Page 1

КИЇВ 2011р.


ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ «БУДІВНИЦТВО НА БОРТНИЦЬКІЙ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ М. КИЄВА МУЛОПЕРЕРОБНОГО ЗАВОДУ »

КИЇВ 2011р.


ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ «БУДІВНИЦТВО НА БОРТНИЦЬКІЙ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ М. КИЄВА МУЛОПЕРЕРОБНОГО ЗАВОДУ » Мулові поля Бортницької станцій аерації

Мулові поля Бортницької станцій аерації


ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ «БУДІВНИЦТВО НА БОРТНИЦЬКІЙ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ М. КИЄВА МУЛОПЕРЕРОБНОГО ЗАВОДУ » Метою Інвестиційного проекту є досягнення ефективної роботи Бортницької

станції аерації , мереж водовідведення м. Києва і приміської території та створення фінансово життєздатної та стійкої галузі міського водовідведення та споруд, зо здатні якісно служити державним установам та населенню м. Києва та Київської області. Завдання Інвестиційного проекту: розробити та здійснити проект «Будівництво на Бортницькій станції аерації м.

Києва мулопереробного заводу»; досягти нормативних показників скиду очищених стічних вод у водойми за

рахунок ефективного технологічного циклу по обробці каналізаційних стоків; обробка та утилізація осаду з отриманням додаткової енергії для потреб м.

Києва та приміської території.


ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ «БУДІВНИЦТВО НА БОРТНИЦЬКІЙ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ М. КИЄВА МУЛОПЕРЕРОБНОГО ЗАВОДУ » Бортницька станція аерації має два аспекти: - технічний, що виражений у відсутності надійної системи очищення та утилізації утворюючих забруднень; - соціально-економічний, що обумовлений втратою найцінніших земель через постійне розширення мулових полів і забрудненням повітряного басейну м. Києва, що негативно впливає на людину, тваринний та рослинний світ. Практичною і теоретичною базою, покладеною в основу прийнятої розробки є накопичений і узагальнений фахівцями компанії «Екотор» за останні десятиліття досвіду з будівництва та модернізації діючих комплексів очисних споруд в різних кліматичних зонах колишнього Радянського Союзу, а також застосування нових технологій в області очищення стічних вод (в тому числі від специфічних виробничих забруднень) і обробки осаду. При розробці даних пропозицій використовувалися результати проектування, модернізації, будівництва налагодження та експлуатації аналогічних споруд в міст: Москва, Санкт-Петербург, Набережні Челни, Енгельс, Майкоп, Грозний, Уральськ та багатьох інших, а також у Європі (Італія) і Китаї. У цій пропозиції досліджено максимальний обсяг інформації, з метою розробити проект очистки мулу, досягти встановлених показників скиду очищених стічних вод у водойми, створити необхідні виробничі етапи у процесах обробки та утилізації осадів. Обґрунтовані інвестиційні та експлуатаційні витрати.


ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ «БУДІВНИЦТВО НА БОРТНИЦЬКІЙ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ М. КИЄВА МУЛОПЕРЕРОБНОГО ЗАВОДУ » Загальна кількість мула, що підлягає обробці та утилізації визначається розрахунковим шляхом в залежності від витрат стічних вод при розробці техніко-економічного 3 обґрунтування. На даний період за розрахунками кількість мулу становить 12 500 м /добу. Види осадів, що підлягають обробці та утилізації – мул з первинних відстійників, надлишковий активний мул, який знову надходить та перебуває на мулових площах (12 -15 тис. м3 мула на добу). Передбачена технологічна лінія очистки стічних вод забезпечуватиме повну біологічну очистку стічних вод до нормативного граничнодопустимого скиду (ГДС). Обробка та утилізація мулового осаду здійснюється ферментно-кавітаційним методом, що дозволяє повністю знешкодити патогенну мікрофлору та отримати безпечний, органомінеральний продукт (родючості), з можливістю утилізації як техногрунт для міського і сільського господарства. Утилізація очищеної води здійснюється шляхом безнапірної подачі очищеної води в підруслові горизонти та в рибогосподарські водойми. Комплекси очисних споруд є джерелом неприємних запахів, що поширюються за санітарну зону. Застосовуючи на початковій стадії очистки окислювальні процеси отримуємо деструкції легкоокислюємої органіки, тим самим виключаючи поширення неприємних запахів. Термін роботи комплексу: не менше 50 років, за умови проведення сервісного обслуговування, післягарантійного обслуговування і регламентних робіт згідно з планами заходів, Термін роботи встановленого обладнання: не менше 20 років.


РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ «БУДІВНИЦТВО НА БОРТНИЦЬКІЙ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ М. КИЄВА МУЛОПЕРЕРОБНОГО ЗАВОДУ » - Незначна займана площа під Комплекс. - Пропонована технологія передбачає очисні споруди закритого типу та обробку мулового осаду, при якій повністю знищуються, як яйця гельмінтів, так і інша патогенна флора, що виключає появу неприємного запаху. Оброблений мул являє собою органномінеральну біомасу, яку можна використовувати як добриво і навіть як кормові добавоки для птахів і тварин. - Гарантована ступінь очищення стічних вод по БПКп і зваженим речовинам становить всього 2-3 мг на 1 літр (допустима санітарна норма по Україні - 15 мг на 1 літр). - Потужність на 1 м3 очищаємої води та обробки осаду зменшується з 1,8-2,0 кВт / год до 0,35-0,42 кВт / год порівняно з класичною схемою очищення. - Враховуючи запропоновані конструктивні особливості споруд вони займають площу до 8 разів менше стандартного відведення землі, зона санітарної захисту зменшується 10-15 разів і становить не більше 20-30 метрів, обслуговуючого персоналу за зміну потрібно в чотири-п'ять разів менше. - Запропонована технологія виключає використання будь-яких реагентів, так як планується подальше використання переробленого мулового осаду як добриво. Хімічне реагентне господарство (обладнання та реагенти) непотрібно. -Терміни проектування, виготовлення спеціального устаткування, будівництва, монтажу та пуско-налагоджувальних робіт від 2,0 до 2,5 років.


РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ «БУДІВНИЦТВО НА БОРТНИЦЬКІЙ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ М. КИЄВА МУЛОПЕРЕРОБНОГО ЗАВОДУ »

Джерелом повернення інвестіцій є ті гроші, які інвестор отримує шляхом надання послуг населенню, тобто тариф. Вартість повина бути не менше ніж 40 грн. (5 $) за переробку 1 м3 мулу. Всього за добу завод буде переробляти: 25 000 м3 (мулу) х40 грн. =1 000 000 грн. У рік вартість всього складе 365 млн. грн.


ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ «БУДІВНИЦТВО НА БОРТНИЦЬКІЙ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ М. КИЄВА МУЛОПЕРЕРОБНОГО ЗАВОДУ »

Схема очистки стоків м. Києва та приміської зони


ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ м. Київ як i весь світ турбується про поліпшення екології. Не виняток в цій справі прагнення застосування кращих технологій для якісної переробки стічних вод. Велику роль відіграє застосування найкращих, багаторазово перевірених технологій, що пропонуються даним Інвестиційним проектом. Мета даного проекту -

пом'якшення впливу викидів на зміну клімату в м. Києві,

Київської області. Даний Інвестиційний проект зменшить споживання електроенергії на переробку стоків в два рази по співвідношенню до традиційних очисних споруд, що знизить вікидив парникових газів .


ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ «БУДІВНИЦТВО НА БОРТНИЦЬКІЙ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ М. КИЄВА МУЛОПЕРЕРОБНОГО ЗАВОДУ »

Санітарно захисна зона Бортницької станції аерації - 1200м


ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ «БУДІВНИЦТВО НА БОРТНИЦЬКІЙ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ М. КИЄВА МУЛОПЕРЕРОБНОГО ЗАВОДУ »

Мулові поля Бортницької станції аерації


ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ «БУДІВНИЦТВО НА БОРТНИЦЬКІЙ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ М. КИЄВА МУЛОПЕРЕРОБНОГО ЗАВОДУ »

Мулові поля Бортницької станції аерації


ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ «БУДІВНИЦТВО НА БОРТНИЦЬКІЙ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ М. КИЄВА МУЛОПЕРЕРОБНОГО ЗАВОДУ »

Механічна очистка води на Бортницькій станції аерації


ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ «БУДІВНИЦТВО НА БОРТНИЦЬКІЙ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ М. КИЄВА МУЛОПЕРЕРОБНОГО ЗАВОДУ »

БСА на Бортницькій станції аерації


ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ «БУДІВНИЦТВО НА БОРТНИЦЬКІЙ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ М. КИЄВА МУЛОПЕРЕРОБНОГО ЗАВОДУ »

БСА на Бортницькій станції аерації


ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ «БУДІВНИЦТВО НА БОРТНИЦЬКІЙ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ М. КИЄВА МУЛОПЕРЕРОБНОГО ЗАВОДУ »

Мулові поля на Бортницькій станції аерації


ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ «БУДІВНИЦТВО НА БОРТНИЦЬКІЙ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ М. КИЄВА МУЛОПЕРЕРОБНОГО ЗАВОДУ » Бюджет проекту: Інвестиційний проект «під ключ» складе 110 млн. €, що в 1,3-1,5 рази менше вартості будівництва мулоспалювального заводу. Планована вартість об'єкта включає в себе: - передпроектні дослідження (геологію, топографію, мікробіологію і т. п.); - проектно-кошторисну документацію з її узгодженням; - загальнобудівельні роботи; - будівельні матеріали; - загальне технологічне обладнання; - спеціальне обладнання; - автоматику і електротехніку; - резерв на додаткові витрати; - транспорт і необхідні митні витрати; - здачу об'єкта в експлуатацію. Основні фінансові показники (IRR, NPV)

693 882 NPV 1,573 PI 25,5 IRR 4,5 time Фінансування проекту за рахунок власних коштів, залучення кредиту, державна чи муніципальна підтримка. Фінансовий план-графік: 2012 р.- 40 млн. €. 2013 р.- 70 млн. €.


ІНВЕСТИЦІЙНІ КРИТЕРІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ «БУДІВНИЦТВО НА БОРТНИЦЬКІЙ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ М. КИЄВА МУЛОПЕРЕРОБНОГО ЗАВОДУ » Очікувані джерела фінансування: 1. Група інвесторів: IFDC (USA, NYC) DELAMORE - IFDC Capital (USA, NYC) Delamore & Owl Group of Companies(UK, London) Delamore Capital ( Hong Kong ) 

Инв.компания « Бизнес-Инвест» (Москва, РФ)

2. Група виконавців: Прат «СТЕК» ( Киев, Украина) Фінансування

проекту за рахунок власних коштів, залучення кредиту, державна чи

муніципальна підтримка.


ПЕРЕВАГИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ «БУДІВНИЦТВО НА БОРТНИЦЬКІЙ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ М. КИЄВА МУЛОПЕРЕРОБНОГО ЗАВОДУ » 1. Покращення екологічного стану м. Києва та Київської області, зниження шкідливого впливу на навколишнє середовище. 2. Впровадження новітніх технологій для досягнення максимального результату в енергозбереженні в м. Києві. 3. Зменшення викидів парникових газів згідно Кіотського протоколу.


ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВЛАСНИКІВ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ «БУДІВНИЦТВО НА БОРТНИЦЬКІЙ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ М. КИЄВА МУЛОПЕРЕРОБНОГО ЗАВОДУ » Контактна інформація про власників інвестиційного проекту: Приватне акціонерне товариство «СТЕК» Ген.директор Короткий В.А. Юр. адреса: 04213, м. Київ, вул. Прирічна, 19, к.311 Офіс: 03039, м. Київ, пр.40-річчя Жовтня, 50, поверх,8. Тел.: (44) 524-99-77, 524-99-68. www.stek.biz.ua Відповідальні за процес, а також за результати проекту: Черкашин Анатолий Михайлович - Керівник групи розробників проекту. Координатор роботи з інвесторами. Тел.: (44) 524-99-77, (097) 383-98-80. Gazco.inc@gmail.com


КИЇВ 2011р.

fwwwwwwwwwww  

gwwwwwwwwwww

fwwwwwwwwwww  

gwwwwwwwwwww

Advertisement