Page 56

Region Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej – tradycja i nowoczesność

Pomimo ponad stu lat istnienia Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej zdaje się przeżywać drugą młodość. Chociaż sędziwej staruszce nie sprzyjają czasy tak wielkiego przyspieszenia w rozwoju technologii komputerowych, zmieniających się radykalnie społecznych zainteresowań i kulturowych oczekiwań, to jednak instytucja stara się odnaleźć własne miejsce w kulturalnej przestrzeni miasta i regionu. W 2009 roku biblioteka podjęła się zadania wdrożenia w całej sieci swoich placówek nowoczesnego bibliotecznego systemu komputerowego. Pozwoli on użytkownikom na

kontakt z biblioteką i zarządzanie własnym kontem czytelniczym z dowolnego miejsca dysponującego łączem internetowym. Z domu, pracy, a nawet odległego miejsca będzie można wkrótce sprawdzić czy interesująca nas pozycja zbiorów jest dostępna, można będzie ją

56

zarezerwować, prolongować. Można będzie sprawnie poruszać się wśród ponad pół miliona (!) zbiorów zgromadzonych w 18 bibliotecznych placówkach, zgodnie z zainteresowaniem czytelników, z pełną wiedzą o tym, co jest lub będzie dostępne i w jakim terminie. Współczesna biblioteka publiczna to już

nie tylko wypożyczalnia książek. Staramy się zaproponować użytkownikom zróżnicowane zasoby, mamy atrakcyjną ofertę prasy, sukcesywnie powiększamy zasoby multimedialne i audiowizualne, pozyskujemy partnerów i tworzymy warunki do profesjonalnego zapewnienia naszym klientom informacji, która staje się coraz ważniejszą w palecie naszych usług. Powołaliśmy do życia Centrum Informacji Europejskiej, Centrum Edukacji Regionalnej

czy Centrum Informacji Biznesowej i Technicznej – wyspecjalizowane agendy budujące zasoby i doświadczenia właśnie pod kątem dziedzinowej informacji oczekiwanej przez użytkownika. Biblioteka w Dąbrowie Górniczej jest animatorem przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych. Dla wszystkich grup wiekowych i zróżnicowanych środowisk staramy się przygotowywać bogatą ofertę warsztatów, spotkań z ciekawymi ludźmi, klubów dyskusyjnych.

nr 3(9) maj – czerwiec 2010

Senior na Topie, Akademia Filozoficzna, II Ogólnopolski Turniej Czytania na Wysokim Szczeblu, Świąteczny Pasztet Leszka Mazana, Warsztaty Technik Pamięciowych, Warsztaty Kaligrafii Japońskiej, Festiwal Używanej Książki, Tydzień Bibliotek, Dyskusyjny Klub Książki, Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Bibliotece, spotkania z Marią Czubaszek, Arturem Andrusem, Witoldem Pyrkoszem, Rafałem Bryndalem, Jackiem Fedorowiczem – to zaledwie drobna część z około 1600 (!) różnego rodzaju przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych i promocyjnych, jakie rocznie przygotowuje dąbrowska biblioteka dla łącznie ponad 20 tys. uczestników. Wiele uwagi poświęcamy dzieciom i młodzieży, i to dla naszych najmłodszych przygotowujemy takie projekty,

jak Akademia Sukcesu, Noc z Andersenem, Festiwal Moli Książkowych, Cała Polska Czyta Dzieciom, Wiejskie Lato, Akcja Zima, Festiwal Piosenki Anglojęzycznej, Przegląd Teatrzyków Obcojęzycznych, Zabawy w Bajecznej Polanie, Klub Wróbelka Elemelka, Klub Pchły Szachrajki. Biblioteka organizuje wiele konferencji, wystaw, prowadzi lekcje biblioteczne, współpracuje z dziesiątkami partnerów, prowadzi także własną działalność wydawniczą (kwartalnik „Raptularz Kulturalny” oraz miesięcznik „Przegląd Dąbrowski”). Dbałość o wizerunek, estetykę lokali bibliotecznych, stałe podnoszenie standardu obsługi użytkowników, poszukiwanie i wdrażanie oczekiwanych rozwiązań użytkowych, wreszcie doskonalenie form i narzędzi komunikacji z otoczeniem – to wszystko charakteryzuje i wyróżnia bibliotekę w Dąbrowie Górniczej. Jest to instytucja nowoczesna, dynamiczna, na miarę XXI wieku. Paweł Duraj

Profile for "Nowe Zagłębie" - Czasopismo

Nowe Zagłębie 09  

Nowe Zagłębie 09  

Advertisement