Page 1

wydawnictwa


PUS PUS to Uniwersalny System Edukacji, który łączy w sobie naukę, zaba wę i samokontrolę, wychowuje, kształtując osobowość i charakter, uczy wy trwałości, samodzielności. Przeznaczony dla dzie ci od 4 do 12 lat. Jest zalecany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Ot wieramy Zestaw Kontrolny i przekładamy wszystkie klocki do górnej części tak, aby cyfry na klockach były widoczne. Ot wieramy wybraną książeczkę, zapoznajemy się z poleceniem i przystępujemy do wykony wania ćwiczenia. Po roz wiązaniu wszystkich zadań, klocki znajdują się w dolnej części Zestawu Kontrolnego, w porządku wynikającym z udzielonych odpowiedzi. Zamykamy Zestaw Kontrolny, odwracamy go i ponownie ot wieramy. Widzimy teraz ułożony z klocków trójkolorowy, regularny wzór. Wykonany z plastiku, trwały i poręczny. Przy zakupie udzielana jest bez terminowa gwarancja.

Zestaw kontrolny PUS-standard TL 9114 • wym. 26 x 10,5 cm

424 4 42 24

37


każda książka w cenie

14

1 TL 1003

2 TL 1004

idę do szkoły

3 TL 9169

4 TL 1031

wydawnictwa

Książeczki zawierają gry i zabawy ogólnorozwojowe w formie obrazków przeznaczone dla przedszkolaków i dzieci rozpoczynających naukę w szkole. Poruszają tematykę: rozróżnianie odległości, kształtu i wielkości, dobieranie obrazków, zestawianie całości z pojedynczych elementów, zapamiętywanie szczegółów i ich pamięciowe odtwarzanie.

pus

• format 14 x 26 cm; 24 str.

każda książka w cenie

14 zł

1. Chrząszcz z Żyrzyna TL 1014

2. Chyża Żmija Syk-Syk TL 1015

Książeczki zawierają materiał ćwiczeniowy przydatny dla logopedów, terapeutów, nauczycieli i rodziców tych dzieci, które z różnych przyczyn nie opanowały jeszcze umiejętności poprawnego pod względem artykulacyjnym wysławiania się, mają problemy w komunikacji z otoczeniem oraz trudności w czytaniu i pisaniu.

3. Kruk z Kruklanki TL 1042

4. Miała Baba Koguta TL 1083

• format 14 x 26 cm; 24 str.

425


Abecad Ab dłło 1 TL 9096

Dla przed Dl dszko k llakó ków 1 TL 1012

Zabawy z literami, dla dzieci w wieku przedszkolnym. Celem dydaktycznym jest kształcenie umiejętności rozpoznawania liter jako znaków graficznych, rozróżniania liter drukowanych i pisanych: wielkich i małych, odwzorowy wania oraz kojarzenia głoski z jej graficznym obrazem. Wprowadzone w książeczce Abecadło 2 ćwiczenia łączenia liter w proste wyrazy, przygotowują dzieci do nauki czytania.

• format 14 x 26 cm; 24 str.

Zabawy i ćwiczenia ogólnorozwojowe dla dzieci od 3 lat rozwijają spostrzegawczość, uwagę, pamięć, umiejętność analizy i syntezy wzrokowej oraz słuchowej, uczą porównywania, klasyfikowania i uogólniania. Poprzez zabawę dzieci uczą się: rozpoznawania barw, pogłębiają i utrwalają wiadomości przyrodnicze związane z rozpoznawaniem i nazy waniem owoców, warzyw i zwierząt.

• format 14 x 26 cm; 24 str.

Abecad Ab dłło 2 TL 9097

Dla przed Dl dszko k llakó ków 2 TL 9171

Ich przygody inspirują dzieci do obserwowania sytuacji i rozpoznawania zachowań, które niosą zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Dzieci uczą się kolorów sygnalizacji świetlnej, rozróżniania kształtów znaków drogowych oraz obserwowania sytuacji na drodze.

Gutek G t k i Bal B lbi bina 1

• format 14 x 26 cm; 24 str.

Gutek G k i Bal B lbi bina 2

TL 9170

Balbina z Lublina 1 TL 1094

TL 9175

Książeczki z serii „Balbina z Lublina” to zestaw zabaw i ćwiczeń ogólnorozwojowych przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym. Dzięki zabawowej formie ćwiczeń dzieci uczą się spostrzegawczości, rozróżniania kształtów, kolejności zdarzeń oraz wyciągania wniosków z zaobserwowanych sytuacji jak również prawidłowych zachowań w różnych miejscach jak dom, szkoła, ulica, las.

• format 14 x 26 cm; 24 str.

każda książka w cenie

426

14

Ballbi B bina z LLub blilina 2 TL 1095


Zabawy i ćwiczenia wprowadzają w świat liter, uczą rozpoznawania ich kształtu, wielkości, kolejności w alfabecie i łączenia w wyrazy. Pomagają zauważyć różnice pomiędzy brzmieniem głoski, a jej graficznym znakiem, przybliżają zagadnienia pisowni liter. Wzbogacają słownictwo i ogólną wiedzę dziecka.

1

ABC 1 A–L

ABC 2 Ł–Z

ABC 3 (dwuznaki)

TL 9073

TL 9074

TL 1032

TL 1045

14 zł

TL 1046

3 TL 1047

4

wydawnictwa

każda książka w cenie

2

TL 1048

pus

łat we ćwiczenia do nauki czytania Seria 4 książeczek mających na celu przybliżenie dzieciom zagazagadnień związanych w literami, sylabami, spółgłoskami i samogłoskami. Dzięki całej serii książeczek dziecko uczy się: odczytywania wyrazów 1-, 2-sylabowych i ich łączenia z odpowiednimi obrazkami; odczytywania całych wyrazów 1- i 2-sylabowych z szeregu poznanych liter; odczytywania i łączenia w pary rymujących się wyrazów 1-sylabowych; wyodrębniania liter rozpoczynających nazwy obrazków; określania kolejności liter w alfabecie; utrwalania pojęcia sylaby i określania jej pozycji w wyrazie; uzupełniania wyrazów brakującymi samogłoskami.

• format 26 x 14 cm; 24 str.

gramatyka na wesoło Seria ta jest próbą nowego spojrzenia na zagadnienia gramatyki języka polskiego. Dziecko nie znajdzie w niej, jak w podręczniku, odpowiedzi na wszystkie pytania związane z gramatyką języka polskiego. Ma ona na celu przystępniejsze i bardziej przejrzyste ujęcie trudnych dla dziecka zagadnień – przekształcenie żmudnej nauki pisowni wyrazów w sprawdzoną zabawę z PUS-em. Zaproponowane w nich ćwiczenia poszerzają znacznie wiedzę dziecka o poznanych częściach mowy i ich związkach wyrazowych. Dają możliwość praktycznego zastosowania wyrazów bliskoznacznych, przeciwstawnych, zdrobnień, a także różnych form przymiotnika, liczebnika czasownika. Nowatorskim rozwiązaniem są ćwiczenia czytania ze zrozumieniem oparte na znanych baśniowych watkach przygód królewny Śnieżki. Dzięki tej zabawie dziecko będzie mogło nie tylko sprawdzić prawidłowość rozwiązania, lecz także samodzielnie, bez czyjejkolwiek pomocy, poprawić ewentualne błędy i utrwalić znajomość poznanych zasad.

• format 16,8 x 23,5 cm; 32 str.

1

2

TL 1074

TL 1075

427


ó–u

rz–ż

TL 1016

TL 1017

ortografia Seria książeczek „Ortografia” służy utrwalaniu i pogłębianiu zasad zapisu wyrazów z trudnościami ortograficznymi oraz zainteresowania dziecka ortografią. Zawarte w książeczkach ćwiczenia przygotowują dziecko do zadawania pytań, uświadamiają problem błędu, uwrażliwiają na błąd, rozbudzają czujność ortograficzną. Zamieszczony na końcu każdej książeczki słowniczek stanowi wystarczającą podbudowę do utrwalania pisowni wyrazów z czynnego słownika dziecka.

ch–h

zmiękczenia

TL 1018

TL 1019

każda książka w cenie

14

1 TL 1076

zł 2 TL 1077

to już potrafię Książeczki te przeznaczone są dla dzieci w wieku młodszym szkolnym. Zawierają bogaty i uporządkowany materiał utrwalająco-sprawdzający, który obejmuje zagadnienia: matematyczne, środowiska społeczno-przyrodniczego, kształcenia językowego, oparte na założeniach programowych nauczania zintegrowanego. Poznawanie, opanowanie i utrwalanie materiału z zakresu trzech przedmiotów daje możliwość osiągania przez dzieci coraz wyższego stopnia samodzielności, myślenia, rozumowania i sprawności działania, co służyć może bezpośrednio rozbudzeniu ich zainteresowań poznawczych i kształtowaniu pozytywnej motywacji uczenia się.

• format 16,8 x 23,5 cm; 32 str.

3 TL 1078

428

4 TL 1079


kto? co? rzeczownik Zestaw ćwiczeń językowych utrwalających pojęcie rzeczownika, łączących elementy gramatyki, frazeologii i stylistyki. Ćwiczenia oparte są na konkretnym materiale, dzięki któremu dzieci odkrywają najważniejsze cechy i funkcje części mowy, poznają podstawowe zasady ortograficzne związane z pisownią rzeczowników, a także ich związki wyrazowe. Nauczyciela książeczka może zainspirować do traktowania ćwiczeń gramatycznych jako integralnej części pracy nad doskonaleniem mowy ucznia.

• format 16,8 x 23,5 cm, 32 str.

TL 1087

2 TL 1088

Co robi?, Co robią? Czasownik

Jaki? Jaka? Jakie? Przymiotnik

TL 1051

TL 1052

Książeczka przeznaczona dla dzieci w klasach I–III. Zawiera zabawy i ćwiczenia związane z kształtowaniem i utrwalaniem pojęcia czasownika i jego funkcji w języku polskim; dostarcza dzieciom okazji do obserwacji użycia czasownika w różnych kontekstach i sytuacjach, mówienia na poziomie wyrazów, związków wyrazowych, zdań i dłuższych wypowiedzi, doskonali umiejętności posługiwania się tą częścią mowy. Zawarty w książeczce materiał językowy uporządkowany został zgodnie z zasadą stopniowania trudności, łączy zagadnienia gramatyki, frazeologii, stylistyki. Z powodzeniem może być wykorzystywany przez nauczyciela w kształceniu zintegrowanym do ćwiczeń w mówieniu i pisaniu oraz w doskonaleniu pracy własnej dziecka.

Książeczka poświęcona kształtowaniu pojęcia przymiotnika. Proponowane ćwiczenia i obserwacje językowe pomogą dziecku odkryć najważniejsze cechy i funkcje tej części mowy, dostarczając ciekawego słownictwa i okazji do posługiwania się nimi w różnych sytuacjach. Szczególnym walorem jest połączenie nauki z zabawą i działaniem. Książka obejmuje zagadnienia przewidziane programem klasy II, ale może być też wykorzystywana w klasach wyższych.

• format 16,8 x 23,5 cm; 32 str.

• format 16,8 x 23,5 cm; 32 str.

Pier wsze lektury 1 TL 1110 Książeczka przeznaczona dla dzieci w klasach I–II. Lekturę dla najmłodszych zaczyna się zwykle od poezji. W wierszach dla dzieci pojawiają się zabawy i żarty językowe, formy posługujące się rymem i rytmem, które łatwo „wpadają w ucho”. Dzięki temu dzieci szybko przyswajają sobie pojedyncze wyrażenia lub fragmenty, potrafią określić nastrój, połączyć fakty, czy skojarzyć bohatera z konkretnym wierszem. Zatem trzon tematyki książeczki stanowią dynamiczne

nowość

i pełne humoru wiersze Juliana Tuwima i Jana Brzechwy. Autorzy, posługując się prostym i jednocześnie bogatym słownictwem, inspirują wyobraźnię dziecka. W prosty i przystępny sposób przekazują treści, które sprawiają, że nawet najmłodsze dzieci bez trudu potrafią ustalić myśl przewodnią utworu i wskazać zawarte w nim przesłanie. Tematyka ćwiczeń nawiązuje do znanych bajek i baśni mówiących o dziecięcych przeżyciach i marzeniach, ich stosunku do świata przyrody i najbliższego środowiska. Starannie przygotowany i uporządkowany materiał dydaktyczno-wychowawczy dla nauczycieli. Zadania zawarte w książeczce służą między innymi: utrwalaniu znajomości treści przeczytanych utworów, sprawdzaniu stopnia zrozumienia czytanych tekstów, odczytywaniu intencji autora tekstu i ilustratora, rozpoznawaniu bohaterów na podstawie ilustracji lub opisu, tworzeniu opowieści nawiązujących do przedstawionych ilustracji.

• format 17 x 24 cm, 32 str.

429

wydawnictwa

14

1

pus

każda książka w cenie


przygody kurki Koko

1 TL 1081

Zabawy i ćwiczenia ogólnorozwojowe dla przedszkolaków. Tematycznie związane są z latem oraz z jesienią. Zabawowa forma ćwiczeń oraz oryginalna oprawa graficzna umożliwiają przyjazny rozwój i doskonalenie funkcji umysłowych, takich jak: spostrzegawczość, uważność, pamięć, porówny wanie, analizowanie. Książeczka proponuje nam historyjki obrazkowe, wskazywanie różnic i podobieństw, łączenie obrazków w pary, rozróżnianie barw i kształtów, odnajdywanie elementów w zbiorze.

2 TL 1082

• 26 x 14 cm; 24 str.

samo tu i teraz

1 TL 1091

Forma zabawy jest najlepiej dostosowanym do potrzeb rozwojowych dziecka procesem uczenia się. Dlatego zabawy ogólnorozwojowe w formie obrazkowej zawarte w książeczce Samo umożliwiają przyjazne doskonalenie sprawności umysłowych, rozwijają: spostrzegawczość, uwagę, pamięć, umiejętność analizy i syntezy wzrokowej oraz słuchowej, uczą porównywania, klasyfikowania, uogólniania.

2 TL 1092

• 26 x 14 cm; 24 str.

od gwiazdki do bajki

1 TL 9076

Książeczki adresowane do dzieci w początkowym etapie nauki czytania i pisania. Zawierają zabawowe formy ćwiczeń usprawniających słuch fonematyczny, doskonalenie umiejętności: wyróżniania sylab i określania ich pozycji w wyrazie, kojarzenie par obrazków, których nazwy zawierają taką sama sylabę, a w późniejszym okresie nauki, odczytywanie wyrazów.

2 TL 9077

• format 14 x 26 cm; 24 str.

3 TL 9078

430

każda książka w cenie

14

4 TL 1043


każda książka w cenie

14

rusz głową Gry i zabawy logiczne zawarte w tej książeczce wpływają na rozwój podstawowych i szczególnie przydatnych w okresie rozwoju sprawności intelektualnych, takich jak: spostrzeganie, koncentracja uwagi, zapamiętywanie, analiza i synteza wzrokowa.

2

TL 1007

TL 0003

skoncentruj się Ćwiczenia na koncentrację dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Znakomity trening oraz pomoc w rozwijaniu aktywności poznawczej, uwrażliwienia spostrzegawczości poprzez wnikliwe obserwowanie kształtu, wielkości i położenia przestrzennego figur oraz różnicowania figury i tła.

• format 16,8 x 23,5 cm; 32 str.

1

2

TL 1009

TL 9172

Królewna śnieżka

Nie tylko dla geniuszy. Rebusy 1

TL 1050

TL 1093 Książeczka, która uczy dziecko czytania ze zrozumieniem tekstu, ortografii i gramatyki języka polskiego. Wykonując kolejne ćwiczenia, dziecko śledzi losy Śnieżki, jak również zastanawia się nad właściwym doborem wyrazów, które pozwolą mu określić uczucia, rzeczy i sytuacje, wzbogacając słownictwo dziecka o nowe wyrazy, wyrażenia i zwroty frazeologiczne. Łącząc zdania pojedyncze, uczeń nabywa umiejętność budowania zdań złożonych współrzędnie i podrzędnie, ma możliwość utrwalenia i sprawdzenia poprawności ortograficznej, dotyczącej zapisu wyrazu z zanikiem dźwięczności. Poznaje też gatunek literacki zwany baśnią.

Łamigłówki, które za pomocą odpowiednio ułożonych rysunków, znaków lub napisów tworzą szyfr. Zabawa polega na rozszyfrowaniu hasła. Nie tylko dla geniuszy dostarczają dzieciom wspaniałej zabawy, kształcą umiejętność analizy i syntezy wzrokowej oraz słuchowej, a także umiejętność czytania ze zrozumieniem. Dziecko wzbogaca swoje słownictwo, aktywizuje myślenie, a przy tym bawi się i otrzymuje w zamian wiele radości i satysfakcję z samodzielnego rozwiązania.

• format 16,8 x 23,5 cm; 32 str.

• format 16,8 x 23,5 cm; 32 str.

431

pus

1

wydawnictwa

• format 16,8 x 23,5 cm; 24 str.


każda książka w cenie

100 pytań i odpowiedzi

14 zł

Książeczki 100 pytań i odpowiedzi jest tytułem skierowanym do dzieci przedszkolnych i szkolnych, tych, które nie potrafią jeszcze samodzielnie czytać i tych, które z czytaniem już dobrze sobie radzą. Wszystkie ćwiczenia zostały zaprezentowane w formie quizu, który nie sprawia nawet najmłodszym dzieciom problemów. Książeczka uczy dzieci formułowania pytań i wyszukiwania

odpowiedzi. Specjalny dobór czarnobiałych ilustracji jest zamierzony, ponieważ zmusza dzieci do logicznego myślenia, pobudza ich wyobraźnię, zachęca do samodzielnych obserwacji i doświadczeń. Stanowi dobry materiał wyjściowy do kolorowania, ucząc dzieci posługiwania się kredkami oraz kształci ich sprawność ruchową. Poszczególne zadania poszerzają wiedzę dziecka o najbliższym

otoczeniu, ponieważ oparte są na doświadczeniach z życia codziennego i dotyczą jego najróżniejszych aspektów: zdrowia, higieny, ruchu, właściwego odżywiania, a także świata roślin i zwierząt. Czarno – białe ilustracje stanowią bardzo dobry materiał do kolorowania. Dzieci uczą się posługiwania kredkami i kształcą sprawność manualną.

1

2

3

4

TL 1008

TL 1024

TL 1013

TL 1023

Seria zawiera bogaty zbiór zagadek, łamigłówek i rymowanek, które tematycznie związane są z porami roku i wydarzeniami następującymi w roku szkolnym. Dostarczają dzieciom nowego sło-

wnictwa, wiadomości o zjawiskach zachodzących w przyrodzie i prawach nią rządzących, a także o ich najbliższym otoczeniu. Bogaty materiał językowy służy wszechstronnemu kształtowaniu sprawności ję-

zykowych dziecka: doskonaleniu umiejętności czytania ze zrozumieniem, kształtowaniu poprawnego pisania i mówienia.

Wiosna

Lato

Jesień

Zima

TL 1033

TL 1034

TL 1035

TL 1036

• format 16,8 x 23,5 cm; 32 str.

zgady wanki

432

• format 16,8 x 23,5 cm; 32 str.


1

2

3

4

TL 9163

TL 9164

TL 9165

TL 9166

• dodawanie i odejmowanie w zakresie 12.

• dodawanie i odejmowanie w zakresie 20.

• zadania tekstowe, I cz.

• zadania tekstowe. II cz.

matematyka na wesoło w nowej sytuacji; 8. integrują różne obszary edukacyjne 9. stwarzają możliwości i warunki do pracy samodzielnej oraz do poszukiwania rozmaitych strategii rozwiązań na miarę możliwości uczniów 10. rozwijają zdolność do długotrwałego intensy wnego wysiłku intelektualnego.

wydawnictwa

akty wności, rozbudzają zainteresowanie, zaciekawiają; 6. rozwijają myślenie i ćwiczą procesy myślowe np. takie jak: a) analizę i syntezę, b) uogólnianie i abstrahowanie, c) myślenie przez analogię, d) myślenie twórcze i krytyczno-logiczne 7. informują, czy uczniowie potrafią prawidłowo zastosować przyswojone pojęcia

• format 16,8 x 23,5 cm; 32 str.

pus

Zbiór zadań tekstowych mających ułat wić dzieciom: 1. wprowadzanie i kształtowanie nowych pojęć matematycznych; 2. wiązaniu matematyki z życiem i przygotowują do roz wiązy wania praktycznych problemów; 3. wytrwałości przy pokony waniu trudności 4. analizy i rozumienia tekstów matematycznych; 5. sprzyjają wielostronnej

każda książka w cenie

14 zł

1

2

TL 1072

TL 1073

Dreptuś Matematyk Matematyka na starcie. Książeczki te to propozycja wspaniałej zabawy dla dzieci wykazujących naturalne zainteresowanie matematyką w początkowym okresie edukacji: w domu, przedszkolu lub szkole. Zawarte w książeczkach zadania służą: • utrwaleniu przeliczania i odczyty wania liczb kolejno od 0 do 12, • obliczaniu dowolnym sposobem sumy i różnicy dwóch liczb w zakresie 12, • utrwaleniu symbolicznego zapisy

działań matematycznych, • porówny waniu liczb: mniejsza–większa, • szukaniu właściwej liczby w ciągu liczb malejących i rosnących, • zapoznaniu się z tematyką zbiorów, • przyporządkowy waniu prostego dodawania i odejmowania odpowiednim ilustracjom. Zadania mają oryginalna i zabawową formę graficzną. Postać Dreptusia zachęca dzieci do podejmowania wysiłku przy rozwiązy waniu kolejnych ćwiczeń, co

wielostronnie akty wizuje dziecko i pobudza wyobraźnię. Taki model uczenia sprzyja stymulowaniu uzdolnień matematycznych u dzieci, wzmacnia ich odporność emocjonalna potrzebną przy pokony waniu trudności w przyswajaniu abstrakcyjnego materiału oraz przygotowuje do wejścia w jego kolejny, nowy zakres.

• format 26 x 14 cm; 24 str.

433


liczę w pamięci Bogaty zbiór zadań dotyczących czterech podstawowych działań arytmetycznych, które swoją przystępną i zabawową formą służą poznawaniu podstaw techniki rachunkowej, utrwaleniu pojęcia liczby oraz doskonaleniu umiejętności symbolicznego zapisu działań. Rozwiązywanie zadań nie służy pamięciowemu opanowaniu umiejętności liczenia. Jest raczej propozycją aktywnej nauki, opartej na kształceniu zdolności formułowania wniosków i samodzielnemu dochodzeniu do wyniku działania.

1

2

TL 1037

TL 1038

• dodawanie i odejmowanie w zakresie 12.

3

• dodawanie i odejmowanie w zakresie 20.

4

5

TL 1039

TL 1040

TL 1041

• dodawanie i odejmowanie w zakresie 100.

• mnożenie i dzielenie w zakresie 100.

• dodawanie i odejmowanie w zakresie 1000.

Zegar i kalendarz

Matematyka konkretna 1

TL 1070

każda książka w cenie

14 zł

Dorota Pyrgies. Dwadzieścia cztery ćwiczenia w przystępnej i zabawowej formie przybliżające pojęcie czasu. Dzieci uczą się odczytywania godzin, kwadransów i minut na zegarze tradycyjnym i elektronicznym. Poznają nazwy miesięcy, uczą się zapisywania dat, właściwego użycia terminów służących do określania czasu: teraz, przedtem, potem, dłużej, krócej, dzisiaj, wczoraj, rano, wieczór, stosowania numeracji rzymskiej I–XII, rozmieszczenia dni świątecznych w kalendarzu i posługiwania się nim. Zawartość merytoryczna książeczki Zegar i kalendarz oprócz swojego podstawowego celu rozwija i utrwala umiejętności matematyczne. Z powodzeniem może być wykorzystywana w terapii pedagogicznej dzieci ryzyka dysleksji oraz ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

• format 16,8 x 23,5 cm; 32 str.

TL 9145 Ćwiczenia w książeczce dotyczą takich zagadnień z zakresu matematyki praktycznej jak: 1. Symetria i rytm - dostrzegania regularności rytmicznych i symetrycznych oraz ich wykorzystanie w codziennych formach aktywności. 2. Miary, wagi i pieniądze to pojęcia wywodzące się z codziennego życia i odgrywające znaczącą rolę w życiu każdego człowieka. Wprowadzając te pojęcia do ćwiczeń w książeczkach PUS, wiążemy je jednocześnie z materiałem arytmetycznym obowiązującym na I etapie kształcenia. Celem poszczególnych ćwiczeń jest pogłębianie umiejętności nabytych przez uczniów w toku praktycznych doświadczeń, zadań i eksperymentów. 3. Znaki rzymskie - to inny sposób zapisywania liczb, z którym dziecko styka się w różnych sytuacjach życiowych. Dlatego też poprzez ćwiczenia zawarte w tej książeczce dziecko utrwali znajomość poznanych znaków rzymskich od I do XII.

• format 17 x 24 cm, 32 str.

434

nowość


wyliczanki, rymowanki Z serii książeczek zawierających bogato ilustrowany zbiór rymowanych wierszyków dla dzieci, wyliczanek i krótkich piosenek. Wyliczanki, rymowanki towarzyszą dziecku od najmłodszych lat. Przekazywane z pokolenia na pokolenie stanowią niezapomniany element z dzieciństwa – uczymy się ich jako dzieci, pamiętamy jako dorośli. Rymowanki mają istotny wpływ na kształtowanie się pamięci oraz zasobu słownictwa dziecka, poszerzają je i utrwalają, pobudzając wyobraźnię. Zabawa z wypowiadaniem wyliczanek i rymowanek poprawia wymowę i jest zalecana przez logopedów.

• format 16,8 x 23,5 cm; 32 str.

I

2

TL 1089

TL 1090

każda książka w cenie

wydawnictwa

14 zł

Seria nowych książeczek przeznaczonych dla dzieci przedszkolnych. Dzięki książeczkom dzieci poznają swoje najbliższe otoczenie. Tam znajdziemy m.in: Natura o wiosennej porze, W wodzie i nad wodą, Jaka to cyferka, a jaka literka? W lesie, Wiersze i zagadki, Muzyczne zagadki Jacka, Szarady i zagadki przyrodnicze, Przydatne urządzenia w domu, W co się ubieramy? My się zimy nie boimy! Nasze podróże.

1 TL 1112 nowość

pus

łat we zagadki Jacka i Agatki

2 TL 1113 nowość

• format 26 x 14 cm, 24 str.

Ćwiczenia w orientacji 1 TL 1071 Ćwiczenia w orientacji, położenie w przestrzeni i relacje między przedmiotami. Kształcenie u dziecka orientacji w przestrzeni, to ciągły proces, który odbywa się w naturalnych sytuacjach życiowych i polega na zdobywaniu własnych doświadczeń przy użyciu wszystkich zmysłów. Dziecko rozpoczynając programową edukację posiada już ogólną orientację w przestrzeni. Rozumie i poprawnie stosuje większość zawiązanych z nią pojęć: na, pod, nad, obok, przód, tył, na prawo, na lewo itp. Książeczka Ćwiczenia w orientacji to wybór wielu cennych rozwiązań służących utrwalaniu pojęć i umiejętności orientacji w przestrzeni, wzajemnego położenia obiektów

i zjawisk, rozpatrywania ich pod względem cech wielkościowych, jakościowych i mierzalnych: określenie położenia przedmiotów w przestrzeni względem obserwatora i innych przedmiotów: za, pod, nad, obok, wewnątrz, na lewo, na prawo, do przodu, do tyłu, w górę, w dół; przypisywanie przedmiotom cech wielkościowych: długi, krótki, szeroki, wąski; porównywanie przedmiotów pod względem wybranej cechy: długi – krótki, szeroki – wąski, niski – wysoki; poprawne używanie oraz rozumienie stosowanych zwrotów i określeń.

• format 16,8 x 23,5 cm; 32 str.

435


Słowniczek frazeologiczny TL 1085 Książeczka dla dzieci w nauczaniu zintegrowanym. Zawiera ponad 100 popularnych i ogólnie znanych polskich związków frazeologicznych ułożonych tematycznie, np. zwierzęta, przedmioty, ubranie, jedzenie; w prosty i przystępny sposób wyjaśnia znaczenie frazeologizmów; podaje ciekawe przykłady ich zastosowania w codziennej mowie, prezentuje związki w kontekstach bliskich uczniowi; niezwykle atrakcyjna szata graficzna – ponad 70 ilustracji autorstwa Mirosława Stankiewicza, które zaciekawiają, śmieszą, intrygują, w dowcipnej formie przedsta-

wiają treść związków frazeologicznych. Dziecko ma dodatkowe zadanie, polegające na odszukaniu zilustrowanego związku frazeologicznego, co jest bardzo ciekawe i zarazem kształcące. Zawiera ponad 270 wyrazów obcych w ćwiczeniach ułożonych tematycznie, np. zwierzęta, przedmioty, ubrania, jedzenie; w prosty i przystępny sposób wyjaśnia znaczenie trudnych słów, z którymi dziecko spotyka się na co dzień; przybliża wyrazy obce podając ciekawe przykłady zastosowania w piśmie i mowie.

• format 16,8 x 23,5 cm; 32 str.

Słowniczek wyrazów obcych TL 1086 Zawiera ponad 270 wyrazów obcych w ćwiczeniach ułożonych tematycznie.

• format 16,8 x 23,5 cm; 32 str.

każda książka w cenie

14 zł

Słowniczek wyrazów bliskoznacznych TL 1084 Słowniczek wyrazów bliskoznacznych zawiera: ponad 230 wyrazów, wyrażeń lub zwrotów językowych, które mają takie samo lub bardzo podobne znaczenie. Synonimy najpopularniejszych, najczęściej używanych w potocznej i „szkolnej” polszczyźnie wyrazów. Podzielone na grupy znaczeniowe i wzbogacone przykładami zdań z ich zastosowaniem; przybliża wyrazy bliskoznaczne podając ciekawe przykłady zastosowania w mowie i piśmie; niezwykle atrakcyjna szata graficzna, ponad 120 rysunków

autorstwa Mirosława Stankiewicza; ilustracje które śmieszą, intrygują, w dowcipnej formie przedstawiają znaczenie wyrazów bliskoznacznych; dziecko ma dodatkowe zadanie, polegające na odszukaniu zilustrowanego synonimu, co jest ciekawe i zarazem kształcące; w pracy z dziećmi klas młodszych zalecana jest dodatkowa aktywności nauczyciela, prowadzenia ukierunkowanych zajęć ze szkolnym słownikiem wyrazów bliskoznacznych.

• format 16,8 x 23,5 cm; 32 str.

Słowniczek ortograficzny 4 TL 1111 Książeczka dla dzieci w nauczaniu zintegrowanym. Zawiera bogaty materiał językowy służący utrwaleniu zasad poprawnej pisowni w języku polskim: ponad 300 wyrazów, wyrażeń i zwrotów językowych, W prosty i przystępny sposób przybliża podstawowe zasady pisowni wyrazów z „ó”, „u”, „rz”, „ż”, „ch”, „h”: wymiennymi i niewymiennymi, w pozycji po i przed spółgłoskami, na końcu wyrazu, w charakterystycznych zakończeniach i wyrazach pokrewnych;

nowość

436

utrwala również wyrazy, których pisownia nie opiera się na żadnej z reguł ortograficznych, Atrakcyjna szata graficzna, ponad 160 rysunków autorstwa Mirosława Stankiewicza, które śmieszą i intrygują swoja dowcipną formą, W pracy z dziećmi klas młodszych zalecana jest dodatkowa aktywność nauczyciela, prowadzenia ukierunkowanych zajęć ze szkolnym słownikiem ortograficznym.

• format 17 x 24 cm, 32 str.


wydawnictwa

pu pus

65

Paleta. Wyprawka przedszkolaka

65

Paleta. Wyprawka pier wszoklasisty

TL 1020

TL 1021

Paleta. Wyprawka zawiera zestaw kontrolny: okrągłą, drewnianą podstawę z 12 drewnianymi klockami w 6 kolorach, 2 tarcze blanco oraz 12 tematycznych tarcz ze zbiorem zabaw w formie obrazkowej. Forma wyprawki gwarantuje dziecku kontynuację zabawy z PALETĄ, ponieważ otwiera możliwość uzupełniania tematycznych tarcz, m.in. do nauki: matematyki, języka polskiego, środowiska, bez potrzeby zakupu nowego Zestawu Kontrolnego.

Paleta. Wyprawka zawiera zestaw kontrolny: okrągłą, drewnianą podstawę z 12 drewnianymi klockami w 6 kolorach, 2 tarcze blanco oraz 12 tematycznych tarcz ze zbiorem zabaw w formie obrazkowej. Forma wyprawki gwarantuje dziecku kontynuację zabawy z PALETĄ, ponieważ otwiera możliwość uzupełniania tematycznych tarcz, m.in. do nauki: matematyki, języka polskiego, środowiska, bez potrzeby zakupu nowego Zestawu Kontrolnego. Zabawy oparte na podstawowych założeniach programowych nauczania zintegrowanego dla dzieci w wieku od 6 lat.

• zabawy przystosowane do możliwości percepcyjnych dzieci w wieku od 5 lat.

437


Seria Nowej Szkoły 12

Kota Pysia potyczki z plastyką 1

NS 3005 Zeszyt przeznaczony dla nauczycieli, rodziców i wszystkich tych, którym bliskie są oddziaływania na rozwój dziecka poprzez sztukę plastyczną. Zeszyt stanowi zestaw technik i rozwiązań plastycznych, stosowanych w pracy z farbami i papierem. Techniki te opisane są krok po kroku i poparte ciekawą pracą plastyczną.

• A4; 28 str.

12

Kota Pysia potyczki z plastyką 2

NS 3006 Druga część zeszytu zawierająca propozycje prac przestrzennych. Stanowi doskonałą pomoc w tworzeniu prac z wykorzystaniem drucików kreatywnych, folii piankowej i form styropianowych. Techniki wykonania prac opisane są krok po kroku i poparte ciekawą pracą.

• A4; 28 str.

Kota Pysia potyczki z liczbami NS 3002

10

Zamieszczone na kartach ćwiczenia stanowią jedynie propozycję różnych zabaw, przy których dziecko może już samo je kontynuować, a nawet modyfikować, stając się tym samym autorem nowych propozycji.

• 18 dwustronnych czarno-białych kart A4

Kota Pysia potyczki z literkami NS 3001

12

Zestaw kart pracy, przeznaczony do pracy indywidualnej, na zajęciach kompensacyjnych i w zespole z podziałem na grupy zadaniowe. Każda z kart ma na celu zaprezentowanie ciekawej zabawy dydaktycznej z klockami: MP 1001 oraz MP 1002. Karty te pomagają w trudnej sztuce nauki, m.in. przez wyszukiwanie i utrwalanie samogłosek, tworzenie nowych wyrazów z daną samogłoską, dobieranie małej lub wielkiej litery, utrwalanie kolejności liter w alfabecie w postaci przestrzennych układanek, tworzenie kreatywnych układanek w formie krzyżówek, aż do zabaw w kodowanie. Do każdej z kart, umieszczony jest opis zawartego tam ćwiczenia wraz z występującymi w nim wariantami.

• format A4; 18 układów na 32 str.

438 8


Kota Pysia potyczki z przyrodą

12

NS 0962 Rozwój umiejętności: obserwowanie pogody, rozbudzanie potrzeby zdobywania wiedzy poprzez doświadczenia, zapoznanie się z charakterystycznymi cechami 4 pór roku, utrwalanie nazw dni tygodnia, zaznaczanie i odczytywanie temperatury na termometrze, odczytywanie i zapisywanie godzin, na zegarze wskazówkowym, dbałość o zdrowie poprzez dobór odpowiedniego ubioru do pogody, rozwijanie słownictwa związanego z pogodą, pierwsze matematyczne problemy, tj. kształtowanie pojęcia liczby w aspekcie kardynalnym i porządkowym. Każda karta posiada element samokontroli.

• zeszyt A4 zawiera 18 kart do kopiowania, przeznaczonych dla 5–9-letnich dzieci.

NS 3034

12

zł wydawnictwa

Potyczki kota Pysia z igłą i nitką

Trzeci zeszyt z plastycznej serii z kotem prezentuje różnorodne pomysły na samodzielne wykonanie teatralnych łapek. Przy wykorzystaniu filcu, naklejanych oczu, igły i nitki oraz gotowych matryc-rękawic pokazuje krok po kroku, w jaki sposób wykonać wybrany wcześniej model. Pozycja zawiera 13 propozycji, w skład której wchodzą: żaba, pszczoła, żółw, pająk, biedronka, gąsienica, tygrys, lew, zając, wąż, mysz, kot, kaczka, miś.

Literkowe potyczki NS 3033

seria nowej szkoły

• format A4; 28 str.

22

Zestaw kart pracy, przeznaczony do pracy indywidualnej w domu, na zajęciach kompensacyjnych i w zespole z podziałem na grupy zadaniowe. Każda z kart ma na celu zaprezentowanie ciekawej zabawy dydaktycznej z klockami: MP 1001 oraz MP 1002. W zabawowy sposób karty: Literkowe potyczki pomagają w trudnej sztuce nauki czytania. Poprzez: wyszukiwanie i utrwalanie samogłosek, tworzenie nowych wyrazów z daną samogłoską, dobie-

ranie małej i wielkiej litery, utrwalanie kolejności liter w alfabecie w postaci przestrzennych układanek, tworzenie kreatywnych układanek w formie krzyżówek, aż do zabaw w kodowanie. Do każdej z kart, umieszczony jest opis zawartego tam ćwiczenia wraz z występującymi w nim wariantami. Pomysły mają formę otwartą, którą można rozszerzać już poza nią.

• format A4; 18 układów na 32 str.

439


bajki-grajki na CD

Bajki-Grajki. Kolekcja bajek muzycznych na płytach CD. Chwila przyjemności dla dzieci w każdym wieku. Niezwykła wartość edukacyjna gdyż słuchacz rozwija swoją wyobraźnię ćwiczy koncentrację i wzbogaca słownictwo.

każda bajka w cenie

23

Czer wony Kapturek BG 0009

440

Alicja w krainie czarów BG 0010

Ta sympatyczna dziewczynka jest przez wszystkich nazywana Czerwonym Kapturkiem ponieważ nosi czerwoną czapeczkę. Zawsze uczynna chętnie pomaga mamie w gospodarstwie. Jednak tym razem czeka ją nie lada zadanie: musi zanieść jedzenie chorej babci. Po drodze przez las spotyka wilka... Tę opowieść zna każdy z nas! Tym razem wersja autorstwa Jana Brzechwy. Jako narrator Irena Kwiatkowska a w rolach głównych: Barbara Kraftówna, Władysław Hańcza, Andrzej Bogucki i inni.

Alicja biegnie za białym królikiem aż do Krainy Czarów. Po przejściu na drugą stronę lustra znalazła się w magicznym miejscu gdzie wszystko jest na opak. Przeżywa całe mnóstwo przedziwnych trochę absurdalnych przygód. Wspaniała bajka Lewisa Carrolla w adaptacji Antoniego Marianowicza. Obsada również nie wymaga rekomendacji – roli głównej: Magda Zawadzka.

Kopciuszek

Kot w Butach

BG 0012

BG 0011

Biedna sierotka ciężko pracowała w domu Macochy. Życia nie ułatwiały jej też dwie złośliwe przyrodnie siostry-brzydule Haneczka i Kasieńka. Pewnego dnia dobra wróżka odmieniła los Kopciuszka. Podczas balu książe właśnie ją wybrał spośród wielu kandydatek na żonę. Jednak czy ją odnajdzie? Klasyczna bajka muzyczna do tekstu Jana Brzechwy. Przepiękna muzyka Mieczysława Janicza.

Biedny Janek dostał w spadku jedynie tego kota. Starszy brat otrzymał młyn i przegnał Janka wraz z kotem ze swego gospodarstwa. Jednak nie było to zwyczajne zwierzę. Czarodziejski kot uknuł sprytny plan jak swego pana – biednego chłopca zmienić w następcę tronu. Czy uda mu się ta intryga? Rozśpiewana pełna piosenek i z poczuciem humoru bajka według tekstu Jana Brzechwy. Wspaniała muzyka Mieczysława Janicza.


Przygody Piotrusia Pana

Stoliczku nakryj się BG 0013 Bajka wg braci Grimm którą na nowo opracował Antoni Marianowicz jest zapewne wszystkim znana. Nieuczciwy karczmarz korzysta z każdej okazji żeby okpić swoich gości. Jego łupem pada cudowny stoliczek. Kto znajdzie sposób na karczmarza?

Śpiąca k Ś króllewna

Pinokio k

bajki-grajki na CD

wydawnictwa

BG 0015 Kto nie zna tej bajkowej krainy – koniecznie musi pofrunąć tam razem z Piotrusiem Panem. Wanda Janek i Michał przeżywają całe mnóstwo przygód. Stają oko w oko ze straszliwym kapitanem Hakiem. Posłuchajcie!

BG 0014

BG 0016

Nastrojowa bajka muzyczna Śpiąca królewna w opracowaniu Janiny Gillowej wg braci Grimm. Na pewno znacie Królewnę która zasnęła w dniu swoich urodzin. Razem z nią zasnęło całe królestwo. A dlaczego tak się stało i kto zdołał ją odczarować dowiecie się słuchając bajki. Dacie się oczarować tą czarującą opowieścią?

Stary Geppetto wystrugał pajacyka z drewna. Pinokio bo tak go nazwał wyruszył w świat w poszukiwaniu przygód. Jednak żeby stać się prawdziwym chłopcem musi być bardzo grzeczny i wrócić do domu. Bajka autorstwa Carla Collodi w opracowaniu Zofii Jachimeckiej.

każda bajka w cenie

23 zł

Chatka Puchatka BG 0017

Znacie misia o „małym rozumku”? A któż go nie zna! Jego przygód na pewno chętnie posłuchają również rodzice ponieważ bohaterowie Stumilowego Lasu wcale się nie starzeją. Kontynuacja przygód misia o „małym rozumku” czyli Kubusia Puchatka. Bajkę A.A. Milne’a znakomicie opracował Antoni Marianowicz wg przekładu Ireny Tuwim. Muzykę skomponował Ryszard Sielicki a w rolach głównych usłyszymy m.in.: Andrzeja Szczepkowskiego i Lecha Ordona.

441


książki audio

Seria wyróżnia się wspaniałą interpretacją aktorską oraz bogatym udźwiękowieniem. Atutem są także ciekawe i pełne ciepła teksty autorstwa Magdaleny Kuczyńskiej. Liczne dialogi różnorodność podkładów muzycznych oraz ciekawe efekty dźwiękowe pozwalają dzieciom przenieść się w bajkowy świat. Bajki czytają: Adam Hutyra, Bartosz Kopeć, Agnieszka Łopacka, Agata Ochota-Hutyra, Teresa Dzielska, Michał Kula, Małgorzata Marciniak, Antoni Rot, Robert Rutkowski. Na płycie Kot w butach i inne... znajdują się następujące bajki: 1. Lis i Zając 2. O niesfornym koguciku 3. Dzikie gęsi 4. Zwierzęca chatynka 5. Kot w butach 6. Zaczarowany kufer.

Kopciuszek i inne bajki AG 5505 05 Na płycie znajdują się następujące bajki: Brzydkie Kaczątko, Kopciuszek, Tomcio Paluszek, Calineczka, Kruk i Lis, Królowa Śniegu, Mała Syrenka, Królewna Śnieżka, Latający dywan.

• czas nagrania: 78:38.

każda książka w cenie

18

Kot ot w butach i inne bajki

Śpiąca Kr Kró óle ó lew le wna na i in inne eb baj ajk kii

AG G 5057

AG 5064 4

Na płycie Kot w butach i inne... znajdują się następujące bajki: 1. Lis i Zając 2. O niesfornym koguciku 3. Dzikie gęsi 4. Zwierzęca chatynka 5. Kot w butach 6. Zaczarowany kufer.

Na płycie Śpiąca królewna i inne... znajdują się następujące bajki: O leniwym Maciusiu, O wilku, Kot wojewoda, Spryka, Śpiąca Królewna, Alibaba i czterdziestu rozbójników.

• czas zas nagrania: 56:47

• czas nagra rania: nia 65:34. 65: 5:34.

Zło ota rybka i inne ne baj bajki ba k

Czer wo ony yK Kap ap apt pttu ure rrek k i in inn ne ne baj ba ajkii

AG G 5512

AG 5529 29

Na płycie Złota rybka i inne... znajdują się następujące bajki: Rubinowy książe, Siedem kruków, Smok Wawelski, Śpiąca królewna, Trzy małe świnki, Złotowłosa i trzy niedźwiedzie, Złota rybka.

Na płycie Czerwony Kapturek i inne... znajdują się następujące bajki: Jaś i drzewo fasolowe, Ołowiany żołnierzyk, Czerwony Kapturek, Jaś i Małgosia, Kot w butach, Alladyn i czarodziejska lampa, Pinokio w krainie zabawek, Piękna i Bestia.

• czas nagrania: 59:52

442

• czas nagrania: 60:38


zabawa i wychowanie świetlicowe zajęcia

cz. I BA 5017

17

cz. II BA 5008

22

wydawnictwa

• format A5; 140 str.

17

Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo

Chodźmy się ę bawić bawić

IM 0020

HR 0117

Renata Wiącek. Program terapii i wspomagania rozwoju w formie scenariuszy zawierających liczne, ciekawe zabawy i pomysły do pracy z dzieckiem nadpobudliwym.

150 propozycji różnych zabaw pobudzających do działania, a także uspokajających. Zabawy ruchowe, muzyczne i plastyczne doskonale sprawdzą się w grupie.

• A5, 90 str.

HR 0011A

8 28

49

W co się bawić

W co się bawić z dziećmi?

MO 0025

HR 0011

Mając pod ręką tę książkę nasze dziecko nigdy nie będzie się nudzić. Można się z niej dowiedzieć, jakie gwiazdy można zobaczyć na nocnym niebie przez cały rok, co się dzieje w przyrodzie wiosną, latem, jesienią i zimą, jakie smakołyki można przygotować z produktów sezonowych. Zobacz, w co się bawić o każdej porze roku. Baw się dobrze!

Marta Bogdanowicz. Książka dla 2-, 3-letnich dzieci. Zaprezentowane w niej piosenki i wierszyki można wykorzystać tak w zabawie grupowej w przedszkolu, jak i podczas indywidualnej zabawy z dzieckiem w domu. Trzy płyty CD (sprzedawane osobno): pląsy zuchowe, znane zabawy przedszkolne kształtujące między innymi świadomość własnej osoby i ułatwiające integrację z grupą.

• format A4; 128 str.

443

zabawa i wychowanie

17

Seria dwóch książek pomocniczych dla nauczycieli pracujących z dziećmi w świetlicach szkolnych osiedlowych w domach kultury przedszkolach szkołach podstawowych. Tom I zawiera wiersze na różne okazje: inscenizacje, zabawy, zagadki, zajęcia o tematyce edukacyjnej, opisy zwyczajów i tradycji polskich oraz ciekawy rozdział Polska w legendach. W tomie II autorzy prezentują inscenizacje o tematyce ekologicznej i pro-zdrowotnej proste formy teatralne zajęcia edukacyjne w cyklach: Rodzina i dom, Nasza Ziemia oraz Wiersze, gry i zabawy ruchowe.


17

Stare i nozabawy podwórkowe

we

KL 0013 Ewa Noga, Anna Wasilak. Zbiór 116 gier i zabaw, które ułatwiają nawiązanie pierwszego kontaktu, ćwiczą koncentrację, refleks i spostrzegawczość, rozwijają wyobraźnię oraz uczą współdziałania. Zabawy można wykorzystywać pracując z małą lub dużą grupą w różnym wieku, na dworze i w sali, przy minimalnej liczbie materiałów.

33

GW 0003

30

Elżbieta Zubrzycka. To książka, która podnosi poczucie wartości dziecka i uczy je najważniejszego – szacunku dla siebie i innych. Jednocześnie przekazuje niezbędną wiedzę. Rozmawianie z dziećmi na trudne tematy sprawia nam kłopot. Szczególnie wtedy, gdy mamy mówić o zagrożeniach. Obawiamy się, że sama rozmowa może krzywdzić. A jednak, dla bezpieczeństwa dziecka, rozmawiać trzeba...

31

Wprowadzenie do pedagogiki zabawy

26

KL 0015 Red. Elżbiety Kędzior-Niczyporuk. W opracowaniu zamieszczone są między innymi scenariusze imprez dla grup, sprawdzone w praktyce pomysły działań oraz artykuły o charakterze teoretycznym. Książka adresowana jest do wszystkich, którzy pracują z grupami we wszystkich środowiskach.

Dzieciaki z ulicy Tulipanowej JD 0003

EA 0001

KL 0022

Joanna Krzyżanek. Dzieciaki z ulicy Tulipanowej, czyli Prawa Małych i Dużych. Książka ta opowiada o dzieciach, które mieszkają w kamienicy przy ulicy Tulipanowej: Tosi Malinowskiej, Antosiu Psztylu, Filipie Fąferku, Zosi Szafarskiej i Franciszce Ptasińskiej. I o tym, że to dobrze, że różnimy się między sobą. Co by było, gdyby na świecie wszyscy lubili jeść agrestowe ciasto, jeździć na rowerze, szyć z gałganków lalki i króliczki z bardzo długimi uszami, nosić sukienki oraz filcowe kapelusiki? I wszyscy wyglądaliby tak samo? Zaprojektowane i wymyślone przez autorów prawa powstały w zgodności z Konwencją o Prawach Dziecka.

Anna Sowińska. Program wychowawczy dla dzieci od 3 do 10 roku życia. Wyjątkowy przez swoją tematykę i strukturę program wychowawczy przeznaczony nie tylko dla nauczycieli ale również dla rodziców. Oprócz części teoretycznej odwołującej się do różnych koncepcji wychowania zawiera gotowe rozwiązania w postaci konspektów zajęć dostarczających wielu pomysłów jak nieszablonowo wpływać na rozwój dziecka.

• do wyczerpania zapasów

• format 22,5 x 23 cm; 188 str.

Kamyczkowe rady

23

Pedagogika zabawy w edukacji kulturalnej

Elżbieta Kędzior-Niczyporuk. Niniejsza publikacja jest raczej zbiorem różnorodnych propozycji podejmowanych zarówno w ramach nauczania przedmiotów szkolnych, jak i organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży. Książka umownie podzielona została na dwa działy: Literatura–sztuka–teatr i Dziedzictwo kulturowe. Publikacja z pewnością nie dotyka wszystkich zagadnień związanych z edukacją kulturalną. Jej celem jest przede wszystkim zainspirowanie czytelnika do poszukiwania własnych dróg i rozwiązań.

444

Powiedz komuś!

• format 17 x 17 cm; 28 stron; twarda oprawa • do wyczerpania zapasów


seria z Plastelinkiem

WS 0058

wydawnictwa

WS 0038

Rodzeństwo starsze i młodsze

• format 12,5 x 19,5 cm, 32 str.

każda książka w cenie

16

Każdy jest inny WS 0035

zł Co jest najważniejsze w kłótni? WS 0034

445

zabawa i wychowanie

Po co na świecie są brzydkie słowa?

Roksana Jędrzejewska-Wróbel. Seria książeczek, poruszających ważne problemy wychowawcze, o których warto rozmawiać w domu i w przedszkolu. Każda jest poświęcona innemu tematowi: relacjom ze starszym i młodszym rodzeństwem, dochodzeniu do kompromisów w grupie rówieśników, używania i oddziaływania słów ładnych i brzydkich oraz małego samotnika w grupie. Głównym bohaterem książeczek są dzieci z przedszkola Żagielek oraz ożywiony ludzik z Plastelinek, który potrafi być obiektywny w osądzaniu spraw i problemów.


Program wspomagania rozwoju dzieci od 0 do 6 lat, który stymuluje rozwój dziecka i pomaga w rozwijaniu jego możliwości od dnia narodzin. Celem obu części programu jest zapewnienie dziecku takich warunków, by mogło posiąść prawdziwie wszechstronne umiejętności, ale by przede wszystkim było szczęśliwe. Program oparty jest na jednym z najważniejszych odkryć w dziedzinie badań mózgu dokonanym na Uniwersytecie Harvarda - zaprzecza ono powszechnie panującą opinię, że inteligencja jest stała. Istnieje siedem rodzajów inteligencji, a „Zabawy fundamentalne” uczą, tłumaczą i pokazują Rodzicom gotowe rozwiązania, które mają na celu osiągnięcie optymalnego i bezpiecznego rozwoju ich dzieci.

125

Zestaw ZF1. Wiek 0–2 lata TN 0051

Pierwsza część programu edukacyjnego skierowana jest do rodziców dzieci w wieku do 2 lat. Zawiera wskazówki umożliwiające stworzenie inspirującego środowiska już od chwili narodzin. Jest zbiorem zabaw, które wyostrzają i rozwijają wszystkie zmysły, angażując dziecko do samodzielnego wykonywania czynności. W dalszej części zaś koncentrują się na przygotowaniu go do nauki czytania, pisania i liczenia. Program ten łączy w zabawie rozwój intelektualny, emocjonalny i ruchowy co jest warunkiem harmonijnego rozwoju dziecka.

• • • • •

Chwytam, siedzę, raczkuję – wiek 0-12 miesięcy; Chodzę, mówię, rozumiem – wiek 12-24 miesięcy Zabawa jest nauką - Przewodnik teoretyczny + płyta CD (0-6 lat) Wspaniałe dzieciństwo – Jak rozwinąć inteligencję dziecka? – audiobook (0-6 lat) Jak wspierać rozwój dziecka? – film na DVD Zabawy fundaMentalne (0-6 lat)

Zestaw ZF1 + ZF2 TN 0053

446

240

Zestaw ZF2. Wiek 2–6 lata TN 0052

190

Druga część programu edukacyjnego przeznaczona jest dla rodziców dzieci w wieku od 2 do 6 lat. To setki propozycji mądrych i logicznie ułożonych zabaw i aktywności, dzięki którym możecie Państwo razem z dzieckiem dobrze się bawić, a przy okazji budować stabilne, fundamenty jego wielostronnego rozwoju. Zabawy są inspiracją dla rodziców jak wspierać dziecko, aby rozwijało się harmonijnie i nabywało podstawowych umiejętności niezbędnych do opanowania sztuki pisania, czytania, liczenia. Pomagają także wzbudzić w dziecku kreatywność, logiczne myślenie. Wspólna zabawa z rodzicem buduje ponadto poczucie własnej wartość, uczy szanowania zasad i pomaga w rozwijaniu talentów dziecka.

• • • • • • • • • • •

Coś w ten deseń 1 Kocham, lubię, szanuję 1 Wielcy i mali artyści Rusz ręką 1 Pół jabłuszka do fartuszka 1 Pół jabłuszka do fartuszka 2 Przesuwanki-Zgadywanki 1 Zabawa jest nauką - Przewodnik teoretyczny + płyta CD (0-6 lat) Wspaniałe dzieciństwo – Jak rozwinąć inteligencję dziecka? – audiobook (0-6 lat) Jak wspierać rozwój dziecka? – film na DVD Zabawy fundaMentalne (0-6 lat) Rusz ręką 2


Zabawy FundaMentalne dla przedszkoli

zł 3-latki. Pakiet rozszerzony

110

TN 0054

TN 0055

• w skład pakietu wchodzą: 1. Książeczka Zabawy FundaMentalne dla przedszkoli - Zestaw Gier i zabaw dla trzylatków; 2. Przewodnik dla rodziców trzylatków

• w skład pakietu wchodzą: 1. Książeczka Zabawy FundaMentalne dla przedszkoli Zestaw Gier i zabaw dla trzylatków; 2. Przewodnik dla rodziców czterolatków; 3.Film DVD Zabawy FundaMentalne. Jak wspierać rozwój dziecka; 4. Audiobook Zabawy FundaMentalne. Jak rozwinąć inteligencje u dziecka

4-latki. Pakiet podstawowy

55

zł 4-latki. Pakiet rozszerzony

110

TN 0056

TN 0057

• w skład pakietu wchodzą: 1. Książeczka Zabawy FundaMentalne dla przedszkoli - Zestaw Gier i zabaw dla czterolatków; 2. Przewodnik dla rodziców czterolatkówć

• w skład pakietu wchodzą: 1. Książeczka Zabawy FundaMentalne dla przedszkoli - Zestaw Gier i zabaw dla czterolatków; 2. Przewodnik dla rodziców czterolatków; 3. Film DVD Zabawy FundaMentalne. Jak wspierać rozwój dziecka; 4. Audiobook Zabawy FundaMentalne. Jak rozwinąć inteligencje u dziecka

447

zabawa i wychowanie

3-latki. Pakiet podstawowy

55

wydawnictwa

„Zabawy FundaMentalne” dla przedszkoli są oparte na tej samej teorii i praktyce. Adresowane są do rodziców, opiekunów i wychowawców trzy- i czterolatków. Pozwalają przygotować dziecko do podjęcia nauki w szkole, budować siłę i odporność psychiczną, rozwijać kreatywność oraz pracować w zespole.


Wchodzenie w świat 3–7 lat

Zabawy i ćwiczenia na cały rok

WS 0016 Diane Tillman, Diana Hsu. Program edukacyjny wspierany przez UNESCO. Książka dla nauczyciela (wychowawcy) pracującego z najmłodszymi dziećmi. Zbiory ćwiczeń (zadań) przewidziane na kolejno realizowane lekcje odnoszące się do tematów: spokój, szacunek, miłość, odpowiedzialność, szczęście, współdziałanie, uczciwość, pokora, tolerancja, prostota, jedność.

• B5; 192 str.

36

Mądrze się bawię dobrze się uczę

IM 0016 Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska. Książka zawiera propozycje do pracy z dziećmi młodszymi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Proponowany cykl zabaw i ćwiczeń obejmuje obszar pracy terapeutycznostymulacyjnej, między innymi poprzez ćw. rozwijające: percepcję wzrokową, mowę i myślenie, koordynację wzrokowo-ruchową, koordynację słuchowo-ruchową, orientację zmysłową, przestrzenną i kierunkową.

• B5; 148 str.

Książka stanowi zbiór gotowych 46 scenariuszy uroczystości organizowanych w placówkach przedszkolnych i klasach nauczania zintegrowanego w ciągu całego roku szkolnego. Pozycja zawiera aż 118 wierszy oraz 160 piosenek i zapisów nutowych. Ten metodyczny materiał dla nauczycieli przedszkoli podaje gotowe narzędzia do pracy z dzieckiem, a przy tym stanowi wzorzec jak atrakcyjnie i z pomysłem pracować z dziećmi oraz skutecznie promować placówkę. Scenariusze uroczystości zawarte w publikacji są adresowane do nauczycieli przedszkoli oraz nauczania zintegrowanego.

• do wyczerpania zapasów

• 388 str.

HR 0119 Wierszyki opisujące kolejne miesiące roku szkolnego. W każdym miesiącu dzieje się coś godnego uwagi, prawie w każdym jest jakieś święto. Wierszyki pokazują świat i uczą, jak o niego dbać. Dziecko uczy się jak dbać o siebie by być zdrowym.

65

21

WB 0001

Aneta Jegier. Przygotowanie dzieci niepełnosprawnych ruchowo do szkoły. Autorka oparła się na dziełach konstruktywistów: J. Piageta, J.S. Brunera, F. Affolter. Przybliża krótko ich teorie. Proponuje nie nową metodę, a kilka ćwiczeń, które powinny uzupełnić terapię i pozwolić na harmonijny rozwój dziecka. Zdaje się przy tym, że jej główną zasadą było „dla każdego coś dobrego”, a więc prowadzone i opisywane przez siebie zajęcia i ćwiczenia dostosowywała ona do poziomu dziecka. To sprawia, że książka ma charakter otwarty, nie prezentuje sztywnych zasad, bo takowych nie ma. Wskazuje natomiast pewien kierunek postępowania z dziećmi niesprawnymi ruchowo.

Wierszyki na cały rok szkolny

Bar wy pór roku. Scenariusze uroczystości

HR 0036

14

30

Zagadki dla maluchów HR 0019 Anna Mikita. Zbiór zagadek podzielonych na tematy w bogatej oprawie graficznej, ciekawa propozycja zarówno do ćwiczeń logopedycznych jak i kształtowania poprawnego znaczenia wyrazów oraz słowotwórstwa.

• 56 kolorowych stron.

16 448

nowość


metodyka nauczania nowość

prof. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska i Ewa Zielińska Publikacja opisuje jak prowadzić obserwację dzieci, interpretować wyniki i formułować wnioski. Z chwilą przeniesienia diagnozy gotowości dzieci do nauki szkolnej z poradni do placówek wychowania przedszkolnego, obserwacja i interpretacja dziecięcych aktywności nabrała znaczenia. Pierwszy etap tej diagnozy polega bowiem na obserwowaniu dzieci, analizowaniu oraz interpretowaniu ich zachowań w trakcie zabaw i zajęć przedszkolnych. Książka udostępnia nauczycielowi profesjonalne gotowe narzędzia diagnostyczne. W publikacji znajdują się m.in.: najważniejsze ustalenia dotyczące gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole, podstawy merytoryczne, uzasadnienie i cele nauczycielskiej diagnozy, informacje o tym, dlaczego w ramach diagnozy gotowości dzieci do nauki szkolnej trzeba fachowo prowadzić obserwa-

31

35

cję i analizować dziecięce kompetencje, opisy organizowania obserwacji i analizy funkcjonowania dzieci, opis pułapek, w jakie wpadają nauczyciele podczas obserwowania dzieci w ramach diagnozy gotowości do nauki szkolnej, nauczycielska diagnoza dziecięcych czynności samoobsługowych, sprawności ruchowych, funkcjonowania dzieci w trakcie zabawy, podejmowania i realizowania przez dzieci zadań, eksperymenty diagnostyczne, organizacja, przebieg zajęć i obserwacje, cele nauczycielskiej diagnozy realizowanej w eksperymentach diagnostycznych wykonywanych przez dzieci indywidualnie i zespołowo, sposoby notowania wyników obserwacji w zbiorczych arkuszach diagnostycznych, interpretacje i formułowanie działań w zakresie skuteczniejszego realizowania zadań przez dzieci, arkusze diagnostyczne i rysunki.

• 116 str.

Diagnoza dziecka rozpoczynającego naukę w klasie pier wszej HR 0070 Iwona Rokicińska. Kwestionariusz zgodny z nową podstawą programową. Narzędzie badawcze przygotowane z myślą o nauczycielach klas pierwszych i nauczycielach prowadzących zajęcia terapii pedagogicznej. Zebrane tu zadania i kryteria oceny umożliwiają zdiagnozowanie rozwoju dziecka w określonych obszarach funkcjonowania. Są to: podstawowe wiadomości, lateralizacja oraz orientacja w schemacie ciała, w przestrzeni i na płaszczyźnie, percepcja słuchowa,

26

IW 0002 Dziennik obserwacji został opracowany w oparciu o Monachijską Funkcjonalną Diagnostykę Rozwojową – DSM III oraz normy rozwojowe zawarte w programie TECCH (Schopler i współpracownicy). Przeznaczeniem Dziennika jest monitorowanie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym, a jego konstrukcja pozwala na ocenę prawidłowości rozwoju dziecka. Dziennik zawiera tabele podstawowych umiejętności w zakresie poszczególnych funkcji charakterystycznych dla określonych grup wiekowych. Podsumowaniem obserwacji jest wykres zbiorczy umiejętności dziecka w danej grupie wiekowej.

• zeszyt formatu A4; str. 28; 31 kart pracy w formacie A4

25

Dziennik obser wacji d dziec i k ka

umiejętności matematyczne, czytanie (zastosowanie tej części jest uzależnione od stopnia przygotowania dziecka do nauki czytania; można ją pominąć w badaniu), pamięć i myślenie, percepcja wzrokowa i sprawność manualna, komunikowanie się, zachowanie dziecka podczas badania, rozwój fizyczny i stan zdrowia, rozwój emocjonalno-społeczny (obserwowany w pierwszych tygodniach nauki w klasie pierwszej).

Kwestionariusz diagnozy i narzędzia badawcze w terapii pedagogicznej IM 0082 Joanna Tomczak, Renata Ziętara. Kwestionariusz diagnozy podzielony na 9 części. Każda część kwestionariusza dotyczy innego istotnego zagadnienia koniecznego do właściwej diagnozy zaburzeń przed rozpoczęciem pracy terapeutyczno-reedukacyjnej. Wszystkie części zawierają szczegółowy instruktaż i odpowiednie narzędzia badawcze.

• format A4; 72 str.

449

wydawnictwa

WB 0002

metodyka nauczania

Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej


metoda dobrego startu Od wierszyka do literki HR 0034

26

Marta Bogdanowicz, Małgorzata Barańska, Ewa Jakucka. W skład publikacji wchodzą dwa zeszyty z materiałem do wprowadzenia 24 liter małych i wielkich. Wierszyki napisane są w taki sposób, aby kilkakrotnie występowała w nich głoska odpowiadająca poznawanej literze. Są punktem wyjścia do ćwiczeń językowych dotyczących analizy i syntezy słuchowej (wyrazowej, sylabowej i głoskowej), ale także analizy wzrokowej (wyróżnianie określonej litery w tekście). Pamięciowe opanowanie tekstu ułatwi dzieciom wykonanie kolejnych ćwiczeń.

Od piosenki do literki. Pakiet 1

Zeszyt 1

HR 0018

49

Małgorzata Barańska, Andrzej Filar. Program zajęciowy przedstawiony w publikacji powstał z myślą o dzieciach, które przystępują do nauki czytania i pisania. Podręcznik zawiera 48 scenariuszy zajęć HR 0018A oraz zapisy nutowe piosenek, a teczka zawiera 103 karty w formacie A4 z małymi i wielkimi literami. 3 płyty CD zł (sprzedawane osobno) z piosenkami w trzech wersjach: wokalno-intrumentalnej, instrumentalnej i wokalnej (wybrany fragment).

8

• format A4; 92 str.

22

Opis i planowanie zajęć według metody W. Sherborne

450

25

Zeszyt 2

23

DVD

HR 0064 Marta Bogdanowicz, Ewa Jakacka, Małgorzata Barańska. Założenia i struktura zajęć. Film 1/3 jest częścią serii bazującej na Metodzie Dobrego Startu (MDS), opracowanej z myślą o dzieciach w wieku przedszkolnym.

Małymi kroczkami. Ćwiczenia do zajęć wyrównawczych

HR 0021

WR 0004

Marta Bogdanowicz, Dariusz Orzesik. Publikacja powstała z myślą o nauczycielach, którzy zaczynają prowadzić zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego, a także tych, którzy chcą wzbogacić swój warsztat pracy. Znalazły się tu opisy konkretnych ćwiczeń i różnych ich wariantów, propozycje planowania i opracowywania rocznego cyklu zajęć z wykorzystaniem metody Weroniki Sherbone.

Monika Kraszewska. Ćwiczenia przeznaczone są dla uczniów z trudnościami edukacyjnymi lub dla tych, którzy potrzebują dodatkowego treningu manualnego. Zestaw kart pracy zawiera zróżnicowane zadania, które mają na celu utrwalanie kształtu liter oraz cyfr, poprawę koordynacji wzrokowosłuchowej oraz wspomaganie umiejętności liczenia i pisania. Znajdują się tutaj również ćwiczenia kształtujące spostrzegawczość, logiczne myślenie oraz zdolności manualne.

35

złł

Dziecko w grupie WG 0001

Anna Florek. Książka adresowana jest przede wszystkim do nauczycieli przedszkoli, którzy pracują z grupą dzieci zróżnicowanych wiekowo lub z dziećmi ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi. Część I książki to założenia programu – Dziecko w grupie: wychowanie przedszkolne – jak je rozumieć i praktykować; autorska koncepcja wychowania przedszkolnego; przedszkole – zróżnicowane środowisko społeczne. Części II przedstawia program wychowania przedszkolnego: cele i zadania programu; przestrzenie aktywności przedszkolaka (przestrzeń percepcji zmysłowej, wiedzy o świecie, przestrzeń języka, mowy i porozumiewania się, przestrzeń działania); warunki realizacji programu – organizowanie stymulującego środowiska rówieśniczego (grupa różnowiekowa, włączanie dziecka niepełnosprawnego do grupy, działania na rzecz dziecka ze specjalnymi potrzebami).

• format 15 x 21 cm; 183 str.


terapia pedagogiczna

21

36

Tom I. Zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci

Arteterapia w teorii i w praktyce

IM 0023

IM 0050

Książka poświęcona tym rodzajom zaburzeń rozwoju psychoruchowego dzieci, które leżą u podłoża ich trudności w uczeniu. Złożona jest z szeregu opracowań nauczycieli praktyków. Autorki przedstawiają nie tylko najczęściej występujące objawy parcjalnych zaburzeń rozwoju, ale także omawiają konsekwencje tych zaburzeń w procesie uczenia się, którymi są: dysleksja, dysgrafia, dysortografia oraz dyskalkulia.

Ewelina J. Konieczna. Książka jest opisem arteterapii i jej praktycznego zastosowania w pracy pedagoga-terapeuty. Książka ma wprawdzie charakter rozważań teoretycznych, ale zawiera również cenne wskazówki, mogące znaleźć zastosowanie w praktyce pedagogicznej oraz tak zwaną część warsztatową.

24

19

Program psychoedukacyjny dla dzieci 7–10-letnich doskonalący sprawność językową IM 0085 Alicja Iwanowska, Cecylia Januszek, Mariola Kwiatkowska-Łozińska. Wszystkie ćwiczenia są dostosowane do indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów w normie intelektualnej, a także mogą być wykorzystane do pracy z dziećmi upośledzonymi w stopniu lekkim. Oddziaływania psychoedukacyjne tego programu odnoszą się do czterech obszarów funkcjonowania psychospołecznego dzieci: postrzeganie siebie i rozumienie uczuć, współdziałanie i uczestnictwo w grupie, sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach, swobodne porozumiewanie się z otoczeniem. Każdy obszar zawiera scenariusze, które są podzielone na spotkania. Cały program obejmuje 35 spotkania, które powinny być realizowane co tydzień, przez cały rok szkolny. Poszczególne spotkania i scenariusze ściśle wiążą się ze sobą, a ich układ nie jest przypadkowy.

• format B5; 84 str.

Zabawy słuchowe HR 0026 Anna Tońska-Mrowiec, Iwona Pojmaj. Ćwiczenia dla uczniów klas 0 i I–III. Kształtowanie percepcji słuchowej jest bardzo ważne ze względu na jej znaczenie w naby waniu umiejętności czytania i pisania. Niniejsza publikacja, przeznaczona dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat, ma na celu usprawnianie (rozwijanie) percepcji słuchowej przez ćwiczenia wrażliwości słuchowej, rytmiczne, słuchu fonemowego oraz analizy i syntezy sylabowej i głoskowej, ćwiczenia koncentracji słuchowej. Z Zabaw słuchowych... mogą korzystać nie tylko logopedzi, pedagodzy i terapeuci, ale także rodzice, którzy chcą czas wspólnie spędzany z dzieckiem przeznaczyć na zabawy o charakterze edukacyjnym.

24

format A4; 136 str.

Program psychostymulacji dzieci IM 0005 Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska. Ćwiczenia i zabawy do wykorzystania w pracy dydaktyczno-terapeutycznej dla nauczycieli i terapeutów pracujących z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych.

• A5; 168 str.

451

metodyka nauczania

wydawnictwa

• książka w formacie C5 – 120 str.


elementarz – małe przedszkole projekty pracy z przedszkolami Książki mają formę ćwiczeń dla najmłodszych. Są podzielone na rozdziały, które mają bezpośrednie odniesienie do publikacji Małe Przedszkole – wiersze i opowiadania dla dzieci oraz programu Mały Elementariusz. Ćwiczenia są zróżnicowane pod względem poziomu wymagań. Przedszkolak znajdzie tutaj kolorowanki, ćwiczenia manualne, logiczne, jak również rozwijające wyobraźnię.

27

Cz. 1

RZ 0002

• format A4; 96 str.

27

Cz. 2

RZ 0003

35

Małe przedszkole. Wychowanie w grupach mieszanych wiekowo RZ 0005 Książka skierowana jest do nauczycieli przedszkoli pracujących systemem grup mieszanych wiekowo. Ma bezpośrednie odniesienie do programu Mały Elementariusz jak i serii książeczek edukacyjnych dla dzieci Małe Przedszkole. Poza opisem metodycznej i organizacyjnej strony pracy z grupą różnowiekową, zawiera scenariusze zajęć oraz opis przykładowych projektów edukacyjnych.

• A4; 280 str.

452


27

Małe przedszkole. Wiersze i opowiadania dla dzieci RZ 0001

wydawnictwa

Książka jest nowym typem podręcznika dla najmłodszych. Teksty zostały tu tematycznie zorganizowane wokół miesięcznych projektów edukacyjnych. Przykładowe z nich Miasteczko Zabawek, Dzieci Taty Roku, Mali Badacze, Cztery Żywioły. Przewodnikiem po książce jest krasnal Bajbajek.

metodyka nauczania

• format A4; 96 str.

Opowieści czarownicy Betuli RZ 0007 Tytułowa Betula to pacynka wyczarowana ze szmatek, wełny i papieru. Dzięki niej dzieci uczą się, jak z prostych materiałów przyrodniczych, kolorowego papieru, gliny wykonać piękne ozdoby, zabawki. Książka jest bogato ilustrowana zdjęciami, które w prosty sposób pozwalają najmłodszym poznać ciekawe techniki plastyczne.

• A4; 40 str.

24

453


43

Ja i My. Program Nauczania RZ 0011 Maria Lorek, Katarzyna Sośniak Zadaniem szkoły – zgodnie z wytycznymi MEN – jest realizowanie programu nauczania skoncentrowanego na dziecku, jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się. Program jest odpowiedzią na to wyzwanie. Skonstruowany został w oparciu o nową podstawę programową i założenia Projektu MEN „Indywidualizacja pro-

cesu nauczania i wychowania uczniów klas I–III szkół podstawowych”. Jego wyjątkowym atutem jest uniwersalność. Wzorzec opiera się na idei konstruktywizmu. Skierowany jest zarówno do pracy w rówieśniczych zespołach klasowych, jak i grupach mieszanych wiekowo – klasach łączonych. Składa się z dwóch części My – uczymy się wspólnie oraz Ja – uczę się dla siebie.

Wielki podręcznik dla nauczycieli żłobków i przedszkoli nowość

JD 0069 Zagadnienia teoretyczne, zabawy, pomysły, scenariusze. Od narodzin do wieku szkolnego. Książka zawiera techniki, zabawy i gry stymulujące rozwój dziecka od narodzin aż do 5 roku życia. Zamieszczono w niej ponad 600 dydaktycznych scenariuszy, które można wykorzystać w indywidualnej pracy z dzieckiem lub do pracy w grupach. Dodatkowo obszerna jej część została poświęconą szczególnym technikom pedagogicznym, opartym na

79

współczesnych zasadach dydaktyki. Jest to kompleksowa pomoc dla nauczycieli pracujących w żłobkach i przedszkolach. Prezentuje pomysły do stosowania w praktyce oraz podpowiada nowoczesne sposoby ewaluacji i planowania pracy z dziećmi. Dla kogo jest ta książka? Polecamy dla nauczycieli żłobków i przedszkoli, pedagogów, psychologów, logopedów - wszystkim uczestniczącym w edukacji małego dziecka, towarzyszącym mu w jego rozwoju.

• 592 str. w twardej oprawie

bajki które leczą Doris Brett. Autorka pokazuje, w jaki sposób zastosować tą metodę (specjalnie skonstruowanego opowiadania), która nie tylko rozwiązuje problemy dziecka, ale też umacnia więź pomiędzy nim a jego rodzicami. Do nich właśnie adresowana jest ta książka (choć jej lekturę można polecić wszystkim osobom, które pracują z dziećmi).

cz. 1

cz. 2

GW 0015

35

30

GW 0017

35

Przytulanki, czyli wierszyki na dziecięce masażyki HR 0007 Marta Bogdanowicz. Publikacja, w której zaprezentowano zabawy bazujące na naturalnej akty wności dzieci. Prof. Marta Bogdanowicz nazy wa je zabawami relacyjno-relaksującymi, ponieważ z jednej strony służą pogłębieniu kontaktu pomiędzy dzieckiem i doros-

454

łym, z drugiej zaś – odprężeniu i wspólne mu przeży waniu radości. Trudno przecenić wartość korzyści płynących z tych zabaw dla roz woju emocjonalnego i społecznego dzieci i ich więzi z rodziną.

• A4; 64 str.

04_wydawnictwa  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you