Page 1

NOWINY z GMINY BIULETYN

INFORMACYJNY

GMINY

ZGORZELEC

Białogórze • Gozdanin • Gronów • Jędrzychowice • Jerzmanki • Kostrzyna • Koźlice Koźmin • Kunów • Łagów • Łomnica • Niedów • Osiek Łużycki • Pokrzywnik • Przesieczany Radomierzyce • Ręczyn • Sławnikowice • Spytków • Tylice • Trójca • Żarska Wieś magazyn BEZPŁATNY ISSN 2450-4750

Kolejne drzewka owocowe posadzono w GozdaninieStrona 7 

Grudzień 2019 (NR 50)

Spotkanie wigilijne dla osób starszych i samotnych

Andrzejkowy Turniej Szkół Podstawowych

Mikołajki w naszej gminie

Strona 10Strona 12


QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

Wydawca: PIRMAKS Sp. z o.o. z siedzibą w  Pieńsku Redakcja: 59-900 Zgorzelec ul. Warszawska 14/42 Redaktor Naczelny: Mariola Kochanowska - Stępień Druk: Drukarnia TOP DRUK

2

NOWINY z GMINY grudzień 2019 e-wydanie: www.issuu.com/nowinyzgminy


Nasza gmina

Święta to My Wydaje się, że wszyscy wiemy jak mają przebiegać nasze rodzinne święta. Co ugotować, jak przybrać choinkę i własny dom. Coraz bardziej zachęcają nas kolorowe reklamy w sklepach czy telewizji. Jednak muszę się Państwu przyznać, że wielokrotnie słyszę jak różnie oceniane jest dzisiejsze świętowanie. Wspominam Boże Narodzenie z przeszłości i zdecydowanie twierdzę, że dzisiaj to całkiem coś innego, bo każde święta są inne. Inny jest bigos, barszcz, pierogi czy sałatki. Pamiętajmy także, że kiedyś byliśmy młodsi, inne były nasze oczekiwania i powody do radości, sukcesem były udane zakupy szynki, cytrusów i słodyczy. Myślę jednak, że nie o to chodzi. Inność świąt zawarta jest bardziej w  nas. Dzisiaj, w  świecie, w  którym zawsze

za czymś gonimy, najważniejsze jest dążenie do spędzenia świąt w jak najszerszym gronie rodzinnym. Kiedyś o to bardzo dbano. Było to ważniejsze niż suto zastawiony stół wigilijny. Postarajmy się zapomnieć o złych i trudnych dla rodziny chwilach. Wspominajmy radosne momenty, które towarzyszyły nam przez lata. Zaśpiewajmy wspólnie kolędy, okazujmy sobie wzajemnie, że się kochamy, szanujemy i że jesteśmy rodzinną wspólnotą. Popatrzmy w przyszłość, gdzie jest miejsce dla każdego, gdzie możemy wspaniale się uzupełniać i wspierać. Pomyślmy także o  tych, którzy w  naszym sąsiedztwie mieszkają i nie ma im kto pomóc. Pomoc nie zawsze wymaga pieniędzy. Można podwieźć sąsiada na zakupy, pomóc przystroić choinkę, upiec wspólnie placek. Takie wsparcie służy również nam, bo każdy z nas potrzebuje kontaktu z innym człowiekiem. Najbliżsi nam są członkowie rodziny i przyjaciele, nie zapominajmy jednak o tych, z którymi spędzamy bardzo dużo czasu każdego roboczego dnia, o  znajomych z  pracy. Atmosfera świąteczna i w tym gronie jest ważna. Tu również zapomnijmy o złych chwilach, spójrzmy na wspólną przyszłość bez złości i z chęcią wzajemnej życzliwości. Jeśli to się nam uda też będzie nam przyjemniej i z większą ochotą wrócimy do pracy, atmosfera w pracy ma znaczący wpływ na życie rodzinne. We wszystkich działaniach pamiętajmy, że nie ma nic bardziej świątecznego niż uśmiech, który oczywiście, powinien nam towarzyszyć nie tylko od święta. Jeżeli jednak przygotowujemy się do Bożego Narodzenia bez uśmiechu, nie możemy liczyć na poczucie gwiazdkowej atmosfery. Śmiejmy się jak najwięcej i szukajmy małych powodów do radości. Nie zapominajmy również o świątecznej muzyce, która powinna towarzyszyć nam już w okresie przedświątecznym. Chyba każdy z nas ma swój ulubiony repertuar gwiazdkowy? Świąteczne piosenki, kolędy, pastorałki, to podstawowy składnik Bożonarodzeniowego klimatu. Tradycyjnie święta to czas, kiedy możemy zwolnić tempo i odpocząć. Jest to dobry moment, żeby wprowadzić jakieś zmiany? Wyhamować, zrezygnować z czegoś, zmienić proporcje. W  okresie świątecznym wiele dzieje się wokół nas, spotkania rodzinne zakupy, wyjazdy, wspomnienia. Co roku święta też są inne ale nie znaczy że gorsze. Czy będą radosne zależeć będzie nie od ilości potraw ale od naszego nastawienia. To od nas zależy, czy jedynie ulegniemy magii Bożego Narodzenia, czy będziemy chcieli zmienić nastawienie i popracować nad sobą również wtedy, gdy świąteczna aura zniknie. Święta to My, a  Boże Narodzenie, to nowa rzeczywistość! Piotr Machaj grudzień 2019

NOWINY z GMINY

3


Aktualności

50 Numer „Nowiny z Gminy” i STOP!!!

P

rzedstawiamy Państwu 50-ty, jubileuszowy numer ”Nowiny z Gminy". Jesteśmy razem już ponad cztery lata. Przez 50 miesięcy, bez przerwy, przekazywaliśmy Państwu informacje z  życia naszej gminy. To duży wysiłek, którego podjęliśmy się dla Państwa. Nie ukrywamy, że cały zespół redakcyjny czynił to z  przyjemnością i  społecznie. Dzisiaj rozumiemy bardzo dobrze trudną sytuację finansową spowodowaną ograniczeniem środków finansowych przekazywanych samorządom z  budżetu centralnego. Rozumiemy, że o  wiele ważniejsze jest utrzymanie na odpowiednim poziomie naszych placówek i działań w sferze socjalnej, edukacji oraz zakończenie rozpoczętych inwestycji. Zawieszamy wydawanie biuletynu, ale już teraz intensywnie pracujemy, nie. Apelujemy do naszych czytelników, by nie przerwać informowania Państwa by częściej niż kiedykolwiek zaglądali na o najważniejszych wydarzeniach w gmi- stronę gminy www.gmina.zgorzelec.pl,

o wszystkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco. Marek Wolanin

Pasowanie na Przedszkolaka w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Osieku Łużyckim wszystkich gości rozpoczął się występ. Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności oraz poziom wiedzy jaki zdobyły w przedszkolu, dając tym samym dowód jak dużo już potrafią. Po części artystycznej, dzieci złożyły ślubowanie, Dyrektor szkoły Beata Aniszkiewicz dokonała uroczystego pasowania każdego dziecka na przedszkolaka. Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia przedszkolaki otrzymały dyplomy i  upominki. Po części oficjalnej wszyscy goście wraz z dziećmi mogli skosztować przepysznego tortu i ciast. W  imieniu Wójta Gminy Zgorzelec w uroczystości wzięła udział Naczelnik Wydziału Oświaty i  Promocji Barbara Mędrek-Rutowicz. Dyrekcja składa serdeczne podziękowania wszystkim Rodzicom za zaangażowanie w  przygotowanie uroczystości. Źródło: Szkoła Podstawowa listopada br. w  oddziale szyńskiego w Osieku Łużyckim w grupie im. Kornela Makuszyńskiego przedszkolnym Szkoły Pod- ,,Pszczółek” odbyła się uroczystość pasow Osieku Łużyckim stawowej im. Kornela Maku- wania na przedszkolaka. Po przywitaniu

22 4

NOWINY z GMINY

grudzień 2019


Aktualności

P

Szlachetna paczka

racownicy Urzędu Gminy Zgorzelec już po raz kolejny dołożyli swoją cegiełkę do akcji pn. „Szlachetna paczka”, która jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych projektów społecznych w Polsce. Akcja polega na pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Pracownicy Urzędu przy wsparciu osób współpracujących z urzędem i przyjaciółmi zorganizowali paczki dla wybranych dwóch rodzin z regionu. W tegorocznej edycji „Szlachetnej Paczki” udało się zakupić obuwie i ubrania dla całej rodziny, zapas środków czystości oraz kosmetyków, zapas suchej żywności, artykuły szkolne, zabawki dla dzieci, lodówkę, pralkę oraz tonę peletu. Wszystkie zgromadzone rzeczy zostały przekazane do magazynu „Szlachetnej Paczki” mieszczącego się

w Centrum Handlowym Plaza, a następnie za pośrednictwem wolontariuszy trafiły do wybranych rodzin. Mamy nadzieję, że przekazane podarki pozwolą poczuć magię świąt i rozjaśnią trudny czas obdarowanym. Wszystkim zaangażowanym w organizację paczki serdecznie dziękujemy!

Bezpieczeństwo w okresie jesienno zimowym - zajęcia profilaktyczne

O

becna pora roku i panujące warunki atmosferyczne skutkują dodatkowymi zagrożeniami i  niebezpieczeństwami. W  Szkołach Podstawowych w  Trójcy, Łagowie i Jerzmankach uczniowie uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych pn. "Bezpieczeństwo w okresie jesienno - zimowym", które przeprowadzili strażacy z OSP w Trójcy. Podczas zajęć poruszono szereg zagadnień związanych z zagrożeniami w życiu codziennym. Jednym z tematów podejmowanym było niebezpieczeństwo wynikające między innymi z zabawy na zamarzniętych akwenach wodnych.

Jest to bardzo duże zagrożenie dla dzieci jak i dorosłych. W  trakcie spotkania odbył się również pokaz m.in. środków gaśniczych, czujek dymu i  tlenku węgla. Strażacy omówili zalety stosowania czujek dymu i tlenku węgla w domu podczas trwającego sezonu grzewczego oraz przedstawili sposób postępowania w sytuacji zagrożenia, przypomniano numery alarmowe i zasady udzielania pomocy medycznej. Dyrektorzy szkół dziękują strażakom z  OSP z  Trójcy za przeprowadzenie zajęć edukacyjno – profilaktycznych i dotychczasową współpracę. grudzień 2019

NOWINY z GMINY

5


Aktualności

XVI Sesja Rady Gminy Zgorzelec

25

niczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłalistopada br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy cania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i  goZgorzelec odbyła się XVI Sesja Rady Gminy Zgodziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych rzelec. w jednostkach organizacyjnych w Gminie Zgorzelec, Na początku sesji w  imieniu Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Monika Kieliś poinformo- - zmiany uchwały dot. zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydakwała o  działaniach dot. Gminnej Karty Dużej Rodziny. Setycznych, wychowawczych i  opiekuńczych nauczycielom, kretarz Anna Demuth-Majda i Przewodnicząca Rady Gminy którym powierzono stanowiska kierownicze w  szkołach Zgorzelec Anna Rakoczy przedstawiły informację dotycząi przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zgorzelec, cej analizy oświadczeń majątkowych, Wójt Gminy Zgorzelec Piotr Machaj przedłożył sprawozdanie z działalności między - przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych części obręsesjami. bów geodezyjnych w Gminie Zgorzelec. Podczas obrad przyjęto uchwały w sprawie: - uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Jędrzychowice, - zmiany uchwały dot. przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Tylice, - przyjęcia Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy Zgorzelec za lata 2017-2018, - programu współpracy Gminy Zgorzelec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok, - ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, - stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum im. Sybiraków w Jerzmankach, - zmiany uchwały dot. Regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasad6

NOWINY z GMINY

grudzień 2019


Aktualności

Kolejne drzewka owocowe posadzono w Gozdaninie

W

sobotę 16 listopada br. w Gozdaninie Sołtys wraz z mieszkańcami posadzili prawie 100 drzew owocowych. Posadzone drzewa owocowe stanowią trzon odmian tradycyjnych występujących na Dolnym Śląsku. Dzięki temu nie tylko będą stanowić świetny pożytek dla pszczół, ale również pozytywnie wpłyną na bioróżnorodność regionu. Część drzewek została sfinansowana przez Powiatowe Koło Pszczelarzy w Zgorzelcu. Podczas sadzenia obecny był Radosław Rodziewicz - Prezes Powiatowego Koła Pszczelarzy. Pozostałe drzewka trafią do okolicznych miejscowości i szkół na terenie powiatu zgorzeleckiego. Realizacja zadania możliwa była dzięki dofinansowaniu ze strony Powiatu Zgorzeleckiego w ramach projektu pn.: „Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni – zakup roślin bylin, kłączy, krzewów i drzew miododajnych.”

Zbiórka charytatywna w Łagowie

2

grudnia br. w Łagowie odbyła się zbiórka charytatywna na rzecz podopiecznych Domu Dziecka „Nadzieja” w Jeleniej Górze. Mieszkańcy Łagowa przynieśli zabawki, ubrania, kosmetyki, artykuły szkolne i plastyczne. Akcja została przeprowadzona z inicjatywy Sołtysa i Rady Sołeckiej. Dzięki ofiarności darczyńców zbiórkę można uznać za udaną. Zgromadzone dary zostały zawiezione przez Panią Monikę Kapciak. Organizatorzy akcji składają serdeczne podziękowania wszystkim zaangażowanym w zbiórkę.

grudzień 2019

NOWINY z GMINY

7


Aktualności

Spotkanie wigilijne dla os

C

zas świąt Bożego Narodzenia to czas magiczny, czas wybaczania, spotkań, dzielenia się opłatkiem, obdarowywania prezentami. Samotne święta są bardzo trudnym okresem dla tych, którzy je przeżywają. 5 grudnia w Pałacu w Łagowie seniorzy i osoby samotne wraz z zaproszonymi gośćmi uroczyście po raz 28 obchodzili spotkanie wigilijne połączone z  opłatkiem, wieczerzą oraz kolędowaniem. W  spotkaniu udział wzięło blisko 100 osób starszych, samotnych i  niepełnosprawnych ze  wszystkich miejscowości Gminy Zgorzelec. Tradycyjnie jak co roku Wójt Gminy Zgorzelec Piotr Machaj złożył wszystkim obecnym serdeczne życzenia wszelkiej

8

NOWINY z GMINY

grudzień 2019

pomyślności, podkreślił także, że takie spotkania od wielu lat są dobrą tradycją w naszej gminie. Ksiądz Dziekan Dekanatu Zgorzeleckiego Jan Kułyna wspólnie ze wszystkimi zebranymi odmówił modlitwę. Przy płonących świecach i dźwiękach kolęd nastąpiło dzielenie się opłatkiem oraz degustacja świątecznych potraw. Spotkanie swoim występem uświetnił Zespołu Pieśni i Tańca „Lusatia” z Osieka Łużyckiego, który wykonał nastrojowe kolędy. Oprócz stołów zastawionych potrawami wigilijnymi na uczestników wigilii czekały paczki świąteczne. Organizatorem spotkania był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu przy współudziale Gminnego Ośrodka Kultury w Zgorzelcu z/s w Radomierzycach.


Aktualności

sób starszych i samotnych

grudzień 2019

NOWINY z GMINY

9


Aktualności

Biblioteki:

Biblioteka w Łagowie Poniedziałek, piątek 800 – 1600 Wtorek1000 – 1800 Czwartek900 – 1700 Biblioteka w Jerzmankach Wtorek1430 – 1830 Czwartek1430 – 1730 Piątek1400 – 1700

Mikołajki 2019

Biblioteka w Jędrzychowicach Poniedziałek1100 – 1800 Wtorek, środa 800 – 1600 Czwartek1000 – 1700 Biblioteka w Trójcy Poniedziałek - piątek

900 – 1500

Biblioteka w Radomierzycach Poniedziałek730 – 1530 Wtorek, czwartek 1000 – 1800 Piątek800 – 1600 Biblioteka w Żarskiej Wsi Poniedziałek1500-1900 Środa1400-1700 Piątek1300-1600

Osiek Łużycki

Radomierzyce

Świetlice:

Świetlica Białogórze Poniedziałek - czwartek

1800 - 2000

Świetlica Gronów Poniedziałek, środa

1600 - 1800

Świetlica Gozdanin nieczynna Świetlica Jerzmanki nieczynna Świetlica Jędrzychowice Zajęcia rękodzieła dla kobiet Poniedziałek1830 - 2030 Zajęcia świetlicowe, multimedialne, bilard Wtorek1700 - 1900 Aerobik Środa1800 - 1900 Zajęcia świetlicowe, multimedialne, bilard Czwartek1700 - 1900 Świetlica Kostrzyna Środa, piątek

Gry, zabawy 1700 - 1900

Świetlica Koźlice Środa, piątek

Gry, zabawy 1700 - 1900

Świetlica Koźmin Wtorek, czwartek

Zajęcia świetlicowe 1600 - 2000

Świetlica Kunów Poniedziałek, środa, piątek

1700 - 1900

Świetlica Łagów Aerobik Wtorek 1830 - 1930 Czwartek1700 - 1800 Zajęcia plastyczne Środa 1700 - 1930 Świetlica Łomnica Piątek, sobota

Gry, zabawy 1600 - 1800

Świetlica Przesieczany Wtorek, czwartek, sobota

Gry, Zabawy 1800 - 2000

Świetlica Radomierzyce Piątek Teatr Tańca 1800 - 2100 Gry i zabawy Sobota1700 - 2000

10 NOWINY z GMINY

grudzień 2019

Przesieczany

Lodowisko ŁOŚ w Łagowie

Trójca


Aktualności

M

ikołajki to polska nazwa święta obchodzonego ku czci Świętego Mikołaja, biskupa Miry. Współcześnie obchodzone są 6 grudnia i obfitują w wiele przyjemności, a przede wszystkim w prezenty. Tradycją jest, że tego dnia obdarowuje się dzieci słodyczami, zabawkami czy książkami. W miejscowościach naszej gminy również obchodziliśmy mikołajki, które cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród dzieci jak i dorosłych.

Świetlica Ręczyn Zajęcia Świetlicowe Poniedziałek, środa, piątek 1600 - 1900 Świetlica Spytków Zajęcia świetlicowe Poniedziałek, Środa, Piątek 1600 - 1900 Sławnikowice Remiza OSP Wtorek, czwartek, piątek

Gry, Zabawy 1600 - 1800

Osiek Łużycki SP Joga Poniedziałek, Środa, Piątek 1800 - 1930 Trójca Remiza OSP Areobik Poniedziałek1800 - 1900 Świetlica Tylice Nieczynna

Białogórze

Świetlica Żarska Wieś Próby zespołu Kwiatowianki Środa1700 - 2000 Szkoła Podstawowa w Żarskiej Wsi Aerobik Poniedziałek1730 - 1830

Siłownie Wiejskie: Siłownia Białogórze Poniedziałek - czwartek

1800 - 2000

Siłownia Gronów Poniedziałek, środa

1600 - 1800

Siłownia Gozdanin nieczyyne

Sławnikowice

Tylice

Jerzmanki Szkoła Podstawowa nieczyyne Siłownia Jędrzychowice Wtorek, czwartek

1700 - 1900

Siłownia Kostrzyna Środa, piątek

1700 - 1900

Siłownia Koźlice Środa, piątek

1700 - 1900

Siłownia Koźmin Wtorek, czwartek

1600 - 2000

Siłownia Kunów Poniedziałek, środa, piątek

1700 - 1900

Siłownia Łagów Poniedziałek, środa, piątek

1700 - 2000

Siłownia Łomnica Piątek, sobota

1600 - 1800

Siłownia Przesieczany Wtorek, czwartek, sobota

1800 - 2000

Siłownia Radomierzyce Poniedziałek, środa, sobota

1700 - 2000

Siłownia Ręczyn Poniedziałek, środa, piątek

1600 - 1900

Siłownia Sławnikowice Wtorek, czwartek, piątek

1600 - 1800

Siłownia Spytków Poniedziałek, środa, piątek

1600 - 1900

Siłownia Trójca Poniedziałek, środa, piątek

1700 - 1900

Siłownia Tylice nieczyyne Gozdanin

Jędrzychowice

Siłownia Żarska Wieś Wtorek, czwartek

grudzień 2019

1700 - 1900

NOWINY z GMINY 11


Aktualności

Andrzejkowy Turniej Szkół Podstawowych o Puchar Wójta Gminy Zgorzelec

27

listopada w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Jerzmankach odbył się VIII Andrzejkowy Turniej Szkół Podstawowych o  Puchar Wójta Gminy Zgorzelec. W  turnieju uczestniczyli przedstawiciele Szkół Podstawowych z Łagowa, Osieka Łużyckiego, Trójcy oraz Żarskiej Wsi. Zebrani na szkolnej sali gimnastycznej uczestnicy turnieju mieli do wy-

konania zadania sprawnościowe i zręcznościowe. Dzieci wykazały się dużą kreatywnością i chęcią do podejmowania kolejnych wyzwań. Tryumfatorami tegorocznej edycji zostali uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Osadników Wojskowych w Trójcy. Wójt Gminy Zgorzelec Piotr Machaj wręczył Puchar zwycięzcom oraz podarunki dla wszystkich uczestników turnieju.

Nowe przejście dla pieszych w Tylicach

W

miejscowości Tylice powstało nowe przejście dla pieszych. Przez wiele lat na prośbę mieszkańców Wójt Gminy Zgorzelec zabiegał do Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego o  wykonanie przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej relacji Zgorzelec – Mała Wieś Dolna. Po wielu rozmowach, wizjach terenowych i  pismach do poprzednich władz, dopiero teraz udało się znaleźć rozwiązanie by powstało bezpieczne przejście przez jezdnię. Wójt Piotr Machaj kieruje podziękowania dla Starosty Zgorzeleckiego za pomoc i zaangażowanie się w sprawę. Teraz mieszkańcy mogą bezpiecznie korzystać z infrastruktury drogowej.

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Kunowie

R

ozpoczęto prace budowlane związane z realizacją zadania pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Kunowie”. Prowadzona inwestycja przyczyni się do wybudowania pierwszego etapu budowy rozdzielczej sieci wodociągowej Ø 90 oraz grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej Ø200 wraz z odgałęzieniami wody i kanalizacji sani12 NOWINY z GMINY

grudzień 2019

tarnej do granicy nieruchomości umożliwiając podłączenie mieszkańców ul. Lipowej z przyległymi działkami. Inwestycja realizowana w  formie zaprojektuj i  wybuduj przez Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych „INSBUD” Sp. z o.o. ul. Podwale 12A, 59-900 Zgorzelec za kwotę 830.656,42 zł.


Aktualności

Szybkie tempo budowy świetlicy w Tylicach ganizując zajęcia dla młodzieży, imprez oraz festynów. Nowa świetlica będzie pełnić rolę miejsca spotkań mieszkańców, integracji oraz wypoczynku. Dodajmy, że inwestycja jest możliwa dzięki pomocy finansowej ze środków Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z którego pozyskano środki w kwocie 500.000 tys. zł. Operacja pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Tylicach” mająca na celu bezpośredni rozwój infrastruktury kulturalnej poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Tylice. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez utworzenie miejsca spotkań mieszkańców wsi Tylice. Efektem operacji będzie zwiększona liczba korzystających ze świetlicy wiejskiej i jest odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania społeczności lokalnej” . Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej na rzecz Rozwoju minny Ośrodek Kultury w Zgorzelcu z/s w Radomie- Obszarów Wiejskich jako operacji typu „Inwestycje w obiekty rzycach uprzejmie informuje, iż realizacja inwesty- pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe cji pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w  Tylicach” po usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Prograuzyskaniu decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 nabiera tempa. Po wykonaniu stóp fundamentowych trwają prace przy budowie ścian fundamentowych, a  szybkie tempo robót przyczyni się do wybudowania długo oczekiwanej placówki kulturalno-oświatowej umożliwiającej społeczności sołectwa Tylice na efektywnym spędzaniu wolnego czasu, or-

G

Nowy Żłobek „Muchomorek” w Jędrzychowicach

S

zybkie tempo robót budowlanych przyczynia się do w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki ukończenia w  terminie i  z  zachowaniem napiętego nad dziećmi w wieku do 3 lat „Maluch +” edycja 2019. harmonogramu realizacji inwestycji związanej z budoWójt Gminy Zgorzelec i Dyrektor Gminnego Żłobka w Jęwą budynku żłobka w Jędrzychowicach. Na docieplonej eledrzychowicach informują, że w połowie stycznia rozpoczwacji położono strukturę wieńcząc obraz całego budynku. nie się rekrutacja do nowo wybudowanego żłobka. NowoWewnątrz budynku na ukończeniu są prace związane z ukłaczesny obiekt doskonale wyposażony rozpocznie swoja daniem tynków na ścianach oraz montowane są parapety. działalność wiosną. Obiekt zaplanowano dla 60 dzieci. Wykonawca uporał się ze wszystkimi robotami zewnętrznyZ  zasadami i  dokładnymi terminami rekrutacji będzie mi przy budowie żłobka przed nadejściem niskich temperamożna zapoznać się na stronie internetowej gminy Zgotur, które mogły by uniemożliwić zakończenie robót w zaplarzelec www.gmina.zgorzelec.pl oraz www.krasnoludki. nowanym terminie. gmina.zgorzelec.pl Zainteresowanych prosimy o systemaDofinansowanie w wysokości 1 320 000 zł pozyskane tyczne zapoznawanie się z komunikatami. z funduszu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej grudzień 2019

NOWINY z GMINY 13


Aktualności

Kolejne spotkanie Partnerów Projektu Witka-Smeda

15

listopada br. w siedzibie CRT Radomierzyce odbyło się spotkanie Partnerów projektu pn. „WitkaSmeda – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego – etap I”. Partnerami w  projekcie są Gmina Sulików, Miasto Zawidów, Obec Ĉernousy oraz Partner Wiodący Gmina Zgorzelec. Głównymi tematami poruszonymi na spotkaniu były: podsumowanie i  omówienie dotychczasowych działań w projekcie, promocja oraz zmiany techniczne warunkujące prawidłową realizację projektu względem inwestycji Gminy Zgorzelec w postaci mola, które

zostało zmienione z dwupoziomowego na jednopoziomowe. Aktualnie Gmina Zgorzelec przygotowuje dokumentacje celem przeprowadzenia postępowania przetargowego w  najbliższym czasie. Omawiano również udział w targach, które odbędą się w lutym we Wrocławiu, gdzie Partnerzy projektu wystawią się ze swoim projektem Witka-Smeda. Program Interreg V-A Republika Czeska-Polska. Projekt pn. „Witka-Smeda – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego – etap I” (Cz.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001245), współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

12 - DNIOWE KOLONIE

DĄBKI oraz ROWY CENA:

1675 złotych www.wakacjepirmaks.pl

PIRMAKS

Kolonie

14 NOWINY z GMINY

WWW.WAKACJEPIRMAKS.PL TEL. 515 739 220

grudzień 2019

ORGANIZATOR: PIRMAKS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W PIEŃSKU BIURO: UL. WARSZAWSKA 14/42 59-900 ZGORZELEC


Informator Urząd Gminy 

Szkoły i przedszkola

Telefony alarmowe

Wójt Piotr Machaj Z-ca Wójta Marek Wolanin Sekretariat tel. 75 775-60-16 Centrala tel. 75 772-14-00 e-mail: gmina@gmina.zgorzelec.pl

Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Jerzmankach 59-900 Zgorzelec Jerzmanki 43 e-mail: szkola@spjerzmanki.pl tel./faks: 75 77 811 78 dyrektor - Renata Mikołajów

Numer Alarmowy 112 Pogotowie Ratunkowe: tel. 999, 75 775 22 22 Straż Pożarna: tel. 998, 75 775 11 45 Policja : tel. 997, 75 6494200 Pogotowie Energetyczne: tel. 991 : 75 7756801 Awarie wodociągowe: 75 64 807 68 Pogotowie Gazowe: 992, 75 7722300 Placówka Straży Granicznej tel. 75 7797200 Zimowe utrzymanie dróg: 757721435, 669040693

Numery wewnętrzne Sekretarz Gminy 75 772-14-20 Skarbnik Gminy 75 772-14-17 Biuro Rady Gminy i Komisji 75 772-14-21 Wydział Finansów i Planowania 75 772-14-23, 75 772-14-25 Kasa 75 772-14-29 Wydział Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej 75 772-14-31 Wydział Organizacyjny 75 772-14-27, 75 772-14-45 Ewidencja Ludności 75 772-14-44 Wydział Inwestycji i Drogownictwa 75 772-14-34, 75 772-14-35 Wydział Oświaty i Promocji 75 772-14-30 Gminne Centrum Reagowania 75 772-14-27

Skład Rady Gminy Anna Rakoczy - przewodnicząca Grzegorz Miłoszewicz - wiceprzewodniczący Remigiusz Brzęk - wiceprzewodniczący Józef Dziurman Marcin Dziurman Arkadiusz Furmaniak Joanna Krawczak Piotr Kuśta Przemysław Moczkodan Karolina Słomka-Majkut Jan Swacha Halina Szeremeta Józef Ściebura Jadwiga Traczyk Adam Turczyn

Sołtysi Gminy Zgorzelec Białogórze Andrzej Majewski tel. 513 558 614 Gozdanin Jan Zatylny tel. 601 717 836 Gronów Wojciech Dobrołowicz tel. 510 702 699 Jędrzychowice Krystyna Radzięta tel. 603 683 246 Jerzmanki Dariusz Świątek tel. 888 509 373 Kostrzyna Danuta Iwaniec tel. 535 273 001 Koźlice Stanisław Kolenda tel. 601 275 155 Koźmin Jan Swacha tel. 798 311 720 Kunów Bożena Mularczyk-Rabikotel. 663 890 422 Łagów Piotr Kuśta tel. 886 711 651 Łomnica Genowefa Pasek tel. 513 034 404 Osiek Łużycki Henryk Pałys tel. 886 800 072 Pokrzywnik Bronisław Wojtków tel. 602 344 482 Przesieczany Marzena Bodo tel. 509 695 541 Radomierzyce Mariusz Wajda tel. 605 045 525 Ręczyn Małgorzata Brzęk tel. 512 133 780 Sławnikowice Karolina Słomka-Majkut tel. 608 332 405 Spytków Ewa Kurdziel tel. 538 104 327 Tylice Bogusława Pomorska tel. 502 125 156 Trójca Anna Jaskuła- Kronkowskatel. 668 535 520 Żarska Wieś Edmund Buko tel. 600 635 582

Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Łagowie Łagów, ul. Szkolna 2 59-900 Zgorzelec e-mail: sp.lagow@wp.pl tel.: 75 77 15 969, wew. 21, 22, 23 Dyrektor - Sylwia Słabicka

Kościoły i msze święte Białogórze Kościół filialny p.w. św. Andrzeja Boboli Msze święte: Niedziela: 10.15 Dni powszednie (poniedziałek) 17.00

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Osieku Łużyckim Osiek Łużycki 56 59-900 Zgorzelec e-mail: sposieksekretariat@poczta.onet.pl tel./fax.: 75 77 18 195 dyrektor - Beata Aniszkiewicz

Gronów Kościół filialny p.w. NMP Królowej Korony Polskiej Msze święte: Niedziela 10:00 Czwartek 18:00 (czas letni), 16:00 (czas zimowy)

Szkoła Podstawowa im. Osadników Wojskowych w Trójcy Trójca 77 59-900 Zgorzelec e-mail: sptrojca@wp.pl tel.: 75 77 18 326 dyrektor - Katarzyna Skowrońska Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żarskiej Wsi Żarska Wieś 32 59-900 Zgorzelec e-mail: spzarska@interia.pl tel./fax: 75 77 18 554 dyrektor - Bożena Pawełek Publiczne Przedszkole  „Krasnoludki” w Jędrzychowicach tel.: 75 64 084 78 e-mail: krasnoludki@gmina.zgorzelec.pl dyrektor - Barbara Kowalczyk

Gminny Ośrodek Kultury w Zgorzelcu z/s w Radomierzycach Radomierzyce 40 59-900 Zgorzelec e-mail: sekretariat@gokzgorzelec.pl tel./fax (75)77 525 59 NIP: 615-18-14-399 Dyrektor -Małgorzata Korelin

Centrum Rekreacyjno - Turystyczne Radomierzyce 76 59-900 Zgorzelec Tel. +48757210506, e-mail: crt@gmina.zgorzelec.pl Dyrektor - Mirosław Celuch

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec e-mail: gopszgorzelec@wp.pl Tel./fax. (75) 77 52 667 www.gopszgorzelec.pl Godziny pracy: poniedziałek 8.00 - 16.00; od wtorku do piątku: 7.30 - 15.30 Kierownik - Bogumiła Hamielec

Jędrzychowice Kościół parafialny p.w. Narodzenia NMP tel. 75 778 22 18 Msze święte: Niedziela: 8.30 Dni powszednie (środa) 16.30 Jerzmanki Kościół parafialny św. Franciszka z Asyżu tel.75 778 11 48 Msze święte: Niedziela: 9.00; 12.00 Dni powszednie (poniedziałek, piątek) 17.00 Łagów Kościół parafialny p.w. św. Antoniego Padewskiego; tel. 75 77 15 924 Msze święte: Niedziela: 10.00; 18.00 Dni powszednie: wtorek: 10.00, piątek: 17.00 Niedów Kościół filialny p.w. Matki Boskiej Anielskiej (należy do parafii w Krzewinie) Msze święte: Niedziela o godz. 9.30. Osiek Łużycki Kościół parafialny p.w. Narodzenia NMP tel.75 771 81 33 Msze święte: Niedziela 8.00; 11.30 Dni powszednie 17.30 Radomierzyce Kościół filialny p.w. św Apostoła Piotra i Pawła Msze święte: Niedziela: 10.00 Dni powszednie (pierwszy piątek miesiąca) 16.30 Sławnikowice Kościół filialny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa Msze święte: Niedziela: 11.30 Dni powszednie (piątek) 16.00 Tylice Kościół filialny p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika Msze święte: Niedziela 10.30 Dni powszednie (środa) 16.30 Trójca Kościół parafialny p.w. św Apostołów Piotra i Pawła tel 75 771 87 50 Msze święte: Niedziela: 8.00 ; 12.00 Dni powszednie (wtorek, środa, sobota) 17.00

Gdzie dzwonić Padlina przy autostradzie: tel. 75 722 2041 Padlina przy drodze krajowej: tel. 75 722 2041 Padlina przy drodze wojewódzkiej: tel. 501 073 514 Padlina przy drodze powiatowej: tel. 75 77 50 182 Padlina przy drodze gminnej: tel. 75 77 214 31

Żarska Wieś Kościół parafialny p.w. MB Wspomożenia Wiernych tel. 576 963 193 Msze święte: Niedziela: 8.00 ; 11.30 Dni powszednie (poniedziałek, środa, piątek, sobota) 18.00

grudzień 2019

NOWINY z GMINY 15


Aktualności

DZIELNICOWI Koniec z taniochą 32,4% tyle zdrożały średnio, w ciągu roku warzywa. To największy wzrost wśród wszystkich kategorii, które bierze pod uwagę GUS przy inflacji. Rekordy bije także wieprzowina. Według danych GUS w lipcu kosztowała 12,4% więcej niż przed rokiem. (Gazeta Wyborcza 16 sierpnia 2019 r.)

Ile pieniędzy zabraknie na emerytury i renty

Prognoza salda rocznego FUS, kwoty w mld zł.

85,8 78,4 71

63,8 56,5 46,2

49,2

41,1

59,2

55,8

52,4

wariant 1

44,1

42,8

41,7

41,1

wariant 2

REJON NR I Jerzmanki, Jędrzychowice, Koźmin, Tylice, Łagów, Kunów sierż. sztab. Janusz Misiewicz, tel. 797 306 333 REJON NR II Kostrzyna, Spytków, Ręczyn, Radomierzyce, Osiek Łużycki, Niedów, Łomnica, Koźlice asp. szt. Robert Borodacz, tel. 797 306 335 REJON NR III Żarska Wieś, Przesieczany, Gronów, Pokrzywnik, Trójca, Białogórze, Sławnikowice, Gozdanin st. sierż. Arkadiusz Trojanowski, tel. 797 306 327

wariant 3

źródło: ZUS

MASZ PROBLEM, NIE CZEKAJ SZUKAJ WSPARCIA

Według danych GUS, o sześć kilogramów cukru więcej zjadł statystyczny Polak w 2019 r. W sumie jemy go 40 kg rocznie. Narodowy Fundusz Zdrowia apeluje, aby wprowadzić podatek od cukru, a na pierwszy ogień miałyby pójść napoje słodzone. (Gazeta Wyborcza 6wrzesnia 2019 r.)

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zgorzelcu ul. Kościuszki 70 pokój nr 24 tel. 75 77 214 21Będzie podatek od cukru

Plastikowe zanieczyszczenia na plażach Europy

Dane w procentach 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

18,9

14,1

13,7

9,2

8,2

7 4,32

0,6

źródło: EEA 16 NOWINY z GMINY

grudzień 2019

Punkt Interwencji Kryzysowej dla Osób Doznających Przemocy Domowej w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Zgorzelcu ul. Powstańców Śl. 1 Poniedziałki 9.00-13.00 Czwartki 14.00 – 18.00 tel. 75 77 526 – 08 lub 722-005-200 Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Zgorzelcu ul. Staszica 5 (I piętro) tel. (075) 77 52 621 Poradnia Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych w Zgorzelcu ul. Maratońska 1, tel. 75 77 58 700

Profile for Nowiny z Gminy

Nowiny z Gminy nr 50 - Grudzień 2019  

Nowiny z Gminy nr 50 - Grudzień 2019  

Advertisement