Page 1

ŊūţŞŦśųŻŨŨŶŤ ŪūũůŠŬŬũū şśŝśŦ ŠŧŮ Ůūũťţ ļśŜśū ŜŶŦ ũŲŠŨŷ ŮŬŠūşŠŨ ţ ũŭ ŦţŲŨũŬŪūśŝŦźŦŬźŬŢśşśŨţźŧţʼnŨũťś ŢśŦŬźũŲŠŨŷŰũūũųţŧŮŲŠŨţťũŧţşŠŦśŦ ŜũŦŷųţŠŮŬŪŠŰţ 22


ĽŠŲŠūśŧţŪũŬŦŠŮšţŨśũŨūśŬŬťśŢŶŝśŦ şūŮŢŷźŧŊũŲŭŠŨŨũŤĿśŧŶũŬŝũŠŤšţŢ ŨţŝŜũŦŷųũŧŦŠŬŮ

23


ĽũŜŴŠŧļśŜśūŜŶŦŬŲśŬŭŦţŝņţųŷũşŨũ ŪŠŲśŦţŦũŠŞũʼnŨŨŠŧũŞţŞūśŭŷŝŜũŦŷųũŧ ŦŠŬŮ Ŭ şūŮŞţŧţ ŬŦũŨźŭśŧţ ţ şūŮŢŷźŧţ ųŮŬŭūŶŧţ ũŜŠŢŷźŨťśŧţ ʼnŨ ŲśŬŭũ ŬŭũźŦ Ů ũťŨś ŞūŮŬŭź ũ ŬŝũŻŧ şŠŭŬŭŝŠ ţ ŪŦśťśŦ ŝŬŪũŧţŨśźŧśŧŮ

24


ŊūũųŦũşŝśŞũşśʼnşŨśšşŶŪūũŞŮŦţŝś źŬŷŬŊũŲŭŠŨŨũŤĿśŧũŤũŨŮŝţşŠŦşŝŮŰ ŧśŦŠŨŷťţŰ ŬŦũŨźŭ ŜŠŞŮŴţŰ ť Ũţŧ Ũś ŝŬŭūŠŲŮňśŨţŰŨŠŜŶŦũŨţťśťũŤũşŠš şŶmʼnŰȐŝũŬťŦţťŨŮŦŝţŢŮŧŦŠŨţţļś Ŝśū Ȑōśť Ÿŭũ šŠĻūŭŮū ţ ŌŠŦŠŬŭś ŧũţ ŧśŦŠŨŷťţŠťŮŢŠŨţťŮŢţŨś} 25


ļśŜśū ŜŶŦ ŭśť ūśş Ųŭũ ŭŮŭ šŠ ūśŬŲŮŝ ŬŭŝũŝśŦŬź ūśŬűŠŦũŝśŦ ţŰ ţ ŪũŬŪŠųţŦ Ŭ Ũţŧţ ŝ ŧśŞśŢţŨ ŲŭũŜŶ ťŮŪţŭŷ ŬŦũŨź ŭśŧťūśŬţŝŮŹũşŠšşŮ

26

История Бабара, маленького слоненка  

История Бабара, маленького слоненка

История Бабара, маленького слоненка  

История Бабара, маленького слоненка

Advertisement