Page 1


npali  

w korekcie starałam się używać różnych kolorów, ale zdjęcia wyszły kiepskie i nie oddają ich w pełni. Najpierw wykonałam korektę w Wordzie,...

npali  

w korekcie starałam się używać różnych kolorów, ale zdjęcia wyszły kiepskie i nie oddają ich w pełni. Najpierw wykonałam korektę w Wordzie,...