Page 62

Region Jubileusz Kazimierza Wielkiego – w jaworznickiej„Budowlance” Pracodawcy miastu 24 maja 2010 roku w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu odbyła się konferencja pod hasłem: „Wpływ aktualnej sytuacji makroekonomicznej na prowadzenie działalności gospodarczej w regionie. Prognoza na II półrocze 2010 r. Informacja na temat rozwoju i zamierzeń inwestycyjnych miasta Sosnowiec.” Organizatorem konferencji był Śląski Związek Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”. Zaproszenie do udziału w tym panelu skierowano przede wszystkim do środowiska przedsiębiorców i administracji regionu Zagłębia. Celem konferencji była identyfikacja najistotniejszych oddziaływań, będących wynikiem aktualnej sytuacji makroekonomicznej, wpływających na prowadzenie działalności gospodarczej. Konferencję otworzył Bartosz Daczyński, Prezes Śląskiego Związku Pracodawców Prywatnych (na zdjęciu). Prezydent Miasta Sosnowiec, Kazimierz Górski, w blisko godzinnym wystąpieniu, przybliżył słuchaczom najważniejsze wyzwania, z jakimi musiał zmierzyć się samorząd sosnowiecki w ciągu ostatnich 20 lat. Uwaga została skupiona głównie na tym, jak radzono sobie z przemianami gospodarczymi, związanymi z transformacją ustrojową. Wśród uczestników panelu znaleźli się także: Dariusz Winek, Główny Ekonomista Banku, Dyrektor Departamentu Analiz Makroekonomicznych i sektorowych Banku BGŻ S.A. oraz Marcin Brendota – Ekspert ds. analiz biura maklerskiego ALIOR BANK. Podczas konferencji poruszone zostały problemy, z jakimi dzisiaj muszą się zmagać polskie miasta, kiedy przychodzi im finansować inwestycje oraz pozyskiwać fundusze unijne. Eksperci chwalili samorządy za to, że są partnerską władzą, na którą mogą liczyć przedsiębiorcy. Podsumowaniem spotkania była konkluzja, że Polska jest zieloną wyspą na gospodarczej mapie Europy. Przyczyniły się do tego: duch prywatnej przedsiębiorczości oraz solidna praca samorządów.

Tak tedy król ten ponad wszystkich monarchów polskich dzielnie rządził Rzecząpospolitą; albowiem jak drugi Salomon podniósł do wielkości dzieła swoje – murował miasta, zamki, domy pisze z kronikarską dumą świadek panowania, Janko z Czarnkowa. Wtóruje poprzednikowi najsłynniejszy z kronikarzy, Jan Długosz, słowami znanymi każdemu polskiemu dziecku: Zastawszy Polskę glinianą, drewnianą i nieschludną, pozostawił ją murowaną, ozdobną i wspaniałą. W ten sposób charakteryzują króla Kazimierza jemu współcześni. Potomni uznali zasługi ostatniego Piasta i przyznali mu tytuł Wielkiego. Ostatniego kwietnia 2010 roku 700 lat minęło od jego narodzin, a przecież sława Kazimierza w narodzie wcale nie minęła. Powstało nawet Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza Wielkiego, którego przedstawiciele postanowili już od teraz, jak najstaranniej czcić pamięć naszego Dobrodzieja, ostatniego z Piastów, syna Łokietka i Jadwigi. Poza miastami, czującymi związek emocjonalny z ostatnim z Piastów, choćby dlatego, że za jego czasów powstało kilkadziesiąt nowych grodów, zamków i warowni, do Stowarzyszenia przystąpiło również wiele szkół, noszących imię króla Kazimierza. Jedną z nich jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Jaworznie. Imię królewskie przyjął, gdy po raz kolejny reforma szkolnictwa sprawiła, że zmieniono nazwę szkoły – kiedyś zasadniczej zawodowej, potem zespołu szkół zawodowych, wreszcie ponadgimnazjalnych. Dlaczego akurat takie imię? Po pierwsze – szkoła powstała jako „przyzakładówka” budowlana. Po drugie – król budownictwem był wsławiony. Po trzecie wreszcie

Fot. arch. UM Sosnowiec

62

nr 3(9) maj – czerwiec 2010

– miejscowa legenda powiada, że ongiś, przed wiekami, młody król Kazimierz wybrał się na polowanie. Być może w drodze z Krakowa do Będzina, leżącego po sąsiedzku nad Przemszą, gdzie właśnie w miejscu grodu wzniósł kamienną warownię, a osadę targową podniósł do rangi miasta na prawie niemieckim i otoczył ją kamiennymi murami. Spotkał więc w jaworowym lesie drwali, którzy spytani przez władcę: Co robicie dobrzy ludzie? – mieli odpowiedzieć: Jawor se żną, panie. Tak właśnie nazwa miasta miała się zrodzić. Powodów więc było dosyć, aby młodzież w głosowaniu powszechnym uznała propozycję za własną. I tak się stało, że odkąd król patronat nad szkołą zaczął pełnić, ZSP nr 1 wyraźnie w mieście i poza jego granicami uznanie zdobywa coraz większe. Tym bardziej, że tak dyrekcja, jak również nauczyciele o rozsławianie placówki dbają gorliwie i umiejętnie. Praktycznie nie ma imprezy, która głośnym echem nie odbiłaby się we wszystkich lokalnych (i nie tylko) mediach. A jest ich naprawdę dużo – wystarczy wejść na stronę internetową www.zsp1.jaworzno.edu. pl, żeby się samemu przekonać. Szkoła kształci w wielu zawodach – techników budownictwa, mechaników pojazdów samochodowych, usług fryzjerskich, turystycznych. Są klasy wielozawodowe i szkoły dla dorosłych. Właśnie z myślą o starszych uczniach w celu promowania ciągłego kształcenia, doskonalenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób dorosłych szkoła realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Szkoła otwarta dla dorosłych”. Głównym celem projektu jest modernizacja systemu kształcenia ustawicznego i upowszech-

Profile for "Nowe Zagłębie" - Czasopismo

Nowe Zagłębie 09  

Nowe Zagłębie 09  

Advertisement