Page 1

Nino Pavičić

WEB PORTAL FININFO: http://www.fininfo.hr SEMINARSKI RAD

Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet – Zagreb

Kolegij: Upravljanje poslovnim dokumentima Mentor: Dr. sc. Božidar Jaković Broj indeksa autora: 31393R10

Zagreb, lipanj 2013.


Sadržaj 1. UVOD..........................................................................................................................................1 1.1. PREDMET I CILJ RADA............................................................................................1 1.2. IZVORI PODATAKA I METODE PRIKUPLJANJA.................................................1 1.3. SADRŽAJ I STRUKTURA..........................................................................................1 2. KRATKI OPIS WEB PORTALA...............................................................................................2 2.1.GLAVNE FUNKCIONALNOSTI WEB SERVISA.....................................................2 2.2.LINK NA WEB SERVIS I EKRANSKI PRIKAZ........................................................3 3. TEHNOLOŠKI OKVIR...............................................................................................................4 4. KRATKI RAZVOJ......................................................................................................................5 4.1. O TVRTKI....................................................................................................................5 4.2. STVARANJE PORTALA FININO..............................................................................5 5. OPIS PROBLEMA......................................................................................................................6 6. DETALJNA RAZRADA TEME.................................................................................................7 6.1. FUNKCIONALNOST WEB PORTALA I NJEGOVI EKRANSKI PRIKAZI...........7 6.2. MOGUĆNOSTI WEB PORTALA.............................................................................15 6.3.PRIMJER „DESKTOP“ RAČUNALNIH APLIKACIJA...........................................17 6.4. PRAKTIČNI PRIMJER – DEMO VERZIJA POLIKLINKA BAGATIN.................18 7. KREIRANJE PROFILA............................................................................................................25 7.1. PROCES REGISTRACIJE KORISNIKA..................................................................25 8. POSLOVNA PRIMJENA WEB PORTALA............................................................................28 9. KONKURENCIJA.....................................................................................................................29 10. PREDNOSTI I NEDOSTACI WEB PORTALA....................................................................31 11. SWOT ANALIZA...................................................................................................................32 12. TROŠKOVI, POKAZATELJI POSLOVANJA, USPJEŠNOST............................................34 13. MOGUĆNOST NADOGRADNJE WEB PORTALA............................................................35 14. ZAKLJUČAK..........................................................................................................................36 15. LITERATURA........................................................................................................................37 16. POPIS TABLICA I SLIKA.....................................................................................................38 17. ŽIVOTOPIS.............................................................................................................................40


18. SAŽETAK................................................................................................................................42


1.UVOD 1.1. Predmet i cilj rada Tijekom vremena postali smo svjesni ključnog razvoja i doprinosa tehnologije koja nam uvelike koristi u svakodnevnom životu. Ono što tehnologija može učiniti za svakoga od nas, ali i za uspješno poslovanje, razvija se svakodnevno. Tako je u predmetu i cilju ovog rada pobliže istražiti i vidjeti kako i na koji način možemo utjecati na svoje poslovne odluke koristeći internet portal: www.fininfo.hr koji je formiran od strane tvrtke EL KONCEPT d.o.o. Kako i na koji način iskoristiti ovaj portal za svoje poslovanje, kako smanjiti svoje poslovne rizike, dobiti relevantne financijske izvještaje o tvrtkama s kojima planiramo ili već ostvarujemo suradnju i ostale druge mogućnosti ovog portala, nastojat ću opisati u seminarskom radu. 1.2. Izvori podataka i metodologija prikupljanja Kako je riječ o internetskom portalu, tako su svi potrebne podaci pronađeni na stranicama portala, a za potpuno razumijevanje određene terminologije koja se koristi dalje u radu poslužili su udžbenici te znanstveni radovi, koji su bili dostupni u elektrornskom obliku. Također su u radu ponuđena autorova vlastita razmišljanja kao i osvrte na sve pročitano i navedeno u ovom seminarskom radu. 1.3. Sadržaj i struktura Seminarski rad je koncipiran u 18 točaka. Glavna poglavlja u kojima se nastoji prikazati sva korisnost, inovativnost, ali i određene nedostatke, sažeta su u sljedeća bitna poglavlja: 

opis web servisa koji je analiziram u ovom radu

tehnologije koje su korištene prilikom izrade portala

kratak razvoj tvrtke koja je implementirala portal te pozadina samog projekta

opisi problema i mogućih rješenja upotrebom portala

funkcionalnost web portala

praktične primjere gdje je moguće vidjeti svu korisnost portala

kreiranje korisničkog profila te korisničke opcije

poslovna primjena

konkurencija te konkurentska rješenja

1


prednosti i nedostatci portala

analiza

troškovi, pokazatelji poslovanja, uspješnost

mogućnost nadogradnje i poboljšanja

zaključak

2. KRATKI OPIS WEB SERVISA

2.1. Glavne funkcionalnosti web servisa Iako Hrvati vole za sebe isticati kako su izuzetno etičkog koda prilikom poslovanja, nažalost, razne priče iz crnih poslovnih kronika pokazuju kako to ipak nije tako. Korištenjem portala fininfo.hr smanjuje se mogućnost prevare ili lažiranja financijskih dokumenata koji su izuzetno bitni za procjenu poslovanja ukoliko želimo uložiti svoj kapital u određeni poslovni subjekt. Tako su informacije o poslovanju, bonitetu i rizicima postale ključne za uspjeh, ali i za zdravlja poduzeća. Potreba za kvalitetnim informacijama osobitog je značaja u Hrvatskoj posebice stoga što je zaduženost poslovnih subjekata vrlo visoka. Portal Fininfo stoga na jednom mjestu pruža visokovrijedne i pouzdane informacije o svim rizicima Vaših poslovnih partnera, ali i o poslovanju Vaše konkurencije, pomaže u pronalaženju kvalitetnih kupaca, povećanju prodaje, ali i nudi mogućnost kontinuirane financijske edukacije.

2


2.2. Link na web portal i ekranski prikaz

SLIKA 1 – Početna stranica portala

Izvor: www.fininfo.hr

Početna stranica koju vidimo prvi put kada kliknemo na URL stranice prikazuje nam glavne kategorije portala kao što su: Poduzeća, Osobe, E-učenje i Demo prikaz poslovnog subjekta. Također vidimo i da imamo mogućnost registracije o čemu će se svakako detaljnije pisati u nastavku rada. Klikom na opciju Poduzeća možemo zatražiti više informacija o samom poslovnom subjektu koji nas zanima, jednako važi i za opciju Osobe. Demo prikaz poslovnog subjekta, u ovom slučaju Poliklinika Bagatin izuzetno je korisna ukoliko želimo vidjeti što nam se nudi ako postanemo pretplatnik portala. E-učenje je također korisna opcija portala koja će se isto tako kasnije u tekstu detaljnije obraditi. Prema prvom prikazu zaključuje se kako je riječ o preglednom portalu koji je vrlo lak za navigaciju što svakako s korisničke strane ocjenjujemo vrlo praktičnim.

3


3.TEHNOLOŠKI OKVIR U namjeri da što kvalitetnije odradimo seminarski rad, poslali smo upit u tvrtku koja se bavila izradom ovog portala, razvojem i softwerskim rješenjem, no nažalost, odgovor nismo dobili do dana predaje seminarskog rada. Prestalo nam je dakle poslužiti se internet tražilicama kako bismo došao najbliže potrebnom odgvoru koje tehnologije su korištene prilikom izrade ovog portala. Prije svega, to je svakako novi trend Web 2.0, riječ je o trendu u World Wide Web tehnologiji baziran na socijalizacijskoj noti koja korisnicima omogućava sudjelovanje u kreiranju sadržaja weba. Termin upućuje na novu verziju, drugu generaciju Weba i hostiranih usluga koja umjesto silosa serviranih podataka (jednosmjeran protok informacija) podrazumjeva interaktivnu dvosmjernu komunikaciju između korisnika i računala te korisnika i drugih korisnika čime korisnik od pasivnog postaje aktivni sudionik. Osnovne karakteristike Web 2.0 su otvorenost, sloboda i kolektivna inteligencija. Korisnici mogu koristiti aplikacije u potpunosti kroz web preglednik – dakle web se definira kao platforma te imaju kontrolu nad podacima na nekoj stranici. Zatim, sama arhitektura Web-a 2.0 potiče korisnike da tijekom korištenja daju svoj prilog nekom Web sadržaju ili aplikaciji. Nadalje su tu neki aspekti društvenog umrežavanja (društveni softveri unutar društvenog networking-a) te kvalitetnije grafičko uređenje nego na Web 1.0. Web 2.0 sadrži i značajan ekonomski potencijal. S jedne strane je socijalizacijski element koji korisnicima omogućava socijalizaciju putem Interneta, dok je s druge strane financijski koji ponuđačima servisa te pruža prostor za plasiranje propagande tj. zaradu. Financijsku stranu iskorištavaju i sami korisnici koji kroz njega proučavaju navike potrošača te marketing prilagođavaju pojedincu. Upravo takav zajednički interes temelj je uspjeha koncepcije Weba 2.0. Osim opisane tehnologije korištene su zasigurno i baze podataka kao što su MS SQL te Oracle.

4


4. KRATAK RAZVOJ 4.1. Kratke informacije o tvrtki Iza portala Fininfo stoji tvrtka EL Koncept d.o.o. osnovana 2002. godine, specijalizirana za pružanje usluga financijskog savjetovanja. U svojim kadrovima ima visokoobrazovane stručnjake koji imaju višegodišnje iskustvo i respektabilne reference u radu s društvima iz Republike Hrvatske. Specijalizirani su za područja vezana na financije, restrukturiranje poduzeća i strateško savjetovanje. Usluge koje pružaju klijentima su većinom usluge financijskog savjetovanja prilikom kupoprodaje trgovačkih društava, savjetovanje poduzeća sa problematikom računovodstva i poreza. Tvrtka u jednom trenutku prepoznaje potrebe tržišta za evidencijom financijskih izvještaja na jednom mjestu, ali i proširenju svojih djelatmnosti te osniva portal Fininfo.

4.2. Stvaranje portala Fininfo Portal Fininfo nastaje u trenutku kada sve više poslovnih subjekata ima određenih problema sa financijskim poslovanjem uzrokovanih teškim gospodarskim uvjetima na tržištu. U suradnji sa vladom Republike Hrvatske i Republike Slovenije razvio se portal Fininfo koji ima za cilj na jednom mjestu osigurati visokokvalitetne informacije o financijskom stanju, poslovanju te rizicima hrvatskih poslovnih subjekata. Inovativnost kao i kvalitetu samog projekta prepoznaje i Europska Unije koja projekt odlikuje prestižnim znakon inovativnosti EUREKA (projekt E!6283@FINESSENCE) dok gore navedene vlade sudjeluju u sufinanciranju projekta. Portal Finifo od trenutka svojeg nastanka do danas služi za promicanje znanja, napretka i inovativnosti što i predstavlja svu njegovu konkurentnost i izvrsnost.

5


5. OPIS PROBLEMA Kako smo prethodno naveli, portal služi za praćenje financijskih rezultata hrvatskih poslovnih subjekata. Pokušat ćemo ovo poglavlje opisati primjerima za koje mislimo kako je portal najkorisniji. Zamislimo da želite uložiti u poslovanje nekog poslovnog subjekta, ili pak kupiti udio, a da pritom niste sigurni u financijska izvješća. Portal Fininfo Vam može pritom pomoći, tako što ćete, nakon što postanete pretplatnik portala dobiti zaista detaljan opis svih relevantnih financijskih izvještaja. Zamislimo drugu situaciju: pokreće posao te Vas zanima tko su sve Vaši konkurenti i kakvi su njihovi poslovni uspjesi. Odgovor također možete dobiti ukoliko ste Fininfov korisnik. Osim navedenih portal je koristan i za: 

pronalaženje novih kupaca

povećanje prodaje

rezultat poslovanja

kontinuirano financijsko učenje

sigurno poslovanje Vašeg poslovnog subjekta

Naveli smo samo neke primjere u kojima se portal pokazao korisnim, detaljniju razradu teme kao i funkcionalnost obradit ćemo u narednim poglavljima.

6


6. DETALJNA RAZRADA TEME

6.1. Funkcionalnost web portala i njegovi ekranski prikazi Sve navedeno na temu korisnosti portala u prethodnom poglavlju svakako je interesantno i funkcionalno, no ono što bismo istaknuli kao najviše funkcionalno svakako su prikazi relevantnih financijskih izvještaja. Bitno je sada spomenuti kako imate mogućnost ukoliko ste korisnik, koji nije pretplatnik, pregledavati osnovne informacije o poslovnom subjektu dok prava funkcionalnost portala dolazi do izražaja tek u trenutku kada postajete pretplatnik. Kako bismo navedene pretplatničke mogućnosti prikazali poslužit ćemo se Demo primjerom Poliklinike Bagatin. Dakle, krenimo redom. Ukoliko se odlučite pogledati mogućnosti web portala kao neregistrirani korisnik sljedeće opcije imate na izbor: SLIKA 2 – Mogućnosti kao neregistrirani korisnik I.dio

Izvor: www.fininfo.hr Upisom poslovnog subjekta koji je predmet našeg interesa u tražilicu, dobit ćemo zapravo vrlo opće informacije koje bismo jednako tako mogli dobiti i na nekim drugim internet portalima (npr. Biznet.hr ili sudreg.pravosudje.hr). Informacije koje u tom trenutku možemo dobiti jesu puni naziv poslovnog subjekta, OIB, MB, broj telefona za kontaktiranje poslovnog subjekta, adresa sjedišta poslovnog subjekta, glavna registrirana djelatnost, veličina poduzeća te status. 7


U odnosu na neke druge portale sličnih mogućnosti ( npr.Biznet.hr) naš portal Fininfo pruža puno više osnovnih podataka o traženom subjektu. Spuštanjem ekrana prema dolje, dobivamo uvid u još neke podatke o traženom poduzeću kao što su kako možemo vidjeti na slici br.3., prikaz lokacije na karti, graf poslovnih prihoda, graf koji prikazuje rast/pad poslovnih prihoda, povezane osobe, povezane subjekte te detaljan popis registiranih djelatnosti. SLIKA 3.: Mogućnosti kao neregistrirani korisnik II.dio

Izvor: www.fininfo.hr Ukoliko obratimo pozornost, pored kategorije Povezane osobe i Povezani subjekti imamo oznaku upitnika na koji klikom miša dobivamo dodatne informacije što ta kategorija podrazumijeva. Na primjeru kategorije Povezane osobe, dodatno objašnjenje nam kazuje kako ta kategorija podrazumijeva sve one osobe koji su na bilo koji način involvirane i povezane sa poslovanjem poslovnog subjekta (vlasnici subjekta, članovi Uprave ili Nadzornog odbora i sl.). Vrlo je slično i sa pojašnjenjem kategorije Poslovni subjekti (u kategoriji se nalaze subjekti koji su sa promatranim subjektom u vlasničkom odnosu i/ili su povezani osobnim poveznicama. 8


Napomenuli bismo još jednu korisnost, ukoliko obratite pozornost na sliku br.3., u kategoriji Povezane osobe vidimo kako imamo dodatnu opciju pored imena osoba povezati se s tim osobama i putem društvenih mreža Facebook i LinkedIn. Možemo zaključiti kako su kreatori portala obratili pozornost i na sve češću upotrebu društvenih mreža prilikom poslovne suradnje ili dobivanja informacija. Kao neregistrirani korisnici ne možemo dobiti uvid u stanje opisanih kategorija. Daljnim pregledom funkcionalnosti portala, kao neregistrirani korisnik, imao sljedeće kategorije: E-učenje, gdje nam se klikom na tu kategoriju otvaraju dodatne podkategorije: Leksikon, Blog i E-škola. (slika br. 4.) Slika 4 - Prikaz kategorije E-učenje prilikom pristupa kao neregistrirani korisnik

Izvor: www.fininfo.hr Slika br.4. prikazuje dakle podkategorije koje nam se otvaraju. Dodatnim klikom na otvorene kategorije imamo mogućnosti pregleda promatranih kategorija (vidi sliku br.5.)

9


Slika 5 - Prikaz podkategorije LEKSIKON prilikom pristupa kao neregistrirani korisnik

Izvor: www.fininfo.hr Podkategorija Leksikon nam nudi opis i objašnjenje pojmova koji se najčešće koriste prilikom razumijevanja terimnologije financijskih izvješća. Kako portal osim detaljnih podataka o traženim poslovnim subjektima ima i dodatnu vrijednost kao što je kontinuirano obrazovanje, promatrana kategorija i pripadajuće podkategorije nam nude upravo tu mogućnost podučavanja i informiranja.

10


Klikom na podkategoriju Blog, dobivamo mogućnost čitanja članka koji nam pobliže objašnjava i podučava nas o problematici financija. Svi članci su napisani od zaposlenih stručnjaka portala Fininfo, ali i gostujućih suradnika. (vidi sliku br.6.)

SLIKA 6 - Prikaz podkategorije BLOG prilikom pristupa kao nerigistrirani korisnsik

Izvor: www.fininfo.hr

Ovu mogućnost na portalu ocjenjujemo izuzetno korisnom, jer na vrlo jednostavan i prilagođen način objašnjava terminologiju i problematiku financijskih izvještaja. Navedeno smatramo korisnim i onim pretplatnicima, ali i nepretplatnicima, koji se odluče poslužiti stranicama portala Fininfo, kako bi pojasnili neke dileme ili pitanja koja mogu eventualno nastati. Osim poduzetnicima, koji često puta, ne moraju biti učeni menadžeri, te im ove informacije mogu biti vrlo korisne, ova kategorija može biti i u službi učenicima, studentnima, ali i svima onima koje tematika osobno zanima. Ono što bismo ovdje ipak naveli jest slaba ažuriranost. Naime, ako uzmemo u obzir kako portal postoji od rujna 2012. godine, možemo vidjeti kako blog nije adekvatno ažuriran. 11


Postao je redovno ažuriran tek od travnja 2013. godine, a prema našem zaključku, ažurira se jednom mjesečno. Obzirom kako je područje proučavane materije i problematike zaista široko i kako smatramo da dostupnih tema ima poprilično puno, slobodni smo zaključiti kako bi podkategorija Blog mogla biti i adekvatnije ažurirana. Osim kritičkog osvrta koji smo upravo iznijeli, funkcionalnost podkategorije Blog ocjenjujemo vrlo dobrom i korisnom. Nastavkom pretraživanja funkcionalnosti web portala, ulogirali smo se kao korisnik i već nam se povećavaju mogućnosti prilikom pretraživanja. Što se tiče informacija o poslovnom subjektu koje možemo dobiti kao registrirani korisnik, one su uvećane za e-mail adresu poslovnog subjekta, ali i za prikaz kategorije Povezane osobe i Povezani subjekti (vidi sliku br.7.)

SLIKA 7 - Prikaz podataka o traženom subjektu kao registrirani korisnik

Izvor: www.finifo.hr

12


Daljnim micanjem prema dolje po zaslonu ekrana, možemo vidjeti dodatne informacije sada proširenih kategorija ( vidi sliku br.8)

SLIKA 8 - Prikaz traženog subjekta kao registrirani korisnik II.dio

Izvor: www.fininfo.hr

Dakle, možemo vidjeti kako su nam se proširile neke mogućnosti sada kada smo zatražili podatke o traženom subjektu kao registrirani korisnik. Kategorije Povezani subjekti i Povezane osobe sada su proširene, odnosno, dobili smo više informacija u toj kategoriji.

13


SLIKA 9 - Prikaz podkategorije E- škola kao registrirani korisnik

Izvor: www.fininfo.hr

Osim navedenim izmjena koje smo prethodno opisali, kao registrirani korisnik naše mogućnosti prestaju. Slobodni smo zaključiti kako je zapravo vrlo malo razlika u informaciji koje se mogu dobiti u odnosima neregistrirani i registrirani korisnik. Postoji još jedna različitost u uspoređivanim mogućnostima. Kao registrirani korisnik, kada kliknemo na podkategoriju Eškola u kategoriji E-učenje dobivam mogućnost pregleda virtulanih radionica. (vidi sliku br.10.) opisanu mogućnost možemo dobiti u obliku ponude i kao neregistrirani korisnik, no sada je ona navigacijski drugačije smještena na stranici web portala. Naveli smo sve funkcionalnosti koje nam nudi web portal Fininfo, bilo da smo portalu pristupli kao registrirani ili neregistrirani korisnik. Slijedi daljnji opis svih mogućnosti koje portal nudi, a za koje treba biti pretplatnik portala. Kako bismo vidjeli sve mogućnosti koje nam portal pruža kao pretplatniku, poslužit će nam i više nego dovoljno Demo verzija Poliklinike Bagatin koja se nalazi na portalu i pomoću koje ćemo u sljedećim stranicama rada detaljnije analizirati web portal.

14


6.2. Mogućnosti web servisa Kako smo prethodno već spominjali, mogućnosti koje nam pruža proučavani web portal zaista su velike. Tražite li poslovne partnere ili se pak želite zaposliti, nije nužno da procjenjujemo uspješnost tvrtke pomoću dojma kojeg smo o njima stekli. Ukoliko se odlučimo koristiti usluge i mogućnosti portala Fininfo, dobit ćemo pouzdane informacije. Dakle, informacije poput poslovanja svih tvrtki koje su registrirane u Hrvtaskoj, zatim aužirarane informacije o blokadama računa, povijesti blokada, bonitetu, financijskim izvještajima, analizi poslovnja ali i uspredbu sa konkurencijom. Sve navedeno nam je izuzutno korisno ukoliko želimo donijeti određene financijske odluke ili procjene. Isto tako, vrlo je korisno prilikom sagledavanja tržišnih stanja i uvjeta. Portal Fininfo svojim korisnicima nudi tri paketa: besplatni, osnovni i napredni. Besplatni paket, kojeg smo prethodno vrlo detaljno opisali, može poslužiti obrtima i malim tvrtkama, ali i građanima, osobito ukoliko su u potrazi za poslom. Bez registracije dostupni su i podaci o poslovnim prihodima i rastu, odnosno, padu prihoda, te o povezanim osobama i društvima. Nakon registracije, više se može doznati o trenutno povezanim subjektima i bivšim povezanim osobama te tvrtkama. Osnovni paket iznosi 1.980 kuna (+PDV) godišnje i uz ugovor na godinu dana dobiva se sasvim solidna količina dostupnih podatka na temelju kojih možemo donositi poslovne odluke. Kako bi što točnije prikazali mogućnosti koje možemo dobiti kupnjom osnovnog paketa, nabrojati ćemo sve one opcije koje su uključene u cijenu: 

pristup osnovnim podacima za više od 440.000 pravnih osoba u Republici Hrvatskoj

ažurirane informacije o blokadama računa

povijest blokada računa za 90 dana

ažurirane informacije o predstečajnim nagodbama

pristup općim i kontaktnim podacima poslovnih subjekata

pregled podataka iz sudskog registra

prikaz uprave i povezanih poduzeća

financijske izvještaje

analiza poslovanja

pregled odgovornih osoba i vlasnika u subjektu 15


napredna pretraga osoba

prikaz poveznica s drugim fizičkim osobama

pretraga po općim podacima

izvor podataka

E-škola

stručni članci i blogovi

leksikon

Za razliku od osnovnog paketa, pretplanik se može odlučiti i za napredni paket, gdje osim svih navedenih mogućnosti u osnovnom paketu (vidi sliku br.10) za cijenu od 3.150 kuna plus PDV može iskorititi dodatne korisnosti: 

povijest blokada računa za zadnjih godinu dana

bonitetna ocjena

indeks plaćanja

dnevno praćenje promjena za 100 odabranih subjekata

usporedba s poslovanjem konkurencije

usporedba s poslovanjem djelatnosti

usporedba s poslovanjem cjelokupnog gospodarstva

prikaz poveznica s drugim fizičkim osobama

Portal je jednostavan za navigaciju, posjetitelj se na njemu lako snalazi i vrlo lako dolazi do sadržaja koji mu je potreban.

16


Slika 10 - Prikaz usporedbe besplatnog, osnovnog i naprednog paketa

Izvor: www.fininfo.hr

6.3. Primjer „desktop“ računalnih aplikacija Prema vlastitom istraživanju koje smo obavljali za potrebe izrade seminarskog rada, nismo uspjeli pronaći niti jednu „desktop“ aplikaciju koja bi mogla zamjeniti ili barem biti adekvatan supstitut za opisani portal Fininfo.

17


6.4. Praktični primjer – Demo Poliklinika Bagatin Prema mišljenju autora, dolazimo do najzanimljivijeg dijela seminarskog rada gdje će biti potrebno prikazati na praktičnom primjeru Demo varijante, kako i na koji način točno funkcionira portal Fininfo, odnosno, koje mogućnosti imamo ukoliko se odlučimo za pretplatnički odnos. Sama demo verzija je ponuđena kao kategorija na početnoj stranici portala. U daljnjem tekstu, proći ćemo kroz sve korisnosti koje možemo dobiti ukoliko se odlučimo biti pretplatnik portala Fininfo.

SLIKA 11 - Prikaz Demo Poliklinika Bagatin I.dio

Izvor: www.fininfo.hr

Na gore prikazanoj slici možemo vidjeti koje sve promjene imamo u odnosu na besplatni prikaz koji smo prethodno opisali. Mogućnosti koje smo sada dobili jesu istaknuti dodaci poput HTML veze koja vodi na stranicu promatranog subjekta, također možemo vidjeti ima li promatrani subjekt porezni dug te nalazi li se u blokadi. Otvorile su nam se nove mogućnosti podkategorija: Sažetak, Boniteti, Financijske mogućnosti, Sudski registar i Analiza. 18


Osim navedenih podkategorija imamo i opciju Prati subjekt te bonitetnu ocjenu. Kako bi pokazali sve dostupne korisnosti ovog web portala, u nastavku ćemo detaljno prikazati sadržaj pojedinih podkategorija kroz praktične ekranske primjere. Na sljedećem ekranskom prikazu, (vidi sliku br. 12.), možemo vidjeti što sve sadržava podkategorija Sažetak. Za razliku od besplatnog paketa sada su nam dostupni podaci financijskih izvještaja kao npr. Poslovni prihodi ili broj zaposlenih koje promatrani subjekt ima kroz zadnje dvije godine poslovanja. SLIKA 12 - Prikaz Demo Poliklinika Bagatin – Sažetak I dio.

Izvor: http://www.fininfo.hr/Demo/poliklinika-bagatin

19


U nastavku podkategorije Sadržaj vidljivi su nam i drugi financijski pokazatelji kao što su transakcijski računi koje poslovni subjekt koristi, povijest blokada na grafu te razne druge grafičke prikaze ( Poslovni prihodi, Rast/pad poslovnih prihoda, Neto dobitak/gubitak,EBITDA marža).

SLIKA 13 - Prikaz Demo Poliklinika Bagatin - Sažetak II.dio

Izvor: http://www.fininfo.hr/Demo/poliklinika-bagatin

20


Također osim navedenog dobivamo uvid i u konkurente Poliklinike Bagatin te Vezane vijesti za što trenutno nema informacija. (vidi sliku br.14.)

SLIKA 14 - Prikaz Demo Poliklinika Bagatin - Sažetak III.dio

Izvor: http://www.fininfo.hr/Demo/poliklinika-bagatin Nastavkom pretrage dostupne demo verzije imamo mogućnost detaljnijeg prikaza podkategorije Bonitet gdje dobivamo uvid u sljedeće financijske pokazatelje: Bonitetna ocjena i trend poslovanja, bonitetne ocjene koje je subjekt dobio kroz vrijeme, index plaćanja (slika br.15.) te ocjene pokazatelja (slika br.16) kao što su npr. ROE ili Neto marža.

21


SLIKA 15 - Prikaz podkategorije Boniteti I.dio

Izvor: http://www.fininfo.hr/Demo/poliklinika-bagatin

SLIKA 16 - Prikaz podkategorije Boniteti II.dio

Izvor: http://www.fininfo.hr/Demo/poliklinika-bagatin 22


1

Zatim slijede financijski pokazatelji iz podkategorije Financijska informacije kao što su: bilanca, račun dobiti i gubitka te izvještaj o novčanom toku.

SLIKA 17- Prikaz podkategorije Financijske informacije

Izvor: http://www.fininfo.hr/Demo/poliklinika-bagatin

23


Preostalo nam je vidjeti još dvije podakategorije: Sudski registar te Analiza. U podkategoriji Sudski registrar možemo pronaći poodatke o vremenu nastanka poslovnog subjekta te djelatnosti na koje je registrirano. Važno je napomenuti kako su podaci preuzeti iz orginalnog sudskog registra ( slika br.18.). U podkategoriji Analiza možemo vidjeti usporedbu svih dosadašnjih financijskih pokazatelja (slika br.19.). SLIKA 18 -Prikaz podkategorije Sudski registrar

Izvor: http://www.fininfo.hr/Demo/poliklinika-bagatin

SLIKA 19 -Prikaz podkategorije Analiza

Izvor: http://www.fininfo.hr/Demo/poliklinika-bagatin

24


7. KREIRANJE PROFILA

7.1. Proces registracije korisnika Sam proces registracije korisnika, koji nam služi kako bismo dobili pristup besplatnom paketu za korištenje portala Finifo, vrlo je jednostavan. Kao i prilikom registriranja na mnoge druge internet stranice potrebno je imati važeću e-mail adresu koju ćemo koristiti kao korisničko ime. Najprije ćemo kliknuti na opciju Registracija (slika br.20.), kako bismo otvorili novi prozor za ispunjavanje podataka potrebnih za registraciju (slika br.21.). Nakon što smo otvorili prozor za registraciju, moramo ispuniti određene podatke koji su označeni sa zvjezdicom bez kojih nećemo moći uspješno završiti proces registracije. Osim korisničkog imena za što će nam sada poslužiti e-mail adresa, lozinke te imena i prezimena, na slici koja prikazuje unos podataka za registraciju istaknuo sam i broj mobitela koji je također označen sa zvjezdicom, što znači da je obavezan. Autorovo mišljenje jest kako potreba za brojem proizlazi iz razloga što i na taj način prikupljaju određenu bazu podataka koju kasnije mogu koristiti za svoj pozivni centar koji će Vas nazvati i ponuditi proširenje svojih usluga kupnjom osnovnog ili naprednog paketa. SLIKA 20 – Prikaz registracije korisnika I.dio

Izvor: http://www.fininfo.hr/Demo/poliklinika-bagatin 25


Nakon unošenja traženih podataka i potvrdnom oznakom slaganja sa Uvjetima korištenja možete kliknuti na opciju Registrirajte se s čime ste uspješno završili proces registracije.

SLIKA 21 – Prikaz registracije korisnika II.dio

Izvor: http://www.fininfo.hr/Demo/poliklinika-bagatin Sa dobivenim korisničkim imenom i lozinkom možete pristupiti korištenju besplatnog paketa za koji ste se upravo registrirali. Ukoliko se odlučite i na kupnju jednog od druga dva paketa, taj isti proces također možete obaviti na stranicama portala. Kako smo prethodno spomenuli u tekstu, ukoliko se odlučite za pretplatu jednog od dva paketa, platiti možete jedino općom uplatnicom/virmanom ili Internet bankarstvom, što zapravo smatramo nedostatkom. Kada bi uveli opciju plaćanja putem kreditnih kartica ili obročno, možda bi se više korisnika odlučilo postati pretplatnikom. Svakako ćemo ovu temu spomenuti naknadno u narednim poglavljima.

26


8. POSLOVNA PRIMJENA WEB PORTALA

Pri prvom susretu sa portalom Fininfo bili smo oduševljeni mogućnostima koje sam portal pruža. Cilj portala je prije svega na jednom mjestu pružiti sve relevantne informacije o financijskom stanju (poslovanju) i kreditnim rizicima hrvatskih pravnih subjekata.. Aktualno stanje u hrvatskom gospodarstvu, uzrokovano neadekvatnim upravljanjem rizicima i nepotpunim pristupom analizi poslovanja, ogleda se u visokim financijskim gubicima, velikom broju predstečajnih nagodbi i stečajeva. Informacije o financijskom poslovanju, poslovnim rizicima i bonitetu ključne su za donošenje kvalitetnih odluka, zdravlje i uspjeh svakog poduzeća. Budući da je zaduženost poslovnih subjekata visoka, u Hrvatskoj je posebice izražena potreba za kvalitetnom bonitetnom i financijskom analizom. Nadalje, narušena likvidnost jedan je od najvećih problema jer se neplaćene obveze kontinuirano povećavaju i stvaraju ozbiljne probleme za sve pravne osobe, ali i hrvatsko gospodarstvo u cjelini. Smatramo kako korištenjem informacija koje portal pruža korisnik može trajno promijeniti odnos prema riziku, te samo poslovanje više neće biti zasnovano na postulatima koji su vrijedili prije početka sadašnje financijske krize – proizvoljnim prosudbama i neopstojnim modelima visokog i stalnog rasta. Također, Fininfo omogućava pregled i analizu poslovanja konkurencije, praćenje važnih promjena (blokade računa, promjene ključnih osoba i dr.), ali će osigurati i preduvjete za pronalaženje kvalitetnih kupaca, povećanje prodaje i rezultata poslovanja. Uz to, portal pruža i mogućnost za kontinuiranu financijsku edukaciju. Posljedično će se poboljšati kvaliteta poslovnih i financijskih informacija o hrvatskim pravnim subjektima, kao i kvaliteta upravljanja kreditnim rizicima na razini cijelog gospodarstva. Spomenuli smo ranije kako postoje tri paketa koja su na izbor korisniku. Sasvim detaljno smo opisali koje su mogućnosti upotrebom besplatnog paketa, na izbor su još dostupni osnovni paket po cijeni 1.980 kuna plus PDV, te napredni paket po cijeni od 3.150 kuna plus PDV

27


9. KONKURENCIJA Iako je portal Fininfo javnosti predstavljen kao inovativan proizvod za što je u određenom trenutku dobio i nagradu, ipak, uvidom u druge konkurentske sadržaje uvidjeli smo kako iako inovativan, nije sam na tržištu. Konkurencija nisu samo oni koji se nužno bave isključivo istom djelatnošću kao i naša tvrtka već svi oni koji na bilo koji način uzimaju i najmanje tržišne udjele koje bismo mogli uzeti mi, te na taj način širiti svoj tržišni udio. Proučavanjem dakle malo šireg pojma konkurencije uvidjeli smo kako portal Fininfo ima zapravo brojne konkurentne. Iako ćemo u ovom poglavlju istaknuti samo dva najbitnija, a za koje smatramo kako pružaju vrlo sličnu uslugu kao i portal Fininfo, ipak je konkurencija mnogobrojnija od navedenih konkurenata. Izdvojili smo dvije tvrtke, točnije, dva portala koji se nameću kao glavni konkurentni portalu Fininfo. Prvi je portal Poslovna.hr koji nudi gotovo jednake mogućnosti, a koji je puno duže na tržištu te je kao takav preuzeo zasad najveći tržišni udio te se istaknuo kao tržišni lider. (slika 22) Ono što svakako možemo istaknuti kao konkurentnost portala Finifo u odnosu na promatranu konkurenciju jest cjenovna dostupnost. Naime, Poslovna.hr nudi četiri paketa za korisnike u znatno većem cjenovnom rasponu. SLIKA – 22 Prikaz konkurenta „Poslovna.hr“

Izvor: http://www.poslovna.hr/ 28


Drugi najveći konkurent kojeg bismo izdvojili svakako je portal Boniteti.hr,(slika 23) koja također ima određeni tržišni udio. Diferencijacija ovog konkurenta na portal Poslovna.hr jest u tome što pruža financijske informacije o poslovnim subjektima koji se nalaze izvan Hrvatske (Srbija, Crna Gora, Austrija, Njemačka....) Cijene su tako vrlo različite. Ukoliko se odlučite za pristup financijskih izvještaja svim dostupnim poslovnim subjektima iz Republike Hrvatske platiti ćete godinu dana korištenje, dok ćete financijske izvještaje iz ostalih zemalja platiti po financijskom izvještaju, dakle svaki izvještaj zasebno. Interesantno je za primjetiti kako je vlasnik i jednog i drugog konkurentskog portala ista tvrtka „Bisnode d.o.o“. koja je očito prepoznala potrebu tržišta za financijskim informacijama.

SLIKA 23 – Ekranski prikaz „Boniteti.hr“

Izvor: http://boniteti.hr/ Istaknuli smo dva najvažnija konkurenta koja portalu Fininfo uzimaju najveći dio tržišta, pored ova dva portala, konkurenti su također i stranice na kojima se mogu vidjeti bilo kakvi podaci o poslovanju poslovnih subjekata, pa tako imamo npr. web stranice sudskog registra ili WLW tražilica koje nude smanjene, ali slične mogućnosti kao i portal Fininfo.

29


10. PREDNOSTI I NEDOSTACI Sve prednosti pomažu prilikom što bolje diferencijacije u odnosu na inovativnost proizvoda ili konkurenciju, dok pregled nedostataka objektivno pomaže sagledati sve one eventualne smetnje korisnosti portala koje je tada i moguće korigirati. Pregled prednosti i nedostataka portala izgleda na sljedeći način: PREDNOSTI

NEDOSTACI

1. značajna ušteda vremena (sve informacije na jednom mjestu)

1. nedostatak kontakta uživo

2. doprinosi smanjenju rizika

2. problem s privatnošću (odnosi se na one tvrtke čiji se podaci nalaze na popisu)

3. doprinosi smanjenju nelikvidnosti

3. nedostatak korisničke stručnosti prilikom iščitavanja financijskih izvještaja

4. pomaže prilikom pronalaska novih kupaca

4. nedovoljna prepoznatljivost na tržištu

5. pruža mogućnost usporedbe svojeg poslovanja s konkurentnim poduzećima

5. nedovoljno niske cijene za privlačenje novih korisnika

6. pomaže pri pregledu konkurencije

6. slaba promidžba

7. pruža relevantne informacije nužne za poslovno planiranje

7. nemogućnost plaćanja usluga preko kreditnih kartica i obročno plaćanje

8. nudi mogućnost nadogradnje vlastitog znanja uz pomoć e-learning modula

8. jaka konkurencija na tržištu

9. jednostvana navigacija portalom

9. nedostatak sadržaja na blogu portala

10. dobra korisnička podrška

10. nemogućnost mobilne aplikacije

30


11. SWOT ANALIZA SWOT analiza (enlg. SWOT analisys) jest kvalitetna analitička metoda kojom se stupnjevanjem elemenata u okviru četiri polja analize: snaga (strenghts), slabosti (weaknesses), prilika (opportunities) i prijetnji (threats), procjenjuju jake i slabe strane, pogodnosti i problemi razmatranog problema ili pojave. U skladu s pojašnjenjm u sljedećim koracima izradili smo SWOT analizu portala Fininfo. Pet snaga web portala su: 

nagrada za inovativnost – dodijeljena od strane Europske Unije

stručni i sposobni zaposlenici portala – dugogodišnje iskustvo u financijskom savjetovanju

potreba tržišta za pružanom uslugom

jednostavna navigacija portalom

značajna ušteda vremena – moguće je dobiti financijske podatke i izvještaje na jednom mjestu

Pet slabosti web portala su: 

plaćanje korištenja usluga jednokratno – nema mogućnosti za obročno plaćanje

nemogućnost raskidanja pretplatničkog odnosa – ugovor o pretplatničkom odnosu mora se zasnovati na minimalno godinu dana

nije moguć povrat novčane naknade – kao i za prethodnu opisanu slabost, ukoliko nismo zadovoljni uslugom, nije moguće dobiti povrat novca

nedovoljno niske cijene – obzirom kako se još uvijek pokušavaju izboriti za što veći tržišni udio, cijene su relativno visoke

31


nedostatak sadržaja na blogu – sadržaj na blogu se ažurira jednom mjesečno, što smatram nedovoljnim

Pet prilika web portala su: 

mogućnost nadogradnje portala – u skladu sa tehnološkim promjenama u toku vremena, moguće je nadograđivati korisnosti web portala

povećanje broja korisnika

povećanje tržišnog udjela

kreiranje i produkcija mobilne aplikacije

širenje i na druga poslovna tržišta – npr. na zemlje regije ili na zemlje Europe

Pet prijetnji web portala su:

jaka konkurencija

nemogućnost većeg udjela na tržištu

mogućnost tužbi – hrvatsko društvo nije naviknuto na transparentnost prilikom poslovanja

nedovoljna prepoznatljivost usluge

nedostakak mogućnosti za promidžbom – ukoliko ne budu mogli plaćati adekvatan marketing biti će smanjena prodaja usluga

32


12.TROŠKOVI, POKAZATELJI POSLOVANJA, USPJEŠNOST Prethodno smo poprilično detaljno iznijeli sve opcije korisničkog paketa koje se nude u sklopu usluga portala. Dosad sam iznijeli par vlastitih mišljenja kako smatramo cijenu ipak prevelikom u odnosu na postojeće konkurente na tržištu koji su zasad u vlasništvu najvećeg tržišnog udjela. Iako je na stranicama portala navedeno kako su to akcijske, dakle promotivne cijene, i dalje smo mišljenja kako bi svakako mogle biti niže. Svakako da je jedna od stavki uspješnosti i broj pretplatnika odnosno korisnika usluge. Kako bi se taj broj povećao, jedna od mogućnosti bila bi dakle smanjenje cijena usluga. Kada govorimo o samom projektu, odnosno o pokazateljima poslovanja, voljeli bismo skrenuti pozornost na jednu stvar. Naime, tvrtka koja stoji iza portala Fininfo nije toliko transparentna kada su u pitanju njihovi pokazatelji poslovanja te poslovni prihodi. Treba uzeti u obzir kako je portal relativna novost na tržištu te je još uvijek rano pričati o poslovnim prihodima, ako uzmemo u obzir osnovne postulate ekonomskog gledanja uspješnosti novootvorenog poslovanja, kako je potreban određeni vremenski period prije nego poslovanje bude u plusu. Pošto je autor bio zaposlen u pozivnom centru portala, uvidio je da zasigurno imaju poprilično velike troškove na mjesečnoj bazi kao što su: plaćanje najma, plaćanje zaposlenika (trajno su zaposlena četiri zaposlenika), plaćanje oglasa na poslovnim portalima, unajmljivanje pozivnog centra, plaćanje obaveza tvrtki koja se brine za funkcioniranje tehničke strane portala te mnogi drugi izdaci. Autorova slobodna procjena je kako bi za anuliranje troškova bilo potrebno prodati oko dvadesetak pretplatničkih ugovora, što i nije lak zadatak obzirom na konkurentske tvrtke koji su preuzele dobar dio korisnika. Kada govorimo o novcu koji je morao biti uložen za pokretanje jednog ovakvog posla, osim vlastitog kapitala, treba napomenuti kako je projekt financiran od strane Europske Unije te vlada Republike Hrvatske i Republike Slovenije. Nažalost, nismo uspjeli dobiti informaciju u kojoj mjeri je financiran vlastitim kapitalom, a u kojoj mjeri od strane partnera. Svakako planiramo nastaviti pratiti poslovanje portala, te ću možda biti u mogućnosti u nekoj bližoj budućnosti imati više saznanja o pokazateljima poslovanja te uspješnosti. Obzirom kako smo uvjerenja da je proizvod sam po sebi dobar, uz dobar marketing, moguće je da tvrtka počne ostvarivati pozitivne financijske rezultate. 33


13. MOGUĆNOST NADOGRADNJE Kao jednu od prilika, prilikom obrade SWOT analize, naveli sam mogućnost izrade mobilne aplikacije. Nije nužno napominjati koliko je razvoj mobilnih uređaja došao daleko, mnogi mobiteli danas, i ne samo mobiteli već i tableti, mogu bez problema otvarati razne dokumente. Moguće je da se u bližoj budućnosti, tvrtka koja je razvila portal, odluči i na razvoj mobilne aplikacije. Što se tiče poboljšanja i mogućnosti nadogradenje samog web portala, možda ne bi bilo loše i ponuditi opcije pročišćenih tekstova hrvatskog zakona koji su nužni poduzetnicima za kvalitetno i regulatorno poslovanje. Naravno, kako se tehnologije budu razvijale, svakako bi bilo dobro da portal prati te trendove kako bi ostao zanimljiv postojećim korisnicima, ali i budućim.

34


14. ZAKLJUČAK Nadam se kako smo ovim radom uspjeli prikazati svu funkcionalnost te korisnost promatranog web portala. Naravno, postoje još određene teme o kojima bi se moglo možda i šire govoriti, a za koje u ovom trenutku nismo raspolagali sa dovoljnom količinom informacija, te ćemi svakako pokušati dobiti što više odgovora kako bismo upotpunili vlastita saznanja o ovom web portalu. Svakako smo istaknuli i brojne pozitivne karakteristike web portala te razne korisnosti koje nam pruža, no ono čime smo pomalo ostao razočarani jest nemogućnost suradnje sa tvrtkom koja je razvila softwer, obziorm na njihov stav kako takve informacije ne pružaju. Također, zaključili smo u više navrata kako je cijena koja je postavljena za usluge portala ipak možda u ovom trenutku visoka dok je tvrtka u procesu zauzimanja mjesta na tržištu. Ukoliko stave nižu cijenu i na taj način pridobiju korisnike, vjerujemo nadogradnjom portala i raznih drugih mogućnosti, bilo bi mjesta za korigiranje cijena. Portal je izuzetno važan zbog doprinosa općoj poslovnoj klimi u Hrvatskoj, obzirom kako ulazimo u Europsku Uniju, gdje je ovakva poslovna praksa i više nego uobičajena. Što prije budući korisnici prepoznaju mogućnosti portala, prije će biti spremniji za izazove poslovanja u Europskoj Uniji.

35


15. LITERATURA 

Samuelson i Nordhaus, „Ekonomija“, Zagreb, 2007., izdavač: Mate d.o.o.

Vukičević, „Financije poduzeća“, Zagreb, 2006., izdavač: Golden marketing

Matešić, „Web 2.0.“, Zagreb, 2008.

http://www.europrojekti.eu/2013/03/26/novi-portal-fininfo-pruza-podatke-o-poslovanjudomacih-tvrtki/ (pristupano: 15.05.2013.)

www.fininfo.hr (pristupano: 05.05.2013.)

http://www.bss.hr/www/hr/services/default.asp (pristupano: 16.05.2013.)

www.poslovna.hr (pristupano: 15.05.2013.)

www.boniteti.com (pristupno: 15.05.2013.)

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=57497 (pristupano: 15.05.2013.)

36


16. POPIS SLIKA I TABLICA 

Slika 1 – Početna stranica portala

Slika 2 – Mogućnosti kao neregistrirani korisnik I.dio

Slika 3 – Mogućnosti kao neregistrirani korisnik II.dio

Slika 4 – Prikaz kategorije E-učenje prilikom pristupa kao neregistrirani korinsik

Slika 5 – Prikaz kategorije Leksikon prilikom pristupa kao neregistrirani korisnik

Slika 6 – Prikaz kategorije Blog prilikom pristupa kao neregistrirani korisnik

Slika 7 – Prikaz podataka o traženom subjektu kao registrirani korisnik I dio

Slika 8 - Prikaz podataka o traženom subjektu kao registrirani korisnik II dio

Slika 9 – Prikaz podkategorije E-škola kao registrirani korisnik

Slika 10 – Prikaz usporedbe besplatnog, osnovnog i naprednog paketa

Slika 11 – Prikaz Demo Poliklinika Bagatin I dio

Slika 12 - Prikaz Demo Poliklinika Bagatin – Sažetak I dio

Slika 13 – Prikaz Demo Poliklinika Bagatin – Sažetak II dio

Slika 14 - Prikaz Demo Poliklinika Bagatin – Sažetak III dio

Slika 15 – Prikaz kategorije Boniteti I dio

Slika 16 - Prikaz kategorije Boniteti II dio

Slika 17 – Prikaz podkategorije Financijske informacije

37


Slika 18 – Prikaz podkategorije Sudski registar

Slika 19 – Prikaz podkategorije Analiza

Slika 20 – Prikaz registracije korisnika I dio

Slika 21 - Prikaz registracije korisnika II dio

Slika 22 – Prikaz konkurenta „Poslovna Hr“

Slika 23 – Prikaz konkurenta „Boniteti.hr“

Tablica 1 – Prednosti i nedostatci

38


16. ŽIVOTOPIS

Europass Životopis Osobni podaci Prezime(na) / Ime(na) Adresa(e) E-mail Državljanstvo Datum rođenja Spol

Nino Pavičić Kašinska 11, 10360 Sesvete, Hrvatska Nino.pavicic@gmail.com Hrvatsko 01-06-1991 Muško

Željeno zaposlenje / zanimanje Sportski menandzment, Financije poduzeća Obrazovanje i osposobljavanje Datumi Naziv dodijeljene kvalifikacije Glavni predmeti / stečene profesionalne vještine Ime i vrsta organizacije pružatelja obrazovanja i osposobljavanja Razina prema nacionalnoj ili međunarodnoj klasifikaciji

Gimnazija Matematika,Hrvatski,Povijest,Geografija, Engleski Gimnazija XV, MIOC (Gimnazija) 10000 Zagreb (Hrvatska) Srednja stručna sprema Trenutno pohađam Ekonomski fakltet Sveučilišta u Zagrebu

Osobne vještine i kompetencije Materinski jezik(ci)

Hrvatski

Drugi jezik(ci) Samoprocjena Europska razina (*)

Engleski Njemački

Razumijevanje Slušanje

Čitanje

Govor Govorna interakcija

Pisanje

Govorna produkcija

A1 Temeljni korisnik A1 Temeljni korisnik A2 Temeljni korisnik A2 Temeljni korisnik A2 Temeljni korisnik A1 Temeljni korisnik A1 Temeljni korisnik A1 Temeljni korisnik A1 Temeljni korisnik A1 Temeljni korisnik (*) Zajednički europski referentni okvir za jezike

39


Organizacijske vještine i kompetencije

Kapetan nogometne momcadi

Tehničke vještine i kompetencije

Vozacka dozvola

Računalne vještine i kompetencije

Microsoft Office

Vozačka dozvola

B

40


17. SAŽETAK Kroz prethodno obrađena poglavlja potrudili smo se dati što više informacija o portalu Fininfo, vjerujemo kako sam dobrim dijelom u tome i uspio. EL KONCEPT d.o.o., domaće poduzeće specijalizirano za razvoj internetskih portala, financijske i analize kreditnih rizika, vodeći je partner u projektu Finessence iz europskog programa EUREKA. Cilj projekta bio je razvoj inovativne web-aplikacije www.fininfo.hr koja će na jednom mjestu pružiti sve relevantne informacije o financijskom stanju (poslovanju) i kreditnim rizicima hrvatskih pravnih subjekata. Portal Fininfo prilagođen je trenutačnim ekonomskim uvjetima te će doprinijeti smanjenju rizika poslovanja i nelikvidnosti, kao i pokretanju novog investicijskog ciklusa hrvatskog gospodarstva. Aktualno stanje u hrvatskom gospodarstvu, uzrokovano neadekvatnim upravljanjem rizicima i nepotpunim pristupom analizi poslovanja, ogleda se u visokim financijskim gubicima, velikom broju predstečajnih nagodbi i stečajeva. Informacije o financijskom poslovanju, poslovnim rizicima i bonitetu ključne su za donošenje kvalitetnih odluka, zdravlje i uspjeh svakog poduzeća. Budući da je zaduženost poslovnih subjekata visoka, u Hrvatskoj je posebice izražena potreba za kvalitetnom bonitetnom i financijskom analizom. Nadalje, narušena likvidnost jedan je od naših najvećih problema jer se neplaćene obveze kontinuirano povećavaju i stvaraju ozbiljne probleme za sve pravne osobe, ali i hrvatsko gospodarstvo u cjelini. Iz tih će razloga portal Fininfo na jednom mjestu, u modernom i korisnicima prilagođenom okruženju, pružati visokovrijedne i pouzdane informacije o rizicima poslovnih subjekta, strukturi ključnih osoba u poduzećima i poveznicama koje one imaju s drugim fizičkim i pravnim subjektima. Također, Fininfo će omogućavati pregled i analizu poslovanja konkurencije, praćenje važnih promjena (blokade računa, promjene ključnih osoba i dr.), ali će osigurati i preduvjete za pronalaženje kvalitetnih kupaca, povećanje prodaje i rezultata poslovanja. Uz to, naš će vam portal pružiti i mogućnost za kontinuiranu financijsku edukaciju. Posljedično će se poboljšati kvaliteta poslovnih i financijskih informacija o hrvatskim pravnim subjektima, kao i kvaliteta upravljanja kreditnim rizicima na razini cijelog gospodarstva.

41


Osnovne prednosti za korisnike portala www.fininfo.hr bit će sljedeće: značajna ušteda vremena (sve informacije objedinjene na jednom mjestu uz visoku kvalitetu obrade informacija, dnevno praćenje važnih promjena), poboljšanje procesa upravljanja rizicima (bonitetna ocjena, blokade, mreža povezanih osoba), smanjenje troškova i optimalizacija poslovanja (smanjenje nenaplativih potraživanja, povećanje produktivnosti, „benchmarking“), unapređenje prodaje i marketinga (učinkovit izbor kvalitetnih klijenata) i kontinuirano obrazovanje kroz edukativne sadržaje (eškola, stručne teme, leksikon). Negativnim stranama svakako smatram mogućnosti, točnije nemogućnosti obročnog plaćanja, jaka konkurencija koja je preuzela najveći tržišni udio te slaba ažuriranost bloga. Unatoč negativnim stranama, smatram kako portal ima budućnost, pogotovo razvojem dodatnih mogućnosti (npr.mobilna aplikacija), u ovom trenutku je vrlo bitno da pokušaju ostvariti što veći broj korisnika kako bi maksimalno iskoristili trenutni potencijal svojeg portala.

42


BROŠURA PREZENTACIJE

43


44


45


46


47

78 pavicic www fininfo hr  

Za potrebe UPD-a

78 pavicic www fininfo hr  

Za potrebe UPD-a