Page 52

Region Droga Królewska w Zagłębiu Dąbrowskim Region nazywany dzisiaj Zagłębiem Dąbrowskim od najdawniejszych czasów wchodził w skład Ziemi Krakowskiej. Było tak od zarania państwowości polskiej, a nawet wcześniej, kiedy tereny te należały do obszarów plemiennych Wiślan, czego dowodem materialnym jest Grodzisko na górze Zamkowej w Będzinie. Związki tych ziem z Małopolską były bardzo trwałe i tylko pewien ich fragment na okres przejściowy znalazł się we władaniu książąt śląskich, wracając jednak po pewnym czasie pod wpływy krakowskie w postaci częściowo niezależnego księstwa siewierskiego, będącego swoistym prekursorem późniejszego regionu nazwanego w drugiej połowie XIX wieku Zagłębiem Dąbrowskim. Istniejąca na rzekach Brynicy i Przemszy granica przez wieki była najbardziej stabilną granicą w historii państwa polskiego. Funkcjonowała do końca I Rzeczypospolitej i szybko została przywrócona w czasach napoleońskich jako granica Księstwa Warszawskiego. Po klęsce Napoleona została także utrzymana i potwierdzona na Kongresie Wiedeńskim. Będąc przez wieki granicą państwową, stanowiła jednocześnie historyczną granicę pomiędzy Małopolską a Śląskiem, zmieniającym przez wieki swoją przynależność państwową i tworzącym swoją własną, odrębną kulturę. Dzisiaj również rzeki te stanowią granicę kulturową i etnograficzną pomiędzy dużymi regionami Polski, Śląskiem i Małopolską, której zachodnią częścią jest Zagłębie Dąbrowskie. Elementem łączącym poszczególne regiony i kraje były od zarania dziejów szlaki handlowe, wykorzystywane także bardzo często jako drogi pątnicze. Jednym z najważniejszych i najstarszych była VIA REGIA, zwana także Drogą Królewską, która łączyła wschód z zachodem Europy, Małopolskę ze Śląskiem, Kraków z Wrocławiem. Przy tym trakcie powstawały i rozwijały się najstarsze miasta naszego regionu: Olkusz, Sławków, Będzin i Czeladź oraz wiele innych mniejszych osad.

Śladem tego historycznego traktu, podobnie jak to było przed wiekami, przebiega dzisiaj jeden z odcinków europejskiego szlaku pątniczego Droga św. Jakuba, który prowadzi do hiszpańskiego sanktuarium w Santiago de Compostela. Prowadzący przez Zagłębie Dąbrowskie odcinek tego szlaku ma jednocześnie pełnić funkcję lokalnej trasy turystycznej i kulturowej prezentującej i promującej zabytki i historię tego regionu. Zagłębiowski odcinek VIA REGIA został opracowany i wytyczony przez stowarzyszenie regionalne Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego, a prace nad tym projektem trwały ok. 2 lat – poczynając od kwerendy po źródłach historycznych, poprzez badania terenowe, a kończąc na uzyskaniu wszelkich pozwoleń na znakowanie i innych dokumentów. Patronaty honorowe nad tym projektem przyjęli marszałkowie województwa małopolskiego i śląskiego oraz biskup diecezji sosnowieckiej. Do wykonania pozostał ostatni etap, czyli znakowanie trasy, które już wkrótce rozpocznie się dzięki wsparciu finansowemu starostwa będzińskiego oraz gmin leżących wzdłuż tego szlaku. Warto wspomnieć, że zagłębiowskim odcinkiem Drogi św. Jakuba już teraz wędrują i pątnicy i turyści zarówno z Polski, jak i z zagranicy, którzy od FdZD otrzymują dokładne mapy z zaznaczoną przyszłą trasą. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stronę internetową (www.viaregia.zaglebiedabrowskie.org), która będzie sukcesywnie rozbudowywana, tak aby służyć pomocą przyszłym wędrowcom, ale także i promocji Zagłębia Dąbrowskiego.

Dni Czeladzi 1–3 maja Czeladź obchodziła coroczne święto – Dni Czeladzi. Podczas trzydniowego cyklu imprez nie zabrakło licznych atrakcji zarówno dla starszych, jak i najmłodszych mieszkańców, którzy pomimo niesprzyjającej pogody, tłumnie uczestniczyli w święcie swojego miasta. Gwiazdą pierwszego dnia był zespół Czerwone Gitary, który na czeladzkim

rynku zaprezentował swoje najbardziej znane i lubiane przeboje: Powiedz stary, gdzieś ty był, Matura, Nikt na świecie nie wie, Nie zadzieraj nosa, Kwiaty we włosach. Czerwone Gitary kojarzone są najczęściej z  ich długoletnim liderem Sewerynem Krajewskim, jednak nie

Dobrej Drogi! Buen Camino! Oprac. Dariusz Jurek

wszyscy wiedzą, że muzyk odszedł z zespołu w  1997 roku, a  grupa gra w  zmienionym i  nieco odmłodzonym składzie. W niedzielę na scenie w parku Prochownia wystąpiła Sasha Strunin, artystka młodego pokolenia specjalizująca się w muzyce z pogranicza popu i r&b. 3 maja w parku Grabek jeden z najlepszych zespołów rockowych w Polsce – grupa Hey wraz ze swą charyzmatyczną liderką Katarzyną Nosowską. Tekst i fot. Robert Garstka

52

nr 3(9) maj – czerwiec 2010

Profile for "Nowe Zagłębie" - Czasopismo

Nowe Zagłębie 09  

Nowe Zagłębie 09  

Advertisement