Page 1

Holsted Kirke & Sogn 11. ÅRGANG NR. 4 | november · december 2011 · januar · februar 2012

”Den r har de ose fin og lille Den lys jlig duft og mørket e for os ville skær. og he Gud, a r , i sandhed sprede f s yn ma han nå dens nød og nd og dig hja p lp os u ine d” U. Han sen


KIRKELIG VEJVISER

Holsted Kirke, Holsted Allé 1, 4700 Næstved Tlf. 5577 6027, fax 5577 6097. E-mail: kirkekontor@holstedkirke.dk Hjemmeside: www.holstedkirke.dk

Sognepræst Charlotte Clante (kbf)

Kontor: Holsted Allé 1, tlf. 5577 6027. Træffes bedst: Mandag til torsdag kl. 11.00-12.00. Lørdag efter aftale. Træffes ikke fredag. Bopæl: Mejerivej 2, 4700 Næstved, Mobil. 3053 3311. E-mail: cc@km.dk

Sognepræst Jesper Svendsen

Kontor: Holsted Allé 1, tlf. 5577 6027. Træffes bedst: tirsdag til fredag kl. 10.00-11.00. Lørdag efter aftale. Træffes ikke mandag. Bopæl: Herlufsholm Allé 161, 4700 Næstved, Mobil. 5114 3766. E-mail: jsve@km.dk

Kordegn Lone Jørlev Vielsøe-Nielsen

Tlf. 5577 6027, fax 5577 6097. Kirkekontoret har åbent: Tirsdag til fredag kl. 9.30-13.00. Torsdag tillige kl. 15.30-18.00. Mandag og lørdag lukket. E-mail: kirkekontor@holstedkirke.dk

Sognemedhjælper Dorthe Kihn Hansen

Kontor: Holsted Allé 1 , Tlf. 5577 6027 Kontortid tirsdag-torsdag kl. 10.00-13.00. E-mail: sognemedhjaelper@holstedkirke.dk

Organist Birgit Olsen

Herlufsholm Allé 161, 4700 Næstved, Mobil. 4041 7870. E-Mail: organist@holstedkirke.dk

Kirketjener Vagn Johansen

Gustav Wiedsvej 38, tlf. 5572 7544.

Kirketjener Karsten Jensen

Stenskovvej 46, tlf. 2176 7157.

Menighedsrådets formand Tove Jensen Duelundsvej 29, tlf. 2821 1561. E-mail: toveogvagn@stofanet.dk

Kirkegårde

Næstved Kirkegårde og Krematorium Østre Kapelvej 10, tlf. 5578 0500

Herlufsholm Kirkegård v/graver Finn Dal Herlufsholm Allé 163, tlf. 5575 1297.

Kirkelige handlinger

Ved dåb, vielse og bisættelse/begravelse henvender man sig til den af sognets præster, man ønsker skal foretage handlingen. Ved dødsanmeldelse og ved anmodning om nye attester henvender man sig på kirkekontoret.

Holsted Menighedsråd

Holder møde på følgende datoer: torsdag den 17. november, 18. december 2011, 19. januar og 23. februar 2012. Alle dagene kl. 19.00. Alle åbne menigheds-rådsmøder er offentlige og foregår i Holsted Sognegård.

Holsted Pigekor:

Organist Birgit Olsen, Mobiltlf. 4041 7870

KFUM-spejderne:

Finn Dybbøl Nielsen, tlf. 5577 3223.

KFUK-spejderne:

Lis Aagaard, tlf. 5573 2235.

De Grønnes Tambourkorps

Pia Holgersen, mobil. 2571 8028

FDF - Næstved:

Katrine Marie Tiede, tlf. 5573 0806

”Holsted Kirke og Sogn”

Udgives af Holsted Menighedsråd og redigeres af Birgit Olsen, Dorthe Kihn Hansen, Conni Pollas Andersen, Helle Hegelund, Charlotte Clante og Jesper Svendsen (ansvarshavende redaktør)

Stof til næste blad:

Deadline for næste blad er den 1. februar 2012. Uddelerne må meget gerne selv afhente bladene i kirken fra torsdag den 16. februar. Tak!

Forsiden

Glasmosaik fra den gotiske D.SV. Vita-domkirke i Prag.

Oplag: 4.700 stk.

Tryk: npc-tryk a/s, Næstved.

Kirketaxa for gangbesværede Ring til Næstved Taxa 5577 7272 – bedst søndag morgen mellem kl. 8.00-9.00. Pris 30 kr. tur-retur. Kan benyttes til alle kirkens aktiviteter.

Seniorsang Kl. 14.00-16.00, med Carl Jørgen Nielsen v/klaveret synger vi fra Højskolesangbogen. Den 14. november, 5. december 2011 9. januar og 13.februar. 2012.

Holsted Kirke & Sogn | 2

Julehjælp

s a om julehjælp få Ansøgningsskem rki r le til præsterne el ved henvendelse st ne se es aet skal returner le kekontoret. Skem ju af g Brev om tildelin r. den 1. december. be m ce t midten af de kurv bliver tilsend er med et lov til, at famili Igen i år har vi få mme ko s julehjælp, kan børn, som tildele ”i træ ke til Rotarys ”øns med gaveønsker ter. Næstved storcen på m ro he e Se mer aet. ansøgningsskem


PRÆSTENS ORD!

Allehelgen Og gennem alle tårerne og tungsindet og smerten kommer den ene tanke, der kan få mit indre til at smile igen: Jeg har elsket!  Digt af ukendt forfatter Det er efterår og bladene falder af træerne, lyset svinder dag for dag. Det bliver koldere, og vi hører næsten ikke fuglene mere. I Grundtvigs mere end 160 års gamle smukke efterårssalme “Nu falmer skoven” ligger naturens rytme gemt. Man fyldes på samme tid af stille glæde og tryghed, men også vemod, når man synger den. Vi mindes om livets forgængelighed og skrøbelighed, mindes om, at år og dage bruges op og skrives ind under, “det, som var”. Her midt i efteråret den første søndag i november fejrer vi i den evangelisk lutherske kirke Allehelgen, som en mindedag for vore døde. Når man mister, og ens verdensbillede bryder sammen, får ritualer ligesom større betydning end før, fordi man har brug for noget at holde sig til. Derfor samles vi til en af de smukkeste og alvorligste gudstjenester og hører tekster, som forkynder håb og tro på opstandelsen. Vi siger Gud tak for de mennesker, som vi har mistet og som har gjort vores liv rigere, og vi beder om hjælp i sorgen. Navnene på alle dem, vi i sognet har mistet det forgangne år, læses op, og vi tænder lys i kirken som symbol på livet. På en Allehelgens dag er det helt legitimt at gå ind i kærligheden og smerten sammen med andre, der har været igennem tilsvarende erfaringer. Det er aldrig let at miste nogen, man holder meget af, og sorgen kan være længe om at slippe os. Sorgen er kærlighedens pris, og det er en pris, der må betales i mange afdrag, og selvom det varer længe, inden vi når til det sidste – om nogensinde, så bliver der med tiden lidt flere kræfter og overskud. Nogen mennesker kommer for første gang i kirken efter bisættelsen eller begravelsen til Allehelgens gudstjenesten. Nogle måske fordi troen på Guds kærlighed blev sat på en hård prøve, da den elskede blev revet bort. For hvordan kan man stole på en Gud, der har svigtet? Det ligger så dybt i os, at Gud, kærlighed og retfærdighed hænger tæt sammen. At den eneste Gud, vi kan bruge, er ham, der med sin almagt beskytter og skærmer os mod ulykke og uretfærdighed. Og

hvad stiller man så op med den disillusion, et tab afføder? Hvad stiller man op med lysten til at dømme Gud helt ude? MAN tager kampen op med ham, som Charlotte Ekstrand skriver i sin bog “Når den elskede dør”. For det er, når vi bringes helt ud til kanten af livet, at de værdifulde og forandrende samtaler kan føres med Vorherre. Det er her, der skabes mulighed for en erkendelse af Gud, der gør Gud til mere end blot en dukkefører. TIl en erkendelse af, Gud er snarere dén, der går med os i medgang og modgang. Vi skal ikke lade ham sidde ophøjet i sin himmel, men vi skal hive Ham ind I vor tilværelse ind i vor livs kamp. Det kristne evangelium fortæller os ikke om Gud, som én, der forhindrer det, der gør ondt, og er ondt. Men det forkynder, at vi ikke er ladt alene midt i alt, hvad der hænder os. Sygdom og død river mennesker, vi elsker ud af vores hænder, men vi rives ikke ud af Guds hånd. I evangeliet får vi håbet om en opstandelse, der overvinder døden. Det er et håb, der ikke fjerner savnet af dén, vi har mistet, men det er et håb om, at Jesus har taget i mod, hvor vi har måttet give slip. I salmen “Nu falmer skoven” hører vi ikke kun om efteråret, vi hører også, at efter vinter kommer vår med sommer, sol og kerne. “Og når engang på Herrens bud vort timeglas udrinder, en evig sommer hos vor Gud I paradis vi finder”. Afskeden bliver altså et på gensyn, og det er netop det håb, den forventning, vi får i evangeliet. For ligesom foråret altid vinder over vinteren, så har Guds magt også overvundet døden. Guds løfte om opstandelsen, den kan vi ikke blot læse om i bibelen, men se genspejlet i hver eneste blad ved forårs tid. Døden er grusom og grim, men ikke alene det. For Jesus Kristus har tændt et lys midt i mørket, som giver os håb. Evigheden ved vi ikke meget om, den er uklar og uforståelig, men mon Gud ikke sidder og kigger på os, mens han smiler og ryster på hovedet og siger: “Vent og blot og se!”   Charlotte Clante

Holsted Kirke & Sogn | 3


MENIGHEDSRÅDET AKTIVITETER OG GUDSTJENESTER FOR BØRN OG UNGE

Nyt fra menighedsrådet Jeg vil gerne ønske alle en rigtig Glædelig jul, samt et godt og velsignet nytår. Det har jo i år været et rigtigt spareår, men det ser på nuværende tidspunkt ud til, at vi kommer godt igennem det. Og budgettet for 2012 ser meget bedre ud, så vi forventer at det nye år også bliver godt i Holsted Kirke.  Tove Jensen

Årets minikonfirmander Årets Minikonfirmandundervisning slutter i år den 30. november med en julevandring, hvor børnenes familie også er inviteret. Alle er velkomne.

Juniorklubben Årets sidste gang i juniorklub er onsdag den 6. december. Vi starter op igen i det nye år den 4. januar. Husk juniorklubben er altid åben for nye medlemmer. Hilsen Sognemedhjælper Dorthe Kihn Hansen

Babysalmesang Er lavet for at stimulere dit barn sprogeligt og musikalsk! Kom til babysalmesang. Vi synger og leger med de små. Alle onsdage kl. 10.30. Alle er meget velkomne med deres små babyer.

Musikalsk legestue Hvis man gerne vil deltage kan man tilmelde sig på min Facebook-profil ”Sognemedhjælper Dorthe Hansen”. Hvis du er interesseret i hvad musikalsk legestue går ud på, er du meget velkommen til at kontakte mig enten pr. mail eller telefon eller se mere på vores hjemmeside www.holstedkirke.dk Hilsen Sognemedhjælper  Dorthe Kihn Hansen

Julegudstjeneste for børn KVARTALETS CITAT OG KLASSIKKER

Tirsdag den 20. december kl. 9.30 er alle dagplejer, vuggestuer og børnehaver inviteret til julegudstjeneste. Skulle der være forældre med børn, der har lyst til at deltage, er de også meget velkomne. Gudstjenesten varer ca. en halv time og efterfølgende vil der være mulighed for lidt julehygge i ovensalen.

Flittige Hænder: Lørdag den 26. november holder vi vores årlige Julesalg fra kl. 10.00 til Kl. 16.00. Vi har igen i år lavet mange nye ting strik, patchwork, dekorationer m.m. Overskud fra salget går til Hosted kirkes Menighedspleje. Vi starter igen på den nye sæson den 11. januar 2012 og holder vores møder den 2. og 4. onsdag i måneden.  Tove Jensen/Ruth Struve Skitse i oktober Bugserbåden er fregnet af rust. Hvad laver den her så langt inde i landet? Den er tung, slukket lampe i kulden. Men træerne har vilde farver. Signaler til den anden bred! Som om nogle ville hentes. På vej hjem ser jeg blækhattene skyde op gennem græsplænen. De er de hjælpsøgende fingre på en der har hulket længe for sig selv i mørket dernede. Vi er jordens. Tomas Tranströmer 1973 Holsted Kirke & Sogn | 4


AKTIVITETER

Holstedaftener sammen med Herlufsholm Torsdag den 3. november kl. 19.30 i Holsted sognegård kommer folketingsmedlem Pernille Vigsø Bagge og forfatter Bo Nygaard Larsen og holder foredrag over deres bog ”Ligusterkirken”. De to forfattere vil med deres bog og foredrag give danskerne lyst til at debattere folkekirken. Den diskussion, mener de, mangler i den offentlige debat. Kom og vær med i debatten. Torsdag den 24. november kl. 19.30 i Herlufsholm Sognehus. ”Engagement i kristendom og naturvidenskab” med Anja C. Andersen. Foredragsholderen, der er aktiv kristen, er lektor ved Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet og arbejder som forsker ved Kosmologicentret med at kortlægge, hvordan støv dannes i universet, og hvilken indflydelse det har på planeternes dannelse, stjerneudviklingen samt for observationer af det tidlige univers. Torsdag den 8. december kl. 1930 i Holsted sognegård holder Holstedaften Adventsmøde sammen med Tirsdagsmødet. Det er efterhånden traditionen tro organist og de to præster, der står for aftenen i tekst og toner. Kom i adventsstemning med din kirke! Torsdag d. 26. januar 2012 kl. 19.30 i Herlufsholm sognegård kommer Hans Erik Rasmussen: "Kors for en Hedenskab”. En medrivende fortælling i levende ord, billeder og lyd om den danske kirkes historie fra vikingernes hedenske gudeverden og Harald Blåtands dåb, Middelalderens klostre over reformationen til Grundtvigs tanker om 'Menneske først, kristen så!'. Torsdag den 9. november kl. 19.30 i Holsted sognegård er der foredrag: ”Om jøderne i Danmark i tiden før 2. verdenskrig”. Der kommer en foredragsholder fra Mosaisk Trossamfund og fortæller om dette historisk underbelyste emne.

TIRSDAGSMØDER Livet på hospice Tirsdag den 15. november vil hospicechef Birgitte Stejner Fagerlund fortælle om livet på hospice. Birgitte Stejner Fagerlund er chef for Svanevig hospice, som ligger på Bandholm og er Danmarks nyeste hospice. Et hospice er en institution som tilbyder lindrende omsorg, pleje og behandling til uhelbredeligt syge og døende mennesker, samt til deres pårørende. Et hospice tilbyder ikke aktiv dødshjælp, men aktiv livshjælp

Fra Nørrebro til Nørregade Tirsdag den 17. januar kommer tidligere biskop Erik Norman Svendsen og holder foredraget “Fra Nørrebro til Nørregade” Erik Norman Svendsen fortæller i “Fra Nørrebro til Nørregade” om hele sit liv – fra Nørrebroopvæksten under krigen til oplevelserne og slagsmålene med kirkeministre, politikere og præster igennem 17 år som biskop i Nørregade i København.

Holsted Kirke & Sogn | 5


AKTIVITETER

Fra journalistik til højskole Tirsdag den 21. februar får vi besøg af Mette Grønnegaard og Hans Jørgen Møller. Begge tog i 2008 springet fra deres gode journalistiske arbejdspladser i henholdsvis Danmarks Radio og på Politiken for at blive forstanderpar på Højskolen Marielyst. Foredraget vil handle om 25 år i journalistikken og om valget af en helt ny og anderledes løbebane med en spændende hverdag på seniorhøjskolen Marielyst på Falster.

Litteraturselskabet Læser denne vinter Helle Helles ”Dette burde skrives i nutid”, fra 2011. Dette er faktisk en ganske lokal roman. Vi mødes 1. gang den 22. november kl. 19.00 i Holsted Sognegård. Vi aftale nyt møde fra gang til gang. Og skulle der være et ønske, om at afholde mødet om formiddagen bliver dette i mødekommet. Bogen kan købes med rabat 1. gang.

Studiekredsen Læser denne vinter bogen ”Ligusterkirken” af folketingsmedlem Pernille Vigsø Bagge og forfatter Bo Nygaard Larsen (se tillige Holstedaftenen den 3. november). Vi mødes 1. gang den 9. november kl. 19.00 i Holsted Sognegård. Og aftaler fra gang til gang.

FILMKLUBBEN

Filmklubben mødes 2. gang torsdag den 10. november kl. 14.00 i Holsted sognegård. Her vil vi prøve, at få fat i den norske prisvinder fra 2010, ”En ganske rar mand” af Hans Petter Moland. Filmen vandt Gabriel-prisen, som er Danmarks kirkelige filmpris. Ved at møde op, og tegne medlemskab af filmklubben, og der betales filmlicens, er dette helt lovligt og kommer ikke på kant med ophavsret.

Holsted Kirke & Sogn | 6


KONCERTER

Rock-gudstjeneste i Holsted Kirke Tirsdag den 8. november kl. 19.00 i Holsted Kirke prøver vi noget helt og aldeles nyt: En rock-gudstjeneste! Gudstjenesten er i sit ord- og musikvalg for unge mennesker. Der kan forventes høj larm! Tidligere konfirmander er hermed inviteret. Vi ser frem til en anderledes aften med en anderledes gudstjeneste. Alle er hermed inviteret.

Onsdag d. 23. november kl. 19.30

Syng med på julens salmer Vi synger sammen med organist Birgit Olsen nogle af julens fantastiske salmer. Der bliver også mulighed for at vælge din egen yndlings-jule-salme. I pausen serveres kaffe og lagkage. Aftenen koster 30 kr.

Lørdag d. 26. november kl.15.00

Holsted Kirkes Julekoncert Holsted Pigekor og Holsted Børnekor synger de dejlige julesalmer og carols under ledelse af organist Birgit Olsen. Efter koncerten serveres gløgg og æbleskiver à 30,- kr. Fri entré

Søndag d. 22. januar kl. 11.30

Koncert med pianist Anne Øland og sopran Christine Marstrand

Værker af Bach og Mendelssohn. Fri entré.

Onsdag d. 22. februar kl. 19.30

Salmesangsaften

Vi synger salmer sammen med vores tidligere sognepræst Otto Lundgaard. Koret synger for og Birgit Olsen er ved orglet. I pausen serveres kaffe og lagkage. Aftenen koster 30 kr.

Holsted Kirke & Sogn | 7


Gudstjenester i Holsted Kirke November Søndag den 6. november

kl. 10.00 Alle Helgen

CC og JS

Søndag den 13. november

kl. 10.00 21. s. e. trinitatis

Jesper Svendsen

Søndag den 20. november

kl. 10.00 Sidste s. i kirkeåret

Charlotte Clante

Søndag den 27. november

kl. 10.00 1. s. i advent

Charlotte Clante

Søndag den 4. december

kl. 10.00 2. s. i advent

Jesper Svendsen

Søndag den 11. december

kl. 10.00 3. s. i advent

Charlotte Clante

Søndag den 18. december

kl. 10.00 4. s. i advent

Jesper Svendsen

Lørdag den 24. december

kl. 13.00 Juleaften

Jesper Svendsen

Lørdag den 24. december

kl. 14.30 Juleaften

Charlotte Clante

Lørdag den 24. december

kl. 16.00 Juleaften

Jesper Svendsen

Søndag den 25. december

kl. 10.00 Juledag

Jesper Svendsen

Mandag den 26. december

kl. 10.00 2. Juledag

Charlotte Clante

Søndag den 1. januar

kl. 16.00 Nytårsdag

Jesper Svendsen

Onsdag den 4. januar

kl. 19.00 Kaj Munk gudstjeneste Jesper Svendsen

Søndag den 8. januar

kl. 10.00 1. s. e. h 3 konger

Charlotte Clante

Søndag den 15. januar

kl. 10.00 2. s. e. h 3 konger

Jesper Svendsen

Søndag den 22. januar

kl. 10.00 3. s. e. h. 3 konger

Charlotte Clante

Søndag den 29. januar

kl. 10.00 sidste s. e. h. 3 konger Jesper Svendsen

Tirsdag den 31. januar

kl. 17.00 spaghettigudstjeneste Jesper Svendsen

December

Januar

Februar Søndag den 5. februar

kl. 10.00 Septuagesima

Charlotte Clante

Søndag den 12. februar

kl. 10.00 Seksagesima

Charlotte Clante

Søndag den 19. februar

kl. 10.00 Fastelavn

Charlotte Clante

Søndag den 26. februar

kl. 10.00 1. s. i fasten

Jesper Svendsen

Tirsdag den 28. februar

kl. 17.00 spaghettigudstjeneste Charlotte Clante

Gudstjenester på Ældrecentret Symfonien Onsdag den 16. november

kl. 10.00

Charlotte Clante

Lørdag den 24. december

kl. 10.00 Juleaften

Charlotte Clante

Onsdag den 18. januar

kl. 10.00

Jesper Svendsen

Onsdag den 15. februar

kl. 10.00

Charlotte Clante

Morgensang i beboerhusene på Skovsyrevej 16 og Kuhlausvej 131 Der synges salmer og sange, drikkes te, men mest kaffe, og der fortælles eventyr eller livshistorier, egne eller andres. Ingen tilmelding. Kirketaxa kan benyttes. Kaffe og brød koster 10 kr. På Skovsyrevej mødes vi den 1. onsdag i måneden kl. 10.00-11-00. På Kuhlausvej mødes vi den 2. onsdag i måneden kl. 10.00-11.00.

Sogne 4 2011  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you