Page 2

nowy czas | maj 2018 (nr 232)

Z nap rawdę wiel kich, po siada my  tyl ko jed ne go wro ga – czas. 

Znakomity rysunek Andrzeja Krauzego na okładce „Nowego Czasu” z czerwca ubiegłego roku (po którym nastąpiła długa przerwa wydawnicza), mógł okazać się profetyczny. Zamieściliśmy go z okazji otrzymania przez Andrzeja Krauzego nagrody i w natłoku czynności przedprocesowych nie dostrzegliśmy jego symboliki, tak bardzo związanej z naszą trudną sytuacją. W wytoczonym nam przez Jana Serafina procesie w High Court broniliśmy wolności słowa. Wygraliśmy sprawę o zniesławienie. Uderzenie Serafina, wspomaganego przez pewne środowiska polonijne, nie zniszczyło „Nowego Czasu”, czego najlepszym dowodem jest ten poprocesowy numer. „Nowy Czas” nie zniknął z rynku wydawniczego. O procesie z powodów proceduralnych do tej pory nie pisaliśmy.

nowy czas 63 King’s Grove, London SE15 2NA Tel.: 0207 3588406 REDAKTOR NACZELNY: Grzegorz Małkiewicz (g.malkiewicz@nowyczas.co.uk) REDAKCJA: Teresa Bazarnik (t.bazarnik@nowyczas.co.uk), Jacek Ozaist, Roman Waldca; WSPÓŁPRACA: Małgorzata Bugaj-Martynowska, Joanna Ciechanowska, Krystyna Cywińska, Adam Dąbrowski, Irena Falcone, Włodzimierz Fenrych, Maria Kaleta, Marcin Kołpanowicz, Andrzej Krauze, Andrzej Lichota, Wacław Lewandowski, Sławomir Orwat, Janusz Pierzchała, Anna Ryland, Wojciech A. Sobczyński, Dawid Skrzypczak, Ewa Stepan

DZIAŁ MARKETINGU: 0779 158 2949 marketing@nowyczas.co.uk

Joseph Conrad

Nie chcieliśmy wykorzystywać oczywistej przewagi medialnej, ale i bez tego o naszym losie było głośno w polskim Londynie. Teraz też jest głośno na prawniczych stronach internetowych (wystarczy wpisać w Google Serafin v. Malkiewicz). Dziękujemy naszym Czytelnikom za moralne i finansowe wsparcie, za obecność na sali sądowej. Zwycięstwo w procesie cywilnym to, niestety, jeszcze nie koniec sprawy. Nadal musimy walczyć o egzekucję wyroku (czyli zwrot naszych kosztów), co niestety związane jest z kolejnymi wydatkami. Sam proces był bardzo kosztowny, ale jako pismo nie mogliśmy bez obrony własnego imienia złożyć broni. Wydając „Nowy Czas”, rzadko prosiliśmy o wsparcie finansowe, inwestując spore zasoby prywatne w pismo, które stało się własnością nas wszystkich. Wierzę, że w tej trudnej sytuacji Czytelnicy „Nowego Czasu” wesprą nasze działania, a zwycięstwo „Nowego Czasu” nie będzie pyrrusowe. Grzegorz Małkiewicz *** Jeśli ktoś z Czytelników chciałby nas wesprzeć, prosimy o wpłaty na konto CZAS Publishers Ltd: nr konta: 83304639 Sort code: 20-66-51 lub przesłanie na adres redakcji czeku wystawionego na CZAS Publishers Ltd 63 Kings Grove, London SE15 2NA

W numerze:

» 10

»26

Adam Dąbrowski

Maja Cybulska

Mamy Brytanię w kieszeni

Wiersz: Westminster Bridge

» 11

» 27

Dawid Skrzypczak

Ze szkicownika Marii Kalety

May wymięka

Ambasada USA

» 12-13

» 28

Bogdan Dobosz

Joanna Ciechanowska

Minęło kilka miesięcy

Have you seen the Comet?

» 14

» 29

Grzegorz Małkiewicz

Oleńka Hamilton

Demokracja policyjna

Spirit of Chopin

» 15

» 30-31

Krystyna Cywińska

Ewa Stepan

Odpowiedź na pytanie

Ref-ren i jego „Czerwone maki”, które… zakwitły nocą

Wacław Lewandowski

O dobroci

Agata Szwedowicz

» 16 Piórem i pazurem

„Trylogia ukraińska” Józefa Łobodowskiego po raz pierwszy wydana w Polsce

V.Valdi

» 33

Durniejemy

Michał Piętniewicz

» 17

Krytyk historycznego kontekstu

Andrzej Lichota

Grzegorz Małkiewicz

Kronikarz, świadek i uczestnik

» 34

» 18-19

Krzysztof Masłoń

Aleksandra Solarewicz

Antoni Krauze

» 03

Moja Szkocja

Stefan Lipiński

» 20-21

Polak, który poczuł zew oceanów i ustanowił rekord świata

» 04—05 Grzegorz Małkiewicz

Elżbieta Lewandowska

» 22 Anna Ryland

» 06

Joanna Ciechanowska

Adam Dąbrowski

No pants, no lies

Dwa światy

Social and Legal Justice!

» 8-9 WYDAWCA: CZAS Publishers Ltd © nowyczas

Teresa Halikowska-Smith

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam i ogłoszeń oraz zastrzega sobie prawo do niezamieszczenia ogłoszenia.

Dialog Kochanowskiego z Szekspirem…

Włodzimierz Fenrych

Arkadiusz Chudziński

» 36 Grzegorz Małkiewicz

Janusz Wacław Cywiński

Beskidzkie inspiracje

» 23

Kevin A. Hayes

» 35

60-lecie APA

Zwyciężył „Nowy Czas”

» 07

» 32

» 24 Małgorzata Sady

„Guybal Wahazar” Witkacego i „Vahazar” Themersonów w Royal College of Art

» 25 Wojciech A. Sobczyński

Na huśtawca czasów

» 37 Ewa Stepan, Antoni Krzyżewski

Grzegorz Stachurski

» 38-39 Włodzimierz Fenrych

Zranione Kolano Wydanie dofinansowane w ramach współpracy ze Stowrzyszeniem „Wspólnota Polska” ze środków Senatu RP w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2018 r.

Nowy Czas 05/2018  

Polish magazine published in London

Nowy Czas 05/2018  

Polish magazine published in London