Page 60

Region Zrównoważony rozwój społeczności lokalnych Zagłębia Dąbrowskiego w „Nowym Zagłębiu” i w Internecie

Siewierz bije własne dukaty Z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz Zdzisława Banasia wybito 20 000 sztuk dukatów lokalnych. „4 Dukaty Siewierskie” z mosiądzu o średnicy 27 mm, wykonane zostały w Mennicy Polskiej S.A. w Warszawie dla upamiętnienia 220 rocznicy przyłączenia Księstwa Siewierskiego do Rzeczypospolitej Polskiej. Wybicie dukata nawiązuje do tradycji bicia Czerwonych złotych (dukatów) za czasów panowania książąt siewierskich Akcja promocyjna dukatów siewierskich rozpoczęła się 1 maja na Zamku Siewierskim i trwać będzie do 31 sierpnia tego roku. W tym czasie dukaty będzie można nabyć w cenie odpowiadającej ich nominałowi, czyli 4 zł. Po tym okresie jego cena zostanie uwolniona, a

wartość rynkowa niewątpliwie wzrośnie. Dlatego taką niecodzienną pamiątkę zachęcamy nabyć w okresie promocyjnym. Szczegółowe zasady sprzedaży, obrotu i wymiany dukatów siewierskich określa Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny na stronach internetowych www.dukatlokalny.pl, www.kultura-siewierz. com i www.siewierz.pl. Dla „wytrawnych koneserów numizmatyki i kolekcjonerstwa” dodatkowo zostały wydane okolicznościowe blistery z załączonym dukatem „4 Dukaty Siewierskie” w cenie 20 zł. Dukat Siewierski oraz blister opracowane zostały przez zespół w składzie Henryk Wysocki – dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Siewierzu, Artur Rok – historyk, kustosz Izby Tradycji i Kultury Dawnej w Siewierzu, Edward Sołtysik – publicysta, badacz dziejów Ziemi Siewierskiej. Wykonanie projektu dukata lokalnego powierzono Sławomirowi Micek. Patronat nad akcją promocyjną sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś. Dukaty można nabyć w Izbie Tradycji i Kultury Dawnej w Siewierzu oraz MiejskoGminnym Ośrodku Kultury. Ponadto dukaty są sprzedawane, wymieniane lub wydawane jako „reszta” na życzenie klienta w punktach

Trzeci sektor

Stowarzyszenie „RAZEM” NA RZECZ GMINY PSARY zostało powołane 8 listopada 2006 roku przez grupę osób działających w interesie mieszkańców gminy Psary. Zgodnie z wolą założycieli Stowarzyszenie utworzyło pięć sekcji: kultury, sportu, ekologii, promocji i edukacji. Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy swoich członków, nie prowadzi działalności gospodarczej. Pozyskane środki finansowe służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału pomiędzy członków Stowarzyszenia. Celem stowarzyszenia jest promocja gminy i zaspokojenie potrzeb jej mieszkańców. Cele osiąga zdobywając środki finansowe z: Samorządu Województwa Śląskiego, Fundacji J&S Pro Bono Poloniae, Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,

60

Fundacji Wspomagania Wsi. Członkowie Stowarzyszenia podejmują inicjatywy, które: – pomagają pobudzić społeczną aktywność – dają szansę na twórcze działanie dzieci, młodzieży i dorosłych, – pozwalają na realizację różnorodnych zainteresowań i pasji, – integrują mieszkańców, – pobudzają wyobraźnię, – uwrażliwiają, pomagają zrozumieć, wzbudzają szacunek i uznanie dla dziedzictwa kulturowego naszych przodków, – stwarzają młodym ludziom możliwości zdobycia cennej wiedzy i umiejętności niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, – inspirują do szukania korzeni oraz historii i dziejów swoich rodzin, – przypominają i przekazują na-

nr 3(9) maj – czerwiec 2010

handlowych i gastronomicznych oznakowanych napisem i wizerunkiem dukata siewierskiego, który jest chroniony prawem i posługiwanie się nim wymaga zgody emitenta. Dla „wytrawnych koneserów kolekcjonerstwa” dodatkowo zostały wydane okolicznościowe blistry z załączonym dukatem „4 Dukaty Siewierskie” w cenie 20 zł. Zapytania o okolicznościowe blistry trafiają nie tylko od mieszkańców ziemi siewierskiej, ale i od gości z ościennych miast i gmin. Warty odnotowania jest również fakt, że cieszą się one dużą popularnością także wśród numizmatyków. Można je nabyć w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury oraz w wytypowanych punktach Promotorów Dukata Siewierskiego, którymi są: Piekarnia D.J.K. Bujny Rynek 6, Restauracja „Jędrusiowa Izba” Joanna Cygan Rynek 18, Hotel-Restauracja „Prestige” A. Opach ul. 11 Listopada, Lodziarnia Bożena Cholewa Rynek 27, Lodziarnia Jerzy Duda Rynek 15 oraz Oberża Złota Gęś – Marek Kubik ul. Bytomska 59 i ul. Warszawska 46. „4 Dukaty Siewierskie” na forach internetowych otrzymują pochlebne opinie numizmatyków i kolekcjonerów z całej Polski. stępnym pokoleniom istotę i znaczenie zanikających tradycyjnych umiejętności (ginące zawody) i technik wytwarzania. W ciągu swojej ponad 3-letniej działalności Stowarzyszenie zrealizowało wiele projektów. Wspólnie z Urzędem Gminy w Psarach, Gminnym Ośrodkiem Kultury i Zarządem Gminnym KGW od kilku lat organizuje konkurs „Partnerstwo na rzecz kultury Gminy Psary” skierowany do organizacji społecznych oraz młodzieżowych grup nieformalnych z terenu gminy. Celem konkursu jest integracja i aktywizacja małych środowisk wiejskich poprzez lokalne działania animacyjno-kulturalne. W drodze konkursu dofinansowuje się także projekty odzwierciedlające społeczno-kulturalne potrzeby środowiska. IX Festiwal Strachów. Fot. arch. Gmina Psary

Profile for "Nowe Zagłębie" - Czasopismo

Nowe Zagłębie 09  

Nowe Zagłębie 09  

Advertisement