__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Nieuwsbrief maart 2018

Activiteiten februari 2018 Zaterdag 10 februari 2018 : ANKONA – studiedag

Tijdens de voorbije studiedag nam een uitgebreide delegatie van onze vlinderwerkgroep deel. Dit jaar stond het militair domein “Thielenheide” op het programma. Verschillende vrijwilligers brachten samen met Kris Rombouts een mooi overzicht van wat er binnen dit unieke gebied allemaal te ontdekken valt. Ook onze vlinderwerkgroep werkt actief mee aan het in kaart brengen van de vlinder- en insectenfauna. Jaarlijks wordt de Bruine eikenpage opgevolgd voor het meetnettenproject. Vanaf dit jaar zullen, naast het tellen van de eitjes, de volwassen vlinders worden geteld. Nogmaals bedankt aan Kris, Swatje, Paul en Gilbert voor de presentatie! Ook de film over het Turnhouts Vennengebied van Frans Verhoeven gaf een mooi overzicht van de wat er in het Noorden van Turnhout allemaal te ontdekken valt. Vooral het tellen van de eitjes van het Gentiaanblauwtje, waar onze vlinderwerkgroep jaarlijks aan deelneemt, was leuk om zien! Toch spijtig dat er in de film een verkeerde vlinder wordt getoond als men het heeft over de Sint-jacobsvlinder! De vlinder in beeld is wel degelijk een Sintjansvlinder…


Paul Prinsen (vogels)

Gilbert Loos (insecten/ongewervelden)

François Bartholomeeusen (paddenstoelen) Foto’s: Emiel Boeckx (met gsm!)


Zaterdag 17 februari 2018: Film dagvlinders bij Vlinderwerkgroep Meanderland

We zijn erg blij met de geboorte van deze nieuwe vlinderwerkgroep! Het zorgt ervoor dat er in onze ruime regio heel wat gebieden op termijn erg goed geĂŻnventariseerd zullen zijn! Een (over)volle zaal kon na het informatief gedeelte genieten van de prachtige film over de dagvlinders van BelgiĂŤ van onze voorzitter Emiel Boeckx. Het deed ons al opnieuw dromen van zonnige dagen met veel vlinderactiviteit! We wensen Vlinderwerkgroep Meanderland veel succes toe met hun nieuwe werkgroep. Op hun programma staan al heel wat activiteiten. Op regelmatige basis zullen ze ook een nieuwsbrief uitbrengen. De vlinderwerkgroep heeft ook een website waarop je alle activiteiten kan terugvinden: https://vwgmeanderland.wixsite.com/vlinders


Voorjaarssoorten herkennen

Wachtervlinder Er bestaat een zoekkaart van de voorjaarsuilen die je gratis kan downloaden op onderstaande link: https://www.vlinderstichting.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/zoekkaartvoorjaarsuilen-te-bestellen


Activiteiten maart 2018 Zaterdag 24 maart 2018: Nachtvlinders Landschap de Liereman In samenwerking met de Vlinderwerkgroep van Natuurpunt, organiseren we een nachtvlinderinventarisatie in Landschap de Liereman. Vorig jaar werden er in deze periode verschillende “Gageluilen� (Lithophane lamba) gevangen op licht. Ook de Gevlamde vlinder (Endromis versicolora) werd in het Landschap al meerdere malen gezien. Heel wat voorjaarssoorten zijn dan actief. Naast lichtvallen zullen we ook bomen insmeren en de bloeiende wilgen afspeuren in de buurt. Wil je er graag deelnemen , stuur dan een mailtje naar : willy_ronsmans@msn.com (0495 16 96 70) Samenkomst: Bezoekerscentrum Landschap de Liereman Aanvang: 20.00 uur Einde: rond middernacht Wil je graag meehelpen om alles klaar te zetten en bomen in te smeren dan verwachten we je om 18.30 uur aan het BC. Bij erg slecht weer wordt de activiteit afgelast. De deelnemers worden dan via mail verwittigd.

Gevlamde vlinder (Emiel Boeckx)

Gageluil (Jelle Ronsmans)


Afspeuren van bloeiende wilgen Als je vroeg in het voorjaar vlinders wil spotten dan is het afspeuren van bloeiende wilgen een must! Overdag kom je de dagvlinders en heel wat bijen en andere insecten tegen. Als de avond valt komen de nachtvlinders massaal af op de katjes af.

Kleine vos

Bosbesuil

Profile for np taxandria

2018-03  

2018-03  

Advertisement