jsme se tak jména našich návštěvníků: Jonas, Alex a Daniel. A jména překladatelek: Tereza a Martina. Potom jsme navzájem představili činnost svých parlamentů pomocí skvělých prezentací. To, co nás nejvíce zmátlo, byla struktura německého parlamentu mládeže. Je totiž o mnoho složitější. Když už jsme věděli, že aspoň část toho chápeme, odebrali jsme se do tělocvičny, kde jsme hráli teambuildingové – ale i jiné – hry. Jedna z nich byla taková, že jsme stáli v kruhu a házeli si míč. Ten, kdo házel, si musel zapamatovat a říct jméno dotyčného, komu házel. Kolem dvanácté

Foto: Archiv ???

Po více než dvoutýdenním plánování vícedenního zasedání jsme se ho dočkali. Všichni jsme se těšili na víkend strávený společně i na návštěvu členů parlamentu z Německa.

Diskuze s německými kolegy hodiny jsme se šli najíst do restaurace Šenkovna. Nechyběl ani dezert. Potom jsme šli zpátky do domů dětí, do zasedací místnosti a účastnili se teambuildingových her, jako například vyjmenování věci, které by měl a neměl dělat správný parlamenťák. Večer jsme se přesunuli do promítacího sálu, kde jsme si udělali menší diskotéku. Také jsme objevili Jonasův talent pro mixování hudby. Nakonec jsme velmi unaveni ulehli do postelí. V neděli, hned po snídani nám Terka Sečanská připravila program, kdy jsme spolupracovali všichni dohromady. Opět jsme se uskupili do skupin a tentokrát jsme kreslili na papír, jak by mohl správný parlameňťák vypadat. Vedle něj jsme psali jeho charakter. Na oběd jsme si nechali doručit hromadu výborných pizz a nikdo si nestěžoval. Poté jsme si udělali výlet do ústeckého muzea, na výstavu Gigantů doby ledové. Všichni jsme byli ohromeni velikostí exponátů a moc jsme si to užili. Když jsme dorazili zpátky do Domu dětí, shromáždili jsme se opět v zasedací místnosti a plánovali do budoucna. Všichni bychom se rádi podívali do Německa a viděli na vlastní oči, jak německý parlament funguje. Delegáti z Německa prohlásili, že by rádi přivedli více lidí. S tím jsme samozřejmě souhlasili. Bylo skvělé je potkat a už se jen můžeme těšit na další setkání.

10

Adéla Zdešková


Den Země—Ať se město zelená aneb starej se o svůj domov V rámci Dne Země se 19. 4. 2013 uskutečnil na Karlově náměstí v Třebíči již 10. ročník akce Ať se město zelená aneb… Minulý rok bylo vybrané téma Ať se město zelená aneb Druhý život hračky. Pro tento rok vybral Studentský parlament města Třebíče téma Ať se město zelená aneb starej se o svůj domov. SPMT měl samozřejmě na Karlově náměstí svůj vlastní stánek. Tato akce zahrnovala spoustu aktivit. Jedna z nich byla

třeba to, že jsme se pokusili nashromáždit i za pomocí návštěvníků co nejvíce víček. Každý tak potom mohl přispět do víčkové koláže. Dále jsme měli připravený např. ekologický kvíz pro 3 dětské věkové skupiny (6-10 let, 10- 15 let a 15-19 let), puzzle atd… PS: I když nám počasí zrovna nepřálo, všichni jsme si tuto akci užili a těšíme se zase na další rok. Kristýna Šoukalová

Koncert rockových a popových písní Dne 9. 4. 2013 se v Koncertní síni při ZŠ Haškova v Uničově se uskutečnil Koncert rockových a popových písní. Zazněly zde populární písně z různých koutů světa. Písně jako Someone like you, Skyfall a Rolling in the deep od Adele, mix písní od Jarka Nohavici nebo také píseň Nezapomínej od Tomáše Kluse. Tyto písně nám zazpívali studenti Gymnázia Uničov ve spolupráci s žáky ZŠ Haškova a ZŠ U Stadionu. Nejočekávanějším vystoupením však byly duety a to duet

pana profesora Radima Chmelíka z G y m n á z i a U n i č o v a studentky Hany Hyánkové ze čtvrtého ročníku, kteří si spolu zazpívali jednu z písní Michaela Jacksona. Zpěváci byli doprovázeni na hudební nástroje studenty Gymnázia. Koncert se uskutečnil díky Studentskému parlamentu Gymnázia Uničov ve spolupráci s DDM Vila Tereza Uničov. Klára Šulová

Foto: Archiv Gymnázium Uničov

Den učitelů v Uničově

Žáci v roli učitelů

Den učitelů 2013 jsme se rozhodli pojmout v netradičním duchu. Mnoho žáků si určitě někdy řeklo, že by danou problematiku odprezentovalo v hodině jinou a třeba i přitažlivější formou. Proč to tedy nezkusit! Ve středu 27. března 2013 měli žáci možnost si na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je stát za katedrou, zaujmout celou třídu probíranou tematikou, udržet kázeň a pořádek po celou dobu, aktivně zapojit všechny přítomné a nakonec se přesvědčit, že celá jejich snaha měla kýžený výsledek. Úkol to je opravdu nelehký, našlo se však do většiny hodin hodně odvážlivců, kteří se s výzvou se ctí poprali... Vladimír Slezák

11


Co vlastně chceme...? Dne 10. dubna 2013 se v odpoledních hodinách na terase Střediska volného času Lužánky konala akce s názvem „Co vlastně chceme? – Mezigenerační piknik o hodnotách a názorech na dnešní společnost“. Piknik pořádal Městský parlament dětí a mládeže Brno ve spolupráci s Podpůrným programem Brněnského Majálesu 2013 a za podpory projektu Kecejme do toho. Podnětem pro uspořádání celé akce byla snaha přispět k lepší komunikaci mezi mladší a starší generací. Moderátoři akce byli - Milan Appel (ředitel SVČ Lužánky) a Štěpán Neubauer (sociolog a PR odborník). Po celou dobu bylo možno si vzít něco dobrého z občerstvení, které členové MPDM Brno sami upekli a připravili. Nechyběl ani horký čaj a káva na zahřátí. Pikniku se zúčastnili jak mladí, tak i starší občané a členové MPDM Brno, kteří se vzájemně poznávali a diskutovali. Na začátku byli účastníci rozděleni

do dvojic a formou rozhovoru získávali informace o tom druhém. Následně jej před všemi skrze získané informace představili. Na to navázaly velmi zajímavé diskuse o hodnotách dnešní společnosti a dostalo se i na vzpomínání z dřívějších dob s různými zajímavostmi a událostmi ze života. Na celou akci dohlíželi organizátoři projektu Kecejme do toho, kteří nám též poskytli zajímavé materiály o jejich projektech. Jakmile se začalo ochlazovat, odebrali jsme se do promítací místnosti, kde jsme všichni společně shlédli kratičký film o nitru České republiky z pohledu cizinců, a nakonec jsme ještě krátce podiskutovali a začali se odebírat domů. Ze strany samotných účastníků vzešel zájem na pokračování v těchto aktivitách a tak ačkoliv nám počasí příliš nepřálo, vše proběhlo v dobré náladě a příště se budeme těšit třeba u pétanque! Ivana Štrajtová a Eva Novotná

Comenius—Uničov

Foto: Archiv Gymnázia Uničov

První skupina studentů Gymnázia Uničov, kt e ří se z ap o j il i do projektu Partnerství škol Comenius (Vojta Janoušek a Ladislav Drábek ze septimy, Anna Machalová a Martina Hloupá z 3. A) vyjeli 18. března na první setkání s ostatními partnerskými školami. Partnerská škola v Las Palmas je díky přistěhovalectví tvořena žáky ze všech koutů světa, takže při pohledu na tak různorodý tančící a zpívající dav se nabízí myšlenka, že projekty Evropské unie jsou v dnešní době opravdu žádoucí a mají svůj smysl. Ve středu 3.dubna 2013 přijela na naše gymnázium moderátorka Českého rozhlasu Olomouc, paní Monika Tomášková, aby natočila reportáž o setkání partnerů projektu Comenius v Las Palmas, Gran Canaria. Zajímalo ji nejen to, jak jsme se k projektu dostali, které další země s námi spolupracují, ale především, co všechno takový projekt

Česká skupina obnáší. Měla připraveno spoustu otázek týkající se samotného pobytu v tak exotické krajině, pohostinnosti místní lidí, konkrétního programu připraveného kanárskými kolegy atd. Zaznamenala si také autentické nahrávky hudebního vystoupení, které pro nás připravili všichni žáci hostitelské školy se svými učiteli. Vladimír Slezák 12


„Tolerancja jest modna“ aneb Let´s do it together! V pondělí 18. března měli účastníci tohoto týdenního pobytu sraz před naší školou v 6 hodin ráno. Nikdo nepřebýval ani nechyběl, nikdo nic nezapomněl, a tak jsme vyrazili na dlouhou cestu. Naším cílem bylo polské město GUBIN. Dlouhou cestu jsme si zkrátili zajímavými historkami a plní očekávání, jaký přínos pro nás bude mít tento týden. Po 6hodinové vyčerpávající cestě, nás mile přivítali organizátoři celé akce a předali nám trička s logem a názvem projektu. Tak jsme se ubytovali a plní nadšení se přesunuli do jídelny, kde na nás čekalo pohoštění. Po celý náš pobyt jsme si pochutnávali na místních specialitách. Po nasbírání nových sil jsme se s plným nasazením pustili do hraní poznávacích her, sestavování plakátu s tématem - Co si myslíme o polském národě jako celku. Vzájemně jsme se poznávali a počáteční ostych z nás opadl velice rychle. Úterý I další den nás čekal nabitý Po snídani jsme se přesunuli do místní školy. V připravených učebnách jsme sami připravovali oběd, který byl samozřejmě výtečný! Vařili jsme bramborové placky, guláš s knedlíkem, kapustu a jahodový dezert! Tohle dobrodružství bylo o vzájemné spolupráci a komunikaci. Den jsme zakončili sledováním českého filmu Román pro ženy. Středa Po snídani nás čekala prohlídka místní školy, kde nám pan ředitel blíže představil školu, učební obory a provedl nás jednotlivými učebnami. Zúčastnili jsme se soutěže v jazykových dovednostech. A výsledek společné práce nebyl vůbec špatný. Po skončení soutěže jsme měli rozchod po městě, který mnozí z nás využili pro obohacení našich šatníků. Odpoledne následovala další hra, ve které měly naše tři smíšené skupiny vytvořit videoprezentaci, plakát a film o našem projektu Let´s do it together. Večer jsme si s úsměvem na rtech naše vydařená díla navzájem prezentovali. Čtvrtek Čtvrteční den nebyl tak náročný jako dny předchozí. Po snídaní byla v plánu diskuze – workshop Tolerancyjny Dzien Wiosny ( POSLEDNÍ DEN JARA). Následovaly simulační hry , oběd, a sledování polského filmu - Kdo se nenarodil neumřel . Během sledování filmu , dva zástupci polské skupiny a dva zástupci české skupiny, byli pozvání jako hosté do polského Rádia Gubin , aby poskytli rozhovor o české zemi a sdíleli dojmy z projektu. V rádiu proběhl rozhovor o české zemi , o tradicích , národním jídle atd..

Pátek V pátek naše cesta směřovala autobusem do skanzenu v Ochli. Po prohlídce skanzenu jsme měli možnost si vyzkoušet, jak se malují vajíčka voskem. Každý si odvezl domů dvě ručně malovaná vajíčka. Další zastávka byla ve městě Zelená Hora, kde nás čekalo překvapení! Oběd v McDonald´s. Odpoledne jsme strávili soutěží s názvem Hledání Bachusa (Bachus je patron města). V této hře jsme měli za úkol splnit zadané úkoly, které se týkaly i historie města. Po urputném soutěžení jsme šli relaxovat do zelenohorského Aquaparku. Bylo to výtečné zakončení pátečního den a každý z nás si to maximálně užil.

Sobota Tento den jsme hráli převážně hry, protože po náročném pátečním programu na některé padla únava i nemoc. Měli jsme za úkol se pomocí určitých gest, zvuků a pohybů dorozumět s druhou skupinou a vzájemně postavit most z papíru. Po zvládnutí této úlohy jsme navštívili gubisnké muzeum a současně si prohlédli nedalekou věž. Večer nás čekalo v jedné z místních restaurací karaoke a každý z nás měl možnost předvést, jakým pěveckým nadáním nás příroda obdarovala. Všichni jsme se dobře bavili, zazpívali jsme si, zábavy bylo dost!

Neděle Tento den jsme zahájili vydatnou snídaní, po níž následovalo volné dopoledne. Někteří z nás tento volný čas využili prohlídkou Gubina, jiní zase utráceli poslední peníze v místních obchodech a tržištích. Po obědě jsme si vytvořili speciální těsto, ze kterého jsme vytvářeli symbol naší země. Další hrou jsme se seznámili s rozdíly ve vyjadřování polských a českých účastníkům akce. Polským kamarádům dělala velký problém výslovnost Ř. Ale i přesto je podle nich čeština „taká ladná“. Večer se nemohl kvůli počasí uskutečnit plánovaný táborák, a tak nám páni kuchaři ugrilovali párky přímo v kuchyni. Poslední společný večer jsme každý trávili po svém.

Pondělí – Odjezd domů. Tak jsme si zabalili věci, uklidili pokoje a nachystali vše, co potřebujeme pro cestu zpět domů. V posledních společných chvílích jsme si sdělili své pocity z projektu, vzpomínky a také vyjádřili svůj názor. Každý z účastníků dostal certifikát Youth Pass. Pondělí bylo plné úsměvů, ale také pláče. Loučit se s okolím po krásně prožitém týdnu nikdy není jednoduché a řada z nás se neubránila slzám. Lojda Petr

13


MPDM na zasedání Zastupitelstva Dne 5. 3. 2013 se v brzkých hodinách spolu se mnou sešlo pár členů MPDM Brno před Novou radnicí. V plánu bylo zúčastnit se zasedání Zastupitelstva města Brna, abychom zjistili, kdy, kde a jak se různé věci ohledně našeho města projednávání a schvalují. Celé jednání bylo nahráváno a online přenášeno na internetové stránky města Brna. Zasedání zahájil primátor města Brna Roman Onderka (ČSSD) tím, že přečetl celý program a přijal změny v něm navrhnuté, které odhlasovalo celé zastupitelstvo. Ze začátku se nám představili noví ředitelé různých organizací jako např. ředitelka Domu umění a ředitelka Brněnské filharmonie. Předstoupili před všechny zúčastněné a velmi vstřícně odpovídali na otázky, které jim byly položeny členy zastupitelstva. Na to zastupitelé navázali posledním bodem programu a následovali body dle důležitosti, kdy si tento postup sami odhlasovali.

občanů, na které jim pak bude písemně odpovězeno. Velice nás zaujala otázka to o se bude dělat s podchodem mezi Tescem a zrekonstruovaným Hlavním nádražím, dále pak co se bude dělat s internetovou propagací města Brna, jelikož momentálně prý není již odpovídající možnostem dnešní doby. Poté přišla na řadu delší pauza, ve které dvě z nás podaly rozhovor České televizi, kterou velice zaujalo, že na takovéto akci vidí tak mladé lidi se zájmem o jejich město a dále nás pak všechny zabrali do všeobecných záběrů, bohužel však tento spot vůbec nebyl vysílán. Po přestávce se již pokračovalo popořadě v bodech programu, které již nebyly tak moc zajímavé. Celkově se jednalo a hlasovalo o přidělení dotací různým organizacím, přidělení a odebrání území, stavení nových bytů a bouřlivě se diskutovalo o hromadné dopravě, se kterou není spousta lidí spokojena.Z celé akce jsme odcházeli s hlavou plnou nových zkušeností a informací.

Dle programu a jednacího řádu přišly na řadu v 8:30 různé podněty a otázky

Eva Novotná

Vzpomínka na oběti holocaustu

Foto: Archiv ÚPDM

dostavili Martin Votroubek, Lukáš Holub, Kateřina Svobodová, Veronika Brizgalová a Anežka Marková. Akci zahájil předseda České židovské obce Ústí nad Labem svou řečí o významném ústeckém židovském profesoru, poté náměstkyně primátora Bc. Zuzana Kailová pronesla pár slov o České židovské obci v Ústí nad Labem. Poté Účastníci vzpomínkové akce následoval poslech židovské písně a chvíle Ve čtvrtek, 24. Ledna proběhla v Městských ticha, po které byly na památník obětem sadech vzpomínkové akce obětem Holocaustu položeny květiny. Holocaustu. Z delegátů ÚPDM, které Magistrát města Ústí nad Labem pozval, se Anežka Marková 14


Foto: Archiv parlamentu Třebíč

Velikonoční turnaj v Třebíči

Přísní rozhodčí VÝSLEDKY: Florbal 1. místo: ZŠ T. G. Masaryka 2. místo: ZŠ Týnská 3. místo: ZŠ Kpt. Jaroše Přehazovaná 1. místo: ZŠ Týnská 2. místo: Gymnázium Třebíč (víceleté) 3. místo: ZŠ Kpt. Jaroše Sálová kopaná 1. místo: SŠ řemesel 2. místo: Střední průmyslová škola 3. místo: Katolické gymnázium Volejbal 1. místo: SŠ stavební 2. místo: Gymnázium Třebíč 3. místo: Střední průmyslová škola

Kristýna Šoukalová

Foto: Archiv parlamentu Třebíč

Dne 9. 4. 2013 se uskutečnil jako každý rok Velikonoční (sportovní) turnaj třebíčských základních a středních škol. Účast rozhodně nebyla malá! Základní školy (4) se mezi sebou utkaly ve florbalu a přehazované. Na turnaj základních škol nám své prostory propůjčila Základní škola Bartuškova. Turnaje pro střední školy se zúčastnilo kromě jedné všech osm středních škol, z čehož máme opravdu velikou radost. Střední školy se mezi sebou utkaly v sálové kopané a volejbale. Na turnaj nám své prostory půjčila Střední průmyslová škola. Věříme, že se nám turnaj povedl a že si všichni maximálně užili den plný sportu a všeho dalšího.

Sportovní nadšení v sále 15


Demokracie očima mladých—výherci Národní parlament dětí a mládeže pořádal fotosoutěž "Demokracie očima mladých", do které nám přišlo spoustu zajímavých příspěvků. V této soutěži bylo možno zapojit se ve 3 kategoriích. Do kategorie video nám přišli celkem 3 videa, do kategorie fotografie nám přišlo 9 fotografií a do kategorie obrázky nám přišlo 14 příspěvků. S velkým náskokem nám v kategorii video zvítězili Hustopeče (Alžběta Lutzká, Barbora Fraňková, Petr Kučera, Kateřína Bulová). Dále pak v kategorii fotografie vyhráli opět Hustopeče (Patrik Bognár, Adéla M a l e n d o v á , P a v l ín a K u n c o v á ) a v poslední kategorii zvítězila Alena Klimešová ze Zábřehu. Vítězové obdrží originální diplom od NPDM a zároveň cestu do Štrasburku, ostatní soutěžící dostanou pamětní listinu. Všem účastníkům gratulujeme a poraženým děkujeme za účast.

16


NOMINUJTE NA CENU VIA BONA 2013 Nadace VIA společně s Nadací THE KELLNER FAMILY FOUNDATION ve spolupráci s Velvyslanectvím Spojených států amerických a dalšími partnery vyhlašují nominace 16. ročníku Ceny VIA BONA za individuální a firemní filantropii.

Jedná se o prestižní veřejné ocenění jednotlivců i společností za jejich dobročinné úsilí v České republice. Cena každoročně vyzdvihuje následováníhodné příklady dárcovství, ukazuje nové filantropické trendy a sehrává tak roli jakéhosi majáku, který inspiruje a ukazuje cestu všem současným i potenciálním dárcům. Cenu za školní dobročinnost 2012 převzali z rukou hraběnky Mathildy Nostitzové studenti gymnázia Broumov.

Cena za školní dobročinnost je určena pro jednotlivce i kolektivy, kteří v prostředí základních a středních škol v České republice iniciují a realizují promyšlené a následováníhodné dobročinné projekty. Nominujte žáky, studenty, učitele, ředitele či spolupracující rodiče, vyzdvihněte následováníhodné příklady dobročinných projektů a inspirujte tak ostatní. Finalisté budou spolu s nominujícími pozváni na recepci konanou při příležitosti slavnostního vyhlášení Ceny VIA BONA, která proběhne 3. října v Kaiserštejnském paláci na Malostranském náměstí v Praze. www.cenaviabona.cz

Laureáty roku 2012 a další hosty přivítal americký velvyslanec Norman L. Eisen, pod jehož záštitou se akce koná.

Laureáti Ceny VIA BONA 2012 .

Nadace VIA

Uzávěrka nominací: 14. června 2013 17


Doplň bublinu

Máme pro vás další soutěž s doplňováním bublin! Doplňte, co říká předseda Vlastimil Navrátil a Nathalie Marková během přípravy na moderování plesu. Všechny příspěvky budou zveřejněny na Facebooku NPDM. A ten, který porota vyhodnotí jako nejvtipnější, se dostane na obálku příštího čísla Parlamenťáka! Příspěvky posílejte do 31. května 2013 na mail parlamentak@participace.cz

Parlamenťák, časopis Národního parlamentu dětí a mládeže. Připravili: Aneta Skřebská a Matěj Vyhnánek Šíření Parlamenťáka povoleno i tištěnou formou. Národní parlament dětí a mládeže je projekt, který v ČR funguje od roku 1997. Jeho realizátorem je základní článek sdružení dětí a mládeže DUHA, konkrétně dužina Participace – program Participace. Máte nějaké náměty, dotazy, zajímavé články z Vašeho PDM? Kontaktujte nás!

parlamentak@participace.cz www.facebook.com/npdmcr 18

www.npdm.eu

Parlamenťák květen 2013  

Newsletter Národního parlamenu dětí a mládeže

Advertisement