Page 1

NR 5 2007/2008

CENA 1,00


KWIECIEŃ 2008 Witamy! Wiosna w kalendarzu rozpoczęta! Miejmy nadzieję, Ŝe i za oknem zagości na dobre. Świat budzi się z zimowego snu. Dzień coraz dłuŜszy, zieleni wokół coraz więcej i słońce uśmiecha się coraz jaśniej. Nic tak nie cieszy, jak wiosenne słońce! Z wiosną niestety przychodzi teŜ wiosenne rozleniwienie. JuŜ za kilka dni czeka nas upragniony dłuuugi weekend majowy a za dwa miesiące — WAKACJE. Ale zanim upragniony odpoczynek — czeka nas sporo nauki. Całkiem niedawno obchodziliśmy trzecią rocznicę śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II. Był to dla nas z pewnością czas refleksji i zadumy.

WróŜby kwietniowe Kwiecień - plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata. Grzmot w kwietniu dobra nowina, juŜ mróz listków nie pościna. Częste deszcze w kwietniu wróŜą, Ŝe owoców będzie duŜo. Kwiecień, kiedy deszczem plecie, to się maj wystroi w kwiecie. Kiedy się jaskółka zniŜa, deszcz się do nas zbliŜa.

Podczas Dnia Otwartego gościliśmy w szkole wielu miłych gości. 1 kwietnia powitaliśmy wiosnę. W tym roku przyszło nam na nią czekać bardzo długo. Dlatego powitaliśmy ją bardzo uroczyście. A bawiliśmy się tego dnia doskonale!

Klasy szóste pisały egzamin kompetencji. Odbyło się mnóstwo konkursów i zawodów sportowych. Przeczytajcie o spartakiadzie przedszkolaków i Pucharze Wiosny. Mamy nadzieję, Ŝe lektura naszego pisemka umili Wam czas spędzony w szkole, a w gazetce m.in. sonda, czyli jak Wasi koledzy korzystają z nauk Jana Pawła II, wywiad z Panem Ryszardem Posackim, relacje z ciekawych spotkań oraz jak zawsze stałe rubryki – warto przeczytać, kartki z kalendarza, wesoła szkoła i konkursy.

2

Nowinki Jedynki 5/2008

W tym numerze: Od redakcji – s. 2 Rozmowa miesiąca – s. 3 Wszyscy jesteśmy zdolni – s. 5 Spotkanie z regionalistą – s. 6 Moje magiczne miejsce – s. 7 Dzień Otwarty – s. 8 Wiosna, wiosna – s. 9 Spartakiada przedszkoli – s. 10 Puchar Wiosny – s. 11 Wspomnienia z wycieczki – s. 12 Po lekcjach – s. 13 Jan Paweł II – s. 14 Warto przeczytać – s. 15 Wiadomości sportowe – s. 16 Kartki z kalendarza – s. 17 Konkursy – s. 18 Wesoła szkoła – s. 19


KWIECIEŃ 2008

Nowy rok szkolny niektórzy z czwartoklasistów rozpoczną w klasie sportowej. Na czym to będzie polegało, kto moŜe chodzić do takiej klasy, ile godzin wychowania fizycznego jest przewidział? Na te i inne pytania odpowiedział redaktorom gazetki Pan Ryszard Posacki. Zapraszamy do lektury.

Rozmowa miesiąca. Z nauczycielem wychowania fizycznego, Panem Ryszardem Posackim, rozmawiają Redaktorzy gazetki szkolnej „Nowinki Jedynki” – Agnieszka Bernacka, Ewa Chojnicka i Martyna Węgrzynowska. Martyna Węgrzynowska: Gdzie i jakie studia Pan ukończył? Pan Ryszard Posacki: Ukończyłem Akademię Wychowania Fizycznego i WyŜszą Szkołę Oficerską Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu.

Ewa Chojnicka: Gdy był Pan w naszym wieku, kim Pan chciał być? Pan R.P: śołnierzem - komandosem. Agnieszka Bernacka: Dlaczego wybrał Pan zawód nauczyciela wychowania fizycznego? Pan R.P: PoniewaŜ bardzo lubię dzieci i sprawia mi satysfakcję obserwowanie ich rozwoju. M. W.: Czy w dzieciństwie marzył Pan o karierze sportowej? Pan R.P: Tak i ją zrealizowałem. E. Ch: Czy wychował Pan kogoś, kto zrobił karierę sportową? Pan R.P: Oczywiście: dwunastu medalistów Mistrzostw Polski oraz mistrza Europy w biegu przez płotki. A. B.: Czy zdobył Pan medale lub inne nagrody związane z pracą? Pan R.P: Tak, byłem wielokrotnie wyróŜniony nagrodami dyrektora szkoły, prezydenta miasta oraz nagrodami resortowymi, np. Srebna Odznaka Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, ZasłuŜony dla Sportu Dolnego Śląska. Byłem takŜe wybierany najlepszym trenerem w lekkoatletyce na Dolnym Śląsku. M. W.: Jaką dyscyplinę sportową najbardziej Pan lubi? Pan R.P: Piłkę ręczną i siatkową, natomiast zawodowo zajmuję się lekkoatletyką. E. Ch: Czy ma Pan inne zainteresowania poza sportem? Pan R.P: Tak. Historia wojskowości, motoryzacja oraz polityka. A. B.: Co uwaŜa Pan za swój największy sukces? Nowinki Jedynki 5/2008

3


KWIECIEŃ 2008 Pan R.P: Za swój największy sukces uwaŜam wychowanie medalistów i reprezentantów Polski. M. W.: A za czym Pan nie przepada? Pan R.P: Nie lubię chamstwa i braku porządku. E. Ch: Kiedy Pan zaczął uczyć w naszej szkole? Pan R.P: W 1986 roku, naleŜę do niewielu najdłuŜej pracujących nauczycieli. A. B.: Czy zmieniłby Pan zawód, gdyby miał Pan taką okazję? Pan R.P: Nie. M. W.: Słyszałyśmy, Ŝe od przyszłego roku, w naszej szkole będzie klasa sportowa. Czy mógłby Pan powiedzieć, na czym to będzie polegało? Pan R.P: Przede wszystkim do tej klasy będą przyjmowane dzieci, które mają predyspozycje sportowe oraz dobre wyniki nauczania z przedmiotów ogólnokształcących. W klasie tej będzie 10godz. wychowania fizycznego, a uczniowie będą mieli moŜliwość doskonalenia umiejętności w klubach sportowych. E. Ch: DuŜo dzieci zgłosiło się do tej klasy? Pan R.P: Jest duŜo chętnych, więcej niŜ moŜliwość przyjęcia. M. W.: Jakie jest Pana ulubiona ksiąŜka? Pan R.P: „Tajemnicza wyspa” Juliusza Verne. E. Ch: A Pana ulubiony film? Pan R.P: „Przeminęło z wiatrem”. A. B.: Kto jest Pana autorytetem? Pan R.P: Jan Paweł II. M. W.: Jak Pan spędza wolny czas? Pan R.P: Rozwijając swoje hobby. E. Ch: Dokąd chciałby Pan pojechać? Pan R.P: Chciałbym odbyć podróŜ dookoła świata, bo w Europie wszędzie praktycznie juŜ byłem. M. W.: Jakie są Pana inne marzenia? Pan R.P: Aby moja rodzina była zdrowa i Ŝebym mógł robić to co lubię. E. Ch: Jakiej Pan słucha muzyki? Pan R.P: PowaŜnej – np. W.A. Mozarta. A. B.: Gdzie chciałby Pan spędzić nadchodzące wakacje? Pan R.P: Spędzę je w Egipcie, jadę tam juŜ któryś raz z kolei. Dziękujemy bardzo, Ŝyczymy miłego wypoczynku. 4

Nowinki Jedynki 5/2008


KWIECIEŃ 2008 Wszyscy jesteśmy zdolni Dzieci przychodzą na świat z własną niepowtarzalną iskierką. Niepowtarzalność, indywidualność młodych ludzi musi być szanowana i rozwijana.

18 marca odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny klas III. 4 laureatów zakwalifikowało się do etapu powiatowego: Angelika Dziubińska - klasa III a Olga Kuczyńska - klasa III b Kamila Medyńska - klasa III c Paulina Śliwowska - klasa III c Gratulujemy i Ŝyczymy sukcesów!

D. Markowa Powiatowy Konkurs Recytatorski 28 marca w Szkole Podstawowej nr 3 odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski klas I-III, pod hasłem "Zwierzęta naszymi przyjaciółmi". Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice klas pierwszych. Były nimi Aleksandra Kłodnicka z klasy 1a oraz Paulina Dobiech z klasy 1b. Pierwsza dziewczynka przedstawiła wiersz Juliana Tuwima pt. "Spóźniony słowik", natomiast ruga recytowała wiersz Franciszka Klimka pt. "Kot". Obie uczennice zostały laureatkami konkursu. Ola Kłodnicka Dnia 2 kwietnia,w naszej szkole odbył się konkurs przyrodniczy ''Olimpus''. Pytania były o róŜnej skali trudności. Jest tylko jeden etap konkursu. Wyniki będą znane najpóźniej 21 maja. Dariusz Gołębiewski IV b Sprawdzian po szkole podstawowej 8 kwietnia w naszej szkole, jak co roku, odbył się test kompetencji sprawdzający następujące obszary umiejętności uczniów klas VI.: czytanie ze zrozumieniem, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji oraz stosowanie wiedzy w praktyce. Na rozwiązanie testu uczniowie mieli godzinę, a do zdobycia 40 punktów. W tym roku do sprawdzianu w naszej szkole przystąpiło 97 uczniów. Oceny dokonane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu dotrą do szkół 28 maja, a 20 czerwca wraz ze świadectwem uczniowie otrzymają zaświadczenie o wynikach sprawdzianu. Nowinki Jedynki 5/2008

5


KWIECIEŃ 2008 Spotkania z ciekawymi ludźmi. 12 marca odwiedził naszą redakcję ceniony znawca historii Bolesławca - pan Zygmunt Brusiło. Dowiedzieliśmy się o wielu ciekawostkach, związanych z naszym miastem. Na naszą prośbę, Pan Brusiło przybliŜył nam tematykę nazewnictwa ulic.

Z cyklu „spotkania z ciekawymi ludźmi” – spotkanie z regionalistą, autorem publikacji o Bolesławcu – panem Zygmuntem Brusiło.

Wprawdzie znamy nazwy przynajmniej kilkunastu ulic Bolesławca, jednak rzadko zastanawiamy się, skąd się wzięły lub, kim byli ich patroni. Przeglądając plan naszego miasta, moŜna dojść do wniosku, Ŝe nadawanie ulicom nazw nie zawsze ma logiczne uzasadnienie. Tak jest np. z ulicą Polną. Nazwa sugeruje, Ŝe połoŜona jest na peryferiach, a leŜy przecieŜ w centrum miasta. Podobne refleksje nasuwają się, kiedy przechodzimy ul. Staroszkolną, na której nigdy nie było szkoły! Skąd, więc nazwa? Nasz Gość, bardzo zajmująco opowiedział nam o sposobach nadawania nazw ulicom. Często jest to uwarunkowane aktualną sytuacją polityczną, dlatego teŜ niektóre ulice wielokrotnie zmieniały swoje nazwy. Bardzo ciekawe informacje dotyczyły naszych regionalnych patronów. Dowiedzieliśmy się, kim byli niektórzy z nich: Martin Opitz – „ojciec poezji niemieckiej”, Mikołaj Broda - pierwszy burmistrz Bolesławca, czy Bolesław Kubik pierwszy powojenny burmistrz. Helena i Wincenty Tyrankiewiczowie to zasłuŜeni nauczyciele bolesławieckiego liceum ogólnokształcącego a Michał Kutuzow - najwybitniejszy wódz rosyjski epoki napoleońskiej, zmarły w naszym mieście. Największe zainteresowanie wzbudziła legenda, efektownie zaprezentowana przez Pana Zygmunta Brusiło. PrzybliŜyła nam niespokojne czasy wojen husyckich i bohaterstwo naszych przodków. Po pamiątkowej fotografii, podziękowaliśmy za wizytę z nadzieją, iŜ jeszcze się spotkamy i dowiemy więcej o naszym mieście. Ewa Chojnicka i Martyna Węgrzynowska, klasa 6b

6

Nowinki Jedynki 5/2008


KWIECIEŃ 2008

Moje magiczne miejsce Świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń, by przekazać następnym wspólne dobro - Ojczyznę.

LEGENDA O PIĘKNEJ BURMISTRZÓWNIE, KTÓRA NIE CHCIAŁA HUSYTY

W dawnych, niespokojnych czasach u bram Bolesławca stanęli Husyci z zamiarem splądrowanie miasta. Burmistrz zaŜądał rozmowy z wodzem Husytów. Gdy dowódca wrogów przybył na spotkanie, zobaczył przechodzącą właśnie piękną córkę burmistrza i zakochał się w niej od pierwszego wejrzenia. Powiedział, Ŝe zostawi miasto w spokoju, jeŜeli burmistrz odda mu córkę za Ŝonę. Dziewczyna nie chciała wyjść za wroga, lecz nie miała wyboru. Aby Jan Paweł II uratować miasto przed zniszczeniem, burmistrz zgodził się oddać córkę. Piękna bolesławianka udała się do obozu Husytów, zabierając ze sobą tajemniczą maść. Wodzowi powiedziała, Ŝe zostając jego Ŝoną, chce zabezpieczyć go przed śmiercią na polu walki. Posiada cudowną substancję, która sprawia, Ŝe od miejsca nią posmarowanego, odbija się metal. Dzięki maści nigdy nie dozna obraŜeń zewnętrznych od miecza, sztyletu czy innego ostrza, stanie się nieśmiertelny. AŜeby uwiarygodnić swoją wypowiedź, posmarowała swoją szyję specyfikiem i poprosiła wodza, aby przekonał się, jakie ma działanie. „Zresztą, sam sprawdź, jeśli nie wierzysz. Spróbuj mnie uderzyć mieczem’’ – rzekła. Przywódca zamachnął się i… odciął jej głowę. Okazało się, Ŝe wolała zginąć, niŜ zostać jego Ŝoną. Wywarło to olbrzymie wraŜenie na husytach, którzy zwinęli obóz i opuścili nasze ziemie na zawsze. Bartek Chojnicki, Miłosz Cibor kl. 4b

Teatr miejski. Na ulicy Teatralnej stoi neorenesansowa bryła budynku dawnego arsenału miejskiego z roku 1822, przebudowanego w roku 1886 na teatr miejski o formach klasycystycznych. Była to znacząca scena teatralna na Śląsku i wielu późniejszych znanych aktorów niemieckich informuje w swoich Ŝyciorysach o pierwszych krokach scenicznych w tym właśnie teatrze.

Konkurs! 1. Jaką funkcję pełnił arsenał? Odpowiedź napisz na kuponie konkursowym i przynieś do redakcji.

Nowinki Jedynki 5/2008

7


KWIECIEŃ 2008

Dzień Otwarty Szkoły Naszą relację 14 marca o godzinie 16.30 odbył się Dzień Otwarty z Dnia Otwartego szkoły. Miał on na celu pokazanie rodzicom szkoły, ilustrujemy zaprezentowanie Wielkanocnych prac uczniów, a takŜe zdjęciami Bartka spotkania z wychowawcami. Gajdy z klasy IVc, Tydzień przed imprezą nasz Pan podzielił klasę na zwycięzcy cztery grupy, kaŜda z nich miała przygotować stroik, ogłoszonego przez dwie palmy i trzy pisanki. W dniu festynu mieliśmy nas konkursu skrócone lekcję, by kaŜdy mógł przygotować się do tej fotograficznego. uroczystości. Serdecznie Na początku wychowawcy gratulujemy! spotkali się z uczniami i rodzicami, nasz wychowawca przedstawił nam plan czerwcowej wycieczki i rozdał deklaracje, a takŜe rozmawiał z rodzicami na temat bezpieczeństwa. Na festynie zorganizowano stoiska z palemkami, stroikami, kartkami wielkanocnymi i kwiatkami. Na końcu korytarza była teŜ kawiarenka, w której panie nauczycielki sprzedawały ciasta przygotowane przez mamy uczniów, moŜna było w niej takŜe napić się kawy i herbaty i usiąść przy stoliku, by porozmawiać ze znajomymi. Przy wejściu sprzedawano marcowe numery gazetki ,,Nowinki Jedynki”, a takŜe zamieszczona została kronika, w której zapisane są waŜne wydarzenia z Ŝycia szkoły (konkursy uroczystości itp.).

W auli mogliśmy obejrzeć przedstawienia przygotowane przez niektóre klasy. W sali gimnastycznej rozegrano niecodzienny mecz, poniewaŜ uczniowie grali w nim z nauczycielami. UwaŜam, Ŝe taki dzień w roku szkolnym to świetny pomysł, poniewaŜ rodzice mogą spotkać się ze sobą, a uczniowie miło spędzić popołudnie z kolegami z klasy, moŜna takŜe porozmawiać z wychowawcą i innymi nauczycielami. Bartek Jusypenko Va 8

Nowinki Jedynki 5/2008


KWIECIEŃ 2008 Wiosna, wiosna! Naszą relację z Dnia Otwartego ilustrujemy zdjęciami Bartka Gajdy z klasy IVc, zwycięzcy ogłoszonego przez nas konkursu fotograficznego. Serdecznie gratulujemy!

Jak kaŜdego roku, uczciliśmy nadejście wiosny kolorowymi strojami i słonecznymi nastrojami. Nasi reporterzy nie mogli tego przegapić – wyszukali i utrwalili najciekawsze przebrania.

Wiosna – czar Ŝycia Powitanie wiosny i święta wielkanocne stały się okazją do przygotowania przez klasę IIa, pod kierunkiem Pani Ireny Bartosz, programu „Wiosna – czar Ŝycia”. Przedstawienie zaprezentowano podczas Pleneru Twórczości Szkoły, z okazji wielkanocnego Święta Rodziny oraz spotkania z uczniami klas I – III. Spontaniczność młodych artystów, barwne stroje ludowe, pomysłowe dekoracje, wykonane wspólnie z rodzicami, oddały piękno i koloryt polskiej Wielkanocy. Przedstawione zwyczaje i obrzędy to: chodzenie z gaikiem i „kogucikiem”, splatanie palm, malowanie pisanek. Wśród pisku i śmiechu najładniejszym pannom urządzano dyngus. Wiosenne i świąteczne piosenki oraz przyśpiewki wpłynęły na wyjątkowy charakter uroczystości. Zaproszeni goście docenili wysiłek aktorów gromkimi brawami. Uczniowie klasy IIa z Wychowawczynią Nowinki Jedynki 5/2008

9


KWIECIEŃ 2008

Spartakiada przedszkolaków Dnia 01.04.2008 w naszej szkole odbyła się spartakiada przedszkolaków. W zawodach brały udział trzy przedszkola: nr 4, nr 1 i oddział przedszkolny ze Szkoły Podstawowej nr 1. Dzieci musiały wykazać się sprawnością fizyczną w róŜnych konkurencjach . Pierwszą zabawą był bieg tam i z powrotem. Następnym zadaniem było skakanie na skakance, po nim skoki w workach. Wreszcie, ostatnią konkurencją było rzucanie piłeczek do pudełka. W „Spartakiadzie przedszkolaków” pierwsze miejsce zajęło Przedszkole nr 4, drugie – Przedszkole nr 1, a trzecie miejsce zajęła grupa „0” ze Szkoły Podstawowej nr 1. Wszystkie dzieci doskonale się bawiły. UwaŜam, Ŝe zabawa była udana, ale byłaby wspanialsza, gdyby pierwsze miejsce zajęła kl. „0” z mojej szkoły. Dawid Poznański

10

Nowinki Jedynki 5/2008


KWIECIEŃ 2008 Puchar Wiosny W dniu 01 kwietnia 2008 w Miejskim Zespole Szkół nr 2 w Bolesławcu odbyły się Halowe Zawody Lekkoatletyczne o „ Puchar Wiosny ”. Startowały reprezentacje klas trzecich szkół podstawowych z naszego miasta. Wyniki poszczególnych konkurencji: Dziewczęta 1. 2. 3. 4. 5.

Bieg 20 m

Chłopcy

Członka Liliana ( 3,9 s ) SP-2 Licherowicz Paulina ( 4,0 s) SP-2 Wisznikowska Weronika ( 4,0 s) SP-4 Grabarz Klaudia ( 4,0 s ) SP-1 RóŜnicka Patrycja ( 4,2 s ) SP-5

1. Wilk Oskar ( 3,5 s ) SP-1 2. Buciak Maciej ( 3,6 s ) SP-4 3. Wilk Sebastian ( 3,6 s ) SP-2 4. Szczepański Ronald ( 3,8 s) SP-4 5. Polański Marcin ( 3,8 s ) SP-1

Skok w dal z miejsca 1. 2. 3. 4. 5.

Członka Liliana ( 180 cm) SP-2 Guszpil Weronika ( 174 cm) SP-5 Licherowicz Paulina ( 173 cm ) SP-2 Grabarz Klaudia ( 151 cm ) SP-1 Gliniecka Sandra ( 150 cm ) SP-2

1. Buciak Maciej ( 210 cm ) SP-4 2. Szczepański Ronald ( 190 cm ) SP-4 3. Wilk Oskar ( 190 cm ) SP-1 4. Polański Marcin ( 177 cm ) SP-1 5. Raczko Krzysztof ( 170 cm ) SP-5

Rzut piłką lekarską ( 1 kg ) oburącz zza głowy 1. 2. 3. 4. 5.

Faltyn Klaudia ( 6,20 m ) SP-1 Gliniecka Sandra ( 6,10 m) SP-2 Narecka Małgorzata ( 6,00 m ) SP-4 Guszpil Weronika ( 6,00 m ) SP-4 Walęga Paulina ( 5,80 m ) SP-4

1. Filistyński Piotr ( 8,20 m) SP-4 2. Wilk Oskar ( 7,70 m ) SP-1 3. Małecki Oskar ( 7,30 m) SP-1 4. Kwiatkowski Patryk ( 6,80 m ) SP-5 5. Kołodziejczyk Bartosz( 6,70 m ) SP-2

Skok dosięŜny 1.Członka Lilianna ( 36 cm ) SP-2 2. Grabarz Klaudia ( 34 cm ) SP-1 3. Orłowska Martyna ( 34 cm ) SP-1 4. Paszyńska Wiktoria ( 31 cm ) SP-1 5. Licherowicz Paulina ( 31 cm ) SP-2

1. Krysztofiak Kacper ( 44 cm ) SP-4 2. Buciak Maciej ( 42 cm ) SP-4 3. Filistyński Piotr ( 40 cm ) SP-4 4. Mrowiec Wiktor ( 38 cm ) SP-1 5. Polański Marcin ( 38 cm ) SP-1

Bieg wahadłowy 10 x 11 m 1. 2. 3. 4. 5.

RóŜnicka Patrycja ( 35,48 s ) SP-5 Licherowicz Paulina ( 35,91 s ) SP-2 Członka Liliana ( 35,92 s ) SP-2 Sikora Karolina ( 36,35 s ) SP-3 Guszpil Weronika ( 36,38 s ) SP-5

1. Buciak Maciej ( 32,01 s) SP-4 2. Wilk Oskar ( 32,98 s ) SP-1 3. Bernacki Bartosz ( 33,35 s ) SP-1 4. Szczepański Ronald ( 33,45 s ) SP-4 5. Polański Marcin ( 33,60 s ) SP-1

Klasyfikacja końcowa: 1. 2. 3. 4. 5.

Szkoła Szkoła Szkoła Szkoła Szkoła

Podstawowa Podstawowa Podstawowa Podstawowa Podstawowa

nr nr nr nr nr

1 4 2 5 3

-

45 pkt. 43 pkt. 30 pkt. 15 pkt. 2 pkt.

Nowinki Jedynki 5/2008

11


KWIECIEŃ 2008

Wspomnienia z wycieczki do Warszawy W czwartek, o godzinie 23:00 wróciłem z wycieczki do Warszawy. Byłem tam 3 dni, od 15 do 17 kwietnia. Wyjechaliśmy we wtorek o godzinie 5:30. PodróŜ była długa i męcząca, ale koniec końców wreszcie dotarliśmy na miejsce.

Warszawa da się lubić, Warszawa da się lubić, tu szczęście moŜna znaleźć, tutaj serce moŜna zgubić.

Na początku zwiedziliśmy Pałac Kultury i Nauki. Wjechaliśmy windą na 30 piętro, skąd roztaczał się widok na okolicę. Następnie mieliśmy 2 godziny na zrobienie zakupów w nowoczesnej galerii handlowej „Złote Tarasy”. Jej wnętrze bardzo mi się podobało. Tam teŜ zjedliśmy obiad. Wczesnym wieczorem udaliśmy się do naszego hotelu „Annopol”, który leŜy w dzielnicy Praga Północ. Drugie go dnia, po zjedzeniu śniadania, około godziny 9:00 wyruszyliśmy na Stare Miasto. Oglądaliśmy zabytki oraz kupowaliśmy pamiątki. Zwiedziliśmy Starówkę oraz Zamek Królewski. Potem pojechaliśmy na Sadybę, gdzie zjedliśmy obiad i zrobiliśmy zakupy. W galerii handlowej obejrzeliśmy film 3D pt. „Stwory Morskie” w kinie „IMAX”. Po filmie wyruszyliśmy do Wilanowa. Tam zwiedzaliśmy Pałac i pobliski park. Wieczorem wróciliśmy do hotelu. Ostatniego dnia, naszym celem były Łazienki Królewskie. Przewodnik świetnie opowiadał. Najbardziej podobał mi się Ogród Botaniczny. Były tam przepiękne rośliny oraz spokojne miejsca wypoczynkowe. Na spacerze widzieliśmy Sejm oraz ambasady róŜnych państw. Na koniec przejechaliśmy się metrem. Około 14:30 wyruszyliśmy w drogę powrotną. Okazało się, Ŝe kaŜdy kupił sporo pamiątek. Po drodze zjedliśmy obiad. Bardzo podobała mi się wycieczka do Warszawy i jak nadejdą wakacje, to pojadę tam jeszcze raz. Grzegorz Kowalski

12

Nowinki Jedynki 5/2008


KWIECIEŃ 2008

Po lekcjach W naszej szkole działają róŜne ciekawe koła zainteresowań. Abyście zapoznali się dokładniej z działalnością kaŜdego z nich, zaprezentujemy je po kolei na łamach gazetki. Dzisiaj przedstawiamy zajęcia rękodzieła artystycznego. Prosimy uczestników pozostałych zajęć o przygotowanie krótkiej wizytówki ze zdjęciem i dostarczenie jej do Redakcji.

Zajęcia rękodzieła artystycznego „Zręczne ręce”. W kaŜdą środę, w godzinach 1130 – 1225, spotykamy się z mamą jednego z naszych uczniów - Panią Anną Siedlecką, która zaraziła nas swoją pasją rękodzielniczą. Miłośnicy szydełkowania, haftowania i robótek na drutach znaleźli ciekawy sposób spędzania czasu wolnego. Od podstaw rozpoczynamy naukę robótek ręcznych - szydełkowania, haftowania, dziergania, wykonywanie ozdób, koronek, kwiatków, serwetek, dobierania wzorów i projektów.

Pani Siedlecka dokładnie wyjaśnia sposób wykonania ściegów i modeli, przybliŜa wiadomości o drutach, szydełkach, niciach i wełnach, a jako ciekawostki pokazuje nam swoje najpiękniejsze prace. Wy takŜe moŜecie je obejrzeć na zamieszczonych fotografiach. W kaŜdą środę spotykają się ludzie z pasją do robótek ręcznych, z zamiłowaniem do szydełka i drutów. Jeśli chcesz do nas dołączyć, serdecznie zapraszamy. Przyjdź, zobacz, podziwiaj, moŜe takŜe złapiesz bakcyla rękodzielniczego.

Basia Czochra, Zuzia Mleczko, Kamila Medyńska, Dagmara Parchimowicz, Klaudia Rzeźwicka i Paulina Śliwowska.

Nowinki Jedynki 5/2008

13


KWIECIEŃ 2008 Jak naśladuję Jana Pawła II? Mamy nadzieję, Ŝe oprócz wspominania samej jego osoby, wciąŜ będziemy pamiętać o jego naukach i przesłaniu miłości, które niestrudzenie głosił przez całe swoje długie i owocne Ŝycie. Naszych kolegów poprosiliśmy o odpowiedź na pytanie: jak naśladują papieŜa Jana Pawła II? Otrzymaliśmy następujące odpowiedzi. PapieŜ, tak samo jak ja, był wysportowany, lubił grać w piłkę noŜną, kochał swoją Ojczyznę, zawsze starał się pomóc kolegom, chciał przynieść rodzicom i sobie satysfakcję i radość z dobrego uczenia się, lubił jeździć na wycieczki turystyczne, zawsze chciał iść na kaŜdą mszę św. w niedziele i święta. /Bartek Kula/

2 kwietnia minęły trzy lata od śmierci wielkiego Polaka, papieŜa Jana Pawła II. Był to dzień szczególny. W kaŜdym kościele odbyły się msze święte w intencji szybkiej beatyfikacji Karola Wojtyły i spotkania modlitewne poświęcone pamięci naszego wielkiego rodaka.

Staram się naśladować PapieŜa pomagając innym. Bardzo lubię Biblię i mam dwa imiona tak jak Jan Paweł II. Mieszkam przy ulicy Jana Pawła II. Chodzę w kaŜdą niedzielę do kościoła. Lubię teŜ chodzić do teatru na róŜne przedstawienia. /Michał Nowak/ Lubię pomagać innym ludziom, jak Jan Paweł II. Lubię piłkę noŜną i teatr. Chciałem teŜ kiedyś zostać księdzem. Moi rodzice kiedyś widzieli Jana Pawła II. /Jakub Zarzycki/ Naśladuje papieŜa tym, Ŝe jestem katolikiem, lubię teatr, jestem ministrantem, staram się jak najwięcej chodzić do kościoła. /Sławek Banaszkiewicz/ Naśladuję Jana Pawła II tym, Ŝe mam dwa imiona, pomagam innym, lubię teatr, lubię biblię i jestem katolikiem. /Michał Koński/ Pomagam ludziom, tak jak Jan Paweł II, lubię takŜe piłkę. W roku, w którym urodził się Karol Wojtyły, urodziła się takŜe moja prababcia. /Damian Sienkiewicz/ Po pierwsze, bardzo lubię Biblię (zwłaszcza Nowy Testament). Po drugie, mam dwa imiona (Jan Paweł II miał imiona Karol i Józef). Kiedyś chciałem zostać księdzem, ale teraz mam inne zainteresowania. Staram się teŜ chodzić w kaŜdą niedzielę do kościoła (chyba Ŝe przeszkodzi mi choroba). Mieszkam teŜ na ulicy Jana Pawła II. W 1920 urodziła się moja prababcia. /Dariusz Gołębiewski/ Wydaje mi się, Ŝe jestem mało do Niego podobny. Jednak kiedyś ksiądz zaproponował mi, Ŝebym został ministrantem. Ja jednak, z powodu zbyt wielu obowiązków, musiałem zrezygnować. Naśladuję papieŜa na róŜne sposoby: pomagam innym, gdy są w potrzebie, staram się nikogo nie krzywdzić, wierzę w Boga. /Maciej Bzyta/ 14

Nowinki Jedynki 5/2008


KWIECIEŃ 2008

Z bibliotecznej półki Mała księŜniczka To ksiąŜka o przygodach małej dziewczynki, która miała na imię Sara. Tytuł tej ksiąŜki bierze się z tego, Ŝe ojciec bohaterki nazywał ją „małą księŜniczką”. Dziewczynka nie miała matki, wychowywał ją ojciec, w wieku siedmiu lat wyjechała do innego kraju do szkoły. Traktowano ją tam jak księŜniczkę. Lecz, gdy zmarł jej ojciec, stosunek nauczycieli wobec Sary zmienił się na gorsze. Zaczęto traktować ją jak słuŜącą. Po pewnym czasie, naprzeciwko okna Sary, zamieszkał pewien pan, który okazał się przyjacielem jej ojca. Ale, nie będę zdradzać więcej szczegółów, przeczytajcie sami. Justyna Łuc klasa IV b Biblioteka nie jest po to, by była w paki pozamykana, albo do ozdoby słuŜąca, jest po to, by była powszechnie uŜytkowana. J. Lelewel.

Ostatnio przeczytałam ksiąŜkę pt. „Spotkanie nad morzem”, Jadwigi Korczakowskiej. W tej ksiąŜce są opisane przygody Danusi, która sama pojechała nad morze. Najbardziej podobał mi się fragment opisujący, jak Danusia poznała niewidomą dziewczynkę. Wszystkim polecam do tę ksiąŜkę, bo jest bardzo ciekawa i mądra. Edyta Kocajda Kolejny tom przygód Mikołajka i jego przyjaciół, ukazujący 45 nowych, zabawnych i nieznanych dotąd nikomu historyjek. Tym razem moŜemy zobaczyć jak Mikołaj spędza święta BoŜego Narodzenia, a takŜe Wielkanoc. KsiąŜka zaczyna się listem do św. Mikołaja. Tata Mikołajka powiedział mu, Ŝe św. Mikołaj nie ma w tym roku za duŜo pieniędzy i Ŝeby był dobrym i wielkodusznym chłopcem prosząc o prezenty dla swoich kolegów. Jakie to były prezenty, dowiecie się sami czytając tę niesamowitą ksiąŜkę. Zachęcam takŜe do przeczytania wcześniejszych przygód Mikołaja. Bartek Jusypenko śyczenia urodzinowe dla Ani z Zielonego Wzgórza” - konkurs literacki z okazji 100 –lecia powieści „Ania z Zielonego Wzgórza” Pierwsza i najsłynniejsza część serii napisanej przez L.M. Montgomery – „Ania z Zielonego Wzgórza” ukazała się dokładnie 20 czerwca 1908 roku w Kanadzie. Z tej okazji w 2008 roku planowane są międzynarodowe obchody setnych urodzin Ani. Zapraszamy wszystkie dzieci do składania urodzinowych Ŝyczeń rudowłosej Ani Shirley! Zainteresowanych udziałem w konkursie zapraszamy do biblioteki. Podamy więcej szczegółów. Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo Literackie. Termin zgłoszenia do konkursu i składania prac upływa: 30 kwietnia 2008 r. Nowinki Jedynki 5/2008

15


KWIECIEŃ 2008 Wiadomości sportowe IV miejsce w Mistrzostwach Regionu w Mini Koszykówce Chłopców druŜyna w składzie: A. Filipek, P. Zarzycki, M. Leszczyński, K. Wojciechowski, K Szaja, M. Połczyński, D. Makowski, M. Kozłowski, M. Świątkowski, S. Hajdamowicz, D. Ziółkowski. Opiekun: Adrian Bernacki. I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Mini Koszykówce Chłopców druŜyna w składzie: A. Filipek, P. Zarzycki, M. Leszczyński, K. Wojciechowski, K Szaja, M. Połczyński, D. Makowski, M. Kozłowski, M. Świątkowski, S. Hajdamowicz, D. Ziółkowski. Opiekun: Adrian Bernacki.

Nasi sportowcy nie obniŜają poprzeczki i osiągają coraz to nowe sukcesy. Wymieniamy najwaŜniejsze z nich. Tak trzymać!

III miejsce w Mistrzostwach Regionu w Mini Koszykówce Dziewcząt druŜyna w składzie: K. Witkowska, N. Topolska, E. Borska, A. śuraw, N. Majkut, M. Mankiewicz, K. Sadlak, M. Sondaj, A. Góralewska, M. Wieczorek, N. Bilińska, N. Wolańska. Opiekunem druŜyny jest ElŜbieta Rowgało. I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Mini Koszykówce Dziewcząt druŜyna w składzie: K. Witkowska, N. Topolska, E. Borska, A. śuraw, N. Majkut, M. Mankiewicz, K. Sadlak, M. Sondaj, A. Góralewska, M. Wieczorek, N. Bilińska, N. Wolańska. Opiekunem druŜyny jest ElŜbieta Rowgało. I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Mini Piłce Ręcznej druŜyna chłopców w składzie: Cezary Purta, Kamil Szaja, Piotr Zarzycki, Adam Filipek, Piotr Ziółkowski, Kacper Wojciechowski, Daniel Oskierko, Mateusz Połczyński, Damian Godek, Dawid Makowski, Mateusz Hajdamowicz. Opiekunem druŜyny chłopców jest Ryszard Posacki. III miejsce w Półfinałach Mistrzostw Regionu w Mini Piłce Ręcznej druŜyna chłopców w składzie: Cezary Purta, Kamil Szaja, Piotr Zarzycki, Adam Filipek, Piotr Ziółkowski, Kacper Wojciechowski, Daniel Oskierko, Mateusz Połczyński, Damian Godek, Dawid Makowski, Mateusz Hajdamowicz. Opiekunem druŜyny chłopców jest Ryszard Posacki. IImiejsce w Mistrzostwach Powiatu w Mini Piłce Ręcznej druŜyna dziewcząt w składzie: Natalia Wolańska, Karolina Wiktorowska, Katarzyna Sadlak, Monika Mankiewicz, Aleksandra Gralewska, Natalia Majkut, Natalia Bilińska, Aneta Zapora, Karolina Karaban. Opiekunem druŜyny dziewcząt jest ElŜbieta Rowgało. II miejsce w Mistrzostwach Miasta w Mini Piłce Siatkowej „dwójkami”. Skład: Amar Furtak, Marcin Wakuła, Oliwier Gasiak, Kamil Mikietiuk, Damian Dobiech, Michał Rutyna. III miejsce w Mistrzostwach Miasta w Mini Piłce Siatkowej „trójkami”. Skład: Amar Furtak, Marcin Wakuła, Oliwier Gasiak, Kamil Mikietiuk, Damian Dobiech, Michał Rutyna, Kacper Wojciechowski, Michał Świątkowski, Mateusz Hajdamowicz. 16

Nowinki Jedynki 5/2008


KWIECIEŃ 2008

Kartki z kalendarza Daj kaŜdemu dniu szansę stania się najpiękniejszym w całym twoim Ŝyciu.

22 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ziemi

Jako pierwszy z ideą obchodzonego na całym świecie Dnia Ziemi wystąpił w 1969 roku John McConnell na konferencji UNESCO dotyczącej środowiska naturalnego. Pierwsze obchody Dnia Ziemi miały miejsce 22 kwietnia 1970 roku w USA. Obchody Dnia Ziemi są apolityczne i Mark Twain dobrowolne. Na całym świecie w organizację Dnia Ziemi włączają się tysiące organizacji społecznych, mediów, samorządów oraz przedstawicieli biznesu. W roku 2008 Dzień Ziemi świętuje juŜ ponad 200 mln osób w przeszło 140 krajach! W tym roku Dzień Ziemi w Polsce Fundacja Nasza Ziemia poświęca róŜnorodnym aspektom ochrony środowiska. Z tej okazji odwiedzili nas przedstawiciele Nadleśnictwa Bolesławiec. Pokazali bardzo ciekawą prezentację i opowiedzieli o zanieczyszczeniach środowiska i niszczeniu lasów. Dowiedzieliśmy się takŜe, co sami moŜemy zrobić, aby Bory Dolnośląskie pozostały jak najdłuŜej naszą dumą. 23 kwietnia świętujemy Światowy Dzień KsiąŜki i Praw Autorskich 23 kwietnia juŜ po raz trzynasty obchodzony będzie Światowy Dzień KsiąŜki i Praw Autorskich, proklamowany przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1996 roku dla podkreślenia wyjątkowego znaczenia ksiąŜek w rozwoju społeczeństw i narodów, w tym szczególnie dla ich kultury i edukacji. Tradycyjnie Światowy Dzień KsiąŜki i Praw Autorskich słuŜy promocji czytelnictwa i wydawnictw, sprzyja takŜe dyskusjom na temat własności intelektualnej chronionej prawami autorskimi w ponad stu krajach świata. Idea święta ksiąŜki zrodziła się w Hiszpanii, gdzie 23 kwietnia, w dniu Świętego Jerzego kaŜdy kupujący ksiąŜkę obdarowywany jest dodatkowo róŜą. Zapraszamy do biblioteki.

Nowinki Jedynki 5/2008

17


KWIECIEŃ 2008 Konkursy! Dzisiaj prezentujemy fotografię pupila Bartka Chojnickiego z klasy IVb. Dobrze mi z oczu patrzy, prawda? Czekamy na kolejne zdjęcia.

Uwaga, konkurs! Trwa stały konkurs na najciekawsze zdjęcia ze swoimi pupilami. Najciekawsze zamieszczamy na łamach naszej gazetki.

W marcowym numerze gazetki ogłosiliśmy konkurs fotograficzny, pod patronatem Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół nr 2, p.t. „Dzień Otwarty w Miejskim Zespole Szkół nr 2 w Bolesławcu”. Zwycięzcą konkursu został Bartek Gajda z klasy IVc. Gratulujemy. A oto zwycięzcy naszych marcowych konkursów: Krzysztof Kozicki i Dariusz Gołębiewski Przypominamy dzisiejsze zadania konkursowe

Zadanie 1. Jaką funkcję pełnił arsenał? /na podstawie bolesławieckiego arsenału/. Zadanie 2. Napisz Ŝyczenia urodzinowe dla Ani z Zielonego Wzgórza” - konkurs literacki z okazji 100 –lecia powieści „Ania z Zielonego Wzgórza” Rozwiązanie zadań wpisz w odpowiednie miejsca kuponu konkursowego, wytnij z gazetki i przynieś do Redakcji. Czekamy dwa tygodnie (do 9 mja). Nagrody – niespodzianki czekają.

KUPON KONKURSOWY Nowinki Jedynki 4/2008 Zadanie 1. ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………

Zadanie 2. …………………………………………………………………………………………. .…………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………… Imię i nazwisko, klasa

18

Nowinki Jedynki 5/2008


KWIECIEŃ 2008 Wesoła szkoła Ojciec pyta Adasia: - Co robiliście dziś na matematyce? - Szukaliśmy wspólnego mianownika. - Coś podobnego! Kiedy ja byłem w szkole, teŜ szukaliśmy wspólnego mianownika! śe teŜ nikt go do tej pory nie znalazł... Na przerwie Jaś podchodzi do nauczyciela: - Ja nie chcę pana straszyć, ale mój tata powiedział, Ŝe jeśli dalej będę przynosił uwagi w dzienniczku, to ktoś dostanie w skórę! Przychodzi Michałek do domu w czerwcu i mówi do taty: - Tata, przedłuŜyli mi kontrakt z szóstą klasą na najbliŜsze 12 miesięcy. -

Dlaczego ciągle spóźniasz się do szkoły?- pyta wychowawczyni Jasia. Bo nie mogę się obudzić na czas... A nie masz budzika? Mam. Mam, ale on zawsze dzwoni wtedy, kiedy śpię.

Humor z dzienniczków szkolnych • • • • •

Szczerzy zęby do nauczyciela. Ukradł ze szkolnego WC sedes i przechowuje go w tornistrze. Nie wiesza się w szatni. Wyrwany do odpowiedzi mówi, ze nie będzie zeznawał bez adwokata. Uczeń przeszkadzał pani w lekcji, m.in. leŜał na podłodze, robił zamieszanie nogami.

Humor z zeszytów szkolnych • • • • • •

Kobieta miała mały pokoik na gruszce, w którym wychowywała sześcioro dzieci. Mówi, Ŝe nie umie mówić. Tej jesieni widziałem klucz odlatujących Ŝyraf. Karczmy przy drogach były budowane po to, Ŝe gdy koń się zmęczył to zajeŜdŜał do nich, zjadł, wypił, przespał się trochę i wyruszał znów w drogę. W średniowieczu było wiele gangów, na przykład Wolfgang. Jak się nazywał syn Kazimierza Wielkiego? Kazimierz Mały... Zebrane przez: Dawida Andarało, Darka Gołębiewskiego, Martę Watrach, Bartka Jusypenko i Magdę Srokę

Nowinki Jedynki 5/2008

19


KWIECIEŃ 2008

WAśNE DATY Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych - 2 maja i 23 maja 2008 r. 2 maja 2008 r.- po odpracowaniu moŜe być dniem wolnym Koniec roku szkolnego - 20 czerwca 2008 r.

LISTY DO REDAKCJI KaŜdy z nas ma jakieś problemy – w szkole, w domu, z kolegami czy koleŜankami. Redakcja naszej postara się pomóc w ich rozwiązaniu. Wystarczy tylko do nas napisać. Nasz adres: bibliotekabol@wp.pl. JuŜ w maju spodziewajcie się następnego numeru gazetki. Dominować w nim będzie tematyka wakacyjna. Znajdziecie w nim, jak zwykle:     

trochę informacji z Ŝycia szkoły, trochę ciekawostek, porad i refleksji, trochę wiadomości o konkursach, trochę wiedzy i rozrywki, trochę humoru  i trochę …. (o czym jeszcze chcielibyście przeczytać? Napiszcie do nas, czekamy w Redakcji.)

Opracowanie materiałów i redakcja numeru: Dawid Andarało, German Andrejew, Agnieszka Bernacka, Ewa Chojnicka, Bartek Chojnicki, Miłosz Cibor, Nikola Faltyn, Dariusz Gołębiewski, Bartek Jusypenko, Edyta Kocajda, Denis Kotylak, Krzysztof Kozicki, Justyna Łuc, Dawid Poznański, Magda Sroka, Piotr Wachowicz, Marta Watrach, Martyna Węgrzynowska, Jakub Zarzycki. Opiekę nad redakcją sprawują panie GraŜyna Graczyk i Teresa Prokowska. Nasz adres: Miejski Zespół Szkół nr 2 w Bolesławcu – Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Jana Pawła II 38c. Siedziba Redakcji: sala informatyczna i biblioteka Szkoły Podstawowej nr 1 w Bolesławcu. Gazetka jest efektem prac uczniów podczas zajęć prowadzonych w ramach projektu „Przyjazna szkoła”. Kontakt: bibliotekabol@wp.pl

20

Nowinki Jedynki 5/2008

Nr 5 (2007-8)  

Gazetka Szkoły Podstawowej nr 1 w Bolesławcu

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you