Page 1

Nieuwsbrief december 2017

Ontwerp : Emiel Boeckx


Een terugblik op 2017… Het vlinderjaar is weeral voorbij gevlogen. Er vlogen ook letterlijk weer heel wat vlinders. We hebben weer een bijzonder druk werkingsjaar achter de rug. Daarom wil ik eerst en vooral alle leden van onze vaste werkgroep bedanken. De planning en organisatie van alle activiteiten vraagt heel wat voorbereiding. Er stonden in het voorbije jaar meer dan 40 activiteiten op ons programma. Naast de inventarisaties werd ook opnieuw gestart met workshops rond een bepaalde soortengroep. Ook de film van Emiel Boeckx, rond dagvlinders in België, ging de grens over naar Nederland. Onze vlinderwerkgroep organiseerde in samenwerking met de Vlaamse Vlinderwerkgroep van Natuurpunt ook enkele activiteiten in Postel (nachtvlinders) en het Olens Broek (dagvlinders). Daarnaast werkten heel wat van onze leden ook mee aan de meetnetten rond dagvlinders. Ook binnen de militaire domeinen van Tielen Kamp en het Vliegveld van Weelde werden regelmatig inventarisaties gehouden. Hieronder vind je het volledig overzicht van 2017: Activiteiten Vlinderwerkkgroep Taxandria 2017 Januari: Dinsdag 24 januari 2017: Jaaroverzicht 2016 + receptie NP Museum Februari: Zaterdag 4 februari 2017: Eitjes zoeken Bruine eikenpage Weelde Zaterdag 11 februari 2017: ANKONA-studiedag Antwerpen Maart: Zondag 12 maart 2017: Rupsen zoeken van wespvlinders (Kester)+ VWG NP Zaterdag 25 maart 2017: Studiedag Gentiaanblauwtje (Neerpelt) Dinsdag 28 maart 2017: Vergadering VWG Taxandria Dinsdag 28 maart 2017 : Film dagvlinders in België van Emiel Boeckx Turnhout

Studiedag rond het Gentiaanblauwtje in Neerpelt


April: Woensdag 5 april 2017: Landschap de Liereman + uitzetten route Oranje zandoogje (meetnet) + wandeling Vrijdag 7 april 2017 :Gevlamde vlinder (Postel ) samen met VWG NP Woensdag 12 april 2017: Nachtvlinders Balderij Tielen Zondag 9 april 2017: Bijenwandeling LDL (Gilbert Loos) + VWG Dinsdag 18 april 2017: Workshop rupsen herkennen NP Museum Vrijdag 21 april 2017: Nachtvlinderinventarisatie LDL (wandeling rugstreeppadden) Maandag 24 april 2017: Rupsenwandeling kleuterschool Vosselaar Mei: Zondag 7 mei 2017: Grootenhoutbos + uitzetten route Oranje zandoogje (meetnet) + wandeling Zaterdag 13 mei 2017: Inventarisatie Postel E34/Ecoduct (o.a. Veldparelmoervlinder) Zondag 21 mei 2017: Lieveheersbeestjes LDL + VWG Vrijdag 26 mei 2017: Nachtvlinders in de Goren (Gierle)

Halvemaanvlinder - Selenia tetralunaria (imago) 2017-04-07 Postel - Reusels Bos Š Vlinderwerkgroep Taxandria


Juni: Vrijdag 2 juni 2017: Nachtvlinders Tielen heide Turnhout Zaterdag 10 juni 2017: Wespvlinders Klein Schietveld (+Atalanta en VWG NP) Vrijdag 16 juni 2017: Nachtvlinders Grootenhoutbos Dinsdag 20 juni 2017: Vergadering VWG in NP Museum (planning zomer) Donderdag 22 juni 2017: Nachtvlinders Tielen Kamp (nachtzwaluwtelling) Woensdag 28 juni 2017: Vlinderwandeling Stadsboerderij Turnhout

Wespvlinders vangen met Vlinderwerkgroep Atalanta

Juli: Zondag 2 juli 2017: Infostand + insectenwandeling aan de Klapekster(opening) Woensdag 5 juli 2017: Nachtvlinders Frans Segers Turnhout Vrijdag 7 juli 2017: Bruine eikenpage Tielen Heide / Tielen Kamp Zaterdag 8 juli 2017: Inventarisatie Olens Broek (o.a. Geelsprietdikkopje) Woensdag 12 juli 2017: Bruine eikenpage / Geelsprietdikkopje Vliegveld Weelde/Weelde statie Zaterdag 29 juli 2017: Nachtvlinders vangen LDL (Jelle Ronsmans) Zondag 30 juli 2017: Vlinderwandeling LDL (+ infostand VWG) Meetnet Oranje zandoogje (LDL = Jelle Ronsmans/ Grootenhoutbos= Eddy Devriese (15/7 – 15/8)


Augustus: Meetnet Kommavlinder Vliegveld Weelde: Verantwoordelijke Luc Van Assche Donderdag 3 augustus 2017: Meetnet Gentiaanblauwtje Zwart Water Zaterdag 5 augustus 2017: Eitjes tellen Gentiaanblauwtje Zwart Water 5/6 augustus 2017:Grote Vlinderweekend Natuurpunt Woensdag 16 augustus 2017: Lieveheersbeestjes Zwart Water – Hoogmoerheide Vrijdag 18 augustus 2017: Nachtvlinders Ravels (Nacht van de Vleermuis) Vrijdag 25 augustus 2017: Nachtvlinders Blak Beerse (Nacht van de Vleermuis) Zaterdag 26 augustus 2017: Nachtvlinders LDL (Nacht van de Vleermuis) Dinsdag 29 augustus 2017: Vergadering Vlinderwerkgroep (planning najaar)

Groot avondrood - Deilephila elpenor (imago) Foto: Emiel Boeckx 2017-07-02 Turnhout - Centrum Š Willy Ronsmans


September: Zaterdag 23 september 2017: Nachtvlinders Balderij Tielen Zondag 17 september 2017: inventarisatie Ronde Put + VogelWG Taxandria Oktober: Vrijdag 6 oktober 2017: Filmpresentatie dagvlinders bij Natuurvereniging Mark en Leij (Nl) Zaterdag 7 oktober 2017: Werkdag Zwart Water (Gentiaanblauwtje) Zondag 22 oktober 2017: Contactdag Vlaamse werkgroepen Dinsdag 24 oktober 2017: Vergadering VWG NP Museum November: Woensdag 15 november 2017: Meetnet bruine eikenpage (eitjes tellen Tielen Kamp) Vrijdag 17 november 2017 :Wintervlinderwandeling Boshuisje Ravels Dinsdag 21 november 2017: Workshop waterkevers in BC LDL Zondag 26 november 2017: Boomplanting Mevr. Van de Veldereservaat Woensdag 29 november 2017: Meetnet bruine eikenpage (eitjes tellen Tielen Kamp) December: Maandag 4 december 2017: Vergadering VWG NP Mechelen Dinsdag 12 december 2017: info-avond meetnetten + Obsmapp + Obsidentify NP Museum Turnhout

Dennenpijlstaart - Sphinx pinastri (rups) 2017-08-16 Turnhouts Vennengebied - Zwartwater Š Vlinderwerkgroep Taxandria


Meetnetten dagvlinders: We zijn nog op zoek naar kandidaten die in 2018 willen helpen bij het inventariseren van het Oranje zandoogje. EĂŠn locatie ligt in het Turnhouts Vennengebied. De andere locatie ligt in Beerse. Het Oranje zandoogje wordt om de drie jaar geteld langs een vooraf vastgelegd traject. Meer informatie kan je terugvinden op https://www.meetnetten.be/ Graag een seintje als je hieraan wil meewerken. Onze vlinderwerkgroep zal je hier uiteraard bij ondersteunen.

Oranje zandoogjes


Daar zijn de eerste soorten weer! Veel dagvlinders zal je in januari niet tegenkomen. Toch zijn er nachtvlinders die in januari al uit de pop kruipen! De eersten van het nieuwe jaar zijn de Perentak en de Kleine voorjaarsspanner. Speur de bomen af of controleer verlichte plaatsen en je komt ze misschien wel tegen!

Perentak : mannetje (links) en vrouwtje (rechts)

Kleine voorjaarsspanner : mannetje (links) en vrouwtje (rechts)

Nachtvlinders in Postel


Activiteiten januari 2018: Jaaroverzicht 2017: Datum: dinsdag 16 januari 2018 om 20.00 uur Locatie: Natuurpunt Museum Turnhout We nodigen iedereen uit op onze eerste activiteit van 2018. Zoals elk jaar blikken we terug op het voorbije werkingsjaar met heel wat mooie foto’s van onze activiteiten. Was het een succesvol jaar voor onze vlinders? Welke zeldzaamheden werden gezien? Welke activiteiten staan er in 2018 op het programma? We bieden jullie ook een hapje en een drankje aan. Graag een seintje vooraf als je aanwezig zal zijn bij willy_ronsmans@msn.com of 0495 16 96 70

Planning activiteiten voorjaar 2018: Wie graag mee de planning van het voorjaar opmaakt is al aanwezig om 19.00 uur. Alle voorstellen zijn nog steeds welkom!

Ontwerp: Emiel Boeckx

2017-1202  
2017-1202  
Advertisement