Page 1

PUP PP – 5022/04/EFS/12

Nowy Tomyśl, dn. 03.09.2012r.

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu informuje, iż w dniu 03.09.2012r. w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 /Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm/ na zakup usługi szkolenia „Kurs operatora wózka widłowego z bezpieczną obsługą wymiany butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia” dla 15 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Tomyślu współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projekt systemowy „Inwestycje w Kapitał Ludzki podstawowym gwarantem sukcesu”, podpisano umowę dotyczącą organizacji w/w szkolenia z:

PRIMUS Krzysztof Krysztofiak Ul. Kopernika 2c/6 64-500 Szamotuły

DYREKTOR Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu inż. Maria Hryniak

Kurs%20operatora%20w%C3%B3zka%20wid%C5%82owego%20-%20EFS201209031142  
Kurs%20operatora%20w%C3%B3zka%20wid%C5%82owego%20-%20EFS201209031142  

http://nt.pup.info.pl/getattachment/3d8fa3d5-c648-43fc-99de-5d3536cd4d84/Kurs%20operatora%20w%C3%B3zka%20wid%C5%82owego%20-%20EFS20120903114...

Advertisement