Page 1

NOWINY z GMINY BIULETYN

INFORMACYJNY

GMINY

ZGORZELEC

Białogórze • Gozdanin • Gronów • Jędrzychowice • Jerzmanki • Kostrzyna • Koźlice Koźmin • Kunów • Łagów • Łomnica • Niedów • Osiek Łużycki • Pokrzywnik • Przesieczany Radomierzyce • Ręczyn • Sławnikowice • Spytków • Tylice • Trójca • Żarska Wieś magazyn BEZPŁATNY ISSN 2450-4750

wrzesień 2018 (NR 35)

Dożynki 2018

Strona 8

Przygoda z koloramiStrona 4

Spotkanie po latachBiesiada Kartoflana

Strona 6Strona 7


QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

Wydawca: PIRMAKS Sp. z o.o. z siedzibą w Pieńsku Redakcja: 59-900 Zgorzelec ul. Warszawska 14/42 Redaktor Naczelny: Mariola Kochanowska - Stępień Druk: Drukarnia TOP DRUK

2

NOWINY z GMINY wrzesień 2018 e-wydanie: www.issuu.com/nowinyzgminy


Nasza gmina

Przedwyborcze żądania Okres przedwyborczy, to czas niekończących się oczekiwań i roszczeń. Jak szybko wiele osób zapomina o zrealizowanych inwestycjach, o których jeszcze niedawno nawet nie myślano. Z  jaką niecierpliwością niektórzy z  mieszkańców podchodzą do wykonawców prac budowlanych, do ludzi, którzy od wielu lat wykonują swoją profesję a  dopiero w  końcowym efekcie, najczęściej ich praca jest doceniana. Czy tak musi być, pewnie nie ale przykład idzie przecież z góry. Fala roszczeń różnych organizacji, grup zawodowych rozlewa się po kraju. Przecież wszyscy wiemy, że nie da się wszystkiego wybudować, naprawić, zakupić w  jednym momencie. Oczywiście najwięksi uzdrowiciele życia uważają inaczej. Pojawia się, zwłaszcza wśród kandydatów do władzy gminnej, fala obiecanek nie do zrealizowania i wyssanych z palca. Kiedy słyszę powtarzanie pomysłów zamiany najlepszych placówek oświatowych na domy pomocy społecznej, zagwarantowanie publicznej opieki zdrowotnej ponad wszelkie standardy obowiązujące w  kraju, wykonanie remontów wszystkich dróg nawet tych prywatnych, to myślę, że jest to kłam, w który mało kto wierzy. Pewnie wielu z Państwa spotyka się z  tym podczas wizyt domowych i  indywidualnych rozmów z  kandydatami startującymi w  wyborach. Obok typowych elementów przedwyborczej presji, obserwuję też, wielce niepokojące, agresywne zachowania indywidualnych osób, czy grupek nacisku. Część osób startuje z list komitetów obywatelskich a  jednak jednoznacznie utożsamia się z konkretną partią polityczną od której otrzymuje poparcie. Zatem trudno już wprost powiedzieć, gdzie kończy się działanie na rzecz obywateli a  gdzie zaczyna na rzecz partii. Trudno tu odróżnić czyj program, czy pomysły wyborcze są realizowane.

Szanowni Państwo nie dajmy się wciągnąć w szaleństwo wyborcze. Nasza mała gmina jest naszą lokalną ojczyzną. Potrafimy przecież żyć w zgodzie, bo wielokrotnie to udowodniliśmy. Nie traćmy godności i wzajemnego uznania, bo wybory przeminą a my będziemy dalej mieszkać obok siebie. Przez minione lata mogliśmy wielokrotnie zaobserwować jak zgoda i wspólne działanie pomaga, jak nas wzajemnie motywuje do działania i dostarcza nam dodatkowej energii. Udało się przecież zrealizować tak wiele trudnych zadań, wiem, że warto było zabiegać o ich realizację. Szanują nas w całej Polsce, o Gminie Zgorzelec mówi się, że z roku na rok przyspiesza i tak jest naprawdę. Potwierdzają to dziesiątki rodzin, które wiążą się na stałe z naszą gminą budując nowe domy i szukając spokoju, szczęścia i radości w naszym sąsiedztwie. W takiej gminie zawsze chciałem mieszkać i czynię to już od ponad 30 lat. Piotr Machaj

Jesteśmy gminą, której zależy na tym, aby dzielić dochody proporcjonalnie, nikt nie podzieli ponad to co ma a każdy zasługuje na sprawiedliwy podział. Tak jest w  państwie, województwie, gminie i  każdym domu. Można, w  trakcie roku budżetowego, dokładać zadania inwestycyjne ale musi jednocześnie pojawić się pomysł na sposób ich sfinansowania. W ostatnich czterech latach dochód gminy wzrósł znacząco, dlatego można było zrobić tak wiele. Oczywiście najpierw światło, bo przecież trzeba kopać drogi i  pobocza, później drogi by ich stan był nie naruszony przez lata. W każdej miejscowości wykonano wiele i wiem co należy jeszcze zrobić.

wrzesień 2018

NOWINY z GMINY

3


Aktualności

Przygoda z kolorami

W

sobotę 1 września mimo niesprzyjającej aury odbyła się nietypowa impreza „Przygoda z kolorami” zorganizowana w ramach projektu „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko – niemieckiego – etap IV”. W  pobliżu mostu Jana Pawła II w  Zgorzelcu liczna grupa rowerzystów wyruszyła ścieżką rowerową w kierunku CRT w Radomierzycach. Deszcz nie przestraszył ponad setki uczestników rajdu, a wśród nich królowała zwarta grupa z Jędrzychowic. Na starcie pojawili się także - Marszałek Województwa Dolnośląskiego – Cezary Przybylski, Radny Sejmiku Dolnośląskiego - Kazimierz Janik, Wójt Gminy Zgorzelec - Piotr Machaj, Burmistrz Miasta Zgorzelec - Rafał Gronicz oraz Z-ca Wójta Marek Wolanin. Podczas uroczystego przecięcia wstęgi w Radomierzycach Wójtowi towarzyszyli przedstawiciele partnerów projektu: Powiatu Görlitz, Gminy Krauschwitz, Powiatu Żarskiego, Miasta Zgorzelec, Gminy Pieńsk oraz Nadleśnictwa Lipinki. Poza rajdem rowerowym, plan imprezy obejmował liczne atrakcje dla uczestników imprezy m.in. spływ kajakowy, za-

4

NOWINY z GMINY

wrzesień 2018

wody crossfit z CrossTeam Zgorzelec, loteria z nagrodami oraz wyrzut proszków koloryzujących, które najbardziej ucieszyły młodszych (choć nie tylko) uczestników. Na wszystkich przybyłych gości czekały gorące potrawy z grilla i owoców morza serwowane z food trucka. Energetyczne granie podczas wydarzenia zapewniało zacne trio: DJ Siwy, DJ Jasiu Kosmos Mega Sound System i DJ Jose Popita. Nieprzypadkowo impreza inaugurująca otwarcie ścieżki rowerowej została zorganizowana w Centrum Rekreacyjno – Turystycznym w Radomierzycach, które jest wizytówką „Przygody z Nysą” i sztandarowym przykładem współpracy transgranicznej. CRT w połączeniu ze ścieżką rowerową biegnącą do Zgorzelca stanowi bazę turystyczną przyjazną dla użytkowników. A  impreza rzeczywiście była nietypowa – zawody crossfit czy wyrzut proszków koloryzujących a na deser wspaniała muzyka – to jest coś, na co warto było przyjść nawet w deszczu.


Aktualności

Żegnajcie wakacje Rok szkolny 2018/2019 w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zgorzelec rozpoczęty

N

owy rok szkolny rozpoczął się 3 września. W szkołach odbyły się oficjalne uroczystości inaugurujące naukę. Z  tej okazji życzymy dzieciom i  młodzieży sukcesów w zdobywaniu wiedzy, a ze strony organu prowadzącego zapewniliśmy szkoły, które są przygotowane, by rozwijać pasje i uzdolnienia, realizując rozmaite projekty, edukacyjne i infrastrukturalne. Przykładem tych dużych projektów jest w tym roku szkolnym planowana inwestycja przebudowy Szkoły Podstawowej w Żarskiej Wsi. To duże przedsięwzięcie, dzięki któremu w miejscu części pawilonowej powstanie nowoczesny budynek, stanowiący integralną część szkoły. Będą się w nim mieścić dwie sale przedszkolne z zapleczem sanitarnym, pomieszczenie świetlicy oraz obszerna sala do gier i  zabaw sportowych. Nowo powstała część szkoły otrzyma nowoczesne wyposażenie, pomoce dydaktyczne i  zabawki. Budynek będzie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych – podjazd zewnętrzny, brak schodów i  progów wewnętrznych.

Nauczycielom i pracownikom oświaty życzmy spokojnej pracy, dającej satysfakcję osobistą i  uznanie otoczenia, a uczniom sukcesów edukacyjnych i radości ze zdobywania wiedzy! W tym roku szkolnym do szkół gminnych uczęszcza 640 uczniów.

wrzesień 2018

NOWINY z GMINY

5


Aktualności

Obchody wybuchu II Wojny Światowej

W

sobotę 1 września pod Pomnikiem Orła na Cmentarzu II Armii Wojska w Zgorzelcu odbyły się obchody 79. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, współorganizowane przez Burmistrza Miasta Zgorzelec i środowiska kombatanckie. Na zaproszenie Burmistrza Miasta Zgorzelec, Gminę Zgorzelec reprezentowali: Z-ca Wójta Gminy Zgorzelec - Marek Wolanin, Radny Sejmiku Dolnośląskiego - Kazimierz Janik, Pełnomocnik Wójta ds. Społecznych i  Polityki Informacyjnej – Kazimierz Prosyniak. Delegacja złożyła pod pomnikiem okolicznościowy wieniec.

KS Iskra Łagów „Spotkanie po latach”

W

słoneczne popołudnie 16 czerwca 2018 r. na boisku sportowym w  Łagowie odbyło się spotkanie Klubu Sportowego Iskra Łagów pn. „Spotkanie po latach”. O godzinie 14:00 w imieniu Założycieli Klubu Sportowego „Iskra Łagów” – Marian Matyjasik przywitał serdecznie Wójta Gminy Zgorzelec Piotra Machaja oraz wszystkich przybyłych gości. Po przywitaniu przedstawił krótki rys historyczny klubu. Po części oficjalnej seniorzy KS Iskra Łagów udali się do szatni aby przygotować się do meczu z  aktywnie grającymi juniorami. Po emocjonującym meczu towarzyskim, żoną biesiadę aby móc na spokojnie po- „Spotkanie po latach” zaowocowało który zakończył się rzutami karnymi, rozmawiać i powspominać lata świetno- liczną frekwencją, dobrą atmosferą i zadowoleniem wśród uczestników. wszyscy uczestnicy udali się na zasłu- ści sportowej.

Rajd rowerowy

18

sierpnia odbył się kolejny Rajd rowerowy, którego organizatorem jest Centrum Rekreacyjno-Turystyczne w Radomierzycach. Rajd rowerowy z przewodnikiem Mietkiem Mosińskim kręcił kolejne kilometry ciekawą trasą do Rothenburga. Na liczniku wybiło około 60 km. Ekipa Rowersów jak zwykle dopisała, humory również. Wypady rowerowe to świetny sposób na aktywne spędzenie wolnego czasu. CRT w Radomierzycach w następnym sezonie rozszerzy ofertę dla rowerowych turystów. Zapraszamy.

6

NOWINY z GMINY

wrzesień 2018


Aktualności

Biesiada Kartoflana

Wsi oraz Gminny Ośrodek Kultury w Zgorzelcu z/s w  Radomierzycach. W  uroczystości udział wziął Wójt Gminy Zgorzelec Piotr Machaj wraz z małżonką oraz Zastępca Wójta Gminy Zgorzelec Marek Wolanin, Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Kazimierz Janik. Przybyli goście rozpoczęli zabawę, biorąc czynny udział w zorganizowanych konkursach. Zarówno dzieci jak i dorośli mogli wykazać się zręcznością oraz sprytem. Odbył się m.in. konkurs na najsmaczniejsze ciasto i  najsmaczniejszą potrawę z ziemniaka, konkurs zbierania ziemniaka oraz konkurs wiązania sznurkiem. Na gości czekało wiele atrakcji w postaci pieczonych kiełbasek i mięs, a dla dzieci dmuchany zamek.

W

dniu 2 września 2018 r. w Żarskiej Wsi odbyła się Biesiada Kartoflana. Organizatorami tego wydarzenia był Sołtys Wsi jednocześnie Radny Gminy Edmund Buko, Rada Sołecka, zespół Kwiatowianki z Żarskiej

Zespoły - Kwiatowianki z Żarskiej Wsi, Zagajnik z  Wykrot oraz Górnołużyckie Błękitne Kamizelki z  Łagowa umilały gościom czas spędzany podczas wydarzenia. Dobrej atmosfery i świetnej zabawy nie było końca, a goście bawili się do późnych godzin wieczornych.

wrzesień 2018

NOWINY z GMINY

7


Aktualności

8

NOWINY z GMINY

wrzesień 2018


Aktualności

Dożynki 2018

W

słoneczną sobotę 8 września 2018 r. w Jędrzychowicach odbyło się tradycyjne Święto Plonów, czyli Dożynki Gminne. Zgodnie z tradycją, dożynki rozpoczęły się od uroczystej mszy w kościele w Jędrzychowicach, podczas której mieszkańcy gminy Zgorzelec podziękowali Bogu za otrzymane, w ostatnich dwóch latach, plony. Poświęcono wino i chleb oraz wieńce dożynkowe. Po mszy korowód dożynkowy udał się na stadion APIS-u  Jędrzychowice. Na przybyłych gości czekały stoiska z  wyrobami rękodzieła ludowego i  stoiska gastronomiczne ze specjałami regionalnej kuchni. Po uroczystym odegraniu i  odśpiewaniu hymnu, Z-ca Wójta Marek Wolanin przywitał przybyłych gości wśród, których byli między innymi: Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Kazimierz Janik, radni, sołtysi, delegacje z 21 sołectw gminy, wójtowie, burmistrzowie i przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, służb mundurowych, Cechu Rzemiosł Różnych w Zgorzelcu i instytucji rolniczych. Wójt Gminy Zgorzelec wraz z Marszałkiem Województwa wypuścili gołębie by głosiły wieść o trudzie rolników, dożynkach, radości i wzajemnym poszanowaniu. Po czym nastąpiło, przywitanie delegacji z 21 sołectw, przez włodarzy gminy: Wójta Piotra Machaja i Przewodniczącą Rady Gminy Annę Rakoczy. Po czym, Wójtowie, zaproszeni goście i Radni symbolicznie podzielili się chlebem z  mieszkańcami. W  swoim przemówieniu Wójt Gminy Piotr Machaj dziękował rolnikom za ich pracę, która nie należała, w bieżącym roku do najłatwiejszych ze względu na panujące warunki atmosferyczne. Delegacje dożynkowe zaprezentowały samodzielnie wykonane wieńce. Konkurs na najładniejszy wieniec, to tradycja dożynek. W tym roku największy podziw wzbudził wieniec sołectwa Kostrzyna, na drugim miejscu uplasował się wieniec z Ręczyna, trzecie miejsce przypadło sołectwu Białogórze. Dożynki Gminne są dobrą okazją do odznaczenia honorowych obywateli, zasłużonych i ambasadorów. Jak co roku dostrzegając pracę i trud wyróżnionych zostało 21 rolników, którzy wynikami produkcyjnymi w gospodarstwie i postawą społeczną

wyróżnili się w ostatnim czasie w środowisku. Tytuł „Ambasador Gminy Zgorzelec” otrzymał zespół Górnołużyckie Błękitne Kamizelki, a tytuł „Zasłużony dla Gminy Zgorzelec” otrzymali: Arkadiusz Furmaniak, Kazimierz Olczak, Robert Kołodziejczyk, Dariusz Pich, Krystyna Radzięta, Andrzej Szczęsny, Tomasz Zygmunt. Tytuł „Honorowy Obywatel Gminy” otrzymał Pan Michał Grzeszczyszyn. Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Wójt Gminy Zgorzelec Piotr Machaj uhonorowany został Odznaką Honorową Złotą Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego za całokształt dokonań w obszarze działalności publicznej na rzecz rozwoju Gminy Zgorzelec i regionu. Gminny Ośrodek Kultury w  Zgorzelcu zorganizował część artystyczną imprezy. Biesiadników do zabawy porywały: dzieci z przedszkola ”Krasnoludki” w Jędrzychowicach, Zespół Pieśni i Tańca Lusatia z Osieka Łużyckiego, Kwiatowianki z Żarskiej Wsi, Górnołużyckie Błękitne Kamizelki z Łagowa, zespół Pogranicze ze Studnisk, Agencja Artystyczna Moc Art., NIKOS RUSKETOS & Grecka Grupa „ORFEUSZ”. Do późnych godzin nocnych zabawę taneczną prowadził zespół TI AMO. Po zmroku dla gości przygotowano pokaz pirotechniczny. Dla uczestników dożynek przygotowano także loterię fantową, w której do wygrania były cenne nagrody, w tym hamaki wolnostojące i  zestawy mebli ogrodowych. Atrakcją wzbudzającą duże zainteresowanie okazała się fotobudka, a dla najmłodszych uczestników przygotowano interesujące były dmuchane zamki, kramy z  zabawkami, konkursy, zgadywanki i zabawy. Wójt wręczył także nominację do współorganizacji kolejnych Dożynek Gminnych w roku 2020, którą otrzymało sołectwo Żarska Wieś. Wójt Gminy Zgorzelec serdecznie dziękuje licznie przybyłym rolnikom, mieszkańcom oraz delegacjom wieńcowym za zaangażowanie i udział w gminnych dożynkach. Szczególne podziękowania kieruje na ręce Sołtysa oraz Rady Sołeckiej z  Jędrzychowic, która przygotowała poczęstunek i  inne atrakcje dla uczestników dożynek oraz współuczestniczyła w tworzeniu wspaniałej atmosfery podczas wspólnego święta mieszkańców gminy Zgorzelec. wrzesień 2018

NOWINY z GMINY

9


Biblioteki:

Gminny Ośrodek Kultury

Biblioteka w Łagowie Poniedziałek, piątek 800 – 1600 Wtorek1000 – 1800 Czwartek900 – 1700 Biblioteka w Jerzmankach Wtorek1430 – 1830 Czwartek1430 – 1730 Piątek1400 – 1700 Biblioteka w Jędrzychowicach Poniedziałek1100 – 1000 Wtorek800 – 1600 Środa800 – 1640 Piątek800 – 1600 Biblioteka w Trójcy Poniedziałek - piątek

900 – 1500

18

sierpnia kolejna upalna sobota upłynęła na zabawie podczas festynu letniego zorganizowanego przez Panią Sołtys Kunowa Marię Krzywak. Najmłodsi uczestnicy biesiady zostali obdarowani przez Wójta Gminy Zgorzelec Piotra Machaja słodyczami. Wiele radości dostarczyły gry, konkursy i zabawy prowadzone przez animatorów Agencji TIK TAK ze Zgorzelca. Zdobywane w  konkursach nagrody jeszcze bardziej angażowały dzieci do dalszej, wspólnej zabawy. Panie wzięły udział w  konkursie na najsmaczniejsze ciasto. Nie zabrakło kramów z zabawkami, zamka dmuchanego, grillowanych kiełbasek i dobrej muzyki.

Biblioteka w Radomierzycach Poniedziałek730 – 1530 Wtorek, czwartek 1000 – 1800 Piątek800 – 1600 Biblioteka w Żarskiej Wsi Poniedziałek1500-1900 Środa1400-1700 Piątek1300-1600

Świetlice:

Świetlica Białogórze Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek

1800 - 2000

Świetlica Gronów Zajęcia plastyczne, gry, zabawy Środa, piątek

1600 - 1800

Świetlica Gozdanin Zajęcia plastyczne, gry, zabawy Wtorek, piątek 1700 - 1900 Jerzmanki Szkoła Podstawowa Czwartek1730 - 1830 Aerobik Świetlica Jędrzychowice Poniedziałek1830 - 2030 Zajęcia rękodzieła Dla Kobiet Wtorek1700 - 1900 Zajęcia świetlicowe, bilard Środa1800 - 1900 Aerobik Czwartek1700 - 1900 Zajęcia świetlicowe, bilard Świetlica Kostrzyna Środa, piątek

Gry, zabawy 1700 - 1900

Świetlica Koźlice Wtorek, środa, czwartek

Gry, Zabawy 1800 - 2000

Świetlica Koźmin Zajęcia plastyczne, fotograficzne, świetlicowe Wtorek, czwartek 1600 - 2000 Świetlica Łagów Poniedziałek 1830 - 1930 Areobik Poniedziałek 1700 - 2000 Próby zespołu Błękitne Kamizelki Środa 1700 - 1930 Zajęcia z dziećmi Czwartek 1700 - 2000 Zajęcia rękodzieła Czwartek 1830 - 1930 Areobik Piątek 1700 - 2000 Próby Zespołu Błękitne Kamizelki Świetlica Łomnica Piątek, sobota

Gry, zabawy 1600 - 1800

SP Osiek Łużycki Aerobik Środa, piątek 1700 - 1800

10 NOWINY z GMINY

Festyn w Kunowie

wrzesień 2018


Gminny Ośrodek Kultury

Dożynki Parafialne w Przesieczanach

W

dniu 25 sierpnia 2018 r. w  Przesieczanach odbyły się Dożynki Parafialne. Uroczystość rozpoczęła się Polową Mszą Świętą przy świetlicy wiejskiej. Organizatorami tego wydarzenia był Gminny Ośrodek Kultury w Zgorzelcu z/s w Radomierzycach, Sołtys wsi Mirosław Zwoliński oraz Rada Sołecka. W  uroczystości udział wziął Wójt Gminy Zgorzelec Piotr Machaj wraz z małżonką oraz Zastępca Wójta Gminy Zgorzelec Marek Wolanin. Po części oficjalnej przybyli goście rozpoczęli zabawę, biorąc czynny udział w  zorganizowanych konkursach. Zarówno dzieci jak i  dorośli mogli wykazać się zręcznością oraz sprytem, nie zabrakło pomysłowości w dążeniu do celu by wygrać każdą konkurencję. Odbył się m.in. konkurs na najsmaczniejsze ciasto, zgłoszonych zostało aż 16 wypieków! Wygrało ciasto ze słonecznikiem w wykonaniu Pani Marii Wereńczuk, konkurs zbierania ziemniaka oraz konkurs wiązania sznurkiem: kobiety przeciwko mężczyznom. Na gości czekało wiele atrakcji w postaci pieczonych kiełbasek, pieczeni z dzika a dla dzieci dmuchany zamek. W ramach zaproszenia Zespół Kwiatowianki z Żarskiej Wsi umilał gościom czas spędzany podczas wydarzenia. Dobrej atmosfery i świetnej zabawy nie było końca, a goście bawili się do późnych godzin wieczornych.

Świetlica Przesieczany Gry, Zabawy Wtorek, czwartek, sobota 1800 - 2000 Zajęcia plastyczne Wtorek1600 - 1800 Świetlica Radomierzyce Aerobik Wtorek1900 - 2000 Zajęcia plastyczne Sobota1600 - 1700 Gry i zabawy Sobota1700 - 1800 Świetlica Ręczyn Zajęcia Świetlicowe Poniedziałek, środa, piątek 1600 - 1900 Aerobik Środa1700 - 1800 Świetlica Spytków Piątek1600 - 1900 Zajęcia świetlicowe Środa1600 - 1900 Zajęcia świetlicowe Piątek1600 - 1900 Zajęcia świetlicowe Sławnikowice Remiza Osp Aerobic Poniedziałek 1745-1845 Gry, Zabawy Wtorek, czwartek, piątek 1600 - 1800 Trójca Remiza Osp Aerobik Poniedziałek1900 - 2000 Świetlica Środowiskowa Tylice Gry, Zabawy Poniedziałek, wtorek, czwartek 1600 - 1800 Świetlica Żarska Wieś 1800 - 2000 Próby zespołu śpiewaczego Kwiatowianki

Siłownie Wiejskie : Siłownia Białogórze Poniedziałek, wtorek, czwartek

1800 - 2000

Siłownia Gronów Środa, piątek

1600 - 1800

Siłownia Gozdanin Wtorek, piątek

1700 - 1900

Siłownia Kostrzyna Środa, piątek

1700 - 1900

Siłownia Koźlice Wtorek, środa, czwartek

1800 - 2000

Siłownia Koźmin Wtorek, czwartek

1800 - 2000

Siłownia Kunów Poniedziałek, środa, piątek

1700 - 1900

Siłownia Łagów Poniedziałek, środa, piątek

1700 - 2000

Siłownia Łomnica Piątek, sobota

1600 - 1800

Siłownia Przesieczany Wtorek, czwartek, sobota

1800 - 2000

Siłownia Radomierzyce Poniedziałek, środa, piątek

1700 - 2000

Siłownia Ręczyn Poniedziałek, środa, piątek

1600 - 1900

Siłownia Sławnikowice Wtorek, czwartek, piątek

1600 - 1800

Siłownia Spytków Poniedziałek, środa, piątek

1600 - 1900

Siłownia Trójca Poniedziałek1600 - 1900 Środa, piątek 1700 - 2000 Siłownia Tylice Poniedziałek, wtorek, czwartek

1600 - 1800

Siłownia Żarska Wieś Wtorek, czwartek

1700 - 1900

wrzesień 2018

NOWINY z GMINY 11


Aktualności

Rodzinny Triatlon Kajakowy

P

o raz kolejny mamy przyjemność zaprosić Was na jedyny w swoim rodzaju Triatlon. Tym wydarzeniem kończymy nasz sezon letni. Rodzinny Triatlon Kajakowy to sportowe wydarzenie połączone z  biesiadowaniem i  zabawą. Zapraszamy rodziny i nie tylko. W sztafecie (kajak, rower, bieg) mogą wziąć udział wszyscy, ale tych połączonych więzami krwi szczególnie doceniam. Startujemy 30.09.2018r. o  12.00. Pierwszy spływ kajakiem, koszulkę przejmuje rowerzysta a na końcu bieg. Zawsze nagradzamy biorących udział niespodziankami. Potem przewidujemy kiełbaski z  grilla dla uczestników oraz tor przeszkód dla dzieci.

Miniaturowy świat „Kolejkowo”

D

nia 20.08.2018 roku Gminny Ośrodek Kultury w Zgorzelcu z/s w  Radomierzycach w  ramach akcji wakacyjnej zabrał dzieci z  Gminy Zgorzelec w  podróż przez miniaturowy świat, którym jest Kolejkowo we Wrocławiu. Twórcy Kolejkowa stworzyli ogromną makietę, atrakcję tętniącą życiem i  przedstawiającą wspaniały Dolny Śląsk. Dołożyli oni wszelkich starań, aby jak najdokładniej odwzorować rzeczywistość i  przedstawić życie miniaturowych mieszkańców Kolejkowa, ukazując ich w  różnych sytuacjach dnia codziennego. Odwiedzając ten miniaturowy świat zobaczyć można m.in. makiety obiektów Wrocławia oraz całego Dolnego Śląska. Swoje miejsce znalazły tam perełki architektoniczne takie jak: Dworzec Świebodzki, kamienice wrocławskiego rynku, obserwatorium meteorologiczne na Śnieżce, Karkonowskie tajemnice w Karpaczu, Schronisko Szwajcarka w Sudetach Zachodnich. W drodze powrotnej odwiedziliśmy restaurację Mc Donald’s, gdzie czekały na dzieci ulubione zestawy Happy Meal. W  godzinach popołudniowych zadowolone i radosne dzieci powróciły do swoich domów.

12 NOWINY z GMINY

wrzesień 2018


Inwestycje Nowy chodnik oraz przebudowa przepustów na ul. Dolnej w Łagowie

„Kompleksowa przebudowa dróg gminnych publicznych i wewnętrznych w formule wybuduj i sfinansuj”

Zakończono już budowę chodnika w ciągu dro gi gminnej publicznej nr 109153D (ul. Dolna) w  miejscowości Łagów. Nawierzchnię chodnika ułożono z  kostki brukowej pow. Ponad 1300 m3. Wykonanie tego chodnika znacząco przyczyni się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa w  rejonie ul. Dolnej w Łagowie. Pozostał jedynie remont nawierzchni drogi – dlatego został ponownie złożony Kolejna droga w  ramach kompleksowej przebudowy dróg wniosek o  odpowiednią gminnych publicznych i  wewnętrznych została ukończona! dotację. Tym razem mieszkańcy nieruchomości przyległych do drogi wewnętrznej o nr dz. 8/27 w Tylicach będą mogli cieszyć się Ponadto Wykonawca realizujący prace polegające z nowej nawierzchni drogi, którą wykonano z kostki brukona przebudowie dwóch przepustów w ul. Dolnej w Łagowie wej betonowej. powoli zmierza do ułożenia pierwszej nawierzchni bitumicznej na nowo wykonywanym przepuście. Rozpoczynają się także prace rozbiórkowe kolejnego przepustu. Aby podczas prac zachować jak największą płynność w ruchu drogowym wykonawca utwardził pas zieleni, który posłuży jako objazd podczas wykonywanych prac. Wiążemy nadzieję, że przepusty zostaną ukończone w szybkim tempie tak aby mieszkańcy ul. Dolnej w Łagowie mogli się cieszyć nie tylko chodnikiem, ale również nowymi przepustami.

W Koźlicach na obszarze drogi wewnętrznej o nr dz. 262 zamontowano progi zwalniające, mające na celu jak największe wyeliminowanie niebezpieczeństw wynikających z  szybkiej jazdy kierowców w kierunku stawów. Ku końcowi zmierzają także prace w Radomierzycach w rejonie stawu. Ułożono już nową nawierzchnię bitumiczną. Pozostało jedynie uporządkowanie poboczy drogi i  kolejna inwestycja zostanie ukończona.

Komunikat Wójta Gminy Zgorzelec W związku z suszą jaka wystąpiła na terenie Gminy Zgorzelec, Wójt Gminy Piotr Machaj podjął decyzję o możliwości ubiegania się przez poszkodowanych rolników o umorzenie części zaległości wynikających z III lub IV raty podatku od gruntów rolnych, które zostały bezpośrednio dotknięte suszą. Na wysokość umorzonego podatku kluczowe znaczenie będzie miała wysokość oszacowanych szkód w gospodarstwie, dokonanych w oparciu o sporządzone protokoły szkód oraz dokumenty załączone przez wnioskodawcę. W/w wnioski należy składać po dniu wymagalności podatku. Wszelkich informacji w sprawie udziela Z-ca Naczelnika Wydziału FP – Ewelina Stawowy tel. kontaktowy 75 77 214 23. wrzesień 2018

NOWINY z GMINY 13


Inwestycje CRT Radomierzyce ma nowy magazyn

robót w miejscowości Radomierzyce i  Tylice rozebrano już stare elementy placów zabaw, w miejsce których wbudowane zostaną nowe elementy kompleksowego wyposażenia. Po uzyskaniu niezbędnych zezwoleń firma przystąpi do montażu elementów placów zabaw i  siłowni zewnętrznych w  pozostałych miejscowościach.

Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Sławnikowicach

Zakończyły się już prace związane z budową magazynu przy CRT Radomierzyce. W ramach zadania zakupiono również 10 kajaków dwuosobowych na potrzeby spływów kajakowych, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Już teraz rezerwować sprzęt wodny trzeba z dość dużym wyprzedzeniem. Na zadanie Gmina Zgorzelec uzyskała dofinansowanie 37 000 zł ze środków Budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach Dolnośląskiego Funduszu Trwają prace odbiorowe druOdrzańskiego 2018. giego etapu robót związanych z  budową placu zabaw i  siłowni zewnętrznej w  Sławnikowicach. Jest to kolejny etap prowadzonej przez Gminę Zgorzelec inwestycji związanej z  zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego, którego pierwszym etapem było wybudowanie w  roku 2017 boiska wielofunkcyjnego do gier sportowych. Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Sławnikowicach wraz z  infrastrukturą towarzyszącą została dofinansowana z budżetu Zagospodarowanie terenów Województwa Dolnośląskiego w formie rekreacyjnych – place zabaw dotacji celowej wyłonionej w  ramach otwartego konkursu pn. „Dolnośląski i siłownie zewnętrzne Fundusz Pomocy Rozwojowej 2018” Na terenie Gminy Zgorzelec w kwocie 130.000,00 zł w 10-ciu miejscowościach t.j. Jerzman- Przedmiotowa inwestycja polega na przyki, Kostrzyna, Koźlice, Koźmin, Tylice, stosowaniu jej do celów rekreacji jak rówŁomnica, Pokrzywnik, Radomierzyce, nież ma na celu upowszechnienie i udoKunów, Białogórze trwają prace w  za- stępnienie oferty sportowo-rekreacyjnej kresie przygotowania dokumentacji wśród mieszkańców Gminy Zgorzelec oraz budowy placów zabaw i siłowni ze- gdzie każdy z mieszkańców Sławnikowic wnętrznych. W  ramach prowadzonych - i nie tylko - znajdzie coś dla siebie.

14 NOWINY z GMINY

wrzesień 2018

Budowa wiat w ramach infrastruktury turystycznej „Przygody z Nysą” Trwają prace związane z budową nowych altan infrastruktury turystycznej w  ramach projektu pn. „Przygoda z  Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko – niemieckiego – etap IV” w  11 miejscowościach. W chwili obecnej zrealizowana w 50 % całości robót które zostaną zakończone do końca października. Altany będą pełniły funkcję rekreacyjno – turystyczną i będą stanowiły miejsce odpoczynku i spotkań zarówno dla turystów jak i  mieszkańców. Każda altana wyposażona będzie w  ławostoły o  konstrukcji drewnianej, kosze na śmieci, stojaki na rowery oraz tablice obiektowe.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.


Informator Urząd Gminy 

Szkoły i przedszkola

Telefony alarmowe

Wójt Piotr Machaj, Z-ca Wójta Marek Wolanin Sekretariat tel. 75 775-60-16, fax 75 775 -65-64 Centrala tel. 75 772-14-00 e-mail: gmina@gmina.zgorzelec.pl

Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Jerzmankach 59-900 Zgorzelec Jerzmanki 43 e-mail: jerzmanki@post.pl tel./faks: 75 77 811 78 dyrektor - Renata Mikołajów

Numer Alarmowy 112 Pogotowie Ratunkowe: tel. 999, 75 775 22 22 Straż Pożarna: tel. 998, 75 775 11 45 Policja : tel. 997, 75 6494200

Numery wewnętrzne Sekretarz Gminy 75 772-14-20 Skarbnik Gminy 75 772-14-17 Biuro Rady Gminy i Komisji 75 772-14-21 Wydział Finansów i Planowania 75 772-14-23, 75 772-14-25 Kasa 75 772-14-29 Wydział Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej 75 772-14-31 Wydział Organizacyjny 75 772-14-27, 75 772-14-45 Ewidencja Ludności 75 772-14-44 Wydział Inwestycji i Drogownictwa 75 772-14-34, 75 772-14-35 Wydział Oświaty i Promocji 75 772-14-41 Gminne Centrum Reagowania 75 772-14-27

Skład Rady Gminy Anna Rakoczy - przewodnicząca Grzegorz Miłoszewicz - wiceprzewodniczący Józef Dziurman - wiceprzewodniczący Edmund Buko Remigiusz Brzęk Wojciech Dobrołowicz Arkadiusz Furmaniak Monika Jarmuszkiewicz Piotr Kuśta Krzysztof Kwiatkowski Przemysław Moczkodan Grażyna Liszka Jan Swacha Halina Szeremeta Bolesław Wysocki

Sołtysi Gminy Zgorzelec Białogórze Chorbotowicz Czesław tel. 664 249 045 Gozdanin Zatylny Jan tel. 601 717 836 Gronów Dobrołowicz Wojciech tel. 510 702 699 Jędrzychowice Radzięta Krystyna tel. 603 683 246 Jerzmanki Szczęsny Andrzej tel. 782 440 332 Kostrzyna Iwaniec Danuta tel. 535 273 001 Koźlice Kolenda Stanisław tel. 601 275155 Koźmin Swacha Jan tel. 798 311 720 Kunów Krzywak Maria tel. 669 856 112 Łagów Piotr Kuśta tel. 886 711 651 Łomnica Pasek Genowefa tel.513 034 404 Niedów Szpak Weronika tel. 500 290 570 Osiek Łużycki Traczyk Jadwiga tel. 507 837 450 Pokrzywnik Wojtków Bronisław tel. 602 344 482 Przesieczany Zwoliński Mirosław tel. 502 969 764 Radomierzyce Burban Bogdan tel. 515 927 093 Ręczyn Brzęk Małgorzata tel. 512 133 780 Sławnikowice Słomka-Majkut Karolina tel. 608 332 405 Spytków Ewa Kurdziel tel. 538 104 327 Tylice Wysocki Bolesław tel. 666 541 146 Trójca Jaskuła Kronkowska Anna tel. 668 535 520 Żarska Wieś Buko Edmund tel. 600 635 582

Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Łagowie Łagów, ul. Szkolna 2 59-900 Zgorzelec e-mail: sp.lagow@wp.pl tel.: 75 77 15 969, wew. 21, 22, 23 Dyrektor - Sylwia Słabicka

Pogotowie Energetyczne: tel. 991 : 75 7756801 Awarie wodociągowe: 75 64 807 68 Pogotowie Gazowe: 992, 75 7722300 Placówka Straży Granicznej tel. 75 7797200 PCK tel. 75 7756201 Zimowe utrzymanie dróg: 757721435, 669040693

Kościoły i msze święte

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Osieku Łużyckim Osiek Łużycki 56 59-900 Zgorzelec e-mail: sposieksekretariat@poczta.onet.pl tel./fax.: 75 77 18 195 dyrektor - Beata Aniszkiewicz

Białogórze Kościół filialny pw.św Andrzeja Boboli Msze święte: Niedziela: 10.15 Dni powszednie (poniedziałek) 17.00

Szkoła Podstawowa im. Osadników Wojskowych w Trójcy Trójca 77 59-900 Zgorzelec e-mail: sptrojca@wp.pl tel.: 75 77 18 326 dyrektor - Katarzyna Skowrońska Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żarskiej Wsi Żarska Wieś 32 59-900 Zgorzelec e-mail: spzarska@interia.pl tel./fax: 75 77 18 554 dyrektor - Bożena Pawełek

Gronów Kościół filialny p.w. NMP Królowej Korony Polskiej Msze święte: Niedziela 10:00 Czwartek 18:00 (czas letni), 16:00 (czas zimowy) Jędrzychowice Kościół parafialny pw. Narodzenia NMP tel. 75 778 22 18 Msze święte: Niedziela: 8.30 Dni powszednie (środa) 16.30 Jerzmanki Kościół parafialny św. Franciszka z Asyżu tel.75 778 11 48 Msze święte: Niedziela: 9.00; 12.00 Dni powszednie (poniedziałek, piątek) 17.00 Łagów Kościół parafialny pw. św. Antoniego Padewskiego; tel. 75 77 15 924 Msze święte: Niedziela: 9.00; 11.30; 17.00 Dni powszednie 17.00

Publiczne Przedszkole w Jędrzychowicach tel.: 75 64 084 78 e-mail: krasnoludki@gmina.zgorzelec.pl dyrektor - Barbara Kowalczyk

Gminny Ośrodek Kultury w Zgorzelcu z/s w Radomierzycach

Osiek Łużycki Kościół parafialny pw. Narodzenia NMP tel.75 771 81 33 Msze święte: Niedziela 8.00; 12.00 Dni powszednie 17.30 Radomierzyce Kościół filialny pw. św Apostoła Piotra i Pawła Msze święte: Niedziela: 10.00 Dni powszednie (pierwszy piątek miesiąca) 16.30

Radomierzyce 40 59-900 Zgorzelec gok.zgorzelec@interia.pl tel./fax (75)77 525 59 NIP: 615-18-14-399 Dyrektor -Małgorzata Korelin

Centrum Rekreacyjno - Turystyczne Radomierzyce 76 59-900 Zgorzelec +48757210506, e-mail: crt@gmina.zgorzelec.pl Dyrektor - Mirosław Celuch

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec gopszgorzelec@wp.pl Tel./fax. (75) 77 52 667 www.gopszgorzelec.pl Godziny pracy: poniedziałek 8.00 - 16.00; od wtorku do piątku: 7.30 - 15.30 Kierownik - Bogumiła Hamielec

Sławnikowice Kościół filialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa Msze święte: Niedziela: 11.30 Dni powszednie (piątek) 16.00 Tylice Kościół filialny pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika Msze święte: Niedziela 10.30 Dni powszednie (środa) 16.30 Trójca Kościół parafialny pw.św Apostołów Piotra i Pawła ; tel 75 771 87 50 Msze święte: Niedziela: 9.00 ; 13.00 Dni powszednie (wtorek, środa, sobota) 17.00

Gdzie dzwonić Padlina przy autostradzie: tel. 75 722 2041 Padlina przy drodze krajowej: tel. 75 722 2041 Padlina przy drodze wojewódzkiej: tel. 501 073 514 Padlina przy drodze powiatowej: tel. 75 77 50 182 Padlina przy drodze gminnej: tel. 75 77 214 31

Żarska Wieś Kościół parafialny pw MB Wspomożenia Wiernych tel. 75 72 10 345 Msze święte: Niedziela: 8.00 ; 11.30 Dni powszednie (poniedziałek, środa, piątek, sobota) 18.00

wrzesień 2018

NOWINY z GMINY 15


Aktualności

Listy czytelników Panie Wójcie jestem mieszkanką Łagowa i ostatnio opowiadano mi, że nie chce Pan zrobić u nas siłowni dla dzieci, czy prawdą jest, że tylko u nas się nic nie robi a to co się robi jest zrobione źle. Kiedy opowiadają mi to niektórzy, to nie wiem czy tak jest. Ja mam dobrą drogę, kościół jest też odmalowany. Mówią mi ludzie, że u nas nie można nic dostać od gminy. Dlaczego tak jest. Kiedyś czytałam, że Łagów to jakby największa miejscowość i najbliżej Zgorzelca, widzę że mam chodniki, jest jak dojechać do marketu, to też nie wiem co jeszcze trzeba zrobić. Mieszkanka Łagowa Nie wiem, kto i kiedy Pani opowiadał takie historie, ale wiem, że musiała to być osoba lub osoby, które nie mają pojęcia o  tym co dzieję się w  Łagowie, bądź chcą oczernić mnie i ludzi ciężko pracujących na rzecz naszej gminy. Jeśli chodzi o siłownię zewnętrzna, to problem polega na tym, że w Łagowie gmina nie posiada terenów, na których można siłownię wybudować. Mieszkańcy przeznaczyli środki z funduszu sołeckiego na wsparcie tych działań i są one ciągle w dyspozycji sołectwa. Odpowiadając Pani na temat działań w ostatnich latach w Łagowie, to zaznaczam, że w Łagowie wydaliśmy na inwestycje najwięcej w całej gminie środków finansowych w minionych czterech latach. Tylko w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 103.015 zł. A Główne inwestycje jakie zrealizowano z inicjatywy Wójta Piotra Machaja to: uzupełniono 11 lamp oświetlenia drogowego, wymieniono 247 oprawa oświetleniowych na LED-owe, wykonano naprawę dróg gminnych, wybudowano altanę drewnianą na boisku sportowym, wymieniono na 6 drogach gminnych nawierzchnię na asfaltową, przeprowadzono kapitalny remont mostu i  oraz realizuje się modernizację przepustów na ul. Dolnej, wybudowano chodnik wzdłuż ul. Dolnej o długości 1014 m., wykonano dokumentację techniczną budowy ścieżki rowerowej od Łagowa do Pokrzywnika. To nie wszystko , zrealizowanych zadań jest dużo więcej ale nie sposób wszystkich wymienić.

Szanowny Panie Wójcie, dlaczego w Jerzmankach został zrobiony magazyn odpadów PSZOK. Ludzie tu mieszkają i mają wiele problemów, ale taki magazyn to już przesada, do tego zrobiono składowisk kukurydzy niedaleko naszych domów, to coś nie tak. Proszę o informację, bo przecież my tu żyjemy. Czytam nowiny gminne i proszę na to pytanie napisać odpowiedź w Nowinach. Mieszkanka Jerzmanek Zacznę od tego, że PSZOK, to skrót od pełnej nazwy, która brzmi Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Jak sam nazwa wskazuje, nie jest to magazyn odpadów komunalnych, tylko miejsce z którego będziemy odbierać posegregowane odpady między innymi od mieszkańców Jerzmanek. Na PSZOK-u rozłożone zostaną kontenery a odpowiedzialna, zatrudniona przez gminę osoba będzie dbała o porządek. W wielu miastach takie punkty zbiórki odpadów znajdują się na osiedlach i nigdzie nie ma żadnego zagrożenia ani uciążliwych zapachów. Tak samo jest w naszej gminie w Żarskiej Wsi i Radomierzycach. Tak też będzie w  Jerzmankach. O  budowę PSZOK-a  zabiegało w  Jerzmankach wiele osób, które zdają sobie sprawę, że dzięki temu można zlikwidować część pojemników na odpady segregowane, przy których zawsze jest brudno. Sprawę składowania plonów wyjaśniałem już na lokalnym portalu. Podkreślę, że jest on zlokalizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Z pewnością w następnym roku porozmawiam z producentem rolnym aby rozpatrzył możliwość dalszej lokalizacji od domów silosu. 16 NOWINY z GMINY

wrzesień 2018

DZIELNICOWI REJON NR I Jerzmanki, Jędrzychowice, Koźmin, Tylice, Łagów, Kunów asp. szt. Stefan Hajkowski – nr tel. 797-306-333 REJON NR II Kostrzyna, Spytków, Ręczyn, Radomierzyce, Osiek Łużycki, Niedów, Łomnica, Koźlice asp. szt. Robert Borodacz – nr tel. 797-306-323 REJON NR III Żarska Wieś, Przesieczany, Gronów, Pokrzywnik, Trójca, Białogórze, Gozdanin sierż. Arkadiusz Trojanowski – nr tel. 797-306-334

MASZ PROBLEM, NIE CZEKAJ SZUKAJ WSPARCIA Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zgorzelcu ul. Kościuszki 70 pokój nr 24 tel. 75 77 214 21 Punkt Interwencji Kryzysowej dla Osób Doznających Przemocy Domowej w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Zgorzelcu ul. Powstańców Śl. 1 Poniedziałki 9.00-13.00 Czwartki 14.00 – 18.00 tel. 75 77 526 – 08 lub 722-005-200 Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Zgorzelcu ul. Staszica 5 (I piętro) tel. (075) 77 52 621 Poradnia Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych w Zgorzelcu ul. Maratońska 1, tel. 75 77 58 700

Nowiny z Gminy nr 35 - Wrzesień 2018  
Nowiny z Gminy nr 35 - Wrzesień 2018  
Advertisement