Page 1

Nieuwsbrief december 2017 Overzicht van de voorbije activiteiten

Woensdag 15 november 2017 : eitjes tellen Bruine eikenpage in Tielen Kamp Elk najaar worden de eitjes van de Bruine eikenpage geteld voor het meetnet. In Tielen Kamp is nog een mooie populatie aanwezig. Toch is het voor de meesten nog even wennen om de eitjes te vinden op de jonge eikjes. Deze eerste inventarisatie in het ANB-gdeelte leverde amper één eitje op.

110 boompjes gecontroleerd en één eitje aangetroffen!


De eer was weggelegd voor Paul die het enige eitje vond! Na het eitjes zoeken maakten we nog een wandeling door het gebied.

De Bruinrode heidelibel en de Herfstbremspanner werden nog gezien. Foto’s: Eddy Devriese


Vrijdag 17 november 2017 : Wintervlinders Boshuis Ravels We begonnen de avond met een korte presentatie over de verschillende vlinders die in november nog actief zijn. Daarna werd in de Ravels bossen een wandeling gemaakt. Door de erg lage temperaturen waren maar weinig vlinders actief. We troffen naast de kleine wintervlinders ook Roodkopwinteruil, Bosbesuil en Najaarsspanner aan. In een lege bosuilenkast vonden we ook nog een overwinterende dagpauwoog. Na de wandeling werd nog nagepraat bij een warme tas pompoensoep. Bedankt aan alle medewerkers voor een geslaagde avond! Foto’s: Emiel Boeckx

Roodkopwinteruil

Najaarsspanner

Bosbesuil

Kleine wintervlinder


Dinsdag 21 november 2017: Workshop waterkevers Onze insectenspecialisten Gilbert Loos en Jelle Ronsmans lieten de 15 deelnemers kennismaken met een minder bekende soortengroep. Na een duidelijke presentatie en het bespreken van de verschillende kenmerken kregen ze de kans om zelf aan de slag te gaan. Met determinatietabel en bino werden de waterkevers op naam gebracht. Alle deelnemers hebben weer iets bijgeleerd! De commentaren achteraf waren erg positief! In de toekomst zullen nog andere soortengroepen aan bod komen. Bedankt Gilbert en Jelle voor de erg interessante avond!

Foto’s: Jelle Ronsmans


Zondag 26 november 2017: Boomplanting Mevr. Van de Veldereservaat Ongeveer 130 natuurliefhebbers waren gisteren op post: dat verdient een welgemeende DANK U! Ongeveer 130 Natuurpuntleden, sympathisanten, nieuwkomers van de Basiseducatie Kempen (Turnhout), mensen van Den Leeuweric, jongeren uit het Asielcentrum Arendonk en medewerkers van ABN-AMRO hielpen ons om 1500 streekeigen bomen en struiken te planten in het Vandeveldereservaat. We willen al wie een steentje heeft bijgedragen tot het creÍren van dit nieuwe bos hartelijk danken. Bron: Natuurpunt Turnhoutse Kempen Foto’s: Richard Vergaelen

Ook onze Vlinderwerkgroep was vertegenwoordigd. Er werd samen met conservator Gie Lutys afgesproken om in 2018 een nachtvlinderinventarisatie te houden.


Woensdag 29 november 2017: eitjes tellen Bruine eikenpage in Tielen Kamp De tweede inventarisatie werd gehouden in het militaire gebied dat niet toegankelijk is. Samen met boswachter Kris Rombouts werd op twee locaties gezocht naar eitjes. Ditmaal hadden we meer succes met in totaal 10 eitjes. Er werden een 90-tal boompjes gecontroleerd.

Foto: Kris Rombouts Wist je dat… Onze voorzitter, Emiel Boeckx, zijn film over dagvlinder ook al in Nederland heeft laten zien? Op 6 oktober 2017 was hij te gast bij Natuurvereniging Mark en Leij. De deelnemers waren erg enthousiast! De vereniging heeft eveneens een vlinderwerkgroep: De Vlinderwerkgroep Mark & Leij is vanaf voorjaar 1998 actief en heeft zich volgende doelen gesteld: – Stimuleren van het waarnemen van vlinders en libellen in de eigen omgeving. – Gezamenlijke veldverkenningen uitvoeren. – Waarnemingen uitwisselen. – Vlinder-relevante ontwikkelingen in de regio volgen. – Vlindervriendelijke adviezen aan personen en instanties geven. In het werkgebied van Mark en Leij onderzoeken we waar welke vlinders en libellen zitten. Ieder werkgroeplid heeft daartoe een of meer kilometerhokken voor zijn/haar rekening genomen. Maar we maken ook gemeenschappelijke tochten en lopen verschillende monitoringroutes. Daarnaast proberen we de belangstelling te wekken voor insecten en vlinders in het bijzonder; o.a. door publicaties in de Mark en Leij nieuwsbrief. Coordinator: Frans Vermeer

https://www.markenleij.nl/?page_id=265


In de kijker: Vlinderwerkgroep Meanderland Vlinderwerkgroep Meanderland officialiseerde zijn werking na een fusie met "De Hooibeestjes" uit het Geelse. Daardoor zijn we nu actief in de ganse Natuurpuntregio Meanderland bestaande uit de afdelingen Balen-Nete, Geel-Meerhout, Ham en Netebronnen (=Mol en Dessel). Met de werkgroep willen we zoveel mogelijk aspecten van het vlinderen aan bod laten komen. Dit betekent alvast dat we aandacht hebben voor de kennis over en bescherming van zowel dag- als nachtvlinders. Via inventarisatie-activiteiten hopen we de soortenrijkdom van onze regio in kaart te brengen. Maar eveneens gaan we op tocht om de boeiende beestjes in al hun gedaanten te bewonderen. Heb je interesse in onze activiteiten dan kan je je inschrijven op onze nieuwsbrief. Contact: vlinderwerkgroep.meanderland@gmail.com We wensen onze buren veel succes met de oprichting van hun vlinderwerkgroep. Onze vlinderwerkgroep is altijd bereid om af en toe een gezamenlijke activiteit te organiseren.

Kromzitter - Asteroscopus sphinx (imago) 2017-11-14 Oud-Turnhout Š Guy Emsens


Activiteiten december 2017 Het vlinderjaar loopt op zijn einde! Veel valt er nu niet meer te beleven in de natuur. De meeste vlinders zijn verdwenen of hebben een schuilplaats opgezocht. Het wordt weer tijd om terug te kijken op het voorbije jaar. Reserveer alvast dinsdag 16 januari 2018 in je agenda. Dan organiseren we ons traditioneel jaaroverzicht met een mooie fotoreportage van de activiteiten uit 2017.

Toch nodigen we iedereen nog een laatste keer uit op onze laatste activiteit van dit werkingsjaar: Dinsdag 12 december 2017 : info-avond met Wim Veraghtert (NP studie) Aanvang: 20.00 uur Locatie: NP Museum Turnhout Programma: 1. Meetnetten stand van zaken 2. Obsmapp: hoe werkt dat en wat zijn nieuwe opties? 3. Obsidentify, een nieuwe app voor het herkennen van vlinders, wantsen en lieveheersbeestjes. Graag een seintje als je aanwezig zal zijn bij willy_ronsmans@msn.com of 0495 16 96 70

2017 12  
2017 12  
Advertisement