__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Nieuwsbrief juli – augustus 2018 Uitzonderlijk vlinderjaar 2018 zal nu al de geschiedenis ingaan als een uitzonderlijk vlinderjaar. Bijna wekelijks verschijnen er in Vlaanderen en Nederland natuurberichten over vlindersoorten die het dit jaar zeer goed doen. Uiteraard speelt het weer hierin een cruciale rol. De meeste soorten vliegen vroeger dan anders. Daarom worden de meeste meetnetten rond dagvlinders ook vroeger gelopen omdat men anders de piekperiode mist. Maar het droge en zonnige weer zorgt er ook voor dat de bloemen en planten het erg moeilijk krijgen en snel weer verdwijnen. Gaat dit de volgende generaties vlinders niet in problemen brengen? Laat ons hopen dat de natuur zijn werk doet en voor de nodige vloeistof zorgt. Wij focussen ons in dit verkiezingsjaar vooral op onze stad want ook hier is nog veel werk voor de boeg. Gelukkig wordt er voortaan wel rekening gehouden met een insectenvriendelijk beheer. Meer hierover lees je verder in deze nieuwsbrief. Tenslotte wil ik alle mensen die meewerken aan de meetnetten rond dagvlinders en andere soortengroepen nog eens bedanken voor hun vrijwillige maar belangrijke inzet! Tijdens de zomerperiode (juli-augustus) verschijnt er maar één nieuwsbrief. Er valt nu voldoende te beleven in de natuur. Wie weet valt er ook nu weer een “zeldzame soort” uit de lucht…. Tot op één van onze volgende activiteiten!

Uitzonderlijk jaar voor de Eikenpage!

(Bron: waarnemingen.be)


Overzicht van de voorbije activiteiten: Dinsdag 5 juni 2018: Aangepast beheer graslanden Stadsboerderij Samen met de milieudienst van de stad Turnhout en de afdeling Turnhoutse Kempen werd er een bezoek gebracht aan de graslanden langs de stadsboerderij. Op vraag van onze vlinderwerkgroep zal het maaibeheer hier worden aangepast zodat insecten en vlinders meer kansen krijgen. Zo blijven er enkele stroken ongemaaid zodat er voldoende nectar en waardplanten overblijven. Ook plaatsen met rupsen worden gespaard. We hopen deze samenwerking met de stad nog verder uit te breiden zodat ook in andere gebieden wordt rekening gehouden met vlinders en andere ongewervelden.

Gefaseerd maaibeheer : de rode zones worden niet in juni gemaaid.


De strook links wordt niet gemaaid. Er werden aan de stadsboerderij al 22 soorten dagvlinders waargenomen. Een nieuwkomer dit jaar is het Hooibeestje.

De kale hellingen worden gebruikt door heel wat vlinders om te zonnen zoals deze Kleine vos.


Zondag 10 juni 2018 : Activiteit Ispahan + Infostandje Merksplas Kolonie

Onze vlinderwerkgroep stond met een infostandje op Merksplas Kolonie. Mensen kregen allerlei informatie rond vlinders en insecten. Trekpleister dit jaar was de buxusmot. Veel mensen kennen de gevolgen en de rupsen maar voor velen was de vlinder een eerste kennismaking‌ In de namiddag werd nog een insectenwandeling gemaakt in de omgeving.


Woensdag 13 juni 2018: Inventarisatie Natuurgaard de Wending Turnhout Op vraag van CVN Natuurpunt heeft onze vlinderwerkgroep een inventarisatie gehouden in de tuin naast het ziekenhuis. Door vrijwilligers en Natuurpunt werd hier heel wat werk verricht om van deze ecologische tuin een trekpleister te maken voor insecten en de bewoners.

Rozemarijngoudhaantje - Chrysolina americana 2018-06-13 Turnhout - Centrum Š Vlinderwerkgroep Taxandria (E. Boeckx)


Nog enkele foto’s uit de tuin “Natuurgaard de Wending”

Bont zandoogje – Platbuik – larve van de Helmkruidbladwesp (E. Boeckx)


Zondag 17 juni 2018: Insectenwandeling :Kijkverdriet Ravels Tijdens deze activiteit van de NP-afdeling van Ravels heeft onze vlinderwerkgroep samen met de gids Gilbert Loos heel wat mensen laten kennismaken met de vlinders en andere ongewervelden. Naast de bossen werd er ook een bezoek gebracht aan het Kijkverdriet. Bedankt Gilbert voor de rondleiding in dit unieke gebied! De foto’s zijn van Emiel Boeckx.

De eikenpage liet zich goed bekijken


Parende Sint-jansvlinders op het Kijkverdriet

De rups van de Braamvlinder lijkt op een vogelpoepje


Woensdag 20 juni 2018: uitzetten meetnet Oranje zandoogje Eksterheide Beerse Samen met Luc Van Assche trokken we naar de Eksterheide om een nieuw meetnet voor het Oranje zandoogje uit te stippelen. Er werden 20 transecten van 50 meter in kaart gebracht. De route wordt dit jaar voor het eerst gelopen.

In onze regio worden heel wat meetnetten opgevolgd. Indien je hier wil aan meewerken of eens wil meelopen, dan mag je ons altijd een seintje geven. Hieronder vind je een overzicht: Veldparelmoervlinder: (mei) Tikkenbroeken :Ludo Lauwen Bruine eikenpage : (juni – juli) Tielen Kamp : Willy Ronsmans Vliegveld Weelde: Willy Ronsmans Oud munitiedepot Weelde : Willy Ronsmans Weelde Statie : Willy Ronsmans Oranje zandoogje: (juli – augustus) Eksterheide Beerse: Luc Van Assche / Paul Prinsen/ Barbara Tack Landschap de Liereman : Jelle en Willy Ronsmans Grootenhoutbos : Eddy Devriese Klein Kuylen : wordt pas in 2019 opgestart


Gentiaanblauwtje: (augustus) Zwart Water Turnhout: Gilbert Loos / Willy Ronsmans Kommavlinder: (juli – augustus) Vliegveld Weelde: Luc Van Assche Zaterdag 23 juni 2018: Nachtvlinders (+ nachtzwaluwenwandeling / Expeditie Natuurpunt Landschap de Liereman Deze keer stelden we de lichtvallen en het laken op in de buurt van het bezoekerscentrum. De deelnemers aan de wandeling en de expeditie van Natuurpunt konden de nachtvlinders komen bekijken.

Jelle en Kirsten bleven heel de nacht op post!


Braamparelmoervlinder duikt op in Weelde Tijdens het inventariseren voor het meetnet vond Willy Ronsmans twee Braamparelmoervlinders. Het was nog maar de tweede keer dat deze zuidelijke soort in onze provincie opdook.

Braamparelmoervlinder - Brenthis daphne Š Verborgen

Uitkijken naar zeldzaamheden!! Het uitzonderlijk weer van de laatste tijd zorgt ook voor heel wat waarnemingen van zeldzame vlinders. Een mooi voorbeeld hiervan is de Grote weerschijnvlinder die overal opduikt! Probeer steeds een foto te maken zodat de waarneming kan gevalideerd worden.

Grote weerschijnvlinder in Mol (foto: Frans Geerts)


Planning zomeractiviteiten (juli – augustus 2018) Juli: Meetnet Bruine eikenpage 3de ronde op de 4 locaties

Meetnet Oranje zandoogje 2de en 3de ronde in Liereman – Grootenhoutbos – Eksterheide

Dinsdag 17 juli 2018: Wandeling in Geel Neerhelst de Botten en Mosselgoren Onze voorzitter woont in Geel. Daarom zal hij ons rondleiden in twee interessante gebieden bij hem in de buurt. Samenkomst: Parking op de ring tegenover het stadspark t.h.v. het fietshuis Vertrek: 13.00 uur Terug: 17.00 uur Info: willy_ronsmans@msn.com of 0495 16 96 70 Graag vooraf een seintje als je wil meerijden met het busje.

Mosselgoren Vrijdag 21 tot maandag 24 juli 2018: Insectenweekend Laforet De werkgroep ongewervelden van Natuurpunt organiseert een meerdaagse inventarisatie in de Ardennen. Verschillende leden van onze vlinderwerkgroep nemen hier aan deel. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Deelname kost 100 euro. Wie nog wil deelnemen geeft ons een seintje. We bezorgen je dan alle details.


Zondag 22 juli 2018: Vlinderwandeling in Landschap de Liereman De studiewerkgroep van Landschap de Liereman en onze Vlinderwerkgroep Taxandria organiseren de jaarlijkse vlinderwandeling. Gidsen van dienst zijn Wouter Vanreusel en Emiel Boeckx. Samenkomst: Bezoekerscentrum LDL Vertrek: 13.30 uur Einde: 16.00 uur Info: Wouter Vanreusel 0476 60 92 42 of Landschap de Liereman 014 42 99 66

29 juli 2018 : Vlinderwandeling Tikkebroeken Tijdens het vlinderweekend van Natuurpunt kan je deelnemen aan een vlinderwandeling in de Tikkebroeken bij de afdeling in Kasterlee. Ook leden van onze vlinderwerkgroep zullen hier aanwezig zijn. Bijeenkomst: Infobord ingang Tikkebroeken (Kluis Kasterlee) Vertrek: 14.00 uur Einde: 17.00 uur Info: Karin De Laet 0475 79 01 55

Zaterdag / zondag 28 en 29 juli 2018 : Vlinderweekend Natuurpunt

Augustus: Meetnet Kommavlinder In de maand augustus worden de Kommavlinders geteld door Luc Van Assche op het Vliegveld in Weelde. Wie graag eens meeloopt laat ons dit maar weten.


Meetnet Gentiaanblauwtje Zwart Water We wachten momenteel nog de weersevolutie af om de data vast te leggen. Indien je graag wil meetellen , dan mag je je naam al doorgeven. We houden je dan op de hoogte.

Zondag 19 augustus 2018 : fietstocht Cartierheide Hapert (Nl) Gilbert Loos neemt ons mee op zoek naar heide-insecten. De afstand bedraagt ongeveer 60 km en er wordt een sanitaire stop voorzien. Bijeenkomst: 8.30 uur Boshuis Ravels Meebrengen: fiets – picknick en drank Einde: 16.00 uur Inschrijven en info: gilbert.loos@telenet.be of 0498 21 68 15

Zaterdag 25 augustus 2018: Nacht van de Vleermuis + nachtvlinders in Landschap de Liereman Tijdens de nacht van de vleermuis zal onze vlinderwerkgroep nachtvlinders vangen op het laken. De deelnemers aan de vleermuizenwandeling krijgen dan meer uitleg over nachtvlinders. We maken ook gebruik van een nieuwe vangtechniek : de smeerval Bijeenkomst: 19.00 uur aan het BC Einde wandeling : 22.30 uur Nachtvlinders: vangen loopt bij droog weer door tot middernacht Info: LDL 014 42 99 66 (vleermuizen) en 0495 16 96 70 (nachtvlinders)


Dinsdag 28 augustus 2018: Vergadering Vlinderwerkgroep Taxandria Locatie: Natuurpunt Museum Turnhout Start: 20.00 uur Info en voorstellen: willy_ronsmans.com of 0495 16 96 70 We evalueren de zomeractiviteiten en maken de planning op voor het najaar.

Vrijdag 31 augustus 2018: Nacht van de vleermuis Beerse Bijeenkomst: 20.30 uur wijklokaal Lange Kwikstraat Beerse De wandeling gaat langs het kanaal en de vleermuizenkelder. Onze vlinderwerkgroep vangt op dat moment ook nachtvlinders op licht en smeer. Einde: 23.00 uur Info: DaniĂŤl Josten 014 61 79 60 (vleermuizen) en 0495 16 96 70 (nachtvlinders)

Stadsboerderij Turnhout

Profile for np taxandria

2018-07-08  

2018-07-08  

Advertisement