Page 1

NOWOŚCI LITERATURY PEDAGOGICZNEJ

Danielewska Joanna: Agresja u dzieci. Szkoła porozumienia. Warszawa, 2002. Książka ułatwiająca nauczycielowi planowanie pracy wychowawczej i profilaktycznej w dążeniu do eliminowania zachowań agresywnych dzieci. Autorka przedstawia projekt terapii pedagogicznej w odniesieniu do dzieci w wieku 9 - 11 lat, omawia współpracę nauczyciela z rodzicami, wskazuje sposoby tworzenia klimatu wychowawczego klasy, akcentując indywidualizację podejścia do uczniów oraz potrzebę rozwijania umiejętności komunikacyjnych dzieci.

Efektywna współpraca. Poradnik nauczyciela pod red. Grzegorza Koźmińskiego. Złotów, 2002. Drugie, poszerzone wydanie poradnika dla nauczycieli wszystkich poziomów edukacji, poszukujących nowych i skutecznych sposobów współpracy z rodzicami. Obok szczegółowych scenariuszy zajęć, przedstawiony jest materiał badawczo-diagnostyczny, przykłady działania i wspierania szkoły przez rady rodziców oraz różnorodne koncepcje programów współpracy szkoły z rodzicami. Ta praktyczna wiedza ułatwi planowanie i organizację współpracy.

Gołębniak Dorota i inni: Uczenie metodą projektów. Warszawa, 2002 Publikacja jest przewodnikiem przedstawiającym pracę metodą projektów. Autorzy pokazują możliwości zastosowania i rozwijania proponowanej formy niezależnie od treści przedmiotowych, akcentując czynności projektowania nauczania, angażowanie wszystkich uczestników edukacji, a więc i nauczycieli, i uczniów.

Joyce B., Calhoun E., Hopkins D.: Przykłady modeli uczenia się i nauczania. Warszawa,1999. Ta książka pomoże uporać się z niektórymi zadaniami nałożonymi przez reformę oświaty na nauczycieli. Zawiera dokładny opis, przykłady i zasady stosowania ośmiu najpotrzebniejszych modeli dydaktycznych (metod nauczania) wraz z przewodnikiem, jak samemu lub wspólnie z kimś model ten opanować. Książka może przydać się nauczycielom, którzy uczestniczą w kursach doskonalących warsztat dydaktyczny, lub którzy samodzielnie pragną poszerzyć swój repertuar metodyczny.


Szuty J.: Gdy nauczyciel jest wychowawcą. Warszawa - Łódź, 2002. Scenariusze konkretnych lekcji wychowawczych i sposoby ich prowadzenia, odpowiedzi na pytania: - jak rozpocząć pracę z nową klasą, - jak pracować w grupach, - jak radzić sobie z trudnościami wychowawczymi, to jedne z najistotniejszych zagadnień poruszanych w tej książce. Książka skierowana do wszystkich nauczycieli, którzy, oprócz wykładania własnego przedmiotu, chcą być dobrymi wychowawcami i poszukują coraz doskonalszych sposobów pracy z młodzieżą.

Taraszkiewicz M.: Jak uczyć jeszcze lepiej! Szkoła pełna ludzi. Poznań 2001 Autorka napisała do wydawnictwa: Marzy mi się szkoła […], gdzie ludzie pracują z pasją […], gdzie oczy wszystkich zwrócone są na jeden wspólny cel. Celem tym jest, oczywiście, kształcenie młodych ludzi. Autorka z humorem odsłania paradoksy, które w polskiej szkole kryją się za tym procesem. Zaletę publikacji stanowi ukazanie praktycznego aspektu tak skomplikowanych zagadnień, jak projektowanie pracy szkoły, kwestie związane z programami nauczania i wychowania oraz oceniania uczniów.

Teatr w szkole: Wybór i opracowanie Aleksander Maksymiak. Wrocław, 2001. Książka proponuje do inscenizacji w teatrzyku szkolnym lub amatorskim wartościowe opracowania scenograficzne wybranych lektur szkolnych dla klas I-VI. Wybór opatrzony jest przez wartościowego reżysera teatralnego i organizatora szkoleń teatralnych dla nauczycieli wskazówkami inscenizacyjnymi, reżyserskimi, a także ilustracjami pokazującymi, jak w warunkach szkolnych przygotować rekwizyty, przebranie i dekoracje , odpowiednie dla maluchów z kl. I, jak i dla dzieci starszych.

Zajączkowski Krzysztof: Program profilaktyczno-wychowawczy dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej. Kraków, 2002 Książka adresowana jest do nauczycieli klas I-III. Składa się z części teoretycznej, w której umieszczono podstawowe informacje niezbędne do realizacji zajęć (również wskazówki metodyczne) oraz części praktycznej obejmującej 40 scenariuszy zajęć z uczniami, scenariusze spotkań z rodzicami, załączniki w postaci czarno-białych rysunków, ankiet, płytę CD-ROM zawierającą kolorowe pomoce dydaktyczne oraz materiały informacyjne dla rodziców.

Wykorzystano: komentarze wydawnicze i autorskie.

Literatura pedagogiczna  

Książki w naszej bibliotece

Advertisement