Page 1

Wykaz pracodawców, z którymi podpisano umowy 06/2012 Data wydruku 4 lipiec 2012 Program generujący Syriusz Std Nazwa raportu

Pracodawca Nr umowy

Typ

Data podpisania

Liczba Data początku stanowisk

1. F.H.U. ALVEUS S-66/2012 STAZ 27.06.2012 1 2. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej S-62/2012 STAZ 04.06.2012 1 3. KUCZ s.c. S-67/2012 STAZ 29.06.2012 1 4. Powiatowy Urząd Pracy PUP 2/2012 STAZ 22.06.2012 1 EFS-PUP-1/2012 STAZ 01.06.2012 1 5. Stolarstwo Budowlane "DREW - DOM" Sylwia Jurgas S-63/2012 14.06.2012 1 STAZ 6. URZĄD MIEJSKI NOWY TOMYŚL S-64/2012 20.06.2012 2 STAZ 7. Wojskowa Komenda Uzupełnień Nowy Tomyśl S-65/2012 STAZ 26.06.2012 1 8. ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ I-24/2012 PI 27.06.2012 1

Data końca

01.07.2012

30.09.2012

15.06.2012

15.10.2012

01.07.2012

30.11.2012

25.06.2012 04.06.2012

25.09.2012 31.10.2012

18.06.2012

18.09.2012

01.07.2012

30.11.2012

01.07.2012

30.11.2012

01.07.2012

30.06.2013

Data wywieszenia na tablicy ogłoszeń: ........................... Data zdjęcia z tablicy ogłoszeń: ................................

Wykaz%20pracodawców%20czerwiec%202012201207041108  
Wykaz%20pracodawców%20czerwiec%202012201207041108  

http://nt.pup.info.pl/getattachment/dc27516c-c21c-4fd5-8571-542530a4c705/Wykaz%20pracodawców%20czerwiec%202012201207041108.pdf

Advertisement