Page 1

STAROSTWO POWIATOWE Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu ul. Kolejowa 2, 64-300 Nowy Tomyśl, Tel./Fax (061) 44-51 500

PLAN SZKOLEŃ NA 2012r. FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY

1.

„Kurs kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz szkolenie w zakresie bezpiecznej obsługą wymiany butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia”.

Przewidywany czas trwania kursu Przewidywany termin kursu Przewidywana ilość uczestników Wymagania dotyczące kandydata

Zakres tematyczny

Szkolenie zakończone egzaminem zewnętrznym Rodzaj zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia

około 67 godzin / 2 tygodnie Kwiecień/maj 2012r. 10 osób Osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Tomyślu, wykształcenie co najmniej podstawowe, dobry stan zdrowia. Typy stosowanych wózków jezdniowych, budowa wózka, czynności kierowcy przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy z wózkami, czynności kierowcy w czasie pracy z wózkami, wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, wiadomości z zakresu bhp, praktyczna nauka jazdy, obsługa magazynu, przygotowanie kierowcy do wykonania czynności związanych z wymianą butli, pokaz przez instruktora sposobu wymiany butli gazowej, próbne wykonanie wymiany butli przez kierowcę wózka, samodzielna wymiana butli gazowej przez kierowcę wózka, omówienie i ocena przebiegu czynności wymiany butli gazowej, wiadomości o dozorze technicznym. Nie Zaświadczenie o ukończeniu kursu + zezwolenie na kierowanie wózkami jezdniowymi z napędem silnikowym


2. „Szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy”. Przewidywany czas trwania 3 tygodnie / 80 godzin kursu Przewidywany termin kursu czerwiec 2012r. Przewidywana ilość uczestników 10 osób Wymagania dotyczące Osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie kandydata Pracy w Nowym Tomyślu. Nabycie umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia. Poznanie zagadnień dotyczących rynku pracy. Zakres tematyczny Nauka i pomoc przy tworzeniu dokumentów aplikacyjnych. Aktywne poszukiwanie pracy. Szkolenie zakończone Nie egzaminem zewnętrznym Rodzaj zaświadczenia lub innego dokumentu Zaświadczenie o ukończeniu kursu + zezwolenie na potwierdzającego ukończenie kierowanie wózkami jezdniowymi z napędem silnikowym szkolenia 3. „Szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy”. Przewidywany czas trwania 3 tygodnie / 80 godzin kursu Przewidywany termin kursu październik 2012r. Przewidywana ilość uczestników 10 osób Wymagania dotyczące Osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie kandydata Pracy w Nowym Tomyślu. Nabycie umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia. Poznanie zagadnień dotyczących rynku pracy. Zakres tematyczny Nauka i pomoc przy tworzeniu dokumentów aplikacyjnych. Aktywne poszukiwanie pracy. Szkolenie zakończone Nie egzaminem zewnętrznym Rodzaj zaświadczenia lub innego dokumentu Zaświadczenie o ukończeniu kursu + zezwolenie na potwierdzającego ukończenie kierowanie wózkami jezdniowymi z napędem silnikowym szkolenia Ponadto w miarę posiadanych środków Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu będzie również organizował szkolenia indywidualne, nie ujęte w planie, ponieważ mają charakter szkoleń sporadycznych. Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się do Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu, ul. Kolejowa 2 (pokój nr 8) lub kontakt telefoniczny pod numerem 61 44 51 507.                                                                                                                                                                          DYREKTOR                                                                           Powiatowego Urzędu Pracy                                                                                  w Nowym Tomyślu                                                                                  inż. Maria Hryniak

/Plan%20szkoleń%20FP%202012  
/Plan%20szkoleń%20FP%202012  

http://nt.pup.info.pl/getattachment/badaa5cc-dc9c-416b-aad5-ef701b7f1aa4/Plan%20szkoleń%20FP%202012201202280838.doc

Advertisement