Page 1

Nowy Szpital – Zawsze w pogotowiu!

W tym roku Przystanek Woodstock upłynie nam pod hasłem „Zawsze w pogotowiu”. Przekazujemy nim jasno: jesteśmy, czuwamy, w razie potrzeby pojawimy się szybko i udzielimy profesjonalnej pomocy. Nowy Szpital w Kostrzynie i Grupa Nowy Szpital od 4 lat wspierają Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy podczas kolejnych Przystanków Woodstock. Rozumiemy, jak niesamowitym przedsięwzięciem jest „najpiękniejszy festiwal na świecie”. I jeśli tylko możemy pomóc – pomagamy. W dniach festiwalu nie myślimy o urzędnikach, którzy nie zawsze rozumieją czym jest Woodstock i że trzeba zrobić wszystko co tylko możliwe, aby wraz z innymi służbami zapewnić bezpieczeństwo setek tysięcy uczestników imprezy. Robimy to co do nas należy. Przyjmujemy każdą osobę, potrzebującą pomocy medycznej, całkowicie bezpłatnie. Taka jest filozofia Nowego Szpitala: chcemy zapewniać bezpieczeństwo zdrowotne każdej osobie, która trafi pod nasze skrzydła. Na co dzień realizujemy tę misję wobec 630 tys. osób – mieszkańców województwa lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, a od niedawna również dolnośląskiego. Grupa Nowy Szpital zmienia publiczny sektor ochrony zdrowia. Współpracuje z samorządami w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Wspiera je w zakresie zapewnienia równego dostępu do bezpłatnych świadczeń medycznych. Przejmuje zarząd nad szpitalami samorządowymi i kontynuuje ich działalność medyczną w zakresie nie mniejszym niż jednostki publiczne Chcemy, aby pacjenci z mniejszych miejscowości mieli szerszy dostęp do usług medycznych, mogli się leczyć blisko miejsca zamieszkania, w komfortowych warunkach, przy pomocy nowoczesnych metod, przez specjalistów, dla których medycyna jest pasją. Działanie w ramach sieci ma przede wszystkim ułatwiać pacjentom z innych regionów dotarcie do naszych najlepszych specjalistów.

Zawsze świeże informacje o tym jak wygląda Przystanek Woodstock od strony Nowego Szpitala są dostępne na www.woodstock.nowyszpital.pl Dyżur prasowy w imieniu Nowego Szpitala na Przystanku Woodstock pełni: Renata Szczepocka, koordynator Marketingu i PR, Grupa Nowy Szpital rszczepocka@nowyszpital.pl tel. 512 425 927

Przystanek Woodstock jest dla Nowego Szpitala ogromnym wysiłkiem nie tylko organizacyjnym, ale i finansowym. Na szczęście są osoby, które są gotowe wesprzeć nas w tym. Dziękujemy serdecznie Burmistrzowi Kostrzyna nad Odrą, że znalazł pieniądze również na to, by sfinansować częściowo zabezpieczenie medyczne miasta.

W związku z zabezpieczeniem medycznym XVII Przystanku Woodstock wsparli nas rzeczowo:


NOWY SZPITAL NA XVI PRZYSTANKU WOODSTOCK

Służby medyczne są w pełnej gotowości. Przygotowane najlepiej w historii dotychczasowych Przystanków Woodstock. 212 osób, wśród których są lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni. 19 ambulansów i 6 pojazdów terenowych. Nowy Szpital w Kostrzynie od 3 sierpnia przechodzi na festiwalowy tryb pracy. Szpital polowy rozstawiony. 2 sierpnia odbyły się odprawy służb medycznych, zabezpieczających tegoroczny Przystanek Woodstock. Jako pierwsza, odprawa na polu festiwalu. Następna – w kostrzyńskiej kręgielni – dla zespołów ratownictwa stacjonujących w mieście, patrolujących wodę oraz pracujących w zwiększonej obsadzie Izby Przyjęć Nowego Szpitala w Kostrzynie nad Odrą. Nad całością, organizacyjną pieczę sprawuje Sergiusz Darłak. Dla niego 8 Przystanek Woodstock. – Główne kierunki zabezpieczenia to Plac Woodstock, Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą, miasto i woda – wyjaśniał podczas odprawy. Na placu festiwalu w odniesieniu do ubiegłych lat zmienia się to, że jest tylko jeden stacjonarny punkt medyczny polowy (Oaza). Natomiast pozostałe punkty mają charakter mobilny. Szefem woodstockowego szpitala polowego jest dr n. med. Sybilla Brzozowska, na co dzień kierownik pogotowia Nowego Szpitala w Nakle i Szubinie. Na Przystanku Woodstock pracuje od wielu lat. Zmianą jest również to, że pacjenci, wymagający dłuższej opieki, będą transportowani do Nowego Szpitala (ul. Narutowicza 6). Nowy Szpital w Kostrzynie podczas Przystanku Woodstock pracuje w specjalnym, festiwalowym trybie. Co to oznacza? Przede wszystkim zwiększoną obsadę kadrową. Podwójne dyżury lekarskie i pielęgniarskie na Izbie Przyjęć. 24-godzinna praca poradni chirurgicznej. Wolne łóżka na wszystkich oddziałach. Pełna gotowość bloku operacyjnego. Zapasy leków, środków jednorazowych, materiałów szewnych, gazów medycznych, środków dezynfekcyjnych, w ilościach wystarczających dla półmilionowego miasteczka, rozbijającego się właśnie na polu woodstockowym. W szpitalu mieści się też stanowisko koordynacji zespołów ratowniczych pracujących w ramach zabezpieczenia. Izba Przyjęć Nowego Szpitala w Kostrzynie przekształciła się w Szpitalny Odział Ratunkowy, w prawdziwym znaczeniu tego słowa. Na parterze szpitala wydzielono obszary: segregacyjny, reanimacyjny, urazowy oraz trzy obszary obserwacyjne. Łącznie zabezpieczono 12 łóżek intensywnego nadzoru (na co dzień są 2) Specjalnie na dni festiwalowe sprowadzono dodatkowy sprzęt. W szpitalnych korytarzach jeszcze jest cicho. Ale czuje się atmosferę oczekiwania na pierwszych pacjentów. Na mieście wyznaczono 4 punkty medyczne. Najważniejszy, przy dworcu PKP, pracuje 24 godziny na dobę. Pozostałe zlokalizowane są przy ul. Sportowej w okolicach cmentarza, na parkingu przy sklepie Tesco oraz przy parku, rondo w rejonie centrów handlowych. Praca na poszczególnych punktach rozpoczynać się będzie o godzinie 10.00 a kończyć o godzinie 19.00. Taki system organizacji pracy podyktowany jest faktem, iż uczestnicy, którzy w ciągu dnia odpoczywają, zwiedzają czy też robią zakupy wracają w godzinach popołudniowych z powrotem na plac Woodstockowy. Jak co roku wzmocnieniu ulega zabezpieczenie odcinka rzeki Warty i Odry, w związku z dość dużą liczbą osób, które kąpią się w miejscach niebezpiecznych i niedozwolonych tj: nurt Warty oraz okolice mostów, stwarzając zagrożenie dla swojego życia i zdrowia. Nad bezpieczeństwem tych osób po raz kolejny czuwać będą ratownicy WOPR z Kostrzyna, oraz ratownicy wodni z Niemiec (ASB). Podobnie jak w ubiegłym roku na wodzie dyżur pełnić będzie również kostrzyńska karetka wodna z obsadą mieszaną – ratowników WOPR oraz ratowników medycznych pracujących na zabezpieczeniu. Wszystkie zespoły będą pozostawać do dyspozycji przez 24 godziny na dobę, natomiast dyżury pełnić będą w godzinach od 9.00 do godziny 19.00.

Aby wesprzeć Nowy Szpital, do Kostrzyna przyjechali ratownicy, pielęgniarki, lekarze z Polski i Niemiec, aby podjąć się pracy podczas tegorocznego XVII Przystanku Woodstock 2011. Większość z nich pracuje na zasadzie wolontariatu. Wśród oraz zespoły ratownictwa medycznego pracujące na co dzień w naszych szpitalach w Nakle i Szubinie. Są to również przedstawiciele organizacji społecznych: Obrony Cywilnej, SKSR, Sztabu Ratownictwa z Koszalina, WOPR, DLRG, ASB, OC. Podobnie jak miało to miejsce w 2010 do zabezpieczenia miasta skierowane zostały również zespoły wojskowej służby zdrowia – GZM z Międzyrzecza, GZM ze Świętoszowa oraz GZM z Czerwieńska. W tym roku zabezpieczenie jest przygotowywane w dużo większym zakresie aniżeli miało to miejsce w latach ubiegłych – mówi Małgorzata Kosiewicz – dyrektor Nowego Szpitala w Kostrzynie nad Odrą. - Po raz pierwszy odpowiadamy we współpracy z Fundacją za pracę szpitala polowego na terenie imprezy. Jest to ogromne przedsięwzięcie, które mamy nadzieję po raz kolejny zostanie zrealizowane w najlepszy z możliwych sposobów.

Biuro prasowe Nowego Szpitala: Renata Szczepocka, rszczepocka@nowyszpital.pl, 512 425 927

Grupa Nowy Szpital sp. z o.o. ul. Dubois 27, 71-610 Szczecin

Sekretariat tel/fax. 91 814 02 26

NIP: 852-25-21-104 REGON: 320411400

KRS: 0000253238 Kapitał zakładowy: 750 000 zł

grupa@nowyszpital.pl www.nowyszpital.pl

TECZKAprasowaWoodstock2011  

Grupa Nowy Szpital zmienia publiczny sektor ochrony zdrowia. Współpracuje z samorządami w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Wspiera j...