Page 1

Vihreän sävyjä Nyanser av grönt / Hues of green s. 5 Kestävyyttä, please! Hållbarhet, tack! Sustainability, please

s. 6-7 Eksy vihreiden käsitteiden viidakkoon En djungel av gröna begrepp The green jargon guide

s. 39 Törmää taiteeseen

Saana ja Olli, Yö metsässä -sisustustyyny / Kuvaaja Unto Rautio

Att främja konst – att skapa kollisioner med konst Promoting art enabling collisions with art

www.nowherefinland.fi


Pääkirjoitus VIHREÄN SÄVYJÄ

NYANSER AV GRÖNT

HUES OF GREEN

Riitta: Kotonani kaikki materiaalit käytettiin tarkasti. Miehen sarkahousuista sai pikkutyttö takin ja mekon tai paidan valmistuksesta jäljelle jääneet kangastilkut sommiteltiin peitteiden pinnoiksi. Nykykielen termillä kai voisi kuvata edellä kerrotusta, että materiaalin elinkaaren pituus koetettiin maksimoida. Ja silti muodot olivat kauniita.

Riitta: Hemma använde vi allt material noggrant. Mannens vadmalsbyxor blev en jacka och en kjol till en liten flicka och tyglappar som blev över när man sydde en skjorta sattes ihop till lapptäcken. Med modern terminologi kan man väl säga om det ovan beskrivna att man försökte maximera längden på materialets livscykel. Och ändå var formerna vackra.

Riitta: In my childhood home all materials were used efficiently. Men’s trousers could be turned into a little girl’s coat, and the leftover fabrics from a dress or a shirt were sewn into a patchwork quilt. In modern language, the above could be described as maximising the material’s life cycle. And yet the designs were always beautiful.

Äitini arjen esteettisyys syntyi käsin tehdyn tuloksena. Kuljin äitini neulomissa mekoissa ja villapaidoissa, hänen ompelemissaan vaatteissa lähes aikuisikään saakka. Kodin tekstiilit - matot, pöytäliinat, pyyhkeet, lakanoiden pitsit - olivat äidin kädentyön tuotteita.

Det estetiska i min mors vardag föddes ur hennes handarbete. Jag gick i kjolar och ylletröjor som min mor hade stickat och i kläder som hon sytt nästan ända till vuxen ålder. Hemmets textilier – mattor, bordsdukar, handdukar, spetsen på lakanen – tillverkades för hand av mor.

Haen arjessa esteettisyyttä. Isäni on jo iäkäs muurarimestari, hänen kanssaan pohdimme edelleen rakennuksien ja rakenteiden sopusointua. Paula: Mitä me oikeastaan tarvitsemme? Katon pään päälle, vaatteita, ruokaa. Tiettyjä välineitä arkeen ja työhön. Sanotaan, että sadalla esineellä pärjäisi jo oikein hyvin.

Jag söker det estetiska i vardagen. Min far är en redan ålderstigen murarmästare, med honom funderar vi än idag på harmonin i byggnader och konstruktioner. Paula: Vad behöver vi egentligen? Tak över huvudet, kläder, mat. Vissa redskap för vardagen och arbetet. Det sägs att man skulle klara sig riktigt väl redan med hundra föremål.

My mother’s everyday aesthetics were a result of making everything by hand. I wore dresses and jumpers knitted by my mother and clothes sewn by her almost until adulthood. Home textiles - rugs, tablecloths, towels, lace on the bed linen - these were all handmade by my mother.

Paula: What do we really need? A roof over our heads, clothes, food. Certain tools for everyday life and work. We could get by just fine with, let’s say, a hundred objects. Riitta: Outi Puro’s recycling design connects people, remarks the Ornamo journal 6/2011 and sheds light on how the flowerdrops lamp shapes over the Turku Theatre Bridge were created. A sense of community combined with an ethical approach produced an enjoyable work of environmental art for the European Capital of Culture 2011.

Är det här nu då ”syjuntatradition” i modern tappning? Kopplingarna till varumärket MUM`s produkter är intressanta?

Is this a modern version of the ”sewing club tradition”? The connection to the MUM brand is interesting.

Paula: Suurin osa tarpeistamme ovat jonkun muun luomia. Jonkun sellaisen, joka haluaa myydä meille jotakin. Maailmanpyörän pyörittämiseksi täytyy kai tehtaiden pyöriä ja rahan vaihtaa omistajaa. Laitteet on suunniteltu rikkoutumaan, vaatteiden kuosit vanhenemaan vuodessa. Tavaroistaan ei tarvitse olla tarkka saati säästäväinen. Kaupasta saa uusia!

Paula: Majoriteten av våra behov skapas av någon annan. Någon som vill sälja oss något. För att hålla bollen i rullning måste väl fabrikerna vara igång och pengar byta ägare. Apparater har utformats för att gå sönder och klädernas mönster att föråldras på ett år. Man behöver inte se om sina saker, än mindre vara sparsam. Det finns nya att köpa i affären!

Paula: The majority of our needs are created by someone else. Someone, who wants to sell us something. For the world to go round, factories need to be run, and money has to change hands. Appliances are designed to break down and clothing materials to deteriorate in a year. There is no need to be careful, never mind frugal. You can always buy a new one!

Riitta: Pohdin tätä ympäristömyötäisen muotoilun käsitettä erityisesti silloin, kun NowHere Finland -näyttelyyn tarjottiin suunnittelematta jäänyttä tuolia. Totta tietysti on, että maailma on pullollaan erimuotoisia ja eri tilanteisiin suunniteltuja tuoleja. Luulisi niiden jo riittävän valikoimaksi meille. Mutta toisaalta, eikö suunnittelematta jättäminen ole tilan antamista krääsälle ja rihkamalle?

Riitta: Jag funderade på begreppet miljöanpassad formgivning, särskilt då en konstnär erbjöd en stol som aldrig formgetts till utställningen NowHere Finland. Det är så klart sant att världen är full med stolar av olika former och för olika tillfällen. Man skulle väl tro att urvalet räcker för oss. Men å andra sidan, ger man inte plats åt skräp och krimskrams om man låter bli att formge?

Paula: Vastuullinen suunnittelija suunnittelee aina kaunista ja kestävää. Valitsee materiaalit ja toteutustavat oikein, tekee esineistä toimivia, antaa muodon seurata käyttötarkoitusta niinkuin kirjoitettu on.

Paula: En ansvarstagande formgivare designar alltid vackert och hållbart. Väljer rätt material och sätt att förverkliga, gör funktionella föremål, låter formen följa användningsändamålet precis som det står skrivet.

Riitta: I deliberated on the subject of environmentally friendly design a lot, especially when “the chair that was never designed” was submitted for the NowHere Finland exhibition. Of course it’s true that the world is full of chairs of different shapes and for different situations. One would think we already have a sufficient selection. But on the other hand, are you not giving space for trinkets and trash by not designing?

Riitta: Minusta suunnittelija eettisen ja esteettisen arvomaailman omatessaan pohtii työssään paitsi tuotteensa muotoa ja funktiota myös sen elinkaarta?

Riitta: Jag tycker att en designer som har etiska och estetiska värderingar dryftar förutom produktens form och funktion, även dess livscykel i sitt arbete?

Paula: Mutta luodaanko kuitenkin samalla uusia tarpeita? Pitäisikö etsiä ennemmin uusia ratkaisuja? Maailmassa on ongelmia enemmän kuin ihminen jaksaa ymmärtää. Suunnittelija voi kehittää odottamattoman menetelmän, taivuttaa todellisuutta hivenen paremmaksi. Ruuvata kattoon vesipullon ja pimeään majaan tulvii äkkiä auringon valoa.

Paula: Men skapar man ändå samtidigt nya behov? Borde man snarare söka nya lösningar? I världen finns det fler problem än vad en människa förmår att förstå. En designer kan ta fram en oväntad metod, böja verkligheten så att den blir en aning bättre. Skruva upp en vattenflaska i taket och plötsligt få solljuset att flöda in i den mörka hyddan.

Riitta Moisander, pääsihteeri, Etelä-Savon taidetoimikunta

Riitta Moisander, generalsekreterare, Södra Savolax konstkommission

Riitta Moisander, Secretary-General, Arts Council of South Savo

Paula Susitaival, muotoilun läänintaiteilija, Hämeen taidetoimikunta

Paula Susitaival, länskonstnär för formgivning, Tavastlands konstkommission

Paula Susitaival, Regional Artist of Design, Arts Council of Häme

Onko tämä nyt sitten ”ompeluseura-perinnettä” siirrettynä nykypäivään? Yhteydet MUM`s tuotemerkin tuotteisiin ovat mielenkiintoiset?

Alueellisten taidetoimikuntien yhteinen NowHere Finland 2012 –muotoilunäyttely keskittyy ympäristömyötäiseen muotoiluun. Ympäristömyötäisessä muotoilussa tuotteet suunnitellaan siten, että ne kuormittavat ympäristöä lähes olemattomasti. Suunnittelussa huomioidaan tuotteen koko elinkaari aina raaka-aineiden valmistuksesta tuotteen hävitykseen asti. Näyttelyyn järjestettiin avoin haku suomalaisille ja Suomessa asuville muotoilijoille ja taidekäsityöläisille. Näyttelyssä haluttiin tuoda esille myös aineetonta muotoilua ja perinteisten teosten lisäksi näyttelyyn oli mahdollista hakea myös teoilla. Ympäristömyötäisyyteen kiinnitettiin huomiota myös hakuprosessissa. Hakemuslomake täytettiin verkossa ja lähetettiin sähköisesti, jotta vältyttäisiin turhalta paperinkäytöltä. Valtakunnallinen näyttely herätti kiinnostusta ja hakemuksia saapui yhteensä 149. Näiden hakemusten joukosta näyttelyn jury – muotoilija Harri Koskinen, professori Pirjo Kääriäinen, graafinen suunnittelija Timo Berry ja muotoilun läänintaiteilija Paula Susitaival – pyrkivät löytämään todella ympäristömyötäiset tuotteet ja teot. Jurytys järjestettiin Helsingissä 27.9.2011. Näyttely jurytettiin teoksista ja teoista lähetettyjen kuvien ja kuvausten perusteella. Hakijoita oli myös pyydetty kertomaan hakemuk-

sessa, kuinka ympäristömyötäisyys teoksessa tai teossa näkyy. NowHere Finland 2012 –näyttelyyn valittiin mukaan teoksia ja tekoja yhteensä 47 tekijältä, yritykseltä tai työryhmältä. Valitut työt tuovat näyttelyn teemaa esille monesta eri näkökulmasta. Mukana on kierrätysmateriaalista valmistettuja tuotteita valaisimista koruihin, ekologisia arkkuja ja uurnia, ympäristöystävällisiä tekstiilejä, keramiikkaa, työpajoja – ja paljon muuta. NowHere Finland 2012 on esillä Jyväskylässä, Suomen käsityön museossa 28.1.-13.5.2012, Savonlinnan maakuntamuseossa Riihisaaressa 15.6.-26.8.2012 ja Lahdessa Sibeliustalon Puusepän Verstaalla 4.-22.9.2012. NowHere Finland 2012 julkaistaan myös verkkonäyttelynä. Lisäksi näyttelyn verkkosivuilta löytyy tietoa muista eri alueellisten taidetoimikuntien alueilla tapahtuvista muotoilunäyttelyistä ja –tapahtumista. Alueelliset taidetoimikunnat järjestävät näyttelyn yhteistyössä Suomen käsityön museon ja Taiteen keskustoimikunnan kanssa. Näyttely on osa World Design Capital Helsinki 2012 –vuoden ohjelmistoa.

Koordinaattori Anne Hokkanen

I look for aesthetics in everyday life. With my father, now an elderly master mason, we still like to ponder the harmonious relationship of buildings and structures.

Riitta: Outi Puros återvinningsdesign förenar människor, berättar Ornamos tidning 6/2011 i artikeln som belyser hur flowerdropsblomskärmarna över teaterbron i Åbo blev till. Gemenskaplighet förenad med etiska aspekter gav upphov till ett njutbart miljökonstverk i kulturhuvudstaden.

Riitta: Outi Puron kierrätysmuotoilu yhdistää ihmisiä, kertoo Ornamon lehti 6/2011 valottaen, miten syntyivät Flowerdrops-kukkavarjostimet Turun teatterisillan ylle. Yhteisöllisyys yhdistettynä eettisyyteen tuotti nautittavan ympäristötaideteoksen kulttuuripääkaupunkiin.

Tarjolla monipuolinen katsaus ympäristömyötäisen muotoilun maailmaan

Paula: The designs of a responsible designer are always beautiful and durable. Selects the right materials and production methods, makes the object functional, and allows the form to follow function, as has been written. Riitta: I think the designer with an ethical and aesthetic set of values will reflect on not only the form and function of a product, but also its life cycle. Paula: Do designers create new needs in the process? Should we rather seek new solutions? There are more problems in this world than an ordinary person can understand. A designer has the power to create something completely unexpected, bend the reality to make it slightly better. Screw a water bottle into the roof, and suddenly a dark shack is flooded with sunlight.

En mångsidig överblick över världen av miljöanpassad formgivning De regionala konstkommissionernas gemensamma designutställning NowHere Finland 2012 fokuserar på miljöanpassad formgivning. I miljöanpassad formgivning planeras produkterna på så sätt att deras miljöbelastning blir nästintill obefintlig. I planeringen beaktas produktens hela livscykel från råmaterial och tillverkning till kassering.

Till utställningen NowHere Finland 2012 valdes verk och gärningar av sammanlagt 47 upphovsmän, företag och arbetsgrupper. De utvalda verken belyser utställningstemat ur många olika synvinklar. Med finns produkter som tillverkats av återvunnet material från belysningsarmaturer till smycken, ekologiska kistor och urnor, miljövänliga textilier, keramik, verkstäder – och mycket mer.

För utställningen ordnades en öppen ansökan för finländska och i Finland bosatta formgivare och konsthantverkare. I utställningen ville man även lyfta fram immateriell design och förutom med traditionella verk kunde konstnärerna även ansöka till utställningen med en gärning. Miljöanpassning beaktades även i ansökningsprocessen. Ansökningsblanketten fylldes i på Internet och skickades elektroniskt för att undvika onödig pappersförbrukning.

NowHere Finland 2012 ställs ut på Finlands Hantverksmuseum i Jyväskylä den 28.1–13.5.2012, på landskapsmuseet Riihisaari i Nyslott den 15.6–26.8.2012 och på Puusepän verstas i Sibeliushuset i Lahtis den 4–22.9.2012. NowHere Finland 2012 publiceras också som en webbutställning. På utställningens webbplats finns också information om andra designutställningar och -evenemang på de olika regionala konstkommissionernas områden.

Den nationella utställningen väckte intresse och sammanlagt inkom 149 ansökningar. Bland dessa strävade utställningsjuryn – formgivaren Harri Koskinen, professor Pirjo Kääriäinen, grafiska designern Timo Berry och länskonstnären i formgivning Paula Susitaival – efter att hitta genuint miljöanpassade produkter och gärningar. Verken till utställningen valdes den 27 september 2011 i Helsingfors. Verken valdes på basis av fotografier och beskrivningar som skickats in. Sökanden hade även ombetts att i sin ansökan berätta hur miljöanpassningen syns i verket eller gärningen.

De regionala konstkommissionerna ordnar utställningen i samarbete med Finlands Hantverksmuseum och Centralkommissionen för konst. Utställningen ingår i programmet för World Design Capital Helsinki 2012.

koordinator Anne Hokkanen

A broad overview of the world of environmentally friendly design NowHere Finland 2012, a design exhibition produced by the Regional Arts Councils of Finland, focuses on environmentally friendly design. In environmentally friendly design products are designed to have minimal impact on the environment. The design process takes into account the entire product life cycle, from the extraction of raw materials to product disposal. An open call for design work was issued to designers and artisans, Finnish and those residing in Finland. The exhibition was to highlight immaterial design, and in addition to traditional design work, designers could submit other types of design-related projects to the exhibition. The environmental impact of the application process was also considered: the application form was only available online in electronic format to avoid unnecessary paper use. The nationwide exhibition attracted much attention, and a total of 149 applications were received. The jury - designer Harri Koskinen, Professor Pirjo Kääriäinen, graphic designer Timo Berry and Design Regional Artist Paula Susitaival - were determined to root out the genuinely environmentally friendly works and projects from among the applications. The jurying was held in Helsinki on the 27th of September 2011. The works and projects were reviewed by the images and descriptions submit-

ted with the applications. The applicants were also asked to describe the environmentally friendly aspects of their submission in the application. The jury selected works and projects from 47 artists, companies and groups. The works selected relate to the exhibition theme from a variety of viewpoints. The exhibition features a variety of products made of recycled materials from lamps to jewellery, ecological coffins and urns, eco-friendly textiles, ceramics, workshops - and much more. NowHere Finland 2012 will be exhibited in Jyväskylä, the Craft Museum of Finland 28.1.-13.5.2012, in the Savonlinna Provincial Museum in Riihisaari 15.6.-26.8.2012, and at the Carpenter’s Workshop at Lahti Sibelius Hall 4.-22.9.2012. NowHere Finland in 2012 will also be published as an online exhibition. On the exhibition website you can find information about other design exhibitions and events in your Regional Arts Council area. The exhibition is produced in collaboration with the Craft Museum of Finland and the Arts Council of Finland. The exhibition is a part of the World Design Capital Helsinki 2012 programme of events.

Co-ordinator Anne Hokkanen

Vihreän sävyjä / Nyanser av grönt / Hues of green

?

NowHere Finland –mistä on kyse?

NowHere Finland on alueellisten taidetoimikuntien yhteinen muotoilunäyttely, joka järjestettiin ensimmäisen kerran Seinäjoella 2010. Yhteistyön tavoitteena on edistää muotoilijoiden näkyvyyttä ja verkostoitumista sekä lisätä muotoilualan tuntemusta yleisesti.

Julkaisija / Utgivare / Publisher Suomen käsityön museo / Finlands Hantverksmuseum / The Craft Museum of Finland

NowHere Finland – vad är det frågan om?

Toimitus / Redaktion / Editorial staff Suomen käsityön museo / Finlands Hantverksmuseum / The Craft Museum of Finland Anne Hokkanen, Raija Manninen

About NowHere Finland

Kirjoittajat / skrivares / writers Riitta Moisander, Paula Susitaival, Anne Hokkanen, Raija Manninen, Kirsi Niinimäki, Ulla Lapiolahti, Päivi Hintsanen, Ilkka Kuukka

NowHere Finland är en designutställning som de regionala konstkommissionerna arrangerar gemensamt. Den första utställningen arrangerades 2010 i Seinäjoki. Målet för samarbetet är att främja formgivares synlighet och nätverkande samt att öka allmänhetens kunskaper om formgivningsbranschen.

NowHere Finland is a collaborative design exhibition of the Regional Arts Councils of Finland, first held in Seinäjoki in 2010. The co-operation project aims to help designers to promote their work and network, and to increase public awareness about the design industry.

Kuvat / Fotografier / Photos Mikko Auerniitty, Minna Lappalainen ja Satu Miettinen

2

Käännökset / Översättning / Translation Lingoneer ja Laura Browne Ulkoasu / Layout Jonas Hakaniemi / Tmi Jonas Hakaniemi Kansi / Omslag / Cover Saana ja Olli, Yö metsässä. Kuva / Fotografi / Photo Unto Rautio

441 619 Painotuote

PEFC/02-31-151

Kirjapaino / Tryckeri / Printers Punamusta

ISBN 978-952-5063-19-6 (SWF) ISBN 978-952-5063-20-2 (PDF)

Painos / Upplaga / Circulation 12 000

Suomen käsityön museon julkaisuja 30

3


Pääkirjoitus VIHREÄN SÄVYJÄ

NYANSER AV GRÖNT

HUES OF GREEN

Riitta: Kotonani kaikki materiaalit käytettiin tarkasti. Miehen sarkahousuista sai pikkutyttö takin ja mekon tai paidan valmistuksesta jäljelle jääneet kangastilkut sommiteltiin peitteiden pinnoiksi. Nykykielen termillä kai voisi kuvata edellä kerrotusta, että materiaalin elinkaaren pituus koetettiin maksimoida. Ja silti muodot olivat kauniita.

Riitta: Hemma använde vi allt material noggrant. Mannens vadmalsbyxor blev en jacka och en kjol till en liten flicka och tyglappar som blev över när man sydde en skjorta sattes ihop till lapptäcken. Med modern terminologi kan man väl säga om det ovan beskrivna att man försökte maximera längden på materialets livscykel. Och ändå var formerna vackra.

Riitta: In my childhood home all materials were used efficiently. Men’s trousers could be turned into a little girl’s coat, and the leftover fabrics from a dress or a shirt were sewn into a patchwork quilt. In modern language, the above could be described as maximising the material’s life cycle. And yet the designs were always beautiful.

Äitini arjen esteettisyys syntyi käsin tehdyn tuloksena. Kuljin äitini neulomissa mekoissa ja villapaidoissa, hänen ompelemissaan vaatteissa lähes aikuisikään saakka. Kodin tekstiilit - matot, pöytäliinat, pyyhkeet, lakanoiden pitsit - olivat äidin kädentyön tuotteita.

Det estetiska i min mors vardag föddes ur hennes handarbete. Jag gick i kjolar och ylletröjor som min mor hade stickat och i kläder som hon sytt nästan ända till vuxen ålder. Hemmets textilier – mattor, bordsdukar, handdukar, spetsen på lakanen – tillverkades för hand av mor.

Haen arjessa esteettisyyttä. Isäni on jo iäkäs muurarimestari, hänen kanssaan pohdimme edelleen rakennuksien ja rakenteiden sopusointua. Paula: Mitä me oikeastaan tarvitsemme? Katon pään päälle, vaatteita, ruokaa. Tiettyjä välineitä arkeen ja työhön. Sanotaan, että sadalla esineellä pärjäisi jo oikein hyvin.

Jag söker det estetiska i vardagen. Min far är en redan ålderstigen murarmästare, med honom funderar vi än idag på harmonin i byggnader och konstruktioner. Paula: Vad behöver vi egentligen? Tak över huvudet, kläder, mat. Vissa redskap för vardagen och arbetet. Det sägs att man skulle klara sig riktigt väl redan med hundra föremål.

My mother’s everyday aesthetics were a result of making everything by hand. I wore dresses and jumpers knitted by my mother and clothes sewn by her almost until adulthood. Home textiles - rugs, tablecloths, towels, lace on the bed linen - these were all handmade by my mother.

Paula: What do we really need? A roof over our heads, clothes, food. Certain tools for everyday life and work. We could get by just fine with, let’s say, a hundred objects. Riitta: Outi Puro’s recycling design connects people, remarks the Ornamo journal 6/2011 and sheds light on how the flowerdrops lamp shapes over the Turku Theatre Bridge were created. A sense of community combined with an ethical approach produced an enjoyable work of environmental art for the European Capital of Culture 2011.

Är det här nu då ”syjuntatradition” i modern tappning? Kopplingarna till varumärket MUM`s produkter är intressanta?

Is this a modern version of the ”sewing club tradition”? The connection to the MUM brand is interesting.

Paula: Suurin osa tarpeistamme ovat jonkun muun luomia. Jonkun sellaisen, joka haluaa myydä meille jotakin. Maailmanpyörän pyörittämiseksi täytyy kai tehtaiden pyöriä ja rahan vaihtaa omistajaa. Laitteet on suunniteltu rikkoutumaan, vaatteiden kuosit vanhenemaan vuodessa. Tavaroistaan ei tarvitse olla tarkka saati säästäväinen. Kaupasta saa uusia!

Paula: Majoriteten av våra behov skapas av någon annan. Någon som vill sälja oss något. För att hålla bollen i rullning måste väl fabrikerna vara igång och pengar byta ägare. Apparater har utformats för att gå sönder och klädernas mönster att föråldras på ett år. Man behöver inte se om sina saker, än mindre vara sparsam. Det finns nya att köpa i affären!

Paula: The majority of our needs are created by someone else. Someone, who wants to sell us something. For the world to go round, factories need to be run, and money has to change hands. Appliances are designed to break down and clothing materials to deteriorate in a year. There is no need to be careful, never mind frugal. You can always buy a new one!

Riitta: Pohdin tätä ympäristömyötäisen muotoilun käsitettä erityisesti silloin, kun NowHere Finland -näyttelyyn tarjottiin suunnittelematta jäänyttä tuolia. Totta tietysti on, että maailma on pullollaan erimuotoisia ja eri tilanteisiin suunniteltuja tuoleja. Luulisi niiden jo riittävän valikoimaksi meille. Mutta toisaalta, eikö suunnittelematta jättäminen ole tilan antamista krääsälle ja rihkamalle?

Riitta: Jag funderade på begreppet miljöanpassad formgivning, särskilt då en konstnär erbjöd en stol som aldrig formgetts till utställningen NowHere Finland. Det är så klart sant att världen är full med stolar av olika former och för olika tillfällen. Man skulle väl tro att urvalet räcker för oss. Men å andra sidan, ger man inte plats åt skräp och krimskrams om man låter bli att formge?

Paula: Vastuullinen suunnittelija suunnittelee aina kaunista ja kestävää. Valitsee materiaalit ja toteutustavat oikein, tekee esineistä toimivia, antaa muodon seurata käyttötarkoitusta niinkuin kirjoitettu on.

Paula: En ansvarstagande formgivare designar alltid vackert och hållbart. Väljer rätt material och sätt att förverkliga, gör funktionella föremål, låter formen följa användningsändamålet precis som det står skrivet.

Riitta: I deliberated on the subject of environmentally friendly design a lot, especially when “the chair that was never designed” was submitted for the NowHere Finland exhibition. Of course it’s true that the world is full of chairs of different shapes and for different situations. One would think we already have a sufficient selection. But on the other hand, are you not giving space for trinkets and trash by not designing?

Riitta: Minusta suunnittelija eettisen ja esteettisen arvomaailman omatessaan pohtii työssään paitsi tuotteensa muotoa ja funktiota myös sen elinkaarta?

Riitta: Jag tycker att en designer som har etiska och estetiska värderingar dryftar förutom produktens form och funktion, även dess livscykel i sitt arbete?

Paula: Mutta luodaanko kuitenkin samalla uusia tarpeita? Pitäisikö etsiä ennemmin uusia ratkaisuja? Maailmassa on ongelmia enemmän kuin ihminen jaksaa ymmärtää. Suunnittelija voi kehittää odottamattoman menetelmän, taivuttaa todellisuutta hivenen paremmaksi. Ruuvata kattoon vesipullon ja pimeään majaan tulvii äkkiä auringon valoa.

Paula: Men skapar man ändå samtidigt nya behov? Borde man snarare söka nya lösningar? I världen finns det fler problem än vad en människa förmår att förstå. En designer kan ta fram en oväntad metod, böja verkligheten så att den blir en aning bättre. Skruva upp en vattenflaska i taket och plötsligt få solljuset att flöda in i den mörka hyddan.

Riitta Moisander, pääsihteeri, Etelä-Savon taidetoimikunta

Riitta Moisander, generalsekreterare, Södra Savolax konstkommission

Riitta Moisander, Secretary-General, Arts Council of South Savo

Paula Susitaival, muotoilun läänintaiteilija, Hämeen taidetoimikunta

Paula Susitaival, länskonstnär för formgivning, Tavastlands konstkommission

Paula Susitaival, Regional Artist of Design, Arts Council of Häme

Onko tämä nyt sitten ”ompeluseura-perinnettä” siirrettynä nykypäivään? Yhteydet MUM`s tuotemerkin tuotteisiin ovat mielenkiintoiset?

Alueellisten taidetoimikuntien yhteinen NowHere Finland 2012 –muotoilunäyttely keskittyy ympäristömyötäiseen muotoiluun. Ympäristömyötäisessä muotoilussa tuotteet suunnitellaan siten, että ne kuormittavat ympäristöä lähes olemattomasti. Suunnittelussa huomioidaan tuotteen koko elinkaari aina raaka-aineiden valmistuksesta tuotteen hävitykseen asti. Näyttelyyn järjestettiin avoin haku suomalaisille ja Suomessa asuville muotoilijoille ja taidekäsityöläisille. Näyttelyssä haluttiin tuoda esille myös aineetonta muotoilua ja perinteisten teosten lisäksi näyttelyyn oli mahdollista hakea myös teoilla. Ympäristömyötäisyyteen kiinnitettiin huomiota myös hakuprosessissa. Hakemuslomake täytettiin verkossa ja lähetettiin sähköisesti, jotta vältyttäisiin turhalta paperinkäytöltä. Valtakunnallinen näyttely herätti kiinnostusta ja hakemuksia saapui yhteensä 149. Näiden hakemusten joukosta näyttelyn jury – muotoilija Harri Koskinen, professori Pirjo Kääriäinen, graafinen suunnittelija Timo Berry ja muotoilun läänintaiteilija Paula Susitaival – pyrkivät löytämään todella ympäristömyötäiset tuotteet ja teot. Jurytys järjestettiin Helsingissä 27.9.2011. Näyttely jurytettiin teoksista ja teoista lähetettyjen kuvien ja kuvausten perusteella. Hakijoita oli myös pyydetty kertomaan hakemuk-

sessa, kuinka ympäristömyötäisyys teoksessa tai teossa näkyy. NowHere Finland 2012 –näyttelyyn valittiin mukaan teoksia ja tekoja yhteensä 47 tekijältä, yritykseltä tai työryhmältä. Valitut työt tuovat näyttelyn teemaa esille monesta eri näkökulmasta. Mukana on kierrätysmateriaalista valmistettuja tuotteita valaisimista koruihin, ekologisia arkkuja ja uurnia, ympäristöystävällisiä tekstiilejä, keramiikkaa, työpajoja – ja paljon muuta. NowHere Finland 2012 on esillä Jyväskylässä, Suomen käsityön museossa 28.1.-13.5.2012, Savonlinnan maakuntamuseossa Riihisaaressa 15.6.-26.8.2012 ja Lahdessa Sibeliustalon Puusepän Verstaalla 4.-22.9.2012. NowHere Finland 2012 julkaistaan myös verkkonäyttelynä. Lisäksi näyttelyn verkkosivuilta löytyy tietoa muista eri alueellisten taidetoimikuntien alueilla tapahtuvista muotoilunäyttelyistä ja –tapahtumista. Alueelliset taidetoimikunnat järjestävät näyttelyn yhteistyössä Suomen käsityön museon ja Taiteen keskustoimikunnan kanssa. Näyttely on osa World Design Capital Helsinki 2012 –vuoden ohjelmistoa.

Koordinaattori Anne Hokkanen

I look for aesthetics in everyday life. With my father, now an elderly master mason, we still like to ponder the harmonious relationship of buildings and structures.

Riitta: Outi Puros återvinningsdesign förenar människor, berättar Ornamos tidning 6/2011 i artikeln som belyser hur flowerdropsblomskärmarna över teaterbron i Åbo blev till. Gemenskaplighet förenad med etiska aspekter gav upphov till ett njutbart miljökonstverk i kulturhuvudstaden.

Riitta: Outi Puron kierrätysmuotoilu yhdistää ihmisiä, kertoo Ornamon lehti 6/2011 valottaen, miten syntyivät Flowerdrops-kukkavarjostimet Turun teatterisillan ylle. Yhteisöllisyys yhdistettynä eettisyyteen tuotti nautittavan ympäristötaideteoksen kulttuuripääkaupunkiin.

Tarjolla monipuolinen katsaus ympäristömyötäisen muotoilun maailmaan

Paula: The designs of a responsible designer are always beautiful and durable. Selects the right materials and production methods, makes the object functional, and allows the form to follow function, as has been written. Riitta: I think the designer with an ethical and aesthetic set of values will reflect on not only the form and function of a product, but also its life cycle. Paula: Do designers create new needs in the process? Should we rather seek new solutions? There are more problems in this world than an ordinary person can understand. A designer has the power to create something completely unexpected, bend the reality to make it slightly better. Screw a water bottle into the roof, and suddenly a dark shack is flooded with sunlight.

En mångsidig överblick över världen av miljöanpassad formgivning De regionala konstkommissionernas gemensamma designutställning NowHere Finland 2012 fokuserar på miljöanpassad formgivning. I miljöanpassad formgivning planeras produkterna på så sätt att deras miljöbelastning blir nästintill obefintlig. I planeringen beaktas produktens hela livscykel från råmaterial och tillverkning till kassering.

Till utställningen NowHere Finland 2012 valdes verk och gärningar av sammanlagt 47 upphovsmän, företag och arbetsgrupper. De utvalda verken belyser utställningstemat ur många olika synvinklar. Med finns produkter som tillverkats av återvunnet material från belysningsarmaturer till smycken, ekologiska kistor och urnor, miljövänliga textilier, keramik, verkstäder – och mycket mer.

För utställningen ordnades en öppen ansökan för finländska och i Finland bosatta formgivare och konsthantverkare. I utställningen ville man även lyfta fram immateriell design och förutom med traditionella verk kunde konstnärerna även ansöka till utställningen med en gärning. Miljöanpassning beaktades även i ansökningsprocessen. Ansökningsblanketten fylldes i på Internet och skickades elektroniskt för att undvika onödig pappersförbrukning.

NowHere Finland 2012 ställs ut på Finlands Hantverksmuseum i Jyväskylä den 28.1–13.5.2012, på landskapsmuseet Riihisaari i Nyslott den 15.6–26.8.2012 och på Puusepän verstas i Sibeliushuset i Lahtis den 4–22.9.2012. NowHere Finland 2012 publiceras också som en webbutställning. På utställningens webbplats finns också information om andra designutställningar och -evenemang på de olika regionala konstkommissionernas områden.

Den nationella utställningen väckte intresse och sammanlagt inkom 149 ansökningar. Bland dessa strävade utställningsjuryn – formgivaren Harri Koskinen, professor Pirjo Kääriäinen, grafiska designern Timo Berry och länskonstnären i formgivning Paula Susitaival – efter att hitta genuint miljöanpassade produkter och gärningar. Verken till utställningen valdes den 27 september 2011 i Helsingfors. Verken valdes på basis av fotografier och beskrivningar som skickats in. Sökanden hade även ombetts att i sin ansökan berätta hur miljöanpassningen syns i verket eller gärningen.

De regionala konstkommissionerna ordnar utställningen i samarbete med Finlands Hantverksmuseum och Centralkommissionen för konst. Utställningen ingår i programmet för World Design Capital Helsinki 2012.

koordinator Anne Hokkanen

A broad overview of the world of environmentally friendly design NowHere Finland 2012, a design exhibition produced by the Regional Arts Councils of Finland, focuses on environmentally friendly design. In environmentally friendly design products are designed to have minimal impact on the environment. The design process takes into account the entire product life cycle, from the extraction of raw materials to product disposal. An open call for design work was issued to designers and artisans, Finnish and those residing in Finland. The exhibition was to highlight immaterial design, and in addition to traditional design work, designers could submit other types of design-related projects to the exhibition. The environmental impact of the application process was also considered: the application form was only available online in electronic format to avoid unnecessary paper use. The nationwide exhibition attracted much attention, and a total of 149 applications were received. The jury - designer Harri Koskinen, Professor Pirjo Kääriäinen, graphic designer Timo Berry and Design Regional Artist Paula Susitaival - were determined to root out the genuinely environmentally friendly works and projects from among the applications. The jurying was held in Helsinki on the 27th of September 2011. The works and projects were reviewed by the images and descriptions submit-

ted with the applications. The applicants were also asked to describe the environmentally friendly aspects of their submission in the application. The jury selected works and projects from 47 artists, companies and groups. The works selected relate to the exhibition theme from a variety of viewpoints. The exhibition features a variety of products made of recycled materials from lamps to jewellery, ecological coffins and urns, eco-friendly textiles, ceramics, workshops - and much more. NowHere Finland 2012 will be exhibited in Jyväskylä, the Craft Museum of Finland 28.1.-13.5.2012, in the Savonlinna Provincial Museum in Riihisaari 15.6.-26.8.2012, and at the Carpenter’s Workshop at Lahti Sibelius Hall 4.-22.9.2012. NowHere Finland in 2012 will also be published as an online exhibition. On the exhibition website you can find information about other design exhibitions and events in your Regional Arts Council area. The exhibition is produced in collaboration with the Craft Museum of Finland and the Arts Council of Finland. The exhibition is a part of the World Design Capital Helsinki 2012 programme of events.

Co-ordinator Anne Hokkanen

Vihreän sävyjä / Nyanser av grönt / Hues of green

?

NowHere Finland –mistä on kyse?

NowHere Finland on alueellisten taidetoimikuntien yhteinen muotoilunäyttely, joka järjestettiin ensimmäisen kerran Seinäjoella 2010. Yhteistyön tavoitteena on edistää muotoilijoiden näkyvyyttä ja verkostoitumista sekä lisätä muotoilualan tuntemusta yleisesti.

Julkaisija / Utgivare / Publisher Suomen käsityön museo / Finlands Hantverksmuseum / The Craft Museum of Finland

NowHere Finland – vad är det frågan om?

Toimitus / Redaktion / Editorial staff Suomen käsityön museo / Finlands Hantverksmuseum / The Craft Museum of Finland Anne Hokkanen, Raija Manninen

About NowHere Finland

Kirjoittajat / skrivares / writers Riitta Moisander, Paula Susitaival, Anne Hokkanen, Raija Manninen, Kirsi Niinimäki, Ulla Lapiolahti, Päivi Hintsanen, Ilkka Kuukka

NowHere Finland är en designutställning som de regionala konstkommissionerna arrangerar gemensamt. Den första utställningen arrangerades 2010 i Seinäjoki. Målet för samarbetet är att främja formgivares synlighet och nätverkande samt att öka allmänhetens kunskaper om formgivningsbranschen.

NowHere Finland is a collaborative design exhibition of the Regional Arts Councils of Finland, first held in Seinäjoki in 2010. The co-operation project aims to help designers to promote their work and network, and to increase public awareness about the design industry.

Kuvat / Fotografier / Photos Mikko Auerniitty, Minna Lappalainen ja Satu Miettinen

2

Käännökset / Översättning / Translation Lingoneer ja Laura Browne Ulkoasu / Layout Jonas Hakaniemi / Tmi Jonas Hakaniemi Kansi / Omslag / Cover Saana ja Olli, Yö metsässä. Kuva / Fotografi / Photo Unto Rautio

441 619 Painotuote

PEFC/02-31-151

Kirjapaino / Tryckeri / Printers Punamusta

ISBN 978-952-5063-19-6 (SWF) ISBN 978-952-5063-20-2 (PDF)

Painos / Upplaga / Circulation 12 000

Suomen käsityön museon julkaisuja 30

3


-XU\QUDSRUWWL <PSlULVW|P\|WlLVHHQ Ql\WWHO\\Q WDUMRWWLLQ PRQHQ WDVRLVLD W|LWl MRLGHQ MRXNRVWD WXRPDULVWR S\UNL O|\WlPllQ WRGHOOLVHVWL \PSlULV W|P\|WlLVHW WHRW MD WXRWWHHW 1l\WWHO\NXWVXVVD HWVLWWLLQ W|LWl MRWND HLYlW YDLQ YlKHQQl \PSlULVW|YDLNXWXNVLD YDDQ P\|V YDLNXWWDYDW VLLKHQSRVLWLLYLVHVWL/LVlNVLW|LGHQWXOLROODVXXQQLWHOWXQLLQHWWlQH NXRUPLWWDYDW\PSlULVW|lOlKHVROHPDWWRPDVWLMDQLLOOHVXXQQLWHOODDQ PXRGRQOLVlNVLNRNRHOLQNDDUL9DLQPXUWRRVDHKGRWXNVLVWDWDYRLW WLHGHVWRLVHQHKGRQ7XRPDULVWRWRWHDDHWWlQlLGHQNULWHHUHLGHQ SHUXVWHHOODYLHOlRQPDWNDDWRGHOOD\PSlULVW|P\|WlLVHHQVXXQQLW WHOXXQ  1l\WWHO\\Q HVLWHWWLLQ P\|V WXRWWHLWD MRWND WXRPDULVWR NRNL VXRUDQDLVHNVLYLKHUSHVXNVL

7LOOXWVWlOOQLQJHQPHGPLOM|DQSDVVQLQJHUEM|GVYHUNDYYDULHUDQGH NYDOLWHWRFKMXU\QVWUlYDGHHIWHUDWWEODQGGHVVDKLWWDJHQXLQWPLOM| DQSDVVDGHYHUNRFKSURGXNWHU,LQEMXGDQWLOOXWVWlOOQLQJHQHIWHUO\V WHV YHUN VRP LQWH EDUD PLQVNDU PLOM|NRQVHNYHQVHUQD XWDQ RFNVn KDUHQSRVLWLYLQYHUNDQSnPLOM|Q'HVVXWRPVNXOOHYHUNHQYDUDGH VLJQDGHSnVnVlWWDWWGHPHGI|UHQQlUPDVWREH¿QWOLJPLOM|EHODVW QLQJ)|UXWRPIRUPHQVNXOOHYHUNHWVKHODOLYVF\NHOGHVLJQDV%DUD HQEUnNGHODYELGUDJHQXSSI\OOGHHQVHWWDYGHVVDYLOONRU0\FNHW DUEHWHnWHUVWnURPPDQYLOOVNDSDHQYHUNOLJWPLOM|DQSDVVDGGHVLJQ LHQOLJKHWPHGGHVVDNULWHULHUNRQVWDWHUDGHMXU\QbYHQSURGXNWHU VRPMXU\QXSSOHYGHVRPUHJHOUlWWJU|QWYlWWHUEM|GVWLOOXWVWlOOQLQJHQ

7KHH[KLELWLRQDWWUDFWHGVXEPLVVLRQVZLWKDYDULHGOHYHORITXDOLW\ DQG WKH MXU\¶V PLVVLRQ ZDV WR URRW RXW WKH JHQXLQHO\ HFRIULHQGO\ ZRUNV7KHFDOOIRUHQWULHVVWUHVVHGWKDWWKHVXEPLWWHGZRUNVDQG FUHDWLRQVVKRXOGQRWRQO\UHGXFHWKHQHJDWLYHLPSDFWEXWDOVRFUH DWHSRVLWLYHLPSDFWIRUWKHHQYLURQPHQW7KHMXU\VRXJKWVXEPLV VLRQV ZKHUH WKH GHVLJQHU KDG QRW RQO\ FRQVLGHUHG WKH IRUP EXW DOVRWKHHQWLUHOLIHF\FOHRIWKHSURGXFW2QO\DIUDFWLRQRIWKHZRUNV VXEPLWWHGPHWDWOHDVWRQHRIWKHVHFRQGLWLRQV7KHMXU\FRQFOXGHG WKDWZLWKWKLVFULWHULDZHVWLOOKDYHDORQJZD\WRJRWRJHQXLQHO\ HQYLURQPHQWDOO\IULHQGO\GHVLJQ7KHMXU\IHOWWKDWVRPHRIWKHVXE PLVVLRQVZHUHH[DPSOHVRIRXWULJKWJUHHQZDVK

$UYLRLQWLNULWHHUHLQlSDLQRWHWWLLQPDKGROOLVLPPDQYDLNXWWDYDD\PSl ULVW|P\|WlLV\\WWlMDWXRWWHHQNRNRHOLQNDDUHQVXXQQLWWHOXD(VLP WHNVWLLOLWXRWWHLGHQRVDOWDSDLQRWHWWLLQP\|VWXRWWHLGHQKXROWRDMRND DLKHXWWDDVXXULPPDQ\PSlULVW|NXRUPDQQLLGHQHOLQNDDUHQDLNDQD 7XRPDULVWR NLLQQLWWL KXRPLRWD WHRVWHQ UDDNDDLQHLVLLQ YDOPLVWXV SURVHVVLLQ Nl\WW||Q MD HOLQNDDUHQ ORSSXXQ 7HNLMlQ KHQNLO|NRK WDLQHQ\PSlULVW|P\|WlLQHQWRLPLQWDRQVLQlQVlWlUNHllPXWWDVH HL \NVLQ ULLWl ,ODKGXWWDYDD ROL Ql\WWHO\\Q HKGRWHWWXMHQ WHNRMHQ HOL DLQHHWWRPDQPXRWRLOXQPllUl

$YEHG|PQLQJVNULWHULHUQDODGHVVWRUYLNWSnDWWPLOM|DQSDVVQLQJHQ KDUVnVWRUHIIHNWVRPP|MOLJWRFKSnDWWSURGXNWHQVKHODOLYVF\NHO KDGHSODQHUDWV7LOOH[HPSHOLIUnJDRPWH[WLOSURGXNWHUEHWRQDGHV RFNVn VN|WVHOQ DY SURGXNWHUQD YLONHQ XWJ|U GHQ VW|UVWD PLOM|EH ODVWQLQJHQXQGHUSURGXNWHUQDVOLYVF\NHO-XU\QEHDNWDGHSURGXN WHUQDV UnPDWHULDO WLOOYHUNQLQJVSURFHVV DQYlQGQLQJ RFK VOXWHW DY GHUDVOLYVF\NHO$WWXSSKRYVPDQQHQSHUVRQOLJHQlUHQPLOM|PHG YHWHQDNW|UlULVLJHQYLNWLJPHQLQWHWLOOUlFNOLJIDNWRU*OlGMDQGH YDU GHW VWRUD DQWDOHW SUHVWDWLRQHU DOOWVn LPPDWHULHOO GHVLJQ VRP I|UHVORJVWLOOXWVWlOOQLQJHQ

7KH DVVHVVPHQW FULWHULD HPSKDVL]HG PD[LPXP SRVLWLYH HQYLURQ PHQWDOLPSDFWDQGWKHSURGXFW¶VOLIHF\FOHDVVHVVPHQW)RUH[DP SOHWKHPDLQWHQDQFHRIWH[WLOHSURGXFWVZDVJLYHQVSHFLDOFRQVLG HUDWLRQDVLWFDXVHVWKHPDMRULW\RIHQYLURQPHQWDOORDGLQWKHLUOLIH F\FOH7KHMXU\DOVRDVVHVVHGWKHUDZPDWHULDOSURGXFWLRQPDQX IDFWXULQJ SURFHVV XVH DQG GLVSRVDO RI WKH SURGXFW 7KH DUWLVW RU GHVLJQHU¶V SHUVRQDO ZRUN WR SUHVHUYH WKH HQYLURQPHQW LV LQ LWVHOI LPSRUWDQWEXWQRWHQRXJK7KHMXU\ZDVSOHDVHGWRVHHWKHKLJK QXPEHURILPPDWHULDOGHVLJQFUHDWLRQVVXEPLWWHGIRUWKHH[KLELWLRQ

7XRPDULVWRNHVNXVWHOXVVD HWVLWWLLQ YDVWDXNVLD PXXQ PXDVVD VHX UDDYLLQN\V\P\NVLLQ

-XU\QV|NWHLVLQDGLVNXVVLRQHUVYDUSnEODQGDQQDWI|OMDQGHIUnJRU

7KHMXU\¶VGLVFXVVLRQDLPHGWR¿QGDQVZHUVWRYDULRXVTXHVWLRQV VXFKDV

5DWNDLVHHNRWXRWHMRQNLQWRGHOOLVHQ\PSlULV W|RQJHOPDQ" 7lOODLVLDUDGLNDDOLLQQRYDDWLRLWDHLKDNLMRLGHQMRXNRVVDMXXULQlKW\ 9DOWDRVDWXRWWHLVWDHGXVWLSHULQWHLVWlPDWHULDQOLVllPLVHHQSHUXV WXYDDWXRWHVXXQQLWWHOXDYDLNNDQLLOOlRPDWYLKUHlWNXOPDQVDROLNLQ .LHUUlWHW\WUDDNDDLQHHWMDPDWHULDDOLWROLYDWHGHOOHHQSllURROLVVD

7XRNRWXRWHXXGHQQlN|NXOPDQRPDDQ WXRWHU\KPllQVl" $EVROXXWWLVWD \PSlULVW|P\|WlLV\\WWl HL YRL PllULWHOOl 6LNVL WXR PDULVWRNDWVRLYRLNRHVLWHWW\WXRWHNRUYDWDWRLVHQKDLWDOOLVHPPDQ WXRWWHHQ

7XRWWHLGHQYDLNXWWDYXXV 7HROOLVHVWL PDVVDWXRWHWWDYDW HNRORJLVHW WXRWWHHW RYDW KDDVWDYDP SLDWRWHXWWDDMDNRNRQDLVYDLNXWXNVHOWDDQVXXUHPSLDNXLQ\NVLWWlLVHW NLHUUlW\NVHHQWDLNlVLW\|K|QSHUXVWXYDWWXRWWHHW

<OHLQHQK\YlNV\WWlY\\VMDPXRWRLOXQODDWX

/|VHUSURGXNWHQQnJRWIDNWLVNWPLOM|SUREOHP" 6nGDQDUDGLNDODLQQRYDWLRQHUYDUVlOOV\QWDEODQGV|NDQGHQD0HU SDUWHQ DY SURGXNWHUQD UHSUHVHQWHUDGH WUDGLWLRQHOO SURGXNWGHVLJQ VRPJnUXWSnDWW|NDPDWHULDQlYHQRPGHRFNVnKDGHVLQDJU|QD Q\DQVHU cWHUYXQQD UnYDURU RFK PDWHULDO VSHODGH IRUWIDUDQGH KX YXGUROOHQ

*HUSURGXNWHQHQQ\V\QYLQNHOI|UVLQ SURGXNWJUXSS" $EVROXW PLOM|DQSDVVQLQJ NDQ LQWH GH¿QLHUDV 'lUI|U XQGHUV|NWH MXU\QRPSURGXNWHQNXQGHHUVlWWDQnJRQDQQDQPHUVNDGOLJSUR GXNW

3URGXNWHUQDVHIIHNW (NRORJLVNDSURGXNWHUVRPPDVVSURGXFHUDVLQGXVWULHOOWlUPHUXW PDQDQGHDWWI|UYHUNOLJDRFKKDUVW|UUHWRWDOHIIHNWlQHQVNLOGDSUR GXNWHUVRPEDVHUDUVLJSnnWHUYLQQLQJHOOHUKDQGDUEHWH

$OOPlQJRGWDJEDUKHWRFKGHVLJQHQVNYDOLWHW

'RHVWKHSURGXFWVROYHVRPHUHDO HQYLURQPHQWDOSUREOHP" 7KH MXU\ GLG QRW ¿QG DQ\ RI VXFK UDGLFDO LQQRYDWLRQV DPRQJ WKH VXEPLVVLRQV7KHPDMRULW\RIWKHSURGXFWVUHSUHVHQWHGWUDGLWLRQDO SURGXFWGHVLJQEDVHGRQFUHDWLQJPRUHFRQVXPDEOHLWHPVHYHQLI WKH\KDGWKHLUJUHHQDQJOHV5HF\FOHGPDWHULDOVZHUHVWLOOWKHPDLQ IRFXVRIWKHGHVLJQHUV

'RHVWKHSURGXFWJLYHDQHZSHUVSHFWLYHWR LWVSURGXFWJURXS" $EVROXWH HQYLURQPHQWDO SHUIRUPDQFH FDQ QRW EH GH¿QHG 7KDW¶V ZK\WKHMXU\ZDQWHGWR¿QGRXWZKHWKHUWKHSURGXFWFRXOGUHSODFH DQRWKHUSURGXFWWKDWFUHDWHVPRUHSROOXWLRQ

,PSDFWRI WKHSURGXFW ,QGXVWULDOO\PDVVSURGXFHGHFRORJLFDOSURGXFWVDUHWKHPRVWFKDO OHQJLQJRQHVWRPDQXIDFWXUHDQGWKHLUWRWDOHIIHFWLVJUHDWHUWKDQ LQGLYLGXDOGHVLJQLWHPVFUHDWHGWKURXJKUHF\FOLQJRUDUWV FUDIW

7XRWWHHQHNRORJLVXXVVDDPXWWDVHQHLWDUYLWVHQlN\lWXRWWHHVVD (NRORJLVXXVHLP\|VNllQROHWHNRV\\KXRQROOHPXRWRLOXOOH<PSl ULVW|P\|WlLV\\GHQNULWHHULHQWl\WW\PLVHQOLVlNVLWXRWWHLGHQHVWHHWWL QHQMDWRLPLQQDOOLQHQODDWXROLWXRPDURLQQLVVDWlUNHll

3URGXNWHQVHNRORJLVNDNDUDNWlUInUPHQPnVWHLQWHV\QDVLSURGXN WHQ'HQHNRORJLVNDIDNWRUQlULQWHKHOOHUHQXUVlNWI|UGnOLJGHVLJQ )|UXWRP DWW SURGXNWHUQD VND XSSI\OOD NULWHULHUQD I|U PLOM|DQSDVV QLQJODGHMXU\QVWRUYLNWSnSURGXNWHUQDVHVWHWLVNDRFKIXQNWLRQHOOD NYDOLWHW

-XU\QMlVHQHW

-XU\PHGOHPPDUQD

0HPEHUVRI WKHMXU\

3DXOD 6XVLWDLYDO DORLWWL W\|QVl +lPHHQ WDLGHWRLPLNXQQDQ

3DXOD6XVLWDLYDOLQOHGGHVLWWDUEHWHVRPOlQVNRQVWQlUI|UIRUP

3DXOD6XVLWDLYDOVWDUWHGKHUZRUNDVWKH+lPH$UWV&RXQFLO

PXRWRLOXQOllQLQWDLWHLOLMDQDYXRGHQDOXVVD.RXOXWXNVHOWDDQ 6XVLWDLYDO RQ WDLWHHQ NDQGLGDDWWL$LNDLVHPPLQ KlQ RQ W\|VNHQ QHOO\WPXXQPXDVVDWXRWWDMDVLKWHHULQl7HROOLVXXVWDLWHHQOLLWWR2U QDPRVVD MD VHQ HUL MlVHQMlUMHVW|LVVl MD WRLPLQXW VXXQQLWWHOLMDQD RPDQWRLPLVWRQVDNDXWWD+LPRNLHUUlWWlMlNVLWXQQXVWDXWXYD3DXOD NXONHH WXQQLQ W\|PDWNDQVD MXONLVLOOD NXONXQHXYRLOOD MD WXUYDXWXX DUMHVVDDQPDUWWRMHQYLQNNLDDUWHLVWRRQ+lQHQPLHOHVWllQKLHQRLQ VXRPDODLQHQPXRWRLOXWXRWHRQDQRQ\\PLQHPlQQlQNXWRPDWDL GROOD UDLGRLWHWWX MD HOHW\Q HOlPlQ WDULQDD NXWHLWWHQVD NDXWWD NHU WRYDUlV\PDWWR

JLYQLQJYLG7DYDVWODQGVNRQVWNRPPLVVLRQLE|UMDQDYnU6X VLWDLYDOLQQHKDU¿ORVR¿HNDQGLGDWH[DPHQLNRQVW+RQKDUWLGLJDUH DUEHWDWEODQGDQQDWVRPSURGXFHQWVHNUHWHUDUHYLG,QGXVWULNRQVWI|U EXQGHW2UQDPRRFKGHVVROLNDPHGOHPVRUJDQLVDWLRQHUVDPWVRP GHVLJQHUYLDVLQHJHQE\Un3DXODVRPEHVNULYHUVLJVMlOYVRPHQ KlQJLYHQ nWHUYLQQDUH J|U VLQ WLPVOnQJD UHVD WLOO RFK IUnQ DUEHWHW PHG NROOHNWLYWUD¿NHQ RFK WDU L YDUGDJHQ KMlOS DY PDUWRUQDV RYlU GHUOLJDWLSV+RQW\FNHUDWWGHQ¿QDVWH¿QOlQGVNDGHVLJQSURGXNWHQ lUHQWUDVPDWWDVRPYlYWVDYHQDQRQ\PKXVPRUKDUNRQVWQlUOLJD UlQGHURFKYDUVYlIWEHUlWWDUKLVWRULHURPVYXQQDWLGHU

*UDD¿QHQ VXXQQLWWHOLMD 7LPR %HUU\ RQ W\|VNHQQHOO\W PRQL SXROLVHVWL JUDD¿VHQ VXXQQLWWHOXQ MD \PSlULVW|WDLWHHQ SDULVVD +lQ RQ ROOXW DORLWWDPDVVD PXXQ PXDVVD ZZZLOPDVWRWDONRRW¿ NDPSDQMDD6XXQQLWWHOXWRLPLVWR%RWKLVVDW\|VNHQWHOHYl%HUU\RQ YDOPLVWXQXW WDLWHHQ PDLVWHULNVL 7DLGHWHROOLVHVWD NRUNHDNRXOXVWD JUDD¿VHQVXXQQLWWHOXQRVDVWROWD7LPRWXQQXVWDDW\|VNHQWHOHYlQ Vl \PSlULVW|PPH NDQQDOWD WXKRLVDVVD DPPDWLVVD PXWWD WHNHH SDUKDDQVDNl\WWllNVHHQRVDDPLVWDDQK\YlQSDOYHOXNVHHQ-RV NXVVHRQQLVWXX

*UD¿VNDGHVLJQHUQ 7LPR%HUU\KDUDUEHWDWLPnQJVLGLJDXSS JLIWHULQRPJUD¿VNGHVLJQRFKPLOM|NRQVW+DQYDUEODQGDQQDWPHG RP DWW VWDUWD NDPSDQMHQ ZZZLOPDVWRWDONRRW¿ %HUU\ DUEHWDU YLG GHVLJQE\UnQ%RWKRFKKDUWDJLWPDJLVWHUH[DPHQLNRQVWYLGDYGHO QLQJHQI|UJUD¿VNGHVLJQYLG.RQVWLQGXVWULHOODK|JVNRODQ7LPRHU NlQQHUDWWKDQV\UNHXUPLOM|SHUVSHNWLYHWlUI|U|GDQGHPHQVlJHU DWWKDQJ|UVLWWElVWDI|UDWWDQYlQGDVLWWNXQQDQGHI|UJRGDlQGD PnO,EODQGO\FNDVGHW

3LUMR .llULlLQHQ RQ WRLPLQXW $DOWR\OLRSLVWRQ WDLGHWHROOLVHQ

WLONRQVW YLG $DOWRXQLYHUVLWHWHWV NRQVWLQGXVWULHOOD K|JVNROD 'HVV I|ULQQDQKDQQKRQDUEHWDnUVRPIRUPJLYDUHRFKPRGHOOFKHII|U )LQOD\VRQ'lUWLOOKDUKRQKDIWVLWWHJHWNRQVXOWI|UHWDJVRPDUEHWD GHPHGVPnRFKPHGHOVWRUDI|UHWDJLQRPIRUPJLYQLQJVEUDQVFKHQ .llULlLQHQ LQQHKDU NRQVWPDJLVWHUH[DPHQ IUnQ .RQVWLQGXVWULHOOD K|JVNRODQ´-DJKDUKDIWWXUHQDWWInlUYDPnQJDIlUGLJKHWHURFK NXQVNDSHUVRPI|UNQLSSDVPHGKnOOEDUXWYHFNOLQJDYPLQPRUVRP I|GGHVSnWDOHW0DWHULDODYK|JNYDOLWHWDWWnWHUYLQQDUHSD UHUDWDKDQGRPVLQDNOlGHURFKWLOOK|ULJKHWHUQlUSURGXFHUDGPDW RFK HQ VDPPDQKnOOHQ JHPHQVNDS YDU VMlOYNODUKHWHU L PLQ EDUQ GRP,GDJlUGHVVDHJHQVNDSHUVlOOV\QWDPHQO\FNOLJWYLVSnYlJ DWWnWHUEOLSRSXOlUD´

3LUMR.llULlLQHQKDVVHUYHGDVWKH3URIHVVRURI7H[WLOH$UWVLQ WKH$DOWR8QLYHUVLW\¶V6FKRRORI)LQH$UWVVLQFH3ULRUWRWKLV VKHKDGDQ\HDUFDUHHUDVDGHVLJQHUDQGFROOHFWLRQPDQDJHU DWRQHRIWKHOHDGLQJ)LQQLVKWH[WLOHFRPSDQLHV)LQOD\VRQ6KHKDV DOVRUDQKHURZQFRQVXOWLQJEXVLQHVVDGYLVLQJ60(¶VRSHUDWLQJLQ WKH¿HOGRIGHVLJQ.llULlLQHQKROGVD0DVWHURI$UWVGHJUHHIURP WKH 8QLYHUVLW\ RI$UWV DQG 'HVLJQ ³, KDYH EHHQ OXFN\ HQRXJK WR LQKHULWPDQ\VNLOOVDQGELWVRINQRZOHGJHUHODWHGWRVXVWDLQDEOHGH YHORSPHQWIURPP\PRWKHUZKRZDVERUQLQWKHV+LJKTXDO LW\PDWHULDOVUHF\FOLQJUHSDLUFORWKLQJDQGJRRGVPDQDJHPHQW ORFDO IRRG DQG D FORVH FRPPXQLW\ ZHUH WDNHQ DV JUDQWHG LQ P\ FKLOGKRRGQRZWKH\DUHDUDUHWUHDWEXWOXFNLO\RQWKHULVHDJDLQ³

+DUUL.RVNLQHQ RQ\NVL6XRPHQNDQVDLQYlOLVHVWLWXQQHWXLP

+DUUL.RVNLQHQlUHQDY)LQODQGVLQWHUQDWLRQHOOWPHVWNlQGD VDPWLGDGHVLJQHUV.RVNLQHQVRPQ\OLJHQKDUE|UMDWVRPGHVLJQ FKHISn,LWWDODKDUVWXGHUDWIRUPJLYQLQJYLG/DKGHQPXRWRLOXLQVWL WXXWWLRFK.RQVWLQGXVWULHOODK|JVNRODQ+DQKDUYXQQLWÃ&#x20AC;HUDSULVHU EODQGDQQDW7RUVWHQRFK:DQMD6|GHUEHUJVSULVVRPlUYlUOGHQV VW|UVWDHUNlQQDQGHLQRPGHVLJQ

+DUUL.RVNLQHQLVRQHRI)LQODQG¶VPRVWLQWHUQDWLRQDOO\UHQRZQHG FRQWHPSRUDU\GHVLJQHUV.RVNLQHQZKRKDVUHFHQWO\EHFDPHWKHGH VLJQ H[HFXWLYH RI ,LWWDOD VWXGLHG GHVLJQ LQ /DKWL 'HVLJQ 6FKRRO DQG DWWKH$DOWR8QLYHUVLW\RI$UWV'HVLJQDQG$UFKLWHFWXUH+HKDVZRQ QXPHURXVDZDUGVVXFKDVWKH7RUVWHQDQG:DQMD6|GHUEHUJ3UL]H ZKLFKLVWKHPRVWSUHVWLJLRXVGHVLJQSUL]HLQWKHZRUOG

NRUNHDNRXOXQ WHNVWLLOLWDLWHHQ SURIHVVRULQ WHKWlYlVVl YXRGHVWD  7lWl HQQHQ KlQ HKWL W\|VNHQQHOOl  YXRWWD )LQOD\VRQLOOD VXXQQLWWHOLMDQDMDPDOOLVWRSllOOLNN|Ql/LVlNVLKlQRQWRLPLQXW\ULW WlMlQl NRQVXOWRLGHQ PXRWRLOXDODQ SN\ULW\NVLl .llULlLQHQ RQ YDO PLVWXQXW WDLWHHQ PDLVWHULNVL 7DLGHWHROOLVHVWD NRUNHDNRXOXVWD ´0L QXOOD RQ ROOXW RQQL SHULl OXYXOOD V\QW\QHHOWl lLGLOWlQL PRQHW WDLGRWMDWLHGRWMRWNDOLLWHWllQNHVWlYllQNHKLW\NVHHQ.RUNHDODDWXL VHWPDWHULDDOLWNLHUUlWWlPLQHQNRUMDDPLQHQYDDWWHLVWDMDWDYDURLV WDKXROHKWLPLQHQOlKLUXRNDMDWLLYLV\KWHLV|ROLYDWODSVXXWHQLLWVHV WllQVHOY\\NVLl±Q\WQHRYDWKDUYLQDLVWDKHUNNXDPXWWDRQQHNVL WDDVQRXVXVVD´

SLD Q\N\PXRWRLOLMRLWD ,LWWDODQ PXRWRLOXMRKWDMDQD MXXUL DORLWWDQXW .RVNLQHQ RQ RSLVNHOOXW PXRWRLOXD /DKGHQ PXRWRLOXLQVWLWXXWLVVD MD 7DLGHWHROOLVHVVDNRUNHDNRXOXVVD+lQRQYRLWWDQXWOXNXLVLDSDONLQ WRMD PXXQ PXDVVD7RUVWHQ MD :DQMD 6|GHUEHUJ SDONLQQRQ MRND RQPDDLOPDQVXXULQPXRWRLOXDODQWXQQXVWXV3LUMR.llULlLQHQYHUNDUDOOWVHGDQnUVRPSURIHVVRUI|UWH[

7KHJHQHUDODFFHSWDELOLW\DQGWKHTXDOLW\ RI GHVLJQ 7KHHFRORJLFDOYDOXHRIDSURGXFWGRHVQRWQHHGWRVWDQGRXWIURP DSURGXFW(FRORJ\VKRXOGDOVRQRWEHXVHGDVDQH[FXVHIRUSRRU GHVLJQ ,Q DGGLWLRQ WR PHHWLQJ DOO WKH HFRORJLFDO FULWHULD WKH MXU\ DOVRH[SHFWHGLPSHFFDEOHDHVWKHWLFDQGIXQFWLRQDOTXDOLWLHVIURP WKHLWHPVVHOHFWHGIRUWKHH[KLELWLRQ

UHJLRQDODUWLVWRIGHVLJQLQHDUO\0V6XVLWDLYDOKDVFRPSOHW HGD%DFKHORURI$UWVGHJUHH6KHKDVSUHYLRXVO\ZRUNHGDVWKH 3URGXFHU6HFUHWDU\RI)LQQLVK$VVRFLDWLRQRI'HVLJQHUV251$02 DQGLWVYDULRXVPHPEHURUJDQL]DWLRQVDQGDOVRDVDGHVLJQHUUXQ QLQJKHURZQDJHQF\3DXODDVHOIFRQIHVVHGUHF\FOLQJREVHVVLYH WUDYHOVWRZRUNRQHKRXUHDFKZD\RQSXEOLFWUDQVSRUWDQGUHOLHVRQ WKHWUDGLWLRQDO)LQQLVKKRPHHFRQRP\DVVRFLDWLRQ0DUWDWIRUSUDFWL FDOKRXVHKROGWLSVLQKHUGDLO\OLIH,QKHURSLQLRQWKH¿QHVWH[DPSOH RI )LQQLVK GHVLJQ LV ZRYHQ E\ DQ DQRQ\PRXV KRXVHZLIH VNLOOIXOO\ VWULSHG DQG WHOOLQJ VWRULHV RI OLYHV OLYHG WKURXJK WKH PDWHULDOV WKH KRPHZRYHQUDJUXJ

*UDSKLFGHVLJQHU7LPR%HUU\KDVZRUNHGLQDYDULHW\RIUROHVLQ WKH¿HOGVRIJUDSKLFGHVLJQDQGHQYLURQPHQWDODUW+HZDVRQHRI WKHIRXQGHUVRIWKHLOPDVWRWDONRRW¿FDPSDLJQ%HUU\ZKRFXUUHQWO\ ZRUNVLQWKH+HOVLQNLGHVLJQDJHQF\%RWKKROGVD0DVWHURI$UWV GHJUHHIURPWKH8QLYHUVLW\RI$UWDQG'HVLJQ7LPRFRQIHVVHVWR ZRUNLQJLQDSURIHVVLRQWKDWLVGHVWUXFWLYHWRRXUHQYLURQPHQWEXW WULHVKLVEHVWWRXVHKLVNQRZOHGJHWRGRJRRG$WWLPHVKLVHIIRUWV SURYHVXFFHVVIXO


Juryn raportti

Vihreiden käsitteiden viidakko Vihreä muotoilu (ympäristöä säästävä muotoilu)

Ympäristömyötäiseen näyttelyyn tarjottiin monen tasoisia töitä, joiden joukosta tuomaristo pyrki löytämään todellisesti ympäristömyötäiset teot ja tuotteet. Näyttelykutsussa etsittiin töitä, jotka eivät vain vähennä ympäristövaikutuksia, vaan myös vaikuttavat siihen positiivisesti. Lisäksi töiden tuli olla suunniteltu niin, että ne kuormittavat ympäristöä lähes olemattomasti ja niille suunnitellaan muodon lisäksi koko elinkaari. Vain murto-osa ehdotuksista tavoitti edes toisen ehdon. Tuomaristo toteaa, että näiden kriteereiden perusteella vielä on matkaa todella ympäristömyötäiseen suunnitteluun. Näyttelyyn esitettiin myös tuotteita, jotka tuomaristo koki suoranaiseksi viherpesuksi.

Till utställningen med miljöanpassning erbjöds verk av varierande kvalitet och juryn strävade efter att bland dessa hitta genuint miljöanpassade verk och produkter. I inbjudan till utställningen efterlystes verk som inte bara minskar miljökonsekvenserna utan också har en positiv inverkan på miljön. Dessutom skulle verken vara designade på så sätt att de medför en närmast obefintlig miljöbelastning. Förutom formen skulle verkets hela livscykel designas. Bara en bråkdel av bidragen uppfyllde ens ett av dessa villkor. Mycket arbete återstår om man vill skapa en verkligt miljöanpassad design i enlighet med dessa kriterier, konstaterade juryn. Även produkter som juryn upplevde som regelrätt gröntvätt erbjöds till utställningen.

The exhibition attracted submissions with a varied level of quality, and the jury’s mission was to root out the genuinely eco-friendly works. The call for entries stressed that the submitted works and creations should not only reduce the negative impact, but also create positive impact for the environment. The jury sought submissions where the designer had not only considered the form, but also the entire life cycle of the product. Only a fraction of the works submitted met at least one of these conditions. The jury concluded that with this criteria, we still have a long way to go to genuinely environmentally friendly design. The jury felt that some of the submissions were examples of outright greenwash.

Arviointikriteereinä painotettiin mahdollisimman vaikuttavaa ympäristömyötäisyyttä ja tuotteen koko elinkaaren suunnittelua. Esim. tekstiilituotteiden osalta painotettiin myös tuotteiden huoltoa, joka aiheuttaa suurimman ympäristökuorman niiden elinkaaren aikana. Tuomaristo kiinnitti huomiota teosten raaka-aineisiin, valmistusprosessiin, käyttöön ja elinkaaren loppuun. Tekijän henkilökohtainen ympäristömyötäinen toiminta on sinänsä tärkeää, mutta se ei yksin riitä. Ilahduttavaa oli näyttelyyn ehdotettujen tekojen eli aineettoman muotoilun määrä.

Av bedömningskriterierna lades stor vikt på att miljöanpassningen har så stor effekt som möjligt och på att produktens hela livscykel hade planerats. Till exempel i fråga om textilprodukter betonades också skötseln av produkterna, vilken utgör den största miljöbelastningen under produkternas livscykel. Juryn beaktade produkternas råmaterial, tillverkningsprocess, användning och slutet av deras livscykel. Att upphovsmannen personligen är en miljömedveten aktör är i sig en viktig, men inte tillräcklig, faktor. Glädjande var det stora antalet prestationer, alltså immateriell design, som föreslogs till utställningen.

The assessment criteria emphasized maximum positive environmental impact and the product’s life cycle assessment. For example the maintenance of textile products was given special consideration, as it causes the majority of environmental load in their life cycle. The jury also assessed the raw-material production, manufacturing process, use and disposal of the product. The artist or designer’s personal work to preserve the environment is in itself important, but not enough. The jury was pleased to see the high number of immaterial design creations submitted for the exhibition.

Tuomaristokeskustelussa etsittiin vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

Juryn sökte i sina diskussioner svar på bland annat följande frågor:

The jury’s discussion aimed to find answers to various questions, such as:

1. Ratkaiseeko tuote jonkin todellisen ympäristöongelman? Tällaisia radikaali-innovaatioita ei hakijoiden joukossa juuri nähty. Valtaosa tuotteista edusti perinteistä materian lisäämiseen perustuvaa tuotesuunnittelua, vaikka niillä omat vihreät kulmansa olikin. Kierrätetyt raaka-aineet ja materiaalit olivat edelleen pääroolissa.

2. Tuoko tuote uuden näkökulman omaan tuoteryhmäänsä? Absoluuttista ympäristömyötäisyyttä ei voi määritellä. Siksi tuomaristo katsoi, voiko esitetty tuote korvata toisen, haitallisemman tuotteen.

3. Tuotteiden vaikuttavuus Teollisesti massatuotettavat, ekologiset tuotteet ovat haastavampia toteuttaa ja kokonaisvaikutukseltaan suurempia kuin yksittäiset kierrätykseen tai käsityöhön perustuvat tuotteet.

4. Yleinen hyväksyttävyys ja muotoilun laatu Tuotteen ekologisuus saa, mutta sen ei tarvitse näkyä tuotteessa. Ekologisuus ei myöskään ole tekosyy huonolle muotoilulle. Ympäristömyötäisyyden kriteerien täyttymisen lisäksi tuotteiden esteettinen ja toiminnallinen laatu oli tuomaroinnissa tärkeää.

1. Löser produkten något faktiskt miljöproblem? Sådana radikala innovationer var sällsynta bland sökandena. Merparten av produkterna representerade traditionell produktdesign som går ut på att öka materian, även om de också hade sina gröna nyanser. Återvunna råvaror och material spelade fortfarande huvudrollen.

2. Ger produkten en ny synvinkel för sin produktgrupp? Absolut miljöanpassning kan inte definieras. Därför undersökte juryn om produkten kunde ersätta någon annan, mer skadlig produkt.

3. Produkternas effekt Ekologiska produkter som massproduceras industriellt är mer utmanande att förverkliga och har större totaleffekt än enskilda produkter som baserar sig på återvinning eller handarbete.

4. Allmän godtagbarhet och designens kvalitet Produktens ekologiska karaktär får men måste inte synas i produkten. Den ekologiska faktorn är inte heller en ursäkt för dålig design. Förutom att produkterna ska uppfylla kriterierna för miljöanpassning lade juryn stor vikt på produkternas estetiska och funktionella kvalitet.

1. Does the product solve some real environmental problem? The jury did not find any of such radical innovations among the submissions. The majority of the products represented traditional product design based on creating more consumable items, even if they had their green angles. Recycled materials were still the main focus of the designers.

2. Does the product give a new perspective to its product group? Absolute environmental performance can not be defined. That’s why the jury wanted to find out, whether the product could replace another product that creates more pollution.

3. Impact of the product Industrially mass-produced, ecological products are the most challenging ones to manufacture, and their total effect is greater than individual design items created through recycling or arts & craft.

4. The general acceptability and the quality of design The ecological value of a product does not need to stand out from a product. Ecology should also not be used as an excuse for poor design. In addition to meeting all the ecological criteria, the jury also expected impeccable aesthetic and functional qualities from the items selected for the exhibition.

Juryn jäsenet

Jurymedlemmarna

Members of the jury

Paula Susitaival

aloitti työnsä Hämeen taidetoimikunnan muotoilun läänintaiteilijana vuoden 2011 alussa. Koulutukseltaan Susitaival on taiteen kandidaatti. Aikaisemmin hän on työskennellyt muun muassa tuottajasihteerinä Teollisuustaiteen liitto Ornamossa ja sen eri jäsenjärjestöissä ja toiminut suunnittelijana oman toimistonsa kautta. Himokierrättäjäksi tunnustautuva Paula kulkee tunnin työmatkansa julkisilla kulkuneuvoilla ja turvautuu arjessaan marttojen vinkkiaarteistoon. Hänen mielestään hienoin suomalainen muotoilutuote on anonyymin emännän kutoma, taidolla raidoitettu ja eletyn elämän tarinaa kuteittensa kautta kertova räsymatto.

Paula Susitaival inledde sitt arbete som länskonstnär för form-

Paula Susitaival started her work as the Häme Arts Council

Graafinen suunnittelija Timo Berry on työskennellyt monipuolisesti graafisen suunnittelun ja ympäristötaiteen parissa. Hän on ollut aloittamassa muun muassa www.ilmastotalkoot.fikampanjaa. Suunnittelutoimisto Bothissa työskentelevä Berry on valmistunut taiteen maisteriksi Taideteollisesta korkeakoulusta graafisen suunnittelun osastolta. Timo tunnustaa työskentelevänsä ympäristömme kannalta tuhoisassa ammatissa, mutta tekee parhaansa käyttääkseen osaamistaan hyvän palvelukseen. Joskus se onnistuu.

Grafiska designern Timo Berry har arbetat i mångsidiga uppgifter inom grafisk design och miljökonst. Han var bland annat med om att starta kampanjen www.ilmastotalkoot.fi. Berry arbetar vid designbyrån Both och har tagit magisterexamen i konst vid avdelningen för grafisk design vid Konstindustriella högskolan. Timo erkänner att hans yrke ur miljöperspektivet är förödande, men säger att han gör sitt bästa för att använda sitt kunnande för goda ändamål. Ibland lyckas det.

givning vid Tavastlands konstkommission i början av år 2011. Susitaival innehar filosofie kandidatexamen i konst. Hon har tidigare arbetat bland annat som producentsekreterare vid Industrikonstförbundet Ornamo och dess olika medlemsorganisationer samt som designer via sin egen byrå. Paula, som beskriver sig själv som en hängiven återvinnare, gör sin timslånga resa till och från arbetet med kollektivtrafiken och tar i vardagen hjälp av martornas ovärderliga tips. Hon tycker att den finaste finländska designprodukten är en trasmatta som vävts av en anonym husmor, har konstnärliga ränder och vars väft berättar historier om svunna tider.

Pirjo Kääriäinen verkar alltsedan år 2008 som professor för tex-

regional artist of design in early 2011. Ms. Susitaival has completed a Bachelor of Arts degree. She has previously worked as the Producer Secretary of Finnish Association of Designers ORNAMO and its various member organizations, and also as a designer, running her own agency. Paula, a self-confessed recycling obsessive, travels to work one hour each way on public transport, and relies on the traditional Finnish home economy association Martat for practical household tips in her daily life. In her opinion the finest example of Finnish design is woven by an anonymous housewife, skillfully striped and telling stories of lives lived through the materials: the home-woven rag rug.

Graphic designer Timo Berry has worked in a variety of roles in the fields of graphic design and environmental art. He was one of the founders of the ilmastotalkoot.fi campaign. Berry, who currently works in the Helsinki design agency Both, holds a Master of Arts degree from the University of Art and Design. Timo confesses to working in a profession that is destructive to our environment, but tries his best to use his knowledge to do good. At times, his efforts prove successful.

Pirjo Kääriäinen has served as the Professor of Textile Arts in

Pirjo Kääriäinen on toiminut Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun tekstiilitaiteen professorin tehtävässä vuodesta 2008. Tätä ennen hän ehti työskennellä 18 vuotta Finlaysonilla suunnittelijana ja mallistopäällikkönä. Lisäksi hän on toiminut yrittäjänä konsultoiden muotoilualan pk-yrityksiä. Kääriäinen on valmistunut taiteen maisteriksi Taideteollisesta korkeakoulusta. ”Minulla on ollut onni periä 1920-luvulla syntyneeltä äidiltäni monet taidot ja tiedot, jotka liitetään kestävään kehitykseen. Korkealaatuiset materiaalit, kierrättäminen, korjaaminen, vaatteista ja tavaroista huolehtiminen, lähiruoka ja tiivis yhteisö olivat lapsuuteni itsestään selvyyksiä – nyt ne ovat harvinaista herkkua, mutta onneksi taas nousussa!”

tilkonst vid Aalto-universitetets konstindustriella högskola. Dessförinnan hann hon arbeta 18 år som formgivare och modellchef för Finlayson. Därtill har hon haft sitt eget konsultföretag som arbetade med små och medelstora företag inom formgivningsbranschen. Kääriäinen innehar konstmagisterexamen från Konstindustriella högskolan. ”Jag har haft turen att få ärva många färdigheter och kunskaper som förknippas med hållbar utveckling av min mor som föddes på 1920-talet. Material av hög kvalitet, att återvinna, reparera, ta hand om sina kläder och tillhörigheter, närproducerad mat och en sammanhållen gemenskap var självklarheter i min barndom. Idag är dessa egenskaper sällsynta, men lyckligtvis på väg att åter bli populära!”

the Aalto University’s School of Fine Arts since 2008. Prior to this, she had an 18-year career as a designer and collection manager at one of the leading Finnish textile companies, Finlayson. She has also ran her own consulting business, advising SME’s operating in the field of design. Kääriäinen holds a Master of Arts degree from the University of Arts and Design. “I have been lucky enough to inherit many skills and bits of knowledge related to sustainable development from my mother, who was born in the 1920s. High quality materials, recycling, repair, clothing, and goods management, local food, and a close community were taken as granted in my childhood - now they are a rare treat, but luckily on the rise again! “

Harri Koskinen

Harri Koskinen är en av Finlands internationellt mest kända samtida designers. Koskinen, som nyligen har börjat som designchef på Iittala, har studerat formgivning vid Lahden muotoiluinstituutti och Konstindustriella högskolan. Han har vunnit flera priser, bland annat Torsten och Wanja Söderbergs pris som är världens största erkännande inom design.

Harri Koskinen is one of Finland’s most internationally renowned contemporary designers. Koskinen, who has recently became the design executive of Iittala, studied design in Lahti Design School and at the Aalto University of Arts, Design and Architecture. He has won numerous awards, such as the Torsten and Wanja Söderberg Prize, which is the most prestigious design prize in the world.

on yksi Suomen kansainvälisesti tunnetuimpia nykymuotoilijoita. Iittalan muotoilujohtajana juuri aloittanut Koskinen on opiskellut muotoilua Lahden muotoiluinstituutissa ja Taideteollisessa korkeakoulussa. Hän on voittanut lukuisia palkintoja, muun muassa Torsten ja Wanja Söderberg -palkinnon, joka on maailman suurin muotoilualan tunnustus.

4

1970-luvun energiakriisi herätti teollisuusmaiden huolen maailman ekologisesta tilasta. Suomessa ympäristöajattelu alkoi vasta 1980-luvun lopulla vaikuttaa tuotemuotoiluun. Ympäristöongelmat kuten saasteet, luonnonvarojen käyttö, happosateet, globaali lämpeneminen ja sademetsien hävittäminen pakottivat myös muotoilualan pohtimaan tuotteita ja palveluja uudesta näkökulmasta. Vihreys levisi koko yhteiskuntaan: politiikkaan, kirjallisuuteen, tuotteisiin ja pakkauksiin. Kuluttajien käyttöön alettiin systemaattisesti kehittää vihreitä, ympäristöä säästäviä tuotteita.

Viherpesu 1990-luvun alussa vihreä ajattelutapa menetti merkitystään. Havahduttiin viherpesuun, joka tarkoittaa pinnallista ympäristöystävällisyyttä. Viherpesussa yritykset liioittelevat ympäristöperiaatteitaan käyttämällä markkinoinnissaan positiivisia mielikuvia viestivää mainontaa, muotoilua ja pakkaussuunnittelua. Yrityksen imagoa rakennetaan vihreiden arvojen avulla, vaikka lupaukset eivät toteudukaan käytännössä.

Ekologinen muotoilu 1990-luvun alun käsitteeksi nousi ekologinen muotoilu. Ekologisen muotoilun tavoitteena oli muotoilla materiaaleja ja tuotteita, projekteja ja ympäristöjä, jotka ovat koko planeetan ekologialle ystävällisiä. Ympäristöasioita käsiteltiin tuotteiden uudelleen muotoilulla (redesign) eli tuotteen osia tai raaka-aineita muutettiin ympäristöystävällisemmäksi. Käsitteellisellä tasolla niin ekologinen muotoilu (ecodesign), ympäristömyötäinen muotoilu (design for environment) kuin vihreä muotoilu (ympäristöä säästävä muotoilu, green design) korostavat tuotteen ekologisuutta. Siihen sisältyy useimmiten elinkaariajattelu ja elinkaariarvion käyttö arvioitaessa tuotteesta aiheutuvia ympäristövaikutuksia.

Elinkaarianalyysi Elinkaarianalyysin avulla pyritään hahmottamaan kokonaiskuva tuotteen ympäristövaikutuksista sen koko elämänkaaren aikana. Tuotteen elinkaari alkaa raaka-aineiden hankinnasta, jatkuu materiaalien ja itse tuotteen valmistuksella, kuljetuksilla, markkinoinnilla, käytöllä ja kierrätyksellä. Elinkaari päättyy käyttökelvottoman tuotteen hävittämiseen. Elinkaarianalyysia voi soveltaa sekä tuotteisiin että eri materiaaleihin. Materiaalin elinkaari ei kuitenkaan välttämättä lopu tuotteen hävittämiseen, vaan materiaali voi käydä lävitse useitakin elinkaaria eri tuotteina.

Ekologinen selkäreppu Ekologinen selkäreppu kertoo kiloina niiden luonnonvarojen määrän, jonka tietyn tuotteen valmistus, käyttö ja hävittäminen aiheuttavat. Näiden toimintojen summasta vähennetään tuotteen oma paino. Tuotteen ekologinen selkäreppu on lähes aina painavampi kuin tuote itse. Ekologinen selkäreppu ilmaisee siis tuotteen ympäristölle aiheuttaman rasituksen.

Hiilijalanjälki Hiilijalanjälki kertoo kuinka paljon kasvihuonekaasuja syntyy jonkin tuotteen, toiminnan tai palvelun elinkaaren aikana. Se mittaa erilaisten tekojen ja kulutusvalintojen vaikutusta ilmaston lämpenemiseen.

Ekologinen jalanjälki Ekologinen jalanjälki kuvaa sitä, kuinka suuri maa- ja vesialue tarvitaan ihmisen tai ihmisryhmän kuluttaman ravinnon, materiaalien ja energian tuottamiseen sekä syntyneiden jätteiden käsittelyyn. Ekologista jalanjälkeä käytetään kestävän kehityksen mittarina,

jonka mittayksikkönä on globaalihehtaari. Se tarkoittaa hehtaarin kokoista aluetta, jonka tuottavuus vastaa maapallon keskiarvoa. Suomalaisten ekologinen jalanjälki on maailman suurimpia.

Uudelleen käyttö

Kierrätys

Hyötykäyttö

Kierrätys on energian ja raaka-aineiden uudelleenkäyttöä sekä tuotteiden ja niiden materiaalien uudelleenkäyttöä ja uusiokäyttöä. Kierrätysajattelu kytkeytyy tuotteen koko elinkaareen: tuotanto-, käyttö- ja hävitysvaiheisiin. Osa tuotteista on suunniteltu kierrätettäväksi materiaalina tai tuotteen osana, ja osa tuotteista kierrätetään muista syistä. Juomapullot on suunniteltu kierrätettäväksi, mutta vaatteet eivät. Kierrätys sisältää materiaalin keräämisen, uudelleen prosessoinnin ja uudelleen tuotannon. Kuluttajalle kierrätys merkitsee lähinnä käytöstä poistettujen tuotteiden uudelleenkäyttöä sellaisenaan, korjattuna tai muunneltuna ja tuotteen materiaalin käyttämistä uusiin tarkoituksiin.

Käytetyn tuotteen tai materiaalin hyödyntäminen sellaisenaan, korjattuna, osina, uusioraaka-aineena tai energiana.

Uudelleen käyttö (reuse) on tuotteen, materiaalin tai energian käyttöä sellaisenaan ilman uudelleen tuotantoa.

Kestävä kehitys

1980-luvulla kierrätysmuotoilu nousi yhdeksi ekologisen muotoilun osaksi. Kierrätysmuotoilu on tuotteiden suunnittelua ja valmistusta pääosin kierrätys- ja jätemateriaaleista. Tuote voidaan muotoilla kierrätettäväksi eli purettavaksi tai tuote muotoillaan kierrätys- ja jätemateriaalia hyödyntäen. Materiaalin kierrätystä on kahta eri muotoa. Ensisijainen kierrätys kierrättää materiaalin takaisin samaan tai samantyyppiseen tuotantoon. Toissijainen kierrätys prosessoi materiaalia uudelleen ja samalla tapahtuu materiaalihävikkiä. Jätteen käyttö muotoilutuotteiden materiaaleina ei takaa niiden ympäristöystävällisyyttä, sillä tuotteet aiheuttavat ympäristövaikutuksia koko elinkaarensa aikana niin valmistuksessa, käytössä kuin hävittämisessä.

Kestävän kehityksen lähtökohtana on huoli ihmisten välisestä eriarvoisuudesta ja elämälle tärkeiden luonnonvarojen ehtymisestä. Kestävä kehitys on paikallista ja globaalia yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville yhtä hyvät tai paremmat toimintamahdollisuudet kuin nykyisillä sukupolvilla on. Ihmisen tulisi ajatella kaikissa tekemissään valinnoissa ja päätöksissä oman toimintansa kokonaisvaltaisia vaikutuksia kaikkeen elolliseen ja ennen kaikkea seuraavien sukupolvien elinolosuhteisiin. Kestävään kehitykseen kuuluvat ekologinen-, sosiaalinen-, taloudellinen- ja kulttuurinen kestävyys. Keskeistä ekologisessa kestävyydessä on ympäristöä vähemmän kuormittaviin tuotanto- ja kulutustottumuksiin siirtyminen. Sosiaalinen kestävyys tarkoittaa maailmanlaajuista yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa yhteiskunnan jäsenten kesken. Paikallisella tasolla se käsittää kaikkien terveydestä ja työturvallisuudesta huolehtimisen. Taloudellinen kestävyys on tasapainoista kasvua, jossa luonnonvaroja käytetään säästäväisesti ja tasapuolisesti. Talouden kestävä kehitys mahdollistaa keskeiset yhteiskunnan toiminnot. Kulttuurinen kestävyys vastaavasti mahdollistaa kulttuurien säilymisen ja kehittymisen sukupolvelta toiselle sekä ihmisten vapaan henkisen toiminnan ja eettisen kasvun.

Hylätty esine tai materiaali

Kestävä muotoilu (sustainable design)

Hylätyn esineen ei tarvitse olla kulunut tai rikki, se on vain menettänyt merkityksensä esimerkiksi muodin muuttumisen vuoksi ja siksi omistaja luokittelee sen roskaksi. Hylätty materiaali voi olla ylitettä eli tuotannossa syntyvää hukkamateriaalia, jota ei pystytä hyödyntämään. Esimerkiksi kankaiden leikkuujäte on ylitettä.

Kestävä muotoilu ottaa huomioon tuotemuotoiluprosessissaan ekologisuuden lisäksi myös sosiaaliset ja eettiset arvot. Eettisyyttä voi lyhyesti luonnehtia, että se on ihmisen vastuullisuutta ja epäitsekkyyttä. Ympäristölle haitallinen tuote ei voi olla eettinen. Tuote ei voi olla esteettinen ellei se ole myös eettinen. Eettisyyden osoittamiseksi on luotu standardeja, joissa tarkkailtavina ovat: lapsityö, pakkotyö, terveys ja turvallisuus, syrjintä ja kohtelu, työaika ja palkkaus. Kestävä muotoilu tähtää yhä useammin myös siihen, että tuote korvataan kokonaan palvelulla. Kestävien ratkaisujen tavoitteena on, että positiivisten vaikutusten pitäisi ylittää negatiiviset vaikutukset. Kestävyys tavoitteena on epäselvä ja hauras. Muotoilijan tehtävä olisikin visioida tuotteiden lisäksi prosesseja ja palveluja, jotka rohkaisevat uuteen ajatteluun ja kestävään käyttäytymiseen.

Kierrätysmuotoilu

Jäte Jätteen syntyminen liittyy ihmisen perustarpeisiin kuten asumiseen, ruokaan ja vaatteisiin. Suomen jätelain mukaan jäte on ei-toivottua ja se kuuluu jollekin. Jätelain kolmannen pykälän mukaan: ”Jätteellä tarkoitetaan ainetta tai esinettä, jonka sen haltija on poistanut tai aikoo poistaa käytöstä taikka on velvollinen poistamaan käytöstä. Jätteen haltijalla tarkoitetaan jätteen tuottajaa, kiinteistön haltijaa tai toiminnan järjestäjää taikka muuta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jonka hallinnassa jäte on.” Jätteiden lajittelu tarkoittaa jätejakeiden erottamista toisistaan sekä hyödyntämistä että kaatopaikkasijoittamista varten. Jätteen kierrätys on jätteiden tai jätejakeiden käyttämistä raaka-aineena tai materiaalina.

Uusiokäyttö Uusiokäyttöä on tuotteen, materiaalin tai jätteiden käyttäminen uudelleen uusiotuotteena niin, että tuotteen alkuperäinen käyttötarkoitus muuttuu. Esimerkiksi muovisista virvoitusjuomapulloista saadaan kuituja, joista valmistetaan mattoja, vaatteita, pesuainepulloja tai ilmastointilaitteiden suodatinhuopia. Kehdosta kehtoon -muotoiluperiaate tarkoittaa, että tuotteesta ei tule jätettä, vaan se ravitsee kiertonsa lopussa uutta tuotetta. Uusioraaka-aine on käytetystä materiaalista, jätteestä saatava raaka-aine.

Ympäristömyötäinen muotoilu Ympäristömyötäinen muotoilu (design for the environment) keskittyy tuotteiden fyysisiin tekijöihin kuten materiaaliin, energiaan, tuotantoon, kuljetukseen ja hävittämiseen. Ympäristömyötäinen tuotesuunnittelu tuottaa pitkäikäisiä tuotteita, joiden kestävyyttä ei paranneta haitallisilla aineilla. Tuotteet ovat uudelleenkäyttökelpoisia tai edes kierrätyskelpoisia. Pakkauksia pyritään vähentämään, ja tuotannossa käytetään saasteettomia menetelmiä. Tuotannosta ei tulisi syntyä lainkaan jätettä tai sitä syntyessä se tulisi pystyä käyttämään uudelleen. Ympäristömyötäinen suunnittelu tähtää uusiutuvien raaka-aineiden ja materiaalien käytön maksimointiin. Ympäristömyötäisyys on käsitteenä aikasidonnainen, sillä toimintojen, prosessien ja tuotteiden ympäristövaikutuksia vertaillaan tarkastelun hetkellä vallitseviin käytäntöihin. Ympäristömyötäisyys kuvaa suuntaa, johon olemme menossa.

En djungel av gröna begrepp Grön design (miljövänlig design) Energikrisen på 1970-talet väckte oro i industriländerna för den ekologiska situationen i världen. I Finland började miljötänkandet påverka produktdesignen först mot slutet av 1980-talet. Miljöproblemen, såsom utsläpp, användning av naturresurser, surt regn, global uppvärmning och avverkning av regnskog, tvingade även designbranschen att se på produkter och tjänster ur ett nytt perspektiv. Hela samhället genomsyrades av grönheten: politiken, litteraturen, produkterna och förpackningarna. Man började systemetiskt producera gröna, miljövänliga produkter åt konsumenterna.

Greenwashing (grönmålning)

Livscykelanalys Med hjälp av livscykelanalys strävar man efter att förstå helhetsbilden av den miljöpåverkan som en produkt har under dess hela livscykel. Produktens livscykel börjar med införskaffning av råvaror och fortsätter med tillverkning av materialet och själva produkten, transporter, marknadsföring, användning och återvinning. Livscykeln slutar då den oanvändbara produkten kasseras. Livscykelanalys kan tillämpas på såväl produkter som olika material. Materialets livscykel slutar dock nödvändigtvis inte då produkten kasseras, utan materialet kan genomleva flera livscyklar i form av olika produkter. 568

I början av 1990-talet förlorade miljötänkandet en del av sin betydelse. Begreppet greenwashing (grönmålning), som betyder ytlig miljövänlighet, myntades. Med greenwashing (grönmålning) överdriver företag sina miljömässiga principer genom att i sin marknadsföring använda reklam, design och förpackningslösningar som förmedlar positiva sinnebilder. Företagets image byggs upp med hjälp av gröna värden, även om det som utlovas inte förverkligas i praktiken.

Den ekologiska ryggsäcken

Ekologisk design

Koldioxidfotavtryck

Ekologisk design blev ett hushållsbegrepp i början av 1990-talet. Syftet med ekologisk design var att utforma material och produkter, projekt och miljöer, som är vänliga mot hela planetens ekologi. Miljöfrågorna tacklades genom att redesigna produkterna, vilket innebär att produktens beståndsdelar eller råvaror gjordes mer miljövänliga. På det konceptuella planet höjer såväl ekologisk design (ekodesign) som miljöanpassad design och grön design produktens ekologiskhet. I detta ingår oftast livscykeltänkande och til�lämpning av livscykelanalys vid utvärdering av den miljöpåverkan som en produkt har.

Koldioxidfotavtrycket berättar hur mycket växthusgaser som uppstår under livscykeln för en produkt, funktion eller tjänst. Det mäter vilken påverkan olika åtgärder och konsumentval har på den globala uppvärmningen.

Den ekologiska ryggsäcken anger i kilogram mängden naturresurser som en viss produkts tillverkning, användning och kassering orsakar. Produktens egenvikt minskas från den totala summan av dessa funktioner. Produktens ekologiska ryggsäck väger nästan alltid mer än själva produkten. Den ekologiska ryggsäcken uppger med andra ord den belastning på miljön som produkten orsakar.

Det ekologiska fotavtrycket Det ekologiska fotavtrycket beskriver hur stort land- och vattenområde som behövs för att producera den mängd livsmedel, material och energi som behövs för att producera den näring, det material och den energi som en människa eller en människogrupp förbru-

kar samt hantera det avfall som uppkommer på grund av dessa. Det ekologiska fotavtrycket används som en måttstock för hållbar utveckling och måttenheten kallas globalhektar. En globalhektar motsvarar ett område om en hektar, vars produktivitet motsvarar jordens medelvärde. Finländarnas ekologiska fotavtryck är bland de största i världen.

Återvinning Återvinning innebär återanvändning av energi och råvaror samt återanvändning och nyanvändning av produkter och deras material. Återvinningstänkandet återfinns under produktens hela livscykel: produktionen, användningen och kasseringen. En del av produkterna är utformade för att återvinnas som material eller delar av produkten, och en del av produkterna återvinns av andra orsaker. Drickaflaskor har utformats för återvinning, vilket kläder inte har. Återvinning innefattar materialinsamling, återbearbetning och återproduktion. För konsumenten innebär återvinning närmast nyanvändning av kasserade produkter i befintligt, reparerat eller modifierat skick samt användning av produktmaterialet för nya ändamål.

Återvinningsdesign På 1980-talet blev återvinningsdesign en del av ekologisk design. Återvinningsdesign är design och tillverkning av produkter av i huvudsak återvinnings- och avfallsmaterial. Produkten kan designas som en återvinnings- eller demonterbar produkt, eller så utnyttjas återvunnet material och avfallsmaterial i produktdesignen. Det finns två olika sätt att återvinna material på. Den primära återvinningen återvinner materialet tillbaka till samma eller liknande produktion. Den sekundära återvinningen bearbetar materialet på nytt och i samband med denna process uppstår materialsvinn. Användning av avfall som material i designprodukter garanterar inte deras miljövänlighet, eftersom produkterna ger upphov till miljöpåverkan

5


under hela sin livscykel i såväl tillverkning, användning och kassering.

Använda återvunnet

Kasserad produkt eller kasserat material

Att använda återvunnet (reuse) innebär att använda produkten, materialet eller energin i befintligt skick utan att vidareproducera det.

En kasserad produkt behöver inte vara sliten eller trasig, den har bara förlorat sin betydelse exempelvis på grund av växlingar i modetrender, varför ägaren klassificerar den som skräp. Kasserat material kan vara överblivet material som uppstår under produktionen och som inte går att utnyttja. Exempel på överblivet material är överblivna stuvbitar av tyg.

Avfall Uppkomsten av avfall är förknippad med människas basbehov, såsom boende, livsmedel och kläder. Enligt avfallslagen i Finland är avfall oönskat och tillhör någon. Utdrag ur tredje paragrafen i avfallslagen: ”Avfall är ett ämne eller föremål som innehavaren har kasserat eller avser eller är skyldig att kassera. Avfallsinnehavare är avfallsproducenten, fastighetsinnehavaren eller verksamhetsarrangören eller en annan fysisk eller juridisk person som innehar avfallet.” Med avfallssortering avses sortering av avfall i fraktioner för såväl användning som för deponering på avstjälpningsplatser. Återvinning av avfall innebär användning av avfall eller avfallsfraktioner som råmaterial eller material.

Återanvändning Återanvändning innebär att man använder produkten, materialet eller avfallet på nytt som en återvunnen produkt så, att produktens ursprungliga användningsändamål ändras. Exempelvis kan man ur läskedrycksflaskor av plast utvinna fibrer, som används till att tillverka mattor, kläder, tvättmedelsflaskor eller filter till luftkonditioneringsenheter. Designprincipen ”från vagga till vagga” innebär att produkten inte ger upphov till något avfall, utan ger i stället i slutet av sin cykel näring till en ny produkt. Sekundärt råmaterial är råmaterial som utvunnits ur använt material, avfall.

Nyttoanvändning Användning av en begagnad produkt eller ett begagnat material i befintligt eller reparerat skick, använda delar av det, använda det som sekundärt råmaterial eller som energi.

Hållbar utveckling Utgångspunkten för hållbar utveckling är oron över ojämlikhet mellan människor och utarmningen av livsviktiga naturresurser. Hållbar utveckling innebär lokal och global samhällelig förändring, vars huvudsyfte är att för nuvarande och kommande generationer säkra lika goda eller bättre levnadsmöjligheter som innevarande generationer har. I alla beslut hon fattar och i alla val hon gör, bör människan alltid tänka på vilken helhetspåverkan hennes egna aktiviteter har på allt levande och framförallt på kommande generationers levnadsvillkor. Hållbar utveckling omfattar ekologisk hållbarhet, social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och kulturell hållbarhet. En central aspekt i ekologisk hållbarhet är övergång till produktions- och konsumtionsrutiner som orsakar mindre belastning på miljön. Social hållbarhet innebär globalt likaberättigande och jämlikhet mellan samhällsmedlemmarna. På lokal nivå omfattar det omsorg om allas hälsa och arbetsskydd. Ekonomisk hållbarhet innebär balanserad tillväxt där naturresurserna används sparsamt och balanserat. Hållbar utveckling av ekonomin bereder väg för de centrala aktiviteterna i samhället. På motsvarande sätt möjliggör kulturell hållbarhet bevarande och utveckling av kulturen från en generation till nästa samt människornas fria, andliga verksamhet och etiska utveckling.

Hållbar design (sustainable design) I produktdesignprocessen uppmärksammar hållbar design utöver ekologi även sociala och etiska värderingar. Etiken kan kort sagt beskrivas som människans ansvar och osjälviskhet. En produkt som är skadlig för miljön kan inte vara etisk. Produkten kan inte vara estetisk om den inte också är etisk. För att påvisa etiken har man skapat standarder i vilka det föreskrivs om: barnarbete, tvångsarbete, hälsa och säkerhet, diskriminering och behandling, arbetstid och lönesättning. Hållbar design strävar allt oftare också efter att produkten ska ersättas i sin helhet med en tjänst. Målsättningen för hållbara lösningar är att de positiva effekterna ska väga tyngre än de negativa. Hållbarhet som mål är osäkert och bräckligt. Utöver att visualisera produkterna borde designerns uppgift även vara att visualisera processer och tjänster som uppmanar till nytt tänkande och hållbart beteende.

Miljöanpassad design Miljöanpassad design (design for the environment) fokuserar på produkternas fysiska faktorer, såsom material, energi, produktion, transport och kassering. Miljöanpassad produktdesign genererar långlivade produkter vars hållbarhet inte förbättras med skadliga ämnen. Produkterna går att återanvända eller åtminstone att återvinna. Man strävar efter att minska på förpackningarna och i produktionen används rena metoder. Produktion ska inte ge upphov till något avfall, eller så ska det eventuella avfallet gå att återanvända. Miljöanpassad design siktar på att maximera användningen av förnybara råvaror och material. Miljöanpassning som begrepp är tidsanknutet, eftersom funktionernas, processernas och produkternas miljöpåverkan jämförs med vid vartdera granskningstillfället gällande praxis. Miljöanpassning beskriver den riktning som vi är på väg mot.

The green jargon guide Green design (environmentally sustainable design) With the 1970s energy crisis the developed countries received a major wake-up call to the ecological state of the world. In Finland, environmental thinking did not begin to influence product design until the late 1980s. Environmental problems such as pollution, use of natural resources, acid rain, global warming and deforestation also forced the design industry to consider products and services from a new perspective. Green ideas spread throughout society: politics, literature, products and packaging. Companies started systematically producing green, environmentally friendly products for consumer use

Greenwashing In the early 1990s, green thinking lost some of its meaning. People became aware of greenwashing, which means a superficial attempt to appear environmentally friendly. Companies who practice greenwashing exaggerate their environmental responsibility by using advertising, design and packaging design that communicate positive ideas. The company’s brand is built using green values, but their promises do not materialize in practice.

Ecological design Ecological design became the concept of the early 1990s. The object of ecological design was to create materials and products, projects and environments, which were ecologically friendly for the entire planet. Environmental issues were tackled with product redesign, which meant replacing parts or materials of a product with more environmentally friendly options. On a conceptual level, both ecological design (ecodesign), environmentally friendly design (design for environment) as well as green design (environmentally sustainable design) emphasize the ecological aspects of a product. It usually involves life cycle thinking and life cycle assessment to estimate the the environmental impact of a product.

Life cycle analysis Life cycle analysis aims to outline the overall environmental impacts of a product throughout its life cycle. Product life cycle begins from the extraction of raw materials and continues with the manufacturing of materials and the product itself, transport, marketing, use and recycling. The life cycle ends with the disposing of the unusable product. The life cycle analysis can be applied to products as well as various materials. A material’s life cycle does not necessarily end with the disposal of the product: the material may go through several life cycles as different products.

Ecological rucksack The ecological rucksack tells the weight of natural resources required to manufacture, use and dispose of a specific product. The product’s own weight is deducted from the total. The ecological rucksack of a product is almost without exception heavier than the product itself. Thus, the ecological rucksack indicates the stress on the environment caused by the product.

Carbon footprint The carbon footprint tells the total amount of greenhouse gases produced during the life cycle of a product, activity or service. It measures the effect our various actions and consumption choices have on global warming.

Ecological footprint The ecological footprint describes how much land and water area a person or population require to produce the food, materials and energy it consumes, and to process the waste it generates. Ecological footprint is used as an indicator for sustainable development, the

6

unit of measurement being a global hectare. It means a one hectare area with a biological productivity equal to the global average. The Finns’ ecological footprint is one of the largest in the world.

Recycling Recycling is the reuse of energy and raw materials, and the reuse and secondary use of products and materials. The concept of recycling is connected to the entire life cycle of a product: the production, use and disposal stages. Some products are designed to be recycled as a material or as part of a product, and some products are recycled for other reasons. Bottles are designed for recycling, but clothes are not. The recycling process includes the collection of the material, reprocessing and re-production. For the consumer, recycling mostly means reusing discarded products as they are, repaired or modified, as well using some materials for new purposes.

Recycled design

any re-processing or further production.

Utilization Using a product or material either as it is, repaired, as parts, secondary material or energy.

Sustainable development At the basis of sustainable development is concern for inequality between people and for the depletion of critical natural resources. Sustainable development is a part of local and global social change, that aims to secure future generations with equal or better opportunities than those the present generations have enjoyed. In all our choices and decisions, we should consider the holistic effects our actions have on everything living and, perhaps most importantly, on the living conditions of the generations to come. Ecological, social, economical and cultural sustainability are all part of sustainable development.

In the 1980s recycled design became a part of ecological design. Recycled design means designing and manufacturing products mainly from recycled and waste materials. The product can be designed for recycling, ie. for dismantling, or designed using recycling and waste materials. There are two types of material recycling. In primary recycling the material is recycled back into the same or similar type of production. In secondary recycling the material is re-processed, creating some material wastage in the process. The use of waste materials does not necessarily guarantee the design products are environmentally friendly, because the products’ create environmental impact throughout their life cycle in manufacturing, usage as well as disposal stages.

Ecological sustainability focuses on moving towards more environmentally friendly production and consumption patterns. Social sustainability refers to global equality and equality among all members of the society. At a local level, it means providing health care for all and looking after occupational safety. Economic sustainability means a balanced growth, where natural resources are used economically and equitably. Sustainable economic development allows the society to provide its members with the core services of a welfare society. Cultural sustainability ensures that cultures are preserved and allowed to develop from one generation to another, and that people’s freedom for spirituality and moral growth is protected.

Abandoned objects and materials

Sustainable design

An abandoned object does not need to be worn-out or broken, it has just lost its meaning - for example due to a change in fashion - and therefore deemed as junk by its owner. Abandoned materials may be trim waste, ie. surplus material from production that can not be utilized, such as fabric trimmings.

In sustainable design, the product design process is steered by ecological as well as social and ethical values. Ethical values can be simply described as responsibility and selflessness. A product that is harmful for the environment cannot be ethical. A product cannot be aesthetically pleasing, if it is not also ethical. Standards have been created to clarify the ethical qualities of a product. Under observation are child labour, forced labour, health and safety, discrimination and treatment of workforce, working hours and wages.

Waste Waste generation is associated with basic human needs such as housing, food and clothing. According to the Finnish Waste Act, waste is unwanted and always belongs to someone. The 3rd Article of the Waste Act states, that: ”Waste means any substance or object which the holder discards or intends, or is required, to discard. Waste holder means the producer of the waste, property holder, or operator or any other natural or legal person who is in possession of the waste.” Waste sorting refers to the separation of waste, both for further utilization and for landfill disposal. Waste recycling means using separated or non-separated waste as raw material or material.

Secondary use Secondary use means reusing a product, material or waste as a new product, in a way that is different from the original use of the product. For example, plastic soft drink bottles can be processed to make fiber, which can be used to manufacture carpets, clothes, detergent bottles or filters for air conditioning machines. Cradle-tocradle design means that the product will not become waste, but it will become a new product at the end of its cycle. Secondary raw materials are raw materials created from used materials, ie. waste.

Reuse Reuse means using a product, material, or energy as it is, without

More and more often, sustainable design aims to replace a product completely with a service. By developing durable solutions, we try to create enough positive effects to cancel out and exceed the negative effects. Sustainability as a goal is unclear and brittle. The role of a designer should be to innovate, not only products, but also processes and services that will encourage new thinking and sustainable behavior.

Environmentally friendly design Environmentally friendly design (Design for the Environment, DfE) focuses on products’ physical factors such as material, energy, production, transport and disposal. Environmentally friendly product design creates long-lasting products that do not use harmful substances to gain better durability. Products are reusable or at least recyclable. Packaging is kept to minimum, and non-polluting methods are used in production. The production should not generate any waste, or it should be suitable for reuse. Environmentally friendly design aims to maximize the use of renewable raw materials. The concept of environmental compliance is time-sensitive, since the environmental impact of activities, processes and products are always being assessed in comparison to the prevailing practices at the time of the review. Environmental compliance describes the direction in which we are headed to.

Kirsi Niinimäki DA, Aalto yliopisto Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Muotoilun tutkimus

Muotoilua ympäristön ehdoilla Ympäristömyötäisyys tuotesuunnittelussa on noussut yhä tärkeämmäksi kriteeriksi kaikessa muotoilussa. Niin kuluttajat, suunnittelijat kuin valmistajatkin ovat yhä enenevissä määrin kiinnostuneita ympäristöasioista, ekomateriaaleista ja eettisestä tuotannosta. Ympäristömyötäisyys tuotteessa on monitasoinen ja hieman hankalasti arvioitava ominaisuus. Riittääkö pelkkä kierrätysmateriaalin käyttö uudessa tuotteessa vai kannattaisiko satsata maatuviin materiaaleihin vai tuotteen pitkään käyttöikään? Miten ja missä ympäristömyötäinen tuote pitäisi valmistaa ja miten se pitäisi kuljettaa loppukäyttäjälle? Entäpä mitä pitäisi ajatella nykyisestä vallitsevasta kulutuskulttuurista ja tuotteiden lyhyestä käyttöiästä? Pyrkimys kestävämpään muotoiluun ja tuotantoon pyritään saavuttamaan erilaisten lähestymistapojen kautta. Tuotesuunnitteluprosessin aikana pyritään minimoimaan haitallinen ympäristövaikutus niin materiaalien ja tuotteen valmistuksen kuin käytönkin aikana. Tuotteen koko elinkaaren aikainen ympäristövaikutus pyritään arvioimaan ja minimoimaan vastuullisessa yrityksessä. Tuotteen muotoilu ei saisi olla liian trendikäs ja siten nopeasti vanhentuva. Myös tuotteen funktionaaliset ja esteettiset ominaisuudet liittyvät suoraan tuotteen käyttöikään, toisin sanoen, miten hyvin tuote toimii käytössä ja miten pitkään tuote näyttää hyvältä.

Materiaalit ja ekomerkit Ekomateriaalit ja ekomerkit ovat kuluttajienkin helppo tunnistaa ja siten tietää, että tuote on ainakin joltain osin parempi kuin kilpailijansa. Materiaalivalinnat vaikuttavat oleellisesti tuotteen ympäristörasitukseen; mistä materiaalista tuote on valmistettu, miten tuotetta täytyy hoitaa (esim. käytön ja huollon aikainen energiankulutus) ja miten pitkään tuote kestää käytössä. Luonnonmateriaalit eivät aina ole parempia kuin synteettiset, joita on helpompi kierrättää käytön jälkeen materiaalien laadun kärsimättä. Toisaalta luonnonmateriaalit esim. vaatetuksessa tarvitsevat vähemmän

vesipesuja kuin hiostavat synteettiset materiaalit ja täten käytön aikainen ympäristökuormitus on luonnonmateriaaleilla pienempi kuin synteettisillä.

Valmistusmenetelmät ja paikallisuus Suurin osa teollisista tuotteista valmistetaan nykyään Aasiassa tai Kauko-Idässä. Esimerkkinä on arvioitu, että Suomessa myydyistä vaatteista vain noin 5% on valmistettu kotimaassa. Onko kuluttajilla tällöin mahdollisuus edes valita lähialueella valmistettua tuotetta? Tuotteiden valmistusprosessit ovat fragmentoituneet useaan maahan ja tuotteet kiertävät pitkiäkin matkoja valmistusprosessin aikana. Monet tuotantovaiheet eri maissa ja pitkät kuljetusmatkat aiheuttavat ympäristökuormitusta. Paikallinen tuotanto mahdollistaa tämän ympäristörasituksen välttämisen. Paikallinen tuotanto on myös tae tuotannon eettisyydestä ja ympäristökuormituksen vähentämisestä, koska EU-tasolla teollista toimintaa koskeva lainsäädäntö on varsin tiukka. Paikallinen tai lähialuetuotanto nostaa tuotteen ympäristöarvon lisäksi tuotteen kulttuurista ja sosiaalistakin arvoa. Paikallisessa tuotannossa voidaan paremmin valvoa myös tuotteen laatuominaisuuksia ja täten välttää hukkatuotantoa. Paikallisuuteen kuuluu myös pienimuotoisempi tuotanto. Pienet sarjat tai jopa uniikit tuotteet kiinnittävät tuotteen käyttäjän emotionaalisesti tuotteen suunnittelijaan tai tekijään ja tämä luo tuotteeseen uudenlaisia merkitystasoja, jotka saattavat johtaa käyttäjän syvempään kiintymiseen tuotteeseen. Kun käyttäjä tuntee tuotteen tekijän, tuotteesta tulee merkityksellisempi kuin massatuotetusta tuotteesta.

Tuote, joka mahdollistaa kestävän kulutuskäyttäytymisen Myös kestävämpi ja eettisempi kulutus on viime aikoina noussut tarkastelun kohteeksi. Useimmat teolliset massatuotteet on suunniteltu kestämään käytössä vain tietyn ajan, jonka jälkeen tuote ei

välttämättä ole korjattavissa tai kierrätettävissä. Ympäristömyötäinen tuote kestää käytössä pitkään, on korjattavissa ja kierrätettävissä käytön jälkeenkin. Näin tuote mahdollistaa hitaamman ja kestävämmän kulutuskäyttäytymisen. Tuotesuunnittelussa tulisikin enemmän keskittyä tuotteen käyttöiän pidentämiseen. Korkea laatu ja korjauspalvelut takaavat pitkän käyttöiän. Tuote tulee olla myös suunniteltu siten, että se on mahdollista käytön jälkeen purkaa osiin ja materiaalit voidaan palauttaa teolliseen kiertoon.

Palveluilla pidempää käyttöikää Kestävässä tuotesuunnittelussa tulee ottaa huomioon myös tuotteen käyttöikä. Yhdistämällä tuotesuunnitteluun palveluita, voidaan tuotteen käyttöikää pidentää. Tuote-palvelusysteemien luominen onkin tulevaisuuden kestävän muotoilun haasteita. Laadukkaille tuotteille voidaan kehittää uudistus-, päivitys- muokkaus- ja vaihtopalveluita valmistajan toimesta. Myös palvelut, jotka keskittyvät tuotteen intensiivisempään käyttöön, esim. vuokrauspalvelut, tukevat kestävämpää kulutusta. Tuotteiden omistuksesta pitäisikin siirtyä tarjoamaan tuotteeseen liittyviä toimintoa ja näin materiaalista kulutusta voidaan vähentää.

Kestävyyttä, please Tuottajan vastuun laajentaminen ja tuotteiden laajamittaisempi takaisinkeruu johtaisi uudenlaiseen bisnesajatteluun, jossa tuotteen pitkällä käyttöiällä olisi oma arvonsa. Kuluttajatkin olisivat valmiita maksamaan enemmän paremmasta laadusta ja tuotteen pidemmästä käyttöiästä, jos näitä ominaisuuksia pystyisi arvioimaan ostohetkellä. Muutos kestävämpään suunnitteluun, tuotantoon ja kulutukseen vaatii nykyisen taloudellisen systeemin muuttamisen kestävämpään suuntaan ja uudenlaiseen vihreän bisnesajattelun kehittymisen. Kuluttaja on jo valmis muuttamaan omaa asennoitumistaan, mutta ovatko tuottajat ja suunnittelijat valmiita vastaamaan tähän haasteeseen?

Kirsi Niinimäki DA, Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur, forskning i formgivning

Design på miljöns villkor Miljöanpassning i produktplanering har blivit ett allt viktigare kriterium i all formgivning. Såväl konsumenter som designer och tillverkare visar ett allt större intresse för miljöfrågor, ekologiska material och etisk produktion. Miljöanpassning i en produkt är en egenskap i flera nivåer och lite svår att bedöma. Räcker det med att använda återvinningsmaterial i den nya produkten, eller bör man satsa på nedbrytbara material eller på lång livslängd för produkten? Hur och var ska den miljöanpassade produkten tillverkas och hur bör den transporteras till slutanvändaren? Och vad ska man tänka om den rådande konsumtionskulturen och produkternas korta livslängd? Man försöker uppnå målsättningen för mer hållbar design och produktion med olika strategier. Under processen för produktdesign strävar man efter att minimera den skadliga miljöpåverkan i såväl framställningen av material och tillverkning av produkten som under dess användning. I ansvarsfulla verksamheter strävar man efter att bedöma och minimera den miljöpåverkan som produkten har under hela sin livscykel. Produktdesignen får inte vara för trendig och därmed föråldras snabbt. Även produktens funktionalitet och estetiska egenskaper är direkt förknippade med produktens livslängd, vilket med andra ord betyder hur väl produkten fungerar i användningen och hur länge produkten ser bra ut.

Material och ekomärkningar Även konsumenterna kan enkelt känna igen ekomaterialen och ekomärkningarna, och därigenom veta att produkten åtminstone till en del är bättre än konkurrenternas alternativ. Materialvalen påverkar på ett högst väsentligt sätt produktens miljöbelastning, vilket material produkten är tillverkad av, hur produkten ska skötas (exempelvis energiförbrukningen vid användning och underhåll) och hur lång hållbarhet produkten har. Naturmaterial är inte alltid bättre än de syntetiska, som är enklare att återvinna vid slutet av livscykeln utan att kvaliteten på materialet blir lidande. Å andra sidan kräver naturmaterial i exempelvis klädesplagg färre vattentvättar än kvava syntetiska material, och därmed blir miljöbelastningen

under livscykeln mindre hos för naturmaterial än hos syntetiska material.

Tillverkningsmetoder och lokal produktion Majoriteten av industriella produkter tillverkas numera i Asien eller Fjärran Östern. Exempelvis uppskattar man att endast cirka fem procent av kläderna som säljs i Finland är inhemskt tillverkade. Har konsumenterna i denna situation ens möjlighet att välja produkter som tillverkats lokalt? Produkternas tillverkningsprocesser är fragmenterade till olika länder och produkterna reser ofta väldigt långa vägar under tillverkningsprocessen. De många produktionsskedena i olika länder och de långa transportvägarna orsakar miljöbelastning. Lokal produktion gör det möjligt att undvika denna miljöpåfrestning. Lokal produktion är också en garanti för att produktionen är etisk och för att miljöbelastningen minimeras, eftersom lagstiftningen på EU-nivå rörande industriell verksamhet är synnerligen snäv. Utöver miljövärdet höjer lokal produktion eller produktion i närområdet också produktens kulturella och sociala värde. I lokal produktion har man också bättre möjligheter att övervaka produktens kvalitetsegenskaper och på så sätt undvika outnyttjad produktion. Lokal produktion omfattar även produktion i mindre skala. Mindre upplagor eller till och med unika produkter förknippar konsumenten emotionellt med produktens designer eller tillverkare, och det i sin tur ger produkten nya betydelsenivåer som kan leda till att konsumenten fäster sig ännu mer vid produkten. När användaren känner till tillverkaren av produkten blir produkten mer betydelsefull än en massproducerad produkt.

En produkt som ger möjlighet till hållbart konsumtionsbeteende Även mer hållbar och etisk konsumtion har på sistone blivit ett föremål för granskning. De flesta industriella massprodukterna har utformats för att endast hålla under en kortare tid, varefter pro-

dukten nödvändigtvis inte går att reparera eller återvinna. En miljöanpassad produkt har en längre livslängd, går att reparera och att återvinna även i slutet av livscykeln. På det här sättet blir det möjligt att få till stånd ett långsammare och mer hållbart konsumtionsbeteende. I produktdesign bör man också fokusera mer på att förlänga produktens livslängd. Hög kvalitet och reparationstjänster garanterar en lång livscykel. Produkten ska även vara utformad så att det efter slutet av livscykeln ska vara möjligt att demontera den och materialen ska kunna återföras till den industriella cykeln.

Längre livscykel med tjänster I hållbar produktdesign ska man även uppmärksamma produktens livscykel. Genom att komplettera produktdesignen med tjänster kan produktens livslängd förlängas. Att skapa ett system för produkttjänster är också en av utmaningarna för framtidens hållbara design. Tillverkaren kan skapa förnyelse-, uppdaterings-, modifierings- och utbytestjänster för produkter av hög kvalitet. Även tjänster som fokuserar på intensivare användning av produkten, exempelvis hyrtjänster, stöder mer hållbar konsumtion. Man borde övergå från att erbjuda produktinnehav till att erbjuda produktrelaterad verksamhet och på så sätt skulle man kunna minska materialkonsumtionen.

Hållbarhet, tack! En utökning av tillverkaransvaret och mer omfattande insamling av produkterna skulle leda till ett nytt businesstänkande, där produktens långa livscykel skulle ha sitt eget värde. Om det skulle vara möjligt att bedöma dessa egenskaper vid köptillfället, skulle också konsumenterna vara redo att betala mer för bättre kvalitet och en längre livscykel för produkterna. En förändring mot mer hållbar design, produktion och konsumtion kräver att det aktuella ekonomiska systemet ändras åt ett mer hållbart håll och det utvecklas ett nytt, grönt businesstänkande. Konsumenten är redan redo att ändra sin egen inställning, men är tillverkarna och designerna redo att svara på denna utmaning?

Kirsi Niinimäki DA, Aalto University School of Arts, Design and Architecture, Design research

Design on the environment’s terms Environmentally friendly product design has gradually become an important criterion in all design. Consumers, designers and manufacturers are increasingly interested in environmental issues, eco materials and ethical production. The environmental friendliness of a product is a multi-layered quality and somewhat difficult to assess. Is it enough just to use recycled materials in a new product, or should we invest in decomposable materials, or perhaps in the longevity of the product? How and where should an environmentally friendly product be manufactured, and how should it be transported to the end user? And how do we feel about the current prevailing consumer culture and the short lifespan of products?

The industry is striving to achieve its goal for sustainable design and production through a variety of approaches. The product design process aims to minimize the adverse environmental impacts created by the manufacturing and the use of the product and its materials. A responsible company strives to minimize a product’s environmental impact throughout its entire life span. The design should not be too trendy and thus quickly outdated. Also the functional and aesthetical qualities of a product are directly related to its lifespan; in other words, how well the product works in use, and how long the product remains looking good.

Materials and eco-labeling Eco materials and eco-labeling are easy to recognize and let consumers know that the product is, at least to some extent better than its competitors. The material choices have a significant effect on the product’s environmental impact: which material is the product made of, how to care for the product (eg. the energy consumption and maintenance in use) and how long the product will last in use. Natural materials are not always better than synthetic, which are easier to recycle after use without losing the quality of the materials. On the other hand natural materials, for example in clothing, need less washing with water than the non-breathable synthetic

7


under hela sin livscykel i såväl tillverkning, användning och kassering.

Använda återvunnet

Kasserad produkt eller kasserat material

Att använda återvunnet (reuse) innebär att använda produkten, materialet eller energin i befintligt skick utan att vidareproducera det.

En kasserad produkt behöver inte vara sliten eller trasig, den har bara förlorat sin betydelse exempelvis på grund av växlingar i modetrender, varför ägaren klassificerar den som skräp. Kasserat material kan vara överblivet material som uppstår under produktionen och som inte går att utnyttja. Exempel på överblivet material är överblivna stuvbitar av tyg.

Avfall Uppkomsten av avfall är förknippad med människas basbehov, såsom boende, livsmedel och kläder. Enligt avfallslagen i Finland är avfall oönskat och tillhör någon. Utdrag ur tredje paragrafen i avfallslagen: ”Avfall är ett ämne eller föremål som innehavaren har kasserat eller avser eller är skyldig att kassera. Avfallsinnehavare är avfallsproducenten, fastighetsinnehavaren eller verksamhetsarrangören eller en annan fysisk eller juridisk person som innehar avfallet.” Med avfallssortering avses sortering av avfall i fraktioner för såväl användning som för deponering på avstjälpningsplatser. Återvinning av avfall innebär användning av avfall eller avfallsfraktioner som råmaterial eller material.

Återanvändning Återanvändning innebär att man använder produkten, materialet eller avfallet på nytt som en återvunnen produkt så, att produktens ursprungliga användningsändamål ändras. Exempelvis kan man ur läskedrycksflaskor av plast utvinna fibrer, som används till att tillverka mattor, kläder, tvättmedelsflaskor eller filter till luftkonditioneringsenheter. Designprincipen ”från vagga till vagga” innebär att produkten inte ger upphov till något avfall, utan ger i stället i slutet av sin cykel näring till en ny produkt. Sekundärt råmaterial är råmaterial som utvunnits ur använt material, avfall.

Nyttoanvändning Användning av en begagnad produkt eller ett begagnat material i befintligt eller reparerat skick, använda delar av det, använda det som sekundärt råmaterial eller som energi.

Hållbar utveckling Utgångspunkten för hållbar utveckling är oron över ojämlikhet mellan människor och utarmningen av livsviktiga naturresurser. Hållbar utveckling innebär lokal och global samhällelig förändring, vars huvudsyfte är att för nuvarande och kommande generationer säkra lika goda eller bättre levnadsmöjligheter som innevarande generationer har. I alla beslut hon fattar och i alla val hon gör, bör människan alltid tänka på vilken helhetspåverkan hennes egna aktiviteter har på allt levande och framförallt på kommande generationers levnadsvillkor. Hållbar utveckling omfattar ekologisk hållbarhet, social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och kulturell hållbarhet. En central aspekt i ekologisk hållbarhet är övergång till produktions- och konsumtionsrutiner som orsakar mindre belastning på miljön. Social hållbarhet innebär globalt likaberättigande och jämlikhet mellan samhällsmedlemmarna. På lokal nivå omfattar det omsorg om allas hälsa och arbetsskydd. Ekonomisk hållbarhet innebär balanserad tillväxt där naturresurserna används sparsamt och balanserat. Hållbar utveckling av ekonomin bereder väg för de centrala aktiviteterna i samhället. På motsvarande sätt möjliggör kulturell hållbarhet bevarande och utveckling av kulturen från en generation till nästa samt människornas fria, andliga verksamhet och etiska utveckling.

Hållbar design (sustainable design) I produktdesignprocessen uppmärksammar hållbar design utöver ekologi även sociala och etiska värderingar. Etiken kan kort sagt beskrivas som människans ansvar och osjälviskhet. En produkt som är skadlig för miljön kan inte vara etisk. Produkten kan inte vara estetisk om den inte också är etisk. För att påvisa etiken har man skapat standarder i vilka det föreskrivs om: barnarbete, tvångsarbete, hälsa och säkerhet, diskriminering och behandling, arbetstid och lönesättning. Hållbar design strävar allt oftare också efter att produkten ska ersättas i sin helhet med en tjänst. Målsättningen för hållbara lösningar är att de positiva effekterna ska väga tyngre än de negativa. Hållbarhet som mål är osäkert och bräckligt. Utöver att visualisera produkterna borde designerns uppgift även vara att visualisera processer och tjänster som uppmanar till nytt tänkande och hållbart beteende.

Miljöanpassad design Miljöanpassad design (design for the environment) fokuserar på produkternas fysiska faktorer, såsom material, energi, produktion, transport och kassering. Miljöanpassad produktdesign genererar långlivade produkter vars hållbarhet inte förbättras med skadliga ämnen. Produkterna går att återanvända eller åtminstone att återvinna. Man strävar efter att minska på förpackningarna och i produktionen används rena metoder. Produktion ska inte ge upphov till något avfall, eller så ska det eventuella avfallet gå att återanvända. Miljöanpassad design siktar på att maximera användningen av förnybara råvaror och material. Miljöanpassning som begrepp är tidsanknutet, eftersom funktionernas, processernas och produkternas miljöpåverkan jämförs med vid vartdera granskningstillfället gällande praxis. Miljöanpassning beskriver den riktning som vi är på väg mot.

The green jargon guide Green design (environmentally sustainable design) With the 1970s energy crisis the developed countries received a major wake-up call to the ecological state of the world. In Finland, environmental thinking did not begin to influence product design until the late 1980s. Environmental problems such as pollution, use of natural resources, acid rain, global warming and deforestation also forced the design industry to consider products and services from a new perspective. Green ideas spread throughout society: politics, literature, products and packaging. Companies started systematically producing green, environmentally friendly products for consumer use

Greenwashing In the early 1990s, green thinking lost some of its meaning. People became aware of greenwashing, which means a superficial attempt to appear environmentally friendly. Companies who practice greenwashing exaggerate their environmental responsibility by using advertising, design and packaging design that communicate positive ideas. The company’s brand is built using green values, but their promises do not materialize in practice.

Ecological design Ecological design became the concept of the early 1990s. The object of ecological design was to create materials and products, projects and environments, which were ecologically friendly for the entire planet. Environmental issues were tackled with product redesign, which meant replacing parts or materials of a product with more environmentally friendly options. On a conceptual level, both ecological design (ecodesign), environmentally friendly design (design for environment) as well as green design (environmentally sustainable design) emphasize the ecological aspects of a product. It usually involves life cycle thinking and life cycle assessment to estimate the the environmental impact of a product.

Life cycle analysis Life cycle analysis aims to outline the overall environmental impacts of a product throughout its life cycle. Product life cycle begins from the extraction of raw materials and continues with the manufacturing of materials and the product itself, transport, marketing, use and recycling. The life cycle ends with the disposing of the unusable product. The life cycle analysis can be applied to products as well as various materials. A material’s life cycle does not necessarily end with the disposal of the product: the material may go through several life cycles as different products.

Ecological rucksack The ecological rucksack tells the weight of natural resources required to manufacture, use and dispose of a specific product. The product’s own weight is deducted from the total. The ecological rucksack of a product is almost without exception heavier than the product itself. Thus, the ecological rucksack indicates the stress on the environment caused by the product.

Carbon footprint The carbon footprint tells the total amount of greenhouse gases produced during the life cycle of a product, activity or service. It measures the effect our various actions and consumption choices have on global warming.

Ecological footprint The ecological footprint describes how much land and water area a person or population require to produce the food, materials and energy it consumes, and to process the waste it generates. Ecological footprint is used as an indicator for sustainable development, the

6

unit of measurement being a global hectare. It means a one hectare area with a biological productivity equal to the global average. The Finns’ ecological footprint is one of the largest in the world.

Recycling Recycling is the reuse of energy and raw materials, and the reuse and secondary use of products and materials. The concept of recycling is connected to the entire life cycle of a product: the production, use and disposal stages. Some products are designed to be recycled as a material or as part of a product, and some products are recycled for other reasons. Bottles are designed for recycling, but clothes are not. The recycling process includes the collection of the material, reprocessing and re-production. For the consumer, recycling mostly means reusing discarded products as they are, repaired or modified, as well using some materials for new purposes.

Recycled design

any re-processing or further production.

Utilization Using a product or material either as it is, repaired, as parts, secondary material or energy.

Sustainable development At the basis of sustainable development is concern for inequality between people and for the depletion of critical natural resources. Sustainable development is a part of local and global social change, that aims to secure future generations with equal or better opportunities than those the present generations have enjoyed. In all our choices and decisions, we should consider the holistic effects our actions have on everything living and, perhaps most importantly, on the living conditions of the generations to come. Ecological, social, economical and cultural sustainability are all part of sustainable development.

In the 1980s recycled design became a part of ecological design. Recycled design means designing and manufacturing products mainly from recycled and waste materials. The product can be designed for recycling, ie. for dismantling, or designed using recycling and waste materials. There are two types of material recycling. In primary recycling the material is recycled back into the same or similar type of production. In secondary recycling the material is re-processed, creating some material wastage in the process. The use of waste materials does not necessarily guarantee the design products are environmentally friendly, because the products’ create environmental impact throughout their life cycle in manufacturing, usage as well as disposal stages.

Ecological sustainability focuses on moving towards more environmentally friendly production and consumption patterns. Social sustainability refers to global equality and equality among all members of the society. At a local level, it means providing health care for all and looking after occupational safety. Economic sustainability means a balanced growth, where natural resources are used economically and equitably. Sustainable economic development allows the society to provide its members with the core services of a welfare society. Cultural sustainability ensures that cultures are preserved and allowed to develop from one generation to another, and that people’s freedom for spirituality and moral growth is protected.

Abandoned objects and materials

Sustainable design

An abandoned object does not need to be worn-out or broken, it has just lost its meaning - for example due to a change in fashion - and therefore deemed as junk by its owner. Abandoned materials may be trim waste, ie. surplus material from production that can not be utilized, such as fabric trimmings.

In sustainable design, the product design process is steered by ecological as well as social and ethical values. Ethical values can be simply described as responsibility and selflessness. A product that is harmful for the environment cannot be ethical. A product cannot be aesthetically pleasing, if it is not also ethical. Standards have been created to clarify the ethical qualities of a product. Under observation are child labour, forced labour, health and safety, discrimination and treatment of workforce, working hours and wages.

Waste Waste generation is associated with basic human needs such as housing, food and clothing. According to the Finnish Waste Act, waste is unwanted and always belongs to someone. The 3rd Article of the Waste Act states, that: ”Waste means any substance or object which the holder discards or intends, or is required, to discard. Waste holder means the producer of the waste, property holder, or operator or any other natural or legal person who is in possession of the waste.” Waste sorting refers to the separation of waste, both for further utilization and for landfill disposal. Waste recycling means using separated or non-separated waste as raw material or material.

Secondary use Secondary use means reusing a product, material or waste as a new product, in a way that is different from the original use of the product. For example, plastic soft drink bottles can be processed to make fiber, which can be used to manufacture carpets, clothes, detergent bottles or filters for air conditioning machines. Cradle-tocradle design means that the product will not become waste, but it will become a new product at the end of its cycle. Secondary raw materials are raw materials created from used materials, ie. waste.

Reuse Reuse means using a product, material, or energy as it is, without

More and more often, sustainable design aims to replace a product completely with a service. By developing durable solutions, we try to create enough positive effects to cancel out and exceed the negative effects. Sustainability as a goal is unclear and brittle. The role of a designer should be to innovate, not only products, but also processes and services that will encourage new thinking and sustainable behavior.

Environmentally friendly design Environmentally friendly design (Design for the Environment, DfE) focuses on products’ physical factors such as material, energy, production, transport and disposal. Environmentally friendly product design creates long-lasting products that do not use harmful substances to gain better durability. Products are reusable or at least recyclable. Packaging is kept to minimum, and non-polluting methods are used in production. The production should not generate any waste, or it should be suitable for reuse. Environmentally friendly design aims to maximize the use of renewable raw materials. The concept of environmental compliance is time-sensitive, since the environmental impact of activities, processes and products are always being assessed in comparison to the prevailing practices at the time of the review. Environmental compliance describes the direction in which we are headed to.

Kirsi Niinimäki DA, Aalto yliopisto Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Muotoilun tutkimus

Muotoilua ympäristön ehdoilla Ympäristömyötäisyys tuotesuunnittelussa on noussut yhä tärkeämmäksi kriteeriksi kaikessa muotoilussa. Niin kuluttajat, suunnittelijat kuin valmistajatkin ovat yhä enenevissä määrin kiinnostuneita ympäristöasioista, ekomateriaaleista ja eettisestä tuotannosta. Ympäristömyötäisyys tuotteessa on monitasoinen ja hieman hankalasti arvioitava ominaisuus. Riittääkö pelkkä kierrätysmateriaalin käyttö uudessa tuotteessa vai kannattaisiko satsata maatuviin materiaaleihin vai tuotteen pitkään käyttöikään? Miten ja missä ympäristömyötäinen tuote pitäisi valmistaa ja miten se pitäisi kuljettaa loppukäyttäjälle? Entäpä mitä pitäisi ajatella nykyisestä vallitsevasta kulutuskulttuurista ja tuotteiden lyhyestä käyttöiästä? Pyrkimys kestävämpään muotoiluun ja tuotantoon pyritään saavuttamaan erilaisten lähestymistapojen kautta. Tuotesuunnitteluprosessin aikana pyritään minimoimaan haitallinen ympäristövaikutus niin materiaalien ja tuotteen valmistuksen kuin käytönkin aikana. Tuotteen koko elinkaaren aikainen ympäristövaikutus pyritään arvioimaan ja minimoimaan vastuullisessa yrityksessä. Tuotteen muotoilu ei saisi olla liian trendikäs ja siten nopeasti vanhentuva. Myös tuotteen funktionaaliset ja esteettiset ominaisuudet liittyvät suoraan tuotteen käyttöikään, toisin sanoen, miten hyvin tuote toimii käytössä ja miten pitkään tuote näyttää hyvältä.

Materiaalit ja ekomerkit Ekomateriaalit ja ekomerkit ovat kuluttajienkin helppo tunnistaa ja siten tietää, että tuote on ainakin joltain osin parempi kuin kilpailijansa. Materiaalivalinnat vaikuttavat oleellisesti tuotteen ympäristörasitukseen; mistä materiaalista tuote on valmistettu, miten tuotetta täytyy hoitaa (esim. käytön ja huollon aikainen energiankulutus) ja miten pitkään tuote kestää käytössä. Luonnonmateriaalit eivät aina ole parempia kuin synteettiset, joita on helpompi kierrättää käytön jälkeen materiaalien laadun kärsimättä. Toisaalta luonnonmateriaalit esim. vaatetuksessa tarvitsevat vähemmän

vesipesuja kuin hiostavat synteettiset materiaalit ja täten käytön aikainen ympäristökuormitus on luonnonmateriaaleilla pienempi kuin synteettisillä.

Valmistusmenetelmät ja paikallisuus Suurin osa teollisista tuotteista valmistetaan nykyään Aasiassa tai Kauko-Idässä. Esimerkkinä on arvioitu, että Suomessa myydyistä vaatteista vain noin 5% on valmistettu kotimaassa. Onko kuluttajilla tällöin mahdollisuus edes valita lähialueella valmistettua tuotetta? Tuotteiden valmistusprosessit ovat fragmentoituneet useaan maahan ja tuotteet kiertävät pitkiäkin matkoja valmistusprosessin aikana. Monet tuotantovaiheet eri maissa ja pitkät kuljetusmatkat aiheuttavat ympäristökuormitusta. Paikallinen tuotanto mahdollistaa tämän ympäristörasituksen välttämisen. Paikallinen tuotanto on myös tae tuotannon eettisyydestä ja ympäristökuormituksen vähentämisestä, koska EU-tasolla teollista toimintaa koskeva lainsäädäntö on varsin tiukka. Paikallinen tai lähialuetuotanto nostaa tuotteen ympäristöarvon lisäksi tuotteen kulttuurista ja sosiaalistakin arvoa. Paikallisessa tuotannossa voidaan paremmin valvoa myös tuotteen laatuominaisuuksia ja täten välttää hukkatuotantoa. Paikallisuuteen kuuluu myös pienimuotoisempi tuotanto. Pienet sarjat tai jopa uniikit tuotteet kiinnittävät tuotteen käyttäjän emotionaalisesti tuotteen suunnittelijaan tai tekijään ja tämä luo tuotteeseen uudenlaisia merkitystasoja, jotka saattavat johtaa käyttäjän syvempään kiintymiseen tuotteeseen. Kun käyttäjä tuntee tuotteen tekijän, tuotteesta tulee merkityksellisempi kuin massatuotetusta tuotteesta.

Tuote, joka mahdollistaa kestävän kulutuskäyttäytymisen Myös kestävämpi ja eettisempi kulutus on viime aikoina noussut tarkastelun kohteeksi. Useimmat teolliset massatuotteet on suunniteltu kestämään käytössä vain tietyn ajan, jonka jälkeen tuote ei

välttämättä ole korjattavissa tai kierrätettävissä. Ympäristömyötäinen tuote kestää käytössä pitkään, on korjattavissa ja kierrätettävissä käytön jälkeenkin. Näin tuote mahdollistaa hitaamman ja kestävämmän kulutuskäyttäytymisen. Tuotesuunnittelussa tulisikin enemmän keskittyä tuotteen käyttöiän pidentämiseen. Korkea laatu ja korjauspalvelut takaavat pitkän käyttöiän. Tuote tulee olla myös suunniteltu siten, että se on mahdollista käytön jälkeen purkaa osiin ja materiaalit voidaan palauttaa teolliseen kiertoon.

Palveluilla pidempää käyttöikää Kestävässä tuotesuunnittelussa tulee ottaa huomioon myös tuotteen käyttöikä. Yhdistämällä tuotesuunnitteluun palveluita, voidaan tuotteen käyttöikää pidentää. Tuote-palvelusysteemien luominen onkin tulevaisuuden kestävän muotoilun haasteita. Laadukkaille tuotteille voidaan kehittää uudistus-, päivitys- muokkaus- ja vaihtopalveluita valmistajan toimesta. Myös palvelut, jotka keskittyvät tuotteen intensiivisempään käyttöön, esim. vuokrauspalvelut, tukevat kestävämpää kulutusta. Tuotteiden omistuksesta pitäisikin siirtyä tarjoamaan tuotteeseen liittyviä toimintoa ja näin materiaalista kulutusta voidaan vähentää.

Kestävyyttä, please Tuottajan vastuun laajentaminen ja tuotteiden laajamittaisempi takaisinkeruu johtaisi uudenlaiseen bisnesajatteluun, jossa tuotteen pitkällä käyttöiällä olisi oma arvonsa. Kuluttajatkin olisivat valmiita maksamaan enemmän paremmasta laadusta ja tuotteen pidemmästä käyttöiästä, jos näitä ominaisuuksia pystyisi arvioimaan ostohetkellä. Muutos kestävämpään suunnitteluun, tuotantoon ja kulutukseen vaatii nykyisen taloudellisen systeemin muuttamisen kestävämpään suuntaan ja uudenlaiseen vihreän bisnesajattelun kehittymisen. Kuluttaja on jo valmis muuttamaan omaa asennoitumistaan, mutta ovatko tuottajat ja suunnittelijat valmiita vastaamaan tähän haasteeseen?

Kirsi Niinimäki DA, Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur, forskning i formgivning

Design på miljöns villkor Miljöanpassning i produktplanering har blivit ett allt viktigare kriterium i all formgivning. Såväl konsumenter som designer och tillverkare visar ett allt större intresse för miljöfrågor, ekologiska material och etisk produktion. Miljöanpassning i en produkt är en egenskap i flera nivåer och lite svår att bedöma. Räcker det med att använda återvinningsmaterial i den nya produkten, eller bör man satsa på nedbrytbara material eller på lång livslängd för produkten? Hur och var ska den miljöanpassade produkten tillverkas och hur bör den transporteras till slutanvändaren? Och vad ska man tänka om den rådande konsumtionskulturen och produkternas korta livslängd? Man försöker uppnå målsättningen för mer hållbar design och produktion med olika strategier. Under processen för produktdesign strävar man efter att minimera den skadliga miljöpåverkan i såväl framställningen av material och tillverkning av produkten som under dess användning. I ansvarsfulla verksamheter strävar man efter att bedöma och minimera den miljöpåverkan som produkten har under hela sin livscykel. Produktdesignen får inte vara för trendig och därmed föråldras snabbt. Även produktens funktionalitet och estetiska egenskaper är direkt förknippade med produktens livslängd, vilket med andra ord betyder hur väl produkten fungerar i användningen och hur länge produkten ser bra ut.

Material och ekomärkningar Även konsumenterna kan enkelt känna igen ekomaterialen och ekomärkningarna, och därigenom veta att produkten åtminstone till en del är bättre än konkurrenternas alternativ. Materialvalen påverkar på ett högst väsentligt sätt produktens miljöbelastning, vilket material produkten är tillverkad av, hur produkten ska skötas (exempelvis energiförbrukningen vid användning och underhåll) och hur lång hållbarhet produkten har. Naturmaterial är inte alltid bättre än de syntetiska, som är enklare att återvinna vid slutet av livscykeln utan att kvaliteten på materialet blir lidande. Å andra sidan kräver naturmaterial i exempelvis klädesplagg färre vattentvättar än kvava syntetiska material, och därmed blir miljöbelastningen

under livscykeln mindre hos för naturmaterial än hos syntetiska material.

Tillverkningsmetoder och lokal produktion Majoriteten av industriella produkter tillverkas numera i Asien eller Fjärran Östern. Exempelvis uppskattar man att endast cirka fem procent av kläderna som säljs i Finland är inhemskt tillverkade. Har konsumenterna i denna situation ens möjlighet att välja produkter som tillverkats lokalt? Produkternas tillverkningsprocesser är fragmenterade till olika länder och produkterna reser ofta väldigt långa vägar under tillverkningsprocessen. De många produktionsskedena i olika länder och de långa transportvägarna orsakar miljöbelastning. Lokal produktion gör det möjligt att undvika denna miljöpåfrestning. Lokal produktion är också en garanti för att produktionen är etisk och för att miljöbelastningen minimeras, eftersom lagstiftningen på EU-nivå rörande industriell verksamhet är synnerligen snäv. Utöver miljövärdet höjer lokal produktion eller produktion i närområdet också produktens kulturella och sociala värde. I lokal produktion har man också bättre möjligheter att övervaka produktens kvalitetsegenskaper och på så sätt undvika outnyttjad produktion. Lokal produktion omfattar även produktion i mindre skala. Mindre upplagor eller till och med unika produkter förknippar konsumenten emotionellt med produktens designer eller tillverkare, och det i sin tur ger produkten nya betydelsenivåer som kan leda till att konsumenten fäster sig ännu mer vid produkten. När användaren känner till tillverkaren av produkten blir produkten mer betydelsefull än en massproducerad produkt.

En produkt som ger möjlighet till hållbart konsumtionsbeteende Även mer hållbar och etisk konsumtion har på sistone blivit ett föremål för granskning. De flesta industriella massprodukterna har utformats för att endast hålla under en kortare tid, varefter pro-

dukten nödvändigtvis inte går att reparera eller återvinna. En miljöanpassad produkt har en längre livslängd, går att reparera och att återvinna även i slutet av livscykeln. På det här sättet blir det möjligt att få till stånd ett långsammare och mer hållbart konsumtionsbeteende. I produktdesign bör man också fokusera mer på att förlänga produktens livslängd. Hög kvalitet och reparationstjänster garanterar en lång livscykel. Produkten ska även vara utformad så att det efter slutet av livscykeln ska vara möjligt att demontera den och materialen ska kunna återföras till den industriella cykeln.

Längre livscykel med tjänster I hållbar produktdesign ska man även uppmärksamma produktens livscykel. Genom att komplettera produktdesignen med tjänster kan produktens livslängd förlängas. Att skapa ett system för produkttjänster är också en av utmaningarna för framtidens hållbara design. Tillverkaren kan skapa förnyelse-, uppdaterings-, modifierings- och utbytestjänster för produkter av hög kvalitet. Även tjänster som fokuserar på intensivare användning av produkten, exempelvis hyrtjänster, stöder mer hållbar konsumtion. Man borde övergå från att erbjuda produktinnehav till att erbjuda produktrelaterad verksamhet och på så sätt skulle man kunna minska materialkonsumtionen.

Hållbarhet, tack! En utökning av tillverkaransvaret och mer omfattande insamling av produkterna skulle leda till ett nytt businesstänkande, där produktens långa livscykel skulle ha sitt eget värde. Om det skulle vara möjligt att bedöma dessa egenskaper vid köptillfället, skulle också konsumenterna vara redo att betala mer för bättre kvalitet och en längre livscykel för produkterna. En förändring mot mer hållbar design, produktion och konsumtion kräver att det aktuella ekonomiska systemet ändras åt ett mer hållbart håll och det utvecklas ett nytt, grönt businesstänkande. Konsumenten är redan redo att ändra sin egen inställning, men är tillverkarna och designerna redo att svara på denna utmaning?

Kirsi Niinimäki DA, Aalto University School of Arts, Design and Architecture, Design research

Design on the environment’s terms Environmentally friendly product design has gradually become an important criterion in all design. Consumers, designers and manufacturers are increasingly interested in environmental issues, eco materials and ethical production. The environmental friendliness of a product is a multi-layered quality and somewhat difficult to assess. Is it enough just to use recycled materials in a new product, or should we invest in decomposable materials, or perhaps in the longevity of the product? How and where should an environmentally friendly product be manufactured, and how should it be transported to the end user? And how do we feel about the current prevailing consumer culture and the short lifespan of products?

The industry is striving to achieve its goal for sustainable design and production through a variety of approaches. The product design process aims to minimize the adverse environmental impacts created by the manufacturing and the use of the product and its materials. A responsible company strives to minimize a product’s environmental impact throughout its entire life span. The design should not be too trendy and thus quickly outdated. Also the functional and aesthetical qualities of a product are directly related to its lifespan; in other words, how well the product works in use, and how long the product remains looking good.

Materials and eco-labeling Eco materials and eco-labeling are easy to recognize and let consumers know that the product is, at least to some extent better than its competitors. The material choices have a significant effect on the product’s environmental impact: which material is the product made of, how to care for the product (eg. the energy consumption and maintenance in use) and how long the product will last in use. Natural materials are not always better than synthetic, which are easier to recycle after use without losing the quality of the materials. On the other hand natural materials, for example in clothing, need less washing with water than the non-breathable synthetic

7


materials, and thus cause less stress on the environment than synthetic materials.

Manufacturing methods and locality Most of the industrial products are currently manufactured in Asia or the Far East. As an example, only an estimated 5% of all clothes sold in Finland are domestically produced. When this is the case, are consumers even given the opportunity to choose locally manufactured products? The manufacturing processes of products are fragmented to several countries and products circulate long distances during the manufacturing process. The many production steps in various countries, and the long-distance transport cause environmental pollution. Local production makes is possible to avoid putting stress on the environment. Local production is also a guarantee of ethical production and reduced environmental impact, because the EU-level legislation for industrial activity is quite strict. Local or regional production increases not only the environmental value of a product, but also its cultural and social value. Furthermore, the quality of a product is more easily controlled in local production, thus minimizing production loss. Small-scale production is also associated with locality. Small volumes or even unique items create an emotional bond between the

user and the designer or manufacturer, which gives new levels of meaning for the product. This may lead the user to develop a deeper affection for the product. When a user knows the product’s manufacturer, the product becomes more meaningful than a massproduced product.

The product that makes sustainable consumer behavior possible Sustainable and ethical consumer behavior has also recently been in the spotlight. Most industrially-produced mass products are designed to last in use only for a certain period, after which the product may not be repairable or recyclable. An environmentally friendly product will last in use for a long time, it is repairable and also recyclable after use. Thus, the product makes slower and more sustainable consumer behavior possible. Product design should put more focus on extending the life span of the product. High quality and repair services ensure a long service life. A product should also be designed in a way that allows it to be dismantled into parts after use, so that the materials can be returned to the industrial cycle.

Services for a longer life Sustainable product design must also take into account the prod-

uct’s life span. A product’s life span can be extended by adding services to the product design. Creating product-service systems is one of the big challenges of sustainable design in the future. The manufacturers can develop renewal, update, editing and exchange services for their high-quality products. Also services that focus on more intensive use of the product, such as rental services, support more sustainable consumption. We should move from ownership of products towards offering product-related activities, thus reducing material consumption.

Sustainability, please Extending the manufacturer’s responsibility and creating largerscale collection and recycling programmes would lead to a new kind of business thinking, in which the long lifespan of product would have tangible value. Consumers would be willing to pay more for better quality and longer product lifespan, if they were able to assess these features at the time of purchase. The transformation to more sustainable design, production and consumption would require a big leap in the current economic system towards a more sustainable direction, and the development of a new kind of green business thinking. Consumers are already willing to change their own attitudes, but are the producers and designers ready to meet this challenge?

SULO - väreillä värjättyjä lankoja.

skribenter SULOisia värejä!-arbetsgruppen Päivi Hintsanen och Ulla Lapiolahti

Sköna färger från naturen och ur kompostkärlet Människan har alltid använt färger och velat dekorera sig, berätta om sin sinnesstämning eller status med hjälp av färger. Den enda färgkällan var länge naturens färgämnen – det fanns inga andra. De första syntetiska färgämnena uppfanns mot slutet av 1800-talet och praktiska som de var ersatte de snabbt naturfärgerna. De lämpade sig för industriell produktion och den ökade konsumtionens krav. Naturfärgerna levde vidare i amatörers och hantverkares färggrytor, men slutade användas i den storskaliga industriella produktionen. Senare på 1900-talet har naturfärger vid ett par skeden dykt upp i småskalig användning: Under krig och depressioner som substitut för svåråtkomliga och dyra syntetiska färger, och sedermera i och med 1970-talets tillbaka till naturen-boom. Vid ingången till 2000-talet har ekotänkandet och intresset för en naturnära livsstil gjort så att naturfärgerna återkommit hos både hantverkare och amatörer samt som föremål för forskning. Informationsspridning via Internet och människornas längtan efter ny gemenskaplighet har till sin del bidragit till denna utveckling och att användningen av naturfärger har blivit vanligare. Idag är det avsevärt lättare att komma över information om möjligheterna att använda naturfärger än för ett tjugotal år sedan.

Summan av lyckliga sammanträffanden Färgningsprocessen med naturfärger är njutningsfullt långsam,

full av överraskningar och naturnära. Processen börjar med att man plockar växterna som behövs till färggrytan eller i flera veckor samlar på sig till exempel skal av avokado, rödlök eller äpplen för färgningen. Färgen utvinns ur växtmaterialet genom att materialet krossas och får ligga i blöt en lång tid, eller lite snabbare genom att koka det. Färgningsprocessen tar flera timmar eller till och med en hel dag beroende på värmekällan och hur stor mängd man färgar. Om man färgar genom energisparande kallfärgning kan det hela ta flera veckor. Det mest fascinerande torde vara att ett levande material alltid innefattar ett överraskningsmoment. Om en växt idag har gett en viss gul nyans, kan det hända att resultatet nästa gång är lite annorlunda. Kanske grönt eller rödbrokigt! Färg fås av nästan alla växter men i färgningsböcker nämns ofta bara vissa växter: De som ger mycket färg och vars färg man under årens lopp har konstaterat håller bäst. På en äventyrlig hemmafärgare kliar dock fingrarna att testa alla möjliga växter och andra ingredienser från naturen som böckerna inte skriver om. I grytan kan man slänga ogräs som man rensat på åkern, en använd bastukvast eller en aning vissnade snittblommor – och se hurdan färgsoppa man kan koka på dem. Stadsbor kan hitta sina färgingredienser i den egna hushållskomposten: äppelskal, melonfrön, morotsblast eller maskätna stensoppsrens. På nästan alla frukter och rotfrukter finns det någon del som man kan prova att färga med. En del färger som man plockat ur soporna är mycket

hållbara – till exempel färgen som man får ur använda tepåsar eller kaffesump – men till stor del är färgning med sopor småskaligt, roligt experimentande och summan av lyckliga sammanträffanden.

Om forskning i och framtiden för naturfärger Naturfärger har alltså gjort en stark comeback. I framtiden kommer de att i allt större grad erbjuda ett alternativ för syntetiska färgämnen, om än inte tränga undan användningen av syntetiska färger. Naturfärger svarar bra mot den moderna människans slow life-behov och sökande efter närhet till naturen. Det är en rätt fascinerande tanke att tillverka sina färger av tigerögats kronblad eller av förutnämnda avokadoskal, medan grundråvaran för syntetiska färger är biprodukter från oljeproduktionen. I rättvisans namn bör det nämnas att det i dag också finns snabbalternativ för den som har bråttom. Även naturfärger kan köpas i användningsklar form som färgpigment. Denna typ av färgprodukter har utvecklats speciellt för den industriella tillverkningen, där jämn kvalitet, enkel användbarhet och reproducerbarhet är viktiga kriterier. Bland annat använder livsmedels- och kosmetikaindustrin dessa färger. I tillverkningen av miljöanpassade produkter är dock produktens hela livscykel avgörande; inte bara färgalternativet som använts i den.

Sköna färger – försmak på avfallsfärger och färgning med avfall

kirjoittajat SULOisia värejä! – työryhmä Päivi Hintsanen ja Ulla Lapiolahti

SULOisia värejä luonnosta sekä bio – roskiksen pohjalta

Att färga vidgar vyerna. Fönsterbrädor har ett nytt användningsändamål – utrymmet har tagits över av fruktskal som ligger på tork och en rad glasburkar som utgör färgningslaboratoriet. Hushållskomposten och inköpsresan har fått nya dimensioner: När man kommer till frukt- och grönsaksavdelningen glömmer man omedelbart bort sin inköpslista och idélampan tänds ovanför huvudet: Undrar vilken färg man skulle få av skalen på passionsfrukten? Nedan finns lite försmak på färgning med färger som man hittar bland avfallen – två enkla recept som ger startskottet till egna färgexperiment.

RECEPT ETT Börja experimentet exempelvis så här: Lägg skalen av frukten eller rotfrukten på ett akvarellpapper och lägg en vikt på det hela. Låt stå och plocka bort när du tycker att det ser klart ut. Du får ett papper med ett unikt mönster och färger vars nyanser fortsätter att

ändras även då själva färgningen är klar. På hösten lönar det sig absolut att också testa olika svampar – de bildar vackra mönster när sporerna och färgämnena absorberas av papperet.

RECEPT TVÅ 1. Ta ett äpple och ät upp det. Det kan också vara en kiwifrukt, en mandarin, en morot eller en rödlök. Spara skalen. 2. Lägg de torkade skalen och yllegarn i en glasburk med lock. Häll på vatten. Om du inte har yllegarn, ta en shoppingrunda på loppmarknaden för att skaffa material eller kolla vad annat du har hemma: Kanske en tygbit eller små träpärlor. 3. Låt burken med innehållet stå i rumstemperatur några dagar eller veckor. Följ med hur färgen utvecklas. Töm burken innan möglet tar över. Mögel ger fler färggranna överraskningar, men i läng-

den förstör det materialet. För ett konstprojekt passar halvt förstört material dock bra – det är ju en process. 4. Ta materialet ur burken och skölj det. Om det luktar illa (vilket det ofta gör) kan du hälla i en skvätt hushållsättika eller lite tvättmedel i sköljvattnet. Färgen håller bättre om materialet har betats, vilket innebär att det förbehandlas med ett ämne som får färgen att fastna. För detta och många andra färgsysslor finns anvisningar i bloggen SULOisia värejä på adressen suloisiavareja.wordpress.com. I bloggen och SULOisia värejä-verkstäderna testar vi också hur man gör tryckfärg, bläck och hur komposten kan utnyttjas som färgkälla i färgning. Ulla Lapiolahti, textilkonstnär

Written by SULOisia värejä! project team Päivi Hintsanen and Ulla Lapiolahti

Ihminen on aina käyttänyt värejä ja halunnut koristautua, kertoa tunnelmistaan tai asemastaan värien avulla. Värinlähteenä käytettiin pitkään vain ja ainoastaan luonnosta saatavia väriaineita – muunlaisia ei ollut olemassakaan. Ensimmäiset synteettiset väriaineet keksittiin 1800-luvun loppupuolella ja kaikessa kätevyydessään ne syrjäyttivät nopeasti luonnonvärit. Ne soveltuivat teolliseen tuotantoon ja kasvavan kulutuksen vaatimuksiin. Luonnonvärit jatkoivat elämäänsä harrastajien ja käsityöläisten väripadoissa, mutta jäivät pois suuren mittakaavan teollisesta käytöstä. Myöhemmin 1900 -luvulla luonnonvärien käyttö on noussut esille pienimuotoisesti muutaman kerran: sota- ja lama-aikoina vaikeasti saatavan ja kalliin synteettisen värin korvikkeena, ja sittemmin 1970-luvulla paluu luontoon -buumin mukana. 2000-luvulle tultaessa ekoajattelu ja kiinnostus luonnonläheisyyteen ovat palauttaneet luonnonvärit jälleen takaisin niin käsityöläisten, harrastajien kuin tutkimuksenkin kohteeksi. Internetin mahdollistama tiedonlevitys ja ihmisten uusyhteisöllisyyden kaipuu ovat edistäneet omalta osaltaan kehitystä ja värien käytön yleistymistä. Tänä päivänä tietoa luonnonvärien käyttömahdollisuuksista on saatavilla huomattavasti helpommin kuin parikymmentä vuotta sitten.

Onnellisten sattumien kauppa Luonnonvärien värjäysprosessi on nautinnollisen hidas, yllätyksellinen sekä luonnonläheinen. Prosessi käynnistyy poimimalla

väripataan tarvittavat kasvit tai keräämällä viikkotolkulla vaikkapa avokadon, punasipulin tai omenan kuoria värjäystä varten. Väri irrotetaan kasvimateriaalista hienonnuksen ja pitkän liotusajan avulla tai hieman nopeammin keittämällä. Värjäysprosessin kesto on lämmönlähteestä ja värjäysmäärästä riippuen useita tunteja tai päivänkin verran. Jos puuhassa käytetään energiaa säästävää kylmävärjäystä, saattaa vierähtää viikkojakin. Kiehtovinta lienee se, että elävässä materiaalissa piilee aina myös yllätyksen mahdollisuus. Jos kasvista on tänään saanut tiettyä keltaista, voi olla, että seuraavalla kerralla tulos onkin hiukan erilainen. Ehkä vihreä tai punaisenkukertava! Miltei kaikista kasveista saadaan väriä, mutta värjäyskirjoissa mainitaan usein vain muutamat kasvit: ne, joista väriä saa runsaasti ja joiden väri on historian saatossa todettu kaikkein kestävimmiksi. Kotikutoisen seikkailijavärjärin sormet kuitenkin syyhyävät kokeilemaan kaikkia mahdollisia maailman kasveja ja muita luonnonaineita, joita ei kirjoista löydy. Pataan voi heittää pellosta kitketyt rikkaruohot, käytetyn saunavihdan tai jo hieman nuupahtaneet leikkokukat - ja katsoa millainen värisoppa niistä syntyy. Kaupunkilaisen väriainekset voivat löytyä omasta biojäteastiasta: omenankuorista, meloninsiemenistä, porkkanan naateista tai tattien madonsyömistä perkeistä. Melkein kaikista hedelmistä ja juureksista löytyy joku osa, jota voi kokeilla värjäykseen. Osa roskiksesta dyykatuista väreistä on hyvinkin kestäviä - kuten käytetyistä tee-

pusseista tai kahvinporoista saadut värit - mutta iso osa jätevärjäilystä on pienimuotoista, hauskaa kokeilua ja onnellisten sattumien kauppaa.

Luonnonvärien tutkimuksesta ja tulevaisuudesta Luonnonvärit ovat siis tehneet vahvan paluun. Ne tulevat tarjoamaan tulevaisuudessa kasvavassa määrin vaihtoehdon synteettisille väriaineille, vaikkakaan eivät tule syrjäyttämään synteettisten värien käyttöä. Luonnonvärit vastaavat hyvin nykyihmisen slow life –tarpeisiin ja luonnonläheisyyden etsintään. On melko koukuttava ajatus valmistaa värinsä tiikerinkaunosilmän terälehdistä tai jo edellä mainitun avokadon kuorista, kun taasen synteettisten värien perusraaka-aineet ovat öljyntuotannon sivutuotteita. Tasapuolisuuden nimissä on mainittava, että toki tänä päivänä on saatavilla kiireisempää tekijää palvelevia tänne-heti – vaihtoehtojakin. Myös luonnonvärejä on mahdollista ostaa käyttövalmiissa muodossa väripigmentteinä. Tämäntyyppiset värivalmisteet on kehitetty palvelemaan erityisesti teollista tuotantoa, jossa tasalaatuisuus, helppokäyttöisyys ja toistettavuus ovat tärkeitä kriteereitä. Muun muassa elintarvike- ja kosmetiikkateollisuus käyttävät näitä värejä. Ympäristömyötäisten tuotteiden valmistuksessa on kuitenkin ratkaisevaa tuotteen kokonaiselinkaari; ei vain siinä käytetty värivaihtoehto.

SULOisia värejä! - Colours from nature & the bottom of the bio waste bin People have always used colours and wanted to beautify, to communicate their moods or status through colours. For a long time, the only source of colour were the pigments found from nature other kinds of colour simply did not exist. The first synthetic dyes were invented in the late 1800’s, and being wonderfully convenient to use, they quickly replaced natural colours. They were suitable for industrial production and responded to the growing consumption demand. Natural dyes continued their life in the colouring pots of enthusiasts and craftsmen, but no longer served for large-scale industrial use. Later, in the 20th century, there were a few times that the use of natural colors attracted some small-scale attention: during war and depression they served as a substitute for the expensive and hard-to-find synthetic colors, and in the 1970s - during the “Back to Nature” boom. Coming into the early 2000s, the rise of eco-thinking and the increasing enthusiasm for all things natural returned natural dyes to the scope of interest of artisans, craft enthusiasts and researchers. The distribution of information made possible by the Internet and people’s desire for modern community spirit have played a huge part in aiding the development and the new coming of natural colours. Today, information about the potential use of natural colors are available much more easily than twenty years ago.

String of lucky coincidences The natural dyeing process is enjoyably slow, full of surprises and very natural. The process starts by picking the plants required for the dyeing - or spending weeks collecting avocado, red onion or apple peels for dyeing. The color is removed from the plant material slowly by mashing or soaking, or slightly faster by boiling. The dyeing process can last for several hours or even a whole day, depending on the heat source and the quantity. If using the energy-saving cold dyeing method, it may take several weeks. The most fascinating thing is perhaps the fact that there is always an element of surprise in living materials. If you get yellow from one plant today, the next time the result can be slightly different. Maybe green, or with a hint of rebellious red! Almost all plants can be used for dyeing, but the natural dyeing books often mention only the same few plants: those, that give the most colour, and that are historically known to last longest. However, the at adventurous fingers of a home dyer may be itching to try out every possible plant and other natural ingredient that cannot be found in books. The dye pot can be filled with weeds, used sauna whisks (bunches of birch twigs) or those slightly drooping flowers - just wait and see what kind of colour soup you’ve got cooking. Urban dyestuffs can be found from your own bio waste bin: apple peels, melon seeds, carrot greens or the worm-eaten parts of for-

est mushrooms. Almost all fruits and root vegetables contain some part suitable for a dyeing experiment. Some of the dumpster-dived dyestuffs can be really durable - such as colours extracted from used tea bags and coffee grinds - but usually waste dyeing is modest but fun experimenting, with a string of lucky coincidences.

On natural dye research and future Natural dyes have made a strong comeback. In the future they will offer a constantly growing alternative to synthetic dyes, although they will not replace synthetic colours entirely. Natural dyes provide an answer to the modern people’s search for slow life and nature. The thought of making your own dye from the petals of dyer’s coreopsis or the aforementioned avocado shells can be quite addictive, knowing that the basic raw ingredients for synthetic dyes are by-products of the oil industry. To be fair, we should mention that of course those quick-fix options are also available today. Also natural dyes can be bought in readyto-use format, as pigments. These type of color products have been developed specifically to serve the industrial production, where the uniformity, reproducibility and ease of use are important criteria. These colours are used for example by the food and cosmetics industries. In making ecological products, it is crucial to look at the overall product life cycle, not only the dyeing method.

SULOisia värejä – esimakua roskisväreistä ja jätevärjäyksestä

SULOisia värejä - A taster of dumpster dyestuffs and compost colouring

Värjäily avartaa. Ikkunalaudoilla on uusi käyttötarkoitus - tilan ovat vallanneet kuivumassa olevat hedelmien kuoret sekä värjäyslaboratoriona toimiva lasipurkkirivistö. Bioroskis ja kauppareissu ovat saaneet uudenlaisia ulottuvuuksia: hevi – osastolle tullessa kauppalista unohtuu oitis ja päässä syttyy lamppu: mitähän väriä tuon kärsimyshedelmän kuorista tulisi? Ohessa esimakua roskisväreillä värjäämisestä – kaksi simppeliä ohjetta, joiden avulla pääsee vauhtiin omissa värikokeiluissaan.

Dyeing expands your mind. Window sills have a new purpose the space has been invaded by drying fruit peels and glass jars serving as a dyeing laboratory. The bio waste bin and shopping trip have acquired new meanings. When you get to the fruit & veg section, you forget about the shopping list as a bulb lights inside your head: “I wonder what color that fruit peel would make?” Here’s a taster of dumpster-dived dyeing: two simple methods, which will get you get up and running with your own dyeing experiments.

OHJE YKKÖNEN Aloita kokeileminen vaikka näin: lado hedelmän tai juuresten kuoriperkeet akvarellipaperin päälle ja laita koko komeuden päälle paino. Anna olla ja ota pois kun omasta mielestä on valmiin näköistä. Tuloksena on uniikisti kuvioitunutta paperia, jossa värit muuttavat sävyään vielä värjääntymisen jälkeenkin. Syksyisin kannattaa eh-

8

dottomasti kokeilla myös erilaisia sieniä - niistä tulee kauniita kuvioita kun itiöt ja väriaineet imeytyvät paperiin.

OHJE KAKKONEN 1. Ota omena ja syö se. Tai voi se olla myös kiivi, mandariini, porkkana tai punasipulikin. Säästä kuoret. 2. Laita kuivattuja kuoria ja villalankaa kannelliseen lasipurkkiin. Kaada päälle vettä. Jos ei ole villalankaa, niin pyörähdä hankintareissulla kirppiksellä tai katso mitä muuta kotoa löytyy: ehkä kangaspala tai pieniä puuhelmiä. 3. Anna purkin sisältöineen muhia huoneenlämmössä muutamia päiviä tai viikkoja. Seuraa värin kehittymistä. Ota pois ennen kuin home valloittaa purkin. Home aikaansaa lisää väriyllätyksiä, mutta

tuhoaa pidemmän päälle materiaalin. Taideproggiksen toteuttamiseen puoliksi tuhoutunut materiaali käy sekin kyllä kivasti – prosessissa kun ollaan. 4. Ota materiaali pois purkista ja huuhtele se. Jos haisee pahalle (ja aika usein haisee), niin lorauta huuhteluveteen korkillinen talousetikkaa tai vähän pesuainetta. Väri pysyy paremmin, jos materiaali on puretettu eli käsitelty väriä kiinnittävällä aineella. Tähän sekä moneen muuhun värihommaan löytyy ohjeita SULOisia värejä – blogista suloisiavareja.wordpress. com. Lisäksi blogissa ja SULOisia värejä -työpajoissa kokeillaan miten tehdään painoväriä, mustetta tai miten kompostia voi hyödyntää värjäyksen lämmönlähteenä. Ulla Lapiolahti, tekstiilitaiteilija

Method 1 Start experimenting for example by piling fruit and root vegetable peels on watercolour paper and place a weight on top of the whole caboodle. Leave it for a while, and remove the weight when it looks ready. The result is a uniquely printed paper, where the colors change their tone even after you’re finished dyeing it. In autumn, you should definitely experi-

ment with different mushrooms - they create beautiful prints when the spores and pigments are absorbed by the paper.

Method 2 Take an apple and eat it. Or you could use a kiwi, mandarin, carrot or onion as well. Save the peels. Put the dried peels and some wool yarn into a glass jar with a lid. Cover with water. If you don’t have any wool yarn, take a spin to the flea market to source some materials, or see what else you can find at home: maybe a piece of fabric or small wooden beads. Leave the jar and its contents to seep in room temperature for some days or weeks. Follow the development of the colour. Remove before mold invades the jar. Mold can create more colour surprises, but in the long run will destroy the material.

Half-destroyed material might still be good to use in an art project - just go with the process. Remove material from the jar and rinse it. If it smells bad (and quite often it does), add a capful of household vinegar or a dash of washing detergent into the rinsing water. Color will set better if the fabric has been mordanted, ie. treated with a colour-fixing agent. Instructions for this and many other dyeing-related things can be found from the SULOisia värejä blog at http://suloisiavareja.blogspot.com (in Finnish only). In the SULOisia värejä blog and workshops we find out how to make printing colour or ink, and learn how to use compost as a heat source in the dyeing process. Ulla Lapiolahti, textile artist

9


materials, and thus cause less stress on the environment than synthetic materials.

Manufacturing methods and locality Most of the industrial products are currently manufactured in Asia or the Far East. As an example, only an estimated 5% of all clothes sold in Finland are domestically produced. When this is the case, are consumers even given the opportunity to choose locally manufactured products? The manufacturing processes of products are fragmented to several countries and products circulate long distances during the manufacturing process. The many production steps in various countries, and the long-distance transport cause environmental pollution. Local production makes is possible to avoid putting stress on the environment. Local production is also a guarantee of ethical production and reduced environmental impact, because the EU-level legislation for industrial activity is quite strict. Local or regional production increases not only the environmental value of a product, but also its cultural and social value. Furthermore, the quality of a product is more easily controlled in local production, thus minimizing production loss. Small-scale production is also associated with locality. Small volumes or even unique items create an emotional bond between the

user and the designer or manufacturer, which gives new levels of meaning for the product. This may lead the user to develop a deeper affection for the product. When a user knows the product’s manufacturer, the product becomes more meaningful than a massproduced product.

The product that makes sustainable consumer behavior possible Sustainable and ethical consumer behavior has also recently been in the spotlight. Most industrially-produced mass products are designed to last in use only for a certain period, after which the product may not be repairable or recyclable. An environmentally friendly product will last in use for a long time, it is repairable and also recyclable after use. Thus, the product makes slower and more sustainable consumer behavior possible. Product design should put more focus on extending the life span of the product. High quality and repair services ensure a long service life. A product should also be designed in a way that allows it to be dismantled into parts after use, so that the materials can be returned to the industrial cycle.

Services for a longer life Sustainable product design must also take into account the prod-

uct’s life span. A product’s life span can be extended by adding services to the product design. Creating product-service systems is one of the big challenges of sustainable design in the future. The manufacturers can develop renewal, update, editing and exchange services for their high-quality products. Also services that focus on more intensive use of the product, such as rental services, support more sustainable consumption. We should move from ownership of products towards offering product-related activities, thus reducing material consumption.

Sustainability, please Extending the manufacturer’s responsibility and creating largerscale collection and recycling programmes would lead to a new kind of business thinking, in which the long lifespan of product would have tangible value. Consumers would be willing to pay more for better quality and longer product lifespan, if they were able to assess these features at the time of purchase. The transformation to more sustainable design, production and consumption would require a big leap in the current economic system towards a more sustainable direction, and the development of a new kind of green business thinking. Consumers are already willing to change their own attitudes, but are the producers and designers ready to meet this challenge?

SULO - väreillä värjättyjä lankoja.

skribenter SULOisia värejä!-arbetsgruppen Päivi Hintsanen och Ulla Lapiolahti

Sköna färger från naturen och ur kompostkärlet Människan har alltid använt färger och velat dekorera sig, berätta om sin sinnesstämning eller status med hjälp av färger. Den enda färgkällan var länge naturens färgämnen – det fanns inga andra. De första syntetiska färgämnena uppfanns mot slutet av 1800-talet och praktiska som de var ersatte de snabbt naturfärgerna. De lämpade sig för industriell produktion och den ökade konsumtionens krav. Naturfärgerna levde vidare i amatörers och hantverkares färggrytor, men slutade användas i den storskaliga industriella produktionen. Senare på 1900-talet har naturfärger vid ett par skeden dykt upp i småskalig användning: Under krig och depressioner som substitut för svåråtkomliga och dyra syntetiska färger, och sedermera i och med 1970-talets tillbaka till naturen-boom. Vid ingången till 2000-talet har ekotänkandet och intresset för en naturnära livsstil gjort så att naturfärgerna återkommit hos både hantverkare och amatörer samt som föremål för forskning. Informationsspridning via Internet och människornas längtan efter ny gemenskaplighet har till sin del bidragit till denna utveckling och att användningen av naturfärger har blivit vanligare. Idag är det avsevärt lättare att komma över information om möjligheterna att använda naturfärger än för ett tjugotal år sedan.

Summan av lyckliga sammanträffanden Färgningsprocessen med naturfärger är njutningsfullt långsam,

full av överraskningar och naturnära. Processen börjar med att man plockar växterna som behövs till färggrytan eller i flera veckor samlar på sig till exempel skal av avokado, rödlök eller äpplen för färgningen. Färgen utvinns ur växtmaterialet genom att materialet krossas och får ligga i blöt en lång tid, eller lite snabbare genom att koka det. Färgningsprocessen tar flera timmar eller till och med en hel dag beroende på värmekällan och hur stor mängd man färgar. Om man färgar genom energisparande kallfärgning kan det hela ta flera veckor. Det mest fascinerande torde vara att ett levande material alltid innefattar ett överraskningsmoment. Om en växt idag har gett en viss gul nyans, kan det hända att resultatet nästa gång är lite annorlunda. Kanske grönt eller rödbrokigt! Färg fås av nästan alla växter men i färgningsböcker nämns ofta bara vissa växter: De som ger mycket färg och vars färg man under årens lopp har konstaterat håller bäst. På en äventyrlig hemmafärgare kliar dock fingrarna att testa alla möjliga växter och andra ingredienser från naturen som böckerna inte skriver om. I grytan kan man slänga ogräs som man rensat på åkern, en använd bastukvast eller en aning vissnade snittblommor – och se hurdan färgsoppa man kan koka på dem. Stadsbor kan hitta sina färgingredienser i den egna hushållskomposten: äppelskal, melonfrön, morotsblast eller maskätna stensoppsrens. På nästan alla frukter och rotfrukter finns det någon del som man kan prova att färga med. En del färger som man plockat ur soporna är mycket

hållbara – till exempel färgen som man får ur använda tepåsar eller kaffesump – men till stor del är färgning med sopor småskaligt, roligt experimentande och summan av lyckliga sammanträffanden.

Om forskning i och framtiden för naturfärger Naturfärger har alltså gjort en stark comeback. I framtiden kommer de att i allt större grad erbjuda ett alternativ för syntetiska färgämnen, om än inte tränga undan användningen av syntetiska färger. Naturfärger svarar bra mot den moderna människans slow life-behov och sökande efter närhet till naturen. Det är en rätt fascinerande tanke att tillverka sina färger av tigerögats kronblad eller av förutnämnda avokadoskal, medan grundråvaran för syntetiska färger är biprodukter från oljeproduktionen. I rättvisans namn bör det nämnas att det i dag också finns snabbalternativ för den som har bråttom. Även naturfärger kan köpas i användningsklar form som färgpigment. Denna typ av färgprodukter har utvecklats speciellt för den industriella tillverkningen, där jämn kvalitet, enkel användbarhet och reproducerbarhet är viktiga kriterier. Bland annat använder livsmedels- och kosmetikaindustrin dessa färger. I tillverkningen av miljöanpassade produkter är dock produktens hela livscykel avgörande; inte bara färgalternativet som använts i den.

Sköna färger – försmak på avfallsfärger och färgning med avfall

kirjoittajat SULOisia värejä! – työryhmä Päivi Hintsanen ja Ulla Lapiolahti

SULOisia värejä luonnosta sekä bio – roskiksen pohjalta

Att färga vidgar vyerna. Fönsterbrädor har ett nytt användningsändamål – utrymmet har tagits över av fruktskal som ligger på tork och en rad glasburkar som utgör färgningslaboratoriet. Hushållskomposten och inköpsresan har fått nya dimensioner: När man kommer till frukt- och grönsaksavdelningen glömmer man omedelbart bort sin inköpslista och idélampan tänds ovanför huvudet: Undrar vilken färg man skulle få av skalen på passionsfrukten? Nedan finns lite försmak på färgning med färger som man hittar bland avfallen – två enkla recept som ger startskottet till egna färgexperiment.

RECEPT ETT Börja experimentet exempelvis så här: Lägg skalen av frukten eller rotfrukten på ett akvarellpapper och lägg en vikt på det hela. Låt stå och plocka bort när du tycker att det ser klart ut. Du får ett papper med ett unikt mönster och färger vars nyanser fortsätter att

ändras även då själva färgningen är klar. På hösten lönar det sig absolut att också testa olika svampar – de bildar vackra mönster när sporerna och färgämnena absorberas av papperet.

RECEPT TVÅ 1. Ta ett äpple och ät upp det. Det kan också vara en kiwifrukt, en mandarin, en morot eller en rödlök. Spara skalen. 2. Lägg de torkade skalen och yllegarn i en glasburk med lock. Häll på vatten. Om du inte har yllegarn, ta en shoppingrunda på loppmarknaden för att skaffa material eller kolla vad annat du har hemma: Kanske en tygbit eller små träpärlor. 3. Låt burken med innehållet stå i rumstemperatur några dagar eller veckor. Följ med hur färgen utvecklas. Töm burken innan möglet tar över. Mögel ger fler färggranna överraskningar, men i läng-

den förstör det materialet. För ett konstprojekt passar halvt förstört material dock bra – det är ju en process. 4. Ta materialet ur burken och skölj det. Om det luktar illa (vilket det ofta gör) kan du hälla i en skvätt hushållsättika eller lite tvättmedel i sköljvattnet. Färgen håller bättre om materialet har betats, vilket innebär att det förbehandlas med ett ämne som får färgen att fastna. För detta och många andra färgsysslor finns anvisningar i bloggen SULOisia värejä på adressen suloisiavareja.wordpress.com. I bloggen och SULOisia värejä-verkstäderna testar vi också hur man gör tryckfärg, bläck och hur komposten kan utnyttjas som färgkälla i färgning. Ulla Lapiolahti, textilkonstnär

Written by SULOisia värejä! project team Päivi Hintsanen and Ulla Lapiolahti

Ihminen on aina käyttänyt värejä ja halunnut koristautua, kertoa tunnelmistaan tai asemastaan värien avulla. Värinlähteenä käytettiin pitkään vain ja ainoastaan luonnosta saatavia väriaineita – muunlaisia ei ollut olemassakaan. Ensimmäiset synteettiset väriaineet keksittiin 1800-luvun loppupuolella ja kaikessa kätevyydessään ne syrjäyttivät nopeasti luonnonvärit. Ne soveltuivat teolliseen tuotantoon ja kasvavan kulutuksen vaatimuksiin. Luonnonvärit jatkoivat elämäänsä harrastajien ja käsityöläisten väripadoissa, mutta jäivät pois suuren mittakaavan teollisesta käytöstä. Myöhemmin 1900 -luvulla luonnonvärien käyttö on noussut esille pienimuotoisesti muutaman kerran: sota- ja lama-aikoina vaikeasti saatavan ja kalliin synteettisen värin korvikkeena, ja sittemmin 1970-luvulla paluu luontoon -buumin mukana. 2000-luvulle tultaessa ekoajattelu ja kiinnostus luonnonläheisyyteen ovat palauttaneet luonnonvärit jälleen takaisin niin käsityöläisten, harrastajien kuin tutkimuksenkin kohteeksi. Internetin mahdollistama tiedonlevitys ja ihmisten uusyhteisöllisyyden kaipuu ovat edistäneet omalta osaltaan kehitystä ja värien käytön yleistymistä. Tänä päivänä tietoa luonnonvärien käyttömahdollisuuksista on saatavilla huomattavasti helpommin kuin parikymmentä vuotta sitten.

Onnellisten sattumien kauppa Luonnonvärien värjäysprosessi on nautinnollisen hidas, yllätyksellinen sekä luonnonläheinen. Prosessi käynnistyy poimimalla

väripataan tarvittavat kasvit tai keräämällä viikkotolkulla vaikkapa avokadon, punasipulin tai omenan kuoria värjäystä varten. Väri irrotetaan kasvimateriaalista hienonnuksen ja pitkän liotusajan avulla tai hieman nopeammin keittämällä. Värjäysprosessin kesto on lämmönlähteestä ja värjäysmäärästä riippuen useita tunteja tai päivänkin verran. Jos puuhassa käytetään energiaa säästävää kylmävärjäystä, saattaa vierähtää viikkojakin. Kiehtovinta lienee se, että elävässä materiaalissa piilee aina myös yllätyksen mahdollisuus. Jos kasvista on tänään saanut tiettyä keltaista, voi olla, että seuraavalla kerralla tulos onkin hiukan erilainen. Ehkä vihreä tai punaisenkukertava! Miltei kaikista kasveista saadaan väriä, mutta värjäyskirjoissa mainitaan usein vain muutamat kasvit: ne, joista väriä saa runsaasti ja joiden väri on historian saatossa todettu kaikkein kestävimmiksi. Kotikutoisen seikkailijavärjärin sormet kuitenkin syyhyävät kokeilemaan kaikkia mahdollisia maailman kasveja ja muita luonnonaineita, joita ei kirjoista löydy. Pataan voi heittää pellosta kitketyt rikkaruohot, käytetyn saunavihdan tai jo hieman nuupahtaneet leikkokukat - ja katsoa millainen värisoppa niistä syntyy. Kaupunkilaisen väriainekset voivat löytyä omasta biojäteastiasta: omenankuorista, meloninsiemenistä, porkkanan naateista tai tattien madonsyömistä perkeistä. Melkein kaikista hedelmistä ja juureksista löytyy joku osa, jota voi kokeilla värjäykseen. Osa roskiksesta dyykatuista väreistä on hyvinkin kestäviä - kuten käytetyistä tee-

pusseista tai kahvinporoista saadut värit - mutta iso osa jätevärjäilystä on pienimuotoista, hauskaa kokeilua ja onnellisten sattumien kauppaa.

Luonnonvärien tutkimuksesta ja tulevaisuudesta Luonnonvärit ovat siis tehneet vahvan paluun. Ne tulevat tarjoamaan tulevaisuudessa kasvavassa määrin vaihtoehdon synteettisille väriaineille, vaikkakaan eivät tule syrjäyttämään synteettisten värien käyttöä. Luonnonvärit vastaavat hyvin nykyihmisen slow life –tarpeisiin ja luonnonläheisyyden etsintään. On melko koukuttava ajatus valmistaa värinsä tiikerinkaunosilmän terälehdistä tai jo edellä mainitun avokadon kuorista, kun taasen synteettisten värien perusraaka-aineet ovat öljyntuotannon sivutuotteita. Tasapuolisuuden nimissä on mainittava, että toki tänä päivänä on saatavilla kiireisempää tekijää palvelevia tänne-heti – vaihtoehtojakin. Myös luonnonvärejä on mahdollista ostaa käyttövalmiissa muodossa väripigmentteinä. Tämäntyyppiset värivalmisteet on kehitetty palvelemaan erityisesti teollista tuotantoa, jossa tasalaatuisuus, helppokäyttöisyys ja toistettavuus ovat tärkeitä kriteereitä. Muun muassa elintarvike- ja kosmetiikkateollisuus käyttävät näitä värejä. Ympäristömyötäisten tuotteiden valmistuksessa on kuitenkin ratkaisevaa tuotteen kokonaiselinkaari; ei vain siinä käytetty värivaihtoehto.

SULOisia värejä! - Colours from nature & the bottom of the bio waste bin People have always used colours and wanted to beautify, to communicate their moods or status through colours. For a long time, the only source of colour were the pigments found from nature other kinds of colour simply did not exist. The first synthetic dyes were invented in the late 1800’s, and being wonderfully convenient to use, they quickly replaced natural colours. They were suitable for industrial production and responded to the growing consumption demand. Natural dyes continued their life in the colouring pots of enthusiasts and craftsmen, but no longer served for large-scale industrial use. Later, in the 20th century, there were a few times that the use of natural colors attracted some small-scale attention: during war and depression they served as a substitute for the expensive and hard-to-find synthetic colors, and in the 1970s - during the “Back to Nature” boom. Coming into the early 2000s, the rise of eco-thinking and the increasing enthusiasm for all things natural returned natural dyes to the scope of interest of artisans, craft enthusiasts and researchers. The distribution of information made possible by the Internet and people’s desire for modern community spirit have played a huge part in aiding the development and the new coming of natural colours. Today, information about the potential use of natural colors are available much more easily than twenty years ago.

String of lucky coincidences The natural dyeing process is enjoyably slow, full of surprises and very natural. The process starts by picking the plants required for the dyeing - or spending weeks collecting avocado, red onion or apple peels for dyeing. The color is removed from the plant material slowly by mashing or soaking, or slightly faster by boiling. The dyeing process can last for several hours or even a whole day, depending on the heat source and the quantity. If using the energy-saving cold dyeing method, it may take several weeks. The most fascinating thing is perhaps the fact that there is always an element of surprise in living materials. If you get yellow from one plant today, the next time the result can be slightly different. Maybe green, or with a hint of rebellious red! Almost all plants can be used for dyeing, but the natural dyeing books often mention only the same few plants: those, that give the most colour, and that are historically known to last longest. However, the at adventurous fingers of a home dyer may be itching to try out every possible plant and other natural ingredient that cannot be found in books. The dye pot can be filled with weeds, used sauna whisks (bunches of birch twigs) or those slightly drooping flowers - just wait and see what kind of colour soup you’ve got cooking. Urban dyestuffs can be found from your own bio waste bin: apple peels, melon seeds, carrot greens or the worm-eaten parts of for-

est mushrooms. Almost all fruits and root vegetables contain some part suitable for a dyeing experiment. Some of the dumpster-dived dyestuffs can be really durable - such as colours extracted from used tea bags and coffee grinds - but usually waste dyeing is modest but fun experimenting, with a string of lucky coincidences.

On natural dye research and future Natural dyes have made a strong comeback. In the future they will offer a constantly growing alternative to synthetic dyes, although they will not replace synthetic colours entirely. Natural dyes provide an answer to the modern people’s search for slow life and nature. The thought of making your own dye from the petals of dyer’s coreopsis or the aforementioned avocado shells can be quite addictive, knowing that the basic raw ingredients for synthetic dyes are by-products of the oil industry. To be fair, we should mention that of course those quick-fix options are also available today. Also natural dyes can be bought in readyto-use format, as pigments. These type of color products have been developed specifically to serve the industrial production, where the uniformity, reproducibility and ease of use are important criteria. These colours are used for example by the food and cosmetics industries. In making ecological products, it is crucial to look at the overall product life cycle, not only the dyeing method.

SULOisia värejä – esimakua roskisväreistä ja jätevärjäyksestä

SULOisia värejä - A taster of dumpster dyestuffs and compost colouring

Värjäily avartaa. Ikkunalaudoilla on uusi käyttötarkoitus - tilan ovat vallanneet kuivumassa olevat hedelmien kuoret sekä värjäyslaboratoriona toimiva lasipurkkirivistö. Bioroskis ja kauppareissu ovat saaneet uudenlaisia ulottuvuuksia: hevi – osastolle tullessa kauppalista unohtuu oitis ja päässä syttyy lamppu: mitähän väriä tuon kärsimyshedelmän kuorista tulisi? Ohessa esimakua roskisväreillä värjäämisestä – kaksi simppeliä ohjetta, joiden avulla pääsee vauhtiin omissa värikokeiluissaan.

Dyeing expands your mind. Window sills have a new purpose the space has been invaded by drying fruit peels and glass jars serving as a dyeing laboratory. The bio waste bin and shopping trip have acquired new meanings. When you get to the fruit & veg section, you forget about the shopping list as a bulb lights inside your head: “I wonder what color that fruit peel would make?” Here’s a taster of dumpster-dived dyeing: two simple methods, which will get you get up and running with your own dyeing experiments.

OHJE YKKÖNEN Aloita kokeileminen vaikka näin: lado hedelmän tai juuresten kuoriperkeet akvarellipaperin päälle ja laita koko komeuden päälle paino. Anna olla ja ota pois kun omasta mielestä on valmiin näköistä. Tuloksena on uniikisti kuvioitunutta paperia, jossa värit muuttavat sävyään vielä värjääntymisen jälkeenkin. Syksyisin kannattaa eh-

8

dottomasti kokeilla myös erilaisia sieniä - niistä tulee kauniita kuvioita kun itiöt ja väriaineet imeytyvät paperiin.

OHJE KAKKONEN 1. Ota omena ja syö se. Tai voi se olla myös kiivi, mandariini, porkkana tai punasipulikin. Säästä kuoret. 2. Laita kuivattuja kuoria ja villalankaa kannelliseen lasipurkkiin. Kaada päälle vettä. Jos ei ole villalankaa, niin pyörähdä hankintareissulla kirppiksellä tai katso mitä muuta kotoa löytyy: ehkä kangaspala tai pieniä puuhelmiä. 3. Anna purkin sisältöineen muhia huoneenlämmössä muutamia päiviä tai viikkoja. Seuraa värin kehittymistä. Ota pois ennen kuin home valloittaa purkin. Home aikaansaa lisää väriyllätyksiä, mutta

tuhoaa pidemmän päälle materiaalin. Taideproggiksen toteuttamiseen puoliksi tuhoutunut materiaali käy sekin kyllä kivasti – prosessissa kun ollaan. 4. Ota materiaali pois purkista ja huuhtele se. Jos haisee pahalle (ja aika usein haisee), niin lorauta huuhteluveteen korkillinen talousetikkaa tai vähän pesuainetta. Väri pysyy paremmin, jos materiaali on puretettu eli käsitelty väriä kiinnittävällä aineella. Tähän sekä moneen muuhun värihommaan löytyy ohjeita SULOisia värejä – blogista suloisiavareja.wordpress. com. Lisäksi blogissa ja SULOisia värejä -työpajoissa kokeillaan miten tehdään painoväriä, mustetta tai miten kompostia voi hyödyntää värjäyksen lämmönlähteenä. Ulla Lapiolahti, tekstiilitaiteilija

Method 1 Start experimenting for example by piling fruit and root vegetable peels on watercolour paper and place a weight on top of the whole caboodle. Leave it for a while, and remove the weight when it looks ready. The result is a uniquely printed paper, where the colors change their tone even after you’re finished dyeing it. In autumn, you should definitely experi-

ment with different mushrooms - they create beautiful prints when the spores and pigments are absorbed by the paper.

Method 2 Take an apple and eat it. Or you could use a kiwi, mandarin, carrot or onion as well. Save the peels. Put the dried peels and some wool yarn into a glass jar with a lid. Cover with water. If you don’t have any wool yarn, take a spin to the flea market to source some materials, or see what else you can find at home: maybe a piece of fabric or small wooden beads. Leave the jar and its contents to seep in room temperature for some days or weeks. Follow the development of the colour. Remove before mold invades the jar. Mold can create more colour surprises, but in the long run will destroy the material.

Half-destroyed material might still be good to use in an art project - just go with the process. Remove material from the jar and rinse it. If it smells bad (and quite often it does), add a capful of household vinegar or a dash of washing detergent into the rinsing water. Color will set better if the fabric has been mordanted, ie. treated with a colour-fixing agent. Instructions for this and many other dyeing-related things can be found from the SULOisia värejä blog at http://suloisiavareja.blogspot.com (in Finnish only). In the SULOisia värejä blog and workshops we find out how to make printing colour or ink, and learn how to use compost as a heat source in the dyeing process. Ulla Lapiolahti, textile artist

9


TIINA KYLLIÄINEN Etelä-Savon taidetoimikunta Södra Savolax konstkommission Arts Council of South Savo www.tiinak.fi tiinakyl@suomi24.fi + 358 40 041 9566

Kulhot

20/30 x 20 cm Käytetyt opaalilampun kuvut, vanhat lasi- tai posliinilautaset, pullot Kulhoissa käyttämäni lasit ja posliinit ovat käytettyjä, poisheitettyjä, unohdettuja ja arvottomia. Haluan antaa niille uuden merkityksen ja etenkin tuoda iloa uudelleenkäytön oivalluksilla. Ajan muokkaama kauneus, jäljet ja eletty elämä kiehtoo. Se matka, mitä esineille ja palasille onkaan aikojen kuluessa tapahtunut - ennen kuin ne päätyvät käsiini ja valmistan niistä uuden esineen, joka jatkaa kiertoaan ja kertoo oman tarinansa käyttäjilleen.

Skålar

20/30 x 20 cm Begagnade opallampskärmar, gamla glas- eller porslinstallrikar, flaskor Det glas och porslin som jag har använt i skålarna är begagnade, kasserade, bortglömda och värdelösa. Jag vill ge dem ny mening och framför allt vill jag skapa glädje genom uppfinningar som använder föremål på nytt. Av tiden märkt skönhet, spår och levda liv fascinerar. Resan som föremålen och bitarna har gjort genom tiderna, innan de slutligen hamnar i mina händer och innan jag tillverkar nya föremål av dem, som fortsätter cykeln och berättar sin egen historia för användaren.

Bowls

20/30 x 20 cm Used opal lamp shades, old glass and porcelain plates, bottles The glass and porcelain I use in the bowls is used, discarded, forgotten and worthless. I want to give the materials a new meaning and create joy through clever secondary use. We are fascinated by beauty that is shaped by time, its marks and the life lived. The journey, what has happened to them - before they end up in my hand, and I turn them into something new. They continue their journey as a new product, and tell their story to the new owners.

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU S:T MICHELS YRKESHÖGSKOLA MIKKELI UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Etelä-Savon taidetoimikunta Södra Savolax konstkommission Arts Council of South Savo http://www.mamk.fi/kampusjopo anssi.ahonen@mamk.fi + 358 15 355 6402

Materiaalia läheltä

Närproducerat material (keramik)

Local materials

Materiaalin tuotantopaikan sijainti mahdollisimman lähellä tuotteen valmistusta vähentää energiaa, päästöjä ja kuljetuskustannuksia. Savea tuodaan Suomeen, mutta sitä löytyy myös kotimaasta, esimerkiksi Somerolta. Seutu on ikivanhaa punasavialuetta ja siellä on sijainnut salaoja- ja tiilitehdas. Alueen savi on hyvin rautapitoista.

När platsen där materialet produceras är beläget så nära produktens tillverkningsort som möjligt minskas energiförbrukningen, utsläppen och transportkostnaderna. Lera importeras till Finland, men det går även att hitta det härhemma, exempelvis i Somero. I området kring bygden finns uråldrig rödlera och där har det en gång i tiden funnits en täckdikes- och tegelfabrik. Leran på området innehåller mycket höga halter av järn.

Close proximity of the material production site to the product manufacturing means significant savings to energy, emissions and transport costs. Clay is imported to Finland, but can also be produced here, for example in Somero in South-West Finland. There is ancient red clay in the region, and there used to be a drain and brick factory in the village. The clay in the area is very rich in iron.

Att knåda lera för hand förbrukar inte någon energi. Rödlera kan brännas i låga temperaturer kring 1 000 C°, vilket genererar lägre energiförbrukning än bränning av stengods. Vedbränd keramik är visuellt annorlunda än elbränd keramik. Skälet till detta är atmosfären som veden skapar och på vilken material som lera, färger och lasyr reagerar på olika sätt.

Kneading the clay by hand does not consume electricity. Red clay can be burned in low temperatures of about 1000° Celsius, so less energy is required than for burning stone items. Wood-fired pottery is visibly different from pottery fired in an electric kiln. This happens because the burning wood forms a special atmosphere in the kiln, to which materials such as clays, pigments and glazes react in different ways.

(keramiikka)

Saven vaivaaminen käsin ei kuluta sähköä. Punasaven voi polttaa matalassa, noin 1000 C°:ssa lämpötilassa, joten siihen kuluu vähemmän energiaa kuin kivitavaran polttoon. Puulla poltettu keramiikka on visuaalisesti erinäköistä kuin sähköllä poltettu. Syynä on puun muodostama ilmakehä, johon materiaalit kuten savet, värit ja lasitteet reagoivat eri tavoin. Keraamisten tuotteiden kierrätysmuotoilu on vähäistä, koska jätemateriaalien käyttö edellyttää niiden ominaisuuksien ja käyttäytymisen tuntemista sekä keramiikkaprosessin tuntemista. Kierrättämisen esteenä on myös neitseellisten materiaalien helppo saatavuus ja halpa hinta, ehkä myös suomalaiseen muotoiluun liittyvä puhtaan ja valkoisen ihanne. Kierrätys koetaan arvoa alentavaksi, koska ollaan tekemisissä jätteen kanssa. Jäte koetaan likaiseksi, vaikkei se sitä olisikaan.

Återvinningsdesign av keramiska produkter är inte så vanligt, eftersom användningen av avfallsmaterialet förutsätter kännedom om såväl materialets egenskaper som dess beteende samt kännedom om keramikprocessen. Ett hinder för återvinningen är också den stora tillgången och det låga priset på jungfruliga material, och även kanske till och med det rena och vita idealet i finländsk design. Återvinning upplevs sänka värdet eftersom man har att göra med avfall. Avfallet upplevs orent, även om det inte skulle vara det.

(Ceramics)

Recycled design of ceramic products has not caught on in large scale, because the use of waste materials would require knowledge of the materials’ behaviour and properties, as well as knowledge of the ceramics process. The easy availability of virgin material may hinder the recycling - and perhaps the appreciation of all things pure and white in Finnish design, too. Recycling is considered to diminish the value of a product, because it is made from waste materials. Waste is considered dirty even when it’s not.

PAULA RUUTTUNEN Etelä-Savon taidetoimikunta Södra Savolax konstkommission Arts Council of South Savo www.paularuuttunen.com paja@paularuuttunen.com +358 50 590 7339

Puu-uunissa poltettua keramiikkaa Vati 12 x 35 cm, kulhot 6 x 12 cm

Kampus-jopo

Kivitavarasavi

Mikkelin ammattikorkeakoulun kampusten kirjastoissa lainataan opiskelijoille ja henkilökunnalle kampus-jopoja. Toiminnan avulla halutaan vähentää autoilua kampuksella sekä kannustaa terveelliseen ja ekologiseen hyötyliikuntaan. Kampus-jopo on Mikkelin ammattikorkeakoulun ja Helkama Velox Oy:n yhteistyössä kehittämä uusi palvelukokonaisuus, joka lanseerattiin syksyllä 2010 sadan pyörän voimin.

Kulhot ja vadit on valmistettu dreijaamalla. Ne poltetaan keramiikkapuu-uunissa, jossa elävä tuli ja tuhka kuvioivat esineet mielenkiintoisiksi ja jännittäviksi. Poltossa käytettävä havupuu on lähistöltä hankittua pintalautaa. Se on edullinen ja paras vaihtoehto puu-uunipoltossa. Tuotteilla on pitkä elinkaari, ja esimerkiksi pikkukulhot ovat hyvin monikäyttöisiä.

Campus-jopocyklar

Fat 12 x 35 cm, skålar 6 x 12 cm

På S:t Michels yrkeshögskolas campusbibliotek lånas campusjopocyklar ut till eleverna och personalen. Med hjälp av denna verksamhet vill man minska biltrafiken på campusområdet samt inspirera till hälsosam och ekologisk nyttomotion. Campus-jopocyklarna är en ny servicehelhet som är ett resultat av ett samarbete mellan S:t Michels yrkeshögskola och Helkama Velox Oy. Projektet lanserades under hösten 2010 med 100 cyklar.

Kampus-jopo The Mikkeli University of Applied Sciences campus libraries lend Jopo bikes to students and university staff. Campus bicycles are hoped to reduce driving on campus and encourage people to get some healthy, ecological and practical exercise. Campus bicycles is a service concept developed by Mikkeli University of Applied Sciences and Helkama Velox Oy. The service was launched in autumn 2010 with a fleet of one hundred bikes.

10

Keramik som bränts i vedugn Stengodslera Skålarna och faten har tillverkats genom drejning. De bränns i en cedeldad keramikugn där den levande elden och askan ger föremålen intressanta och spännande mönster. Barrträet som används vid bränningen består av ytskivor som har införskaffats lokalt. Det är det mest förmånliga och bästa alternativträet för bränning i vedugn. Produkterna har en lång livscykel och exempelvis de små skålarna är mycket mångsidiga.

Wood-fired pottery

Large dish 12 x 35 cm, bowls 6 x 12 cm Earthenware clay The bowls and dishes are thrown on the potter’s wheel. They are fired in a wood-burning kiln, where the living fire and ash create patterns on the objects, making them interesting and exciting. Local Schaalboard from coniferous trees is used in the firing. It is reasonably priced and best for wood-firing. The products’ life cycle is long, and for example the small bowls are suitable for a variety of uses.

11


TIINA KYLLIÄINEN Etelä-Savon taidetoimikunta Södra Savolax konstkommission Arts Council of South Savo www.tiinak.fi tiinakyl@suomi24.fi + 358 40 041 9566

Kulhot

20/30 x 20 cm Käytetyt opaalilampun kuvut, vanhat lasi- tai posliinilautaset, pullot Kulhoissa käyttämäni lasit ja posliinit ovat käytettyjä, poisheitettyjä, unohdettuja ja arvottomia. Haluan antaa niille uuden merkityksen ja etenkin tuoda iloa uudelleenkäytön oivalluksilla. Ajan muokkaama kauneus, jäljet ja eletty elämä kiehtoo. Se matka, mitä esineille ja palasille onkaan aikojen kuluessa tapahtunut - ennen kuin ne päätyvät käsiini ja valmistan niistä uuden esineen, joka jatkaa kiertoaan ja kertoo oman tarinansa käyttäjilleen.

Skålar

20/30 x 20 cm Begagnade opallampskärmar, gamla glas- eller porslinstallrikar, flaskor Det glas och porslin som jag har använt i skålarna är begagnade, kasserade, bortglömda och värdelösa. Jag vill ge dem ny mening och framför allt vill jag skapa glädje genom uppfinningar som använder föremål på nytt. Av tiden märkt skönhet, spår och levda liv fascinerar. Resan som föremålen och bitarna har gjort genom tiderna, innan de slutligen hamnar i mina händer och innan jag tillverkar nya föremål av dem, som fortsätter cykeln och berättar sin egen historia för användaren.

Bowls

20/30 x 20 cm Used opal lamp shades, old glass and porcelain plates, bottles The glass and porcelain I use in the bowls is used, discarded, forgotten and worthless. I want to give the materials a new meaning and create joy through clever secondary use. We are fascinated by beauty that is shaped by time, its marks and the life lived. The journey, what has happened to them - before they end up in my hand, and I turn them into something new. They continue their journey as a new product, and tell their story to the new owners.

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU S:T MICHELS YRKESHÖGSKOLA MIKKELI UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Etelä-Savon taidetoimikunta Södra Savolax konstkommission Arts Council of South Savo http://www.mamk.fi/kampusjopo anssi.ahonen@mamk.fi + 358 15 355 6402

Materiaalia läheltä

Närproducerat material (keramik)

Local materials

Materiaalin tuotantopaikan sijainti mahdollisimman lähellä tuotteen valmistusta vähentää energiaa, päästöjä ja kuljetuskustannuksia. Savea tuodaan Suomeen, mutta sitä löytyy myös kotimaasta, esimerkiksi Somerolta. Seutu on ikivanhaa punasavialuetta ja siellä on sijainnut salaoja- ja tiilitehdas. Alueen savi on hyvin rautapitoista.

När platsen där materialet produceras är beläget så nära produktens tillverkningsort som möjligt minskas energiförbrukningen, utsläppen och transportkostnaderna. Lera importeras till Finland, men det går även att hitta det härhemma, exempelvis i Somero. I området kring bygden finns uråldrig rödlera och där har det en gång i tiden funnits en täckdikes- och tegelfabrik. Leran på området innehåller mycket höga halter av järn.

Close proximity of the material production site to the product manufacturing means significant savings to energy, emissions and transport costs. Clay is imported to Finland, but can also be produced here, for example in Somero in South-West Finland. There is ancient red clay in the region, and there used to be a drain and brick factory in the village. The clay in the area is very rich in iron.

Att knåda lera för hand förbrukar inte någon energi. Rödlera kan brännas i låga temperaturer kring 1 000 C°, vilket genererar lägre energiförbrukning än bränning av stengods. Vedbränd keramik är visuellt annorlunda än elbränd keramik. Skälet till detta är atmosfären som veden skapar och på vilken material som lera, färger och lasyr reagerar på olika sätt.

Kneading the clay by hand does not consume electricity. Red clay can be burned in low temperatures of about 1000° Celsius, so less energy is required than for burning stone items. Wood-fired pottery is visibly different from pottery fired in an electric kiln. This happens because the burning wood forms a special atmosphere in the kiln, to which materials such as clays, pigments and glazes react in different ways.

(keramiikka)

Saven vaivaaminen käsin ei kuluta sähköä. Punasaven voi polttaa matalassa, noin 1000 C°:ssa lämpötilassa, joten siihen kuluu vähemmän energiaa kuin kivitavaran polttoon. Puulla poltettu keramiikka on visuaalisesti erinäköistä kuin sähköllä poltettu. Syynä on puun muodostama ilmakehä, johon materiaalit kuten savet, värit ja lasitteet reagoivat eri tavoin. Keraamisten tuotteiden kierrätysmuotoilu on vähäistä, koska jätemateriaalien käyttö edellyttää niiden ominaisuuksien ja käyttäytymisen tuntemista sekä keramiikkaprosessin tuntemista. Kierrättämisen esteenä on myös neitseellisten materiaalien helppo saatavuus ja halpa hinta, ehkä myös suomalaiseen muotoiluun liittyvä puhtaan ja valkoisen ihanne. Kierrätys koetaan arvoa alentavaksi, koska ollaan tekemisissä jätteen kanssa. Jäte koetaan likaiseksi, vaikkei se sitä olisikaan.

Återvinningsdesign av keramiska produkter är inte så vanligt, eftersom användningen av avfallsmaterialet förutsätter kännedom om såväl materialets egenskaper som dess beteende samt kännedom om keramikprocessen. Ett hinder för återvinningen är också den stora tillgången och det låga priset på jungfruliga material, och även kanske till och med det rena och vita idealet i finländsk design. Återvinning upplevs sänka värdet eftersom man har att göra med avfall. Avfallet upplevs orent, även om det inte skulle vara det.

(Ceramics)

Recycled design of ceramic products has not caught on in large scale, because the use of waste materials would require knowledge of the materials’ behaviour and properties, as well as knowledge of the ceramics process. The easy availability of virgin material may hinder the recycling - and perhaps the appreciation of all things pure and white in Finnish design, too. Recycling is considered to diminish the value of a product, because it is made from waste materials. Waste is considered dirty even when it’s not.

PAULA RUUTTUNEN Etelä-Savon taidetoimikunta Södra Savolax konstkommission Arts Council of South Savo www.paularuuttunen.com paja@paularuuttunen.com +358 50 590 7339

Puu-uunissa poltettua keramiikkaa Vati 12 x 35 cm, kulhot 6 x 12 cm

Kampus-jopo

Kivitavarasavi

Mikkelin ammattikorkeakoulun kampusten kirjastoissa lainataan opiskelijoille ja henkilökunnalle kampus-jopoja. Toiminnan avulla halutaan vähentää autoilua kampuksella sekä kannustaa terveelliseen ja ekologiseen hyötyliikuntaan. Kampus-jopo on Mikkelin ammattikorkeakoulun ja Helkama Velox Oy:n yhteistyössä kehittämä uusi palvelukokonaisuus, joka lanseerattiin syksyllä 2010 sadan pyörän voimin.

Kulhot ja vadit on valmistettu dreijaamalla. Ne poltetaan keramiikkapuu-uunissa, jossa elävä tuli ja tuhka kuvioivat esineet mielenkiintoisiksi ja jännittäviksi. Poltossa käytettävä havupuu on lähistöltä hankittua pintalautaa. Se on edullinen ja paras vaihtoehto puu-uunipoltossa. Tuotteilla on pitkä elinkaari, ja esimerkiksi pikkukulhot ovat hyvin monikäyttöisiä.

Campus-jopocyklar

Fat 12 x 35 cm, skålar 6 x 12 cm

På S:t Michels yrkeshögskolas campusbibliotek lånas campusjopocyklar ut till eleverna och personalen. Med hjälp av denna verksamhet vill man minska biltrafiken på campusområdet samt inspirera till hälsosam och ekologisk nyttomotion. Campus-jopocyklarna är en ny servicehelhet som är ett resultat av ett samarbete mellan S:t Michels yrkeshögskola och Helkama Velox Oy. Projektet lanserades under hösten 2010 med 100 cyklar.

Kampus-jopo The Mikkeli University of Applied Sciences campus libraries lend Jopo bikes to students and university staff. Campus bicycles are hoped to reduce driving on campus and encourage people to get some healthy, ecological and practical exercise. Campus bicycles is a service concept developed by Mikkeli University of Applied Sciences and Helkama Velox Oy. The service was launched in autumn 2010 with a fleet of one hundred bikes.

10

Keramik som bränts i vedugn Stengodslera Skålarna och faten har tillverkats genom drejning. De bränns i en cedeldad keramikugn där den levande elden och askan ger föremålen intressanta och spännande mönster. Barrträet som används vid bränningen består av ytskivor som har införskaffats lokalt. Det är det mest förmånliga och bästa alternativträet för bränning i vedugn. Produkterna har en lång livscykel och exempelvis de små skålarna är mycket mångsidiga.

Wood-fired pottery

Large dish 12 x 35 cm, bowls 6 x 12 cm Earthenware clay The bowls and dishes are thrown on the potter’s wheel. They are fired in a wood-burning kiln, where the living fire and ash create patterns on the objects, making them interesting and exciting. Local Schaalboard from coniferous trees is used in the firing. It is reasonably priced and best for wood-firing. The products’ life cycle is long, and for example the small bowls are suitable for a variety of uses.

11


ANNIINA NURMI / NURMI DESIGN OY Hämeen taidetoimikunta Tavastlands konstkommission Arts Council of Häme www.nurmiclothing.com anniina@nurmiclothing.com + 358 50 412 2321

Nurmi#2 Luomupuuvilla, ylijäämäkankaat Nurmi#2-mallisto on vastuullisesti valmistettu. Ekologisuus ja eettisyys on huomioitu läpi koko tuotantoprosessin. Ekologisuus on laadukkuutta, ympäristöystävällisiä materiaaleja, leikkuujätteen minimointia, ajatonta designia, kuljetusten minimointia ja paljon muuta. Eettisyys taas on niin ihmisten, eläinten kuin ympäristönkin kunnioittamista koko vaatteen elinkaaren ajan.

Nurmi#2 Ekologisk bomull, överblivna tyger Nurmi#2-kollektionen har tillverkats ansvarsfullt. Ekologi och etik har uppmärksammats i hela produktionsprocessen. Ekologi är kvalitet, miljövänliga material, minimering av spillbitar, tidlös design, minimering av transporter och mycket mer. Etik å sin sida är respekt för såväl människor som djur och miljö under plaggets hela livslängd.

Nurmi#2 Organic cotton, surplus fabrics Nurmi#2 collection is responsibly manufactured. Ecological and ethical aspects have been carefully considered throughout the entire production process.

KIKKA JELISEJEFF Hämeen taidetoimikunta Tavastlands konstkommission Arts Council of Häme kikka.jelisejeff@aina.net + 358 40 091 7578

Renki- ja Piika-pannumyssy 26 x 26 cm, 22 x 22 cm

Ecological responsibility means high quality, environmentally friendly materials, minimizes cutting waste, timeless design, reducing transportation and a lot more. Ethical responsibility means respecting people, animals as well as the environment, throughout the entire life cycle of the product.

SATU BETHELL Hämeen taidetoimikunta Tavastlands konstkommission Arts Council of Häme satu.bethell@saunalahti.fi + 358 41 454 9324

Meidän kotimme? 200 x 100 cm Pohdiskelutyyny 10 x 80 cm

Käytetyt leipä- ja muovipussit Meidän kotimme? –teos on vanhoista leipä- ja muovipusseista virkattu tipi-teltta. Teoksen tarkoitus on saada meidät miettimään, mistä ympäristömme tänä päivänä rakentuu. Sen taustalla on huoli muoviin ja roskiin täyttyvästä maapallosta. Halutessasi voit osallistua Meidän kotimme? –teoksen rakentamiseen. Voit joko leikellä muovipusseista nauhaa tai virkata valmiista nauhoista muovitilkkuja. Pohdiskelutyynyllä voit hetkeksi pysähtyä miettimään maailman menoa.

Meidän kotimme? 200 x 100 cm Begrundelsedyna 10 x 80 cm

Använda bröd- och plastpåsar Verket ”Meidän kotimme?” är en tipi som är virkad av gamla brödoch plastpåsar. Syftet med verket är att få oss att tänka på vad vårt samhälle idag är uppbyggt av. Den bakomvarande tanken är en oro för jorden som fylls av plast och skräp. Om du vill, så kan du delta i skapandet av verket ”Meidän kotimme?”. Du kan antingen klippa remsor av plastpåsar eller virka plastrutor av färdiga remsor. På begrundelsedynan kan du stanna upp en stund och fundera över världens gång.

Meidän kotimme? 200 x 100 cm Pondering pillow 10 x 80 cm

Used bread bags and plastic bags Meidän kotimme? is a teepee tent crocheted from old bread and plastic bags. The work encourages us to think about around surroundings today and what they are made of. In the background is concern for the earth, filling up with plastic and waste. Participate in creating Meidän kotimme?: Cut plastic bags into a string, or crochet plastic patches out of the ready-cut strings. Stop for a minute and think about the goings-on in the world on the pondering pillow.

Suomenlampaanvilla Suomalaisen pannukahviperinteen innoittamana olen huovuttanut kahvinautintohetkiin Renki- ja Piika-pannumyssyt. Pannukahvin valmistaminen on käsityötä ja vaati läsnäoloa. Kahvi säilyy pannumyssyn alla kuumana, muttei väkevöidy. Muotoilullisena lähtökohtana ovat olleet hämeenlinnalaissyntyisen Antti Nurmesniemen Pehtoori ja PikkuPehtoori kahvipannut. Käyttämäni villa on 100 % suomenlampaanvillaa. Suomenlampaat kasvatetaan, villa keritään, pestään, karstataan ja koinsuojataan Keski-Suomessa. Pannumyssyissä käytetyt villat ovat luonnonvärisiä eikä niitä ole värjätty. Villa on biohajoava materiaali. Huovuttamisessa käytetty saippua ei sisällä keinotekoisia väriaineita eikä synteettisiä lisäaineita ja se on täysin biohajoava. Huopatuote on helppohoitoinen, usein tuuletus riittää, tarvittaessa tuote pestään käsin.

Renki och Piika pannhuvan 26 x 26 cm, 22 x 22 cm

Ull från finska lantrasfår

ANRI TENHUNEN Hämeen taidetoimikunta Tavastlands konstkommission Arts Council of Häme anri.tenhunen@gmail.com +358 40 768 1164

Lieriöt

7 x 19 cm, 6 x 20 cm, 5 x 35 cm Lasittamaton punasavi, hiekka Lieriöiden valmistukseen käytetty savi on käsin vaivattu. Dreijatut esineet on viimeistelty yhdellä poltolla. Työskentelyni lähtökohta on materiaali ja sen voiman säilyminen. Teosteni juuret ovat perinteisissä työtavoissa ja klassisissa taidoissa. Toteutan niukkaa muotokieltä, jossa pyrin herkkyyteen ja konstailemattomuuteen. Haluan esineideni olevan luonnollinen osa tilaa ja ympäristöä.

Med inspiration från den finländska pannkaffetraditionen har jag tovat pannhuvorna Renki och Piika för de där gyllene kaffestunderna. Beredelse av pannkaffe är ett hantverk som kräver närvaro. Under pannhuvan håller sig kaffet varmt, men koncentreras inte. Utgångspunkterna för designen har varit i Tavasthus födde Antti Nurmesniemis kaffepannor Pehtoori och Pikku-Pehtoori.Yllet som jag har använt kommer till 100 procent av finska lantrasfår. Det finska lantrasfåret föds upp, ullen nystas, tvättas, kardas och malskyddas i Mellersta Finland. Yllet som används i pannhuvorna är naturligt och har inte färgats. Yllet är ett biologiskt nedbrytbart material. Tvålen som används vid tovningen innehåller inga konstgjorda färgämnen eller syntetiska tillsatsämnen och är fullständigt biologiskt nedbrytbart. Filtprodukten är enkelt att sköta om, oftast räcker det med bara vädring och vid behov kan produkten handtvättas.

Leran som använts vid tillverkningen av cylindrarna har knådats för hand. De drejade föremålen har slutförts med en bränning. Utgångspunkten för mitt arbete är materialet och bevarandet av dess styrka. Rötterna för mina verk finns i traditionella arbetssätt och klassiska färdigheter. Jag förverkligar ett smalt designspråk där jag strävar efter ett känsligt och okonstlat uttryck. Jag vill att mina föremål ska vara en naturlig del av utrymmet och miljön.

Renki and Piika tea cosies

Cylinders

26 x 26 cm, 22 x 22 cm

Cylindrar

7 x 19 cm, 6 x 20 cm, 5 x 35 cm Lasyrfri rödlera, sand

7 x 19 cm, 6 x 20 cm, 5 x 35 cm

Finnsheep wool

Unglazed clay, sand

Inspired by the Finnish pot coffee tradition, I have felted Renki and Piika tea cosies for those enjoyable coffee moments. Brewing a pot of coffee is like a craft: it requires attention to detail. Under the woollen cosy the coffee will keep warm without going bitter. The design is inspired by Antti Nurmesniemi’s design classics, Pehtoori and Pikku-Pehtoori coffee pots. The wool used is 100 % Finnsheep wool. Finnsheep are grown, and the wool is shorn, washed, carded and mothproofed in Central Finland. The wools used in the tea cosies are of natural colour and have not been dyed. Wool is a biodegradable material. The material has been felted with soap that does not contain any synthetic pigments or additives. A felt product is easy to keep clean by airing and handwash when required.

The cylinders are made from hand-knead clay. The wheel-thrown pottery has been finished with one firing. The material and retaining its strength is the main focus of my work. The roots of my design are in traditional methods and classic skills. I create minimal designs, in which I strive for gentle and straight-forward form. I would like my designs to be a natural part of the space and environment they are in.

12

13


ANNIINA NURMI / NURMI DESIGN OY Hämeen taidetoimikunta Tavastlands konstkommission Arts Council of Häme www.nurmiclothing.com anniina@nurmiclothing.com + 358 50 412 2321

Nurmi#2 Luomupuuvilla, ylijäämäkankaat Nurmi#2-mallisto on vastuullisesti valmistettu. Ekologisuus ja eettisyys on huomioitu läpi koko tuotantoprosessin. Ekologisuus on laadukkuutta, ympäristöystävällisiä materiaaleja, leikkuujätteen minimointia, ajatonta designia, kuljetusten minimointia ja paljon muuta. Eettisyys taas on niin ihmisten, eläinten kuin ympäristönkin kunnioittamista koko vaatteen elinkaaren ajan.

Nurmi#2 Ekologisk bomull, överblivna tyger Nurmi#2-kollektionen har tillverkats ansvarsfullt. Ekologi och etik har uppmärksammats i hela produktionsprocessen. Ekologi är kvalitet, miljövänliga material, minimering av spillbitar, tidlös design, minimering av transporter och mycket mer. Etik å sin sida är respekt för såväl människor som djur och miljö under plaggets hela livslängd.

Nurmi#2 Organic cotton, surplus fabrics Nurmi#2 collection is responsibly manufactured. Ecological and ethical aspects have been carefully considered throughout the entire production process.

KIKKA JELISEJEFF Hämeen taidetoimikunta Tavastlands konstkommission Arts Council of Häme kikka.jelisejeff@aina.net + 358 40 091 7578

Renki- ja Piika-pannumyssy 26 x 26 cm, 22 x 22 cm

Ecological responsibility means high quality, environmentally friendly materials, minimizes cutting waste, timeless design, reducing transportation and a lot more. Ethical responsibility means respecting people, animals as well as the environment, throughout the entire life cycle of the product.

SATU BETHELL Hämeen taidetoimikunta Tavastlands konstkommission Arts Council of Häme satu.bethell@saunalahti.fi + 358 41 454 9324

Meidän kotimme? 200 x 100 cm Pohdiskelutyyny 10 x 80 cm

Käytetyt leipä- ja muovipussit Meidän kotimme? –teos on vanhoista leipä- ja muovipusseista virkattu tipi-teltta. Teoksen tarkoitus on saada meidät miettimään, mistä ympäristömme tänä päivänä rakentuu. Sen taustalla on huoli muoviin ja roskiin täyttyvästä maapallosta. Halutessasi voit osallistua Meidän kotimme? –teoksen rakentamiseen. Voit joko leikellä muovipusseista nauhaa tai virkata valmiista nauhoista muovitilkkuja. Pohdiskelutyynyllä voit hetkeksi pysähtyä miettimään maailman menoa.

Meidän kotimme? 200 x 100 cm Begrundelsedyna 10 x 80 cm

Använda bröd- och plastpåsar Verket ”Meidän kotimme?” är en tipi som är virkad av gamla brödoch plastpåsar. Syftet med verket är att få oss att tänka på vad vårt samhälle idag är uppbyggt av. Den bakomvarande tanken är en oro för jorden som fylls av plast och skräp. Om du vill, så kan du delta i skapandet av verket ”Meidän kotimme?”. Du kan antingen klippa remsor av plastpåsar eller virka plastrutor av färdiga remsor. På begrundelsedynan kan du stanna upp en stund och fundera över världens gång.

Meidän kotimme? 200 x 100 cm Pondering pillow 10 x 80 cm

Used bread bags and plastic bags Meidän kotimme? is a teepee tent crocheted from old bread and plastic bags. The work encourages us to think about around surroundings today and what they are made of. In the background is concern for the earth, filling up with plastic and waste. Participate in creating Meidän kotimme?: Cut plastic bags into a string, or crochet plastic patches out of the ready-cut strings. Stop for a minute and think about the goings-on in the world on the pondering pillow.

Suomenlampaanvilla Suomalaisen pannukahviperinteen innoittamana olen huovuttanut kahvinautintohetkiin Renki- ja Piika-pannumyssyt. Pannukahvin valmistaminen on käsityötä ja vaati läsnäoloa. Kahvi säilyy pannumyssyn alla kuumana, muttei väkevöidy. Muotoilullisena lähtökohtana ovat olleet hämeenlinnalaissyntyisen Antti Nurmesniemen Pehtoori ja PikkuPehtoori kahvipannut. Käyttämäni villa on 100 % suomenlampaanvillaa. Suomenlampaat kasvatetaan, villa keritään, pestään, karstataan ja koinsuojataan Keski-Suomessa. Pannumyssyissä käytetyt villat ovat luonnonvärisiä eikä niitä ole värjätty. Villa on biohajoava materiaali. Huovuttamisessa käytetty saippua ei sisällä keinotekoisia väriaineita eikä synteettisiä lisäaineita ja se on täysin biohajoava. Huopatuote on helppohoitoinen, usein tuuletus riittää, tarvittaessa tuote pestään käsin.

Renki och Piika pannhuvan 26 x 26 cm, 22 x 22 cm

Ull från finska lantrasfår

ANRI TENHUNEN Hämeen taidetoimikunta Tavastlands konstkommission Arts Council of Häme anri.tenhunen@gmail.com +358 40 768 1164

Lieriöt

7 x 19 cm, 6 x 20 cm, 5 x 35 cm Lasittamaton punasavi, hiekka Lieriöiden valmistukseen käytetty savi on käsin vaivattu. Dreijatut esineet on viimeistelty yhdellä poltolla. Työskentelyni lähtökohta on materiaali ja sen voiman säilyminen. Teosteni juuret ovat perinteisissä työtavoissa ja klassisissa taidoissa. Toteutan niukkaa muotokieltä, jossa pyrin herkkyyteen ja konstailemattomuuteen. Haluan esineideni olevan luonnollinen osa tilaa ja ympäristöä.

Med inspiration från den finländska pannkaffetraditionen har jag tovat pannhuvorna Renki och Piika för de där gyllene kaffestunderna. Beredelse av pannkaffe är ett hantverk som kräver närvaro. Under pannhuvan håller sig kaffet varmt, men koncentreras inte. Utgångspunkterna för designen har varit i Tavasthus födde Antti Nurmesniemis kaffepannor Pehtoori och Pikku-Pehtoori.Yllet som jag har använt kommer till 100 procent av finska lantrasfår. Det finska lantrasfåret föds upp, ullen nystas, tvättas, kardas och malskyddas i Mellersta Finland. Yllet som används i pannhuvorna är naturligt och har inte färgats. Yllet är ett biologiskt nedbrytbart material. Tvålen som används vid tovningen innehåller inga konstgjorda färgämnen eller syntetiska tillsatsämnen och är fullständigt biologiskt nedbrytbart. Filtprodukten är enkelt att sköta om, oftast räcker det med bara vädring och vid behov kan produkten handtvättas.

Leran som använts vid tillverkningen av cylindrarna har knådats för hand. De drejade föremålen har slutförts med en bränning. Utgångspunkten för mitt arbete är materialet och bevarandet av dess styrka. Rötterna för mina verk finns i traditionella arbetssätt och klassiska färdigheter. Jag förverkligar ett smalt designspråk där jag strävar efter ett känsligt och okonstlat uttryck. Jag vill att mina föremål ska vara en naturlig del av utrymmet och miljön.

Renki and Piika tea cosies

Cylinders

26 x 26 cm, 22 x 22 cm

Cylindrar

7 x 19 cm, 6 x 20 cm, 5 x 35 cm Lasyrfri rödlera, sand

7 x 19 cm, 6 x 20 cm, 5 x 35 cm

Finnsheep wool

Unglazed clay, sand

Inspired by the Finnish pot coffee tradition, I have felted Renki and Piika tea cosies for those enjoyable coffee moments. Brewing a pot of coffee is like a craft: it requires attention to detail. Under the woollen cosy the coffee will keep warm without going bitter. The design is inspired by Antti Nurmesniemi’s design classics, Pehtoori and Pikku-Pehtoori coffee pots. The wool used is 100 % Finnsheep wool. Finnsheep are grown, and the wool is shorn, washed, carded and mothproofed in Central Finland. The wools used in the tea cosies are of natural colour and have not been dyed. Wool is a biodegradable material. The material has been felted with soap that does not contain any synthetic pigments or additives. A felt product is easy to keep clean by airing and handwash when required.

The cylinders are made from hand-knead clay. The wheel-thrown pottery has been finished with one firing. The material and retaining its strength is the main focus of my work. The roots of my design are in traditional methods and classic skills. I create minimal designs, in which I strive for gentle and straight-forward form. I would like my designs to be a natural part of the space and environment they are in.

12

13


OLLI HIRVONEN & MIRKO IHRIG Hämeen taidetoimikunta Tavastlands konstkommission Arts Council of Häme oihirvonen@gmail.com mirko.ihrig@gmx.net + 358 44 355 5789

Urban Farming Tools Saarni, alumiini, kipsi, kangas, nahka Kaupunkiviljely on monella tapaa järkeenkäypää: se on hyväksi terveydelle, kunnolle, ympäristölle - sekä itse kasvatetun lähiruoan myötä myös lompakolle. Viisiosainen Urban Farming Tools -setti on pakattu kätevään selkäreppuun, josta työkalut löytyvät helposti.

Urban Farming Tools Ask, aluminium, gips, tyg, läder Stadsodling är klokt i många avseenden: det är bra för hälsan, formen, miljön och för att du odlar din egen mat lokalt - även för budgeten. Stadsodlarens redskapsset i fem delar kommer i en ryggsäck med plats för alla redskap.

Urban Farming Tools Ash, aluminium, plaster, fabric, leather Urban farming makes sense in many ways: It is good for your health, fitness, the environment and - since you grow your own food locally - even for your budget. The five-piece Urban Farming Tools -set comes with a backpack in which all the tools find their place.

Ympäristöasiat huomioidaan myös hautaustoiminnassa Suomen hautaustoiminnan keskusliitto ry on yhteistyössä ympäristöhallinnon ja hautausalan eri toimijoiden kanssa laatinut arkuille ja uurnille laatusuositukset. Suositusten kautta pyritään hautausmaan maaperään ja krematorioiden savukaasujen kautta ilmaan pääsevien haitallisten aineiden vähentämiseen. Esimerkiksi arkkujen tulee olla kokonaisuudessaan valmistettuja ympäristöystävällisestä, hajoavasta ja poltettavasta materiaalista. Niiden tulee olla valmistettu niin, että ne voidaan sekä haudata maahan että tuhkata. Maahan laskettavan uurnan tulisi puolestaan maatua 15 vuoden kuluessa.

Miljöfrågor uppmärksammas även i begravningsverksamhet Begravningsverksamhetens centralförbund i Finland rf har i samarbete med miljöförvaltningen och olika aktörer inom begravningsbranschen upprättat kvalitetsrekommendationer för kistor och urnor. Med hjälp av rekommendationerna strävar man efter att minska utsläppen av skadliga ämnen i jordmånen på begravningsplatserna och från krematoriernas rökgas i luften. Exempelvis ska kistorna i sin helhet vara tillverkade av miljövänligt, nedbrytbart och brännbart material. De ska vara tillverkade så att de kan både begravas i marken och kremeras. Urnor som sänks ned i jord ska å sin sida förmultna inom 15 år.

Environmentally aware funeral service The Finnish Undertaking Association (SKH) collaborated with the Finnish environmental administration and Finnish undertaking experts to create an environmental standard for coffins and urns. The recommendations aim to reduce the harmful substances released into the soil at cemeteries and into the air through the smoke gases from crematoriums. For example, all coffins will have to be made from entirely environmentally friendly, decomposing and combustible materials. They must be manufactured so that they can be buried in the ground as well as incinerated. In-ground urns should decompose within 15 years.

www.shk.fi.

www.shk.fi

www.shk.fi

TUULA LEPPÄMÄKI / NORTH ARK OY Hämeen taidetoimikunta Tavastlands konstkommission Arts Council of Häme www.northark.fi tuula.leppamaki@northark.fi + 358 40 089 0016

Autere-arkku

n. 68 x 200 x 50 cm Kertopuu, pellava, kierrätysvillahuopa, lastuvilla Arkku on valmistettu luontoystävällisistä materiaaleista. Puu on uusiutuva luonnonvara ja paras mahdollinen materiaali sekä maahan haudattaessa että tuhkattaessa. Myös arkun sisustusmateriaalit ovat luonnonmukaisia ja helposti hajoavia. Tässä on käytetty pellavaa, muita vaihtoehtoja ovat käsin huovutettu villahuopa yhdistettynä omiin pitseillä ja monogrammeilla varustettuihin liinavaatteisiin sekä rauhallinen Marimekko-puuvilla. North Ark -arkut ovat saaneet Suomen ensimmäisen ekologisen arkun laatumerkinnän, jonka myöntää Suomen hautaustoiminnan keskusliitto.

Autere-kistan

ca 68 x 200 x 50 cm Fanerlaminatträ, lin, återvunnen ullfilt, träull Kistan är tillverkad av miljövänliga material. Trä är en förnybar naturresurs som är det bästa möjliga materialet vid både jordbegravning och kremering. Även kistans inredningsmaterial är ekologiskt och förmultnar lätt. Här har man använt lin, andra alternativ innefattar handtovad ullfilt i kombination med egna sänglinne som dekorerats med spets och monogram samt lugn Marimekko-bomull. North Ark-kistorna har tilldelats Finlands första kvalitetsmärkning för ekologiska kistor, som utfärdas av Begravningsverksamhetens centralförbund i Finland rf.

Autere coffin

ca 68 x 200 x 50 cm Kertowood, linen, recycled wool felt, wood wool

KIMMO HEIKKILÄ Kaakkois-Suomen taidetoimikunta Sydöstra Finlands konstkommission Arts Council of Southeast Finland www.closetotheborder.com kimmo@closetotheborder.com +358 40 076 8455

Ornament is not a crime

28 x 30 x 12 mm – 45 x 45 x 12 mm Lasersintrattu nylon, maali, oksidiointi, teräs (neula) Kappaleet on valmistettu lasersintraamalla eli lisäämällä materiaalia kerros kerrokselta. Valmistuksessa ei synny hukkamateriaalia. Kappaleiden viimeistely ja pintakäsittely tehdään käsin.

Ornament is not a crime

28 x 30 x 12 mm–45 x 45 x 12 mm Lasersintrat nylon, målarfärg, oxidering, stål (nålen) Styckena har tillverkats genom lasersintrat, det vill säga genom att lägga materialet lager på lager. Vid tillverkningen uppstår inget spillmaterial. Färdigbearbetningen och ytbehandlingen av styckena görs för hand.

Ornament is not a crime

28 x 30 x 12 mm – 45 x 45 x 12 mm Laser-sintered nylon, paint, oxidation, steel (needle) The pieces have been created by laser sintering, ie. adding the material layer by layer. No waste is created in the production process. The pieces are hand-finished.

The coffin is made from environmentally friendly materials. Wood is a renewable natural resource and the best possible material for both burial and cremation. Also the interior materials of the coffin are ecological and easily degradable. The sample casket is lined with linen; other options available are felted wool combined with our own textiles embellished with lace and monograms, and a peaceful Marimekko cotton fabric. North Ark coffins have received the first ecological coffin standard in Finland, awarded by the Finnish Undertakers Association.

14

15


OLLI HIRVONEN & MIRKO IHRIG Hämeen taidetoimikunta Tavastlands konstkommission Arts Council of Häme oihirvonen@gmail.com mirko.ihrig@gmx.net + 358 44 355 5789

Urban Farming Tools Saarni, alumiini, kipsi, kangas, nahka Kaupunkiviljely on monella tapaa järkeenkäypää: se on hyväksi terveydelle, kunnolle, ympäristölle - sekä itse kasvatetun lähiruoan myötä myös lompakolle. Viisiosainen Urban Farming Tools -setti on pakattu kätevään selkäreppuun, josta työkalut löytyvät helposti.

Urban Farming Tools Ask, aluminium, gips, tyg, läder Stadsodling är klokt i många avseenden: det är bra för hälsan, formen, miljön och för att du odlar din egen mat lokalt - även för budgeten. Stadsodlarens redskapsset i fem delar kommer i en ryggsäck med plats för alla redskap.

Urban Farming Tools Ash, aluminium, plaster, fabric, leather Urban farming makes sense in many ways: It is good for your health, fitness, the environment and - since you grow your own food locally - even for your budget. The five-piece Urban Farming Tools -set comes with a backpack in which all the tools find their place.

Ympäristöasiat huomioidaan myös hautaustoiminnassa Suomen hautaustoiminnan keskusliitto ry on yhteistyössä ympäristöhallinnon ja hautausalan eri toimijoiden kanssa laatinut arkuille ja uurnille laatusuositukset. Suositusten kautta pyritään hautausmaan maaperään ja krematorioiden savukaasujen kautta ilmaan pääsevien haitallisten aineiden vähentämiseen. Esimerkiksi arkkujen tulee olla kokonaisuudessaan valmistettuja ympäristöystävällisestä, hajoavasta ja poltettavasta materiaalista. Niiden tulee olla valmistettu niin, että ne voidaan sekä haudata maahan että tuhkata. Maahan laskettavan uurnan tulisi puolestaan maatua 15 vuoden kuluessa.

Miljöfrågor uppmärksammas även i begravningsverksamhet Begravningsverksamhetens centralförbund i Finland rf har i samarbete med miljöförvaltningen och olika aktörer inom begravningsbranschen upprättat kvalitetsrekommendationer för kistor och urnor. Med hjälp av rekommendationerna strävar man efter att minska utsläppen av skadliga ämnen i jordmånen på begravningsplatserna och från krematoriernas rökgas i luften. Exempelvis ska kistorna i sin helhet vara tillverkade av miljövänligt, nedbrytbart och brännbart material. De ska vara tillverkade så att de kan både begravas i marken och kremeras. Urnor som sänks ned i jord ska å sin sida förmultna inom 15 år.

Environmentally aware funeral service The Finnish Undertaking Association (SKH) collaborated with the Finnish environmental administration and Finnish undertaking experts to create an environmental standard for coffins and urns. The recommendations aim to reduce the harmful substances released into the soil at cemeteries and into the air through the smoke gases from crematoriums. For example, all coffins will have to be made from entirely environmentally friendly, decomposing and combustible materials. They must be manufactured so that they can be buried in the ground as well as incinerated. In-ground urns should decompose within 15 years.

www.shk.fi.

www.shk.fi

www.shk.fi

TUULA LEPPÄMÄKI / NORTH ARK OY Hämeen taidetoimikunta Tavastlands konstkommission Arts Council of Häme www.northark.fi tuula.leppamaki@northark.fi + 358 40 089 0016

Autere-arkku

n. 68 x 200 x 50 cm Kertopuu, pellava, kierrätysvillahuopa, lastuvilla Arkku on valmistettu luontoystävällisistä materiaaleista. Puu on uusiutuva luonnonvara ja paras mahdollinen materiaali sekä maahan haudattaessa että tuhkattaessa. Myös arkun sisustusmateriaalit ovat luonnonmukaisia ja helposti hajoavia. Tässä on käytetty pellavaa, muita vaihtoehtoja ovat käsin huovutettu villahuopa yhdistettynä omiin pitseillä ja monogrammeilla varustettuihin liinavaatteisiin sekä rauhallinen Marimekko-puuvilla. North Ark -arkut ovat saaneet Suomen ensimmäisen ekologisen arkun laatumerkinnän, jonka myöntää Suomen hautaustoiminnan keskusliitto.

Autere-kistan

ca 68 x 200 x 50 cm Fanerlaminatträ, lin, återvunnen ullfilt, träull Kistan är tillverkad av miljövänliga material. Trä är en förnybar naturresurs som är det bästa möjliga materialet vid både jordbegravning och kremering. Även kistans inredningsmaterial är ekologiskt och förmultnar lätt. Här har man använt lin, andra alternativ innefattar handtovad ullfilt i kombination med egna sänglinne som dekorerats med spets och monogram samt lugn Marimekko-bomull. North Ark-kistorna har tilldelats Finlands första kvalitetsmärkning för ekologiska kistor, som utfärdas av Begravningsverksamhetens centralförbund i Finland rf.

Autere coffin

ca 68 x 200 x 50 cm Kertowood, linen, recycled wool felt, wood wool

KIMMO HEIKKILÄ Kaakkois-Suomen taidetoimikunta Sydöstra Finlands konstkommission Arts Council of Southeast Finland www.closetotheborder.com kimmo@closetotheborder.com +358 40 076 8455

Ornament is not a crime

28 x 30 x 12 mm – 45 x 45 x 12 mm Lasersintrattu nylon, maali, oksidiointi, teräs (neula) Kappaleet on valmistettu lasersintraamalla eli lisäämällä materiaalia kerros kerrokselta. Valmistuksessa ei synny hukkamateriaalia. Kappaleiden viimeistely ja pintakäsittely tehdään käsin.

Ornament is not a crime

28 x 30 x 12 mm–45 x 45 x 12 mm Lasersintrat nylon, målarfärg, oxidering, stål (nålen) Styckena har tillverkats genom lasersintrat, det vill säga genom att lägga materialet lager på lager. Vid tillverkningen uppstår inget spillmaterial. Färdigbearbetningen och ytbehandlingen av styckena görs för hand.

Ornament is not a crime

28 x 30 x 12 mm – 45 x 45 x 12 mm Laser-sintered nylon, paint, oxidation, steel (needle) The pieces have been created by laser sintering, ie. adding the material layer by layer. No waste is created in the production process. The pieces are hand-finished.

The coffin is made from environmentally friendly materials. Wood is a renewable natural resource and the best possible material for both burial and cremation. Also the interior materials of the coffin are ecological and easily degradable. The sample casket is lined with linen; other options available are felted wool combined with our own textiles embellished with lace and monograms, and a peaceful Marimekko cotton fabric. North Ark coffins have received the first ecological coffin standard in Finland, awarded by the Finnish Undertakers Association.

14

15


SULOisia värejä! / ULLA LAPIOLAHTI JA PÄIVI HINTSANEN

SIRPA KIVILOMPOLO / PAPERIVALO KY

Keski-Suomen taidetoimikunta Mellersta Finlands konstkommission Arts Council of Central Finland suloisiavareja.wordpress.com ullalapiolahti@hotmail.com paivi.hintsanen@coloria.net + 358 50 401 8246

Lapin taidetoimikunta Lapplands konstkommission Arts Council of Lapland www.paperivalo.fi sirpa.kivilompolo@paperivalo.fi +358 50 585 7290

SULOisia värejä! -työpaja

20 x 20 x 26,5 cm

Hauskassa hardcore-eko-työpajassa valmistetaan värejä ja värjätään omasta kotikeittiöstä löytyvällä tai roskiksesta dyykatulla materiaalilla. Työpajan teema on urbaani ja lähellä jokaisen arkea. Työpajan tavoitteena on herättää kuluttamiseen liittyviä ajatuksia ja myötävaikuttaa ympäristömyötäisemmän asennemuutoksen aikaansaamiseksi. Työpajan koekeittiötä voi seurata osoitteessa http://suloisiavareja.wordpress.com

Verkstaden SULOisia värejä! I denna roliga hardcore eko-verkstad framställer vi färger och färgar med material som återfinns i köket därhemma eller som hittats under sopdykning. Temat för verkstaden är urbant och ligger nära allas vår vardag. Syftet med verkstaden är att väcka tankar kring konsumtion och att bidra till att få till stånd en mer miljöanpassad attitydförändring.

Maa-tuhkauurna Paperimassa, koivu Uurna on valmistettu helposti maatuvista materiaaleista. Paperimassa valmistetaan Paperivalo Ky:ssä syntyvästä hukkamateriaalista sekä sanomalehtipaperista. Kansi on kotimaista koivua ja laskunyörit puuvillaa. Uurnan pakkaus on kierrätettävää miniaaltopahvia.

Maa-askurna

20 x 20 x 26,5 cm Pappersmassa, björk Urnan är tillverkad av material som förmultnar lätt. Pappersmassan tillverkas av överblivet material som uppkommer på Paperivalo Ky samt av tidningspapper. Locket är tillverkat av inhemsk björk och banden för nedsänkningen är tillverkade av bomull. Urnans förpackning är tillverkad av återvinningsbar miniwellpapp.

Verkstadens testkök kan följas på adressen http://suloisiavareja. wordpress.com

Maa ash urn

SULOisia värejä! workshop

Papier-mâché, birch

At this fun hardcore eco workshop the participants use ingredients found in their own kitchen or biowaste bin as natural dyes. The theme of the workshop is urban and close to the everyday life of us all. The aim of the workshop is to evoke thoughts related to consumerism and to facilitate the emergence of new, more environmentally friendly attitudes.

The burial urn is made of easily degradable materials. The papiermâché is made froml Paperivalo Ky waste materials and recycled newspapers. The design includes a Finnish birch lid and cotton draw strings. The packaging of the urn is recycleable mini corrugated cardboard.

20 x 20 x 26,5 cm

You can follow the workshop’s test kitchen at http://suloisiavareja. wordpress.com (in Finnish only).

KARI ALONEN

TENKA ISSAKAINEN

Keski-Suomen taidetoimikunta Mellersta Finlands konstkommission Arts Council of Central Finland www.designalonen.fi kari.alonen@designalonen.fi + 358 40 018 3071

Lapin taidetoimikunta Lapplands konstkommission Arts Council of Lapland tenkaissakainen@gmail.com +358 40 763 4073

Kiven hehku

30 x 15 cm ja siitä suuremmat Luonnonkivi, lasi, valaisin Kiven hehku -teos on halkaistu luonnonkivi, jonka keskellä on valoa hehkuva lasi. Valo kajastaa tasaisesti lasin rajapinnoista luoden lämmintä tunnelmaa ympärilleen. Teos on kannanotto kertakäyttökulttuuria vastaan. Lasi on kierrätyslasia ja valaisimen tuotanto tapahtuu ympäristöystävällisesti. Materiaalit ovat käytännössä ikuisia ja lähtökohtaisesti luonnonläheisiä.

Kiven hehku

30 x 15 cm och större: Natursten, glas, lampa Verket Kiven hehku består av en kluven natursten i vars mitt en lampa av glas glöder. Ljuset reflekteras jämnt från glasets gränsytor, vilket skapar en varm atmosfär omkring sig. Verket är ett ställningstagande mot engångskulturen. Glaset är återvunnet glas och produktionen av lampan sker på ett miljövänligt sätt. I praktiken är materialen eviga och i grund och botten organiska.

Kiven hehku

30 x 15 cm and larger Natural stone, glass, lighting components Kiven hehku is a natural stone split in half, with a lit-up glass glowing inside. The light shines smoothly from the edge of the glass, creating a warm atmosphere around itself. The design is a statement against throwawayism. The glass is recycled and the lamp’s manufacturing process is environmentally friendly. The materials are practically eternal and natural by definition.

Pieni kukka-aiheinen ryijy 75 x 70 cm

Iso kukka-aiheinen ryijy 145 x 100 cm

Luonnonkuidut, tekokuidut, löydetyt esineet Ryijy on valmistettu tarpeettomiksi jääneistä aineksista, jotka olisi muuten heitetty pois – tai jotka on jo heitetty pois ja pelastettu. Myös löytöesineet ovat löytäneet ryijyssä paikkansa. Kangaspuilla kudotussa ryijyssä ei ole lainkaan käytetty uusia materiaaleja loimi- ja kudelankoja lukuun ottamatta. Ryijy voidaan valmistaa mahdollisimman pitkälle tilaajalta löytyvästä materiaalista. Tämä tekee siitä tilaajalle ainutlaatuisen ja merkityksellisen.

Liten rya med blommotiv 75 x 70 cm

Stor rya med blommotiv 145 x 100 cm

Naturfibrer, konstfibrer, upphittade föremål Ryan är tillverkad av överblivet material som i annat fall skulle ha kastats bort eller som redan har kastats bort och därefter räddats. Även upphittade föremål har hittat sin plats i ryan. Förutom inslags- och varptrådarna innehåller ryorna som vävts med vävstol inte några nya material. Ryan kan så långt det är möjligt tillverkas av material som beställaren innehar. Detta gör att beställaren får en unik och betydelsefull produkt.

Small wall rug with flower motif 75 x 70 cm

Large wall rug with flower motif 145 x 100 cm

Natural fibre, synthetic fibre, found objects The wall rug is made of unwanted materials, that would have otherwise been discarded - or that were already thrown out and rescued. Also found objects have found their place in the design. No new materials were used to make this loom-woven wall rug, apart from the warp and weft yarns. A wall rug can also be made primarily from customer’s own materials. This makes the product unique and meaningful for its user.

16

17


SULOisia värejä! / ULLA LAPIOLAHTI JA PÄIVI HINTSANEN

SIRPA KIVILOMPOLO / PAPERIVALO KY

Keski-Suomen taidetoimikunta Mellersta Finlands konstkommission Arts Council of Central Finland suloisiavareja.wordpress.com ullalapiolahti@hotmail.com paivi.hintsanen@coloria.net + 358 50 401 8246

Lapin taidetoimikunta Lapplands konstkommission Arts Council of Lapland www.paperivalo.fi sirpa.kivilompolo@paperivalo.fi +358 50 585 7290

SULOisia värejä! -työpaja

20 x 20 x 26,5 cm

Hauskassa hardcore-eko-työpajassa valmistetaan värejä ja värjätään omasta kotikeittiöstä löytyvällä tai roskiksesta dyykatulla materiaalilla. Työpajan teema on urbaani ja lähellä jokaisen arkea. Työpajan tavoitteena on herättää kuluttamiseen liittyviä ajatuksia ja myötävaikuttaa ympäristömyötäisemmän asennemuutoksen aikaansaamiseksi. Työpajan koekeittiötä voi seurata osoitteessa http://suloisiavareja.wordpress.com

Verkstaden SULOisia värejä! I denna roliga hardcore eko-verkstad framställer vi färger och färgar med material som återfinns i köket därhemma eller som hittats under sopdykning. Temat för verkstaden är urbant och ligger nära allas vår vardag. Syftet med verkstaden är att väcka tankar kring konsumtion och att bidra till att få till stånd en mer miljöanpassad attitydförändring.

Maa-tuhkauurna Paperimassa, koivu Uurna on valmistettu helposti maatuvista materiaaleista. Paperimassa valmistetaan Paperivalo Ky:ssä syntyvästä hukkamateriaalista sekä sanomalehtipaperista. Kansi on kotimaista koivua ja laskunyörit puuvillaa. Uurnan pakkaus on kierrätettävää miniaaltopahvia.

Maa-askurna

20 x 20 x 26,5 cm Pappersmassa, björk Urnan är tillverkad av material som förmultnar lätt. Pappersmassan tillverkas av överblivet material som uppkommer på Paperivalo Ky samt av tidningspapper. Locket är tillverkat av inhemsk björk och banden för nedsänkningen är tillverkade av bomull. Urnans förpackning är tillverkad av återvinningsbar miniwellpapp.

Verkstadens testkök kan följas på adressen http://suloisiavareja. wordpress.com

Maa ash urn

SULOisia värejä! workshop

Papier-mâché, birch

At this fun hardcore eco workshop the participants use ingredients found in their own kitchen or biowaste bin as natural dyes. The theme of the workshop is urban and close to the everyday life of us all. The aim of the workshop is to evoke thoughts related to consumerism and to facilitate the emergence of new, more environmentally friendly attitudes.

The burial urn is made of easily degradable materials. The papiermâché is made froml Paperivalo Ky waste materials and recycled newspapers. The design includes a Finnish birch lid and cotton draw strings. The packaging of the urn is recycleable mini corrugated cardboard.

20 x 20 x 26,5 cm

You can follow the workshop’s test kitchen at http://suloisiavareja. wordpress.com (in Finnish only).

KARI ALONEN

TENKA ISSAKAINEN

Keski-Suomen taidetoimikunta Mellersta Finlands konstkommission Arts Council of Central Finland www.designalonen.fi kari.alonen@designalonen.fi + 358 40 018 3071

Lapin taidetoimikunta Lapplands konstkommission Arts Council of Lapland tenkaissakainen@gmail.com +358 40 763 4073

Kiven hehku

30 x 15 cm ja siitä suuremmat Luonnonkivi, lasi, valaisin Kiven hehku -teos on halkaistu luonnonkivi, jonka keskellä on valoa hehkuva lasi. Valo kajastaa tasaisesti lasin rajapinnoista luoden lämmintä tunnelmaa ympärilleen. Teos on kannanotto kertakäyttökulttuuria vastaan. Lasi on kierrätyslasia ja valaisimen tuotanto tapahtuu ympäristöystävällisesti. Materiaalit ovat käytännössä ikuisia ja lähtökohtaisesti luonnonläheisiä.

Kiven hehku

30 x 15 cm och större: Natursten, glas, lampa Verket Kiven hehku består av en kluven natursten i vars mitt en lampa av glas glöder. Ljuset reflekteras jämnt från glasets gränsytor, vilket skapar en varm atmosfär omkring sig. Verket är ett ställningstagande mot engångskulturen. Glaset är återvunnet glas och produktionen av lampan sker på ett miljövänligt sätt. I praktiken är materialen eviga och i grund och botten organiska.

Kiven hehku

30 x 15 cm and larger Natural stone, glass, lighting components Kiven hehku is a natural stone split in half, with a lit-up glass glowing inside. The light shines smoothly from the edge of the glass, creating a warm atmosphere around itself. The design is a statement against throwawayism. The glass is recycled and the lamp’s manufacturing process is environmentally friendly. The materials are practically eternal and natural by definition.

Pieni kukka-aiheinen ryijy 75 x 70 cm

Iso kukka-aiheinen ryijy 145 x 100 cm

Luonnonkuidut, tekokuidut, löydetyt esineet Ryijy on valmistettu tarpeettomiksi jääneistä aineksista, jotka olisi muuten heitetty pois – tai jotka on jo heitetty pois ja pelastettu. Myös löytöesineet ovat löytäneet ryijyssä paikkansa. Kangaspuilla kudotussa ryijyssä ei ole lainkaan käytetty uusia materiaaleja loimi- ja kudelankoja lukuun ottamatta. Ryijy voidaan valmistaa mahdollisimman pitkälle tilaajalta löytyvästä materiaalista. Tämä tekee siitä tilaajalle ainutlaatuisen ja merkityksellisen.

Liten rya med blommotiv 75 x 70 cm

Stor rya med blommotiv 145 x 100 cm

Naturfibrer, konstfibrer, upphittade föremål Ryan är tillverkad av överblivet material som i annat fall skulle ha kastats bort eller som redan har kastats bort och därefter räddats. Även upphittade föremål har hittat sin plats i ryan. Förutom inslags- och varptrådarna innehåller ryorna som vävts med vävstol inte några nya material. Ryan kan så långt det är möjligt tillverkas av material som beställaren innehar. Detta gör att beställaren får en unik och betydelsefull produkt.

Small wall rug with flower motif 75 x 70 cm

Large wall rug with flower motif 145 x 100 cm

Natural fibre, synthetic fibre, found objects The wall rug is made of unwanted materials, that would have otherwise been discarded - or that were already thrown out and rescued. Also found objects have found their place in the design. No new materials were used to make this loom-woven wall rug, apart from the warp and weft yarns. A wall rug can also be made primarily from customer’s own materials. This makes the product unique and meaningful for its user.

16

17


ANTTI SUHANKO Lapin taidetoimikunta Lapplands konstkommission Arts Council of Lapland www.anttisuhanko.fi antti.suhanko@gmail.com +358 44 530 5300

FOLDaLIGHT

350 x 235 x 23 mm Laminaattipinnoitettu koivuvaneri, LED-valo Lampun muodolla leikittelevä FOLDaLIGHT-valaisin on valmistettu ympäristöystävällisestä materiaalista. Valonlähteenä on käytetty led-valoa. Kasaan taitettuna valaisin vie vähän tilaa, jolloin säästetään pakkausmateriaalin käytössä ja kuljetuksessa. Valaisimen valmistuksessa käytetty vaneri on ympäristöystävällinen ja uusiutuva raaka-aine. Led-valo on energiatehokas ja pitkäikäinen valonlähde, jonka käyttöikä on jopa 20 000 tuntia.

FOLDaLIGHT

350 x 235 x 23 mm Björkfaner med laminatbeläggning, LED-lampa FOLDaLIGHT-belysningen leker med formen av en lampa och är tillverkad av miljövänligt material. Ljuskällan består av en LEDlampa. Ihopmonterad tar belysningen liten plats, vilket leder till att man sparar på mängden förpackningsmaterial och transporten. Faneret som använts vid tillverkningen av belysningen är en miljövänlig och förnybar råvara. LED-lampan är en energieffektiv och långlivad ljuskälla, vars livslängd är upp till 20 000 timmar.

PALVELUMUOTOILURYHMÄ / TJÄNSTEDESIGNGRUPPEN / SERVICE DESIGN TEAM / SATU MIETTINEN, TAINA KONTIO, MANAR AMELI JA REETTA KEROLA SATU MIETTINEN Lapin taidetoimikunta Lapplands konstkommission Arts Council of Lapland satu.miettinen@ulapland.fi + 358 50 352 6452

”Kestävää palvelua” – palvelumuotoilun työpaja Kestävää palvelua –työpajan tavoitteena on tutustuttaa osallistujat palvelumuotoilun käyttäjälähtöisiin ja luoviin menetelmiin. Niiden avulla suunnitellaan uusia tai parannetaan jo olemassa olevia palveluja.

”Hållbar betjäning” – verkstad i tjänstedesign Syftet med verkstaden Hållbar betjäning är att bekanta deltagarna med tjänstedesignens användarstyrda och kreativa metoder. Med hjälp av dem planeras nya tjänster eller förbättras befintliga tjänster.

”Sustainable Services” –service design workshop The aim of Sustainable Services workshop is to introduce the participants to the user-driven and creative methods of service design. They are used to designing new services, or to improve on existing ones.

FOLDaLIGHT

350 x 235 x 23 mm Laminate coated birch plywood, LED light A playful interpretation of the lamp shape, FOLDaLIGHT lamp is manufactured from environmentally friendly materials. The light source is an LED light. The lamp takes minimal space when folded, saving packaging materials and space during transport. The plywood used in the lamp is an environmentally friendly and renewable material. The LED light is a energy-efficient and durable source of light, with a service life of over 20,000 hours.

Palvelumuotoilu MAYDAY-GROUP / MINNA LAPPALAINEN (videoteos, videoverk, video art), SUVI AUTIO, KRISTIINA HOIKKA & MIRKA SEPPÄLÄ (performanssi, performance, performance art) Lapin taidetoimikunta Lapplands konstkommission Arts Council of Lapland milappal@ulapland.fi + 358 50 357 8977

MAYDAY, MAYDAY! TRASH! Videoteos 8 min 26 s MAYDAY, MAYDAY! TRASH! kiinnittää huomiota ympäristön siisteyteen ja epäsiisteyteen. Miksi roskia on siellä, missä niitä ei pitäisi olla? Jos ympäristö on roskainen, tuleeko helpommin heitettyä omakin roska muiden roskien joukkoon? Entä miten roskat koetaan silloin, kun ne ovatkin taiteen välineenä?

MAYDAY, MAYDAY! TRASH! Videoverk 8 min 26 s MAYDAY, MAYDAY! TRASH! fäster uppmärksamheten vid omgivningens snygghet och osnygghet. Varför finns det skräp där det inte borde finnas? Om omgivningen är nedskräpad, blir det då enklare att slänga sitt eget skräp bland det andra skräpet? Och hur uppfattas skräp då det används som ett medel i konsten?

MAYDAY, MAYDAY! TRASH! Video 8 min 26 s MAYDAY, MAYDAY! TRASH! draws the attention to the tidiness and untidiness of our surroundings. Why is there rubbish where it should not be? If there is litter on the ground, is it easier to throw your own rubbish in with the others? And how do we experience rubbish as a means of art?

18

Perinteisesti muotoilu on keskittynyt yksittäisen fyysisen tuotteen ja käyttäjän väliseen suhteeseen. Palvelumuotoilun keskeisenä tavoitteena on palvelukokemuksen käyttäjälähtöinen suunnittelu siten, että palvelu vastaa sekä käyttäjien tarpeita että palvelun tarjoajan liiketoiminnallisia tavoitteita. Asiakkaan kokema palvelu voidaan nähdä palvelupolkuna, joka koostuu erilaisista palvelutuokioista. Palvelutuokiot puolestaan koostuvat kontaktipisteistä, joiden kautta palvelu koetaan, aistitaan ja nähdään. Kontaktipisteet voidaan jakaa neljään luokkaan: tilat, esineet, prosessit ja ihmiset. Tilat ovat fyysisiä tai virtuaalisia paikkoja ja tiloja, joissa asiakkaalle näkyvä palvelu tapahtuu. Palveluun kuuluvat esineet sijoittuvat tiloihin tai muuhun ympäristöön. Palveluprosessit ja rutiinit voidaan määrittää pienintäkin yksityiskohtaa myöten: kuinka lentoemäntä esimerkiksi tervehtii asiakasta hänen saapuessaan lentokoneeseen. Palvelun tuottamiseen tarvitaan usein ihmisiä: asiakkaita ja asiakaspalvelijoita. Palvelupolkuun vaikuttavat sekä suunniteltu palvelun tuotantoprosessi että asiakkaan omat valinnat.

Tjänstedesign Traditionell design fokuserar på relationen mellan enskilda fysiska produkter och konsumenten. Det centrala syftet för tjänstedesign är att planera tjänsteupplevelsen ur användarens synvinkel på så sätt att tjänsten motsvarar såväl användarens behov som tjänsteleverantörens verksamhetsmål. Kundens upplevelse av tjänsten kan ses som ett tjänstestig som består av olika tjänstekomponenter. Tjänstekomponenterna å sin sida består av kontaktpunkter via vilka tjänsten upplevs, förnims och ses. Kontaktpunkterna kan indelas i fyra klasser: utrymmen, föremålen, processerna och människorna. Utrymmena är fysiska eller virtuella platser eller utrymmen där tjänsten som kunden ser sker. De föremål som ingår i tjänsten placeras i utrymmena eller i någon annan miljö. Tjänsteprocesserna och rutinerna kan fastställas in i minsta detalj: hur exempelvis flygvärdinnan hälsar på kunden då han eller hon äntrar planet. Tjänsteproduktionen kräver ofta människor: kunder och kundtjänstpersonal. Tjänstestigen påverkas av såväl tjänstens produktionsprocess som planerats som kundens egna val.

Service Design Traditionally, design has focused on the relationship between a physical product and single user. The key objective of service design is user-driven design of the service experience, in a way that meets the user’s needs and the service provider’s business goals. The service experienced by the customer can be seen as a service path, which consists of various service moments. Service moments consist of contact points, through which the service is experienced, perceived and evaluated. Contact points can be divided into four categories: spaces, objects, processes and people. Spaces are physical or virtual places and spaces where customer service happens. Objects related to the service are can be found in the service premises or its surroundings. Service processes and routines can be designed to the smallest detail: for example, how the flight attendant greets a passenger when they board the aircraft. It often takes people to provide a service: customers and customer service staff. The service path is determined by both the service process and the choices made by the customer.

19


ANTTI SUHANKO Lapin taidetoimikunta Lapplands konstkommission Arts Council of Lapland www.anttisuhanko.fi antti.suhanko@gmail.com +358 44 530 5300

FOLDaLIGHT

350 x 235 x 23 mm Laminaattipinnoitettu koivuvaneri, LED-valo Lampun muodolla leikittelevä FOLDaLIGHT-valaisin on valmistettu ympäristöystävällisestä materiaalista. Valonlähteenä on käytetty led-valoa. Kasaan taitettuna valaisin vie vähän tilaa, jolloin säästetään pakkausmateriaalin käytössä ja kuljetuksessa. Valaisimen valmistuksessa käytetty vaneri on ympäristöystävällinen ja uusiutuva raaka-aine. Led-valo on energiatehokas ja pitkäikäinen valonlähde, jonka käyttöikä on jopa 20 000 tuntia.

FOLDaLIGHT

350 x 235 x 23 mm Björkfaner med laminatbeläggning, LED-lampa FOLDaLIGHT-belysningen leker med formen av en lampa och är tillverkad av miljövänligt material. Ljuskällan består av en LEDlampa. Ihopmonterad tar belysningen liten plats, vilket leder till att man sparar på mängden förpackningsmaterial och transporten. Faneret som använts vid tillverkningen av belysningen är en miljövänlig och förnybar råvara. LED-lampan är en energieffektiv och långlivad ljuskälla, vars livslängd är upp till 20 000 timmar.

PALVELUMUOTOILURYHMÄ / TJÄNSTEDESIGNGRUPPEN / SERVICE DESIGN TEAM / SATU MIETTINEN, TAINA KONTIO, MANAR AMELI JA REETTA KEROLA SATU MIETTINEN Lapin taidetoimikunta Lapplands konstkommission Arts Council of Lapland satu.miettinen@ulapland.fi + 358 50 352 6452

”Kestävää palvelua” – palvelumuotoilun työpaja Kestävää palvelua –työpajan tavoitteena on tutustuttaa osallistujat palvelumuotoilun käyttäjälähtöisiin ja luoviin menetelmiin. Niiden avulla suunnitellaan uusia tai parannetaan jo olemassa olevia palveluja.

”Hållbar betjäning” – verkstad i tjänstedesign Syftet med verkstaden Hållbar betjäning är att bekanta deltagarna med tjänstedesignens användarstyrda och kreativa metoder. Med hjälp av dem planeras nya tjänster eller förbättras befintliga tjänster.

”Sustainable Services” –service design workshop The aim of Sustainable Services workshop is to introduce the participants to the user-driven and creative methods of service design. They are used to designing new services, or to improve on existing ones.

FOLDaLIGHT

350 x 235 x 23 mm Laminate coated birch plywood, LED light A playful interpretation of the lamp shape, FOLDaLIGHT lamp is manufactured from environmentally friendly materials. The light source is an LED light. The lamp takes minimal space when folded, saving packaging materials and space during transport. The plywood used in the lamp is an environmentally friendly and renewable material. The LED light is a energy-efficient and durable source of light, with a service life of over 20,000 hours.

Palvelumuotoilu MAYDAY-GROUP / MINNA LAPPALAINEN (videoteos, videoverk, video art), SUVI AUTIO, KRISTIINA HOIKKA & MIRKA SEPPÄLÄ (performanssi, performance, performance art) Lapin taidetoimikunta Lapplands konstkommission Arts Council of Lapland milappal@ulapland.fi + 358 50 357 8977

MAYDAY, MAYDAY! TRASH! Videoteos 8 min 26 s MAYDAY, MAYDAY! TRASH! kiinnittää huomiota ympäristön siisteyteen ja epäsiisteyteen. Miksi roskia on siellä, missä niitä ei pitäisi olla? Jos ympäristö on roskainen, tuleeko helpommin heitettyä omakin roska muiden roskien joukkoon? Entä miten roskat koetaan silloin, kun ne ovatkin taiteen välineenä?

MAYDAY, MAYDAY! TRASH! Videoverk 8 min 26 s MAYDAY, MAYDAY! TRASH! fäster uppmärksamheten vid omgivningens snygghet och osnygghet. Varför finns det skräp där det inte borde finnas? Om omgivningen är nedskräpad, blir det då enklare att slänga sitt eget skräp bland det andra skräpet? Och hur uppfattas skräp då det används som ett medel i konsten?

MAYDAY, MAYDAY! TRASH! Video 8 min 26 s MAYDAY, MAYDAY! TRASH! draws the attention to the tidiness and untidiness of our surroundings. Why is there rubbish where it should not be? If there is litter on the ground, is it easier to throw your own rubbish in with the others? And how do we experience rubbish as a means of art?

18

Perinteisesti muotoilu on keskittynyt yksittäisen fyysisen tuotteen ja käyttäjän väliseen suhteeseen. Palvelumuotoilun keskeisenä tavoitteena on palvelukokemuksen käyttäjälähtöinen suunnittelu siten, että palvelu vastaa sekä käyttäjien tarpeita että palvelun tarjoajan liiketoiminnallisia tavoitteita. Asiakkaan kokema palvelu voidaan nähdä palvelupolkuna, joka koostuu erilaisista palvelutuokioista. Palvelutuokiot puolestaan koostuvat kontaktipisteistä, joiden kautta palvelu koetaan, aistitaan ja nähdään. Kontaktipisteet voidaan jakaa neljään luokkaan: tilat, esineet, prosessit ja ihmiset. Tilat ovat fyysisiä tai virtuaalisia paikkoja ja tiloja, joissa asiakkaalle näkyvä palvelu tapahtuu. Palveluun kuuluvat esineet sijoittuvat tiloihin tai muuhun ympäristöön. Palveluprosessit ja rutiinit voidaan määrittää pienintäkin yksityiskohtaa myöten: kuinka lentoemäntä esimerkiksi tervehtii asiakasta hänen saapuessaan lentokoneeseen. Palvelun tuottamiseen tarvitaan usein ihmisiä: asiakkaita ja asiakaspalvelijoita. Palvelupolkuun vaikuttavat sekä suunniteltu palvelun tuotantoprosessi että asiakkaan omat valinnat.

Tjänstedesign Traditionell design fokuserar på relationen mellan enskilda fysiska produkter och konsumenten. Det centrala syftet för tjänstedesign är att planera tjänsteupplevelsen ur användarens synvinkel på så sätt att tjänsten motsvarar såväl användarens behov som tjänsteleverantörens verksamhetsmål. Kundens upplevelse av tjänsten kan ses som ett tjänstestig som består av olika tjänstekomponenter. Tjänstekomponenterna å sin sida består av kontaktpunkter via vilka tjänsten upplevs, förnims och ses. Kontaktpunkterna kan indelas i fyra klasser: utrymmen, föremålen, processerna och människorna. Utrymmena är fysiska eller virtuella platser eller utrymmen där tjänsten som kunden ser sker. De föremål som ingår i tjänsten placeras i utrymmena eller i någon annan miljö. Tjänsteprocesserna och rutinerna kan fastställas in i minsta detalj: hur exempelvis flygvärdinnan hälsar på kunden då han eller hon äntrar planet. Tjänsteproduktionen kräver ofta människor: kunder och kundtjänstpersonal. Tjänstestigen påverkas av såväl tjänstens produktionsprocess som planerats som kundens egna val.

Service Design Traditionally, design has focused on the relationship between a physical product and single user. The key objective of service design is user-driven design of the service experience, in a way that meets the user’s needs and the service provider’s business goals. The service experienced by the customer can be seen as a service path, which consists of various service moments. Service moments consist of contact points, through which the service is experienced, perceived and evaluated. Contact points can be divided into four categories: spaces, objects, processes and people. Spaces are physical or virtual places and spaces where customer service happens. Objects related to the service are can be found in the service premises or its surroundings. Service processes and routines can be designed to the smallest detail: for example, how the flight attendant greets a passenger when they board the aircraft. It often takes people to provide a service: customers and customer service staff. The service path is determined by both the service process and the choices made by the customer.

19


MARITA ESKOLA / NAPIKAS Oulun läänin taidetoimikunta Uleåborgs läns konstkommission Arts Council of Oulu www.napikas.com marita.eskola@napikas.com + 358 40 081 4753

Roska on hylättyä ja haluttua

Skräp är övergivet och eftertraktat

Rubbish is abandoned and desired

Roskat niin kauan kuin ne pysyvät omassa kaukaisessa tropiikissaan, eivät meitä vaivaa. Mutta, kun ne yllättäen kutsumattomana putkahtavat eteemme pakastearkkuina metsäautotien varressa tai makkarapapereina ja tyhjinä oluttölkkeinä kaupungin kävelykadulla, ne inhottavat. Roskista ei juuri puhuta kodeissa, ei sisustuslehtien palstoilla eikä museoissa. Roskia ei ole, ei ainakaan omia. Toiset kyllä roskaavat. Roskia ei pidetä käsillä eikä nähtävillä. Ne ovat vaarallisen ja paljastavan luonteensa takia piilotettava. Roskat ovat tuttuja, joita emme halua enää tervehtiä emmekä tuntea.

Vi störs inte av skräp så länge det håller sig i sin egen avlägsna tropik. Men när det oväntat, objudet dyker upp framför ögonen på oss som en frysbox längs skogsvägen eller som korvpapper och tomma ölburkar på stadens gågata, tycker vi illa om det. Skräp är knappast ett samtalsämne hemma, i inredningstidningarnas spalter eller på museer. Skräp finns inte, åtminstone inte vårt eget skräp. Andra skräpar ned dock. Man tar in på skräp med händerna och har det heller inte synligt. På grund av sin farliga och utlämnande natur måste skräpet gömmas. Skräp är som bekanta som vi inte längre vill hälsa på eller känna.

Rubbish does not bother us, as long it remains in its own, distant hemisphere. But when it suddenly pops up uninvited right in front of us - chest freezers on the side of a country road or fast food wrappers and empty beer cans on the streets of pedestrian quarters - it disgusts us. Rubbish is not really talked about in homes, on the pages of interior design magazines nor in museums. Rubbish does not exist, or at least it’s not ours. It’s other people that produce rubbish. Rubbish is not kept close at hand or in sight. It has to be hidden, due to its dangerous and exposing nature. Rubbish is an acquaintance that we no longer wish to know or salute.

Meillä jokaisella on tuhansia esineitä – tarpeellisia ja tarpeettomia. Näistä tuhansista esineistä meidän on päivittäin päätettävä ovatko ne säilyttämisen vai poisheittämisen arvoisia. Kaikilla ei ole varaa kuluttaa eikä siten ole mitään pois heitettävää. Joilla on paljon esineitä, on varaa vaihtaa niitä ja luokitella esineitä roskiksi. Kun jokin esine pannaan pois, se heitetään roskiin, sitä ei lasketa hellästi roskiin.

Vi alla har tusentals föremål – nödvändiga och överflödiga. Gällande dessa tusentals föremål måste vi dagligen bestämma om de är värda att ha kvar eller om de ska slängas. Alla har inte råd att konsumera och har således inget att slänga. De som har många föremål har råd att byta ut dem och klassificera föremål som skräp. När man gör sig av med något slänger man det i soporna, man lägger inte ned det varsamt i soptunnan.

We all own thousands of objects - necessary and unnecessary. Every day we must choose which ones of these thousands of things are worth keeping or discarding. Those who cannot afford to consume have nothing to throw away. Those who have lots of things can afford to replace them, and classify objects as rubbish. When an object is discarded, it is thrown in the bin, not gently placed in the bin.

Esineisiin liitettyjen merkitysten purku vaatii energiaa, jotta esineet voivat muuttua roskaksi. Tällaista ylimääräistä energiaa on esimerkiksi elämänmuutostilanteissa, jolloin esineisiin otetaan etäisyyttä ja moni esine saa silloin lähtöpassit. Entiseen elämään kuuluvat esineet halutaan pois silmistä, etteivät ne uhkaa uutta järjestystä. Entisistä rakkaista esineistä tulee vaarallisia. Kaikki ihmisen toiminnan jäännökset ovat jätettä, jota voidaan pitää kulttuuriperintönä, arkeologisina löytöinä tai roskana. Mitä vanhempi esine on, sitä paremmin siedetään sen epätäydellisyyttä. Antiikin torsot ovat vuosituhansien kuluessa muuttuneet silmissämme puutteistaan huolimatta täydellisiksi. Hylätyn materiaalin ympäristö on yhtä tärkeä esineen arvon määrittäjä kuin esine itse. Käytetty autonrengas romuttamolla odottaa uusiokäyttöä, kun taasen ojaan heitettynä se on ympäristösaastetta. Rikkinäinen, toimimaton pakastin teknologiamuseossa on kulttuuriperintöä, kun taas metsäautotien varressa se on esteettinen haitta ja uhka ympäristölle.

För att föremål ska kunna omvandlas till skräp behövs energi för att avveckla de betydelser som man förknippar med föremålet. Sådan överflödig energi har man till exempel vid livsförändringar, då man tar avstånd från föremålen och ger många av dem respass. Man vill bli av med föremål som hörde till det gamla livet så att de inte hotar den nya ordningen. Föremål som tidigare var älskade blir farliga. Alla rester av mänsklig verksamhet är avfall som kan ses som ett kulturarv, arkeologiska fynd eller som skräp. Ju äldre ett föremål är, desto bättre tolererar vi dess ofullkomlighet. Antikens torsor har i våra ögon under århundradens lopp omvandlats och blivit perfekta, trots sina defekter. Miljön där det övergivna materialet finns är lika viktigt för föremålets värde som föremålet själv. Ett begagnat bildäck på skrotgården väntar på att återvinnas, medan det i diket är miljöavfall. En trasig frys som inte fungerar är ett kulturarv på tekniska museet, i kanten av skogsvägen är den däremot en estetisk olägenhet och ett miljöhot.

Unravelling the meanings we attribute to objects can be energy-consuming, but needs to be done for the item to become rubbish. This kind of extra energy can often be spurred on by major life events, during which we tend to distance ourselves from material things to get rid of a lot of stuff. Anything belonging to the old life is cleared out of sight, so that is does not upset the new order. Formerly cherished objects become dangerous. The remains of all human activities are waste, which can be considered either as cultural heritage, archaeological discoveries or rubbish. The older an object is, the better its imperfection is tolerated. The torsos of Antiquity become perfect in our eyes in spite of their imperfections. When determining the value of an object, the environment of the abandoned material is as important as the object itself. A used tire on the scrap yard is waiting to be recycled, but dumped into a ditch it would be environmental pollution. A broken, inoperative freezer in a technology museum is a part of cultural heritage, but on the side of a country road it is an aesthetic defect and harmful to the environment.

Emma-mekko 86 cm

Puuvilla, tekokuitu, muovi Emma-mekko on saanut uuden elämän vanhoista verhoista. Vanhat kankaat ovat kestäviä ja säilyvät sukupolvelta toiselle. Mekko on pitkäikäinen; lapsen kasvaessa se muuntuu kätevästi tunikaksi. Mekko myös siirtyy lapselta toiselle.

Kjolen Emma 86 cm

Bomull, konstfibrer, plast Kjolen Emma har fått nytt liv av gamla gardiner. Gamla tyger är hållbara och håller från en generation till nästa. Kjolen är långlivad; när barnet växer kan den enkelt modifieras till en tunika. Kjolen går också från ett barn till nästa.

Emma dress 18-24 months

Cotton, synthetic fiber, plastic A pair of old curtains have received a new lease of life as the Emma dress. Old textiles are durable and last from one generation to the next. The dress will last a long time; as the child grows, the dress turns into a tunic. The dress can also be handed down from one child to another.

ANNIKA HEIKKINEN Oulun läänin taidetoimikunta Uleåborgs läns konstkommission Arts Council of Oulu www.annikaheikkinen.com hei.annika.heikkinen@gmail.com + 358 40 824 9324

\re/news\

Muotoon taiteltuna 420 x 320 x 200 mm Käytetty sanomalehden painopelti, kangaspäällysteinen johto, lampunkanta ja lamppu Myös uutiset voi kierrättää: \re/news\-valaisin on valmistettu sanomalehden painamiseen käytetystä pellistä. Pellin toinen puoli on maalattu valkoiseksi. Toinen puoli jätetään käsittelemättä, jolloin siihen jää näkyviin sanomalehden aukeama: tekstit ja kuvat näkyvät turkoosinsinisinä vaaleanharmaalla pohjalla. Varjostin on kevyt ja litteä, ja sitä voidaan varastoida ja kuljettaa energiatehokkaasti ja tilaa säästäen. Varjostin taitellaan origamimaiseen muotoonsa katkoviivoja pitkin.

\re/news\

Ihopvikt i formen 420 x 320 x 200 mm

Kulttuurin tuottama esine muuttuu luonnossa villiksi ja samalla se on jälki kulttuurista, sivilisaatiosta. Suurimmalle osalle meistä roskat ovat rutiinia, jota ei kirjoiteta päiväkirjoihin, paitsi jos ne ovat satoja tai tuhansia vuosia vanhoja. Jos keräilijän suhde esineisiin on intiimi, intohimoinen ja intensiivinen, on ihmisen suhde roskaan vielä kuluttavampi. Roska sisältää samaan aikaan intohimon ja inhon, halun omistaa ja halun hylätä, halun muistaa ja halun unohtaa ja ennen kaikkea roska on tuttu, jota nyt vieroksumme.

Raija Manninen museolehtori, Suomen käsityön museo

20

En produkt som kulturen producerat blir vilt i naturen och är samtidigt ett spår av kultur, civilisation. För de flesta av oss är skräp en rutin som vi inte skriver om i våra dagböcker, förutom om skräpet är flera hundra eller tusen år gammalt. Om en samlares förhållande till föremål är intimt, passionerat och intensivt, är människans förhållande till skräp ännu mer uppslitande. I skräp finns samtidigt åtrå och avsmak, vilja att äga och vilja att överge, vilja att minnas och vilja att glömma och framför allt är skräpet en bekant som vi nu hyser ovilja mot.

An object produced by culture becomes wild in nature, and at the same time it is a mark of culture, civilization. For most of us rubbish is a routine that is not documented in diaries, unless it is hundreds or thousands of years old. If a collector’s relationship to objects is intimate, passionate and intense, our relationship with rubbish is even more consuming. Rubbish contains the passion and repulsion, a desire to own and a desire to reject, the desire to remember and the desire to forget, and, above all, rubbish is something familiar, which we must not shun away from.

Raija Manninen museilektor, Finlands Hantverksmuseum

Raija Manninen Educational Curator, Craft Museum of Finland

Begagnad plåt för tidningstryck, tygöverdragen sladd, lampfot och lampa Även nyheter kan återvinnas: \re/news\-lampan är tillverkad av tryckplåt som använts i tidningstryck. Plåtens ena sida har målats vit. Den andra sidan lämnas obehandlad, varpå ett tidningsuppslag kvarblir synligt: texterna och bilderna är turkosblå på en ljusgrå bakgrund. Skärmen är lätt och platt, och kan förvaras och transporteras på ett energieffektivt och utrymmesbesparande sätt. Skärmen viks ihop till sin origamilika form längs med de streckade linjerna.

\re/news\

420 x 320 x 200 mm once folded into form Used newspaper printing plates, lamp socket and lamp News can be recycled too: the \re/news\ lamp is made from an aluminium plate used for newspaper printing. One side of the plate is painted white. The other side is left untreated, so that the doublespread of the newspaper will be visible: text and image appear in turquoise blue on a light grey background. The lamp shade is light and flat, and it can be stored and transported energy-efficiently in small space. The lamp shade is folded into its origami-like shape along perforation lines.

21


MARITA ESKOLA / NAPIKAS Oulun läänin taidetoimikunta Uleåborgs läns konstkommission Arts Council of Oulu www.napikas.com marita.eskola@napikas.com + 358 40 081 4753

Roska on hylättyä ja haluttua

Skräp är övergivet och eftertraktat

Rubbish is abandoned and desired

Roskat niin kauan kuin ne pysyvät omassa kaukaisessa tropiikissaan, eivät meitä vaivaa. Mutta, kun ne yllättäen kutsumattomana putkahtavat eteemme pakastearkkuina metsäautotien varressa tai makkarapapereina ja tyhjinä oluttölkkeinä kaupungin kävelykadulla, ne inhottavat. Roskista ei juuri puhuta kodeissa, ei sisustuslehtien palstoilla eikä museoissa. Roskia ei ole, ei ainakaan omia. Toiset kyllä roskaavat. Roskia ei pidetä käsillä eikä nähtävillä. Ne ovat vaarallisen ja paljastavan luonteensa takia piilotettava. Roskat ovat tuttuja, joita emme halua enää tervehtiä emmekä tuntea.

Vi störs inte av skräp så länge det håller sig i sin egen avlägsna tropik. Men när det oväntat, objudet dyker upp framför ögonen på oss som en frysbox längs skogsvägen eller som korvpapper och tomma ölburkar på stadens gågata, tycker vi illa om det. Skräp är knappast ett samtalsämne hemma, i inredningstidningarnas spalter eller på museer. Skräp finns inte, åtminstone inte vårt eget skräp. Andra skräpar ned dock. Man tar in på skräp med händerna och har det heller inte synligt. På grund av sin farliga och utlämnande natur måste skräpet gömmas. Skräp är som bekanta som vi inte längre vill hälsa på eller känna.

Rubbish does not bother us, as long it remains in its own, distant hemisphere. But when it suddenly pops up uninvited right in front of us - chest freezers on the side of a country road or fast food wrappers and empty beer cans on the streets of pedestrian quarters - it disgusts us. Rubbish is not really talked about in homes, on the pages of interior design magazines nor in museums. Rubbish does not exist, or at least it’s not ours. It’s other people that produce rubbish. Rubbish is not kept close at hand or in sight. It has to be hidden, due to its dangerous and exposing nature. Rubbish is an acquaintance that we no longer wish to know or salute.

Meillä jokaisella on tuhansia esineitä – tarpeellisia ja tarpeettomia. Näistä tuhansista esineistä meidän on päivittäin päätettävä ovatko ne säilyttämisen vai poisheittämisen arvoisia. Kaikilla ei ole varaa kuluttaa eikä siten ole mitään pois heitettävää. Joilla on paljon esineitä, on varaa vaihtaa niitä ja luokitella esineitä roskiksi. Kun jokin esine pannaan pois, se heitetään roskiin, sitä ei lasketa hellästi roskiin.

Vi alla har tusentals föremål – nödvändiga och överflödiga. Gällande dessa tusentals föremål måste vi dagligen bestämma om de är värda att ha kvar eller om de ska slängas. Alla har inte råd att konsumera och har således inget att slänga. De som har många föremål har råd att byta ut dem och klassificera föremål som skräp. När man gör sig av med något slänger man det i soporna, man lägger inte ned det varsamt i soptunnan.

We all own thousands of objects - necessary and unnecessary. Every day we must choose which ones of these thousands of things are worth keeping or discarding. Those who cannot afford to consume have nothing to throw away. Those who have lots of things can afford to replace them, and classify objects as rubbish. When an object is discarded, it is thrown in the bin, not gently placed in the bin.

Esineisiin liitettyjen merkitysten purku vaatii energiaa, jotta esineet voivat muuttua roskaksi. Tällaista ylimääräistä energiaa on esimerkiksi elämänmuutostilanteissa, jolloin esineisiin otetaan etäisyyttä ja moni esine saa silloin lähtöpassit. Entiseen elämään kuuluvat esineet halutaan pois silmistä, etteivät ne uhkaa uutta järjestystä. Entisistä rakkaista esineistä tulee vaarallisia. Kaikki ihmisen toiminnan jäännökset ovat jätettä, jota voidaan pitää kulttuuriperintönä, arkeologisina löytöinä tai roskana. Mitä vanhempi esine on, sitä paremmin siedetään sen epätäydellisyyttä. Antiikin torsot ovat vuosituhansien kuluessa muuttuneet silmissämme puutteistaan huolimatta täydellisiksi. Hylätyn materiaalin ympäristö on yhtä tärkeä esineen arvon määrittäjä kuin esine itse. Käytetty autonrengas romuttamolla odottaa uusiokäyttöä, kun taasen ojaan heitettynä se on ympäristösaastetta. Rikkinäinen, toimimaton pakastin teknologiamuseossa on kulttuuriperintöä, kun taas metsäautotien varressa se on esteettinen haitta ja uhka ympäristölle.

För att föremål ska kunna omvandlas till skräp behövs energi för att avveckla de betydelser som man förknippar med föremålet. Sådan överflödig energi har man till exempel vid livsförändringar, då man tar avstånd från föremålen och ger många av dem respass. Man vill bli av med föremål som hörde till det gamla livet så att de inte hotar den nya ordningen. Föremål som tidigare var älskade blir farliga. Alla rester av mänsklig verksamhet är avfall som kan ses som ett kulturarv, arkeologiska fynd eller som skräp. Ju äldre ett föremål är, desto bättre tolererar vi dess ofullkomlighet. Antikens torsor har i våra ögon under århundradens lopp omvandlats och blivit perfekta, trots sina defekter. Miljön där det övergivna materialet finns är lika viktigt för föremålets värde som föremålet själv. Ett begagnat bildäck på skrotgården väntar på att återvinnas, medan det i diket är miljöavfall. En trasig frys som inte fungerar är ett kulturarv på tekniska museet, i kanten av skogsvägen är den däremot en estetisk olägenhet och ett miljöhot.

Unravelling the meanings we attribute to objects can be energy-consuming, but needs to be done for the item to become rubbish. This kind of extra energy can often be spurred on by major life events, during which we tend to distance ourselves from material things to get rid of a lot of stuff. Anything belonging to the old life is cleared out of sight, so that is does not upset the new order. Formerly cherished objects become dangerous. The remains of all human activities are waste, which can be considered either as cultural heritage, archaeological discoveries or rubbish. The older an object is, the better its imperfection is tolerated. The torsos of Antiquity become perfect in our eyes in spite of their imperfections. When determining the value of an object, the environment of the abandoned material is as important as the object itself. A used tire on the scrap yard is waiting to be recycled, but dumped into a ditch it would be environmental pollution. A broken, inoperative freezer in a technology museum is a part of cultural heritage, but on the side of a country road it is an aesthetic defect and harmful to the environment.

Emma-mekko 86 cm

Puuvilla, tekokuitu, muovi Emma-mekko on saanut uuden elämän vanhoista verhoista. Vanhat kankaat ovat kestäviä ja säilyvät sukupolvelta toiselle. Mekko on pitkäikäinen; lapsen kasvaessa se muuntuu kätevästi tunikaksi. Mekko myös siirtyy lapselta toiselle.

Kjolen Emma 86 cm

Bomull, konstfibrer, plast Kjolen Emma har fått nytt liv av gamla gardiner. Gamla tyger är hållbara och håller från en generation till nästa. Kjolen är långlivad; när barnet växer kan den enkelt modifieras till en tunika. Kjolen går också från ett barn till nästa.

Emma dress 18-24 months

Cotton, synthetic fiber, plastic A pair of old curtains have received a new lease of life as the Emma dress. Old textiles are durable and last from one generation to the next. The dress will last a long time; as the child grows, the dress turns into a tunic. The dress can also be handed down from one child to another.

ANNIKA HEIKKINEN Oulun läänin taidetoimikunta Uleåborgs läns konstkommission Arts Council of Oulu www.annikaheikkinen.com hei.annika.heikkinen@gmail.com + 358 40 824 9324

\re/news\

Muotoon taiteltuna 420 x 320 x 200 mm Käytetty sanomalehden painopelti, kangaspäällysteinen johto, lampunkanta ja lamppu Myös uutiset voi kierrättää: \re/news\-valaisin on valmistettu sanomalehden painamiseen käytetystä pellistä. Pellin toinen puoli on maalattu valkoiseksi. Toinen puoli jätetään käsittelemättä, jolloin siihen jää näkyviin sanomalehden aukeama: tekstit ja kuvat näkyvät turkoosinsinisinä vaaleanharmaalla pohjalla. Varjostin on kevyt ja litteä, ja sitä voidaan varastoida ja kuljettaa energiatehokkaasti ja tilaa säästäen. Varjostin taitellaan origamimaiseen muotoonsa katkoviivoja pitkin.

\re/news\

Ihopvikt i formen 420 x 320 x 200 mm

Kulttuurin tuottama esine muuttuu luonnossa villiksi ja samalla se on jälki kulttuurista, sivilisaatiosta. Suurimmalle osalle meistä roskat ovat rutiinia, jota ei kirjoiteta päiväkirjoihin, paitsi jos ne ovat satoja tai tuhansia vuosia vanhoja. Jos keräilijän suhde esineisiin on intiimi, intohimoinen ja intensiivinen, on ihmisen suhde roskaan vielä kuluttavampi. Roska sisältää samaan aikaan intohimon ja inhon, halun omistaa ja halun hylätä, halun muistaa ja halun unohtaa ja ennen kaikkea roska on tuttu, jota nyt vieroksumme.

Raija Manninen museolehtori, Suomen käsityön museo

20

En produkt som kulturen producerat blir vilt i naturen och är samtidigt ett spår av kultur, civilisation. För de flesta av oss är skräp en rutin som vi inte skriver om i våra dagböcker, förutom om skräpet är flera hundra eller tusen år gammalt. Om en samlares förhållande till föremål är intimt, passionerat och intensivt, är människans förhållande till skräp ännu mer uppslitande. I skräp finns samtidigt åtrå och avsmak, vilja att äga och vilja att överge, vilja att minnas och vilja att glömma och framför allt är skräpet en bekant som vi nu hyser ovilja mot.

An object produced by culture becomes wild in nature, and at the same time it is a mark of culture, civilization. For most of us rubbish is a routine that is not documented in diaries, unless it is hundreds or thousands of years old. If a collector’s relationship to objects is intimate, passionate and intense, our relationship with rubbish is even more consuming. Rubbish contains the passion and repulsion, a desire to own and a desire to reject, the desire to remember and the desire to forget, and, above all, rubbish is something familiar, which we must not shun away from.

Raija Manninen museilektor, Finlands Hantverksmuseum

Raija Manninen Educational Curator, Craft Museum of Finland

Begagnad plåt för tidningstryck, tygöverdragen sladd, lampfot och lampa Även nyheter kan återvinnas: \re/news\-lampan är tillverkad av tryckplåt som använts i tidningstryck. Plåtens ena sida har målats vit. Den andra sidan lämnas obehandlad, varpå ett tidningsuppslag kvarblir synligt: texterna och bilderna är turkosblå på en ljusgrå bakgrund. Skärmen är lätt och platt, och kan förvaras och transporteras på ett energieffektivt och utrymmesbesparande sätt. Skärmen viks ihop till sin origamilika form längs med de streckade linjerna.

\re/news\

420 x 320 x 200 mm once folded into form Used newspaper printing plates, lamp socket and lamp News can be recycled too: the \re/news\ lamp is made from an aluminium plate used for newspaper printing. One side of the plate is painted white. The other side is left untreated, so that the doublespread of the newspaper will be visible: text and image appear in turquoise blue on a light grey background. The lamp shade is light and flat, and it can be stored and transported energy-efficiently in small space. The lamp shade is folded into its origami-like shape along perforation lines.

21


ELINA HELENIUS / KAINU / KUTOMO PIITIÄINEN

LAURA SAARIVUORI-ESKOLA / DESIGN LAURASE

Oulun läänin taidetoimikunta Uleåborgs läns konstkommission Arts Council of Oulu www.kainu.net www.piitiainen.com www.elinahelenius.com

Pirkanmaan taidetoimikunta Birkalands konstkommission Arts Council of Pirkanmaa www.laurase.com laurase@kotiposti.net + 358 40 167 9629

KAINU-tekstiilit

Lusikkamedaljonki Mairea

Suomenlampaanvilla, kainuunharmaksen villa

Hopealusikat, hopeaputki, valmis hopeaketju

KAINU-tekstiilien materiaalina käytetään suomenlampaan ja harvinaisen kainuunharmas-lammasrodun villaa. Materiaalia ei värjätä eikä käsitellä kemiallisesti. Villa saadaan kainuulaisilta lammastiloilta ja se kehrätään langaksi Hiirolassa Pirtin Kehräämössä ja Virtain Villan kehräämössä. Tekstiilejä kutovat kutomo Piitiäisen alihankkijoina useat kainuulaiset kotikutojanaiset.

Medaljonki on valmistettu vanhoista hopealusikoista. Lusikan varressa olevat kukkakuviot ovat koristeina medaljongin päällä ja vielä salaisuutena sisälläkin. Jalometallien louhiminen on eettisesti ja ekologisesti ongelmallista. Siksi teos on uusiokoru: sen valmistamiseen käytetty hopea on jo toisella kierroksella. Koru on valmistettu hylätyistä lusikoista, sellaisista jotka olivat ennen kahvipöydän ylpeys ja kaunistus, mutta jotka nykyisin yhä useammin tummuvat käyttämättöminä laatikon pohjalla.

Tyynyt 40 x 40 cm, 50 x 50 cm

KAINU-textilier

Dynor 40 x 40 cm, 50 x 50 cm Ull från finska lantrasfår, ull från Kajanalands gråa lantrasfår Materialet i KAINU-textilierna består av ull från finlska lantrasfår och den ovanliga fårrasen Kajanalands gråa lantrasfår. Materialet färgas inte och bearbetas heller inte kemiskt. Yllet fås från kajanaländska fårgårdar och den spinns till garn i Spinneriet Pirtin Kehräämö Oy i Hiirola och i spinneriet Virtain Villa. Textilierna vävs av ett flertal kajanaländska kvinnor som väver i hemmen som underleverantörer till väveriet Piitiäinen.

KAINU textiles

Cushions 40 x 40 cm, 50 x 50 cm Finnsheep wool, Grey Finnsheep wool KAINU textiles are made from Finnsheep wool as well as the rare Grey Finnsheep wool. The materials are not dyed or chemically treated. The wool is sourced from sheep farms in North-East Finland and spun into yarn in Hiirola, at Pirtti Spinning Mills, and in Virrat at Villa Spinning Mills. The textiles are home-woven by various sub-contractors all around Kainuu for Piitiäinen Weavers.

Medaljonki 40 mm, ketju 50 cm

Skedmedaljongen Mairea Medaljong 40 mm, kedja 50 cm

Silverskedar, silverrör, färdig silverkedja Medaljongen har tillverkats av gamla silverskedar. Blommönstret på skedskaftet pryder ovansidan av medaljongen och även dess insida som en hemlighet. Brytning av ädelmetaller är problematiskt både ur etiskt och ekologiskt perspektiv. Därför är verket skapat av återanvända material: silvret som använts till det är redan inne på sin andra livscykel. Smycket är tillverkat av kasserade skedar, sådana som förr var kaffebordets stolthet och utsmyckning, men som numera allt oftare mörknar i botten på bestickslådan där de ligger helt oanvända.

Mairea spoon medallion Medallion 40 mm, chain 50 cm

Silver spoons, silver pipe, ready-made silver chain The medallion is made of old silver spoons. The flower motifs on the handle embellish the cover of the medallion and add a little secret inside. Mining precious metals is ethically and ecologically problematic. Therefore the design is secondary use jewellery: the silver used to make it is doing the round for a second time. The medallion is made of abandoned spoons, the kind of ones that used to be the pride and joy of the coffee table, but now often lay tarnished and unused at the bottom of the drawer.

JANNE SALOKANNEL Pirkanmaan taidetoimikunta Birkalands konstkommission Arts Council of Pirkanmaa janne.salokannel@lpkky.fi +358 50 517 7349

Villa Suomalainen villa on yksi ekologisimmista tekstiileistä. Lampaat kasvatetaan hyvin luonnonmukaisesti. Villantuotanto on käsityötä ja villaa käytetään lähinnä käsiteollisuustuotteissa. Villan hoidoksi riittää usein pelkkä tuuletus. Suomenlammas on yleisin Suomen lammasroduista. Tavallisin värimuunnos on valkoinen, mutta myös mustia ja ruskeita suomenlampaita tavataan. Kainuunharmas on suomalainen alkuperäisrotu. Kainuunharmas-rodun lampaat ovat syntyessään mustia ja muuttuvat vähitellen harmaiksi.

Ylle Finländskt ylle är ett av de mest ekologiska textilierna. Fåren föds upp på ett mycket ekologiskt sätt. Ylleproduktionen är handarbete och yllet används närmast i handarbetsprodukter. För skötsel av yllet räcker det ofta med bara vädring. Det finlska lantrasfåret är den vanligaste fårrasen i Finland. Den vanligaste färgteckningen är vit, men det finns också svarta och bruna varianter av det finska fåret. Kajanalands gråa lantrasfår är en finländsk ursprungsras. Får av rasen Kajanalands gråa lantrasfår föds svarta och övergår så småningom till grått.

Airbag-valaisin 30 x 60 cm

Wool Finnish wool is one of the most ecological textiles. Sheep are grown quite organically. Wool production is a craft and wool is mainly used for craft products. Often a simple airing is all the maintenance wool needs. Finnsheep is Finland’s most common sheep breed. The most common color variety is white, but also black and brown Finnsheep are found. Grey Finnsheep is a Finnish native breed. Grey Finnsheep are born black and gradually become grey.

Lauennut auton turvatyyny, ilmatäytteinen pakkausmateriaali, silitysraudan sähköjohto, valaisinosat Kolariautosta irrotettu turvatyyny saa uuden käyttötarkoituksen Airbag-valaisimessa. Valaisinosaa lukuun ottamatta valaisin on tehty kokonaan kierrätysmateriaaleista. Valaisinta valmistettaessa on sähköiset osat liitetty turvatyynyyn. Valaisinosan ympärille on laitettu ilmatäytteistä pakkausmateriaalia. Täyte suojaa valaisinosaa särkymiseltä, joten turvatyynyn tehtävä jatkuu edelleen.

Airbag-lampa 30 x 60 cm

Utlöst airbag, luftfyllt förpackningsmaterial, elsladd till strykjärn, lampdelar En airbag som utlösts vid en bilkollision får ett nytt användningsområde i Airbag-lampan. Utöver lampdelen är lampan helt tillverkad av återvinningsmaterial. Vid tillverkningen av lampan har eldelarna kopplats till airbagen. Runt lampdelen har man satt luftfyllt förpackningsmaterial. Förpackningsmaterialet skyddar lampdelen från att gå sönder, så airbagen fortsätter att uppfylla sitt syfte.

Airbag lamp 30 x 60 cm

Used car airbag, inflated packaging material, electrical cord from an iron, lighting parts An airbag removed from a crashed car is put to new use as the Airbag lamp. Apart from the lighting parts, the lamp has been made entirely of recycled materials. The electrical components are attached to the airbag during the manufacturing process. The light source is covered with inflated packaging material. The filling will keep the lighting part from breaking, so the airbag continues to fulfill its original purpose.

22

23


ELINA HELENIUS / KAINU / KUTOMO PIITIÄINEN

LAURA SAARIVUORI-ESKOLA / DESIGN LAURASE

Oulun läänin taidetoimikunta Uleåborgs läns konstkommission Arts Council of Oulu www.kainu.net www.piitiainen.com www.elinahelenius.com

Pirkanmaan taidetoimikunta Birkalands konstkommission Arts Council of Pirkanmaa www.laurase.com laurase@kotiposti.net + 358 40 167 9629

KAINU-tekstiilit

Lusikkamedaljonki Mairea

Suomenlampaanvilla, kainuunharmaksen villa

Hopealusikat, hopeaputki, valmis hopeaketju

KAINU-tekstiilien materiaalina käytetään suomenlampaan ja harvinaisen kainuunharmas-lammasrodun villaa. Materiaalia ei värjätä eikä käsitellä kemiallisesti. Villa saadaan kainuulaisilta lammastiloilta ja se kehrätään langaksi Hiirolassa Pirtin Kehräämössä ja Virtain Villan kehräämössä. Tekstiilejä kutovat kutomo Piitiäisen alihankkijoina useat kainuulaiset kotikutojanaiset.

Medaljonki on valmistettu vanhoista hopealusikoista. Lusikan varressa olevat kukkakuviot ovat koristeina medaljongin päällä ja vielä salaisuutena sisälläkin. Jalometallien louhiminen on eettisesti ja ekologisesti ongelmallista. Siksi teos on uusiokoru: sen valmistamiseen käytetty hopea on jo toisella kierroksella. Koru on valmistettu hylätyistä lusikoista, sellaisista jotka olivat ennen kahvipöydän ylpeys ja kaunistus, mutta jotka nykyisin yhä useammin tummuvat käyttämättöminä laatikon pohjalla.

Tyynyt 40 x 40 cm, 50 x 50 cm

KAINU-textilier

Dynor 40 x 40 cm, 50 x 50 cm Ull från finska lantrasfår, ull från Kajanalands gråa lantrasfår Materialet i KAINU-textilierna består av ull från finlska lantrasfår och den ovanliga fårrasen Kajanalands gråa lantrasfår. Materialet färgas inte och bearbetas heller inte kemiskt. Yllet fås från kajanaländska fårgårdar och den spinns till garn i Spinneriet Pirtin Kehräämö Oy i Hiirola och i spinneriet Virtain Villa. Textilierna vävs av ett flertal kajanaländska kvinnor som väver i hemmen som underleverantörer till väveriet Piitiäinen.

KAINU textiles

Cushions 40 x 40 cm, 50 x 50 cm Finnsheep wool, Grey Finnsheep wool KAINU textiles are made from Finnsheep wool as well as the rare Grey Finnsheep wool. The materials are not dyed or chemically treated. The wool is sourced from sheep farms in North-East Finland and spun into yarn in Hiirola, at Pirtti Spinning Mills, and in Virrat at Villa Spinning Mills. The textiles are home-woven by various sub-contractors all around Kainuu for Piitiäinen Weavers.

Medaljonki 40 mm, ketju 50 cm

Skedmedaljongen Mairea Medaljong 40 mm, kedja 50 cm

Silverskedar, silverrör, färdig silverkedja Medaljongen har tillverkats av gamla silverskedar. Blommönstret på skedskaftet pryder ovansidan av medaljongen och även dess insida som en hemlighet. Brytning av ädelmetaller är problematiskt både ur etiskt och ekologiskt perspektiv. Därför är verket skapat av återanvända material: silvret som använts till det är redan inne på sin andra livscykel. Smycket är tillverkat av kasserade skedar, sådana som förr var kaffebordets stolthet och utsmyckning, men som numera allt oftare mörknar i botten på bestickslådan där de ligger helt oanvända.

Mairea spoon medallion Medallion 40 mm, chain 50 cm

Silver spoons, silver pipe, ready-made silver chain The medallion is made of old silver spoons. The flower motifs on the handle embellish the cover of the medallion and add a little secret inside. Mining precious metals is ethically and ecologically problematic. Therefore the design is secondary use jewellery: the silver used to make it is doing the round for a second time. The medallion is made of abandoned spoons, the kind of ones that used to be the pride and joy of the coffee table, but now often lay tarnished and unused at the bottom of the drawer.

JANNE SALOKANNEL Pirkanmaan taidetoimikunta Birkalands konstkommission Arts Council of Pirkanmaa janne.salokannel@lpkky.fi +358 50 517 7349

Villa Suomalainen villa on yksi ekologisimmista tekstiileistä. Lampaat kasvatetaan hyvin luonnonmukaisesti. Villantuotanto on käsityötä ja villaa käytetään lähinnä käsiteollisuustuotteissa. Villan hoidoksi riittää usein pelkkä tuuletus. Suomenlammas on yleisin Suomen lammasroduista. Tavallisin värimuunnos on valkoinen, mutta myös mustia ja ruskeita suomenlampaita tavataan. Kainuunharmas on suomalainen alkuperäisrotu. Kainuunharmas-rodun lampaat ovat syntyessään mustia ja muuttuvat vähitellen harmaiksi.

Ylle Finländskt ylle är ett av de mest ekologiska textilierna. Fåren föds upp på ett mycket ekologiskt sätt. Ylleproduktionen är handarbete och yllet används närmast i handarbetsprodukter. För skötsel av yllet räcker det ofta med bara vädring. Det finlska lantrasfåret är den vanligaste fårrasen i Finland. Den vanligaste färgteckningen är vit, men det finns också svarta och bruna varianter av det finska fåret. Kajanalands gråa lantrasfår är en finländsk ursprungsras. Får av rasen Kajanalands gråa lantrasfår föds svarta och övergår så småningom till grått.

Airbag-valaisin 30 x 60 cm

Wool Finnish wool is one of the most ecological textiles. Sheep are grown quite organically. Wool production is a craft and wool is mainly used for craft products. Often a simple airing is all the maintenance wool needs. Finnsheep is Finland’s most common sheep breed. The most common color variety is white, but also black and brown Finnsheep are found. Grey Finnsheep is a Finnish native breed. Grey Finnsheep are born black and gradually become grey.

Lauennut auton turvatyyny, ilmatäytteinen pakkausmateriaali, silitysraudan sähköjohto, valaisinosat Kolariautosta irrotettu turvatyyny saa uuden käyttötarkoituksen Airbag-valaisimessa. Valaisinosaa lukuun ottamatta valaisin on tehty kokonaan kierrätysmateriaaleista. Valaisinta valmistettaessa on sähköiset osat liitetty turvatyynyyn. Valaisinosan ympärille on laitettu ilmatäytteistä pakkausmateriaalia. Täyte suojaa valaisinosaa särkymiseltä, joten turvatyynyn tehtävä jatkuu edelleen.

Airbag-lampa 30 x 60 cm

Utlöst airbag, luftfyllt förpackningsmaterial, elsladd till strykjärn, lampdelar En airbag som utlösts vid en bilkollision får ett nytt användningsområde i Airbag-lampan. Utöver lampdelen är lampan helt tillverkad av återvinningsmaterial. Vid tillverkningen av lampan har eldelarna kopplats till airbagen. Runt lampdelen har man satt luftfyllt förpackningsmaterial. Förpackningsmaterialet skyddar lampdelen från att gå sönder, så airbagen fortsätter att uppfylla sitt syfte.

Airbag lamp 30 x 60 cm

Used car airbag, inflated packaging material, electrical cord from an iron, lighting parts An airbag removed from a crashed car is put to new use as the Airbag lamp. Apart from the lighting parts, the lamp has been made entirely of recycled materials. The electrical components are attached to the airbag during the manufacturing process. The light source is covered with inflated packaging material. The filling will keep the lighting part from breaking, so the airbag continues to fulfill its original purpose.

22

23


ARTO HALMETOJA / STUDIO ARTO HALMETOJA Pirkanmaan taidetoimikunta Birkalands konstkommission Arts Council of Pirkanmaa www.wood.fi info@wood.fi +358 50 325 7752

Minimi

Korkeus 45 tai 65 cm Koivu, saarni tai tammi Minimi on massiivipuusta valmistettu kolmijalkainen istuin. Se muodostuu kolmesta keskenään samanlaisesta osasta – yksi osa koostuu jalasta ja siihen liitetystä istuinosasta. Istuimessa on minimoitu materiaalin käyttö.

Minimi

Höjd 45 eller 65 centimeter Björk, ask eller ek Minimi är en trebent stol tillverkad av massivt trä. Den består av tre sinsemellan likadana delar: varje del består av ett ben och sitsen som monterats på det. Materialanvändningen i stolen har minimerats.

Minimi

Height 45 or 65 cm Birch, ash or oak Minimi is a three-legged seat made from solid wood. It consists of three identical parts - each part is made up of leg and the seating piece attached to it. The design minimises material use in the seat.

On environmentally friendly furniture Om miljöanpassning av möbler Huonekalujen ympäristömyötäisyydestä Huonekalujen ympäristömyötäisyys edellyttää muun muassa pitkäikäisyyttä, korjattavuutta, ekologisia materiaaleja ja kierrätettävyyttä. Mitä pidempään huonekalu kestää käytössä, sitä pienemmät ovat sen ympäristövaikutukset suhteessa siitä saatuun palveluun. Käyttöikään voi vaikuttaa esimerkiksi kestävillä materiaaleilla ja ajattomalla muotoilulla. Ympäristömyötäisen huonekalun tulisi olla helppohoitoinen ja tarpeen vaatiessa myös korjattavissa. Oikeaoppista kierrätystä taas helpottaa, jos käyttöohjeessa on valmiiksi tieto siitä, mitkä osat huonekalusta ovat purettavissa ja kierrätettävissä.

www.ymparisto.fi

24

Miljöanpassningen hos möbler förutsätter bland annat att de har lång livslängd, kan reparerar, består av ekologiska material och kan återvinnas. Ju längre hållbarhet en möbel har i användning, desto mindre är dess miljöpåverkan i förhållande till tjänsten som den erbjuder. Med exempelvis hållbara material och tidlös design kan man påverka livslängden. En miljöanpassad möbel ska vara enkel att underhålla och vid behov ska den även kunna repareras. Renlärig återvinning underlättas å andra sidan om det i bruksanvisningen finns färdig information om vilka delar av möbeln är demonterbara och återvinningsbara.

www.ymparisto.fi

For furniture, environmental compliance entails longevity, repairability, ecological materials and recyclability. The longer a furniture will last in use, the smaller its environmental impact will be in comparison to the service received. The service life may be prolonged for example with durable materials and timeless design. An environmentally compliant piece of furniture should be easy-care and also repairable, should the need arise. Listing the detachable and recycleable parts in the user manual makes it easier to recycle the product correctly.

www.ymparisto.fi

SIXTEN AHLSVED / ATELJÉ SIXTEN AHLSVED Pohjanmaan taidetoimikunta Österbottens konstkommission Arts Council of Ostrobothnia www.sixtens.fi sixtens@sixtens.fi +358 50 308 7642

Gammal skog

3 x 770 x 2000 mm Vanha puutavara Työssä käytetty materiaali koostuu vanhoista purkutaloista otetuista kierrätetyistä puunkappaleista, joilla ei ole enää mitään arvoa. Taideteoksen kautta materiaali saa uuden elämän. Uutta väriä ei käytetä, puunkappaleissa on alkuperäiset värinsä.

Gammal skog

3 x 770 x 2000 mm

Gammalt trävirke Materialet till verket består av träbitar av återvunnet material från gamla rivningshus, som inte längre har något värde. Genom konstverket får materialet ett nytt liv. Ingen ny färg används, träbitarna har sina ursprungliga färger.

Gammal skog

3 x 770 x 2000 mm Old wood The materials used for the design is recycled wood, sourced from old demolished houses and worth nothing as such. The artwork transforms the material and gives it a new life. No new colours are used, the pieces of wood keep their original colours.

HENNA MANTERE Pohjanmaan taidetoimikunta Österbottens konstkommission Arts Council of Ostrobothnia www.hma.fi henna.mantere@netikka.fi + 358 40 092 8509

Uusiovällyt

135 cm x 175 cm Kierrätetty turkis, villa, silkki, puuvilla, synteettinen vanu Käytetyt turkit saavat uuden, ylellisen ja eettisen elämän vällyissä. Iankaikkinen materiaali ja mestarillinen, pohjoismainen turkkurintyö kukoistavat 1960-80 -lukujen takeissa: ne ansaitsevat tulla uudelleenkäytetyiksi. Kun turkiksiin liitetään laadukkaita kankaita, saadaan äidiltä tyttärelle kestävä arvotekstiili.

Återanvända fårfiltar 135 cm x 175 cm

Återvunnen päls, ylle, silke, bomull, syntetisk vadd I fårfiltarna får de använda pälsarna ett nytt, lyxigt och etiskt liv. Det eviga materialet och det mästerliga, nordiska körsnärsarbetet blommade i 1960–1980-talets kappor: de förtjänar att bli återanvända. När man lägger till kvalitetstyger till pälsarna, får man hållbara värdetextilier som håller från en generation till en annan.

Re-used Fur Blankets 135 cm x 175 cm

Recycled fur, wool, silk, cotton, synthetic wad Used fur finds a new, luxurious and ethical life as fur blankets. The everlasting material and Scandanavian furriers’ mastery are at their best in the fur coats from 1960’s to 1980’s. When the combined with high-quality fabrics, the fur becomes a valuable heirloom textile that lasts from mother to daughter.

25


ARTO HALMETOJA / STUDIO ARTO HALMETOJA Pirkanmaan taidetoimikunta Birkalands konstkommission Arts Council of Pirkanmaa www.wood.fi info@wood.fi +358 50 325 7752

Minimi

Korkeus 45 tai 65 cm Koivu, saarni tai tammi Minimi on massiivipuusta valmistettu kolmijalkainen istuin. Se muodostuu kolmesta keskenään samanlaisesta osasta – yksi osa koostuu jalasta ja siihen liitetystä istuinosasta. Istuimessa on minimoitu materiaalin käyttö.

Minimi

Höjd 45 eller 65 centimeter Björk, ask eller ek Minimi är en trebent stol tillverkad av massivt trä. Den består av tre sinsemellan likadana delar: varje del består av ett ben och sitsen som monterats på det. Materialanvändningen i stolen har minimerats.

Minimi

Height 45 or 65 cm Birch, ash or oak Minimi is a three-legged seat made from solid wood. It consists of three identical parts - each part is made up of leg and the seating piece attached to it. The design minimises material use in the seat.

On environmentally friendly furniture Om miljöanpassning av möbler Huonekalujen ympäristömyötäisyydestä Huonekalujen ympäristömyötäisyys edellyttää muun muassa pitkäikäisyyttä, korjattavuutta, ekologisia materiaaleja ja kierrätettävyyttä. Mitä pidempään huonekalu kestää käytössä, sitä pienemmät ovat sen ympäristövaikutukset suhteessa siitä saatuun palveluun. Käyttöikään voi vaikuttaa esimerkiksi kestävillä materiaaleilla ja ajattomalla muotoilulla. Ympäristömyötäisen huonekalun tulisi olla helppohoitoinen ja tarpeen vaatiessa myös korjattavissa. Oikeaoppista kierrätystä taas helpottaa, jos käyttöohjeessa on valmiiksi tieto siitä, mitkä osat huonekalusta ovat purettavissa ja kierrätettävissä.

www.ymparisto.fi

24

Miljöanpassningen hos möbler förutsätter bland annat att de har lång livslängd, kan reparerar, består av ekologiska material och kan återvinnas. Ju längre hållbarhet en möbel har i användning, desto mindre är dess miljöpåverkan i förhållande till tjänsten som den erbjuder. Med exempelvis hållbara material och tidlös design kan man påverka livslängden. En miljöanpassad möbel ska vara enkel att underhålla och vid behov ska den även kunna repareras. Renlärig återvinning underlättas å andra sidan om det i bruksanvisningen finns färdig information om vilka delar av möbeln är demonterbara och återvinningsbara.

www.ymparisto.fi

For furniture, environmental compliance entails longevity, repairability, ecological materials and recyclability. The longer a furniture will last in use, the smaller its environmental impact will be in comparison to the service received. The service life may be prolonged for example with durable materials and timeless design. An environmentally compliant piece of furniture should be easy-care and also repairable, should the need arise. Listing the detachable and recycleable parts in the user manual makes it easier to recycle the product correctly.

www.ymparisto.fi

SIXTEN AHLSVED / ATELJÉ SIXTEN AHLSVED Pohjanmaan taidetoimikunta Österbottens konstkommission Arts Council of Ostrobothnia www.sixtens.fi sixtens@sixtens.fi +358 50 308 7642

Gammal skog

3 x 770 x 2000 mm Vanha puutavara Työssä käytetty materiaali koostuu vanhoista purkutaloista otetuista kierrätetyistä puunkappaleista, joilla ei ole enää mitään arvoa. Taideteoksen kautta materiaali saa uuden elämän. Uutta väriä ei käytetä, puunkappaleissa on alkuperäiset värinsä.

Gammal skog

3 x 770 x 2000 mm

Gammalt trävirke Materialet till verket består av träbitar av återvunnet material från gamla rivningshus, som inte längre har något värde. Genom konstverket får materialet ett nytt liv. Ingen ny färg används, träbitarna har sina ursprungliga färger.

Gammal skog

3 x 770 x 2000 mm Old wood The materials used for the design is recycled wood, sourced from old demolished houses and worth nothing as such. The artwork transforms the material and gives it a new life. No new colours are used, the pieces of wood keep their original colours.

HENNA MANTERE Pohjanmaan taidetoimikunta Österbottens konstkommission Arts Council of Ostrobothnia www.hma.fi henna.mantere@netikka.fi + 358 40 092 8509

Uusiovällyt

135 cm x 175 cm Kierrätetty turkis, villa, silkki, puuvilla, synteettinen vanu Käytetyt turkit saavat uuden, ylellisen ja eettisen elämän vällyissä. Iankaikkinen materiaali ja mestarillinen, pohjoismainen turkkurintyö kukoistavat 1960-80 -lukujen takeissa: ne ansaitsevat tulla uudelleenkäytetyiksi. Kun turkiksiin liitetään laadukkaita kankaita, saadaan äidiltä tyttärelle kestävä arvotekstiili.

Återanvända fårfiltar 135 cm x 175 cm

Återvunnen päls, ylle, silke, bomull, syntetisk vadd I fårfiltarna får de använda pälsarna ett nytt, lyxigt och etiskt liv. Det eviga materialet och det mästerliga, nordiska körsnärsarbetet blommade i 1960–1980-talets kappor: de förtjänar att bli återanvända. När man lägger till kvalitetstyger till pälsarna, får man hållbara värdetextilier som håller från en generation till en annan.

Re-used Fur Blankets 135 cm x 175 cm

Recycled fur, wool, silk, cotton, synthetic wad Used fur finds a new, luxurious and ethical life as fur blankets. The everlasting material and Scandanavian furriers’ mastery are at their best in the fur coats from 1960’s to 1980’s. When the combined with high-quality fabrics, the fur becomes a valuable heirloom textile that lasts from mother to daughter.

25


LOTTA MÖNKÄRE / VALKYRIAN DESIGNS Pohjois-Karjalan taidetoimikunta Norra Karelens konstkommission Arts Council of North Karelia www.valkyrian.fi lotta.monkare@valkyrian.fi + 358 44 304 0658

Before the sunlight –mallisto, syksy/talvi Keittovilla Vaatteet on tehty keittovillasta. Se on kestävä materiaali eikä juuri vaadi vesipesua. Usein hoidoksi riittää pelkkä tuuletus. Malliston designin ajattomuus ja klassisuus pidentävät vaatteen käyttöikää. Materiaali mahdollistaa myös vaatteen ympärivuotisen käytön. Talvella se on hyvä sisävaate ja viileinä kesäiltoina taas ulkovaate. Mallisto valmistetaan Suomessa, Lappeenrannassa Onnex Ompeluosuuskunnassa.

Before the sunlight-kollektionen, höst/vinter

Maata ja tuhkaa 19 x 24 x 19 cm

Keramiikka, puu, kangas Uurnassa käytetyt materiaalit ovat maassa hajoavia ja maatuvia luonnonmateriaaleja. Uurna on valmistettu savesta ja poltettu matalassa lämpötilassa. Kansi suljetaan käsittelemättömällä luonnonoksalla. Uurnan sisällä on käytetystä puuvilla-, pellava- tai silkkikankaasta valmistettu pussi tuhkaa varten. Myös maahanlaskua varten tarvittavat nyörit ovat maatuvaa materiaalia. Omaiset voivat halutessaan itse valita ja valmistaa oksan, pussin ja nyörit.

Maata ja tuhkaa 19 x 24 x 19 cm

Keramik, trä, tyg

Kläderna är tillverkade av kokt ull. Det är ett hållbart material och kräver knappt någon vattentvätt. Oftast räcker det med att vädra plagget. Det tidlösa och klassiska i kollektionen förlänger plaggets livslängd. Materialet möjliggör även användning av plagget året om. På vintern är det ett bra inomhusplagg och under svala sommarkvällar passar det som ett utomhusplagg. Kollektionen tillverkas i Finland, av sömnadskooperativet Onnex i Villmanstrand.

Materialen som använts i urnan är nedbrytbara naturmaterial som förmultnar. Urnan är tillverkad av lera och brännd i låg temperatur. Locket sluts med en obehandlad naturgren. Inuti urnan finns en askpåse som tillverkats av begagnat bomulls-, linne- eller silkestyg. Även remmarna för nedsänkning i jorden är tillverkade av nedbrytbart material. Om de anhöriga vill, kan de själva välja ut och tillverka grenen, påsen och remmarna.

Before the Sunlight Collection, Autumn/Winter

Maata ja tuhkaa

Clothes are made of boiled wool. It is a durable material and does not require regular water washing. Often simple airing is enough. The timeless and classic design of the collection extends the service life of the clothes. Due to the versatile material, the items can be worn all year round. They can be worn indoors during the winter, and as a light jacket during the cool summer nights. The entire collection is manufactured in Lappeenranta, Finland by Onnex Sewing Co-operative.

Tekstiilien huolto

Hyväkuntoiset tekstiilit kannattaa kierrättää ja huonokuntoisille keksiä uusi käyttötapa – esimerkiksi matonkuteena tai pesurättinä.

Pohjois-Savon taidetoimikunta Norra Savolax konstkommission Arts Council of North Savo www.leenamaki-patola.fi leena.maki-patola@pp.inet.fi + 358 40 833 2589

Kokt ull

Boiled wool

Tekstiilien elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista jopa 2/3 syntyy tuotteen pesusta ja huollosta. Tähän voi vaikuttaa esimerkiksi valitsemalla materiaaleja, jotka puhdistuvat tuulettamalla ja vaativat pesua vain harvoin. Ympäristövaikutuksia voi pienentää myös pesemällä vain täysiä koneellisia, alentamalla pesulämpötilaa mahdollisuuksien mukaan, käyttämällä ympäristöystävällistä pesuainetta ja välttämällä kuivausrummun käyttöä.

LEENA MÄKI-PATOLA

19 x 24 x 19 cm

Ceramics, wood, textile The materials used in the urn are bio-degradable and decomposable natural materials. The urn is made of clay and fired in low temperatures. The lid is sealed with an untreated branch from nature. Inside the urn is a cotton, linen or silk pouch for the ashes. Furthermore, the draw strings for lowering the urn are made of degradable material. Relatives can also choose or even make their own branch, pouch and strings.

KATI KAINULAINEN Pohjois-Savon taidetoimikunta Norra Savolax konstkommission Arts Council of North Savo kati.kainulainen@gmail.com +358 40 839 0242

Underhåll av textilier Av den miljöpåverkan som uppkommer under textiliernas livslängd orsakas upp till två tredjedelar av tvätt och underhåll av produkten. Genom att välja material som kan rengöras genom vädring och som sällan kräver tvättning kan man påverka livslängden. Miljöpåverkan kan även minskas genom att endast tvätta fulla maskiner, i möjligaste mån sänka tvättemperaturen, använda miljövänliga tvättmedel och genom att undvika användning av torktumlare. Det är lönt att återvinna välhållna textilier och komma på nya användningsområden för textilier i sämre kondition, exempelvis som mattinslag eller rengöringstrasor.

Textile Care During their life cycle, up to two thirds of textiles’ environmental impacts amount from the product washing and care. This can be affected by choosing materials that can be cleaned by airing and only rarely require washing. The environmental impact can be reduced by washing only full loads, reducing the temperature of the wash as low as possible, using ecological detergents and avoiding the use of the dryer. Textiles in good condition should be recycled and worn-out ones should be put to new use - for example, as rag rug weft or a washing cloth.

Jää-lautanen 30 x 30 cm

Kierrätyslasi Vanha ikkuna saa uuden muodon Jää-lautasessa. Valmistuksessa vanha lasi on poistettu puitteista, pesty ja kuivattu. Lasi on rikottu murskaksi ja aseteltu keraamiseen muottiin muotoonsulatusta varten. Lopuksi reunoista on hiottu terävimmät särmät pois.

Jää-tallriken 30 x 30 cm

Återvunnet glas Ett gammalt fönster får nytt liv i Jää-tallriken. I framställningen har det gamla glaset tagits bort från ramverket och sedan har det tvättats och torkats. Glaset har slagits i spillror och placerats i den keramiska formen inför formsmältningen. Till slut har de vassaste kanterna filats ned.

Jää plate 30 x 30 cm

Recycled glass An old window glass takes on a new form as the Jää plate. During the production process, the old glass is removed from the frame, washed and dried. The glass is broken into cullet and placed into a ceramic mould for melting and re-shaping. The product is finished by smoothing the sharpest edges.

26

27


LOTTA MÖNKÄRE / VALKYRIAN DESIGNS Pohjois-Karjalan taidetoimikunta Norra Karelens konstkommission Arts Council of North Karelia www.valkyrian.fi lotta.monkare@valkyrian.fi + 358 44 304 0658

Before the sunlight –mallisto, syksy/talvi Keittovilla Vaatteet on tehty keittovillasta. Se on kestävä materiaali eikä juuri vaadi vesipesua. Usein hoidoksi riittää pelkkä tuuletus. Malliston designin ajattomuus ja klassisuus pidentävät vaatteen käyttöikää. Materiaali mahdollistaa myös vaatteen ympärivuotisen käytön. Talvella se on hyvä sisävaate ja viileinä kesäiltoina taas ulkovaate. Mallisto valmistetaan Suomessa, Lappeenrannassa Onnex Ompeluosuuskunnassa.

Before the sunlight-kollektionen, höst/vinter

Maata ja tuhkaa 19 x 24 x 19 cm

Keramiikka, puu, kangas Uurnassa käytetyt materiaalit ovat maassa hajoavia ja maatuvia luonnonmateriaaleja. Uurna on valmistettu savesta ja poltettu matalassa lämpötilassa. Kansi suljetaan käsittelemättömällä luonnonoksalla. Uurnan sisällä on käytetystä puuvilla-, pellava- tai silkkikankaasta valmistettu pussi tuhkaa varten. Myös maahanlaskua varten tarvittavat nyörit ovat maatuvaa materiaalia. Omaiset voivat halutessaan itse valita ja valmistaa oksan, pussin ja nyörit.

Maata ja tuhkaa 19 x 24 x 19 cm

Keramik, trä, tyg

Kläderna är tillverkade av kokt ull. Det är ett hållbart material och kräver knappt någon vattentvätt. Oftast räcker det med att vädra plagget. Det tidlösa och klassiska i kollektionen förlänger plaggets livslängd. Materialet möjliggör även användning av plagget året om. På vintern är det ett bra inomhusplagg och under svala sommarkvällar passar det som ett utomhusplagg. Kollektionen tillverkas i Finland, av sömnadskooperativet Onnex i Villmanstrand.

Materialen som använts i urnan är nedbrytbara naturmaterial som förmultnar. Urnan är tillverkad av lera och brännd i låg temperatur. Locket sluts med en obehandlad naturgren. Inuti urnan finns en askpåse som tillverkats av begagnat bomulls-, linne- eller silkestyg. Även remmarna för nedsänkning i jorden är tillverkade av nedbrytbart material. Om de anhöriga vill, kan de själva välja ut och tillverka grenen, påsen och remmarna.

Before the Sunlight Collection, Autumn/Winter

Maata ja tuhkaa

Clothes are made of boiled wool. It is a durable material and does not require regular water washing. Often simple airing is enough. The timeless and classic design of the collection extends the service life of the clothes. Due to the versatile material, the items can be worn all year round. They can be worn indoors during the winter, and as a light jacket during the cool summer nights. The entire collection is manufactured in Lappeenranta, Finland by Onnex Sewing Co-operative.

Tekstiilien huolto

Hyväkuntoiset tekstiilit kannattaa kierrättää ja huonokuntoisille keksiä uusi käyttötapa – esimerkiksi matonkuteena tai pesurättinä.

Pohjois-Savon taidetoimikunta Norra Savolax konstkommission Arts Council of North Savo www.leenamaki-patola.fi leena.maki-patola@pp.inet.fi + 358 40 833 2589

Kokt ull

Boiled wool

Tekstiilien elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista jopa 2/3 syntyy tuotteen pesusta ja huollosta. Tähän voi vaikuttaa esimerkiksi valitsemalla materiaaleja, jotka puhdistuvat tuulettamalla ja vaativat pesua vain harvoin. Ympäristövaikutuksia voi pienentää myös pesemällä vain täysiä koneellisia, alentamalla pesulämpötilaa mahdollisuuksien mukaan, käyttämällä ympäristöystävällistä pesuainetta ja välttämällä kuivausrummun käyttöä.

LEENA MÄKI-PATOLA

19 x 24 x 19 cm

Ceramics, wood, textile The materials used in the urn are bio-degradable and decomposable natural materials. The urn is made of clay and fired in low temperatures. The lid is sealed with an untreated branch from nature. Inside the urn is a cotton, linen or silk pouch for the ashes. Furthermore, the draw strings for lowering the urn are made of degradable material. Relatives can also choose or even make their own branch, pouch and strings.

KATI KAINULAINEN Pohjois-Savon taidetoimikunta Norra Savolax konstkommission Arts Council of North Savo kati.kainulainen@gmail.com +358 40 839 0242

Underhåll av textilier Av den miljöpåverkan som uppkommer under textiliernas livslängd orsakas upp till två tredjedelar av tvätt och underhåll av produkten. Genom att välja material som kan rengöras genom vädring och som sällan kräver tvättning kan man påverka livslängden. Miljöpåverkan kan även minskas genom att endast tvätta fulla maskiner, i möjligaste mån sänka tvättemperaturen, använda miljövänliga tvättmedel och genom att undvika användning av torktumlare. Det är lönt att återvinna välhållna textilier och komma på nya användningsområden för textilier i sämre kondition, exempelvis som mattinslag eller rengöringstrasor.

Textile Care During their life cycle, up to two thirds of textiles’ environmental impacts amount from the product washing and care. This can be affected by choosing materials that can be cleaned by airing and only rarely require washing. The environmental impact can be reduced by washing only full loads, reducing the temperature of the wash as low as possible, using ecological detergents and avoiding the use of the dryer. Textiles in good condition should be recycled and worn-out ones should be put to new use - for example, as rag rug weft or a washing cloth.

Jää-lautanen 30 x 30 cm

Kierrätyslasi Vanha ikkuna saa uuden muodon Jää-lautasessa. Valmistuksessa vanha lasi on poistettu puitteista, pesty ja kuivattu. Lasi on rikottu murskaksi ja aseteltu keraamiseen muottiin muotoonsulatusta varten. Lopuksi reunoista on hiottu terävimmät särmät pois.

Jää-tallriken 30 x 30 cm

Återvunnet glas Ett gammalt fönster får nytt liv i Jää-tallriken. I framställningen har det gamla glaset tagits bort från ramverket och sedan har det tvättats och torkats. Glaset har slagits i spillror och placerats i den keramiska formen inför formsmältningen. Till slut har de vassaste kanterna filats ned.

Jää plate 30 x 30 cm

Recycled glass An old window glass takes on a new form as the Jää plate. During the production process, the old glass is removed from the frame, washed and dried. The glass is broken into cullet and placed into a ceramic mould for melting and re-shaping. The product is finished by smoothing the sharpest edges.

26

27


MIRKA TUOVINEN / DESIGN BY MIRKA

AILA KOSKI-VÄHÄLÄ / MICARE LINE OY

Pohjois-Savon taidetoimikunta Norra Savolax konstkommission Arts Council of North Savo www.mirkatuovinen.com mirka.tuovinen@gmail.com + 358 50 304 3616

Pohjois-Savon taidetoimikunta Norra Savolax konstkommission Arts Council of North Savo aila.koskivahala@gmail.com + 358 40 593 1711

Mirka-farkkutikkitakki 50 x 100 x 5 cm

Selluloosa-asetaattilevy, happinaamarin muoviputki, silikoniputki

Kierrätetyt farkut, vanha verho, kotimainen finfill-vanu

Design kuuluu kaikille! Mittatilaustyönä valmistettu kehitys- ja näkövammaisen häikäisysuojakehys on tehty kehystuotannon ylijäämämateriaalista. Kehyksessä on käytetty selluloosa-asetaattilevyä, jossa luonnonkuitujen osuus on yli 75 %. Lisäksi kehystä varten on hankittu sairaalasta käytetyn happinaamarin muoviputki. Kehyksessä on myös silikoniputken pala, joita jää lyhyytensä vuoksi muuten käyttämättä. Kehyksen suunnittelussa huomioidaan asiakkaan kasvoanatomia ja syndrooma, jota hän sairastaa. Värin valitsee lapsi itse. Jessica on tehty asiakkaalle, joka tarvitsee tukevat ja kestävät silmälasikehykset, johon laitetaan +10 voimakkuuksilla olevat tummat linssit. Lapsi saa epileptisiä kohtauksia ja häikäistyy herkästi sisätiloissakin.

Takki on valmistettu pääosin kierrätetystä materiaalista. Ympäristömyötäisyys on myös vaatteen tarpeellisuutta – sitä ei ole tuotettu turhaan, vaan sille on selkeä tarve sääolosuhteissamme. Olen Mirka-tikkitakki, ja vuosien saatossa kasvanut täyteen mittaani. Alkuun olin pusakkapituinen, usein olen ollut retrokuosinen, välillä olen tikkailtu ja nyt viimein myös farkkuinen. Olen syntynyt suunnittelijani lämmön kaipuusta ja kehittynyt lukuisten käyttäjien sovitusten, haaveiden ja toiveiden myötä omaksi itsekseni – talven parhaaksi toveriksi, jonka syliin on turvallista kietoutua kylmään ja pakkaseen.

Mirka-jeanstäckjacka

Cellulosaacetatskiva, plaströret till en syrgasmask, silikonrör

Återvunna jeans, gammal gardin, inhemsk finfill-vadd Jackan är i huvudsak tillverkad av återvunnet material. Också plaggets nödvändighet är miljöanpassning – den har inte producerats i onödan, utan den har ett klart och tydligt ändamål i våra väderförhållanden. Jag är Mirka-täckjackan och med åren har jag vuxit mig till min fulla storlek. I början hade jag jacklängd, ofta har jag haft retromönster, ibland har jag varit stickad och nu äntligen finns jag även i jeanstyg. Jag föddes ur min designers längtan efter värme och utvecklades genom flera användares provningar, drömmar och önskningar till mig själv – till den bästa vännen för vintern i vars famn det känns tryggt att svepa in sig i när det är kallt.

Design hör till alla! Bländskyddet för utvecklingsstörda och synskadade är tillverkat av överblivet material från produktion av glasögonbågar. Skyddet är ett måttbeställningsarbete. I bländskyddet har man använt en cellulosaastatskiva i vilken andelen naturfibrer är över 75 procent. Utöver detta har man från ett sjukhus införskaffat plaströret från en förbrukad syrgasmask till bländskyddet. I bländskyddet finns även en del av ett silikonrör, som på grund av den korta längden annars inte skulle kunna användas. Vid utformningen av bländskyddet uppmärksammar man kundens ansiktsanatomi och det syndrom som han eller hon lider av. Barnet får själv välja färgen. Jessica är tillverkad för en kund som behöver stabila och hållbara glasögonbågar för mörka linser med +10 styrka. Ett barn får epileptiska anfall och bländas lätt även i inomhusutrymmen.

Mirka quilted denim jacket

Jessica glare shield frame

Recycled jeans, an old curtain, Finnish FinnFill wad

Käyttämättömiä vaatteita on jokaisella kaapit täynnä. Kaappeihin on kertynyt pieniksi käyneitä vaatteita tai muuten päälle kelpaamattomia. Ne odottavat laihtumista tai ovat muistona menneistä rituaaleista – häistä tai lasten syntymistä. Ne ovat varsinaisia tarinatuotteita, koska ne liittyvät hetkiin, jolloin olemme tekemisissä ulkomaailman kanssa. Vaatteet rakentavat identiteettiämme. Vaatekaapilla on siis tärkeä tehtävä säilyttää ja suojella näitä identiteettimme rakennusosasia erilaisiin tilanteisiin. Voikin kysyä, onko runsaan vaatevaraston jakaminen sukulaisille ja tuttaville lähimmäisen rakkautta vai itserakkautta? Kun vaate annetaan ystävälle tai sukulaiselle, se on ikään kuin vielä omassa vaikutusvallassa tai näköpiirissä. Silloin elätellään toivoa, että vaate palaa itselle ja samoin myös mennyt elämä 20 kiloa laihempana. Vaatteet ovat globaaleja hylättynäkin. Vaatteet teetetään Kauko-Idässä, jonne kankaat ovat tulleet eri puolilta maapalloa. Takaisin länsimaihin tultuaan ne ostetaan hetken mielijohteesta ja pidetään muutaman kerran ja heitetään sitten pois. Jos ne eivät sitä ennen päädy sukulaisille eivätkä tuttaville tai hyväntekeväisyyden nimissä Afrikkaan, Viroon, tai niitä ei myydä ”talvimiksinä” Venäjälle. Ne voivat päätyä myös designyrityksien jalostamana Keski-Eurooppaan tai Japaniin. Varsinkin japanilaiset nuoret ostavat mielellään kuluneista haalareista ommeltuja vaatteita, joissa käytetty ja kulunut on luksusta. Raija Manninen museolehtori, Suomen käsityön museo

Även kasserade kläder är globala Alla har garderoberna fulla av kläder som de inte använder. I skåpen samlas kläder som har blivit för små eller som på annat sätt inte längre duger. De väntar på viktnedgång eller så är de minnen av förgångna ritualer, såsom bröllop eller barnafödsel. De är faktiska berättelseprodukter, eftersom de förknippas med stunder då vi interagerar med den yttre världen. Kläderna bygger upp vår identitet. Garderoben har alltså en viktig uppgift i att förvara och skydda dessa beståndsdelar i vår identitet för olika situationer. Man kan således fråga sig om det är att älska sina närmaste eller att vara egoistisk om man delar ut klädförrådet till släkt och vänner. När ett klädesplagg ges till en vän eller släkting kvarstår den på ett sätt inom det egna inflytandet eller synfältet. Då upprätthåller man drömmen om att plagget en dag återvänder till en själv samtidigt som det förgångna livet blir 20 kilo lättare. Även kasserade kläder är globala. Kläderna tillverkas i Fjärran Östern dit tygen har kommit från olika håll på jorden. Väl tillbaka i västvärlden köps de på impuls och bärs några gånger för att sedan kasseras. Såvida de inte före kasseringen hamnar hos släktingar eller vänner, eller om de inte i välgörenhetens namn hamnar i Afrika eller Estland, eller om de inte säljs som ”vintermix” till Ryssland. Slutdestinationen för dem kan även vara Centraleuropa eller Japan, i form produkter som vidareförädlats av av designföretag. Särskilt japanska ungdomar köper gärna kläder som sytts av slitna overaller i vilka det använda och slitna är lyx. Raija Manninen museilektor, Finlands Hantverksmuseum

Jessica – bländskydd

50 x 100 x 5 cm

50 x 100 x 5 cm

Vaatteet ovat hylättynäkin globaaleja

Jessica-häikäisysuojakehys

The jacket is made primarily from recycled materials. Its usefulness makes it environmentally friendly: it is not a vanity item, but very practical in the Finnish climate. I am Mirka, a quilted denim jacket, and over the years I have grown to my full length. At first I was a short jacket, and at times I have donned a retro pattern, at times I was quilted and now finally sporting a denim fabric. I was borne out of my designer’s need to be warm and cosy, and improved through various fittings, dreams, and wishes to who I am today - the winter’s best companion, whose arms will keep you safe from the freezing cold.

Cellulose acetate plate, plastic tube from oxygen mask, silicone tube Design is for all! This custom-made glare shield for children with mental or visual disability is manufactured from surplus materials of the eyeglass frame industry. The frame is made from cellulose acetate place, which consists of 75% natural fibres. The frame also includes a used plastic tube from an oxygen mask sourced from a hospital, as well as a surplus piece of silicone tube. The design takes into consideration the user’s facial anatomy and the syndrome they are diagnosed with. The user - usually a child - can choose the colour of the frame themselves. Jessica is made for a user, who needs a sturdy and durable pair of eyeglass frames, installed with +10 strength dark lenses. A typical user is a child, who is prone to epileptic seizures and ultra-sensitive to even artificial light.

SEPPO RISSANEN / OLKIQ

Clothes are global even abandoned We all have cupboards full of unused clothes. Clothes too small for us, or unwearable for other reasons, are piling up in our closets. They are waiting for us to lose weight, or reminding us of old rituals - weddings or births. These object tell stories: we associate them with moments of interacting with the outside world. Clothes build our identity. Our wardrobe has the important duty of preserving and protecting these building blocks of our identity for future events. One might ask whether handing out clothes from our overflowing wardrobe to relatives and acquaintances is charity or egotism? When you give an item of clothing to a friend or relative, it sort of remains in your own sphere of influence or range of vision. We foster the thought of the piece returning to us one day, along with our old life 20 kilos skinnier. Clothes are global, even after have abandoned them. Clothing is made in the Far East, where the fabrics have been sourced from all over the globe. As they return to the West they are purchased on a whim, worn a few times and then thrown away - if they are not donated to relatives or acquaintances before that, or sent to Africa or Estonia in the name of charity, or sold to Russia as “winter mix”. They may end up also in Central Europe or Japan, cultivated by design companies. Young Japanese especially like to buy clothes sewn from worn-out overalls, which make second-hand and worn-out a luxury.

Pohjois-Savon taidetoimikunta Norra Savolax konstkommission Arts Council of North Savo www.olkiq.fi seppo.rissanen@olkiq.fi + 358 40 018 5460

Pellavavadit

Halkaisija 550 mm Pellava, biologiset side- ja pinnoitusaineet Ajattomasti muotoillut pellavavadit ovat oivaltava yhdistelmä ekologista designia, nykyteknologiaa ja suomalaista käsityötä. Tuotteen ekologisuus perustuu kotimaisten luonnonkuitujen ja biologisten pinnoitus- ja sideaineiden käyttöön, sekä ympäristöystävälliseen päästöttömään valmistustekniikkaan. Pelkistetty muoto ja pellavan ominaisluonnetta korostava uniikki pintastruktuuri yhdistävät tuotteen luontoon, sadonkorjuuseen ja traditioon.

Linneskålar

Diameter 550 mm Linne, biologiska bindemedel och beläggningsmaterial De tidlöst designade linneskålarna är en smart kombination av ekologisk design, modern teknik och finländskt handarbete. Produktens ekologiskhet grundar sig på användning av inhemska naturfibrer och biologiska beläggnings- och bindeämnen samt på den miljövänliga tillverkningstekniken som inte genererar några utsläpp. Den förenklade formen och linnets unika ytstruktur, som förhöjer dess egenskaper, anknyter produkten till naturen, skörden och traditionen.

Linen bowls

Diameter 550 mm Linen, biologiset side- ja pinnoitusaineet The timelessly designed linen bowl is an insightful combination of ecological design, modern technology and Finnish craft tradition. The environmental friendliness of the product is based on the use of Finnish natural fibres and biological coating and sealing materials, as well as the environmentally friendly and emission-free production method. The minimal form and the unique surface stucture highlighting the natural qualities of linen interconnects the product with nature, harvest and tradition.

Raija Manninen Educational Curator, Craft Museum of Finland

28

29


MIRKA TUOVINEN / DESIGN BY MIRKA

AILA KOSKI-VÄHÄLÄ / MICARE LINE OY

Pohjois-Savon taidetoimikunta Norra Savolax konstkommission Arts Council of North Savo www.mirkatuovinen.com mirka.tuovinen@gmail.com + 358 50 304 3616

Pohjois-Savon taidetoimikunta Norra Savolax konstkommission Arts Council of North Savo aila.koskivahala@gmail.com + 358 40 593 1711

Mirka-farkkutikkitakki 50 x 100 x 5 cm

Selluloosa-asetaattilevy, happinaamarin muoviputki, silikoniputki

Kierrätetyt farkut, vanha verho, kotimainen finfill-vanu

Design kuuluu kaikille! Mittatilaustyönä valmistettu kehitys- ja näkövammaisen häikäisysuojakehys on tehty kehystuotannon ylijäämämateriaalista. Kehyksessä on käytetty selluloosa-asetaattilevyä, jossa luonnonkuitujen osuus on yli 75 %. Lisäksi kehystä varten on hankittu sairaalasta käytetyn happinaamarin muoviputki. Kehyksessä on myös silikoniputken pala, joita jää lyhyytensä vuoksi muuten käyttämättä. Kehyksen suunnittelussa huomioidaan asiakkaan kasvoanatomia ja syndrooma, jota hän sairastaa. Värin valitsee lapsi itse. Jessica on tehty asiakkaalle, joka tarvitsee tukevat ja kestävät silmälasikehykset, johon laitetaan +10 voimakkuuksilla olevat tummat linssit. Lapsi saa epileptisiä kohtauksia ja häikäistyy herkästi sisätiloissakin.

Takki on valmistettu pääosin kierrätetystä materiaalista. Ympäristömyötäisyys on myös vaatteen tarpeellisuutta – sitä ei ole tuotettu turhaan, vaan sille on selkeä tarve sääolosuhteissamme. Olen Mirka-tikkitakki, ja vuosien saatossa kasvanut täyteen mittaani. Alkuun olin pusakkapituinen, usein olen ollut retrokuosinen, välillä olen tikkailtu ja nyt viimein myös farkkuinen. Olen syntynyt suunnittelijani lämmön kaipuusta ja kehittynyt lukuisten käyttäjien sovitusten, haaveiden ja toiveiden myötä omaksi itsekseni – talven parhaaksi toveriksi, jonka syliin on turvallista kietoutua kylmään ja pakkaseen.

Mirka-jeanstäckjacka

Cellulosaacetatskiva, plaströret till en syrgasmask, silikonrör

Återvunna jeans, gammal gardin, inhemsk finfill-vadd Jackan är i huvudsak tillverkad av återvunnet material. Också plaggets nödvändighet är miljöanpassning – den har inte producerats i onödan, utan den har ett klart och tydligt ändamål i våra väderförhållanden. Jag är Mirka-täckjackan och med åren har jag vuxit mig till min fulla storlek. I början hade jag jacklängd, ofta har jag haft retromönster, ibland har jag varit stickad och nu äntligen finns jag även i jeanstyg. Jag föddes ur min designers längtan efter värme och utvecklades genom flera användares provningar, drömmar och önskningar till mig själv – till den bästa vännen för vintern i vars famn det känns tryggt att svepa in sig i när det är kallt.

Design hör till alla! Bländskyddet för utvecklingsstörda och synskadade är tillverkat av överblivet material från produktion av glasögonbågar. Skyddet är ett måttbeställningsarbete. I bländskyddet har man använt en cellulosaastatskiva i vilken andelen naturfibrer är över 75 procent. Utöver detta har man från ett sjukhus införskaffat plaströret från en förbrukad syrgasmask till bländskyddet. I bländskyddet finns även en del av ett silikonrör, som på grund av den korta längden annars inte skulle kunna användas. Vid utformningen av bländskyddet uppmärksammar man kundens ansiktsanatomi och det syndrom som han eller hon lider av. Barnet får själv välja färgen. Jessica är tillverkad för en kund som behöver stabila och hållbara glasögonbågar för mörka linser med +10 styrka. Ett barn får epileptiska anfall och bländas lätt även i inomhusutrymmen.

Mirka quilted denim jacket

Jessica glare shield frame

Recycled jeans, an old curtain, Finnish FinnFill wad

Käyttämättömiä vaatteita on jokaisella kaapit täynnä. Kaappeihin on kertynyt pieniksi käyneitä vaatteita tai muuten päälle kelpaamattomia. Ne odottavat laihtumista tai ovat muistona menneistä rituaaleista – häistä tai lasten syntymistä. Ne ovat varsinaisia tarinatuotteita, koska ne liittyvät hetkiin, jolloin olemme tekemisissä ulkomaailman kanssa. Vaatteet rakentavat identiteettiämme. Vaatekaapilla on siis tärkeä tehtävä säilyttää ja suojella näitä identiteettimme rakennusosasia erilaisiin tilanteisiin. Voikin kysyä, onko runsaan vaatevaraston jakaminen sukulaisille ja tuttaville lähimmäisen rakkautta vai itserakkautta? Kun vaate annetaan ystävälle tai sukulaiselle, se on ikään kuin vielä omassa vaikutusvallassa tai näköpiirissä. Silloin elätellään toivoa, että vaate palaa itselle ja samoin myös mennyt elämä 20 kiloa laihempana. Vaatteet ovat globaaleja hylättynäkin. Vaatteet teetetään Kauko-Idässä, jonne kankaat ovat tulleet eri puolilta maapalloa. Takaisin länsimaihin tultuaan ne ostetaan hetken mielijohteesta ja pidetään muutaman kerran ja heitetään sitten pois. Jos ne eivät sitä ennen päädy sukulaisille eivätkä tuttaville tai hyväntekeväisyyden nimissä Afrikkaan, Viroon, tai niitä ei myydä ”talvimiksinä” Venäjälle. Ne voivat päätyä myös designyrityksien jalostamana Keski-Eurooppaan tai Japaniin. Varsinkin japanilaiset nuoret ostavat mielellään kuluneista haalareista ommeltuja vaatteita, joissa käytetty ja kulunut on luksusta. Raija Manninen museolehtori, Suomen käsityön museo

Även kasserade kläder är globala Alla har garderoberna fulla av kläder som de inte använder. I skåpen samlas kläder som har blivit för små eller som på annat sätt inte längre duger. De väntar på viktnedgång eller så är de minnen av förgångna ritualer, såsom bröllop eller barnafödsel. De är faktiska berättelseprodukter, eftersom de förknippas med stunder då vi interagerar med den yttre världen. Kläderna bygger upp vår identitet. Garderoben har alltså en viktig uppgift i att förvara och skydda dessa beståndsdelar i vår identitet för olika situationer. Man kan således fråga sig om det är att älska sina närmaste eller att vara egoistisk om man delar ut klädförrådet till släkt och vänner. När ett klädesplagg ges till en vän eller släkting kvarstår den på ett sätt inom det egna inflytandet eller synfältet. Då upprätthåller man drömmen om att plagget en dag återvänder till en själv samtidigt som det förgångna livet blir 20 kilo lättare. Även kasserade kläder är globala. Kläderna tillverkas i Fjärran Östern dit tygen har kommit från olika håll på jorden. Väl tillbaka i västvärlden köps de på impuls och bärs några gånger för att sedan kasseras. Såvida de inte före kasseringen hamnar hos släktingar eller vänner, eller om de inte i välgörenhetens namn hamnar i Afrika eller Estland, eller om de inte säljs som ”vintermix” till Ryssland. Slutdestinationen för dem kan även vara Centraleuropa eller Japan, i form produkter som vidareförädlats av av designföretag. Särskilt japanska ungdomar köper gärna kläder som sytts av slitna overaller i vilka det använda och slitna är lyx. Raija Manninen museilektor, Finlands Hantverksmuseum

Jessica – bländskydd

50 x 100 x 5 cm

50 x 100 x 5 cm

Vaatteet ovat hylättynäkin globaaleja

Jessica-häikäisysuojakehys

The jacket is made primarily from recycled materials. Its usefulness makes it environmentally friendly: it is not a vanity item, but very practical in the Finnish climate. I am Mirka, a quilted denim jacket, and over the years I have grown to my full length. At first I was a short jacket, and at times I have donned a retro pattern, at times I was quilted and now finally sporting a denim fabric. I was borne out of my designer’s need to be warm and cosy, and improved through various fittings, dreams, and wishes to who I am today - the winter’s best companion, whose arms will keep you safe from the freezing cold.

Cellulose acetate plate, plastic tube from oxygen mask, silicone tube Design is for all! This custom-made glare shield for children with mental or visual disability is manufactured from surplus materials of the eyeglass frame industry. The frame is made from cellulose acetate place, which consists of 75% natural fibres. The frame also includes a used plastic tube from an oxygen mask sourced from a hospital, as well as a surplus piece of silicone tube. The design takes into consideration the user’s facial anatomy and the syndrome they are diagnosed with. The user - usually a child - can choose the colour of the frame themselves. Jessica is made for a user, who needs a sturdy and durable pair of eyeglass frames, installed with +10 strength dark lenses. A typical user is a child, who is prone to epileptic seizures and ultra-sensitive to even artificial light.

SEPPO RISSANEN / OLKIQ

Clothes are global even abandoned We all have cupboards full of unused clothes. Clothes too small for us, or unwearable for other reasons, are piling up in our closets. They are waiting for us to lose weight, or reminding us of old rituals - weddings or births. These object tell stories: we associate them with moments of interacting with the outside world. Clothes build our identity. Our wardrobe has the important duty of preserving and protecting these building blocks of our identity for future events. One might ask whether handing out clothes from our overflowing wardrobe to relatives and acquaintances is charity or egotism? When you give an item of clothing to a friend or relative, it sort of remains in your own sphere of influence or range of vision. We foster the thought of the piece returning to us one day, along with our old life 20 kilos skinnier. Clothes are global, even after have abandoned them. Clothing is made in the Far East, where the fabrics have been sourced from all over the globe. As they return to the West they are purchased on a whim, worn a few times and then thrown away - if they are not donated to relatives or acquaintances before that, or sent to Africa or Estonia in the name of charity, or sold to Russia as “winter mix”. They may end up also in Central Europe or Japan, cultivated by design companies. Young Japanese especially like to buy clothes sewn from worn-out overalls, which make second-hand and worn-out a luxury.

Pohjois-Savon taidetoimikunta Norra Savolax konstkommission Arts Council of North Savo www.olkiq.fi seppo.rissanen@olkiq.fi + 358 40 018 5460

Pellavavadit

Halkaisija 550 mm Pellava, biologiset side- ja pinnoitusaineet Ajattomasti muotoillut pellavavadit ovat oivaltava yhdistelmä ekologista designia, nykyteknologiaa ja suomalaista käsityötä. Tuotteen ekologisuus perustuu kotimaisten luonnonkuitujen ja biologisten pinnoitus- ja sideaineiden käyttöön, sekä ympäristöystävälliseen päästöttömään valmistustekniikkaan. Pelkistetty muoto ja pellavan ominaisluonnetta korostava uniikki pintastruktuuri yhdistävät tuotteen luontoon, sadonkorjuuseen ja traditioon.

Linneskålar

Diameter 550 mm Linne, biologiska bindemedel och beläggningsmaterial De tidlöst designade linneskålarna är en smart kombination av ekologisk design, modern teknik och finländskt handarbete. Produktens ekologiskhet grundar sig på användning av inhemska naturfibrer och biologiska beläggnings- och bindeämnen samt på den miljövänliga tillverkningstekniken som inte genererar några utsläpp. Den förenklade formen och linnets unika ytstruktur, som förhöjer dess egenskaper, anknyter produkten till naturen, skörden och traditionen.

Linen bowls

Diameter 550 mm Linen, biologiset side- ja pinnoitusaineet The timelessly designed linen bowl is an insightful combination of ecological design, modern technology and Finnish craft tradition. The environmental friendliness of the product is based on the use of Finnish natural fibres and biological coating and sealing materials, as well as the environmentally friendly and emission-free production method. The minimal form and the unique surface stucture highlighting the natural qualities of linen interconnects the product with nature, harvest and tradition.

Raija Manninen Educational Curator, Craft Museum of Finland

28

29


MARIA RÄSÄNEN Pohjois-Savon taidetoimikunta Södra Savolax konstkommission Arts Council of North Savo maria.r.rasanen@edu.savonia.fi +358 50 467 2892

JAN TORSTENSSON / LASISTUDIO JAN TORSTENSSON

Sisko

Satakunnan taidetoimikunta Satakunda konstkommission Arts Council of Satakunta www.lasistudio.fi jan.torstensson@lasistudio.fi + 358 40 047 9096

Kierrätetty villasekoitelanka

Nova- ja Bambu-juomalasit

36

Sisko-mekko on valmistettu vanhasta neuleesta. Neule on purettu langoiksi, jotka on suoristettu vesikäsittelyllä. Mekon valmistuksessa on käytetty 1800-luvulta peräisin olevaa haarukkavirkkaustekniikkaa. Villan käyttö materiaalina on ympäristöystävällistä. Se puhdistuu tuulettamalla eikä vaadi useita pesukertoja.

Sisko 36

Återvunnet garn av ullblandning Sisko-kjolen är tillverkad av en gammal stickad tröja. Den stickade tröjan har härvats till garn, som i sin tur har rätats ut med vattenbehandling. I tillverkningen av kjolen har man använt sig av tekniken gaffelvirkning, som har anor från 1800-talet. Användningen av ull som material är miljövänligt. Den rengörs genom vädring och behöver inte tvättas ofta.

Sisko 36

Recycled wool blend Sisko dress is made from an old knitted jumper. The knitting was unravelled, and the yarn was straightened with water treatment. The dress was crocheted using the fork crochet technique, which dates back to the 19th century. Wool is an environmentally friendly material. It can be cleaned by airing, and does not require regular washing with water.

12 x 8 cm

Kierrätyslasi Lasit on valmistettu pienistä, käytetyistä viinipulloista. Ne eivät ole uudelleen täytettäviä, vaan menisivät murskattavaksi. Pullot lämmitetään osittain muokkauslämpötilaan ja muotoillaan uudelleen. Tarvittavat uunit ja koko valmistusmenetelmä on suunniteltu energiaa säästäviksi. Lasien pakkausmateriaalina käytetään kierrätysmateriaalista valmistettua pahvia, joka sekin on uudelleen kierrätettävissä.

Dricksglasen Nova och Bambu 12 x 8 cm

Återvunnet glas Glasen är tillverkade av små, begagnade vinflaskor. De går inte att fylla på nytt och skulle annars bara krossas. Flaskorna hettas upp delvis till arbetstemperaturen och formges på nytt. Ugnarna som behövs och hela produktionsmetoden har planerats för att vara energibesparande. Glasens förpackningsmaterial är gjort av papp som tillverkats av återvinningsmaterial. Också pappen är återvinningsbar.

Nova & Bambu glasses 12 x 8 cm

Recycled glass The glasses are made from small, used wine bottles which are not refillable and usually end up crushed. The ovens and the entire production process is designed to save energy. The glass packaging is made of recycled cardboard, which can also be recycled.

GLOBE HOPE OY Uudenmaan taidetoimikunta Nylands konstkommission Arts Council of Helsinki Metropolitan Region www.globehope.com +358 9 223 8150 info@globehope.com

Festis-mekko / Ruusu-kirjekuorilaukku

Re-use of knitting wools Använda stickgarn på nytt Neulelangan uudelleenkäyttö Jos käsin neulottu villapusero ei enää mahdu päälle, mutta puseron lanka on luonnonmateriaalia ja värikin miellyttää, kannattaa pusero purkaa ja käyttää lanka uudelleen. Ratko puseron saumat ja pura langan päättelyt. Pura neule ja vyyhteä lanka kyynärpään ja peukalohangan väliin. Sido vyyhdet kahdesta kohtaa ja pese vyyhdet varovasti käyttäen villan pesuainetta ja huuhtele puhtaaksi. Puristele vyyhdet varovasti kuivaksi ja kuivata lankavyyhdet ilmavassa paikassa. Keri kuivuneet langat kerille ja neulo tai virkkaa lanka uudeksi neuleeksi.

Om en handstickad tröja inte längre passar, men garnet i tröjan är av naturmaterial och om även färgen är tilltalande, lönar det sig att härva upp tröjan och använda garnet på nytt. Sprätta upp tröjans sömmar och knyt upp garnets änden. Härva upp tröjan och linda garnet mellan armbågen och tumvecket. Bind garnhärvorna på två ställen och tvätta dem försiktigt med ylletvättmedel och skölj dem sedan rena. Vrid härvorna försiktigt torra och torka garnhärvorna på en välventilerad plats. Nysta det torra garnet i nystan och sticka eller virka det till en ny tröja.

If a hand-knitted sweater no longer fits, but the yarn is spun from natural material and the colour pleases your eye, why not unravel the sweater and re-use the yarn? Unstitch the sweater from the seams and undo the woven-in ends. Unravel the knitting and spin the yarn around your elbow and hand. Tie the skeins at two points, and gently wash the skeins by hand using wool wash and rinse clean. Gently squeeze the excess water out of the skeins and dry in a well-aired place. Spin the dried yarn on a ball and knit or crochet the yarn into a new knitting.

26 x 16 cm

Mekko: Laskuvarjokangas Kirjekuorilaukku: Nahkatakit Tämän mekon materiaali on liidellyt aiemmin taivaalla laskuvarjon muodossa. Seurakseen se on saanut erilaisista nahkatakeista tehdyn Ruusu-kirjekuorilaukun. Globe Hope luo uutta kunnioittaen vanhaa; yritys on sitoutunut kestävän kehityksen periaatteisiin. Globe Hope -vaatteet on jalostettu jo olemassa olevista tuotteista kuten vanhoista sairaalatekstiileistä, armeijan varusteista, työasuista, teollisuuden ylijäämistä ja kuluttajien kierrättämistä materiaaleista. Uudestaan leikattuina, ommeltuina, värjättyinä tai painettuina Globe Hope -vaatteet saavat uuden elämän.

Festis-kjol / Ruusu-kuvertväska 26 x 16 cm

Kjol: Fallskärmstyg Kuvertväska: Skinnjackor Materialet i den här kjolen har tidigare seglat på himlen i form av en fallskärm. Den har fått sällskap av Ruusu-kuvertväska, som är tillverkad av olika skinnjackor. Globe Hope skapar nytt med respekt för det gamla; företaget har åtagit sig att följa principerna för hållbar utveckling. Globe Hope-kläderna har förädlats av befintliga produkter, såsom gamla sjukhustextilier, arméutrustning, arbetskläder, industriavfall och material som återvunnits av konsumenterna. Omklippta, omsydda, omfärgade eller omtrycka får Globe Hope-kläderna nytt liv.

Festis dress / Ruusu clutch bag 26 x 16 cm

Dress: Parachute fabric Clutch bag: Leather jackets The material used for this dress has previously been soaring in the sky as a parachute. It’s accompanied by the Ruusu clutch bag, made of different leather jackets. Globe Hope creates new with respect for the old; the company is committed to the principles of sustainable development. Globe Hope’s clothes are made of materials already existing such as old hospital textiles, army wear, work outfits, oddments from the industry, and things that consumers have recycled. With a new design, resewed, dyed, or printed, they get a new life.

30

31


MARIA RÄSÄNEN Pohjois-Savon taidetoimikunta Södra Savolax konstkommission Arts Council of North Savo maria.r.rasanen@edu.savonia.fi +358 50 467 2892

JAN TORSTENSSON / LASISTUDIO JAN TORSTENSSON

Sisko

Satakunnan taidetoimikunta Satakunda konstkommission Arts Council of Satakunta www.lasistudio.fi jan.torstensson@lasistudio.fi + 358 40 047 9096

Kierrätetty villasekoitelanka

Nova- ja Bambu-juomalasit

36

Sisko-mekko on valmistettu vanhasta neuleesta. Neule on purettu langoiksi, jotka on suoristettu vesikäsittelyllä. Mekon valmistuksessa on käytetty 1800-luvulta peräisin olevaa haarukkavirkkaustekniikkaa. Villan käyttö materiaalina on ympäristöystävällistä. Se puhdistuu tuulettamalla eikä vaadi useita pesukertoja.

Sisko 36

Återvunnet garn av ullblandning Sisko-kjolen är tillverkad av en gammal stickad tröja. Den stickade tröjan har härvats till garn, som i sin tur har rätats ut med vattenbehandling. I tillverkningen av kjolen har man använt sig av tekniken gaffelvirkning, som har anor från 1800-talet. Användningen av ull som material är miljövänligt. Den rengörs genom vädring och behöver inte tvättas ofta.

Sisko 36

Recycled wool blend Sisko dress is made from an old knitted jumper. The knitting was unravelled, and the yarn was straightened with water treatment. The dress was crocheted using the fork crochet technique, which dates back to the 19th century. Wool is an environmentally friendly material. It can be cleaned by airing, and does not require regular washing with water.

12 x 8 cm

Kierrätyslasi Lasit on valmistettu pienistä, käytetyistä viinipulloista. Ne eivät ole uudelleen täytettäviä, vaan menisivät murskattavaksi. Pullot lämmitetään osittain muokkauslämpötilaan ja muotoillaan uudelleen. Tarvittavat uunit ja koko valmistusmenetelmä on suunniteltu energiaa säästäviksi. Lasien pakkausmateriaalina käytetään kierrätysmateriaalista valmistettua pahvia, joka sekin on uudelleen kierrätettävissä.

Dricksglasen Nova och Bambu 12 x 8 cm

Återvunnet glas Glasen är tillverkade av små, begagnade vinflaskor. De går inte att fylla på nytt och skulle annars bara krossas. Flaskorna hettas upp delvis till arbetstemperaturen och formges på nytt. Ugnarna som behövs och hela produktionsmetoden har planerats för att vara energibesparande. Glasens förpackningsmaterial är gjort av papp som tillverkats av återvinningsmaterial. Också pappen är återvinningsbar.

Nova & Bambu glasses 12 x 8 cm

Recycled glass The glasses are made from small, used wine bottles which are not refillable and usually end up crushed. The ovens and the entire production process is designed to save energy. The glass packaging is made of recycled cardboard, which can also be recycled.

GLOBE HOPE OY Uudenmaan taidetoimikunta Nylands konstkommission Arts Council of Helsinki Metropolitan Region www.globehope.com +358 9 223 8150 info@globehope.com

Festis-mekko / Ruusu-kirjekuorilaukku

Re-use of knitting wools Använda stickgarn på nytt Neulelangan uudelleenkäyttö Jos käsin neulottu villapusero ei enää mahdu päälle, mutta puseron lanka on luonnonmateriaalia ja värikin miellyttää, kannattaa pusero purkaa ja käyttää lanka uudelleen. Ratko puseron saumat ja pura langan päättelyt. Pura neule ja vyyhteä lanka kyynärpään ja peukalohangan väliin. Sido vyyhdet kahdesta kohtaa ja pese vyyhdet varovasti käyttäen villan pesuainetta ja huuhtele puhtaaksi. Puristele vyyhdet varovasti kuivaksi ja kuivata lankavyyhdet ilmavassa paikassa. Keri kuivuneet langat kerille ja neulo tai virkkaa lanka uudeksi neuleeksi.

Om en handstickad tröja inte längre passar, men garnet i tröjan är av naturmaterial och om även färgen är tilltalande, lönar det sig att härva upp tröjan och använda garnet på nytt. Sprätta upp tröjans sömmar och knyt upp garnets änden. Härva upp tröjan och linda garnet mellan armbågen och tumvecket. Bind garnhärvorna på två ställen och tvätta dem försiktigt med ylletvättmedel och skölj dem sedan rena. Vrid härvorna försiktigt torra och torka garnhärvorna på en välventilerad plats. Nysta det torra garnet i nystan och sticka eller virka det till en ny tröja.

If a hand-knitted sweater no longer fits, but the yarn is spun from natural material and the colour pleases your eye, why not unravel the sweater and re-use the yarn? Unstitch the sweater from the seams and undo the woven-in ends. Unravel the knitting and spin the yarn around your elbow and hand. Tie the skeins at two points, and gently wash the skeins by hand using wool wash and rinse clean. Gently squeeze the excess water out of the skeins and dry in a well-aired place. Spin the dried yarn on a ball and knit or crochet the yarn into a new knitting.

26 x 16 cm

Mekko: Laskuvarjokangas Kirjekuorilaukku: Nahkatakit Tämän mekon materiaali on liidellyt aiemmin taivaalla laskuvarjon muodossa. Seurakseen se on saanut erilaisista nahkatakeista tehdyn Ruusu-kirjekuorilaukun. Globe Hope luo uutta kunnioittaen vanhaa; yritys on sitoutunut kestävän kehityksen periaatteisiin. Globe Hope -vaatteet on jalostettu jo olemassa olevista tuotteista kuten vanhoista sairaalatekstiileistä, armeijan varusteista, työasuista, teollisuuden ylijäämistä ja kuluttajien kierrättämistä materiaaleista. Uudestaan leikattuina, ommeltuina, värjättyinä tai painettuina Globe Hope -vaatteet saavat uuden elämän.

Festis-kjol / Ruusu-kuvertväska 26 x 16 cm

Kjol: Fallskärmstyg Kuvertväska: Skinnjackor Materialet i den här kjolen har tidigare seglat på himlen i form av en fallskärm. Den har fått sällskap av Ruusu-kuvertväska, som är tillverkad av olika skinnjackor. Globe Hope skapar nytt med respekt för det gamla; företaget har åtagit sig att följa principerna för hållbar utveckling. Globe Hope-kläderna har förädlats av befintliga produkter, såsom gamla sjukhustextilier, arméutrustning, arbetskläder, industriavfall och material som återvunnits av konsumenterna. Omklippta, omsydda, omfärgade eller omtrycka får Globe Hope-kläderna nytt liv.

Festis dress / Ruusu clutch bag 26 x 16 cm

Dress: Parachute fabric Clutch bag: Leather jackets The material used for this dress has previously been soaring in the sky as a parachute. It’s accompanied by the Ruusu clutch bag, made of different leather jackets. Globe Hope creates new with respect for the old; the company is committed to the principles of sustainable development. Globe Hope’s clothes are made of materials already existing such as old hospital textiles, army wear, work outfits, oddments from the industry, and things that consumers have recycled. With a new design, resewed, dyed, or printed, they get a new life.

30

31


EERO YLI-VAKKURI JA JESSE SIPOLA / ORE.E JALOSTAMOT Uudenmaan taidetoimikunta Nylands konstkommission Arts Council of Helsinki Metropolitan Region http://oree.storijapan.net/NCD-C eero@storijapan.net + 358 50 572 9743

No-Chair-Design -kampanja No-Chair-Design -kampanja haastaa suunnittelijat jättämään tuolit muotoilematta vuonna 2012. Kampanja sai alkunsa havainnosta, että maailmaan ei tarvitse suunnitella enää yhtään uutta tuolia. Uusien tuottaminen vie vain aikaa vanhojen tuolien kunnostamiselta. Tavaraa valmistetaan yli tarpeiden – tästä on luovuttava ja tehtävä jotain muuta. NOCHAIR-DESIGN kampanja pyrkii tekemään kestävästä kehityksestä totta, vakuuttamalla maailman muotoilijat siitä, että uusien tuolien suunnittelun voi hyvin lopettaa vuodeksi.

Kampanjen No-Chair-Design Under år 2012 utmanar kampanjen No-Chair-Design designerna till att låta bli att formge stolar. Kampanjen är sprungen ur en observation att det inte finns något behov av att designa en enda till stol i världen. Nyproduktion av stolar tar bara tid från renoveringen av gamla stolar. Produktionen överskrider efterfrågan – detta måste vi sluta upp med och skapa någonting annat. Kampanjen NO-CHAIR-DESIGN strävar efter att förverkliga begreppet hållbar utveckling genom att försäkra världens designers om att man gott och väl kan sluta designa stolar i ett år.

No-Chair-Design Challenge

TIMO NISKANEN Uudenmaan taidetoimikunta Nylands konstkommission Arts Council of Helsinki Metropolitan Region www.timoniskanen.fi timo@timoniskanen.fi + 358 40 910 9190

Change-panttivalaisin 20 x 60 x 40 cm Teräs Tätä valaisinta ei unohdeta sammuttaa! Julkiseen tilaan, kuten kirjaston lukusaliin, suunnitellun valaisimen katkaisijana on kolikkopantti. Lamppu sytytetään asettamalla kolikko paikoilleen. Kun kolikko otetaan pois, lamppu sammuu.

Pantlampan Change 20 x 60 x 40 cm Stål Detta är en lampa som ingen kommer att glömma att släcka! Brytaren för denna lampa, som är designad för allmänna utrymmen som bibliotekets lässal, styrs av en myntpant. Lampan tänds genom att man placerar ett mynt på den avsedda platsen. Lampan slocknar när myntet tas bort.

Change coin-operated lamp 20 x 60 x 40 cm Steel Here’s a lamp you won’t forget to switch off! Designed for a public space, such as library reading rooms, it is operated by a coin deposit. The lamp is switched on by placing a coin in the slot. When the coin is removed, the lamp is switched off.

The No-Chair-Design campaign challenges designers not to design chairs in 2012.

JAANA TUOMISTO Uudenmaan taidetoimikunta Nylands konstkommission Arts Council of Helsinki Metropolitan Region www.jaanatuomisto.fi jaana.tuomisto@kolumbus.fi + 358 50 566 7624

The campaign was inspired by the notion that the world does not need any more new chair designs. Producing new chairs only takes time away from renovating old chairs. Goods are produced beyond our needs - we need to change this and do something else. The No-Chair-Design campaign aims to make sustainable development a reality by convincing the designers of the world that not designing chairs for a year is perfectly feasible.

Other

20 x 10 x 3 cm

Sokea Reetta ja minä 10 x 4 cm

Löytöesineet Teosten materiaalina käytetään hyödyttömiä löytöesineitä tai niiden osia – materiaalia, joka muuten olisi roskaa. Tekniset liitokset on työstetty siten, että materiaalit on mahdollista myöhemmin purkaa ja lajitella jätteeksi. Korutaiteen kentällä toimiessani työstän teokset löytöesineistä. Uskon esineiden voimaan tarinankertojana. Kerään, kierrän, kuljen, etsien löydän – useimmiten tarpeettoman, itsessään hyödyttömän – sen, minkä sattuma eteeni asettaa. Niistä rakennan uusia kertomuksia, merkityksiä ja kannanottoja.

HANNA TERHO / CISNEROS TERHO ARQUITECTOS Uudenmaan taidetoimikunta Nylands konstkommission Arts Council of Helsinki Metropolitan Region www.cisnerosterho.com cisnerosterho@gmail.com

MUtable Alumiini

Sokea Reetta ja minä

Monikäyttöisen huonekalusysteemin osista voi yhdistellä erilaisia huonekaluja, kuten pöytiä, tuoleja ja hyllyköitä. Tuote on valmistettu alumiinista. Alumiini ei ruostu, sitä voi käyttää ulkona ja se on pitkäikäinen materiaali.

Upphittade föremål

MUtable

Other

20 x 10 x 3 cm 10 x 4 cm

Materialet i verken består av värdelösa upphittade föremål eller delar av dem – material som annars skulle vara skräp. De tekniska förbindelserna har bearbetats så att materialen senare kan demonteras och sorteras som avfall. När jag skapar smyckeskonst framställer jag verken av upphittade föremål. Jag tror på föremålens styrka som historieberättare. Jag samlar, återvinner, går och letar och hittar – det som slumpen lagt på min väg. Oftast är det onödiga föremål som i sig själva är värdelösa. Av dem bygger jag nya historier, betydelser och ställningstaganden.

Other

20 x 10 x 3 cm

Sokea Reetta ja minä 10 x 4 cm

Aluminium Delarna i detta mångsidiga möbelsystem kan kombineras till olika möbler, såsom bord, stolar och hyllor. Produkten är tillverkad av aluminium. Aluminium rostar inte, det kan användas utomhus och det är ett långlivat material.

MUtable Aluminium The parts of this versatile furniture system can be combined to create different interior design elements, such as tables, chairs and shelving. The product is made of aluminium. Aluminium does not rust, it can be used outdoors and it is a long-lasting material.

Found objects The designs are created from abandoned found objects or parts of those - material, that would otherwise be considered as waste. Technical seams are joined in a way that allows them to be taken apart for waste sorting. In the field of art jewellery I work with found object materials. I believe the objects tell powerful stories. I collect, go round, roam and find what I’m searching for - usually abandoned and useless as such - what ever chance puts in my path. Of that I build new stories, meanings and statements.

32

33


EERO YLI-VAKKURI JA JESSE SIPOLA / ORE.E JALOSTAMOT Uudenmaan taidetoimikunta Nylands konstkommission Arts Council of Helsinki Metropolitan Region http://oree.storijapan.net/NCD-C eero@storijapan.net + 358 50 572 9743

No-Chair-Design -kampanja No-Chair-Design -kampanja haastaa suunnittelijat jättämään tuolit muotoilematta vuonna 2012. Kampanja sai alkunsa havainnosta, että maailmaan ei tarvitse suunnitella enää yhtään uutta tuolia. Uusien tuottaminen vie vain aikaa vanhojen tuolien kunnostamiselta. Tavaraa valmistetaan yli tarpeiden – tästä on luovuttava ja tehtävä jotain muuta. NOCHAIR-DESIGN kampanja pyrkii tekemään kestävästä kehityksestä totta, vakuuttamalla maailman muotoilijat siitä, että uusien tuolien suunnittelun voi hyvin lopettaa vuodeksi.

Kampanjen No-Chair-Design Under år 2012 utmanar kampanjen No-Chair-Design designerna till att låta bli att formge stolar. Kampanjen är sprungen ur en observation att det inte finns något behov av att designa en enda till stol i världen. Nyproduktion av stolar tar bara tid från renoveringen av gamla stolar. Produktionen överskrider efterfrågan – detta måste vi sluta upp med och skapa någonting annat. Kampanjen NO-CHAIR-DESIGN strävar efter att förverkliga begreppet hållbar utveckling genom att försäkra världens designers om att man gott och väl kan sluta designa stolar i ett år.

No-Chair-Design Challenge

TIMO NISKANEN Uudenmaan taidetoimikunta Nylands konstkommission Arts Council of Helsinki Metropolitan Region www.timoniskanen.fi timo@timoniskanen.fi + 358 40 910 9190

Change-panttivalaisin 20 x 60 x 40 cm Teräs Tätä valaisinta ei unohdeta sammuttaa! Julkiseen tilaan, kuten kirjaston lukusaliin, suunnitellun valaisimen katkaisijana on kolikkopantti. Lamppu sytytetään asettamalla kolikko paikoilleen. Kun kolikko otetaan pois, lamppu sammuu.

Pantlampan Change 20 x 60 x 40 cm Stål Detta är en lampa som ingen kommer att glömma att släcka! Brytaren för denna lampa, som är designad för allmänna utrymmen som bibliotekets lässal, styrs av en myntpant. Lampan tänds genom att man placerar ett mynt på den avsedda platsen. Lampan slocknar när myntet tas bort.

Change coin-operated lamp 20 x 60 x 40 cm Steel Here’s a lamp you won’t forget to switch off! Designed for a public space, such as library reading rooms, it is operated by a coin deposit. The lamp is switched on by placing a coin in the slot. When the coin is removed, the lamp is switched off.

The No-Chair-Design campaign challenges designers not to design chairs in 2012.

JAANA TUOMISTO Uudenmaan taidetoimikunta Nylands konstkommission Arts Council of Helsinki Metropolitan Region www.jaanatuomisto.fi jaana.tuomisto@kolumbus.fi + 358 50 566 7624

The campaign was inspired by the notion that the world does not need any more new chair designs. Producing new chairs only takes time away from renovating old chairs. Goods are produced beyond our needs - we need to change this and do something else. The No-Chair-Design campaign aims to make sustainable development a reality by convincing the designers of the world that not designing chairs for a year is perfectly feasible.

Other

20 x 10 x 3 cm

Sokea Reetta ja minä 10 x 4 cm

Löytöesineet Teosten materiaalina käytetään hyödyttömiä löytöesineitä tai niiden osia – materiaalia, joka muuten olisi roskaa. Tekniset liitokset on työstetty siten, että materiaalit on mahdollista myöhemmin purkaa ja lajitella jätteeksi. Korutaiteen kentällä toimiessani työstän teokset löytöesineistä. Uskon esineiden voimaan tarinankertojana. Kerään, kierrän, kuljen, etsien löydän – useimmiten tarpeettoman, itsessään hyödyttömän – sen, minkä sattuma eteeni asettaa. Niistä rakennan uusia kertomuksia, merkityksiä ja kannanottoja.

HANNA TERHO / CISNEROS TERHO ARQUITECTOS Uudenmaan taidetoimikunta Nylands konstkommission Arts Council of Helsinki Metropolitan Region www.cisnerosterho.com cisnerosterho@gmail.com

MUtable Alumiini

Sokea Reetta ja minä

Monikäyttöisen huonekalusysteemin osista voi yhdistellä erilaisia huonekaluja, kuten pöytiä, tuoleja ja hyllyköitä. Tuote on valmistettu alumiinista. Alumiini ei ruostu, sitä voi käyttää ulkona ja se on pitkäikäinen materiaali.

Upphittade föremål

MUtable

Other

20 x 10 x 3 cm 10 x 4 cm

Materialet i verken består av värdelösa upphittade föremål eller delar av dem – material som annars skulle vara skräp. De tekniska förbindelserna har bearbetats så att materialen senare kan demonteras och sorteras som avfall. När jag skapar smyckeskonst framställer jag verken av upphittade föremål. Jag tror på föremålens styrka som historieberättare. Jag samlar, återvinner, går och letar och hittar – det som slumpen lagt på min väg. Oftast är det onödiga föremål som i sig själva är värdelösa. Av dem bygger jag nya historier, betydelser och ställningstaganden.

Other

20 x 10 x 3 cm

Sokea Reetta ja minä 10 x 4 cm

Aluminium Delarna i detta mångsidiga möbelsystem kan kombineras till olika möbler, såsom bord, stolar och hyllor. Produkten är tillverkad av aluminium. Aluminium rostar inte, det kan användas utomhus och det är ett långlivat material.

MUtable Aluminium The parts of this versatile furniture system can be combined to create different interior design elements, such as tables, chairs and shelving. The product is made of aluminium. Aluminium does not rust, it can be used outdoors and it is a long-lasting material.

Found objects The designs are created from abandoned found objects or parts of those - material, that would otherwise be considered as waste. Technical seams are joined in a way that allows them to be taken apart for waste sorting. In the field of art jewellery I work with found object materials. I believe the objects tell powerful stories. I collect, go round, roam and find what I’m searching for - usually abandoned and useless as such - what ever chance puts in my path. Of that I build new stories, meanings and statements.

32

33


KRISTIINA NEVAKIVI / AAMUMAA OY

MARITA HUURINAINEN / DESIGNSTUDIO MARITA HUURINAINEN

Uudenmaan taidetoimikunta Nylands konstkommission Arts Council of Helsinki Metropolitan Region www.aamumaa.com kristiina.nevakivi@aamumaa.com +358 40 767 3569

Uudenmaan taidetoimikunta Nylands konstkommission Arts Council of Helsinki Metropolitan Region www.maritadesign.com marita@maritadesign.com +358 50 323 4056

Aamumaan Tassusaippuat

WFF – Wild Finnish Fur

Oliiviöljy, sheavoi, kookosrasva

Luonnonturkis (näätä) ja villa

Aamumaan Tassusaippuat on valmistettu luomuraaka-aineista. Jokaisesta saippuasta lahjoitetaan 50 senttiä WWF:lle saimaannorpan suojeluun. Tavoitteena oli kehittää ekologinen lahja tai matkamuisto, jolla voisi välittää kosketuksen herkkään ja uhanalaiseen luontoon positiivisella ja ilahduttavalla tavalla.

Wild Finnish Fur –tuotteissa käytetään laillisesti metsästettyjen tai liikenteessä kuolleiden eläinten turkiksia tai nahkaa. Suomessa metsästetään vuosittain villejä pienpetoeläimiä esimerkiksi kannanhoidollisista syistä. Yleensä näiden eläinten turkis jää käyttämättä.

Aamumaas Tasstvålar

WFF – Wild Finnish Fur

Olivolja, sheasmör, kokosfett

Naturlig päls (mård) och ull

Känner du igen djuravtrycken som tryckts på tvålarna? Aamumaas Tasstvålar tillverkas av ekologiska råvaror. För varje såld tvål skänks 50 cent till WWF för skydd av saimenvikaren. Målet var att skapa en ekologisk present eller souvenir som kan användas till att förmedla en anknytning till känslig och hotad natur på ett positivt och glädjande sätt.

Wild Finnish Fur-produkterna består av päls eller skinn från lagligt jagade djur eller djur som dött i trafiken. I Finland jagas vilda, små rovdjur årligen av exempelvis beståndsregleringsskäl. Oftast förblir dessa djurs päls oanvända.

100 g, 7,5 cm

100 g, 7,5 cm

Aamumaa paw print soaps

150 x 120 cm

150 x 120 cm

WFF – Wild Finnish Fur 150 x 120 cm

100 g, 7,5 cm

Natural fur (marten) and wool

Olive oil, shea butter, coconut butter

Wild Finnish Fur products are made from the fur or skin of animals that are legally hunted or have died in traffic. Every year, small predators are hunted in Finland with hunting permits, for example to manage the population. Usually the fur of these animals is utilized in any way.

Do you recognise the animals’ prints cast in the soaps? The Aamumaa paw print soaps are made from organic ingredients. Aamumaa donates 50 cent from every soap bar purchased to WWF for the protection of the Saimaa ringed seal. The designer’s aim was to develop an ecological gift or souvenir, that could convey a connection to the delicate and endangered nature in a positive and cheerful way.

MARI MARTIKAINEN JA MINNA IMPIÖ / MIFUKO OY RIIKKA KOKKO / KUKKOPILLI Uudenmaan taidetoimikunta Nylands konstkommission Arts Council of Helsinki Metropolitan Region www.kukkopilli.fi riikka.kokko@kukkopilli.fi +358 40 730 5004

Muna Pilli Suomalainen villa Kukkopillin asusteet on valmistettu suomalaisesta villasta. Asusteiden muoto ja villan ominaisuudet tekevät niistä vaivattomia ja monipuolisia käyttää. Neuleiden saumaus ja neulonta tehdään käsin ja käsikäyttöisin konein. Kaikki lankamateriaali käytetään hyödyksi. Lankojen lopuista neulotaan koruja ja koristeita.

Muna Pilli Finländsk ull Lergökens klädsel är tillverkad av finländsk ull. Klädernas utformning och ullens egenskaper gör dem enkla och mångsidiga att använda. Sömmarna i plaggen och stickningarna görs för hand och med manuella maskiner. Allt garnmaterial nyttoanvänds. Återstående garnsnuttar används till att sticka smycken och prydnader.

Muna Pilli Finnish wool Kukkopilli accessories are made from pure Finnish wool. The design of the accessories and the quality of wool made them easy and versatile to use. The seaming and knitting are done by hand or by hand-operated machines. All yarn is used: the surplus ends are knitted into jewellery and decorations.

34

Uudenmaan taidetoimikunta Nylands konstkommission Arts Council of Helsinki Metropolitan Region www.mifuko.fi info@mifuko.fi + 358 50 532 2562

Bega-laukkusarja Kierrätysmateriaalit (auton sisäkumi, miestenpaita, metalliromu), puuvillacanvas, nahka Mifuko Oy:n laukut ovat valmistettu pienissä reilun kaupan periaattein toimivissa työpajoissa Keniassa. Laukkujen materiaalit on tuotettu paikallisesti. Kierrätysmateriaalit, kuten miestenpaidat ja auton sisäkumit hankitaan Nairobin toreilta, kierrätysmetalliset osat valmistaa seppä Kiberan slummissa ja puuvillacanvas sekä nahka hankitaan paikallisilta tehtailta. Laukut ovat valmistettu käsityönä työpajoissa, joista useat työllistävät vähempiosaisia, kuten liikuntarajoitteisia ja HIV-positiivisia käsityöläisiä.

Väskkollektionen Bega Återvinningsmaterial (innergummi till bil, mansskjorta, metallavfall), bomullskanvas, läder Mifuko Oy:s väskor har tillverkats i arbetsverkstäder i Kenya som verkar enligt principerna för rättvis handel. Materialet i väskorna har producerats lokalt. Återvinningsmaterialen, såsom mansskjortorna och bilarnas innergummin, införskaffas från torgen i Nairobi, delarna av återvunnen metall framställs av en metallsmed i Kiberas slumområde och bomullskanvasen samt lädret införskaffas från de lokala fabrikerna. Väskorna har tillverkats för hand i verkstäder av vilka flera sysselsätter handarbetare som har olika utmaningar, så som rörelsehindrade och HIV-positiva personer.

Bega bag collection Recycled materials (car inner tube, men’s shirt, scrap metal), cotton canvas, leather Mifuko bags are made in small fair trade workshops in Kenya. The bag materials are locally produced. Recycled materials, such as men’s shirts and car inner tubes are sourced from Nairobi marketplaces; the recycled metal parts are made by a metal smith in the slum of Kibera, and the cotton fabric is bought from the local factories. The bags are handmade in the workshops, most of which employ underpriviledged people: people with reduced mobility or HIV positive craftsmen and -women.

35


KRISTIINA NEVAKIVI / AAMUMAA OY

MARITA HUURINAINEN / DESIGNSTUDIO MARITA HUURINAINEN

Uudenmaan taidetoimikunta Nylands konstkommission Arts Council of Helsinki Metropolitan Region www.aamumaa.com kristiina.nevakivi@aamumaa.com +358 40 767 3569

Uudenmaan taidetoimikunta Nylands konstkommission Arts Council of Helsinki Metropolitan Region www.maritadesign.com marita@maritadesign.com +358 50 323 4056

Aamumaan Tassusaippuat

WFF – Wild Finnish Fur

Oliiviöljy, sheavoi, kookosrasva

Luonnonturkis (näätä) ja villa

Aamumaan Tassusaippuat on valmistettu luomuraaka-aineista. Jokaisesta saippuasta lahjoitetaan 50 senttiä WWF:lle saimaannorpan suojeluun. Tavoitteena oli kehittää ekologinen lahja tai matkamuisto, jolla voisi välittää kosketuksen herkkään ja uhanalaiseen luontoon positiivisella ja ilahduttavalla tavalla.

Wild Finnish Fur –tuotteissa käytetään laillisesti metsästettyjen tai liikenteessä kuolleiden eläinten turkiksia tai nahkaa. Suomessa metsästetään vuosittain villejä pienpetoeläimiä esimerkiksi kannanhoidollisista syistä. Yleensä näiden eläinten turkis jää käyttämättä.

Aamumaas Tasstvålar

WFF – Wild Finnish Fur

Olivolja, sheasmör, kokosfett

Naturlig päls (mård) och ull

Känner du igen djuravtrycken som tryckts på tvålarna? Aamumaas Tasstvålar tillverkas av ekologiska råvaror. För varje såld tvål skänks 50 cent till WWF för skydd av saimenvikaren. Målet var att skapa en ekologisk present eller souvenir som kan användas till att förmedla en anknytning till känslig och hotad natur på ett positivt och glädjande sätt.

Wild Finnish Fur-produkterna består av päls eller skinn från lagligt jagade djur eller djur som dött i trafiken. I Finland jagas vilda, små rovdjur årligen av exempelvis beståndsregleringsskäl. Oftast förblir dessa djurs päls oanvända.

100 g, 7,5 cm

100 g, 7,5 cm

Aamumaa paw print soaps

150 x 120 cm

150 x 120 cm

WFF – Wild Finnish Fur 150 x 120 cm

100 g, 7,5 cm

Natural fur (marten) and wool

Olive oil, shea butter, coconut butter

Wild Finnish Fur products are made from the fur or skin of animals that are legally hunted or have died in traffic. Every year, small predators are hunted in Finland with hunting permits, for example to manage the population. Usually the fur of these animals is utilized in any way.

Do you recognise the animals’ prints cast in the soaps? The Aamumaa paw print soaps are made from organic ingredients. Aamumaa donates 50 cent from every soap bar purchased to WWF for the protection of the Saimaa ringed seal. The designer’s aim was to develop an ecological gift or souvenir, that could convey a connection to the delicate and endangered nature in a positive and cheerful way.

MARI MARTIKAINEN JA MINNA IMPIÖ / MIFUKO OY RIIKKA KOKKO / KUKKOPILLI Uudenmaan taidetoimikunta Nylands konstkommission Arts Council of Helsinki Metropolitan Region www.kukkopilli.fi riikka.kokko@kukkopilli.fi +358 40 730 5004

Muna Pilli Suomalainen villa Kukkopillin asusteet on valmistettu suomalaisesta villasta. Asusteiden muoto ja villan ominaisuudet tekevät niistä vaivattomia ja monipuolisia käyttää. Neuleiden saumaus ja neulonta tehdään käsin ja käsikäyttöisin konein. Kaikki lankamateriaali käytetään hyödyksi. Lankojen lopuista neulotaan koruja ja koristeita.

Muna Pilli Finländsk ull Lergökens klädsel är tillverkad av finländsk ull. Klädernas utformning och ullens egenskaper gör dem enkla och mångsidiga att använda. Sömmarna i plaggen och stickningarna görs för hand och med manuella maskiner. Allt garnmaterial nyttoanvänds. Återstående garnsnuttar används till att sticka smycken och prydnader.

Muna Pilli Finnish wool Kukkopilli accessories are made from pure Finnish wool. The design of the accessories and the quality of wool made them easy and versatile to use. The seaming and knitting are done by hand or by hand-operated machines. All yarn is used: the surplus ends are knitted into jewellery and decorations.

34

Uudenmaan taidetoimikunta Nylands konstkommission Arts Council of Helsinki Metropolitan Region www.mifuko.fi info@mifuko.fi + 358 50 532 2562

Bega-laukkusarja Kierrätysmateriaalit (auton sisäkumi, miestenpaita, metalliromu), puuvillacanvas, nahka Mifuko Oy:n laukut ovat valmistettu pienissä reilun kaupan periaattein toimivissa työpajoissa Keniassa. Laukkujen materiaalit on tuotettu paikallisesti. Kierrätysmateriaalit, kuten miestenpaidat ja auton sisäkumit hankitaan Nairobin toreilta, kierrätysmetalliset osat valmistaa seppä Kiberan slummissa ja puuvillacanvas sekä nahka hankitaan paikallisilta tehtailta. Laukut ovat valmistettu käsityönä työpajoissa, joista useat työllistävät vähempiosaisia, kuten liikuntarajoitteisia ja HIV-positiivisia käsityöläisiä.

Väskkollektionen Bega Återvinningsmaterial (innergummi till bil, mansskjorta, metallavfall), bomullskanvas, läder Mifuko Oy:s väskor har tillverkats i arbetsverkstäder i Kenya som verkar enligt principerna för rättvis handel. Materialet i väskorna har producerats lokalt. Återvinningsmaterialen, såsom mansskjortorna och bilarnas innergummin, införskaffas från torgen i Nairobi, delarna av återvunnen metall framställs av en metallsmed i Kiberas slumområde och bomullskanvasen samt lädret införskaffas från de lokala fabrikerna. Väskorna har tillverkats för hand i verkstäder av vilka flera sysselsätter handarbetare som har olika utmaningar, så som rörelsehindrade och HIV-positiva personer.

Bega bag collection Recycled materials (car inner tube, men’s shirt, scrap metal), cotton canvas, leather Mifuko bags are made in small fair trade workshops in Kenya. The bag materials are locally produced. Recycled materials, such as men’s shirts and car inner tubes are sourced from Nairobi marketplaces; the recycled metal parts are made by a metal smith in the slum of Kibera, and the cotton fabric is bought from the local factories. The bags are handmade in the workshops, most of which employ underpriviledged people: people with reduced mobility or HIV positive craftsmen and -women.

35


SANELMA HIHNALA

INNI PÄRNÄNEN

Uudenmaan taidetoimikunta Nylands konstkommission Arts Council of Helsinki Metropolitan Region sanelma.hihnala@aalto.fi +358 44 300 8837

Uudenmaan taidetoimikunta Nylands konstkommission Arts Council of Helsinki Metropolitan Region www.inni.fi info@inni.fi +358 50 373 7101

Lankku-divaani 25 x 60 x 160 cm Kuusi, lattarauta Kuusilankusta valmistettu Lankku-divaani uudistaa käsityksen perinteisestä divaanista. Istuinmukavuus syntyy lähinnä käyttäjän istuinluiden tukemisesta. Tämä mahdollistaa hyvin kapean divaanin valmistuksen. Esine näyttää katoavan istujan alle ja lopputuloksena on leijuva loikoilija. Materiaalin työstöön käytetty energia on hyvin pientä ja lopputulos maatuvaa tai kierrätettävää. Osat ovat jopa uudelleen höylättävissä ja käytettävissä johonkin muuhun tarkoitukseen.

Precious

12 x 7 x 1,5 cm, pituus 130 cm Kierrätysmetalli (säilykepurkit), maali, kumi, hopea Precious-korujen materiaalina on käytetty vanhoja säilykepurkkeja. Jätemetallin työstäminen esteettiseksi esineeksi – koruksi – on hyvin primitiivinen tapa työskennellä. Se on myös ympäristölle haitatonta. Tapa käyttää koristautumiseen jotain, mikä osuu kohdalle, on olennaista koristautumiselle myös historiallisesta näkökulmasta. Näkökulma ei ole uusi, mutta ajankohtainen se on vastaisuudessakin.

Divanen Lankku

Precious

Gran, limpjärn

Återvinningsmetall (konservburkar), målarfärg, gummi, silver Materialet i Precious-smyckena består av begagnade gamla konservburkar.

25 x 60 x 160 cm

Divanen Lankku är tillverkad av granplank och förnyar uppfattningen om den traditionella divanen. Sittkomforten utgörs närmast av stödet för användarens sittben. Detta gör det möjligt att skapa en mycket smal divan. Föremålet försvinner tillsynes under den som sätter sig och slutresultatet blir en svävande släntrare. Energiförbrukningen vid bearbetningen av materialet har varit minimal och slutresultatet är nedbrytbart och återvinningsbart. Delarna går till och med att hyvla på nytt och använda för något annat ändamål.

12 x 7 x 1,5 cm, längd 130 cm

Bearbetningen av avfallsmetall till ett estetiskt föremål, ett smycke, är ett mycket primitivt arbetssätt. Det är också helt oskadligt för miljön. Sättet att i utsmyckningen använda något som råkar finnas tillhanda är även ur ett historiskt perspektiv väsentligt för utsmyckningen. Perspektivet är inte nytt, men det är aktuellt också i framtiden.

Lankku chaise longue

Precious

Spruce, flat steel

Recycled metal (tin cans), paint, rubber, silver The material used for the Precious jewellery is from old tin cans.

25 x 60 x 160 cm

Lankku chaise longue made of spruce plank modernises the concept of a traditional chaise longue. The comfortable seating is created by supporting the bottom of the user’s hip bone. This allows the design to be kept narrow. The seat appears to vanish under the user, creating an illusion they are floating. The energy used to process the materials for the design is minute, and the finished product is fully degradable and recyclable. The parts can even be planed again and used for another purpose.

12 x 7 x 1,5 cm, lenght 130 cm

Processing waste metal into an aesthetic object - into jewellery - is a very primitive way of working. It also leaves zero impact on nature. The notion of decorating oneself with whatever you have to hand is also relevant from a historical perspective. The custom is not new, but it will be timely in the future.

JANI MARTIKAINEN / MAJAMOO OY Uudenmaan taidetoimikunta Nylands konstkommission Arts Council of Helsinki Metropolitan Region www.majamoo.com info@majamoo.com + 358 9 8775 6850

C-vaasit

Halkaisija 15-21 cm, korkeus 10-25 cm Koivuviilu Koivuviilusta valmistetut vaasit ovat saumattomia, kevyitä ja kestäviä. Ne ovat monikäyttöisiä ja kestävät aikaa. Koivupinta on helppohoitoinen; sitä voi huoltaa ja se vain kaunistuu vanhetessaan. Tuotteet ovat valmistettu ainutlaatuisella tekniikalla, joka mahdollistaa saumattomien lieriöviilupuristeiden tuotannon. Majamoo on muotoiluyritys, joka suunnittelee ja tuottaa korkealaatuisia ja ajattomia käyttöesineitä. Ne valmistetaan pääosin yrityksen tehtaalla Nummelassa.

C-vaser

Diameter 15–21 cm, höjd 10–25 cm Björkfaner Vaserna är tillverkade av björkfaner och sömlösa, lätta och hållbara. De är mångsidiga och tidsbeständiga. Björkytan är enkel att underhålla, den kan skötas om och blir bara vackrare med tiden. Produkterna är tillverkade med en unik teknik, som gör det möjligt att producera sömlösa cylinderformade pressvaror av björkfaner. Majamoo är ett designföretag som planerar och producerar tidlösa bruksföremål av hög kvalitet. Huvudsakligen tillverkas de i företagets fabrik i Nummela.

C vases

Diameter 15-21 cm, height 10-25 cm Birch plywood Majamoo’s birch plywood vases are seamless, light and durable. They have multiple uses and stand the test of time well. Birch surface is easy to maintain: it can be treated, and it ages beautifully. Majamoo has developed a unique Seamless Wood Technology that enables the manufacture of compressed cylindrical plywood products Majamoo is a Finnish design company that produces timeless quality tableware and accessories for everyday use. Most of their products are made in the company workshop located in Nummela.

36

SAANA JA OLLI Varsinais-Suomen taidetoimikunta Egentliga Finlands konstkommission Arts Council of Varsinais-Suomi www.saanajaolli.com hello@saanajaolli.com + 358 50 358 3378

Yö metsässä

Sisustustyynyt 40 x 60 cm ja 60 x 80 cm, pussilakana 150 x 200 cm Hamppukangas, kierrätetty kotimainen ECOsoft-vanu Yö metsässä –tekstiilit on valmistettu hamppukankaasta, joka on ympäristöystävällinen ja kestävä materiaali. Hamppukankaat viljellään ilman lannoite- tai torjunta-aineita. Kankaat hankitaan lähimmiltä hamppukankaiden valmistusalueilta Romaniasta ja Unkarista. Kankaat painetaan ja ommellaan tuotteiksi Länsi-Suomessa.

Yö metsässä

Inredningsdynor 40 x 60 cm och 60 x 80 cm, påslakan 150 x 200 cm Hampatyg, återvunnen inhemsk ECOsoft-vadd Yö metsässä -textilierna är har tillverkats av hampatyg, som är ett miljövänligt och hållbart material. Hampatygerna odlas utan varken gödsel- eller bekämpningsmedel. Tygerna skaffas från de närmaste tillverkningsområdena för hampatyg i Rumänien och Ungern. Tygerna trycks och sys till produkter i Västra Finland.

Yö metsässä

Decorative cushions 40 x 60 cm and 60 x 80 cm, duvet cover 150 x 200 cm Hemp fabric, recycled Finnish ECOsoft wad Yö metsässä textiles are made from hemp fabric, an environmentally friendly and durable material. The hemp is farmed without fertilizers or pesticides. The fabrics are sources from the nearest hemp fabric manufacturing areas in Romania and Hungary. The fabrics are printed and sewn into finished products in Western Finland.

37


SANELMA HIHNALA

INNI PÄRNÄNEN

Uudenmaan taidetoimikunta Nylands konstkommission Arts Council of Helsinki Metropolitan Region sanelma.hihnala@aalto.fi +358 44 300 8837

Uudenmaan taidetoimikunta Nylands konstkommission Arts Council of Helsinki Metropolitan Region www.inni.fi info@inni.fi +358 50 373 7101

Lankku-divaani 25 x 60 x 160 cm Kuusi, lattarauta Kuusilankusta valmistettu Lankku-divaani uudistaa käsityksen perinteisestä divaanista. Istuinmukavuus syntyy lähinnä käyttäjän istuinluiden tukemisesta. Tämä mahdollistaa hyvin kapean divaanin valmistuksen. Esine näyttää katoavan istujan alle ja lopputuloksena on leijuva loikoilija. Materiaalin työstöön käytetty energia on hyvin pientä ja lopputulos maatuvaa tai kierrätettävää. Osat ovat jopa uudelleen höylättävissä ja käytettävissä johonkin muuhun tarkoitukseen.

Precious

12 x 7 x 1,5 cm, pituus 130 cm Kierrätysmetalli (säilykepurkit), maali, kumi, hopea Precious-korujen materiaalina on käytetty vanhoja säilykepurkkeja. Jätemetallin työstäminen esteettiseksi esineeksi – koruksi – on hyvin primitiivinen tapa työskennellä. Se on myös ympäristölle haitatonta. Tapa käyttää koristautumiseen jotain, mikä osuu kohdalle, on olennaista koristautumiselle myös historiallisesta näkökulmasta. Näkökulma ei ole uusi, mutta ajankohtainen se on vastaisuudessakin.

Divanen Lankku

Precious

Gran, limpjärn

Återvinningsmetall (konservburkar), målarfärg, gummi, silver Materialet i Precious-smyckena består av begagnade gamla konservburkar.

25 x 60 x 160 cm

Divanen Lankku är tillverkad av granplank och förnyar uppfattningen om den traditionella divanen. Sittkomforten utgörs närmast av stödet för användarens sittben. Detta gör det möjligt att skapa en mycket smal divan. Föremålet försvinner tillsynes under den som sätter sig och slutresultatet blir en svävande släntrare. Energiförbrukningen vid bearbetningen av materialet har varit minimal och slutresultatet är nedbrytbart och återvinningsbart. Delarna går till och med att hyvla på nytt och använda för något annat ändamål.

12 x 7 x 1,5 cm, längd 130 cm

Bearbetningen av avfallsmetall till ett estetiskt föremål, ett smycke, är ett mycket primitivt arbetssätt. Det är också helt oskadligt för miljön. Sättet att i utsmyckningen använda något som råkar finnas tillhanda är även ur ett historiskt perspektiv väsentligt för utsmyckningen. Perspektivet är inte nytt, men det är aktuellt också i framtiden.

Lankku chaise longue

Precious

Spruce, flat steel

Recycled metal (tin cans), paint, rubber, silver The material used for the Precious jewellery is from old tin cans.

25 x 60 x 160 cm

Lankku chaise longue made of spruce plank modernises the concept of a traditional chaise longue. The comfortable seating is created by supporting the bottom of the user’s hip bone. This allows the design to be kept narrow. The seat appears to vanish under the user, creating an illusion they are floating. The energy used to process the materials for the design is minute, and the finished product is fully degradable and recyclable. The parts can even be planed again and used for another purpose.

12 x 7 x 1,5 cm, lenght 130 cm

Processing waste metal into an aesthetic object - into jewellery - is a very primitive way of working. It also leaves zero impact on nature. The notion of decorating oneself with whatever you have to hand is also relevant from a historical perspective. The custom is not new, but it will be timely in the future.

JANI MARTIKAINEN / MAJAMOO OY Uudenmaan taidetoimikunta Nylands konstkommission Arts Council of Helsinki Metropolitan Region www.majamoo.com info@majamoo.com + 358 9 8775 6850

C-vaasit

Halkaisija 15-21 cm, korkeus 10-25 cm Koivuviilu Koivuviilusta valmistetut vaasit ovat saumattomia, kevyitä ja kestäviä. Ne ovat monikäyttöisiä ja kestävät aikaa. Koivupinta on helppohoitoinen; sitä voi huoltaa ja se vain kaunistuu vanhetessaan. Tuotteet ovat valmistettu ainutlaatuisella tekniikalla, joka mahdollistaa saumattomien lieriöviilupuristeiden tuotannon. Majamoo on muotoiluyritys, joka suunnittelee ja tuottaa korkealaatuisia ja ajattomia käyttöesineitä. Ne valmistetaan pääosin yrityksen tehtaalla Nummelassa.

C-vaser

Diameter 15–21 cm, höjd 10–25 cm Björkfaner Vaserna är tillverkade av björkfaner och sömlösa, lätta och hållbara. De är mångsidiga och tidsbeständiga. Björkytan är enkel att underhålla, den kan skötas om och blir bara vackrare med tiden. Produkterna är tillverkade med en unik teknik, som gör det möjligt att producera sömlösa cylinderformade pressvaror av björkfaner. Majamoo är ett designföretag som planerar och producerar tidlösa bruksföremål av hög kvalitet. Huvudsakligen tillverkas de i företagets fabrik i Nummela.

C vases

Diameter 15-21 cm, height 10-25 cm Birch plywood Majamoo’s birch plywood vases are seamless, light and durable. They have multiple uses and stand the test of time well. Birch surface is easy to maintain: it can be treated, and it ages beautifully. Majamoo has developed a unique Seamless Wood Technology that enables the manufacture of compressed cylindrical plywood products Majamoo is a Finnish design company that produces timeless quality tableware and accessories for everyday use. Most of their products are made in the company workshop located in Nummela.

36

SAANA JA OLLI Varsinais-Suomen taidetoimikunta Egentliga Finlands konstkommission Arts Council of Varsinais-Suomi www.saanajaolli.com hello@saanajaolli.com + 358 50 358 3378

Yö metsässä

Sisustustyynyt 40 x 60 cm ja 60 x 80 cm, pussilakana 150 x 200 cm Hamppukangas, kierrätetty kotimainen ECOsoft-vanu Yö metsässä –tekstiilit on valmistettu hamppukankaasta, joka on ympäristöystävällinen ja kestävä materiaali. Hamppukankaat viljellään ilman lannoite- tai torjunta-aineita. Kankaat hankitaan lähimmiltä hamppukankaiden valmistusalueilta Romaniasta ja Unkarista. Kankaat painetaan ja ommellaan tuotteiksi Länsi-Suomessa.

Yö metsässä

Inredningsdynor 40 x 60 cm och 60 x 80 cm, påslakan 150 x 200 cm Hampatyg, återvunnen inhemsk ECOsoft-vadd Yö metsässä -textilierna är har tillverkats av hampatyg, som är ett miljövänligt och hållbart material. Hampatygerna odlas utan varken gödsel- eller bekämpningsmedel. Tygerna skaffas från de närmaste tillverkningsområdena för hampatyg i Rumänien och Ungern. Tygerna trycks och sys till produkter i Västra Finland.

Yö metsässä

Decorative cushions 40 x 60 cm and 60 x 80 cm, duvet cover 150 x 200 cm Hemp fabric, recycled Finnish ECOsoft wad Yö metsässä textiles are made from hemp fabric, an environmentally friendly and durable material. The hemp is farmed without fertilizers or pesticides. The fabrics are sources from the nearest hemp fabric manufacturing areas in Romania and Hungary. The fabrics are printed and sewn into finished products in Western Finland.

37


MERVI JA MATTI VUOLAS Varsinais-Suomen taidetoimikunta Egentliga Finlands konstkommission Arts Council of Varsinais-Suomi mervi.vuolas@dnainternet.fi + 358 40 524 8819

Elämän virta

60 x 200 x 70 cm, 35 x 240 cm Mänty, pellava Täysin maatuva arkku on valmistettu liimapuulevystä ilman ruuveja. Arkkuliina on pellavaa. Arkun puumateriaali on hankittu lähimetsästä ja paikalliselta sahalta. Arkku voidaan varastoida ja kuljettaa osina, jolloin se säästää tilaa.

Elämän virta

60 x 200 x 70 cm, 35 x 240 cm Tall, linne Den fullständigt nedbrytbara kistan är tillverkad av limträskivor utan skruvar. Kistklädseln är gjort av linne. Kistans trämaterial har införskaffats från en närliggande skog och från det lokala sågverket. Kistan kan lagras och transporteras i delar, vilket genererar utrymmesbesparingar.

Elämän virta

60 x 200 x 70 cm, 35 x 240 cm Pine, linen The fully degradable coffin is made from glued laminated board without any screws. The coffin textiles are linen. The wood for the coffin is sourced from a nearby forest and a local sawmill. The coffin can be stored and transported in pieces to save space.

How to Make a Paper Hat. 1.

4.

2.

5.

3.

6.

Taidetta edistämässä taiteeseen törmäyttämässä

Att främja konst – att skapa kollisioner med konst

Promoting art - enabling collisions with art

Taide kuuluu kansalaisen perusoikeuksiin. Taiteilijoilla on oikeus tehdä taidetta leipätyönään ja taiteen harrastajilla sekä taiteesta nauttijoilla on oikeus törmäyttää itsensä taiteeseen sen kaikissa olomuodoissa. Taiteen tulee olla kaikkien suomalaisten saavutettavissa asuinpaikkakunnasta riippumatta, sillä taide on tärkeä osa meidän kaikkien hyvinvointiamme. Taiteen hyvin- tai pahoinvointi - kertoo puolestaan paljon koko yhteiskunnan henkisestä tilasta ja kunnosta.

Konst är en av medborgarnas grundläggande rättigheter. Konstnärer har rätt att skapa konst som förvärvsarbete och konstintresserade och konstnjutare har rätt att kollidera med konst i alla dess skepnader. Konst ska finnas inom räckhåll för alla finländare oberoende av deras bostadsort, eftersom konst är en viktig del av allas välbefinnande. Konstens väl- eller nödstånd i sin tur berättar mycket om hela samhällets mentala hälsa och tillstånd.

Art is one of the fundamental rights of the citizen. Artists have the right to create art as their profession, and art enthusiasts and lovers have the right put themselves on a crash course with art, in all its forms. Art should be accessible to all Finns regardless of where they live, because art is an important part of all of our well-being. The well-being - or unwell-being - of art says a lot about the mental state and condition of our entire society.

Främjande av konst är alltså en viktig uppgift för statsförvaltningen. Denna uppgift verkställs i Centralkommissionen för konst, statliga konstkommissioner och regionala konstkommissioner. Kärnuppgiften för Centralkommissionen för konst är att trygga konstnärers arbetsbetingelser och idka annan konststödjande verksamhet. De statliga konstkommissionerna är nationella expert- och finansieringsorgan för sina respektive konstområden. De regionala konstkommissionerna är viktiga expert- och finansieringsorgan i sina respektive verksamhetsområden. Konstförvaltningen delar årligen ut drygt 30 miljoner euro i konstnärs- och projektstipendier samt som verksamhetsoch projektstöd till konstsamfund.

The promotion of art is thus one of the main duties of the government administration. This task is carried out by the Arts Council of Finland, National Arts Councils and Regional Arts Councils. The core mission of the Arts Council of Finland is to protect the artists’ working environment and support art in other ways. National Arts Councils are funding bodies for their own field of art. Regional Arts Councils are important expert and funding organisations in their local areas. The arts administration distributes annually over 30 million euros in artist and project grants, as well as in operation and project grants for arts communities.

Taiteen edistäminen on siis yksi valtionhallinnon tärkeistä tehtävistä. Tätä tehtävää toteutetaan Taiteen keskustoimikunnassa, valtion taidetoimikunnissa ja alueellisissa taidetoimikunnissa. Taiteen keskustoimikunnan ydintehtävänä on taiteilijoiden työskentelyedellytysten turvaaminen ja muu taiteen tukeminen, ja valtion taidetoimikunnat ovat oman taiteenalansa valtakunnallisia asiantuntija- ja rahoituselimiä. Alueelliset taidetoimikunnat ovat tärkeitä asiantuntijoita ja rahoittajia omilla toimialueillaan. Taidehallinto jakaa vuosittain reilut 30 miljoonaa euroa taiteilija- ja kohdeapurahoja sekä toiminta- ja hankeavustuksia taiteen alan yhteisöille. Muotoilutoimikunta on yksi valtion taidetoimikunnista ja sen alaan kuuluvat laajasti muotoilun ja taidekäsityön eri alueet sekä kuvitus ja sarjakuva. Toimikunta jakaa taiteilija-apurahoja noin 600 000 euroa vuodessa. Taiteilija-apurahalla työskenteli vuonna 2011 34 muotoilijaa ja tämän vuoden alusta kaksi muotoilijaa aloitti 10-vuotisen apurahakauden. Toimikunta tukee muotoiluhankkeita noin 400 000 eurolla vuodessa. Alueellisia taidetoimikuntia on maassamme 13 ja niiden toimialueet noudattavat pitkälti maakuntajakoa. Luottamusjäseniä toimikunnissa on pääsääntöisesti yhdeksän ja he edustavat eri taiteenaloja. Alueelliset toimikunnat edistävät taiteen ja kulttuurin ammatillista taidetyötä ja harrastustoimintaa toimialueillaan jakamalla apurahoja ja avustuksia ammattitaiteilijoille, työryhmille ja yhteisöille. Läänintaiteilijat toimivat alueensa ammatti- ja harrastajataiteen hyväksi ja heidän työnsä on yksi alueellisten taidetoimikuntien näkyvimpiä taiteen edistämismuotoja. Taidetoimikunnat toteuttavat omia taidehankkeita, joissa on useasti mukana laaja verkosto yhteistyökumppaneita. NowHere Finland -toimintakonsepti on mainio esimerkki, kuinka tiettyä taiteenalaa ja sen näkyvyyttä voidaan edistää koko valtakunnallisen taiteenedistämisjärjestelmän voimin. Näyttely kiertää Suomessa kolmella paikkakunnalla, minkä jälkeen se viedään myös ulkomaille. Näyttelyyn pystyy tutustumaan myös internetissä ja samalla tiedotetaan muista maamme muotoilutapahtumista. Kotimaan kolmella näyttelypaikkakunnalla alueiden muotoilu ja sen tekijät pääsevät oheistapahtumissa esiin. NowHere Finland 2012 on muotoilijoiden, taiteen edistäjien ja kansalaisten kohtaamispaikka. Törmäillään! Ilkka Kuukka, ma. pääsihteeri Keski-Suomen taidetoimikunta

Formgivningskommissionen är en av de statliga konstkommissionerna och till dess gebit hör i bred omfattning olika områden inom formgivning och konsthantverk samt illustration och serieteckning. Kommissionen delar årligen ut ungefär 600 000 euro i konstnärsstipendier. År 2011 arbetade 34 konstnärer med konstnärsstipendier, och i början av innevarande år inledde två konstnärer en tioårig stipendieperiod. Kommissionen delar årligen ut ungefär 400 000 euro i stipendier och understöd till formgivningsprojekt. I Finland finns tretton regionala konstkommissioner vars verksamhetsområden i stora drag följer indelningen i landskap. I regel har kommissionerna nio förtreondevalda medlemmar som representerar olika konstarter. Genom att dela ut stipendier och understöd till yrkeskonstnärer, arbetsgrupper och samfund främjar de regionala konstkommissionerna yrkesmässigt konstarbete och hobbyverksamhet inom konst och kultur i sina verksamhetsområden. Länskonstnärerna arbetar för yrkes- och amatörkonsten i sitt område och deras arbete är en av de regionala konstkommissionernas synligaste arbetsformer för främjande av konst. Konstkommissionerna genomför egna konstprojekt, där ofta ett stort nätverk av samarbetspartners deltar. Verksamhetskonceptet NowHere Finland är ett utmärkt exempel på hur en viss konstart och dess synlighet kan främjas med krafterna av hela det nationella systemet för främjande av konst. Utställningen visas på tre orter i Finland, varefter den även förs utomlands. Publiken kan även bekanta sig med utställningen på Internet, där det i anslutning till utställningen också finns information om andra formgivningsevenemang i Finland. På de tre inhemska utställningsorterna får formgivningen och formgivare i området en framträdande plats i kringevenemangen. NowHere Finland 2012 är en mötesplats för formgivare, konstfrämjare och medborgare. Vi ses!

The National Council of Design is one of the National Arts Councils, and it covers the broad spectrum of design and art crafts, as well as illustrations and comics. The committee distributes artist grants worth around €600,000 every year. In 2011, 34 designers worked on the State Grants for Artists, and two designers have been granted a 10-year artist grant from the beginning of 2012. The council distributes grants for design projects worth a total of around €400,000 per year. There are 13 Regional Arts Councils in Finland, and their operating areas roughly follow the provincial divisions. There are usually nine trustee members serving on each committee, each representing their own field of art. Regional councils promote professional and recreational work in art and culture on their own operating areas by awarding grants and allowances for professional artists, groups and communities. Regional artists work for the professional and recreational art communities in their area, and their work is one of the most prominent forms of the promotional work regional arts councils offer. Arts councils carry out their own art projects, often involving a large network of collaborators. The NowHere Finland exhibition concept is a great example of how a particular field of art and its visibility can be promoted with the help of the entire nationwide art promotion organisation. The exhibition will be touring Finland in three cities, after which it will be taken abroad. Visitors can also view the exhibition online, and read news about other design events in our country. Related events showcasing the local design and designers will be organised in the three Finnish exhibition locations. NowHere Finland 2012 is a meeting place for designers, art promoters and the public. See you there! Ilkka Kuukka, acting Secretary-General Arts Council of Central Finland

Ilkka Kuukka, generalsekreterare (tidsbunden tjänst) Mellersta Finlands konstkommission

38

39


MERVI JA MATTI VUOLAS Varsinais-Suomen taidetoimikunta Egentliga Finlands konstkommission Arts Council of Varsinais-Suomi mervi.vuolas@dnainternet.fi + 358 40 524 8819

Elämän virta

60 x 200 x 70 cm, 35 x 240 cm Mänty, pellava Täysin maatuva arkku on valmistettu liimapuulevystä ilman ruuveja. Arkkuliina on pellavaa. Arkun puumateriaali on hankittu lähimetsästä ja paikalliselta sahalta. Arkku voidaan varastoida ja kuljettaa osina, jolloin se säästää tilaa.

Elämän virta

60 x 200 x 70 cm, 35 x 240 cm Tall, linne Den fullständigt nedbrytbara kistan är tillverkad av limträskivor utan skruvar. Kistklädseln är gjort av linne. Kistans trämaterial har införskaffats från en närliggande skog och från det lokala sågverket. Kistan kan lagras och transporteras i delar, vilket genererar utrymmesbesparingar.

Elämän virta

60 x 200 x 70 cm, 35 x 240 cm Pine, linen The fully degradable coffin is made from glued laminated board without any screws. The coffin textiles are linen. The wood for the coffin is sourced from a nearby forest and a local sawmill. The coffin can be stored and transported in pieces to save space.

How to Make a Paper Hat. 1.

4.

2.

5.

3.

6.

Taidetta edistämässä taiteeseen törmäyttämässä

Att främja konst – att skapa kollisioner med konst

Promoting art - enabling collisions with art

Taide kuuluu kansalaisen perusoikeuksiin. Taiteilijoilla on oikeus tehdä taidetta leipätyönään ja taiteen harrastajilla sekä taiteesta nauttijoilla on oikeus törmäyttää itsensä taiteeseen sen kaikissa olomuodoissa. Taiteen tulee olla kaikkien suomalaisten saavutettavissa asuinpaikkakunnasta riippumatta, sillä taide on tärkeä osa meidän kaikkien hyvinvointiamme. Taiteen hyvin- tai pahoinvointi - kertoo puolestaan paljon koko yhteiskunnan henkisestä tilasta ja kunnosta.

Konst är en av medborgarnas grundläggande rättigheter. Konstnärer har rätt att skapa konst som förvärvsarbete och konstintresserade och konstnjutare har rätt att kollidera med konst i alla dess skepnader. Konst ska finnas inom räckhåll för alla finländare oberoende av deras bostadsort, eftersom konst är en viktig del av allas välbefinnande. Konstens väl- eller nödstånd i sin tur berättar mycket om hela samhällets mentala hälsa och tillstånd.

Art is one of the fundamental rights of the citizen. Artists have the right to create art as their profession, and art enthusiasts and lovers have the right put themselves on a crash course with art, in all its forms. Art should be accessible to all Finns regardless of where they live, because art is an important part of all of our well-being. The well-being - or unwell-being - of art says a lot about the mental state and condition of our entire society.

Främjande av konst är alltså en viktig uppgift för statsförvaltningen. Denna uppgift verkställs i Centralkommissionen för konst, statliga konstkommissioner och regionala konstkommissioner. Kärnuppgiften för Centralkommissionen för konst är att trygga konstnärers arbetsbetingelser och idka annan konststödjande verksamhet. De statliga konstkommissionerna är nationella expert- och finansieringsorgan för sina respektive konstområden. De regionala konstkommissionerna är viktiga expert- och finansieringsorgan i sina respektive verksamhetsområden. Konstförvaltningen delar årligen ut drygt 30 miljoner euro i konstnärs- och projektstipendier samt som verksamhetsoch projektstöd till konstsamfund.

The promotion of art is thus one of the main duties of the government administration. This task is carried out by the Arts Council of Finland, National Arts Councils and Regional Arts Councils. The core mission of the Arts Council of Finland is to protect the artists’ working environment and support art in other ways. National Arts Councils are funding bodies for their own field of art. Regional Arts Councils are important expert and funding organisations in their local areas. The arts administration distributes annually over 30 million euros in artist and project grants, as well as in operation and project grants for arts communities.

Taiteen edistäminen on siis yksi valtionhallinnon tärkeistä tehtävistä. Tätä tehtävää toteutetaan Taiteen keskustoimikunnassa, valtion taidetoimikunnissa ja alueellisissa taidetoimikunnissa. Taiteen keskustoimikunnan ydintehtävänä on taiteilijoiden työskentelyedellytysten turvaaminen ja muu taiteen tukeminen, ja valtion taidetoimikunnat ovat oman taiteenalansa valtakunnallisia asiantuntija- ja rahoituselimiä. Alueelliset taidetoimikunnat ovat tärkeitä asiantuntijoita ja rahoittajia omilla toimialueillaan. Taidehallinto jakaa vuosittain reilut 30 miljoonaa euroa taiteilija- ja kohdeapurahoja sekä toiminta- ja hankeavustuksia taiteen alan yhteisöille. Muotoilutoimikunta on yksi valtion taidetoimikunnista ja sen alaan kuuluvat laajasti muotoilun ja taidekäsityön eri alueet sekä kuvitus ja sarjakuva. Toimikunta jakaa taiteilija-apurahoja noin 600 000 euroa vuodessa. Taiteilija-apurahalla työskenteli vuonna 2011 34 muotoilijaa ja tämän vuoden alusta kaksi muotoilijaa aloitti 10-vuotisen apurahakauden. Toimikunta tukee muotoiluhankkeita noin 400 000 eurolla vuodessa. Alueellisia taidetoimikuntia on maassamme 13 ja niiden toimialueet noudattavat pitkälti maakuntajakoa. Luottamusjäseniä toimikunnissa on pääsääntöisesti yhdeksän ja he edustavat eri taiteenaloja. Alueelliset toimikunnat edistävät taiteen ja kulttuurin ammatillista taidetyötä ja harrastustoimintaa toimialueillaan jakamalla apurahoja ja avustuksia ammattitaiteilijoille, työryhmille ja yhteisöille. Läänintaiteilijat toimivat alueensa ammatti- ja harrastajataiteen hyväksi ja heidän työnsä on yksi alueellisten taidetoimikuntien näkyvimpiä taiteen edistämismuotoja. Taidetoimikunnat toteuttavat omia taidehankkeita, joissa on useasti mukana laaja verkosto yhteistyökumppaneita. NowHere Finland -toimintakonsepti on mainio esimerkki, kuinka tiettyä taiteenalaa ja sen näkyvyyttä voidaan edistää koko valtakunnallisen taiteenedistämisjärjestelmän voimin. Näyttely kiertää Suomessa kolmella paikkakunnalla, minkä jälkeen se viedään myös ulkomaille. Näyttelyyn pystyy tutustumaan myös internetissä ja samalla tiedotetaan muista maamme muotoilutapahtumista. Kotimaan kolmella näyttelypaikkakunnalla alueiden muotoilu ja sen tekijät pääsevät oheistapahtumissa esiin. NowHere Finland 2012 on muotoilijoiden, taiteen edistäjien ja kansalaisten kohtaamispaikka. Törmäillään! Ilkka Kuukka, ma. pääsihteeri Keski-Suomen taidetoimikunta

Formgivningskommissionen är en av de statliga konstkommissionerna och till dess gebit hör i bred omfattning olika områden inom formgivning och konsthantverk samt illustration och serieteckning. Kommissionen delar årligen ut ungefär 600 000 euro i konstnärsstipendier. År 2011 arbetade 34 konstnärer med konstnärsstipendier, och i början av innevarande år inledde två konstnärer en tioårig stipendieperiod. Kommissionen delar årligen ut ungefär 400 000 euro i stipendier och understöd till formgivningsprojekt. I Finland finns tretton regionala konstkommissioner vars verksamhetsområden i stora drag följer indelningen i landskap. I regel har kommissionerna nio förtreondevalda medlemmar som representerar olika konstarter. Genom att dela ut stipendier och understöd till yrkeskonstnärer, arbetsgrupper och samfund främjar de regionala konstkommissionerna yrkesmässigt konstarbete och hobbyverksamhet inom konst och kultur i sina verksamhetsområden. Länskonstnärerna arbetar för yrkes- och amatörkonsten i sitt område och deras arbete är en av de regionala konstkommissionernas synligaste arbetsformer för främjande av konst. Konstkommissionerna genomför egna konstprojekt, där ofta ett stort nätverk av samarbetspartners deltar. Verksamhetskonceptet NowHere Finland är ett utmärkt exempel på hur en viss konstart och dess synlighet kan främjas med krafterna av hela det nationella systemet för främjande av konst. Utställningen visas på tre orter i Finland, varefter den även förs utomlands. Publiken kan även bekanta sig med utställningen på Internet, där det i anslutning till utställningen också finns information om andra formgivningsevenemang i Finland. På de tre inhemska utställningsorterna får formgivningen och formgivare i området en framträdande plats i kringevenemangen. NowHere Finland 2012 är en mötesplats för formgivare, konstfrämjare och medborgare. Vi ses!

The National Council of Design is one of the National Arts Councils, and it covers the broad spectrum of design and art crafts, as well as illustrations and comics. The committee distributes artist grants worth around €600,000 every year. In 2011, 34 designers worked on the State Grants for Artists, and two designers have been granted a 10-year artist grant from the beginning of 2012. The council distributes grants for design projects worth a total of around €400,000 per year. There are 13 Regional Arts Councils in Finland, and their operating areas roughly follow the provincial divisions. There are usually nine trustee members serving on each committee, each representing their own field of art. Regional councils promote professional and recreational work in art and culture on their own operating areas by awarding grants and allowances for professional artists, groups and communities. Regional artists work for the professional and recreational art communities in their area, and their work is one of the most prominent forms of the promotional work regional arts councils offer. Arts councils carry out their own art projects, often involving a large network of collaborators. The NowHere Finland exhibition concept is a great example of how a particular field of art and its visibility can be promoted with the help of the entire nationwide art promotion organisation. The exhibition will be touring Finland in three cities, after which it will be taken abroad. Visitors can also view the exhibition online, and read news about other design events in our country. Related events showcasing the local design and designers will be organised in the three Finnish exhibition locations. NowHere Finland 2012 is a meeting place for designers, art promoters and the public. See you there! Ilkka Kuukka, acting Secretary-General Arts Council of Central Finland

Ilkka Kuukka, generalsekreterare (tidsbunden tjänst) Mellersta Finlands konstkommission

38

39


Suomen käsityön museo 28.1.–13.5.2012 Finlands Hantverksmuseum The Craft Museum of Finland Kauppakatu 25, 40100 Jyväskylä www.craftmuseum.fi

Savonlinnan maakuntamuseo 15.6.–26.8.2012 Nyslotts Landskapsmuseum Savonlinna Provincial Museum Riihisaari, 57130 Savonlinna www.savonlinna.fi/museo

Kuvaaja: Sami Lettojärvi

Sibeliustalo, Puusepän Verstas 4.–22.9.2012 Sibeliushuset Sibelius Hall Ankkurikatu 7, 15140 Lahti www.sibeliustalo.fi

40

Vihreän sävyjä  

NowHere Finland 2012 näyttelyjulkaisu

Vihreän sävyjä  

NowHere Finland 2012 näyttelyjulkaisu

Advertisement