Page 1

NOWINY z GMINY BIULETYN

INFORMACYJNY

GMINY

ZGORZELEC

Białogórze • Gozdanin • Gronów • Jędrzychowice • Jerzmanki • Kostrzyna • Koźlice Koźmin • Kunów • Łagów • Łomnica • Niedów • Osiek Łużycki • Pokrzywnik • Przesieczany Radomierzyce • Ręczyn • Sławnikowice • Spytków • Tylice • Trójca • Żarska Wieś magazyn BEZPŁATNY ISSN 2450-4750

Wrzesień 2019 (NR 47)

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Powiatowe Święto Plonów w JędrzychowicachStrona 6-7

Warsztaty sadownicze w Gozdaninie

Dwujęzyczny transgraniczny kurs pierwszej pomocyStrona 13Strona 13


Nasza gmina

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

Wydawca: PIRMAKS Sp. z o.o. z siedzibą w  Pieńsku Redakcja: 59-900 Zgorzelec ul. Warszawska 14/42 Redaktor Naczelny: Mariola Kochanowska - Stępień Druk: Drukarnia TOP DRUK

2

NOWINY z GMINY Wrzesień 2019 e-wydanie: www.issuu.com/nowinyzgminy


Nasza gmina

Nowy żłobek coraz bliżej Dla wielu młodych rodzin bardzo ważna jest możliwość zapewnienia opieki nad najmłodszymi członkami rodzin. Rozmawiałem z mieszkańcami o  tym wielokrotnie i uważam, że podjęty przez gminę trud budowy nowego i nowoczesnego żłobka w  Jędrzychowicach jest jedną z  ważniejszych inwestycji obecnie realizowanych w  gminie. Budynek żłobka już stoi, teraz czas na prace specjalistyczne. Jak widać wykonawca realizuje inwestycję zgodnie z planem i naszymi oczekiwaniami, a jej realizacja pozwoli uruchomić dodatkowo 60 miejsc dla dzieci w wieku 1 - 2,5 lat. Mówiąc fachowo pobyt w żłobku, wpłynie na podnoszenie kompetencji społecznych i  poznawczych dzieci, które chodzą do żłobka lub przedszkola. Takie dzieci statystycznie, rzadziej powtarzają klasy, lepiej współpracują w grupie, mają mniej problemów adaptacyjnych i poprawia się stan ich zdrowia. Edukacja, obok środowiska rodzinnego, jest najważniej-

szym źródłem zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do pełnienia ról zawodowych i społecznych w dorosłym życiu. Nie można tu również zapomnieć o  aktywizacji zawodowej kobiet, która poprawia sytuację materialną rodziny. Zwiększony udział matek w  rynku pracy to większa składka na ZUS, większa emerytura i o wiele krótsza przerwa w karierze zawodowej. Istotna jest też demografia. Na decyzję o rodzeniu dzieci silniej wpływa dostęp do usług opiekuńczych niż rozszerzanie uprawnień do świadczeń pieniężnych. Okazuje się, że tam gdzie dostęp do usług opiekuńczych jest większy, tam rośnie dzietność. Nie zapominam także o wielu babciach, dziadkach, ciociach i  znajomych, którzy często wspierają młodych rodziców przejmując obowiązki opieki nad najmłodszymi, jest szansa, że odzyskają dużo czasu wolnego. Budując żłobek chcę pomóc młodym ludziom w podejmowaniu decyzji o powiększeniu rodziny, a później w opiece nad dziećmi. Żłobek budujemy przy wsparciu rządowych środków finansowych pozyskanych w  ramach programu „Maluch+”, który wystartował w  2011 r. W  Polsce ze żłobkami jest generalnie źle. W  większości (71%) gmin nie ma ani jednego żłobka. Zaledwie w  221 gminach wiejskich, tj. 14% wszystkich gmin wiejskich funkcjonują żłobki. My przygotowujemy dodatkowo 60 miejsc, wg naszych wyliczeń zabezpieczymy miejsca dla blisko 40% naszych milusińskich. To bardzo dobry wskaźnik, przekraczający średnią europejską. Zbliżamy się do będącej w czołówce Francji – 42%. Jak widać zdecydowanie będziemy przekraczać średnią w Polsce i wielu krajach Europy. Taką ofertę przedstawiamy naszym rodzinom, które będą miały pierwszeństwo w  przyjęciu dzieci. Wg wypowiedzi przedstawicieli rządu, realizowany jest program, który dąży aby odsetek dzieci w  żłobkach wzrósł mniej więcej do 30%. Obecnie w Polsce zaledwie 17,8% dzieci ma zapewnione miejsca w żłobkach. Niski poziom „użłobkowienia” Polski to jeden z najbardziej palących problemów pracujących rodziców. Budowa nowej placówki, to gwarancja opieki nad dziećmi w  godzinach pracy rodziców. Już w  niedługim czasie rozpoczniemy rekrutację opiekunek i kadry niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania żłobka. Również z  początkiem nowego roku kalendarzowego rozpoczniemy rekrutację dzieci. To ważny moment i nie wolno go przegapić. Dzisiaj trwają wstępne analizy kosztów oraz poszukiwanie środków na wyposażenie i funkcjonowanie żłobka. Ten kolejny etap wytężonych działań ma między innymi wpływ na wysokość przyszłej odpłatność za dziecko przebywające w żłobku. Piotr Machaj Wrzesień 2019

NOWINY z GMINY

3


Aktualności

Złote i Diamentowe Gody

K

Państwo Maćków z Radomierzyc

ażda rocznica ślubu to uroczystość pełna wzruszeń i wspomnień, jeśli zaś jest to rocznica pięćdziesiąta bądź sześćdziesiąta, to nabiera ona szczególnego znaczenia nie tylko dla samych par małżeńskich, ale także dla całego społeczeństwa. Za każdym razem z niemałym wzruszeniem wszyscy uczestnicy są świadkami powrotu do wydarzeń sprzed ponad pół wieku, kiedy to przyszli małżonkowie poznali się i  zawarli związek małżeński, a  przez kolejne lata wypełniali przysięgę małżeńską, trwając z sobą zarówno w chwilach szczęśliwych jak i momentach trudnych, wymagających wzajemnego wsparcia i odpowiedzialności. W  piątek 9 września br. w  Urzędzie Gminy Zgorzelec swoje Złote Gody świętowali Państwo Lucyna i  Wacław Maćków z Radomierzyc oraz Państwo Lidia i Jerzy Lissewscy z  Żarskiej Wsi, natomiast Diamentowe Gody Państwo Janina i  Stanisław Droszczak z  Osieka Łużyckiego. Jubileusze 50 i  60-lecia pożycia małżeńskiego były okazją do uhonorowania trzech par Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadawanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Aktu dekoracji dokonał Wójt Gminy Zgorzelec Piotr Machaj, który

Państwo Lissewscy z Żarskiej Wsi

4

NOWINY z GMINY

Wrzesień 2019

życzył jubilatom długich i pogodnych lat życia w dobrym zdrowiu i szczęściu, w poczuciu zasłużonego zadowolenia z owoców pracowitego życia oraz niegasnącej miłości. Na jubileuszu pojawiły się także rodziny jubilatów, Radni Gminy Zgorzelec oraz Sołtysi. Na zakończenie uroczystości nie zabrakło bukietu kwiatów, prezentów i symbolicznej lampki szampana.

Państwo Droszczak z Osieka Łużyckiego


Aktualności

Obchody 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej

W

niedzielę 1 września br. pod Pomnikiem Orła Piastowskiego na Cmentarzu II Armii Wojska Polskiego w  Zgorzelcu odbyły się obchody 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Organizatorami wydarzenia byli Burmistrza Miasta Zgorzelec oraz środowiska kombatanckie. Na zaproszenie Burmistrza Miasta Zgorzelec Rafała Gronicza w  uroczystości wzięli udział Wójt Gminy Zgorzelec Piotr Machaj, Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński, przedstawiciele związków i  organizacji kombatanckich, przedstawiciele władz państwowych i  samorządowych, zgorzeleckie duchowieństwo, 23. Śląski Pułk Artylerii z  Bolesławca, Placówka Straży Granicznej, Komenda Powiatowa\ Policji, Komenda Państwowej Straży Pożarnej, Wojskowa Komenda Uzupełnień. Zakładowa Orkiestra Dęta PGE GiEK S.A. Oddział KWB Turów wykonała hymn państwowy. Następnie przemówienie wygłosili Prezes Związku Kombatantów RP i  Byłych Więźniów Politycznych oraz Związku Inwalidów Wojennych Ryszard Kosiński, poseł na Sejm RP Zofia Czernow, Starosta Zgorzelecki oraz Burmistrz Miasta Zgorzelec. Modlitwę w in-

tencji wyzwolicieli Ojczyzny wspólnie odmówili Ks. dziekan Jan Kułyna wraz z proboszczem parafii prawosławnej ks. Markiem Bonifatiukiem. Apel Pamięci odczytał podporucznik Rafała Wysogląda, który zakończyła salwa kompanii honorowej 23. Śląskiego Pułku Artylerii z  Bolesławca. Następnie orkiestra odegrała „Rotę”. Uroczystość zakończyła się złożeniem pod Pomnikiem Orła wieńców przez przybyłe delegacje.

Mariusz Labiszak brązowym medalistą Mistrzostw Polski LZS

W

dniach 29-31 sierpnia br. w  Siedlcach odbyły się Ogólnopolskie Igrzyska LZS. Mariusz Labiszak ze Sławnikowic reprezentował Gminę Zgorzelec w  konkurencji wyciskania

odważnika 17,5 kg. Z wynikiem 49 powtórzeń zajął III miejsce i brązowy medal. Jest to kolejny medal Pana Mariusza na imprezie tej rangi, w 2017 r. w Spale zdobył złoty medal. Wrzesień 2019

NOWINY z GMINY

5


Aktualności

U

Powiatowe Święto Plon

roczysta msza święta, konkurs na najpiękniejszy wieniec, dzielenie się chlebem, liczne koncerty i konkursy – podczas Powiatowego Święta Plonów w Jędrzychowicach podziękowano rolnikom za tegoroczne plony! Zgodnie z tradycją, dożynki rozpoczęły się od uroczystej Mszy Świętej Dożynkowej w kościele pw. NNMP w Jędrzychowicach, podczas której mieszkańcy powiatu zgorzeleckiego podziękowali Bogu za otrzymane w ostatnim roku plony. Po mszy korowód dożynkowy pod przewodnictwem Orkiestry Reprezentacyjnej Kopalni Węgla Brunatnego Turów udał się boisko na sportowe w  Jędrzychowicach. Na przybyłych gości czekały stoiska z  wyrobami rękodzieła ludowego oraz stoiska gastronomiczne ze specjałami regionalnej kuchni. Tegoroczne dożynki swoimi występami, które porwały do tańca licznie przybyłych mieszkańców powiatu zgorzeleckiego, uświetnili: • Polsko-Saksoński Teatr Tańca „MOST” z Goerlitz • Męski Chór MONNERGESANGVEREIN 1845 Rothenburg e.V • Kwiatowianki • Kapela Pogranicze • Zespół IHRBEIDEN • Lasowianie • Holter die polka

6

NOWINY z GMINY

Wrzesień 2019

• Podolanie • Tacy Sami • Górnołużyckie Błękitne Kamizelki • Zespół Kramer Powiatowe Święto Plonów zakończyła wspólna dyskoteka pod gwiazdami. W trakcie Dożynek tradycyjnie już został rozstrzygnięty Konkurs na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy. W tym roku największy podziw komisji konkursowej wzbudził wieniec z Sulików. Na drugim miejscu uplasował się wieniec z Węglińca, a na trzecim z sołectwa Jędrzychowice. W podziękowaniu za ciężką pracę rolniczą i trud włożony w  rozwój gospodarstw rolnych statuetki od Starosty Zgorzeleckiego i Wójta Gminy Zgorzelec otrzymali: Tomasz Samelski, Mieczysław Cepowski, Józef Świstara, Jerzy Strojny, Eugeniusz Górniak i Salunia Nowacka. Powiatowe Święto Plonów 2019 zostało zorganizowane we współpracy z Gminą Zgorzelec. Projekt „Święto plonów, ludowe obrzędy i  tradycje na pograniczu polsko-saksońskim” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014-2022


Aktualności

nów w Jędrzychowicach

Wrzesień 2019

NOWINY z GMINY

7


Aktualności

Rozpoczęcie roku sz

W

poniedziałek 2 września br. odbyło się uroczyste otwarcie nowego skrzydła Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarskiej Wsi, połączone z inauguracją roku szkolnego 2019/2020 w Gminie Zgorzelec. Rozpoczęcie roku szkolnego poprzedziła Msza Św. w kościele parafialnym p.w. Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych w Żarskiej Wsi. W czasie uroczystości symbolicznego przecięcia wstęgi dokonał Wójt Gminy Zgorzelec Piotr Machaj, Zastępca Wójta Marek Wolanin, Dyrektor Szkoły Bożena Pawełek, przedstawiciele Wykonawców oraz Naczelnik Wydziału Inwestycji i  Drogownictwa Joanna Tokarczuk. Poświęcenia obiektu dokonał Dziekan Dekanatu Zgorzelec Jan Kułyna. Po oficjalnych przemówieniach i podziękowaniach za realizację inwestycji zaproszeni goście zwiedzili nowo wybudowane pomieszczenia szkolne. Rozbudowa i modernizacja trwały od listopada 2018 r. Nowe skrzydło to 2 sale przedszkolne, sala gimnastyczna, przebieralnia oraz magazynek na sprzęt sportowy, toalety oraz przestronny hol. Odnowiona została również elewacja zewnętrzna budynku szkoły. W  uroczystości udział wzięli – Władze Gminy Zgorzelec, Radni Gminy Zgorzelec, Naczelnicy wydziałów Urzę8

NOWINY z GMINY

Wrzesień 2019

du Gminy Zgorzelec, Dyrektorzy gminnych placówek oświatowych, Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, Sołtysi, Nauczyciele i Pracownicy szkoły obecni i emerytowani, Rodzice i dzieci. W  Szkole Podstawowej im. Osadników Wojskowych w Trójcy dobiegają końca prace adaptacyjne sali dla nowego oddziału przedszkolnego.


Aktualności

zkolnego 2019/2020

Wrzesień 2019

NOWINY z GMINY

9


Aktualności

Biblioteki:

Biblioteka w Łagowie Poniedziałek, piątek 800 – 1600 Wtorek1000 – 1800 Czwartek900 – 1700 Biblioteka w Jerzmankach Wtorek1430 – 1830 Czwartek1430 – 1730 Piątek1400 – 1700 Biblioteka w Jędrzychowicach Poniedziałek1100 – 1800 Wtorek800 – 1600 Środa800 – 1640 Czwartek1000 – 1700 Biblioteka w Trójcy Poniedziałek - piątek

900 – 1500

Biblioteka w Radomierzycach Poniedziałek730 – 1530 Wtorek, czwartek 1000 – 1800 Piątek800 – 1600 Biblioteka w Żarskiej Wsi

Imprezy plenerowe w mie

N

a przełomie sierpnia i września w miejscowościach Gminy Zgorzelec odbyły się 4 imprezy plenerowe: - 17 sierpnia - Festyn rodzinny w Jerzmankach - 24 sierpnia – Festyn dożynkowy w Sławnikowicach i Święto Pieczonego Ziemniaka w Spytkowie - 7 września - Dożynki w Tylicach Na festynach przygotowano wiele konkursów oraz zabaw dla dzieci i dorosłych, każdy mógł spróbować ciepłych potraw. Organizatorzy składają podziękowania dla sponsorów i osób zaangażowanych w organizację imprez.

Poniedziałek1500-1900 Środa1400-1700 Piątek1300-1600

Świetlice:

Świetlica Białogórze Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek

1800 - 2000

Świetlica Gronów Poniedziałek, środa

Gry i zabawy 1600 - 1800

Świetlica Gozdanin nieczynna Świetlica Jerzmanki Wtorek, czwartek

Zajęcia świetlicowe 1600 - 1800

Świetlica Jędrzychowice Zajęcia rękodzieła dla kobiet Poniedziałek1830 - 2030 Zajęcia świetlicowe, multimedialne, bilard Wtorek1700 - 1900 Aerobik Środa1800 - 1900 Zajęcia świetlicowe, multimedialne, bilard Czwartek1700 - 1900 Świetlica Kostrzyna Środa, piątek

Gry, zabawy 1700 - 1900

Świetlica Koźlice Środa, piątek

Gry, zabawy 1700 - 1900

Świetlica Koźmin Wtorek, czwartek

Zajęcia świetlicowe 1600 - 2000

Świetlica Kunów Poniedziałek, środa, piątek

Tylice

1700 - 1900

Świetlica Łagów Aerobik Wtorek 1830 - 1930 Czwartek1700 - 1800 Zajęcia plastyczne Środa 1700 - 1930 Aerobik Czwartek 1700 - 1800 Świetlica Łomnica Gry, zabawy Piątek, sobota 1600 - 1800 Świetlica Przesieczany Wtorek, czwartek, sobota

Gry, Zabawy 1800 - 2000

Świetlica Radomierzyce Wtorek1800 - 1900 Piątek Teatr Tańca 1800 - 2100

10 NOWINY z GMINY

Spytków

Wrzesień 2019


Aktualności

ejscowościach gminnych

 Zajęcia plastyczne Sobota1600 - 1700 Gry i zabawy Sobota1700 - 1800 Świetlica Ręczyn Zajęcia Świetlicowe Poniedziałek, środa, piątek 1600 - 1900 Aerobik ŚrodaZawieszony Świetlica Spytków Zajęcia świetlicowe Poniedziałek, Środa, Piątek 1600 - 1900 Sławnikowice Remiza OSP Wtorek, czwartek, piątek

Gry, Zabawy 1600 - 1800

Trójca Remiza OSP Zajęcia Świetlicowe Poniedziałek, środa, piątek 1700 - 1900 Świetlica Tylice Nieczynna Świetlica Żarska Wieś Próby zespołu śpiewaczego Kwiatowianki Środa1700 - 1800 Szkoła Podstawowa w Żarskiej Wsi Aerobik Poniedziałek1730 - 1830

Siłownie Wiejskie:

Sławnikowice

Jerzmanki

Siłownia Białogórze Poniedziałek, wtorek, czwartek 1800 - 2000 Siłownia Gronów Poniedziałek, środa 1600 - 1800 Siłownia Gozdanin Wtorek, piątek 1700 - 1900 Jerzmanki Szkoła Podstawowa Wtorek, piątek 1700 - 1900 Siłownia Jędrzychowice Wtorek, czwartek 1700 - 1900 Siłownia Kostrzyna Środa, piątek 1700 - 1900 Siłownia Koźlice Środa, piątek 1700 - 1900 Siłownia Koźmin Wtorek, czwartek 1600 - 2000 Siłownia Kunów Poniedziałek, środa, piątek 1700 - 1900 Siłownia Łagów Poniedziałek, środa, piątek 1700 - 2000 Siłownia Łomnica Piątek, sobota 1600 - 1800 Siłownia Przesieczany Wtorek, czwartek, sobota 1800 - 2000 Siłownia Radomierzyce Poniedziałek, środa, sobota 1700 - 1900 Siłownia Ręczyn Poniedziałek, środa, piątek 1600 - 1900 Siłownia Sławnikowice Wtorek, czwartek, piątek 1600 - 1800 Siłownia Spytków Poniedziałek, środa, piątek 1600 - 1900 Siłownia Trójca Poniedziałek, środa, piątek 1700 - 1900 Siłownia Tylice nieczyyne Siłownia Żarska Wieś Wtorek, czwartek Wrzesień 2019

1700 - 1900

NOWINY z GMINY 11


Aktualności

Spotkanie Partnerów projektu Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego – etap V

W

dniu 10 września br. w budynku OKSiR w Łęknicy odbyło się spotkanie Partnerów projektu „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego – etap V”. Głównym tematem spotkania było omówienie stopnia realizacji zadań projektowych każdego z Partnerów. Dzięki naszemu projektowi obecnie realizowane są inwestycje związane z budową ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej łączącej Łagów z Pokrzywnikiem, Miasto Zgorzelec wybuduje ścieżkę pieszo-rowerową wraz z  elementami małej architektury wokół zalewu Czerwona Woda, w Pieńsku trwają prace polegające na przebudowie istniejącego budynku na Punkt Informacji Turystycznej, Powiat Żarski jest na ukończeniu budowy te inwestycje byłyby trudne do zrealizowania bez finansowego wsparcia z funduszy Unii Europejskiej. ciągów pieszo-rowerowych przy zalewie Karaś, Następnie wszyscy Partnerzy pod przeNadleśnictwo Lipinki wykona trakt pieszo-rowodnictwem Pana Damiana Sandaka z  Nadwerowy w  Zielonym Lesie, a  Gmina Żary zaleśnictwa Lipinki udali się na krajobrazową gospodaruje turystycznie teren wokół akwenu wycieczkę rowerową Trasą Geoturystyczną wodnego w  Mirostowicach Dolnych oraz wy„Dawna Kopalnia Babina”. buduje na nim pomost rekreacyjny. Wszystkie Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.

12 NOWINY z GMINY

Wrzesień 2019


Aktualności

Dwujęzyczny transgraniczny kurs pierwszej pomocy tycznej atmosferze seniorzy zdobywają formalną wiedzę z zakresu pierwszej pomocy, a  także mają możliwość przełamania bariery językowej i  nawiązać bliższe relacje z sąsiadami zza Nysy. Wniosek został przygotowany przy wsparciu Pana Henri Burkhard ASB Görlitz i Pani Hanny Ilnickiej, doradcę Inkubatora NGO w Zgorzelcu. Za realizację projektu z niemieckiej strony odpowiada Lukas Kotzybik i Pani Joanna Bebeniec, natomiast z  polskiej Pani Helena Podraza – prezes Stowarzyszenia i Ewa Kurdziel – Germanistka, Sołtys Wsi Spytków.

O

Zadanie pn. „Dwujęzyczny transgraniczny d czerwca seniorzy z Polski nie Pracy Samarytańskiej dla Mieszkań- kurs pierwszej pomocy”, został zrealizowany i  Niemiec spotykają się w  ra- ców Wsi Ręczyn, Spytków, Kostrzyna, w ramach dofinansowania z Funduszu Mamach projektu „Dwujęzyczny Niedów. Zajęcia odbywają się naprze- łych Grantów INTERREG Polska-Saksonia transgraniczny kurs pierwszej pomocy”. miennie w  Świetlicy Wiejskiej w  Spyt- 2014-2020. Kurs jest kontynuacją kilkuletLiderem projektu jest ASB Görlitz-Zit- kowie oraz Centrum Spotkań Seniorów nich działań Transgranicznego Partnerstwa tau, natomiast partnerem Stowarzysze- w  Hagenwerde (Niemcy). W  sympa- Organizacji Samarytańskich.

„Stare odmiany drzew owocowych źródłem bioróżnorodności” - warsztaty w Gozdaninie

W

sobotę 24 sierpnia w  Gozdaninie odbyły się warsztaty pn. „Myśl globalnie, Działaj lokalnie – promocja i  ochrona bioróżnorodności” podczas, których przeprowadzono zajęcia teoretyczne i praktyczne na temat starych odmian drzew owocowych. Warsztaty przeprowadziła Pani dr Ewelina Gudarowska z  Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, która w  zrozumiały dla wszystkich sposób przedstawiła temat ochrony i promocji nasadzeń starych odmian drzew owocowych. Po prelekcji prowadząca przedstawiła jak prawidłowo sadzić, przycinać i  okulizować drzewa owocowe, następnie przystąpiono do nasadzeń. Uczestnicy warsztatów posadzili ponad 100 starych odmian drzew owocowych. Aby rozpropagować to co dobre, dla przedstawicieli sąsiednich sołectw, lokalnych stowarzyszeń i samorządów przygotowano dodatkową pulę drzew, które zostaną posadzone jako zaczątek no- nych dań i  napojów przygotowanych przez mieszkańców Gozdanina. Wiedza zdobyta podczas tego wydarzenia będzie wych nasadzeń w miejscu ich działania. W  przerwach uczestnicy mogli spróbować regional- szczególnie przydatna dla rolników i miłośników zieleni. Projekt „Myśl globalnie, Działaj lokalnie – promocja i ochrona bioróżnorodności” zrealizowany został dzięki Programowi „Dolnośląskie Małe Granty” współfinansowanemu ze środków Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego. Wrzesień 2019

NOWINY z GMINY 13


Inwestycje Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kunowie

Ruszyła budowa ścieżki rowerowej łączącej Łagów z Pokrzywnikiem

2 września br. Wójt Gminy Zgorzelec Piotr Machaj podpisał umowę na realizację zadania polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w  Kunowie. Wykonawcą tego zadania została firma Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych INSBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Zgorzelcu, ul. Podwale 12a. Rozpoczęto realizację zadania polegaZakończenie prac przewidywane jest na jącego na budowie ścieżki rowerowej koniec roku. w  pasie drogowym drogi powiatowej łączącej Łagów z Pokrzywnikiem w raNowa siłownia w Białogórzu mach projektu pn. „Przygoda z  Nysą W  dniu 9.09.2019 r. Uczniowski Klub – zagospodarowanie turystyczne pograSportowy w  Jerzmankach podpisał nicza polsko-niemieckiego – etap V”. umowę z Wykonawcą - firmą FreeKids s.c na operację pn. „Budowa małej architektury – siłownia zewnętrzna wraz z  ogrodzeniem” w  miejscowości Białogórze. Termin wykonania zadania to 8.11.2019 r. Dzięki tej inicjatywie społeczność lokalna będzie miała możliwość spędzenia wolnego czasu aktywnie na świeżym Głównym zamierzeniem inwestycji jest powietrzu. wykonanie ścieżki rowerowej o  długoOperacja pn. „Budowa małej archi- ści 3264 m w pasie drogowym drogi potektury – siłownia zewnętrzna wraz z wiatowej nr 2389D relacji Łagów - Poogrodzeniem” w miejscowości Białogó- krzywnik wraz z wykonaniem zjazdów rze, wpłynie na pobudzenie aktywności na przyległe do niej posesje i drogi wespołeczeństwa Partnerstwa Izerskiego. wnętrzne oraz budowę kanalizacji deszInfrastruktura rekreacyjna podniesie czowej, która zapewni odprowadzenie jakość życia społeczności lokalnej na wód opadowych do istniejących cieków obszarze objętym LSR poprzez zagospo- wodnych. darowanie terenu w urządzenia siłowe. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z  planem budowa ścieżki rowerowej zostanie zakończona pod koniec I  kwartału 2020 roku. Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w  ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wrażanie operacji w  ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w  ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w  ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 14 NOWINY z GMINY

Dolna w budowie Prace na ul. Dolnej w  Łagowie ruszają pełną parą. Wykonawca realizujący zadanie pn. „Remont drogi gminnej publicznej nr 109153D (ul. Dolna) w miejscowości Łagów” rozpoczął już prace rozbiórkowe oraz zabudował oporniki na długości ponad 500 m. W dalszych planach Wykonawca planuje prowadzenie dalszych robót rozbiórkowych w tym wykonanie podbudowy i stabilizacji na pierwszych 500 m rozebranej drogi. Przewidywany termin zakończenia robót to koniec października 2019 r. Za wszelkie utrudnienia wynikające z prowadzonych prac serdecznie przepraszamy.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2397D w Jerzmankach

Dnia 6 września rozpoczęła się procedura odbiorowa inwestycji realizowanej przez Zarządcę drogi - Powiat Zgorzelecki pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2397D relacji Zgorzelec- Jerzmanki na odcinku od km 1+050 do km 2+050 wraz z wykonaniem odwodnienia”. W  ramach zadania została wymieniona cała konstrukcja jezdni, została ona poszerzona oraz wybudowany został chodnik chroniący pieszych. Dodatkowo zostały wykonane zjazdy do posesji prywatnych, wybudowano odwodnienie drogi oraz wybudowano nową zatokę autobusową. Cała inwestycja była współfinansowana z  budżetu Gminy Zgorzelec oraz uzyskała dofinansowanie z  „Program rozwoju gminnej i  powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Mieszkańcy Jerzmanek Projekt współfinansowany jest przez nareszcie będą mogli korzystać w pełni Unię Europejską ze środków Europej- z  udogodnień jakie niesie za sobą zaskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kończenie realizacji flagowej inwestycji w  ramach Programu Współpracy IN- Powiatu na terenie naszej Gminy w tym roku. TERREG Polska-Saksonia 2014-2020.

Wrzesień 2019


Informator Urząd Gminy 

Szkoły i przedszkola

Telefony alarmowe

Wójt Piotr Machaj Z-ca Wójta Marek Wolanin Sekretariat tel. 75 775-60-16 Centrala tel. 75 772-14-00 e-mail: gmina@gmina.zgorzelec.pl

Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Jerzmankach 59-900 Zgorzelec Jerzmanki 43 e-mail: szkola@spjerzmanki.pl tel./faks: 75 77 811 78 dyrektor - Renata Mikołajów

Numer Alarmowy 112 Pogotowie Ratunkowe: tel. 999, 75 775 22 22 Straż Pożarna: tel. 998, 75 775 11 45 Policja : tel. 997, 75 6494200 Pogotowie Energetyczne: tel. 991 : 75 7756801 Awarie wodociągowe: 75 64 807 68 Pogotowie Gazowe: 992, 75 7722300 Placówka Straży Granicznej tel. 75 7797200 Zimowe utrzymanie dróg: 757721435, 669040693

Numery wewnętrzne Sekretarz Gminy 75 772-14-20 Skarbnik Gminy 75 772-14-17 Biuro Rady Gminy i Komisji 75 772-14-21 Wydział Finansów i Planowania 75 772-14-23, 75 772-14-25 Kasa 75 772-14-29 Wydział Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej 75 772-14-31 Wydział Organizacyjny 75 772-14-27, 75 772-14-45 Ewidencja Ludności 75 772-14-44 Wydział Inwestycji i Drogownictwa 75 772-14-34, 75 772-14-35 Wydział Oświaty i Promocji 75 772-14-30 Gminne Centrum Reagowania 75 772-14-27

Skład Rady Gminy Anna Rakoczy - przewodnicząca Grzegorz Miłoszewicz - wiceprzewodniczący Remigiusz Brzęk - wiceprzewodniczący Józef Dziurman Marcin Dziurman Arkadiusz Furmaniak Joanna Krawczak Piotr Kuśta Przemysław Moczkodan Karolina Słomka-Majkut Jan Swacha Halina Szeremeta Józef Ściebura Jadwiga Traczyk Adam Turczyn

Sołtysi Gminy Zgorzelec Białogórze Andrzej Majewski tel. 513 558 614 Gozdanin Jan Zatylny tel. 601 717 836 Gronów Wojciech Dobrołowicz tel. 510 702 699 Jędrzychowice Krystyna Radzięta tel. 603 683 246 Jerzmanki Dariusz Świątek tel. 888 509 373 Kostrzyna Danuta Iwaniec tel. 535 273 001 Koźlice Stanisław Kolenda tel. 601 275 155 Koźmin Jan Swacha tel. 798 311 720 Kunów Bożena Mularczyk-Rabikotel. 663 890 422 Łagów Piotr Kuśta tel. 886 711 651 Łomnica Genowefa Pasek tel. 513 034 404 Osiek Łużycki Henryk Pałys tel. 886 800 072 Pokrzywnik Bronisław Wojtków tel. 602 344 482 Przesieczany Marzena Bodo tel. 509 695 541 Radomierzyce Mariusz Wajda tel. 605 045 525 Ręczyn Małgorzata Brzęk tel. 512 133 780 Sławnikowice Karolina Słomka-Majkut tel. 608 332 405 Spytków Ewa Kurdziel tel. 538 104 327 Tylice Bogusława Pomorska tel. 502 125 156 Trójca Anna Jaskuła- Kronkowskatel. 668 535 520 Żarska Wieś Edmund Buko tel. 600 635 582

Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Łagowie Łagów, ul. Szkolna 2 59-900 Zgorzelec e-mail: sp.lagow@wp.pl tel.: 75 77 15 969, wew. 21, 22, 23 Dyrektor - Sylwia Słabicka

Kościoły i msze święte Białogórze Kościół filialny p.w. św. Andrzeja Boboli Msze święte: Niedziela: 10.15 Dni powszednie (poniedziałek) 17.00

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Osieku Łużyckim Osiek Łużycki 56 59-900 Zgorzelec e-mail: sposieksekretariat@poczta.onet.pl tel./fax.: 75 77 18 195 dyrektor - Beata Aniszkiewicz

Gronów Kościół filialny p.w. NMP Królowej Korony Polskiej Msze święte: Niedziela 10:00 Czwartek 18:00 (czas letni), 16:00 (czas zimowy)

Szkoła Podstawowa im. Osadników Wojskowych w Trójcy Trójca 77 59-900 Zgorzelec e-mail: sptrojca@wp.pl tel.: 75 77 18 326 dyrektor - Katarzyna Skowrońska Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żarskiej Wsi Żarska Wieś 32 59-900 Zgorzelec e-mail: spzarska@interia.pl tel./fax: 75 77 18 554 dyrektor - Bożena Pawełek Publiczne Przedszkole  „Krasnoludki” w Jędrzychowicach tel.: 75 64 084 78 e-mail: krasnoludki@gmina.zgorzelec.pl dyrektor - Barbara Kowalczyk

Jędrzychowice Kościół parafialny p.w. Narodzenia NMP tel. 75 778 22 18 Msze święte: Niedziela: 8.30 Dni powszednie (środa) 16.30 Jerzmanki Kościół parafialny św. Franciszka z Asyżu tel.75 778 11 48 Msze święte: Niedziela: 9.00; 12.00 Dni powszednie (poniedziałek, piątek) 17.00 Łagów Kościół parafialny p.w. św. Antoniego Padewskiego; tel. 75 77 15 924 Msze święte: Niedziela: 10.00; 18.00 Dni powszednie: wtorek: 10.00, piątek: 17.00 Niedów Kościołem filialnym Kościół p.w. Matki Boskiej Anielskiej (należy do parafii w Krzewinie), Msze święte: Niedziela o godz. 9.30.

Gminny Ośrodek Kultury w Zgorzelcu z/s w Radomierzycach Radomierzyce 40 59-900 Zgorzelec e-mail: sekretariat@gokzgorzelec.pl tel./fax (75)77 525 59 NIP: 615-18-14-399 Dyrektor -Małgorzata Korelin

Osiek Łużycki Kościół parafialny p.w. Narodzenia NMP tel.75 771 81 33 Msze święte: Niedziela 8.00; 12.00 Dni powszednie 17.30 Radomierzyce Kościół filialny p.w. św Apostoła Piotra i Pawła Msze święte: Niedziela: 10.00 Dni powszednie (pierwszy piątek miesiąca) 16.30

Centrum Rekreacyjno - Turystyczne Radomierzyce 76 59-900 Zgorzelec Tel. +48757210506, e-mail: crt@gmina.zgorzelec.pl Dyrektor - Mirosław Celuch

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec e-mail: gopszgorzelec@wp.pl Tel./fax. (75) 77 52 667 www.gopszgorzelec.pl Godziny pracy: poniedziałek 8.00 - 16.00; od wtorku do piątku: 7.30 - 15.30 Kierownik - Bogumiła Hamielec

Sławnikowice Kościół filialny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa Msze święte: Niedziela: 11.30 Dni powszednie (piątek) 16.00 Tylice Kościół filialny p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika Msze święte: Niedziela 10.30 Dni powszednie (środa) 16.30 Trójca Kościół parafialny p.w. św Apostołów Piotra i Pawła tel 75 771 87 50 Msze święte: Niedziela: 8.00 ; 12.00 Dni powszednie (wtorek, środa, sobota) 17.00

Gdzie dzwonić Padlina przy autostradzie: tel. 75 722 2041 Padlina przy drodze krajowej: tel. 75 722 2041 Padlina przy drodze wojewódzkiej: tel. 501 073 514 Padlina przy drodze powiatowej: tel. 75 77 50 182 Padlina przy drodze gminnej: tel. 75 77 214 31

Żarska Wieś Kościół parafialny p.w. MB Wspomożenia Wiernych tel. 75 72 10 345 Msze święte: Niedziela: 8.00 ; 11.30 Dni powszednie (poniedziałek, środa, piątek, sobota) 18.00

Wrzesień 2019

NOWINY z GMINY 15


Aktualności

Drastyczna podwyżka składki ZUS Planowane, liczenie ZUS od dochodu oznacza gwałtowny, nienotowany od transformacji ustrojowej wzrost składek dla sporej części przedsiębiorców. Przedsiębiorcy zarabiający 200 tyś. zł. rocznie zamiast 16 tyś. zł. będą musieli oddać w przyszłym roku do ZUS ponad trzy razy więcej, czyli ok. 55 tyś. (Gazeta Wyborcza 10 września 2019 r.)

Koniec z taniochą

32,4% tyle zdrożały, średnio w ciągu roku warzywa. To największy wzrost wśród wszystkich kategorii, które bierze pod uwagę GUS przy inflacji. Rekordy bije także wieprzowina, według danych GUS w lipcu kosztowała 12,4% więcej niż przed rokiem. (Gazeta Wyborcza 16 sierpnia 2019 r.)

Podatek od cukru

Według danych GUS, o sześć kilogramów cukru więcej zjadł statystyczny Polak w 2019 r. W sumie jemy go 40 kg. rocznie. Narodowy Fundusz Zdrowia apeluje, aby wprowadzić podatek od cukru, a na pierwszy ogień miałyby pójść napoje słodzone. (Gazeta Wyborcza 6 września 2019 r.)

Ranking najbardziej zanieczyszczonych miast UE

Na liście 50 najbardziej zanieczyszczonych miast UE ponad 30 jest z Polski. Poziomy szkodliwych pyłów w sezonie zimowym przekraczane są o kilkaset procent. ( Gazeta Wyborcza 27-28 lipca 2019 r.)

DZIELNICOWI REJON NR I Jerzmanki, Jędrzychowice, Koźmin, Tylice, Łagów, Kunów sierż. sztab. Janusz Misiewicz, tel. 797 306 333 REJON NR II Kostrzyna, Spytków, Ręczyn, Radomierzyce, Osiek Łużycki, Niedów, Łomnica, Koźlice asp. szt. Robert Borodacz, tel. 797 306 335 REJON NR III Żarska Wieś, Przesieczany, Gronów, Pokrzywnik, Trójca, Białogórze, Sławnikowice, Gozdanin st. sierż. Arkadiusz Trojanowski, tel. 797 306 327

MASZ PROBLEM, NIE CZEKAJ SZUKAJ WSPARCIA Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zgorzelcu ul. Kościuszki 70 pokój nr 24 tel. 75 77 214 21 Punkt Interwencji Kryzysowej dla Osób Doznających Przemocy Domowej w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Zgorzelcu ul. Powstańców Śl. 1 Poniedziałki 9.00-13.00 Czwartki 14.00 – 18.00 tel. 75 77 526 – 08 lub 722-005-200 Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Zgorzelcu ul. Staszica 5 (I piętro) tel. (075) 77 52 621 Poradnia Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych w Zgorzelcu ul. Maratońska 1, tel. 75 77 58 700 16 NOWINY z GMINY

Wrzesień 2019

Profile for Nowiny z Gminy

Nowiny z Gminy nr 47 - Wrzesień 2019  

Nowiny z Gminy nr 47 - Wrzesień 2019  

Advertisement