Page 1

Nieuwsbrief juni 2015

Overzicht van de voorbije activiteiten:

Dinsdag 5 mei 2015: Inventarisatie in het Prinsenpark in Retie Tijdens onze inventarisatie bezochten we enkele graslanden en heidestukjes. Het weer was niet echt goed maar toch was het de moeite waard. We vonden enkele leuke soorten waaronder Gestreept lieveheersbeestje, Prachtlynxspin en Moeraskrabspin. Ook heel wat dag- en nachtvlinders werden waargenomen. Vooral de wapendrager is een mooi voorbeeld van camouflage.

Gestreept lieveheersbeestje - Myzia oblongoguttata (imago) 2015-05-05 Retie Prinsenpark (Groendomein provincie Antwerpen - regio Kempen) Š Vlinderwerkgroep Taxandria


Prachtlynxspin - Oxyopes ramosus 2015-05-05 Retie - Prinsenpark (Groendomein provincie Antwerpen - regio Kempen) Š Vlinderwerkgroep Taxandria

Gerande spanner - Lomaspilis marginata (imago) 2015-05-05 Retie - Prinsenpark (Groendomein provincie Antwerpen - regio Kempen) Š Vlinderwerkgroep Taxandria


Wapendrager - Phalera bucephala (imago) 2015-05-05 Retie - Prinsenpark (Groendomein provincie Antwerpen - regio Kempen) Š Vlinderwerkgroep Taxandria

Rups van de Donsvlinder


Woensdag 13 mei 2015: Bijeenkomst in Bergeijk (NL)rond de Veldparelmoervlinder Een delegatie van onze vlinderwerkgroep nam deel aan een bijeenkomst van de Vlinderstichting om de uitvoeringsplannen te bespreken rond de Veldparelmoervlinder in de grensstreek. Er werd achteraf een bezoek gebracht aan de Weijerkens waar de Veldparelmoervlinder volop in grote aantallen rondvloog. Onze vlinderwerkgroep zal de vlinders aan Belgische zijde opvolgen. Bij een eerste inventarisatie werden een 60-tal vlinders genoteerd. Ook 10tallen Bonte Dikkopjes en verschillende Bonte bandspanners werden gezien.

Veldparelmoervlinders in de Weijerkens (foto: Emiel Boeckx)


Op stap in de Weijerkens (NL)

Veldparelmoervlinder duidelijk aan een opmars bezig!


Zaterdag 23 mei : DAG VAN DE BIODIVERSITEIT in DEN ROOY

Op zoek naar vlinders en insecten ( foto Emiel Boeckx )

HOOGSTRATEN - Natuurpunt heeft 42 hectare bos gekocht op wandelafstand van het dorpscentrum van Meerle. Het was privaat domein, maar zal opengesteld worden voor wandelaars. Het bosgebied is een belangrijke verbindingszone tussen een aantal grotere natuurgebieden in Nederland en België. "Het gebied is nog vrij intact, maar we gaan we het bos een beetje uitdunnen", zegt André Oomen van Natuurpunt Markvallei. "Zo kunnen de jonge inheemse boompjes meer licht en lucht krijgen." De komende maanden zal een toekomstplan gemaakt worden voor het gebied, dat opengesteld wordt voor wandelaars. "Binnen enkele maanden organiseren we onze eerste kennismakingswandelingen. Het is de eerste keer dat onze afdeling zo’n grote aankoop doet." Bron: http://www.nieuwsblad.be/cnt/blrva_01445690


Samen met NP Markvallei werd voor de eerste keer in dit nieuwe gebied geĂŻnventariseerd. We vonden heel wat leuke soorten waaronder de Kleine Herculesspanner die gebonden is aan de bosbes die er nog overal groeit.

Kleine herculesspanner - Cepphis advenaria (imago) 2015-05-23 Meerle - Den Rooy Š Vlinderwerkgroep Taxandria

Viervlek : pas uitgeslopen!


Ook nog 15 andere soorten nachtvlinders werden overdag waargenomen. Vooral de Geoogde bandspanner was massaal aanwezig. Onder de dagvlinders vermelden we de aanwezigheid van het Bont dikkopje als belangrijkste soort. Op de schermbloemen was vooral de Roodkopvuurkever erg actief.

Oranjetipje

Roodkopvuurkever


Vlinder van de maand:

mi-vlinder (Euclidia mi)

Op de voorvleugels van de mi-vlinder bevindt zich een figuur, die lijkt op het profiel van een heks. Kenmerken Voorvleugellengte: 13-16 mm. Deze uil, die in rust de vleugels vaak enigszins gespreid houdt, heeft een zwartbruine voorvleugel. In het middenveld ligt een kenmerkende grote grillige, crèmekleurig omrande vlek met daarin een duidelijke zwarte stip en een lichtgekleurde, meestal T-vormige vlek. Deze figuur lijkt op het profiel van een heks met een opvallend oog en een uitstekende neus. Vooral rondom deze figuur en aan de buitenzijde van de lichte golflijn is de vleugel enigszins grijs bestoven. Op de eveneens donkerbruine achtervleugel bevindt zich een patroon van overdwars in rijen gerangschikte, kleine crèmekleurige vlekken. Er is weinig variatie in kleur en tekening.


Gelijkende soorten Deze uil wordt soms verward met de aardbeivlinder (Pyrgus malvae), een dagvlinder met een overlappende vliegperiode (half april-eind juni) die soms in dezelfde habitat vliegt. De aardbeivlinder is echter te herkennen aan het patroon van witte vlekjes op zowel de voor- als de achtervleugel, het ontbreken van het heksenprofiel en het totaal ander vlieggedrag. Voorkomen Algemeen. Komt verspreid over het hele land voor, vooral in de duinen en op de zandgronden in het binnenland. Habitat Graslanden, heiden, bloemrijke weilanden, bosranden, wegbermen en spoordijken. Waardplanten Diverse kruidachtige planten en grassen, waaronder klaver, rolklaver, hopklaver, luzerne en kropaar.


Vliegtijd en gedrag Eind april-eind juli in één generatie; soms een partiële tweede generatie tot eind augustus. De vlinders zijn uitsluitend overdag bij zonnig weer actief en bezoeken bloemen van onder andere klaver. De vlinders zijn gemakkelijk te verstoren, waarbij ze een klein stukje vliegen en weer gaan zitten; ze zitten vaak met licht trillende vleugels op een blad.

Levenscyclus Rups: juni-september. De rups is vooral ´s nachts actief en rust overdag op de waardplant of langs een grasstengel. De soort overwintert als pop in een cocon die tussen grashalmen bevestigd is of ook wel in de grond.

Rups van de mi-vlinder Bron: Vlindernet


Fotografeer je Geelsprietdikkopjes ! De vlinderwerkgroep roept op om steeds duidelijke foto’s te nemen van de Geelsprietdikkopjes omdat er nog steeds veel foutieve waarnemingen zijn.

Geelsprietdikkopje - Thymelicus sylvestris (imago) (Pieter Vantieghem)

Kenmerken Voelspriet: Het knotsje aan het uiteinde van de voelspriet is aan de onderkant geelbruin Sterke kleurovergang aan de onderzijde van de voorvleugel Geurstreep van de man is lang en loopt niet evenwijdig aan de aders in de vleugel


Activiteiten juni 2015 Vrijdag 5 juni 2015: Nachtvlinders inventariseren in Landschap de Liereman Deze keer worden de vallen opgesteld in het moerasgedeelte van het Rode Goor (Arendonk). Mogelijk levert dit opnieuw enkele zeer interessante soorten op. Samenkomst: einde van de Bergstraat aan het infobord van het Rode Goor. Start: 21.30 uur Info: willy_ronsmans@msn.com of 0495 16 96 70

Zwarte rietprachtmot - Cosmopterix scribaiella


Dinsdag 9 juni 2015: Inventarisatie De Goren (ANB) Gierle ANB is eigenaar van een aantal erg versnipperde percelen in de Gooren in Gierle waar ze op termijn (enkele open percelen zijn binnen een tweetal jaren niet meer in gebruik bij een landbouwer ‌) graag een vlindervriendelijker beheer zou willen voeren. We gaan nu al eens kijken wat er rondvliegt en kruipt. Samenkomst: Kerk van Gierle Van daaruit carpoolen we naar de percelen in de buurt.

Uur: 13.00 – 16.00 uur Info: willy_ronsmans@msn.com of 0495 16 96 70 Graag vooraf een seintje als je graag mee op stap gaat.

Zaterdag 13 juni 2015: 1000 soortendag Ben jij een soortspecialist en graag op pad? De 1000-soortendag is sinds enkele jaren een vaste waarde in Nederland. Elk jaar verzamelen soortspecialisten zich om te focussen op verschillende soortgroepen in een topgebied. Op zaterdag 13 juni 2015 vindt de eerste grensoverschrijdende 1000-soortendag plaats in de vallei van het Merkske (Hoogstraten, Baarle-Hertog, Merksplas). Meer info en inschrijven via : http://mail.statik.be/t/ViewEmail/r/E3FD45E45A88725A2540EF23F30FEDED


Donderdag 18 juni 2015: vergadering Vlinderwerkgroep We plannen de activiteiten voor de zomermaanden juli en augustus Plaats: Natuurpunt Museum Turnhout Aanvang: 20.00 uur Iedereen van harte welkom!

Zaterdag 20 juni 2015: Inventarisatie in de Tikkebroeken

We brengen samen met Ludo Lauwen een bezoek aan dit prachtig gebied. Er zijn de voorbije jaren 27 soorten dagvlinders gezien waaronder de Kleine ijsvogelvlinder , Bont Dikkopje, Groentje , Kleine parelmoervlinder en het Heideblauwtje. Wie weet wat we nog tegenkomen? Ook zo’n 288 soorten nachtvlinders zijn in het gebied reeds gezien. Samenkomst: infobord Tikkebroeken bereikbaar via de Kluis Duur: 13.00 – 16.00 uur Info: willy_ronsmans@msn.com of 0495 16 96 70 Graag een seintje vooraf als je graag mee op stap gaat.


Nieuwe werkgroep

Beste slakkenwaarnemer, Vanaf mei kan je met de nieuwe Slakkenwerkgroep Arianta van Natuurpunt op stap. We proberen een beter beeld te krijgen van de verspreiding en de ecologie van slakkensoorten in BelgiĂŤ tijdens diverse activiteiten. Iedereen met nieuwsgierige interesse voor land- en zoetwaterslakken is welkom! Dit voorjaar en komende zomer gaan verschillende excursies door. Ook komen tijdens avondactiviteiten gastsprekers ons een beetje wijsheid bijbrengen, en gaan we aan de slag met de bino om het verzamelde materiaal te bestuderen. De activiteiten zijn gratis en staan open voor zowel beginners als gevorderden. Graag vooraf even je komst melden bij coĂśrdinator Jelle Ronsmans jelle_ronsmans@msn.com. Hij bezorgt je verder de praktische informatie. Heb je zelf een idee voor een excursie? Blijf je graag op de hoogte van komende activiteiten? Geef ons een seintje. Tot binnenkort!

Kalender voorjaar en zomer 2015 Zat 30/05 Excursie en inventarisatie van de Aa rondom Turnhout 10u-17u We gaan op zoek naar slakken die leven in de buurt van de rivier Aa. Meenemen: een schepnet, laarzen (waadpak) en lunchpakket. Afspraakplaats: Parking tegenover het Stadspark

Woe 10/06 Inventarisatie zoetwaterschorren van de Schelde 10u-17u We gaan op zoek naar slakken die leven in de zoetwaterschorren. Meenemen: Een schepnet, laarzen (waadpak) en lunchpakket. Afspraakplaats: Aan de Zilverreiger in Weert, Scheldestraat 18


Zo 21/06 Inventarisatie Antwerpse haven

10u-17u We gaan op zoek naar slakken die leven in de verschillende natuurgebieden van de Antwerpse haven. Meenemen: Een schepnet, laarzen (waadpak) en lunchpakket. Afspraakplaats: Parking Lillo Vr 26/06 Determinatieavond

20u-22u Deze avond determineren we onze vondsten van de voorbije excursies. Afspraakplaats: Natuurpunt huis, Turnhout Graatakker 11 Vr 10/07 Inventarisatie Zevenbergenbos Ranst

10u-17u We gaan opzoek naar slakken die leven in het oude Zevenbergen bos. Meenemen: Een schepnet, laarzen (waadpak) en lunchpakket. Afspraakplaats: Ingang Zevenbergenbos Wo 15/07 Infoavond slakken herkennen

20u-22u Vandaag gaan we dieper in op hoe we slakken kunnen herkennen en waar we ze allemaal vinden. Afspraakplaats: Natuurpunt huis, Turnhout Graatakker 11 Gaat door vanaf 7 deelnemers.


Gevlekte akkerslak - Deroceras reticulatum 2014-06-09 Turnhout Š Jelle Ronsmans

2015 6  
2015 6  
Advertisement