Page 1

” Engelene sang den Først for markens hyrder; Skønt fra sjæl til sjæl det lød: Fred over jorden! Menneske, fryd dig, Os er en evig frelser fød!”

Ingemann

11. årgang nr.

de cemb er · januar · f ebr uar 20 1 1 34669 Sogne 1-2011.indd 1

1 12/11/10 14.31


Holsted Kirke, Holsted Allé 1, 4700 Næstved Tlf. 5577 6027, fax 5577 6097. E-mail: kirkekontor@holstedkirke.dk Hjemmeside: www.holstedkirke.dk Kordegn Jette Daugaard Larsen Tlf. 5577 6027, fax 5577 6097. Kirkekontoret har åbent: Mandag til fredag kl. 9.30-13.00. torsdag tillige kl. 15.30-18.00. Lørdag lukket. E-mail: kirkekontor@holstedkirke.dk Sognepræst Charlotte Clante (kbf) Kontor: Holsted Allé 1, tlf. 5577 6027. Træffes bedst: Mandag til torsdag kl. 11.00-12.00. Lørdag efter aftale. Træffes ikke fredag. Bopæl: Mejerivej 2, 4700 Næstved, Tlf. 5572 1594. E-mail: cc@km.dk Sognepræst Jesper Svendsen Kontor: Holsted Allé 1, tlf. 5577 6027. Træffes bedst: tirsdag til fredag kl. 10.00-11.00. Lørdag efter aftale. Træffes ikke mandag. Bopæl: Bygaden 32, Nagelsti 4800, Nykøbing F, Tlf. 5114 3766. E-mail: jsve@km.dk Sognemedhjælper Dorthe Kihn Hansen Kontor: Holsted Allé 1 , Tlf. 5577 6027 Kontortid tirsdag-torsdag kl. 10.00-13.00. E-mail: sognemedhjaelper@holstedkirke.dk Organist Birgit Olsen Bygaden 32, Nagelsti, 4800 Nyk. F. Mobil. 4041 7870. E-Mail: organist@holstedkirke.dk Kirketjener Vagn Johansen Gustav Wiedsvej 38, tlf. 5572 7544. Kirketjener Karsten Jensen Stenskovvej 46, tlf. 2176 7157. Menighedsrådets formand: Tove Jensen, Duelundsvej 29, tlf. 2821 1561. E-mail: toveogvagn@stofanet.dk Kirkegårde Næstved Kirkegårde og Krematorium Østre Kapelvej 10, tlf. 5578 0500

Herlufsholm Kirkegård v/graver Finn Dal Herlufsholm Allé 163, tlf. 5575 1297. Kirkelige handlinger Ved dåb, vielse og bisættelse/begravelse henvender man sig til den af sognets præster, man ønsker skal foretage handlingen. Ved dødsanmeldelse og ved anmodning om nye attester henvender man sig på kirkekontoret. Holsted Menighedsråd Holder møde på følgende datoer: torsdag d. 16. december 2010, 20. januar og 24. februar 2011. Alle dagene kl. 19.00. Alle åbne menighedsrådsmøder er offentlige og foregår i Holsted Sognegård. Kontaktpersoner: Holsted Pigekor: Organist Birgit Olsen, Mobiltlf. 4041 7870 KFUM-spejderne: Finn Dybbøl Nielsen, tlf. 5577 3223. KFUK-spejderne: Lis Aagaard, tlf. 5573 2235. De Grønnes Tambourkorps Pia Holgersen, mobil. 2571 8028 FDF - Næstved: Katrine Marie Tiede, tlf. 5573 0806 ”Holsted Kirke og Sogn” udgives af Holsted Menighedsråd og redigeres af Birgit Olsen, Dorthe Kihn Hansen, Conni Pollas Andersen, Helle Hegelund, Charlotte Clante og Jesper Svendsen (ansvarshavende redaktør) Stof til næste blad: Stof til næste blad skal være Jesper Svendsen i hænde senest den 1. februar. Uddelerne må meget gerne selv afhente bladene i kirken fra fredag den 18. februar 2011. Tak! Oplag: 4.700 stk. Tryk: npc-tryk a/s, Næstved. Girokort I dette nummer er indlagt et girokort, som kan benyttes til en gave til menighedsplejen. Man kan også indbetale en gave direkte til kirkens kontor eller på konto hos BG bank 60 02 56 06.

Fødselsanmeldelse fra 1. oktober 2010 En fødsel registreres på baggrund af jordemoderens anmeldelse til kirkekontoret i moderens bopælssogn. Forældre - der ikke er gift og som ønsker fælles forældremyndighed - skal dog indenfor 14 dage efter barnets fødsel indlevere en Omsorgs- og ansvarserklæring (Se www.personregistrering.dk).

Holsted Kirke & Sogn 2

34669 Sogne 1-2011.indd 2

12/11/10 14.31

PRÆSTENS ORD!

Kirkelig vejviser


PRÆSTENS ORD!

Strøgtanker om folkekirken -eller hvad der kan komme ud af unyttig læsning i adventstiden. Der er kommet en ny bog af den konservative journalist Bo Nygaard Larsen og MF for Socialistisk folkeparti Pernille Vigsø Bagge om folkekirken, der stiller den til debat. Begge har aktier i folkekirken, men ønsker at trække den i hver sin retning – på et sagligt og underholdende grundlag (læs bogen i denne adventstid). Et af emnerne i bogen er adskillelse af kirke og stat. Det er ikke første gang, det spørgsmål dukker op. Jeg stødte på det i anden forbindelse. ”En dag jeg kørte i rutebil på Sjælland, sad der en kone og snakkede med chaufføren om vind og vejr. Da vi kom forbi en kirke, sagde hun uden lidenskab, henkastet konstaterende, ja , nu er det forbi, det er der jo ingen, der tror på mere. Den opfattelse er ingen undtagelse. Der er jo nok af folk, der har afskrevet folkekirken og dens forkyndelse”. Det er den store Århusteolog K. E. Løgstrup, der er passageren, som lytter med, og det skete engang i 1972. Et vigtigt træk hos Løgstrup er, at han taler om folk og kirke, og netop ikke om forholdet stat og kirke. Det forhold taler alle om i dag, mens det om folk og kirke, taler ingen om mere. Dengang (1972), da alle var enige om, at det var irreligiøse tider, talte ingen om adskillelse af stat og kirke. I dag, hvor der er en voldsom vækst i det religiøse, da tales der ganske meget om adskillelse, det er det store paradoks, og dog! Dengang var der mangel på studerende. og der var ingen prestige i at læse teologi. I dag er der stor søgning til teologi, og samtidig ønskes det, at nedlægge det teologiske fakultet, og gøre det til et lille institut under humaniora. Dengang blev de kulturradikale i kirken, men i dag melder man sig bl.a. gerne ud på grund af gustne økonomiske overvejelser. Dengang var det næsten kun økumenikerne (dem der arbejder for én verdensomspændende kirke), altså folk inden for kirken, der ønskede adskillelsen.

”ja, de har deres moskeer, men vi har endnu vore kirker.” Konen udtrykker nogle tanker, der er en overvejelse værd. Kan tro deles op i kvantiteter eller gradbøjes; tro mere tro, mest tro, uden at betyde noget helt andet! Det lader også til at konen er blevet overrasket af 38 års udvikling fra gæstearbejder til indvandrer over integration og moskeer!. Der er ligesom kommet et vi-Danmark og et ”de andre”. Man fornemmer også med den opblomstrende religiøsitet i samfundet en stigende intolerance! Måske er vi endt i dette morads, på grund af manglende præcise og afklarede begreber. Vi taler om; ” det religiøse er en privatsag”, ”forkyndelse ud af skolen”, og ”ikke blande religion og politik sammen”. Men det er jo kristne vesterlandske begreber og tanker, der er udformet af kristendommen til at analysere kristendommen. Anvendes de begreber og tanker på f.eks. islam, er det jo en tvivlsom sag (disse er ikke universelle). I dag bruges denne sammenligning til at sige; ”alle religioner er et fedt, det er i bund og grund den samme gud, og det samme skidt!” Hver gang vi taler om juridisk frihed i samfundet for religionsudøvelse, bliver det til et tale om religions lighed, uden hensyn til historie og præferencer. Derved sikres, at alle får lige behandling og dermed bliver alle behandlet lige uretfærdigt. Herfra skal lyde; adskild ikke stat og kirke, så længe der er en sammenhæng mellem folk og kirke, lad derimod forskellene være det afgørende. PS: Måske skulle vi se Bo Nygaard Larsen og Pernille Vigsø Bagge i Holsted kirke i næste foredragssæson?! Unyttig, men fornøjelig advent Jesper Svendsen

I dag kommer ønsket om adskillelse både indefra og udefra. Indefra i form af præster (godt 60 % af præsterne i folkekirken regner med en adskillelse) og udefra af kulturradikale og religiøse minoriteter, eks. nogle muslimske og katolske trossamfund. Tidsånden er vendt! Skulle man afprøve det tankeeksperiment i dag, og lade konen køre i bus på Sjælland, så vil hun nok få øje på en moske (i disse multireligiøse tider)og sige; ”der er der nogen, der virkelig tror, det er uhyggeligt. Hvor er de kommet fra?” Vi kunne også lade bussen køre forbi en kirke, og konen vil måske udbryde;

Holsted Kirke & Sogn 3

34669 Sogne 1-2011.indd 3

12/11/10 14.31


AKTIVITETER OG GUDSTJENESTER FOR BØRN OG UNGE

Juniorklub

MENIGHEDSRÅDET

Ny fra formanden

Juniorklubben har sidste dag i dette år tirsdag d. 7. december. Vi starter op igen tirsdag d. 4. januar. Alle tidligere juniorklub deltagere er velkomne, men skulle der være andre 3.-6. klasses elever, der vil deltage, er de også velkomne. Vi har i efteråret arbejdet med Jakobsstigen og det flotte resultat kan ses på vores hjemmeside.

Babysalmesang og Musikalsk legestue Sidste gang for babysalmesang og musikalsk legestue inden jul er tirsdag d. 7. december. Skulle der være nogle forældre, som har lyst til at være med til en afsluttende julegudstjeneste er de velkomne sammen med børn fra vuggestuer og børnehave d. 14. december. Vi starter op i det nye år tirsdag d. 4. januar til sædvanlig tid. Både nye og gamle børn er meget velkomne sammen med deres forældre. Se mere på hjemmesiden.

Julegudstjeneste for børn Tirsdag d. 14. december kl. 9.30 er alle dagplejere, vuggestuer og børnehaver inviteret til julegudstjeneste. Skulle der være forældre med børn, der har lyst til at deltage, er de meget velkomne. Gudstjeneste varer en halv time og efterfølgende vil der være julehygge i ovensalen.

Vi har i Menighedsrådet haft et travlt efterår, hvor vi har lavet budget for 2011. Som alle andre steder i hele landet har krisen nu også ramt kirkerne, så også vi skal spare rigtig meget i 2011. Det kan desværre ikke undgås, at vi i det nye år må ændre egenbetalingen både på aktiviteter i kirken og på vores ture i sommerhalvåret. Vi regner dog med, at kunne holde de aktiviteter i foråret, som er udmeldt i vores aktivitetskalender, og så

AKTIVITETER

Flittige Hænder Vi holder vores julesalg Lørdag den 27. november kl. 10.00 – 16.30. Overskuddet går i år til Hjemløse og Natherberget i Næstved. Vi Starter op igen Onsdag den 12.1.2011 I ”De røde søjlers sal” i Sognegården kl. 14.00 - 16.00. Kom og vær med vi strikker, syr, og hvad vi ellers kan, og vi drikker kaffe og hygger os med socialt samvær. Ruth Struve og Tove Jensen

må vi se, hvordan det ser ud derefter. Det vil vi kunne melde ud i april 2011, ved det Menighedsmøde som afholdes en søndag i april efter gudstjenesten. Jeg vil ønske alle en rigtig glædelig jul, samt et godt og velsignet nytår. Samtidig vil vi gerne sige tak til alle vores frivillige for jeres hjælp i 2010, den er simpelthen uundværlig. Tove Jensen

Hvad tror du selv? Kristendomskursus Hvad ved vi om Gud? Hvem var Jesus? Er der liv efter døden? Hvad gør Helligånden? Hvordan skal jeg tro? Gør bøn en forskel? Til hvert af disse spørgsmål er der knyttet en række udfordrende udsagn, som man kan reflektere over med sine egne ord. Har du lyst til dette, mødes vi første gang mandag den 17. januar kl. 19.00 og derefter hver anden mandag. Charlotte Clante

Holsted Kirke & Sogn 4

34669 Sogne 1-2011.indd 4

12/11/10 14.31


AKTIVITETER

Kvartalets klassiker er en digtsamling, og den eneste af slagsen; ”Krigere uden Vaaben” (1943). Det er digteren Morten Nielsen, født 3. januar 1922 i Aalborg, død 30. august 1944. Krigere uden Vaaben er den eneste digtsamling Morten Nielsen nåede at udgive, før han døde. Digtsamlingen rummer nogle nøgler i form af nogle temaer, der kredses om, og som kan lede læseren ind. Forslag til nøgler er kærligheden og døden; det er naturen kontra byens puls og det er forårets fornyende kraft. Morten Nielsens digte tager altså afsæt i vores fællesmenneskelige erfaringer og tanker. Herudfra skaber han nogle digte, som på én gang står alvorlige og dybe, men på samme tid lysende, friske og unge, som i digtet ”Foraarets Horisont”. Verden er vaad og lys – Himlen er tung af Væde . . . Hjertet er tungt af Lykke, Lykkeligt nær ved at græde.”

Nok hedder digtet Forårets Horisont, men det associerer også til jul, den helt unikke glædens fest. Morten Nielsen var modstandsmand under 2. Verdenskrig og hjalp jøder med at flygte til Sverige. Han døde af et skud under illegalt arbejde med våbentransport. Omstændighederne omkring hans død er uopklarede, men de fleste hælder til den forklaring, at det var et vådeskud, historier antyder også opgør, og endelig har selvmord været nævnt som forklaring. Digtsamlingen kan være svær at få fat i, men den er her allervarmest anbefalet.

KVARTALETS CITAT

”Nu vil jeg sove, En elskende kan det vel hænde, at han ikke kan sove for Elskovens Uro, jeg bliver måske søvnløs, fordi jeg ikke kan få at vide, om jeg elsker eller ikke” Søren Kierkegaard, Stadier på Livets Vej, 1845.

Vi ved det ikke. Kierkegaard hænges i en ny bog til tørre, for at være anti-semit, der er en alvorlig anklage. Han siger selv(!), at han ikke har forstand på politik i brevet. Jeg har endnu ikke læst noget, der berettiger til denne anklage. JS

”Jeg der ikke har forstand på Politik, forstår mig derimod fra Grunden af på det at spadsere. Min Betragtning af Livet er Præsens: ”Livet er en Vej – derfor går jeg. Når jeg blot kan komme til at gå frygter jeg intet, end ikke døden; thi så længe jeg kan gå, går jeg fra alt”. Skriver Kierkegaard i et brev til J. L. A. Kolderup-Rosenvinge 1848. Var det det Kierkegaard gjorde, gik han på stadiernes vej fra alt, også Regine Olsen?

Billede af Regine Olsen, Kierkegaards forlovede i 9 måneder.

Litteraturselskabet I litteraturselskabet denne vinter læser vi Jørgen-Frantz Jacobsens ”Barbara” fra 1934/9. 1. gang er den 23. november i sognegården kl. 19.00 (2. gang bliver 18. januar…) Jørgen-Frantz Jacobsen 1900-1938, færøsk forfatter. Trods den tuberkulose, der brød ud tre år efter hans studentereksamen (Sorø 1919) og plagede ham resten af livet, gennemførte Jacobsen dog sit universitetsstudium (historie og fransk). Sin plads i dansk litteraturhistorie hævder Jacobsen i kraft af romanen Barbara (1939), der forelå i næsten fuldstændigt manuskript ved hans død. Det er en erotisk historie henlagt til Færøerne i 1700-t. Skildringen af den forførende hoved-

person Barbara bygger på overleveringen om en smuk præstekone kaldet ”onde Beinta”; men inspirationen var helt nutidig og personlig. Bogen er med vennen William Heinesens ord ”en ung mands lidenskabelige kærlighedserklæring til det liv, han ved, han snart må forlade”. Romanen filmatiseredes, i 1997 af Nils Malmros. På gensyn Jesper Svendsen Der kan ringes til præsten 5114 3766.

Holsted Kirke & Sogn 5

34669 Sogne 1-2011.indd 5

12/11/10 14.31


AKTIVITETER

”Lys i mørke” Tirsdag den 18. januar kl. 14.00 får vi besøg af sognepræst i Snesere Kirke Eva Melhof, som kommer og holder et foredrag om sit liv som blind og benamputeret. I januar 2003 mistede Eva Melhof synet og har levet de sidste godt 7 år som helt blind. Næsten alle menneskers sanseindtryk stammer fra synet, så det er en voldsom ændring af et menneskes hele tilværelse, når øjnene ikke længere kan bruges.

Denne eftermiddag vil Eva Melhof fortælle om tiden, der ledte op til at synet endegyldigt forsvandt, fortælle om tiden, hvor hun skulle lære at leve som blind og ikke mindst om den kolossale omvæltning, det er at skulle leve hverdagen på totalt ændrede vilkår. Eva Melhof vil ydermere komme ind på, hvordan hun klarer arbejdet som blind præst, og hvordan man bevarer håbet og troen trods megen modgang. Ud over at være blind er Eva Melhof benamputeret efter en togulykke i december 2004. Eva Melhof fortæller levende, engageret og med megen humor. Det er ikke en grædekoneberetning, men et vidnesbyrd om at livet kan leves med håb og glæde - også selv om mørke skyer har dækket himlen over et menneskes tilværelse.

AKTIVITETER

Julemøde – Præster og organisten på ”stram line” Torsdag den 2. december kl. 19.30 er der fælles julemøde for Holstedaftener og Tirsdagsmøder. Her vil Holsted Kirkes organist og præster optræde på ”stram line”. Der fortælles historier, synges, konkurreres og spise juleknas m.m. Tirsdag den 15. februar kl. 14.00 kommer Kåre Johannesen og holder foredrag om middelalderen. Kåre Johannesen er foredragsholder, forfatter og inspektør for Middelaldercentret i Nykøbing Falster, desuden er han kendt for sine fantastiske fortælleevner på Tv2 øst, sammen med Sille Roulund i programmet ”En god historie”.

Holsted-Aften Torsdag den 13. januar kl. 19.30 foredrag ved Cand. Teol. Dan Sørensen om ”Årgang 68”, kl. 19.30 i sognegården. Her fortæller Dan Sørensen historien om de 30, der i 1966 begyndte i 1 k på Rønde Kursus. To år efter, sommeren 1968, kunne 17 af dem kalde sig klassisk-sproglige studenter. Af disse 17 begyndte 11 at læse teologi på Aarhus Universitet. Alle endte med at blive cand. theol. 10 blev præster og én blev universitetslektor i teologi. I forbindelse med 40 års jubilæet i 2008 fremkom den tanke, at de elleve i

fællesskab skulle udgive en prædikensamling, hvilket nu er sket med fremkomsten af prædikensamlingen “Otteogtres”. 10. februar Filminstruktør Nils Malmros ”Om filmen Barbara”, kl. 19.30 i sognegården. Instruktøren kommer og fortæller om tilblivelsen af dette fantastiske filmværk, og de mange historier bag projektet. Kom og mød Nils Malmros selv denne aften.

Holsted Kirke & Sogn 6

34669 Sogne 1-2011.indd 6

12/11/10 14.31


FILMKLUBBEN ”Mine aftner i paradis” Kl. 19.00 i sognegården 9. december ”Jerusalem”, Bille August filmatisering af Selma Lagerlöfs roman.

3. marts ”Barbara” Nils Malmros filmatisering af Jørgen-Frantz Jacobsens roman.

KONCERTER I HOLSTED KIRKE

JULEKOR i december Efter endt julekoncert i Holsted Kirke d. 27. november kl. 15.00 har Holsted Pigekor og Holsted Børnekor som altid fortsat travlt i julemåneden. Onsdag d. 8. december kl. 19.30 synger begge kor ved Herlufholmkorets julekoncert i Herlufsholm Kirke. Børnekoret medvirker ved julegudstjenesten d. 24. december. kl. 14.30, og Pigekoret synger ved alle gudstjenester og handlinger i julen.

Søndag d. 6. februar kl. 16.00 Koncert med Duo Dolce. Den serbisk fødte pianist og organist Svetlana Langhoff og den danske violinist Siri Abildgaard spiller værker af bl.a. J.S. Bach . Entré: 80,00 kr. Alle er velkomne

Holsted Kirke & Sogn 7

34669 Sogne 1-2011.indd 7

12/11/10 14.32


Gudstjenester i Holsted Kirke December Søndag den 5. december

kl. 10.00 2. s. i advent

Charlotte Clante

Søndag den 12. december

kl. 10.00 3. s. i advent

Charlotte Clante

Søndag den 19. december

kl. 10.00 4. s. i advent

Jesper Svendsen

Fredag den 24. december

kl. 13.00 Juleaften

Charlotte Clante

Fredag den 24. december

kl. 14.30 Juleaften

Charlotte Clante

Fredag den 24. december

kl. 16.00 Juleaften

Jesper Svendsen

Lørdag den 25. december

kl. 10.00 Juledag

Charlotte Clante

Søndag den 26. december kl. 10.00 2. juledag

Jesper Svendsen

Januar Lørdag den 1. januar

kl. 16.00 Nytårsdag

Charlotte Clante

Søndag den 2. januar

kl. 10.00 Kaj Munk gudstjeneste

Jesper Svendsen

Søndag den 9. januar

kl. 10.00 1. s. e. h.3 konger

Charlotte Clante

Søndag den 16. januar

kl. 10.00 2. s. e. h.3 konger

Jesper Svendsen

Søndag den 23. januar

kl. 10.00 3. s. e. h.3 konger

Charlotte Clante

Tirsdag den 25. januar

kl. 17.00 spaghettigudstjeneste.

Charlotte Clante

Søndag den 30. januar

kl. 10.00 4. s. e. h.3 konger

Jesper Svendsen

Søndag den 6. februar

kl. 10.00 5. s. e. h.3 konger

Charlotte Clante

Søndag den 13. februar

kl. 10.00 sidste s.e. h.3 konger

Jesper Svendsen

Søndag den 20. februar

kl. 10.00 Septuagesima

Jesper Svendsen

Tirsdag den 22. februar

kl. 17.00 Spaghettigudstjeneste

Jesper Svendsen

Søndag den 27. februar

kl. 10.00 Seksagesima

Charlotte Clante

kl. 10.00 Fastelavn

Jesper Svendsen

Februar

Marts Søndag den 6. marts

Gudstjenester i Ældrecentret Symfonien Fredag den 24. december kl. 10.00 v/ Jesper Svendsen Onsdag den 19. januar kl. 10.00 v/ Charlotte Clante Onsdag den 16. februar kl. 10.00 v/ Jesper Svendsen

Morgensang i beboerhusene på Skovsyrevej 16 og Kuhlausvej 131 Der synges salmer og sange, drikkes te, men mest kaffe, og der fortælles eventyr eller livshistorier, egne eller andres. Ingen tilmelding. Kirketaxa kan benyttes. Kaffe og brød koster 10 kr. På Skovsyrevej mødes vi den 1. onsdag i måneden kl. 10.00-11-00. På Kuhlausvej mødes vi den 2. onsdag i måneden kl. 10.00-11.00.

Kirketaxa for gangbesværede Ring til Næstved Taxa 5577 7272 – bedst søndag morgen mellem kl. 8.00-9.00. Pris 20 kr. tur-retur. Kan benyttes til alle kirkens aktiviteter.

Seniorsang I ovensalen kl. 14.00-16.00, mandag den 13. december 2010, 10. januar og 14. februar 2011, er der seniorsang med Karl-Jørgen max. 120 personer.

34669 Sogne 1-2011.indd 8

12/11/10 14.32

Sogne 1 2011  
Sogne 1 2011  
Advertisement