Nowy Obywatel 11(62) Zima 2013

Page 1

nr 11 (62) zima 2013 cena 15 zł

(w tym 5% VAT)

Europa 5,5 EUR USA 7 USD ISSN 2082-7644 INDEX 361569

PISMO NA RZECZ SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ

DO NUMERU BROSZURA LUDWIKA KRZYWICKIEGO „TAKIMI BĘDĄ DROGI WASZE”