Page 1

Veljaven od 01. 04. 2011

TOPLOTNA IN ZVO^NA IZOLACIJA

CENIK IZDELKOV


FASADNI PROFILI FASADNI SISTEMI PRIBETONIRANE PLO[^E ABSORBCIJA ZVOKA RAVNE STREHE IZOLACIJA TAL PO[EVNE STREHE

KAKOVOST, IZKUŠNJE IN PRIZADEVANJE ZA NAJBOLJŠE Globalna okoljska dogajanja povzro~ajo spremembe podnebja. Pri~a smo vse bolj ekstremnim vremenskim pojavom z vro~imi poletji in hladnimi zimami. Zato bo kvalitetna in ustrezna toplotna izolacija še naprej ostajala eden izmed temeljnih ukrepov kakovostne gradnje. Tudi novi predpisi temu sledijo in narekujejo še izboljšano in kvalitetnejšo toplotno izolacijo zgradb, glede na dosedanje kriterije. Naše vodilo je nadaljevati desetletja dolgo tradicijo in slediti zahtevam,

(Conformité Européene) Velja kot potrdilo o usklajenosti z evropskimi standardi.

pri~akovanjem in potrebam trga ter razvoju tehnoloških postopkov. Ponujamo najkakovostnejše rešitve za podro~je gradnje energetsko var~nih zgradb. To so proizvodi iz podro~ja toplotne in zvo~ne izolacije, ki so izdelani na moderni tehnološki opremi in po najsodobnejših postopkih. Poleg gradbene stroke nas poznajo in cenijo tudi v številnih drugih panogah, katerim nudimo rešitve na podro~ju pakiranja, embalaže in zaš~ite izdelkov ter številne druge aplikacije iz stiroporja. Sodelujemo z okoljem ter uporabljamo in vgrajujemo samo naravne in okolju prijazne materiale. Iztok Škrlj direktor

Informacije: Vodja komerciale Jože Marolt, tel. 01 70 50 310 Komerciala in odprema tel. 01 7050 360 tel. 01 7050 361 tel. 01 7050 362 prodaja@novolit.si Komercialisti po prodajnih podro~jih v Sloveniji: Emil Zabukovec, gsm 031 684 438 (zahodna Slovenija) Zvone Kodrin, gsm 031 790 607 (vzhodna Slovenija) Tehni~no komercialna slu`ba Toma` Zakraj{ek, gsm 041 993 591 svetovanje@novolit.si Spletna stran www.novolit.si Elektronska pošta info@novolit.si

Nova vas, marec 2011

02


CENIK PROIZVODOV NOVOLIT PODRO^JA VGRADNJE IZOLACIJSKIH MATERIALOV NOVOLIT EKSPANDIRANI POLISTIREN - NOVOLIT STIROPOR NOVOLIT STIROPOR EPS F (fasadni) NOVOLIT STIROPOR EPS F preklop NOVOLIT STIROPOR EPS F zarezan NOVOLIT STIROPOR EPS F zarezan preklop NOVOLIT STIROPOR EPS F EXTRA NOVOLIT STIROPOR EPS F EXTRA preklop NOVOLIT STIROPOR EPS F EXTRA zarezan NOVOLIT STIROPOR EPS F EXTRA zarezan preklop NOVOLIT STIROPOR EPS T (ELASTIFICIRANI) - proti udarnemu zvoku ELASTIFICIRANI STIROPORNI TRAK NOVOLIT STIROPOR EPS 50 NOVOLIT STIROPOR EPS 70 NOVOLIT STIROPOR EPS 100 NOVOLIT STIROPOR EPS 150 NOVOLIT STIROPOR EPS 200

04 05 05 05 06 06 07 07 08 08 09 09 10 10 11 11 12

IZJAVE O SKLADNOSTI, CERTIFIKATI

13

POSEBNE STIROPORNE IZOLACIJE

14

TROSLOJNE LAHKE GRADBENE PLO[^E - KOMBI PLO[^E KOMBIVOL KOMBIVOL HARD (za tla~ne obremenitve) KOMBIPOR

19 19 19 20

ENOSLOJNE PLO[^E IZ LESOCEMENTNE VOLNE NOVOLIT NOVOLIT HARD NOVOLIT TRAKOVI (za pregradne stene) AKUTERM

20 20 20 21 21

LEPILA

21

ELEMENTI ZA VGRADNJO IN PRITRDITEV

22

STIROPORNA EMBALAŽA

26

HLADILNI[KA VRATA

27

PROTIPOŽARNA POLNA IN ZASTEKLJENA VRATA

27

FASADNI PROFILI

28

SPLOŠNI POGOJI

30

03


PODRO^JA VGRADNJE IZOLACIJSKIH MATERIALOV NOVOLIT

KOMBIPOR KOMBIVOL KOMBIVOL HARD NOVOLIT NOVOLIT HARD STIROPOR EPS F EPS F EXTRA, EPS F ZAREZAN EPS F EXTRA ZAREZAN

STIROPOR EPS T STIROPOR EPS 50 STIROPOR EPS 70 STIROPOR EPS 100 STIROPOR EPS 150 STIROPOR EPS 200 NOVOCOKL STIROTAL SILENT STIROTAL HARD

OBRAZLOŽITEV IDENTIFIKACIJSKIH OZNAK IZOLACIJSKIH IZDELKOV PO SIST EN 13163 in SIST EN 13168 EPS WW SIST EN 13163 SIST EN 13168 T L W S P BS DS(TH) TR CS(10) SD Cl 04

- plo{~e iz ekspandiranega polistirena (STIROPOR) - plo{~e iz lesne volne (KOMBIPOR, KOMBIVOL, NOVOLIT) - oznaka evropskega standarda za plo{~e iz EPS - oznaka evropskega standarda za plo{~e iz WW - deklarirani razred tolerance debeline - deklarirani razred tolerance dol`ine - deklarirani razred tolerance {irine - deklarirani razred tolerance pravokotnosti - deklarirani razred tolerance ravnosti plo{~e - deklarirana stopnja upogibne trdnosti - deklarirana vrednost dimenzijske stabilnosti pri dolo~eni temperaturi in relativni vla`nosti - deklarirana stopnja natezne trdnosti pravokotno na ravnino plo{~e - deklarirana stopnja nazivne tla~ne trdnosti pri 10% deformaciji - deklarirana stopnja dinami~ne togosti - deklarirani razred vsebnosti kloridov

Za{~ita vertikalne hidroizolacije

Izolacija pod {karniki

Po{evne strehe

Izolacija med {karniki

Ve~ja tla~na obremenitev

Ravne strehe

Manjša tla~na obremenitev

Naknadno pritrjene plo{~e

Pribetonirane plo{~e

Ve~ja tla~na obremenitev

Normalna tla~na obremenitev

Stropovi

Ploš~e za talno ogrevanje

Visoka tla~na obremenitev

Ve~ja tla~na obremenitev

Manj{a tla~na obremenitev

Z zvo~no izolacijo - plavajo~i pod

Notranji pregradni zidovi

Tla

Izolacija z notranje strani

Izolacija jedra zidu

Prezra~evana fasada

Tankoslojna kontaktna fasada

Debeloslojna kontaktna fasada

Izolacija cokla

Zunanji zidovi


EKSPANDIRANI POLISTIREN (EPS) - NOVOLIT STIROPOR Toplotne izgube skozi zunanje stene predstavljajo tudi do 40% vseh toplotnih izgub stavbe. Zato je pomembno vgraditi kvaliteten TOPLOTNO IZOLACIJSKI material, katerega NOVOLIT potrjuje s CE znakom po evropskem standardu EN 13163, ki je privzet tudi v Sloveniji. S tem zagotovimo kvalitetne bivalne pogoje, zmanjšamo rabo energije in stroške za ogrevanje. Prednosti stiropornih plo{~: - izolacija za vse vrste gradnje (ope~ni votlak, termo blok, betonski votlak, beton) - odli~na toplotna izolacija

-

majhna te`a okolju prijazen enostaven za vgradnjo ugodna cena

NOVOLIT STIROPOR EPS F /FASADNI/

Za izolacijo špalet

EAN koda 38310078…

Dimenzija plo{~: 1000 x 500 mm Enota pakiranja: paket

= 0,039 W/mK

Debelina mm

Toplotna upornost RD m2K/W

Koli~ina na enoto pak. m2

Cena brez DDV EUR/m2

91011

10

0,25

25,0

0,69

91028

20

0,50

12,5

1,38

91035

30

0,75

8,0

2,07

91042

40

1,00

6,0

2,76

91059

50

1,25

5,0

3,45

91066

60

1,50

4,0

4,14

91080

80

2,05

3,0

5,52

91103

100

2,55

2,5

6,90

91127

120

3,05

2,0

8,28

91141

140

3,55

2,0

9,66

91158

150

3,95

1,5

10,35

91165

160

4,10

1,5

11,04

91189

180

4,60

1,5

12,42

91905

200

5,10

1,5

13,80

91929

220

5,60

1,0

15,18

91943

240

6,15

1,0

16,56

91950

250

6,40

1,0

17,25

91967

260

6,70

1,0

17,94

91981

280

7,20

1,0

19,32 0,69

Dodatni cm

Plo{~a iz ekspandiranega polistirena (EPS) - ognjeodpornost: Evrorazred E (SIST EN 13501-1) - ustreza standardu SIST EN 13163

Uporaba: - za toplotno izolacijo v fasadah in fasadnih sistemih

EPS EN 13163-T2-L1-W2-S2-P4-DS(7O,-)1-DS(N)2-BS115-TR150

NOVOLIT STIROPOR EPS F /FASADNI/ preklop EAN koda 38310078…

Dimenzija plo{~: 1000 x 500 mm Enota pakiranja: paket neto pokrivna površina: 0,98 m2

= 0,039 W/mK

Debelina mm

Toplotna upornost RD m2K/W

Koli~ina na enoto pak. m2

Cena brez DDV EUR/m2

91257

50

1,30

5,0

3,65

91264

60

1,55

4,0

4,38

91288

80

2,10

3,0

5,84

91301

100

2,60

2,5

7,30

91325

120

3,15

2,0

8,76

91349

140

3,65

2,0

10,22

91356

150

3,95

1,5

10,95

91363

160

4,20

1,5

11,68

91387

180

4,70

1,5

13,14

Plo{~a iz ekspandiranega polistirena (EPS) - ognjeodpornost: Evrorazred E (SIST EN 13501-1) - ustreza standardu SIST EN 13163

Uporaba: - za toplotno izolacijo v fasadah in fasadnih sistemih

EPS EN 13163-T2-L1-W2-S2-P4-DS(7O,-)1-DS(N)2-BS115-TR150


NOVOLIT STIROPOR EPS F - ZAREZAN

Dimenzija plo{~: 1000 x 500 mm Enota pakiranja: paket

= 0,039 W/mK

EAN koda 3838516…

Debelina mm

Toplotna upornost RD m2K/W

Koli~ina na enoto pak. m2

498106

100

2,55

2,5

498120

120

3,05

2,0

8,64

498144

140

3,55

2,0

10,08

498151

150

3,80

1,5

10,80

498168

160

4,10

1,5

11,52

498182

180

4,60

1,5

12,96

498205

200

5,10

1,5

14,40

498229

220

5,60

1,0

15,84

498243

240

6,15

1,0

17,28

498250

250

6,40

1,0

18,00

498267

260

6,70

1,0

18,72

498281

280

7,20

1,0

20,16

Plo{~a iz ekspandiranega polistirena (EPS) z zarezami - ognjeodpornost: Evrorazred E (SIST EN 13501-1) - ustreza standardu SIST EN 13163

Cena brez DDV EUR/m2 7,20

Uporaba: - Za toplotno izolacijo v fasadah in fasadnih sistemih

EPS EN 13163-T2-L1-W2-S2-P4-DS(7O,-)1-DS(N)2-BS100-TR150

NOVOLIT STIROPOR EPS F - ZAREZAN preklop

Dimenzija plo{~: 1000 x 500 mm Enota pakiranja: paket neto pokrivna površina: 0,98 m2

EAN koda 3838516...

Debelina mm

Toplotna upornost RD m2K/W

Koli~ina na enoto pak. m2

498601

100

2,55

2,5

498625

120

3,05

2,0

9,12

498649

140

3,55

2,0

10,64

498656

150

3,80

1,5

11,40

498663

160

4,10

1,5

12,16

498687

180

4,60

1,5

13,68

Plo{~a iz ekspandiranega polistirena (EPS) z zarezami - ognjeodpornost: Evrorazred E (SIST EN 13501-1) - ustreza standardu SIST EN 13163

06

7,60

Uporaba: - Za toplotno izolacijo v fasadah in fasadnih sistemih

EPS EN 13163-T2-L1-W2-S2-P4-DS(7O,-)1-DS(N)2-BS100-TR150

= 0,039 W/mK

Cena brez DDV EUR/m2


NOVOLIT STIROPOR EPS F - EXTRA

Za izolacijo špalet

EAN koda 3838516…

Dimenzija plo{~: 1000 x 500 mm Enota pakiranja: paket

= 0,032 W/mK Z DODATKOM GRAFITA

Debelina mm

Toplotna upornost RD m2K/W

Koli~ina na enoto pak. m2

Cena brez DDV EUR/m2

193018

10

0,30

25,0

0,85

193025

20

0,60

12,5

1,70

193032

30

0,90

8,0

2,55

193049

40

1,25

6,0

3,40

193056

50

1,55

5,0

4,25

193063

60

1,85

4,0

5,10

193087

80

2,50

3,0

6,80

193100

100

3,10

2,5

8,50

193124

120

3,50

2,0

10,20

193148

140

4,35

2,0

11,90

193155

150

4,65

1,5

12,75

193162

160

5,00

1,5

13,60

193186

180

5,50

1,5

15,30

193209

200

6,00

1,5

17,00

193223

220

6,50

1,0

18,70

193247

240

7,50

1,0

20,40

193254

250

7,80

1,0

21,25

193261

260

8,15

1,0

22,10

193285

280

8,75

1,0

23,80 0,85

Dodatni cm

Plo{~a iz ekspandiranega polistirena (EPS) z izboljšano izolativnostjo - ognjeodpornost: Evrorazred E (SIST EN 13501-1) - ustreza standardu SIST EN 13163

Uporaba: - za toplotno izolacijo v fasadah in fasadnih sistemih, kjer želimo dose~i boljšo izolativnost z enako debelino izolacije.

EPS EN 13163-T2-L1-W2-S2-P4-DS(7O,-)1-DS(N)2-BS100-TR150

NOVOLIT STIROPOR EPS F - EXTRA preklop EAN koda 3838516…

Dimenzija plo{~: 1000 x 500 mm Enota pakiranja: paket neto pokrivna površina: 0,98 m2

Debelina mm

Toplotna upornost RD m2K/W

Koli~ina na enoto pak. m2

195050

50

1,55

5,5

4,45

195067

60

1,85

4,0

5,34

195081

80

2,50

3,0

7,12

195104

100

3,10

2,5

8,90

195128

120

3,50

2,0

10,68

195142

140

4,35

2,0

12,46

195159

150

4,65

1,5

13,35

195166

160

5,00

1,5

14,24

195180

180

5,50

1,5

16,02

Plo{~a iz ekspandiranega polistirena (EPS) z izboljšano izolativnostjo - ognjeodpornost: Evrorazred E (SIST EN 13501-1) - ustreza standardu SIST EN 13163

Uporaba: - za toplotno izolacijo v fasadah in fasadnih sistemih, kjer želimo dose~i boljšo izolativnost z enako debelino izolacije.

= 0,032 W/mK EPS EN 13163-T2-L1-W2-S2-P4-DS(7O,-)1-DS(N)2-BS100-TR150 Z DODATKOM GRAFITA

07

Cena brez DDV EUR/m2


NOVOLIT STIROPOR EPS F - EXTRA - ZAREZAN

Dimenzija plo{~: 1000 x 500 mm Enota pakiranja: paket

EAN koda 3838516…

Debelina mm

Toplotna upornost RD m2K/W

Koli~ina na enoto pak. m2

499103

100

3,10

2,5

8,80

499127

120

3,50

2,0

10,56

499141

140

4,35

2,0

12,32

499158

150

4,65

1,5

13,20

499165

160

5,00

1,5

14,08

499189

180

5,50

1,5

15,84

499202

200

6,00

1,5

17,60

499226

220

6,50

1,0

19,36

499240

240

7,50

1,0

21,12

499257

250

7,80

1,0

22,00

499264

260

8,15

1,0

22,88

499288

280

8,75

1,0

24,64

Cena brez DDV EUR/m2

= 0,032 W/mK Plo{~a iz ekspandiranega polistirena (EPS) z izboljšano izolativnostjo in zarezami - ognjeodpornost: Evrorazred E (SIST EN 13501-1) - ustreza standardu SIST EN 13163

Z DODATKOM GRAFITA

Uporaba: - za toplotno izolacijo v fasadah in fasadnih sistemih, kjer želimo dose~i boljšo izolativnost z enako debelino izolacije.

EPS EN 13163-T2-L1-W2-S2-P4-DS(7O,-)1-DS(N)2-BS100-TR150

NOVOLIT STIROPOR EPS F - EXTRA - ZAREZAN preklop

Dimenzija plo{~: 1000 x 500 mm Enota pakiranja: paket neto pokrivna površina: 0,98 m2

EAN koda 3838516...

Debelina mm

Toplotna upornost RD m2K/W

Koli~ina na enoto pak. m2

499400

100

3,10

2,5

9,20

499424

120

3,50

2,0

11,04

499448

140

4,35

2,0

12,88

499455

150

4,65

1,5

13,80

499462

160

5,00

1,5

14,72

499486

180

5,50

1,5

16,56

Plo{~a iz ekspandiranega polistirena (EPS) z izboljšano izolativnostjo in zarezami - ognjeodpornost: Evrorazred E (SIST EN 13501-1) - ustreza standardu SIST EN 13163

Uporaba: - za toplotno izolacijo v fasadah in fasadnih sistemih, kjer želimo dose~i boljšo izolativnost z enako debelino izolacije.

= 0,032 W/mK EPS EN 13163-T2-L1-W2-S2-P4-DS(7O,-)1-DS(N)2-BS100-TR150

Z DODATKOM GRAFITA

08

Cena brez DDV EUR/m2


NOVOLIT STIROPOR - PROTI UDARNEMU ZVOKU NOVOLIT STIROPOR EPS T (zvo~ni izolator) vgrajujemo po sistemu plavajo~ega poda na armirano betonsko plo{~o. Namen zvo~no izolativnega stiropora je, da se prepre~ijo vsi stiki plavajo~ega poda s togo nosilno konstrukcijo. Kjer je potrebna zvo~na izolacija in dodatna toplotna izolacija se elastificirani stiropor vgradi kot prvi sloj na nosilno stropno konstrukcijo. NOVOLIT STIROPOR EPS-T vgradimo v plavajo~e pode povsod, kjer je prisoten udarni zvok iz sosednjih prostorov (stanovanjska in ve~eta`na gradnja, {ole, vrtci, predavalnice, bolni{nice) Najnovej{a tehnologija izdelave elastificiranega stiropora zagotavlja najbolj{o izolacijo proti udarnemu zvoku (daje nizke vrednosti dinami~ne togosti pri majhni stisljivosti).

PLAVAJO^I POD NOVOLIT STIROPOR EPS T EAN koda 38310078…

Dimenzija plo{~: 1000 x 500 mm Enota pakiranja: paket

Koli~ina na enoto pak. m2

Debelin mm

Dinami~na togost SD MN/m3

Cena brez DDV EUR/m2

96122

12/10

20,0

30

0,80

96207

22/20

11,0

20

1,60

96306

33/30

7,0

15

2,40

96405

43/40

5,5

10

3,20

96412

53/50

4,5

10

4,00

Plo{~a iz ekspandiranega elastificiranega polistirena (EPS) - ognjeodpornost: Evrorazred E (SIST EN 13501-1) - ustreza standardu SIST 13163

Uporaba: - zvo~no izolacijske plo{~e se uporabljajo za za{~ito pred udarnim zvokom v medeta`nih konstrukcijah

Glavne lastnosti elastificiranih stiropornih ploš~ EPS T so: - majhna sprememba debeline ploš~ ob obremenitvi (stisljivost do najve~ 3 mm) in majhna dinami~na togost (SD = 15 do 30 MN/m3), ki omogo~a visoko zvo~no izolacijsko izboljšavo (ΔLw,R) od 24 do 30 Db.

EPS EN 13163-T2-L1-W1-S3-CP4-SD30/SD15

ELASTIFICIRANI STIROPORNI TRAK EAN koda 38310078…

Debelina mm

Širina traku mm

Koli~ina na enoto pak. m

Cena brez DDV EUR/m

36425

10

60

25/50

0,12

36432

10

80

25/50

0,16

36685

10

100

25/50

0,20

36692

10

200

25/50

0,38

36760

10

500

25/50

0,89

Ostale širine po naro~ilu.

Trak iz ekspandiranega polistirena (EPS)

09

Uporaba: - elastificirani samougasljivi stiropor se uporablja kot izolator udarnega zvoka na stikih estrihstena (stebri, dimniki, instalacije, dvigala, vratni podboji,...)


NOVOLIT STIROPOR RAZLI^NIH TRDNOSTI NOVOLIT STIROPOR EPS 50 EAN koda 38310078…

Dimenzija plo{~: 1000 x 500 mm Enota pakiranja: paket

= 0,042 W/mK

Debelina mm

Toplotna upornost RD m2K/W

Koli~ina na enoto pak. m2

Cena brez DDV EUR/m2

90014

10

0,20

25,0

0,59

90021

20

0,45

12,5

1,18

90038

30

0,70

8,0

1,77

90045

40

0,95

6,0

2,36

90052

50

1,15

5,0

2,95

90069

60

1,40

4,0

3,54

90076

70

1,65

3,5

4,13

90083

80

1,90

3,0

4,72

90090

90

2,10

2,5

5,31

90106

100

2,35

2,5

5,90

90113

110

2,60

2,0

6,49

90120

120

2,85

2,0

7,08

Dodatni cm

0,59

Plo{~a iz ekspandiranega polistirena (EPS) - tla~na trdnost: 50 kPa (10% def.) - ognjeodpornost: Evrorazred E (SIST EN 13501-1) - ustreza standardu SIST EN 13163

Uporaba: - na mestih kjer ni posebnih zahtev po nosilnosti

EPS EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-DS(N)5-BS75-CS(10)50

NOVOLIT STIROPOR EPS 70 EAN koda 38310078…

Dimenzija plo{~: 1000 x 500 mm Enota pakiranja: paket

= 0,039 W/mK

Debelina mm

Toplotna upornost RD m2K/W

Koli~ina na enoto pak. m2

90816

10

0,25

25,0

0,66

90823

20

0,50

12,5

1,32

90830

30

0,75

8,0

1,98

90847

40

1,00

6,0

2,64

90854

50

1,30

5,0

3,30

90861

60

1,50

4,0

3,96

90878

70

1,80

3,5

4,62

90885

80

2,10

3,0

5,28

90892

90

2,35

2,5

5,94

90908

100

2,60

2,5

6,60

90915

110

2,85

2,0

7,26

90922

120

3,15

2,0

7,92

Dodatni cm

Plo{~a iz ekspandiranega polistirena (EPS) - tla~na trdnost: 70 kPa (10% def.) - ognjeodpornost: Evrorazred E (SIST EN 13501-1) - ustreza standardu SIST EN 13163

0,66

Uporaba: - za toplotno izolacijo fasad z oblogo iz opeke... - izolacija notranjih sten z oblogo - za toplotno izolacijo po{evnih streh in podov z majhno obremenitvijo

EPS EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-DS(N)5-BS115-CS(10)70

10

Cena brez DDV EUR/m2


NOVOLIT STIROPOR EPS 100 EAN koda 38310078‌

Dimenzija plo{~: 1000 x 500 mm Enota pakiranja: paket

= 0,036 W/mK

Debelina mm

Toplotna upornost RD m2K/W

Koli~ina na enoto pak. m2

Cena brez DDV EUR/m2

92018

10

0,25

25,0

0,80

92025

20

0,55

12,5

1,60

92032

30

0,80

8,0

2,40

92049

40

1,10

6,0

3,20

92056

50

1,35

5,0

4,00

92063

60

1,65

4,0

4,80

92070

70

1,90

3,5

5,60

92087

80

2,20

3,0

6,40

92094

90

2,50

2,5

7,20

92100

100

2,75

2,5

8,00

92117

110

3,05

2,0

8,80

92124

120

3,30

2,0

9,60

Dodatni cm

0,80

Plo{~a iz ekspandiranega polistirena (EPS) - tla~na trdnost: 100 kPa (10% def.) - ognjeodpornost: Evrorazred E (SIST EN 13501-1) - ustreza standardu SIST EN 13163

Uporaba: - za toplotno izolacijo podov in ravnih streh

EPS EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-DS(N)5-BS150-CS(10)100

NOVOLIT STIROPOR EPS 150 EAN koda 38310078‌

Dimenzija plo{~: 1000 x 500 mm Enota pakiranja: paket

= 0,036 W/mK

Debelina mm

Toplotna upornost RD m2K/W

Koli~ina na enoto pak. m2

92513

10

0,25

25,0

1,04

92520

20

0,55

12,5

2,08

92537

30

0,80

8,0

3,12

92544

40

1,10

6,0

4,16

92551

50

1,35

5,0

5,20

92568

60

1,65

4,0

6,24

92575

70

1,90

3,5

7,28

92582

80

2,20

3,0

8,32

92599

90

2,50

2,5

9,36

92605

100

2,75

2,5

10,40

92612

110

3,05

2,0

11,44

92629

120

3,30

2,0

12,48

Dodatni cm

Plo{~a iz ekspandiranega polistirena (EPS) - tla~na trdnost: 150 kPa (10% def.) - ognjeodpornost: Evrorazred E (SIST EN 13501-1) - ustreza standardu SIST EN 13163

1,04

Uporaba: - za toplotno izolacijo na mestih z visokimi tla~nimi obremenitvami

EPS EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-DS(N)5-BS200-CS(10)150

11

Cena brez DDV EUR/m2


NOVOLIT STIROPOR EPS 200 EAN koda 38310078‌

Dimenzija plo{~: 1000 x 500 mm Enota pakiranja: paket

= 0,033 W/mK

Debelina mm

Toplotna upornost RD m2K/W

Koli~ina na enoto pak. m2

93015

10

0,30

25,0

1,22

93022

20

0,60

12,5

2,44

93039

30

0,90

8,0

3,66

93046

40

1,20

6,0

4,88

93053

50

1,50

5,0

6,10

93060

60

1,80

4,0

7,32

93077

70

2,10

3,5

8,54

93084

80

2,40

3,0

9,76

93091

90

2,70

2,5

10,98

93107

100

3,00

2,5

12,20

93114

110

3,30

2,0

13,42

93121

120

3,60

2,0

14,64 1,22

Dodatni cm

Plo{~a iz ekspandiranega polistirena (EPS) - tla~na trdnost: 200 kPa (10% def.) - ognjeodpornost: Evrorazred E (SIST EN 13501-1) - ustreza standardu SIST EN 13163

Uporaba: - za toplotno izolacijo na mestih z visokimi tla~nimi obremenitvami

EPS EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-DS(N)5-BS250-CS(10)200

12

Cena brez DDV EUR/m2


IZJAVE O SKLADNOSTI, CERTIFIKATI Izjave o skladnosti, certifikati, tehni~ni listi in prospektni material so dostopni na spletni strani www.novolit.si

13


POSEBNI STIROPORNI IZDELKI PENJENE STIROPORNE KROGLICE EAN koda 38310078…

Granulacija mm

Koli~ina na enoto pak. l

Cena brez DDV EUR/l

90205

4-6

250

0,07

Uporaba: - izdelava lahkih izolacijskih malt in betonov - za toplotnoizolacijska polnila - polnilo za oblazinjeno pohi{tvo

MLETI STIROPORNI GRANULAT EAN koda 3838516…

Granulacija mm

Koli~ina na enoto pak. l

Cena brez DDV EUR/l

353009

1-6

250

0,03

Uporaba: - izdelava lahkih izolacijskih malt in betonov

EPS BLOKI

max. dimenzija bloka EPS: 4,08 x 1,26 x 1,05 m max. dimenzija bloka EPS F EXTRA: 4,08 x 1,26 x 0,53 m

14

EAN koda 38310078…

Oznaka

Povpre~na gostota kg/m3

Cena brez DDV EUR/m3

90991

EPS 50

12

59,00

91998

EPS 70

15

66,00

92995

EPS 100

20

80,00

94999

EPS 150

25

104,00

93992

EPS 200

30

122,00

95996

EPS F

15-18

69,00

96993

EPS F EXTRA

15-18

85,00

Blok iz ekspandiranega polistirena (EPS) - ustrezajo standardu SIST EN 13163 Ognjeodpornost Evrorazred E (po standardu SIST EN 13501-1)

Uporaba: - umetne stene v zabavi{~ih - urejanje kulis (gledali{~e, TV,...) - za specialne razreze


EPS NAKLONSKE PLO[^E EAN koda 3838516…

Naklon %

Debelina mm

Cena brez DDV EUR/m2

354419

1

50

4,90

354426

2

50

4,90

Naklonska plo{~a se polaga na vnaprej polo`ene stiroporne plo{~e dimenzij 1000 x 500 mm. Spodnja ploskev je stopni~aste izvedbe, zgornja pa z dolo~enim naklonom (1 ali 2%)

Dimenzija plo{~e: 1200 x 1000 mm

Plo{~a iz ekspandiranega polistirena (EPS) - tla~na trdnost: 100 kPa (10% def.) - ustrezajo standardu SIST EN 13163

Uporaba: - za toplotno izolacijo in izvedbo naklona na ravnih strehah

Ognjeodpornost Evrorazred E (po standardu SIST EN 13501-1)

EPS KOTNA LETEV

Dolžina: 1,2 m

EAN koda 3838516…

Presek mm

Cena brez DDV EUR/m

353047

40 x 40

0,14

353054

50 x 50

0,23

353061

60 x 60

0,28

353085

80 x 80

0,41

353108

100 x 100

0,55

Podlo`ni profil iz ekspandiranega polistirena (EPS) - tla~na trdnost: 100 kPa (10% def.)

Uporaba: - podlo`ni profil za varilne trakove na ravnih strehah pri prehodu hidroizolacije iz horizontalnega v vertikalni del - pri opa`evanju betonskih konstrukcij

FASADNE UKRIVLJENE PLO[^E EAN koda 3838516…

Debelina mm

Cena brez DDV EUR/m2

354051

50

5,05

354068

60

5,96

354082

80

8,26

354105

100

10,09

Plo{~a iz ekspandiranega polistirena (EPS) - tla~na trdnost: 70 kPa (10% def.) - ustrezajo standardu SIST EN 13163

Dimenzija plo{~e: 1000 x 500 mm (lahko tudi po naro~ilu)

Ognjeodpornost Evrorazred E (po standardu SIST EN 13501-1)

Ob naro~ilu je potrebno podati notranji premer plo{~e.

15

Uporaba: - za toplotno izolacijo na ukrivljenih konstrukcijah


NOVOCOKL - EKSPANDIRAN POLISTIREN EAN koda 3838516…

Dimenzija plo{~: 1000 x 500 mm Enota pakiranja: paket

= 0,037 W/mK

Debelina mm

Toplotna upornost RD m2K/W

Koli~ina na enoto pak. m2

Cena brez DDV EUR/m2

197023

20

0,55

12,5

2,60

197030

30

0,80

8,0

3,75

197047

40

1,10

6,0

4,80

197054

50

1,35

5,0

5,75

197061

60

1,65

4,0

6,48

197085

80

2,20

3,0

8,64

197108

100

2,75

2,5

10,80

197122

120

3,30

2,0

12,96

197146

140

3,85

2,0

15,12

197153

150

4,15

1,5

16,20

197160

160

4,40

1,5

17,28

197184

180

5,00

1,5

19,44

197207

200

5,55

1,5

21,60

197221

220

5,90

1,0

23,76

197245

240

6,45

1,0

25,92

197252

250

6,75

1,0

27,00

197269

260

7,00

1,0

28,08

197283

280

7,55

1,0

30,24

EPS plo{~e za izolacijo fasadnega podstavka - cokla - polistiren ekspandiran v kalupu - na površini rebrast raster za boljši oprijem lepila in ometa - ognjeodpornost: Evrorazred E (SIST EN 13501-1) - ustreza standardu SIST EN 13163

Uporaba: - za izolacijo fasadnega podstavka nad nivojem zasutja - za toplotno izolacijo balkonov, preklad in AB ploš~

EPS EN 13163-T1-L2-W2-S2-P4-CS(10)100-TR150-BS150-DS(N)2-DS(70,-)1-WL(T)2

16


STIROTAL IZOLACIJA SILENT TOPLOTNIH MOSTOV EAN koda 3838516…

Debelina mm

neto pokrivna površina ploš~e: 0,96 m2 Enota pakiranja: paket

Cena brez DDV EUR/m2

516053

27 + 25

11,52 / 12

7,20

516060

37 + 25

9,60 / 10

8,10

Ploš~a za talno ogrevanje, z zvo~no izolacijo Ploš~a iz ekspandiranega polistirena (EPS) s ~epi za polaganje grelne cevi. Zgornja stran je vakuumsko plastificirana s PE folijo. Dimenzija plo{~: 1200 X 800 mm + rob za prekrivanje: 25 mm

Koli~ina na enoto pak. m2 / kos

Uporaba: - za izolacijo tal s talnim ogrevanjem, za normalne obremenitve.

Izboljšanje ravni udarnega zvoka (ΔLw,R): 15-20 Db (po EN 717-1). Ustreza standardu SIST EN 13163

EPS EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS50-DS(N)5-DS(70,-)3

= 0,036 W/mK

STIROTAL IZOLACIJA HARD TOPLOTNIH MOSTOV Debelina mm

Koli~ina na enoto pak. m2 / kos

Cena brez DDV EUR/m2

515155

27 + 25

11,52 / 12

9,00

515162

37 + 25

9,60 / 10

9,90

EAN koda 3838516…

Izolacijska ploš~a za talno ogrevanje, za ve~je obremenitve Ploš~a iz ekspandiranega polistirena (EPS) s ~epi za polaganje grelne cevi. Zgornja stran je vakuumsko plastificirana s PE folijo. Dimenzija plo{~: 1200 X 800 mm + rob za prekrivanje: 25 mm

Izboljšanje ravni udarnega zvoka (ΔLw,R): 15-20 Db (po EN 717-1).

neto pokrivna površina ploš~e: 0,96 m2 Enota pakiranja: paket

Ustreza standardu SIST EN 13163

Uporaba: - za izolacijo tal s talnim ogrevanjem, za ve~je obremenitve

EPS EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-CS(10)150-BS115-DS(N)5-DS(70,-)2

= 0,034 W/mK

17


NOVOTEKT AL EAN koda 3838516…

Debelina mm

Koli~ina na enoto pak. m2

Cena brez DDV EUR/m2

198044

40

6,0

10,80

198051

50

5,0

11,40

198068

60

4,0

11,90

198082

80

3,0

13,00

198105

100

2,5

14,10

198129

120

2,0

15,10

198143

140

2,0

16,20

EPS ploš~e kaširane z Al folijo - stiropor na eni strani prevle~en z aluminijasto folijo (parna zapora) - ognjeodpornost: Evrorazred E (SIST EN 13501-1) - ustreza standardu SIST EN 13163

Dimenzija plo{~: 1000 x 500 mm Enota pakiranja: paleta

Uporaba: - za toplotno izolacijo stropov s spodnje strani

= 0,039 W/mK

NOVOTALTOPLOTNIH -G IZOLACIJA MOSTOV Ident

Debelina mm

Cena brez DDV EUR/m2

9650

10 + 50

16,00

9651

10 + 70

17,80

9652

10 + 90

19,50

9653

10 + 110

21,30

9654

10 + 140

23,90

Kombinirana plo{~a: OSB plo{~a - stiropor

Dimenzija: 1200 x 600 mm Izdelava po naro~ilu

18

Uporaba: - hitra in suha monta`a podov - odli~na toplotna izolacija - pohodna povr{ina


TROSLOJNE LAHKE GRADBENE PLO[^E - KOMBI PLO[^E KOMBIVOL (za izolacijo zidov) EAN koda 38310078…

Dimenzija plo{~: 2000 x 500 mm Enota pakiranja: paleta

Debelin mm

Toplotna upornost RD m2K/W

Cena brez DDV EUR/m2

50469

35

0,60

110

9,20

50476

50

1,00

80

10,70

50483

75

1,60

50

14,40

50490

100

2,25

40

17,20

50582

125

2,85

32

18,90

50599

150

3,50

26

20,50

Troslojna lahka gradbena plo{~a - ognjeodpornost: Evrorazred B (SIST EN 13501-1) - ustreza standardu SIST EN 13168

Jedro iz kamene volne

Izvedba s preklopom po posebnem naro~ilu

Koli~ina na enoto pak. m2

Uporaba: - za toplotno izolacijo zunanjih zidov in za sistem gradnje “opla{~eni beton”, kot zvo~ni izolator itd. - kot zvo~ni absorber za stropove in zidove

WW-C/3 EN 13168-L2-W1-T3/T1-S1-P1-CS(10)40-CL3-TR15

KOMBIVOL HARD (za tla~ne obremenitve) EAN koda 3838516…

Debelina mm

Toplotna upornost RD m2K/W

Koli~ina na enoto pak. m2

Cena brez DDV EUR/m2

351036

75

1,40

50

15,40

351043

100

2,00

40

18,20

351050

125

2,60

32

19,90

351067

150

3,20

26

21,50 1,50

Pobrani robovi Barvanje ploš~

Dimenzija plo{~: 2000 x 500 mm Enota pakiranja: paleta Jedro iz kamene volne

Troslojna gradbena plo{~a z debelejšimi sloji lesne volne in jedrom iz kamene volne boljše tla~ne trdnosti.

3,50

Uporaba: - Za toplotno in zvo~no izolacijo na mestih z visokimi tla~nimi obremenitvami. - Za izolacijo stropov s pribetoniranimi ploš~ami

Za vidne površine se ploš~o lahko barva in pobere robove. - ognjeodpornost: Evrorazred B (SIST EN 13501-1) - ustreza standardu SIST EN 13168

Izvedba s preklopom po posebnem naro~ilu

WW-C/3 EN 13168-L2-W1-T3/T1-S1-P1-CS(10)60-CL3-TR15

19


KOMBIPOR EAN koda 38310078…

Dimenzija plo{~: 2000 x 500 mm Enota pakiranja: paleta

Toplotna upornost RD m2K/W

Debelina mm

Cena brez DDV EUR/m2

50216

25

0,45

150

7,10

50223

35

0,70

110

7,90

50230

50

1,10

80

9,20

50247

75

1,75

50

10,70

50254

100

2,35

40

11,70

50988

125

3,00

32

12,70

50995

150

3,65

26

13,70

Troslojna lahka gradbena plo{~a - ognjeodpornost: Evrorazred E (SIST EN 13501-1) - ustreza standardu SIST EN 13168

Jedro iz stiropora Izvedba s preklopom po posebnem naro~ilu

Koli~ina na enoto pak. m2

Uporaba: - za toplotno izolacijo fasad, zunanjih zidov in stropov in za sistem gradnje “opla{~eni beton” in “izgubljeni opa`” - toplotna izolacija pod {karniki - toplotna izolacija spu{~enih stropov

WW-C/3 EN 13168-L2-W1-T3/T1-S1-P1-CS(10)75-CL3-TR15

ENOSLOJNE PLO[^E IZ LESOCEMENTNE VOLNE NOVOLIT Debelina mm

50889

15

100

3,80

50902

20

100

4,10

50261

25

80

4,60

50278

35

58

5,30

50285

50

40

6,40

50292

75

26

7,80

Enoslojna lahka gradbena plo{~a Dimenzija plo{~: 2000 x 500 mm Enota pakiranja: paleta Izvedba s preklopom po posebnem naro~ilu

Koli~ina na enoto pak. m2

EAN koda 38310078…

- ognjeodpornost: Evrorazred B (SIST EN 13501-1) - ustreza standardu SIST EN 13168

Cena brez DDV EUR/m2

Uporaba: - za toplotno izolacijo zunanjih zidov in stropov in za sistem gradnje “opla{~eni beton” in “izgubljeni opa`”, kot zvo~ni izolator - kot zvo~ni absorber za stropove in zidove - za{~ita vertikalne hidroizolacije zasutih delov

WW EN 13168-T1(T3)-L1-W1-S1-P1-CS(10)200-CL3 WW EN 13168-T1(T3)-L1-W1-S1-P1-CS(10)150-CL3

NOVOLIT HARD

Koli~ina na enoto pak. m2

EAN koda 38310078…

Debelina mm

53811

15

100

4,30

53828

20

100

4,60

53835

25

80

5,20

53842

35

58

5,90

53859

50

40

7,50

Enoslojna gradbena plo{~a za ve~je obremenitve z izboljšano upogibno trdnostjo

Uporaba: - za sistem gradnje “opla{~eni beton” in “izgubljeni opa`”, kot zvo~ni izolator - kot zvo~ni absorber za stropove in zidove - za{~ita vertikalne hidroizolacije zasutih delov - za protihrupne ograje

Dimenzija plo{~: 2000 x 500 mm Enota pakiranja: paleta

- ognjeodpornost Evrorazred B (SIST EN 13501-1) - ustreza standardu SIST EN 13501-1

Izvedba s preklopom po posebnem naro~ilu

WW EN 13168-T1(T3)-L1-W1-S1-P1-CS(10)200-CL3 20

Cena brez DDV EUR/m2


NOVOLIT (zaMOSTOV pregradne stene) IZOLACIJATRAKOVI TOPLOTNIH EAN koda 38310078…

Debelina mm

Cena brez DDV EUR/m2

54818

15

7,45

54825

25

8,75

Trakovi iz enoslojne lahke gradbene plo{~e - ognjeodpornost: Evrorazred B (SIST EN 13501-1) - ustreza standardu SIST EN 13168

Dimenzija plo{~: 2000 x (90, 140, 190, 240 ali 290) mm Enota pakiranja: paleta

Uporaba: - kot podloga predelnih sten, za zmanjšanje hrupa med etažami.

WW EN 13168-T1(T3)-L1-W1-S1-P1-CS(10)200-CL3

AKUTERM IZOLACIJA TOPLOTNIH MOSTOV

Dimenzija plo{~: 2000 x 500 ali 995 x 495 mm Enota pakiranja: paleta

Koli~ina na enoto pak. m2

EAN koda 38310078…

Debelina mm

Cena brez DDV EUR/m2

50704

25

100

11,00

50711

35

80

12,00

Barvanje plo{~

3,50

Pobrani robovi

1,50

Plo{~a iz mineraliziranih lesnih vlaken katerih povr{inska struktura absorbira zvo~no valovanje.

Uporaba: - odli~en absorber zvoka - kot vidna stropna in zidna obloga

- ognjeodpornost Evrorazred B (SIST EN 13501-1) - ustreza standardu SIST EN 13168

Meritve absorpcije, ZAG Ljubljana

WW EN 13168-T1(T3)-L1-W1-S1-P1-CS(10)150-CL3

LEPILA POLIURETANSKO LEPILOMOSTOV IZOLACIJA TOPLOTNIH Ident

Vrsta embalaže

54407

kartuša

Uporaba: - za lepljenje stiropornih ploš~ na betonsko ali ope~no podlago (v skladu s specifikacijo proizvajalca)

21

Pakiranje ml

Cena brez DDV EUR/kos

750

6,90


ELEMENTI ZA VGRADNJO IN PRITRDITEV (za izdelavo fasad) NOVOLIT /PS/ IZOLACIJAPRITRDILNO TOPLOTNIHSIDRO MOSTOV Ident

Dol`ina mm

Koli~ina na enoto pak. kos

Cena brez DDV EUR/kos

3651

70

50/500

0,25

3670

90

50/500

0,28

3652

110

50/500

0,30

3653

130

50/500

0,32

3654

160

50/500

0,38

3655

180

50/500

0,42

S plo{~ico za pritrditev pocinkane mre`e

Uporaba: - pri debeloslojnem fasadnem sistemu KOMBIFAS

PRITRDILNO SIDRO ZA STIROPOR IZOLACIJA TOPLOTNIH MOSTOV IN KOMBI PLO[^E /PSK/ Ident

Dolžina mm

Koli~ina na enoto pak. kos

Cena brez DDV EUR/kos

44610

100

50/300

0,21

3031

120

50/300

0,24

3032

140

50/300

0,30

3033

160

50/300

0,34

3034

180

50/300

0,39

3035

200

50/300

0,51

3036

220

50/300

0,61

3037

260

50/300

0,75

3038

300

50/300

0,89

Uporaba: - pri tankoslojnem fasadnem sistemu na stiroporu ali kombi plo{~i

S kovinskim jedrom

PRITRDILNO SIDRO ZA STIROPOR IZOLACIJA TOPLOTNIH MOSTOV /PSP/ Ident

Dolžina mm

Koli~ina na enoto pak. kos

Cena brez DDV EUR/kos

3043

120

50/300

0,19

3044

140

50/300

0,21

3045

160

50/300

0,24

3046

180

50/300

0,27

3047

200

50/300

0,42

3048

220

50/300

0,50

S PVC jedrom

Uporaba: - pri tankoslojnem fasadnem sistemu pri manj{i debelinah do 12 cm

EPS MASKIRNI ^EP IZOLACIJA TOPLOTNIH MOSTOV Ident

Premer / debelina mm

Koli~ina na enoto pak. kos

Cena brez DDV EUR/kos

3848

70 / 20

100

0,07

100

0,09

EPS EXTRA MASKIRNI ^EP 3847

70 / 20

Za maskiranje lukenj vgreznih sider na EPS fasadnih ploš~ah

22


ELEMENTI ZA VGRADNJO IN PRITRDITEV (za pribetoniranje) NERJAVNO SIDRO ZA PRIBETONIRANJE /NSB/ IZOLACIJA TOPLOTNIH MOSTOV Ident

Koli~ina na enoto pak. kos

Dol탑ina mm

Cena brez DDV EUR/kos

3860

95

100

0,31

3861

115

100

0,36

3862

155

100

0,38

Za pribetoniranje (izgubljeni opa`)

SIDRO ZA PRIBETONIRANJE /PSB/ IZOLACIJA TOPLOTNIH MOSTOV Dol탑ina mm

Koli~ina na enoto pak. kos

Cena brez DDV EUR/kos

3587

75

500

0,04

3576

100

400

0,05

3627

150

300

0,07

3629

180

200

0,09

3630

210

200

0,11

Ident

Za pribetoniranje (izgubljeni opa`)

NERJAVNA SPONA IZOLACIJA TOPLOTNIH MOSTOV Koli~ina na enoto pak. kos

Ident 3647

Cena brez DDV EUR/kos 0,03

500

Za dodatno pritrjevanje pocinkane armirne mre`ice pri debeloslojni fasadi na kombi plo{~i (KOMBIFAS)

OSNOVNI PROFILMOSTOV /ORP/ IZOLACIJAROBNI TOPLOTNIH [irina mm

Koli~ina na enoto pak. kos

Cena brez DDV EUR/m

3671

40

10

1,84

3464

50

10

2,35

27455

60

10

2,46

3465

80

10

2,85

3672

100

10

3,00

38375

120

10

3,25

Ident

dol`ina L = 2.5m Iz aluminijaste plo~evine

23

Uporaba: - profil za za{~ito spodnjega roba fasade in kot pomo~ za namestitev prve vrste izolacijskih plo{~ za fasado


-/PVC/ PVC IZOLACIJAROBNI OSNOVNI TOPLOTNIH PROFILMOSTOV Ident

Dol`ina m

Koli~ina na enoto pak. kos

Cena brez DDV EUR/m

3680

2,5

10

2,05

Za tankoslojno fasado na kombi plo{~i ali stiroporu

Uporaba: - univerzalni pvc profil za za{~ito spodnjega roba fasade in kot pomo~ za namestitev prve vrste izolacijskih plo{~ za fasado

OSNOVNI ROBNI PROFIL - PVC IZOLACIJAZA[^ITNI VOGALNI TOPLOTNIH PROFIL MOSTOV - ALU Ident 3514

Dol`ina m 3

Koli~ina na enoto pak. kos

Cena brez DDV EUR/m

10

0,94

Aluminijasti profil za za{~ito vogalov pri debeloslojni fasadi (KOMBIFAS)

OSNOVNI ROBNI PROFIL - PVC IZOLACIJAZA[^ITNI VOGALNI TOPLOTNIH PROFIL MOSTOV - PVC Ident

Dol`ina m

Koli~ina na enoto pak. kos

Cena brez DDV EUR/m

3515

2,5

50

0,79

Profil s stekleno mre`ico

Uporaba: - oja~itev vogalov in okenskih ter vratnih odprtin pri izdelavi tankoslojne fasade na kombi plo{~i ali stiroporu

OSNOVNI ROBNI PROFIL - PVC IZOLACIJAZA[^ITNI [PALETNI TOPLOTNIH PROFIL MOSTOV - PVC Ident

Dol`ina m

Koli~ina na enoto pak. kos

Cena brez DDV EUR/m

14148

2,5

25

2,13

Profil s stekleno mre`ico

24

Uporaba: - delitacija pri okenskih in vratnih {paletah


OSNOVNI ROBNI PROFIL - PVC IZOLACIJAZA[^ITNI ODKAPNI TOPLOTNIH PROFIL MOSTOV - PVC Ident

Dol`ina m

Koli~ina na enoto pak. kos

Cena brez DDV EUR/m

3111

2,5

25

2,00

Uporaba: - odkap pri balkonih, terasah, previsih,...

Profil s stekleno mre`ico

OSNOVNI ROBNI PROFILMOSTOV - PVC DILATACIJSKI IZOLACIJA TOPLOTNIH PROFIL Ident

Dol`ina m

Koli~ina na enoto pak. kos

Cena brez DDV EUR/m

3110

2,5

30

4,59

Profil s stekleno mre`ico

Uporaba: - izvedba dilatacij na fasadnih povr{inah

OSNOVNI PROFIL - PVC IZOLACIJAROBNI FASADNA MRE@A TOPLOTNIH - POCINKANA MOSTOV Ident 3574 2839

Debelina `ice mm

Koli~ina na enoto pak. m2

Cena brez DDV EUR/m2

1,0

50

1,04

0,9

50

0,92

Mre`ica za armiranje debeloslojne fasade KOMBIFAS

OSNOVNI PROFIL - PVC TKANINE IZOLACIJAROBNI FASADNA MREŽA TOPLOTNIH - IZ STEKLENE MOSTOV Ident 3865

[irina mm 1000

Mrežica za armiranje tankoslojne fasade

25

Koli~ina na enoto pak. m2

Cena brez DDV EUR/m2

50

0,79


STIROPORNA EMBALAŽA - REZANA - IZDELANA V KALUPIH (AVTOMATIH) Verjetno ste se zudi vi že kdaj sre~ali s problemom, kako vaš izdelek kvalitetno zaš~ititi in ga brez poškodb dostaviti do kupca. STIROPOR je enkratna zaš~ita vašega izdelka. Prednosti stiroporne embalaže: - ugodna cena, - visoka tla~na trdnost pri majhni gostoti, - dobre termi~ne lastnosti, - nizka toplotna prevodnost, - majhna difuzija vodne pare in vpojnost vode, - je povsem okolju prijazen in primeren za reciklažo, - majhna teža ... Razrez na najsodobnejših CNC strojih vam omogo~a izdelavo najrazli~nejših oblik in dimenzij (pravokotne, (pol)okrogle, utori, zaokrožnice, (ne)simetri~ne oblike, itd.), kar pomeni, da lahko rešimo še tako zahtevno embaliranje in zaš~ito vaših izdelkov. Izdelava na najsodobnejših in energetsko var~nih avtomatih vam z brizganjem v kalupih omogo~a oblikovno še ve~jo prilagodljivost in cenovno še ugodnejšo varianto. Namenjena je za izdelavo ve~jih serij. Stiroporno embalažo potrebuje lesna in pohištvena industrija, elektronika, elektrotehnika, steklarstvo, vse proizvodnje produktov, ki jih je potrebno mehansko zaš~ititi za transport, živilskopredelovalna panoga, proizvodnja pija~, strojna industrija, ... Z ve~letnimi izkušnjami in znanjem vam bomo radi pomagali poiskati najprimernejšo rešitev (cenovno in kvalitetno) za zaš~ito vašega izdelka in vas s tem rešili nepotrebnih in dragih reklamacij. Cena in rok po ponudbi. Informacije: Marjan Srnel, telefon 01 7050 322

26


HLADILNI[KA VRATA Hladilni{ka vrata so izdelana iz nerjave~e plo~evine, zapolnjena z ekspandiranim poliuretanom. Gladka povr{ina nam omogo~a enostavno ~i{~enje in higiensko neopore~nost. Dimenzije vrat prilagodimo `elji kupca, debelina pa je odvisna od temperaturnega re`ima v hlajenem prostoru. Cena in rok po ponudbi. Informacije: Marjan Modic, telefon 01 7050 316; Jo`e Avsec, telefon 01 7050 312

PROTIPO@ARNA POLNA IN ZASTEKLJENA VRATA Protipo`arna vrata - zastekljena Zastekljena protipožarna vrata in stene izdelujemo iz kovinskih profilov proizvajalca Forster. Firma Forster je vodilni proizvajalec na podro~ju ognje in dimo odpornih sistemov. Konstrukcija profilov je izredno ozka, tako da imamo veliko vidno površino in prosojnost. Ognjeodpornost: E30, EI30, EI60 in EI90 Protipo`arna vrata - polna Namenjena so lo~evanje razli~nih požarnih sektorjev, povezovanje evakuacijskih poti v objektih, skratka povsod tam, kjer je po projektu požarne varnosti v objektih to predpisano. Ognjeodpornost: EI30 in EI60 Cena in rok po ponudbi. Informacije: Marjan Modic, telefon 01 7050 316; Jo`e Avsec, telefon 01 7050 312

27


FASADNI PROFILI Fasadni profili so standardne dol`ine 2 m in so izdelani iz samougasljivega stiropora volumenske te`e 30 kg/m3. Vidna povr{ina je obdelana s kvalitetno za{~itno oblogo, ki je odporna na UV `arke, staranje in ima veliko mehansko trdnost ter dobro oprijemljivost zaklju~ne barve. Ob upo{tevanju pogojev vgradnje so profili obstojni od - 30°C do +85°C. Mo`na je izdelava vseh oblik po `elji naro~nika.

OKENSKI IZOLACIJAPROFILI TOPLOTNIH MOSTOV EAN koda 3838516…

Oznaka

Format mm

Cena brez DDV EUR/m

181121

OKP1

80 x 30 x 2000

6,89

181145

OKP2

80 x 30 x 2000

6,89

181169

OKP3

80 x 30 x 2000

6,89

181176

OKP4

80 x 30 x 2000

6,89

181183

OKP5

70 x 35 x 2000

6,89

181206

OKP6

100 x 35 x 2000

10,65

181213

OKP7

100 x 35 x 2000

11,06

181220

OKP8

100 x 35 x 2000

10,65

181237

OKP9

120 x 30 x 2000

11,77

181244

OKP10

120 x 30 x 2000

7,20

181268

OKP11

150 x 30 x 2000

7,64

181275

OKP12

150 x 35 x 2000

11,74

OKP 3

OKP 5

OKP 6 3,5

OKP 9

15

3

12

3

12

10

10

OKP 4

3

OKP 8

3,5

7

8

OKP 2 3,5

OKP 7

3,5

15

OKP 1 3,5

10

3

8

3

8

3

8

3

OKP 10

OKP 11

OKP 12

PODOKENSKI PROFILI MOSTOV IZOLACIJA TOPLOTNIH EAN koda 3838516…

Oznaka

Format mm

Cena brez DDV EUR/m

181282

PDP1

90 x 60 x 2000

12,56

181299

PDP2

90 x 60 x 2000

13,14

181305

PDP3

90 x 60 x 2000

13,14

181312

PDP4

130 x 50 x 2000

13,04

181336

PDP5

130 x 60 x 2000

13,04

181350

PDP6

130 x 60 x 2000

13,04

181367

PDP7

130 x 60 x 2000

13,04

181374

PDP8

130 x 100 x 2000

15,18

PDP2

PDP7

28

13

13

10

PDP8

6

PDP3

6

PDP4

13

13

9

PDP1 6

5

13

6

9

6

9

6

PDP5

PDP6


KAPNI PROFILI IZOLACIJA TOPLOTNIH MOSTOV EAN koda 3838516…

Oznaka

Format mm

Cena brez DDV EUR/m

181084

KAP1

250 x 160 x 2000

20,33

181091

KAP2

250 x 180 x 2000

20,57

181107

KAP3

330 x 200 x 2000

29,44

181114

KAP4

250 x 200 x 2000

25,52 20

KAP 1

25

25

20

33

18

25

16

KAP 2

KAP 3

KAP 4

VOGALNI IZOLACIJAKAMNI TOPLOTNIH MOSTOV EAN koda 3838516…

Oznaka

Format mm

Cena brez DDV EUR/kos

181411

VGP1

400 x 330 x 35

8,08

181428

VGP2

500 x 330 x 35

9,62

184801

VGPS3

420/300 x 270 x 30

13,66

30

27

33

50

33

40

VGP1

VGP2

3,5

VGPS3

3,5

42

3

KAMNI ZA TOPLOTNIH NAD OKNA MOSTOV IZOLACIJA EAN koda 3838516…

Oznaka

Format mm

Cena brez DDV EUR/kos

181381

KNO1

200 x 180 x 50

5,70

181398

KNO2

250 x 200 x 70

8,82

181404

KNO3

300 x 250 x 70

10,75

30

KNO1 16

29

25

25

20

20

18

5

KNO2 15

4

KNO3 19

4


SPLO[NI POGOJI

V splo{nem ceniku so standardni izdelki podjetja Novolit. Za vse ostale nestandardne oblike lahko zahtevate posebno ponudbo. NARO^ILA BLAGA Naro~ila sprejema prodajalec pisno z naro~ilnico, lahko tudi po telefaxu. Naro~ilo mora vsebovati vrsto blaga koli~ino, na~in prevoza, ter naslov za odpremo. Rok dobave se dogovori ob predaji naro~ila. CENE Cene izdelkov so v evrih (EUR), veljajo od 01. 04. 2011 do preklica ali izdaje novega cenika. Cene veljajo EXW Novolit nalo`eno. Odpremo izvede prodajalec v breme in na rizik kupca. Prodajalec je dol`an pravo~asno obvestiti kupca o predvideni spremembi cen svojih izdelkov. DOBAVE - standardno blago je na razpolago v skladiš~u podjetja Novolit d.o.o. v Novi vasi, naloženo na transportno sredstvo. - za koli~ino min. 25m3 stiropora, 6 palet kombi plo{~ ali za kombinirano naro~ilo neto vrednosti min. 1.300,00 EUR (brez DDV) dostavljeno na eno razkladalno mesto, nerazlo`eno; ostalo fco tovarna, nalo`eno (EXW); - za lasten dvig blaga v zgoraj navedenih koli~inah, ki zapade v na{o dostavo, priznavamo 3% dodatnega rabata; - organiziramo tudi prevoz manj{ih koli~in, vendar ga je kupec dol`an pla~ati po slede~em ceniku (na osnovi zbirnika): - za koli~ino min. 15m3 do 24,99m3 stiropora ali 3 do 5 palet kombi plo{~ ali za kombinirano naro~ilo vrednost min. 800,00 do 1.299,00 EUR dostava z dopla~ilom 30,00 EUR na eno razkladalno mesto, nerazlo`eno; dobavni rok se podalj{a do 7 delovnih dni od potrditve naro~ila; - za koli~ino pod 15m3 stiropora ali manj kot 3 palete kombi plo{~ ali za kombinirano naro~ilo vrednost pod 800,00 EUR dostava z dopla~ilom 50,00 EUR na eno razkladalno mesto, nerazlo`eno; dobavni rok se podalj{a do 15 delovnih dni od potrditve naro~ila; - v slu~aju zahteve po hitri dostavi (hitreje od zgoraj navedenih rokov) brez mo`nosti dopolnitve kamiona se zara~una kompleten prevozni stro{ek po ceniku prevoznika; - v slu~aju, da na gradbi{~u ali drugem dogovorjenem mestu za dostavo ni nikogar za razkladanje, se razkladanje s strani voznika zara~una v znesku 2,00 EUR/m3 toplotnih izolacij. PLA^ILNI POGOJI Rok za pla~evanje obveznosti pri~ne te~i na dan prevzema blaga iz skladi{~a proizvajalca. Prodajalec bo izstavil ra~un za izro~eno blago v 5 dneh po odpremi. REKLAMACIJE Reklamacije koli~ine in kakovosti prejetega blaga mora kupec sporo~iti prodajalcu s komisijskim zapisnikom, v roku 8 dni od nastanka dol`ni{ko upni{kega razmerja. Reklamaciji morajo biti prilo`eni vsi potrebni dokumenti, kontrolni listki in komisijski zapisnik, ki ga podpi{ejo ~lani komisije in voznik.

Kvaliteto potrjujejo:

INFORMACIJE Vse informacije predstavljenega blaga v ceniku dobite v komerciali Novolita na telefonu 01 7050 360, 01 7050 361, 01 7050 362 ali mobilnem telefonu 041 993 591.

Zavod za gradbeni{tvo Slovenije, Ljubljana

Institut gra|evinarstva Hrvatske, Zagreb

Laboratorij za toplinska mjerenja Zagreb, Hrva{ka

FIW Munchen, Nem~ija

30


FASADNI PROFILI FASADNI SISTEMI PRIBETONIRANE PLO[^E ABSORBCIJA ZVOKA RAVNE STREHE IZOLACIJA TAL PO[EVNE STREHE

>>> CELOVITE RE[ITVE NA PODRO^JU TOPLOTNE IN ZVO^NE IZOLACIJE

INFO


priprava in tisk Abakos d.o.o., Cerknica

www.novolit.si

Cenik izdelkov - Novolit (1.4.2011)  

Cenik izdelkov podjetja Novolit d.o.o.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you