Page 1

Nieuwsbrief juli – augustus 2016 Overzicht van de voorbije activiteiten: 4 juni 2016 : inventarisatie nachtvlinders in het Grootenhoutbos. Dit jaar werd in heel Vlaanderen voor de eerste keer een nationale nachtvlindernacht georganiseerd (3-5 juni). Ook onze Vlinderwerkgroep heeft hieraan deelgenomen. Ondanks het onweer was het toch een succesvolle nacht met in totaal een 75 soorten.Leuke soorten om te vermelden zijn Moerasduiveltje , Bruine Groenuil en Bosbessnuituil.

Moerasduiveltje (Nascia cilialis)

Bruine groenuil (Anaplectoides prasina)


5 juni 2016: infostand vlinderwerkgroep Taxandria in Vosselaar Onze vlinderwerkgroep had een infostandje aan de kerk van Vosselaar om onze vlinderwerkgroep te promoten. Vooral onze terrarium met de vlinders en rupsen was erg in trek en trok heel wat kijklustigen. Bedankt aan alle medewerkers! 19 juni 2016: Kleine beestjeswandeling Kijkverdriet /Kesseven Ravels Gilbert Loos was onze gids tijdens de wandeling in Ravels. Ook onze vlinderwerkgroep was aanwezig om de deelnemers te laten kennismaken met de verschillende insectengroepen. Het werd een zeer leerrijke en boeiende verkenning in een prachtig gebied waar Groentje en Heideblauwtje nog rondfladderen in de buurt van het ven. In het grasland vlogen heel wat dagactieve nachtvlinders zoals de Sint-jansvlinder , de Metaalvlinder en ook één van de zeldzame Bandpalpmotten.

Heideblauwtje

Metaalvlinder

21 juni 2016: inventarisatie Den Hooyput –Goorken Arendonk Ondanks het slechte weer werd een bezoek gebracht aan deze twee vochtige gebieden. In de Hooyput troffen we o.a. Eikenpage en Wilgenwespvlinder aan.


In het Goorken vlogen heel wat libellen tussen de regenbuien door waaronder Variabele waterjuffer en Weidebeekjuffer. Ook het Negentienstippelig lieveheersbeestje en de Egelskopmot voelen er zich thuis in dit waterrijke gebied.

Negentienstippelig lieveheersbeestje

Egelskopmot


25 juni 2016: Inventarisatie nachtvlinders Landschap de Liereman Het weer was ons ook deze keer weer niet gunstig gezind! Om middernacht zaten er amper 3 soorten nachtvlinders in de val en werd besloten om warmere en drogere tijden af te wachten! Toch werden er nog drie rupsen van de Nachtpauwoog gevonden aan het Ven van Brijs.

Nachtvlinders vangen bij Natuurpunt Markvallei tijdens de Nationale nachtvlindernacht op vrijdag 3 juni Bart Hoeymans was onze gids. Foto: Wim Verschraegen


Vlinder van de maand: Sint-jansvlinder (Zygaena filipendulae)

Sint-jansvlinder - Zygaena filipendulae (imago) 2016-06-26 Turnhout © Willy Ronsmans Deze prachtige vlinders kan je in deze periode van het jaar ook in onze regio tegenkomen in bloemrijke graslanden en wegbermen. Ook aan de stadsboerderij in Turnhout duikt de vlinder nu op. De waardplanten zijn Gewone rolklaver en Moerasrolklaver. De vlinders vliegen in één generatie van eind mei tot eind augustus. Ze bezoeken verschillende soorten bloemen en zitten vaak ook graag op distels. Ook de rupsen zijn goed herkenbaar en kan je vinden vanaf september.

Foto: Bert de Jong Vaak is er verwarring mogelijk met de algemeen voorkomende sint-jacobsvlinder (rode streep langs de voorrand van de vleugels) of met andere Zygaena- soorten.


BRON: Vlindernet.nl


Meetnetten dagvlinders: Gentiaanblauwtje: Onze vlinderwerkgroep zal samen met Natuurpunt Turnhoutse Kempen ook dit jaar opnieuw eitjes tellen van het Gentiaanblauwtje aan het Zwart Water. Omdat er verschillende van onze vaste tellers dit jaar niet aanwezig kunnen zijn, zijn we nog op zoek naar mensen die hieraan willen meehelpen. We hebben twee data voorzien waarop geteld wordt. Ook als je maar ĂŠĂŠn moment kan ben je van harte welkom! Zaterdag 6 augustus 2016 Woensdag 10 augustus 2016 Heb je interesse om hieraan mee te helpen dan mag je je naam doorgeven aan : willy_ronsmans@msn.com of 0495 16 96 70 Verantwoordelijke voor het meetnet is Gilbert Loos (gilbert.loos@telenet.be) Je ontvangt tijdig alle info !

Gentiaanblauwtje (foto: Emiel Boeckx) Kommavlinder : In de maand augustus worden de Kommavlinders geteld op het vliegveld van Weelde. Verantwoordelijke hiervoor is Luc Van Assche (ANB). Omdat er nog verschillende mensen zich hadden opgegeven om hierbij te helpen, kunnen ze samen met Luc meelopen tijdens de telling. Gelieve hiervoor contact op te nemen met Luc. Het gebied is militair domein en dus niet vrij toegankelijk. Luc Van Assche Boswachter Vlaamse Overheid AGENTSCHAP NATUUR & BOS Parklaan 49, bus 1, 2300 Turnhout M 0477 42 91 54 E luc.vanassche@lne.vlaanderen.be www.natuurenbos.be


Activiteiten juli: Dinsdag 4 juli 2016: Inventarisatie Ecoduct Postel Samenkomst: 12.30 uur aan de parking voor stadspark Turnhout t.h.v. fietshuis Einde: 17.00 uur Graag een seintje vooraf als je wenst mee te gaan Info: willy_ronsmans@msn.com of 0495 16 96 70 Woensdag 13 juli 2016: Inventarisatie Tielen Heide We gaan op zoek naar de Bruine eikenpage Samenkomst: 13.00 uur aan de Veedijk t.h.v. vroegere schietstand Turnhout Einde: 16.00 uur Graag een seintje vooraf als je wenst mee te gaan Info: willy_ronsmans@msn.com of 0495 16 96 70 Zondag 24 juli 2016 : Vlinderwandeling Landschap de Liereman: Vertrek: 13.30 uur aan het Bezoekerscentrum Wouter Vanreusel neemt de meer ervaren vlinderspotters mee doorheen het gebied. Willy Ronsmans neemt een tweede groep mee op pad om de vlinders te leren herkennen in het veld. Einde: 16.30 uur Er is eveneens een vlinder- en bijenstandje aanwezig en de bezoekers kunnen ook een korte film bekijken (10 min.) van de dagvlinders in de provincie Antwerpen (Emiel Boeckx). Elke deelnemer ontvangt een folder om de vlinders te herkennen. Organisatie: Studiewerkgroep Landschap de Liereman i.s.m. Vlinderwerkgroep Taxandria Contact: Bezoekerscentrum Landschap de Liereman 014 42 99 66


Activiteiten augustus: Donderdag 4 augustus 2016 : afbakenen meetnet Gentiaanblauwtje Zwart Water Turnhout Start : 9.00 uur Zaterdag 6 augustus 2016: eitjes tellen Gentiaanblauwtje Zwart water Turnhout(meetnet) Meer info en juiste uur wordt tijdig aan de kandidaat-tellers meegedeeld Zondag 7 augustus 2016: Vlinderwandeling in het Grootenhoutbos: Vertrek: 13.00 uur aan de Breem Vosselaar (brug over E34) Onze vlinderwerkgroep gaat tijdens het Grote Vlinderweekend van Natuurpunt op zoek naar dagvlinders in het prachtige Grootenhoutbos. In totaal zijn hier de voorbije jaren al 27 soorten dagvlinders waargenomen. Naast de dagvlinders wordt ook aandacht besteed aan de dagactieve nachtvlinders en proberen we wespvlinders te lokken met feromonen. Einde: 16.00 uur Organisatie: Vlinderwerkgroep Taxandria Contact: willy_ronsmans@msn.com of 0495 16 96 70

Woensdag 10 augustus: eitjes tellen Gentiaanblauwtje Zwart Water (rest van het gebied) Meer info en juiste uur wordt tijdig aan de kandidaat-tellers meegedeeld


Zaterdag 20 augustus 2016: Herkennen van lieveheersbeestjes Op vraag van NP Markvallei organiseren we nogmaals onze workshop rond het herkennen van lieveheersbeestjes. Alle grote soorten die je in onze regio kan tegenkomen worden besproken. Zoekkaarten en determinatiemateriaal zijn aanwezig. Plaats: Bezoekerscentrum De Klapekster Wortel Aanvang: 20.00 uur Contact: NP Markvallei : harrie.hendrickx@skynet.be

Vlinderwerkgroep Taxandria : willy_ronsmans@msn.com of 0495 16 96 70 Zondag 21 augustus 2016: Wandeling lieveheersbeestjes Na de theorie gaan we op zoek om de lieveheersbeestjes in het veld op naam te brengen. We bezoeken de verschillende biotopen in de Elsakker in Meerle. Uiteraard kijken we ook naar vlinders en andere soorten die we tegenkomen. Plaats: samenkomst aan het gemeenteplein van Meerle Vertrek: 10.00 uur Contact: NP Markvallei : harrie.hendrickx@skynet.be

Vlinderwerkgroep Taxandria : willy_ronsmans@msn.com of 0495 16 96 70 Vrijdag 26 augustus 2016: Nachtvlinders vangen in de Schrieken Tijdens de nacht van de Vleermuis zal onze Vlinderwerkgroep nachtvlinders vangen op licht en op smeer. De vleermuizengids is Joeri Cortens. Samenkomst: 20.30 uur IOK-parking op het einde van de Beemdenstraat Beerse Einde: 23.00 uur Contact: Paul Prinsen 014 43 73 63 of 0498 61 71 96 Nachtvlinders: : willy_ronsmans@msn.com of 0495 16 96 70


Zaterdag 27 augustus 2016 : Nachtvlinders vangen in Postel (Ecoduct) Op zondag 28 augustus kan je de Ecoduct in Postel bezoeken tijdens het “Slotevent Ecoduct Kempengrens”. Onze vlinderwerkgroep zal de avond voordien nachtvlinders vangen. De vlinders zijn op zondag in een groot terrarium te bekijken voor het publiek. Samenkomst: zaterdag om 20.30 uur aan de brug over de E34 Reuselseweg/Grensweg Contact: willy_ronsmans@msn.com of 0495 16 96 70

Info Slotevent Ecoduct Kempengrens + inschrijven http://www.rlkgn.be/agenda/slotevent-ecoduct-kempengrens

Slotevent Ecoduct Kempengrens Voor één keer mag het! Het ecoduct is normaal gezien exclusief voor planten en dieren. Maar op 28 augustus mag je uitzonderlijk in de sporen van de dieren treden. Jarenlang vormde de E34 in Postel een harde onderbreking tussen waardevolle natuurgebieden. Om de natuur er meer kansen te geven, sloegen de Nederlandse en Vlaamse overheid de handen in elkaar en werd in 2014 de bouw van het Ecoduct Kempengrens gerealiseerd. Het ecoduct helpt wilde dieren om de oversteek naar naburige natuurgebieden te maken op een veilige manier, veilig voor hen én voor het verkeer op de E34.

Nieuwsbrief juli augustus 2016 vlinderwerkgroep taxandria  
Nieuwsbrief juli augustus 2016 vlinderwerkgroep taxandria  
Advertisement