Page 1

NZOZ Nowy Szpital w Wąbrzeźnie

Bezpieczeństwo i zaufanie


NZOZ Nowy Szpital w Wąbrzeźnie

Jesteśmy szpitalem niepublicznym, od 2008 r. działającym w ramach Grupy Nowy Szpital. Naszą misja jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa osobom potrzebującym opieki medycznej. W Nowym Szpitalu najważniejszy jest pacjent, dlatego nieustannie pracujemy nad poprawą jakości usług medycznych. Charakterystyka szpitala: • 4 oddziały szpitalne (123 łóżka) • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy • Dział Diagnostyki Laboratoryjnej; • Pracownia Rentgenodiagnostyki; • Pracownia USG • Pracownia Endoskopii

• • • •

Pracownia Rehabilitacji; Dział Pomocy Doraźnej; Zespoły Ratownictwa Medycznego; 2 poradnie (ogólna i dziecięca) w ramach podstawowej opieki zdrowotnej; • 12 poradni specjalistycznych;

Co warto wiedzieć? • Posiadamy nowoczesny sprzęt RTG, USG, laparoskop, histeroskop, aparaty Holtera. • Oferujemy diagnostykę i leczenie przy pomocy aparatów endoskopowych • Zabiegi chirurgiczne są wykonywane m.in. przy pomocy mało inwazyjnych metod laparoskopowych; • zabiegi ginekologiczne są wykonywane również histeroskopowo i laparoskopowo, • realizujemy programy profilaktyki m.in.: chorób układu krążenia i raka szyjki macicy • oferujemy bezpłatne leczenie w ramach kontraktu z NFZ, wszystkim zainteresowanym, w razie potrzeby, oferujemy również usługi płatne. Zapraszamy do korzystania z naszych usług


Dysponujemy dobrze wyposażonymi oddziałami, nowoczesnym sprzętem i wykwalifikowaną kadrą

„Nowy sprzęt – nowa jakość” NZOZ Nowy Szpital w Wąbrzeźnie realizuje projekt „Podniesienie i poprawa jakości świadczonych usług poprzez zakup sprzętu medycznego” będący częścią Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Całość inwestycji opiewa na 2,7 mln zł, unijne dofinansowanie to 1,7 mln zł. Pierwszym efektem tego przedsięwzięcia jest zakup laparoskopu z końcówką chirurgiczną i ginekologiczną, histeroskopu i lamp operacyjnych wykorzystywanych na Bloku Operacyjnym oraz aparatu RTG dla Pracownii RTG i aparatów Holtera (m.in. z możliwością 24godzinnego pomiaru ciśnienia tętniczego) dla Oddziału Chorób Wewnętrznych. Sprzet ten już służy pacjentom Nowego Szpitala w Wabrzeźnie. Do końca 2010 r. planowany jest zakup aparatu USG z kolorowym Dopplerem, aparatu do znieczulania, czterech kardiomonitorów, dwóch stołów operacyjnych oraz stacj centralnego monitorowania, umożliwiającej presonelowi szpitala monitorowanie z jednego miejsca stanu pacjentów. W dalszej kolejności zaplanowano zakup m.in. aparatu RTG ramię C, stomatologicznego aparatu RTG, respiratora, nowoczesnego gastroskopu i kolonoskopu oraz automatycznej myjni do endoskopów. W ostatnim etapie zakupów z udziałem środków unijnych wyposażana będzie Pracownia Rehabilitacji. W Nowym Szpitalu w Wąbrzeźnie pojawią się wówczas nowoczesne sprzęty m.in. do elektroterapii, laseroterapii, magnetoterapii, krioterapii, aparat do leczenia ultraźwiękami, terapii ciepłem oraz hydroterapii.


ODDZIAŁY SZPITALNE Oddział Chorób Wewnętrznych (60 łóżek) tel. 56 689 17 27 Na oddział przyjmowani są chorzy kierowani przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, zespoły ratownictwa medycznego lub tacy, którzy zgłoszą się samodzielnie i u których występuje zagrożenie życia. Na oddziale leczone są osoby dorosłe z takimi schorzeniami jak: zawał mięśnia sercowego, choroby układu krążenia wymagające specjalistycznego leczenia, powikłane zapalenie płuc, ciężkie zaburzenia układu oddechowego, choroby układu pokarmowego wymagające precyzyjnej diagnostyki, ciężkie zatrucia alkoholem i lekami. Oddział dysponuje bieżnią do prób wysiłkowych, dwoma holteremi EKG i holterem ciśnieniowym. Ponadto w diagnostyce korzysta ze szpitalnej Diagnostyki Laboratoryjnej, Pracowni USG i Endoskopii oraz Pracowni RTG. Oddział Chirurgii Ogólnej (30 łóżek)

tel. 56 689 17 31

Oddział Chirurgiczny przyjmuje zarówno pacjentów kierowanych na planowe zabiegi przez lekarzy, jak pacjentów trafiających do szpitala w trybie nagłym. Zajmuje się głównie schorzeniami gastroenterologicznymi (schorzeniami jamy brzusznej). Oddział Chirurgiczny dysponuje nowoczesnym laparoskopem do operacji małoinwazyjnych (np. operacje pęcherzyka żółciowego). Wykonuje szeroką diagnostykę i zabiegi przewodu pokarmowego (gastroskopia, kolonoskopia), Operowani są również pacjenci z przepuklinami w technice beznapięciowej. Ponadto wykonywane są operacje tarczycy, żylaków oraz nowoczesne techniki operacyjne owrzodzeń goleni. Pacjenci pooperacyjni przebywają w nowoczesnej sali wybudzeń. Zakład Opiekuńczo–Leczniczy (45 łóżek)

tel. 56 689 17 71

W ZOL przebywają pacjenci, którzy ukończyli proces intensywnego leczenia szpitalnego, lecz ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności nie są zdolni do samodzielnego życia. Rozumiejąc, że bliscy nie zawsze są w stanie zapewnić bezpieczeństwo i opiekę w środowisku domowym, oferujemy pobyt w ZOL. Podopieczni mają zapewnioną całodobową opiekę pielęgniarską i lekarską. Zapewniamy rehabilitację dostosowaną do stanu pacjenta. Dysponujemy specjalistycznym sprzętem wspierającym pracę fachowego personelu np. uniwersalny gabinet usprawniania leczniczego, pionizator, laser terapeutyczno–biostymulacyjny oraz zintegrowany system do higieny osobistej. Osobom unieruchomionym w łóżku zapewniamy materace przeciwodleżynowe.


Oddział Położniczo-Ginekologiczny (22 łóżka)

położnictwo, tel. 56 689 17 90 ginekologia, tel. 56 689 17 58

Położnictwo oferuje: • prowadzenie porodów fizjologicznych (siłami natury) i w znieczuleniu zewnątrzoponowym (na życzenie pacjentki) • prowadzenie ciąż ryzyka (zagrażające poronienia, porody przedwczesne, nadciśnienie w ciąży) • obserwację dobrostanu płodu (wykonywanie badań KTG) • diagnostykę USG ciąży. Ginekologia wykonuje: nowoczesne operacje w technice małoinwazyjnej: • operacje torbieli jajnika w technice laparoskopowej; • zabiegi histerioskopii diagnostycznej i operacyjnej (polipy macicy, mięśniaki podśluzówkowe, zrosty wewnątrzmaciczne, przerost błony śluzowej macicy); • operacje laparoskopii diagnostycznej(endometrioza, diagnostyka niepłodności, • leczenie zespołów bólowych miednicy małej); • operacje LAVH (przezpochwowe wycięcie macicy wspomagane laparoskopowo); • laparoskopowe operacje mięśniaków podsurowicówkowych. Poza tym wykonujemy inne operacje ginekologiczne brzuszne i pochwowe oraz drobne zabiegi diagnostyczne i lecznicze. W najbliższej przyszłości planujemy rozszerzenie zakresu usług o leczenie pacjentek dotkniętych wysiłkowym nietrzymaniem moczu.

Oddział Neonatologiczny (11 łóżek)

tel. 56 689 1799

Oddział Neonatologiczny (Noworodkowy) realizuje usługi medyczne pierwszego stopnia opieki neonatologicznej, które obejmują opiekę nad noworodkiem donoszonym (powyżej 37 tygodnia ciąży, a w niektórych przypadkach młodsze). Oddział zajmuje się noworodkami zdrowymi, ale prowadzi uważne obserwacje ewentualnych patologii, które leczy na miejscu albo w razie potrzeby wysyła do ośrodków wyższego stopnia referencyjności. Wszystkie noworodki otrzymują szczepienia przeciwko gruźlicy i żółtaczce zakaźnej oraz mają przeprowadzone badania słuchu metodą otoemisji. Mają także wykonywane badania przesiewowe w celu wykrycia rzadkich zespołów chorobowych, które wymagają leczenia zaraz po urodzeniu (fenyloketonuria, hypotyreoza, mukowiscydoza).


Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna Rejestracja – parter przychodni, tel. 56 689 17 44 Rejestracja telefoniczna lub bezpośrednia od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 18.00.

Poradnia Ogólna

tel. 56 689 17 38

Poradnia Dziecięca

tel. 56 689 17 59

Poradnia Ginekologiczno–Położnicza

tel. 56 689 17 76

Poradnia Chirurgiczna Ogólna

tel. 56 689 17 36

Poradnia Chirurgii Urazowo–Ortopedycznej

tel. 56 689 17 72

Poradnia Pulmonologiczna

tel. 56 689 17 60

Poradnia Okulistyczna

tel. 56 689 17 30

Poradnia Otolaryngologiczna

tel. 56 689 17 38

Poradnia Psychiatryczna

tel. 56 689 17 56

Poradnia Psychologiczna

tel. 56 689 17 32

Poradnia Diabetologiczna

tel. 56 689 17 59

Poradnia Dermatologiczna

tel. 56 689 17 32

Poradnia Endokrynologiczna

tel. 56 689 17 59

Poradnia Rehabilitacyjna

tel. 56 689 17 59

Gabinet Zabiegowy

tel. 56 689 17 29

Punkt Szczepień

tel. 56 689 17 22

Pracownia Rehabilitacji (czynna od poniedziałku do piatku)

tel. 56 689 17 89

Pracownia Rehabilitacji przeprowadza zabiegi w zakresie: • elektroterapii (diadynamik, jonoforeza, ultradźwięki, interdyn itp.), • leczenia ciepłem (okłady parafinowe kończyn i kręgosłupa), • leczenia polem magnetycznym małej i wysokiej częstotliwości (terapuls, diatermia), • laseroterapii, • inhalacji górnych dróg oddechowych, • masaży ręcznych oraz masaży wirowych kończyn dolnych i górnych • terapii manualnej kręgosłupa i kończyn, • kinezyterapii (ćwiczenia wszystkich części ciała). Prowadzimy rehabilitację dzieci z niedoborem ruchowym.


Badania diagnostyczne Dział Diagnostyki Laboratoryjnej

tel. 56 689 17 91

Laboratorium oferuje badania w kierunku schorzeń układu krążenia, schorzeń wątroby, nerek, w kierunku osteoporozy, chorób alergicznych oraz komplet badań przed zabiegiem chirurgicznym. Usługi komercyjne świadczone są po konkurencyjnej cenie. Wąbrzeskie laboratorium uczestniczy w krajowej i międzynarodowej kontroli jakości badań. Pracownia Rentgenodiagnostyki (RTG) tel. 56 689 17 45 Pracownia mieści się w budynku głównym szpitala, na parterze. Wykonuje się tu badania radiograficzne z zakresu radiologii konwencjonalnej oraz zdjęcia stomatologiczne wewnątrzustne. Katalog wykonywanych usług jest dostępny u technika dyżurnego w pracowni. Na przełomie 2009 i 2010 roku pracownia została doposażona w nowoczesny aparat rentgenowski, którego zakup jest dofinansowany z unijnej dotacji. Wyremontowano pomieszczenia pracowni i przygotowano kabinę dla pacjentów. Dzięki tej inwestycji poprawiła się jakość świadczonych usług medycznych. Sprzęt jest wyposażony między innymi w stół ruchomy, co umożliwia łatwe osiągnięcie wymaganej do zdjęcia pozycji leżącego na stole pacjenta. Pracownia USG tel. 56 689 17 98 Pracownia mieści się w budynku Oddziału Wewnętrznego szpitala, na parterze. Wykonuje badania USG z zakresu ginekologii i położnictwa. Ponadto w pracowni wykonywane są USG: jamy brzusznej, naczyń (kolorowy Doppler), badania echokardiograficzne, tarczycy, jąder, badanie główki noworodków oraz badania sonomammograficzne. Pracownia Endoskopii tel. 56 689 17 87 Pracownia mieści się w budynku Przychodni Rejonowo–Specjalistycznej. Wykonuje się w niej badania górnego odcinka przewodu pokarmowego (gastroskopia) i dolnego odcinka przewodu pokarmowego (kolonoskopia).


Targowa

Mick

Żeglars ka

1 Maja

Matejki

ta

Matejki

owa jazd Prze

Jezioro Frydek

jki

Mate

Żeromskiego

Kopernika

1 Maja

Partyzan

Wolności

Górna

Chełm

Bernarda

Dolna

ińska

Mickiewicza

ska

za

Chełmiń

iewic

Jezioro Zamkowe

Staszica

Wolności

m sk i Że ro

go

w

kie

istów

ńs

Legio n

tó nis gio Le

nia

szy Pru

26 Stycz

eg o

o eg

ski

zyń

s Pru

StraSżtra acża kacka

Hellera

Grupa Nowy Szpital jest nowatorskim, w warunkach polskiej opieki medycznej,, projektem biznesowym, polegającym na skutecznym przekształceniu zadłużonych i deficytowych szpitali publicznych w efektywne i nowoczesne placówki, świadczące pacjentom ubezpieczonym bezpłatne usługi medyczne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Już pierwsze doświadczenia w przekształcaniu i zarządzaniu szpitalami pokazały, że warto wykorzystać sprawdzone rozwiązania w kolejnych placówkach. W ten sposób powstała firma sieciowa, skupiająca kilka przekształconych w spółki szpitali. Grupa Nowy Szpital działa w strukturze holdingowej, w której najważniejszą spółką jest Grupa Nowy Szpital Sp. z o. o. oraz wspierający zarządzanie Zakład Usług Konsultingowych Know How.

NZOZ Nowy Szpital w Wąbrzeźnie ul. Wolności 27, 87-200 Wąbrzeźno województwo kujawsko-pomorskie tel. 56 688 17 25 sekretariat.wabrzezno@nowyszpital.pl www.wabrzezno.nowyszpital.pl www.nowyszpital.pl

Nowy Szpital w Wąbrzeźnie  
Nowy Szpital w Wąbrzeźnie  

broszuraszpitala

Advertisement