Page 1

I.PODSTAWOWE INFORMACJE O PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI 1. Imię i nazwisko właściciela (Podaj imię i nazwisko właściciela firmy): .................................. .......................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ............................................... 2. Nazwa firmy (Podaj planowaną nazwę firmy): ......................................................................... ........................................................................................................................................................ 4.Adres firmy (miejsce gdzie będzie prowadzona działalność; miejscowość ........................................................................................................... ulica.................................................................... poczta................................................................. gmina................................................................. województwo....................................................... telefon................................................................ fax........................................................................ 5.Obszar działania (Podaj obszar działania firmy: wieś/osiedle/gmina/region.): ......................... ................................................................................ ......................................................................... 6. Branża (Podaj branżę, w których twoja firma będzie działała): ............................................... .........................................................................................................................................................

II. ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ (USŁUGOWEJ) PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. Przedsięwzięcie dotyczy (Podaj szczegółowy opis.). .............................................................. ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... 2. Zasoby techniczne firmy (Jakie masz wyposażenie techniczne, aby uruchomić przedsięwzięcie: maszyny, urządzenia, budynki, itp.): ................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... 3. Zapotrzebowanie (Czego Ci brakuje, aby mogła być uruchomiona – rozszerzona działalność produkcyjna/usługowa, podaj szczegółowy opis.): ........................................................................ ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... 4. Lokalizacja przedsięwzięcia (Uzasadnij, dlaczego w tym miejscu lokujesz przedsięwzięcie. Podaj informacje dotyczące pomieszczeń, ich wyposażenia, własności i infrastruktury ułatwiające prowadzenie przedsięwzięcia.): .................................................................................. ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... 5. Zasoby siły roboczej (Czy planujesz kogoś zatrudniać? Jeśli Tak to jakich pracowników będziesz zatrudniać? Z jakimi kwalifikacjami ? Jak i gdzie znajdziesz takich pracowników?): ............................................................................................................................. ........................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... 6. Kwalifikacje właściciela (Kto będzie kierował firmą? Podaj kwalifikacje właściciela.): ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... 7. Doświadczenie (Jakie jest Twoje doświadczenie, które będzie pomocne w prowadzeniu firmy?): ........................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................

8. Proces wytwórczy (Jak zorganizujesz proces wytwórczy? Co będziesz produkować, podaj asortyment.):................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... . ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... 9. Organizacja pracy (Kto będzie produkował – świadczył usługi, zmianowość, sezonowość, itp.): ................................................................................................................................................ ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... 10. Pracownicy (Jakich będziesz zatrudniał pracowników – stałych/sezonowych?): ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... 11. Sprzedaż (Kto zajmie się sprzedażą towarów?): ...................................................................... ......................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................


12. Zakup surowców i usług (Jak będzie zorganizowany zakup surowców i usług?): ................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... 13. Księgowość (Jak zostanie zorganizowana księgowość? (księgowość uproszczona, ryczałt, czy zasady ogólne) Czy skorzystasz z usług biura obrachunkowego?): ......................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... 14. Reklama (Czy zamierzasz się reklamować? Jeśli tak to w jaki sposób? Kto i jak będzie prowadził reklamę?): ...................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... 15. Ustalenie cen, tryb i zasady (Kto i jak będzie ustalał ceny produktów/usług?): ..................... ......................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................

III. PLAN DZIAŁANIA MARKETINGOWEGO. ( OCENA RYNKU ) 1. Cele marketingowe (Co planujesz osiągnąć po rozpoczęciu działalności: wejść z nowym produktem (usługą) i opanować rynek, wejść w lukę na rynku ze swoim produktem konkurencyjnym, itp.): ................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... 2. Okazje i zagrożenia ( Jakie okazje i sprzyjające warunki do działania widzisz ? Jakie są jednocześnie zagrożenia?): ............................................................................................................ ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... 3. Konkurenci (Kim są twoi najwięksi konkurenci? Jaka jest konkurencja na Twoim rynku?): ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... 4.. Słabe strony konkurencji (Jakie są słabe strony konkurencji? Dlaczego nie boisz się konkurencji?): ................................................................................................................................ . ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... 5. Mocne strony konkurencji (Mocne strony konkurencji. Dlaczego konkurencja Ci zagraża?): ......................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................


......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... 6. Słabe strony zamierzonej działalności (Podaj słabe strony Twojej zamierzonej działalności. Czego boisz się w zetknięciu z rynkiem?): ...................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... 7. Mocne strony Twojej zamierzonej działalności (Podaj mocne strony Twojej zamierzonej działalności . Czego nie obawiasz się mimo konkurencji na rynku?): ........................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... 8. Dostawcy (Czy masz potencjalnych dostawców produktów i usług, które będą Ci potrzebne do prowadzenia przedsięwzięcia (surowce, transport, odbiór odpadów itp.) Dołącz listy intencyjne dostawców o zakresie współpracy jeśli takie posiadasz): ............................................ ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... 9. Słabe strony dostawców (Jakie są słabe strony Twoich dostawców? Co grozi ci ze strony dostawców?): ................................................................................................................................. . ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... 10. Ich mocne strony (Wymień mocne strony dostawców. Dlaczego masz pewność, że Cię nie zawiodą?): ...................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... 11. Odbiorcy (kim będą Twoi odbiorcy? Załącz listy intencyjne potwierdzające gotowość odebrania produktów/usług jeśli je posiadasz): ................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... 12. Słabe strony odbiorców (Jakie są słabe strony Twoich odbiorców? Na czym polega zagrożenie z ich strony ?): .............................................................................................................. ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... 13. Ich mocne strony (Wymień mocne strony odbiorców. Dlaczego jesteś pewien, że produkt zostanie odebrany przez nich ?): .................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................


14. Rozmiary rynku (Podaj obszar, który będzie rynkiem zbytu Twoich produktów/usług: gmina, województwo, region, kraj, rynki zagraniczne.): ............................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... 15. Klienci (Na ile oceniasz liczbę podstawowych klientów? Kto będzie Twoja główną klientelą?): ..................................................................................................................................... . ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... 16. Motywacja inwestycji (Dlaczego uważasz, że firma którą zamierzasz otworzyć osiągnie wystarczająco duży rynek zbytu?): ................................................................................................. ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... 17. Rozwój przedsiębiorstwa (Jakie firma ma zamiary co do rozwoju? Jak firma chce się rozwijać samodzielnie przez wzrost sprzedaży, różnorodność produktów (usług) - opisać zaplanowane warianty) : ................................................................................................................ ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................

..................................... (podpis wnioskodawcy)

/Plan%20marketingowy%20przed  
/Plan%20marketingowy%20przed  

http://nt.pup.info.pl/getattachment/ad7bb70c-7342-4a17-858d-bbb2d74d0848/Plan%20marketingowy%20przedsięwzięcia201103291346.doc

Advertisement