Page 35

Sztuka

SUPER!JEDNOSTKA Historia toczy się od ponad dwóch lat i związana jest z dwoma

Kolaże zbudowane są z ponad setki uniwersalnych modułów

studentkami projektowania graficznego na ASP w Katowicach.

– fotografii 10x15cm – odzwierciedlających strukturę budyn-

Szczęśliwe (jak się później okazało) zrządzenie losu sprawiło, że

ku, składanych w jedną całość o wymiarach ok. 230x270 cm.

Kasia Jendrośka i Gosia Orzechowska zamieszkały razem

Moduły przedstawiają pojedyncze balkony fotografowane z różnych

w Superjednostce.

perspektyw, miejsc i wysokości.

A wszystko dlatego, że nie da

się uwiecznić całego budynku na jednym zdjęciu, zawsze jakiś Z

pozoru

wielki

blok

w

centrum

zaczął

odsłaniać

kolejne

fragment

jest

przysłonięty.

A

także

ciekawostki i tajemnice. Atmosfera wewnątrz była jakaś inna.

SUPER!JEDNOSTKĘ

Rozpoczęło się maniakalne liczenie ilości pięter, balkonów, miesz-

uniwersalny a przez to ponadczasowy.

w

całej

po

to,

by

okazałości,

zbudować

jako

obiekt

kań. Dociekanie dlaczego ten budynek tak wygląda i jest tak ogromny. Spawdzanie dokąd można dojść a dokąd nie, w labiryncie wewnętrz-

Fotografowaniu balkonów Superjednostki towarzyszyło wiele przy-

nych korytarzy. Ludzie pytali, czy da się tam dobrze mieszkać i czy to

gód i emocji. Bo jak wytłumaczyć powód, dla którego dwie kobiety ze

prawda, że kuchnie są ślepe, mieszkania ogrzewane przez ścianę i win-

wszystkich możliwych stron i miejsc namiętnie podglądają budynek?

dą nie na każde piętro da się dojechać. A to tylko niektóre z osobliwości

Na niektórych zdjęciach, jeśli dobrze się przyjrzeć, widać w oknach

ukrytych w budynku autorstwa architekta Mieczysława Króla.

malutkie sylwetki mieszkańców budynku. Różnie reagowali, widząc, że są fotografowani: jedni się uśmiechali, wołali zaciekawieni, a inni gro-

Ten fakt, nie pozostał bez echa, dziewczyny postanowiły pokazać jak

zili, że zadzwonią na policję. Teraz, kiedy kolaże są już gotowe miesz-

patrzą na to miejsce – powstała SUPER!JEDNOSTKA – doku-

kańcy będą mieli szansę skonfrontować swoje patrzenie na budynek.

mentalny projekt emocjonalny. Cykl kolaży fotograficznych przedstawia katowicką Superjednostkę, zmiany w jej wyglądzie pod wpływem

Jendrośka i Orzechowska mają zamiar rozwijać projekt. Chciały-

pór dnia, roku, codziennej ekspolatacji oraz remontów. Katarzyna

by dalej fotografować przeobrażającą się elewację, a potem zabrać

i Małgorzata zaczęły gromadzić wszystkie możliwe skrawki rzeczywisto-

się za wnętrze budynku. To tak jakby dobrze poznać powierzchnię

ści wokół budynku – fotografowaniu wschodniej i zachodniej elewacji

po to, żeby można było przebić się do środka. Do tego zdaniem Kasi

Superjednostki poświęciły ostatnie półtora roku. Trafiły na szczególny

i Gosi niezbędne są zaufanie i współpraca mieszkańców.

moment. Elewacja właśnie jest remontowana. Fasady Superjednostki odzyskają swój czysty, jednolity i modularny wygląd, po wielu latach

Niedawno zakończyła się wystawa w katowickim oddziale SARP na ul.

nadawania poszczególnym balkonom specyficznego charakateru przez

Dyrekcyjnej 9, a już niedługo będzie można zobaczyć kolaże w klatkach

ich mieszkańców, którzy malowali swoje balkony na rozmaite kolory,

wejściowych Superjednostki.

zamieniali je w zielone oazy i zapełniali rozmaitymi przedmiotami. Wszystkie te szczegóły po przyjrzeniu się dokładnie w pracach Jendrośki i Orzechowskiej widać, a kontrast pomiędzy starą a nową Superjednostką na kolażach uderza jeszcze mocniej.

35

mako

Profile for "Nowe Zagłębie" - Czasopismo

Nowe Zagłębie 09  

Nowe Zagłębie 09