Page 1

STAROSTWO POWIATOWE Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu ul. Kolejowa 2, 64-300 Nowy Tomyśl, Tel./Fax (061) 44-51 500

PUP PP – 5021/01/12

Nowy Tomyśl, dn. 21.03.2012r.

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu informuje, że w dniu 21.03.2012r. w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego z obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy na zakup usługi szkolenia „Kurs tatuażu” dla 1 osoby bezrobotnej zarejestrowanej

w

Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Tomyślu w ramach środków Funduszu Pracy podpisano umowę dotyczącą organizacji w/w szkolenia z:

Placówka Kształcenia Ustawicznego Akademia Zdrowia i Urody ul. Św. Jerzego 6/10 61-546 Poznań

DYREKTOR Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu inż. Maria Hryniak

Kurs%20tatua%C5%BCu201203281305  

http://nt.pup.info.pl/getattachment/2c36b4a5-1dee-4e0a-bc11-4f07aecffe85/Kurs%20tatua%C5%BCu201203281305.doc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you