Page 1

Tipska karta Model list

Otroške in mladinske sobe za vse podobe odraščanja! Children’s and teenager’s bedrooms for all aspects of growing up! Kinder- und Jugendzimmer für alle Formen des Heranwachsens!


Tehnični podatki / Technical data

MATERIAL: MATERIAL: Program Mavrica je izdelan iz oplemenitene iverne Programme Mavrica is produced from chipboard plošče. Vsi vidni robovi so obdelani z ABS robnim trakom. decorated with melamine foil. All visual edges are treated with ABS foil. BARVA: Ogrodja elementov so v barvi javorja. Vrata in ličnice so poleg barve javorja dobavljive v devetih različnih barvah: rdeča, svetlo modra, temno modra, zelena, oranžna, vijolična, roza, rumena in temno zelena.Vsa vrata in ličnice, razen barve javorja, so lakirane.

COLOUR: Frameworks of the elements are in the maple colour. Doors and drawer fronts are beside maple colour also available in nine different colours: red, light blue, dark blue, green, orange, violet, pink, yellow and dark green. Exept maple colour, all other colours of doors and drawer fronts are laquered.

ROČAJI: Standardna ponudba zajema tri tipe ročajev v barvi javorja s kombinacijo kovine. Kot dodatna ponudba so na voljo ročaji v obliki morskega konjička, delfina, miša, rožice, muce, žabice, žoge, pikapolonice, ribice, metulja, avta, zvezde in polža.

HANDLES: Handles included with elements are in maple colour with combination of metal. But in addition, you can order handles in shape of sea horse, dolphin, mouse, flower, cat, frog, ball, ladybug, fish, butterfly, car, star, snail.

SESTAVLJIVOST: Program Mavrica je modularni sistem otroškega in mladinskega pohištva, z možnostjo sestavljanj sestavov iz določenega števila ponujenih ogrodij omar, poličnikov, nizkih elementov, pisalnih miz, postelj, itd. Vsi elementi so na voljo v vseh navedenih barvnih variantah. Za tiste, ki želite kombinirati različne barve na enem elementu, so na voljo korpusi brez front in dodatne fronte, ki jih poljubno izbirate. Srednje garderobne omare in srednji poličniki so možni tudi v kombinaciji vrat v črni barvi, kot tabla za risanje.

COMPONENT SYSTEM: Programme Mavrica is modular sistem of child and youth furniture. That means, that you can build a composition from wide pallet of frameworks, shelf units, low elements, writing desks, beds, etc. All elements are avaliable in all mentioned colours. But for those of you, who wish to combine different coloures on one element, you can order frameworks without fronts and additional fronts, which you can choose freely. Middle wardrobes and middle shelf units are also available with doors in black colour, that can serve as a S programom Mavrica si lahko opremite otroško sobo, blackboard. mladinsko sobo ali spalnico. Pestra ponudba elementov in barv vam omogoča With programme Mavrica you can build yourself a kreativnost pri opremljanju sobe vašega otroka, s tem se child’s room, youth room or bedroom. bo le ta spremenila v otroško igrišče z navdihom otroške Variety of elements and colours gives you a possibility of creative assembling of the room for your child, when you igrivosti. can change room into child’s playground. PAKIRANJE: PACKING: Elementi so v demontažni izvedbi pakirani v embalaži iz Elements are not assembled, they are cardboard packages. lepenke.

packed in

OPOZORILO: WARNING: Pri vseh elementih, ki imajo več oznak, le-te označujejo With elements, where more than one code is seen, barvo front, kar je razvidno iz cenika. those codes mean different colours, which are seen from the price list. Nosilnost vseh lesenih polic je maksimalno 15 kg Nosilnost vseh steklenih polic je maksimalno 3 kg Nosilnost vseh predalov je maksimalno 7 kg

1

Maximum load for wooden shelfs is maximum 15 kg maximum load for glass shelfs is maximum 3 kg maximum load for all drawers is maximum 7 kg.


Garderobne omare / Wardrobes Garderobna omara samostojna 1D + vrata. Single wardrobe -frame unit + door

2098

598 442

Garderobna omara nadaljevalna 1D + vrata Extension unit single wardrobe Frame unit + door

MG 1-01 MG 1-02 MG 1-03 MG 1-04 MG 1-05 MG 1-06 MG 1-07 MG 1-08 MG 1-10 MG 1-11

Garderobna omara srednja 1D + vrata Middle size wardrobe Frame unit + door

1375

603 444

598 431

2098

866

Garderobna omara srednja 1D + vrata tabla Middle size wardrobe Frame unit + door blackboard

MG 5-01 MG 5-02 MG 5-03 MG 5-04 MG 5-05 MG 5-06 MG 5-07 MG 5-08 MG 5-10 MG 5-11

Garderobna omara samostojna kotna Korpus + vrata Corner wardrobe Frame unit + door

MG 3-01 MG 3-02 MG 3-03 MG 3-04 MG 3-05 MG 3-06 MG 3-07 MG 3-08 MG 3-10 MG 3-11

2098

598 855

Garderobna omara srednja 2D + vrata Middle size wardrobe Double frame unit + doors

1375

603

603

444

868

MG 5-09

Garderobna omara nadaljevalna kotna Korpus + vrata Corner wardrobe Extension unit + door

892.5

MG 7-01 MG 7-02 MG 7-03 MG 7-04 MG 7-05 MG 7-06 MG 7-07 MG 7-08 MG 7-10 MG 7-11

598

1375

910.5 910.5

2098

MG 2-01 MG 2-02 MG 2-03 MG 2-04 MG 2-05 MG 2-06 MG 2-07 MG 2-08 MG 2-10 MG 2-11

2098

Garderobna omara nadaljevalna 2D + vrata Extension unit double wardrobe Frame unit + doors

Garderobna omara samostojna 2D + vrata Double wardrobe Frame unit + doors

MG 4-01 MG 4-02 MG 4-03 MG 4-04 MG 4-05 MG 4-06 MG 4-07 MG 4-08 MG 4-10 MG 4-11

Garderobna omara srednja 2D + vrata tabla Middle size wardrobe Double frame unit + doors blackboard

MG 6-01 MG 6-02 MG 6-03 MG 6-04 MG 6-05 MG 6-06 MG 6-07 MG 6-08 MG 6-10 MG 6-11

1375

603

868

MG 6-09

Pregrada z policami za 2D omaro

Stranica za most

Vertical partition with shelfs For double wardrobe

Side for wall mounted bridge unit

910.5

2098

MG 8-01 MG 8-02 MG 8-03 MG 8-04 MG 8-05 MG 8-06 MG 8-07 MG 8-08 MG 8-10 MG 8-11

424

2098

1678

564 580

MG 9

25

MG 10

2


Garderobne omare / Wardrobes Garderobna omara samostojna 2D + vrata + predali Double wardrobe Frame unit + doors + drawers

Garderobna omara samostojna 1D + vrata + predali Single wardrobe -frame unit + door + drawers

2098

598 442

MG 11-01 MG 11-02 MG 11-03 MG 11-04 MG 11-05 MG 11-06 MG 11-07 MG 11-08 MG 11-10 MG 11-11

2098

Garderobna omara samostojna 2D + vrata VAL Single wardrobe -frame unit + doors WAVE

2098

598

866

598

866

MG 13-01 MG 13-02 MG 13-03 MG 13-04 MG 13-05 MG 13-06 MG 13-07 MG 13-08 MG 13-10 MG 13-11

Garderobna omara nadaljevalna 2D + vrata VAL Extension unit single wardrobe -frame unit + doors WAVE

MG 15-01 MG 15-02 MG 15-03 MG 15-04 MG 15-05 MG 15-06 MG 15-07 MG 15-08 MG 15-10 MG 15-11

2098

598 855

Omara z drsnimi vrati z aplikacijo Wardrobe with sliding doors with application

MG 16-01 MG 16-02 MG 16-03 MG 16-04 MG 16-05 MG 16-06 MG 16-07 MG 16-08 MG 16-10 MG 16-11

2098

598

MG 17-01

1400

Venci / Trims Venec 1D in visokega poliÄ?nika

Venec 2D,3D,4D,5D,6D

Venec mosta

Venec kotne omare samostojni

Trim for 1 width wardrobe and high Shelf unit

Trim for 2,3,4,5,6D width wardrobe

Trim for wall mounted bridge unit

Trim for corner wardrobe

25

25 446

3

610

2056

60

870, 1294, 1718, 2142, 2566

MVE 1

565

25

610

MVE 2 MVE 3 MVE 4 MVE 5 MVE 6

MVE 7

565

492

MVE 8


Poličniki / Shelf units Poličnik visoki 1D s tremi predali

Poličnik visoki 1D z velikmi vrati

Poličnik visoki 1D

Poličnik visoki 1D z nizkimi vrati

Shelf unit 1D - high - 3 drawers

Shelf unit 1D - high - high door

Shelf unit 1D - high

Shelf unit 1D - high - low door

2098

385

442

MP 1-01 MP 1-02 MP 1-03 MP 1-04 MP 1-05 MP 1-06 MP 1-07 MP 1-08 MP 1-10 MP 1-11

MP 2-01 MP 2-02 MP 2-03 MP 2-04 MP 2-05 MP 2-06 MP 2-07 MP 2-08 MP 2-10 MP 2-11

2098

385

442

Poličnik visoki 1D z vrati LUNA in 3 predali Shelf unit 1D - high-doors MOON with 3 drawers

Poličnik visoki 1D z višjimi vrati in 3 predali Shelf unit 1D - high - higher doors with 3 drawer

2098

442

367

2098

442

MP 5

385

MP 8-01 MP 8-02 MP 8-03 MP 8-04 MP 8-05 MP 8-06 MP 8-07 MP 8-08 MP 8-10 MP 8-11

Poličnik kotni odprti L,D Shelf corner unit - high L,R

*

2098

442

385

MP 9-01 MP 9-02 MP 9-03 MP 9-04 MP 9-05 MP 9-06 MP 9-07 MP 9-08 MP 9-10 MP 9-11

2098

442

385

MP 10-01 MP 10-02 MP 10-03 MP 10-04 MP 10-05 MP 10-06 MP 10-07 MP 10-10 MP 10-11

2098

424

367

MP 19-01 MP 19-02 MP 19-03 MP 19-04 MP 19-05 MP 19-06 MP 19-07 MP 19-08 MP 19-10 MP 19-11

Poličnik visoki 2D s tremi predali

Poličnik visoki 2D z velikmi vrati

Poličnik visoki 2D

Poličnik visoki 2D z nizkimi vrati

Shelf unit 2D - high - 3 drawers

Shelf unit 2D - high - high doors

Shelf unit 2D - high

Shelf unit 2D - high - low doors

2098

866

385

MP 11-01 MP 11-02 MP 11-03 MP 11-04 MP 11-05 MP 11-06 MP 11-07 MP 11-08 MP 11-10 MP 11-11

2098

866

385

MP 12-01 MP 12-02 MP 12-03 MP 12-04 MP 12-05 MP 12-06 MP 12-07 MP 12-08 MP 12-10 MP 12-11

2098

866

367

MP 13-01 MP 13-02 MP 13-03 MP 13-04 MP 13-05 MP 13-06 MP 13-07 MP 13-08 MP 13-10 MP 13-11

2098

866

385

MP 14-01 MP 14-02 MP 14-03 MP 14-04 MP 14-05 MP 14-06 MP 14-07 MP 14-08 MP 14-10 MP 14-11

* Vrata LUNA niso možna v dekorju javor It´s not possible to get the door MOON in maple colour

4


Poličnik srednji 1D z vrati KROG Shelf unit, single, middle unit with door CIRCLE

Poličnik visoki 2D z vrati LUNA in 3 predali Shelf unit 2D - high-doors MOON with 3 drawers

Poličnik visoki 2D z višjimi vrati in 3 predali Shelf unit 2D - high - higher doors with 3 drawers

MP 15-01 MP 15-02 MP 15-03 MP 15-04 MP 15-05 MP 15-06 MP 15-07 MP 15-08 MP 15-10 MP 15-11

385

866

Poličnik srednji 1D s srednjimi vrati Shelf unit, single, middle unit with middle door

1375

390

444

*

*

* 2098

Poličnik srednji 2D z vrati KROG Shelf unit, single, middle unit with doors CIRCLE

2098

385

866

MP 16-01 MP 16-02 MP 16-03 MP 16-04 MP 16-05 MP 16-06 MP 16-07 MP 16-10 MP 16-11

444

Shelf unit, single middle unit

1375

1375

444

390

Poličnik srednji 2D s srednjimi vrati Shelf unit, double, middle unit with middle doors

Poličnik srednji 1D

MP 3-01 MP 3-02 MP 3-03 MP 3-04 MP 3-05 MP 3-06 MP 3-07 MP 3-08 MP 3-09 MP 3-10 MP 3-11

MP 17-01 MP 17-02 MP 17-03 MP 17-04 MP 17-05 MP 17-06 MP 17-07 MP 17-10 MP 17-11

1375

390

868

390

MP 6

MP 18-01 1375 MP 18-02

868

MP 18-03 MP 18-04 MP 18-05 MP 18-06 MP 18-07 MP 18-10 MP 18-11

390

Poličnik srednji 2D Shelf unit, double, middle unit

MP 4-01 MP 4-02 MP 4-03 MP 4-04 MP 4-05 MP 4-06 MP 4-07 MP 4-08 MP 4-09 MP 4-10 MP 4-11

1375

868

390

MP 7

* Vrata LUNA in KROG niso možna v dekorju javor It´s not possible to get the door MOON and CIRCLE in maple colour

Nizki elementi / low elements

Globoki predalčnik z ličnico Deep drawer case with front panel

Komoda s tremi predali Chest of drawers with 3 drawers

Element 1D tip 01 (2 predala) Single element type 01 (2 drawers)

802

747

420

868

5

603 MN 1-01

MN 1-02 MN 1-03 MN 1-04 MN 1-05 MN 1-06 MN 1-07 MN 1-08 MN 1-10 MN 1-11

868

500 MN 2-01

MN 2-02 MN 2-03 MN 2-04 MN 2-05 MN 2-06 MN 2-07 MN 2-08 MN 2-10 MN 2-11

Element 1D tip 02 (4 predali) Single element type 02 (4 drawers)

444

390 MN 3-01

MN 3-02 MN 3-03 MN 3-04 MN 3-05 MN 3-06 MN 3-07 MN 3-08 MN 3-10 MN 3-11

Element 2D tip 01 (2 vrata) Double element, type 01 (2 doors)

747

747

444

390 MN 4-01

MN 4-02 MN 4-03 MN 4-04 MN 4-05 MN 4-06 MN 4-07 MN 4-08 MN 4-10 MN 4-11

868

390 MN 5-01

MN 5-02 MN 5-03 MN 5-04 MN 5-05 MN 5-06 MN 5-07 MN 5-08 MN 5-10 MN 5-11


Nizki elementi / low elements

MN 6-01 MN 6-02 MN 6-03 MN 6-04 MN 6-05 MN 6-06 MN 6-07 MN 6-08 MN 6-10 MN 6-11

747

390

868

Odprti element za pod srednji pograd Open element for under middle bunk bed

747

390

868

Nočna omarica

Element 2D tip 04 8 predalov Double element type 04, 8 drawers

Element 2D tip 03 4 predali Double element type 03, 4 drawers

Element 2D tip 02 4 vrata Double element type 02, 4 doors

MN 7-01 MN 7-02 MN 7-03 MN 7-04 MN 7-05 MN 7-06 MN 7-07 MN 7-08 MN 7-10 MN 7-11

Night table

MN 8-01 MN 8-02 MN 8-03 MN 8-04 MN 8-05 MN 8-06 MN 8-07 MN 8-08 MN 8-10 MN 8-11

747

390

868

HI-FI element

Element 2D

HI-FI element

Double element

421 400

444

Kotna plošča za nizke elemente Corner plate for low elements

Kotna plošča za srednje elemente Corner plate for middle elements 704

704

390

704

704

MN 9-01 MN 9-02 MN 9-03 MN 9-04 MN 9-05 MN 9-06 MN 9-07 MN 9-08 MN 9-10 MN 9-11

390 390

802

390

747

1390

747 390

1130

868 500

868

MN 10

1375

390

MN 13

MN 12

MN 11

MN 14

Postelje / beds Postelja z naslonom

Postelja 1D

Bed with back

Single bed

Postelja 1D z barvnim vzglavnim skončnikom Single bed with colored head of the bed

Postelja 1D MORJE-modra Single bed SEA-blue desna varianta right variant

Leva varianta left variant

760 445

445 955

2050

2068

2164

445

988

MPO 1

750

967 MPO 3-01

700

988

MPO 2

MPO 3-02 MPO 3-03 MPO 3-04 MPO 3-05 MPO 3-06 MPO 3-07 MPO 3-08 MPO 3-10 MPO 3-11

2068 988

MPO 17

Postelja KLOP 120, 140,160

Postelja 1D MEDO-oranžen

Postelja 1D LUNA-rumena

Postelja 120 DELFIN-sv moder

Bed KLOP 120, 140, 160

Bed 1D BEAR-orange

Bed 1D MOON-yellow

Bed 120 DOLPHIN-light blue

1022

915

445

2150 1288,1488,1688

MPO 4 MPO 5 MPO 6

1245

900

2068

445 988

1305

1015

MPO 18

915

2068

445 988

MPO 19

2068 1288

MPO 20

6


Postelje / beds Pograd srednji z lestvijo

Pograd visoki

Middle bunk bed with ladder

High bunk bed

Pograd visoki brez spodnjega ležišča High bunk bed without bottom frame

2000*900

2000*900

2000*900

1895

1895

1575

1575

1330

1000

445 955

2050

2050

2050

955

MPO 8

MPO 7

MPO 9

Pograd srednji s stopnicami

Otroška posteljica

Postelja na kolesih

Middle bunk with stairs

Infant small bed

Bed on wheels

2000*900

1200*600

2000*900

1000

900

955

955

MPO 21

1250

290 950

2000

MPO 22

655

MPO 23

444 Kotni priključek za tobogan Corner unit for toboggan slide

Tobogan Toboggan slide

Predal pod posteljo 2D

Predal pod posteljo 1D

Poličnik ozki za pograd

Double drawer under bed

Single drawer under bed

Narrow shelf unit for bunk bed

1900*900 600 230 1990

475

1310 1092

1547

400

MPO 16

MPO 10

958

MPO 11-01 MPO 11-02 MPO 11-03 MPO 11-04 MPO 11-05 MPO 11-06 MPO 11-07 MPO 11-08 MPO 11-10 MPO 11-11

230 958 844

MPO 12-01 MPO 12-02 MPO 12-03 MPO 12-04 MPO 12-05 MPO 12-06 MPO 12-07 MPO 12-08 MPO 12-10 MPO 12-11

1375

170

925

MPO 15

Podest s posteljo in stopnico

Priključek podesta

Landing with bed and one step

Connection too landing unit

2000*900 desna varianta right variant

Leva varianta left variant

640 1185 800

1501 375 899

2050 305

7

MPO 13-01 MPO 13-02 MPO 13-03 MPO 13-04 MPO 13-05 MPO 13-06 MPO 13-07 MPO 13-08 MPO 13-10 MPO 13-11

375

1196 900

MPO 14


Dodatki / extras Plitki polici 1D par Single shallow shelves 1 pair

Globoki polici 1D 1 par Single deep shelves 1 pair

Globoki polici 2D 1 par double deep shelves 1 pair

Previjalna plošča

Vložni predalnik 2D

TV plošča

Unit for changing a baby

Inner double chest of drawers

TV top

500

98 351

406

563

406

563

830

516 828 500

828

MD 01

MD 02

MD 03

Žep enojni (tkanina) Stolp (tkanina) Višina stolpa s srednjim Single pocket pogradom-2120 mm (fabric) Tower (fabric) Hight for tower with middle bunk bed-2120 mm

Zaboj za igrače s tapeciranim pokrovom Toy box with upholstered top

125

600

868

MD 04

Zavesa za srednji pograd (tkanina) Curtain for middle bunk bed (fabric)

MD 05

Zavesa z vrati za srednji pograd (tkanina) Curtain with doors for middle bunk bed (fabric)

MD 06

Blazina mala

Blazina valj

Little pillow

Cylinder pillow

600

400

400

400 1200

455

200

830

830 300

500

400 870

1135

900

Blazina velika

Varovalna ograja za pograd Protective fence for bunk bed

Big pillow

MD 10-01 MD 10-07

MD 09-01 MD 09-07

MD 08-01 MD 08-07

500

MD 07

Nogi pisalne mize 2 kosa Legs for writing desk 2 pcs

MD 11-01 MD 11-07

Miza LUČKA FI 800 Table LUČKA FI 800

MD 13

MD 12

Stol LUMPEK

Ogledalo

Chair LUMPEK

Mirror

FI 800 485

1000

400

995

450

715

275

300

355

MD 14

MD 15

MD 16

335

MD 17

1000

MD 18-01 MD 18-02 MD 18-03 MD 18-04

370

MD 19

Pisalne mize / writing desks Pisalna miza CLASSIC s predalom Writing desk CLASSIC with drawer

700

Pisalna miza kotna

Pisalna miza tip 1 desna

Pisalna miza tip 1 leva

Corner writing desk

Writing desk type 1 right

Writing desk type 1 left

1040

745

MPS 1-01 MPS 1-02 MPS 1-03 MPS 1-04 MPS 1-05 MPS 1-06 MPS 1-07 MPS 1-08 MPS 1-10 MPS 1-11

885

885

600

800

1400

1400

1000

800 745

MPS 2

Mobilni priklop za mizo tip 1 Mobile connection for desk type 1

600 745

MPS 3

745

MPS 4

500 690

MPS 5

8


Pisalne mize / writing desks Kotna pisalna miza tip 2 (štiri noge)-L,D Corner writing desk type 2 (4 legs)-L,R

Kotna pisalna miza tip 2 (z 1D elementom)-L,D Corner writing desk type 2 (with single element)-L,R

1550

1000

1550

1000 500

500

500

500

747

747

MPS 6

Pisalna miza tip 3 (z 1D elementom)-L,D Writing desk type 3 (with single element)-L,R

600 747

MPS 9

Writing desk type 5

Metal stand for PC

730

MPS 10-01 MPS 10-02 MPS 10-03 MPS 10-04 MPS 10-05 MPS 10-06 MPS 10-07 MPS 10-08 MPS 10-10 MPS 10-11

1400 750

595

605

300

747

MPS 11

300

MPS 12

Stojalo za monitor kotno Corner monitor stand

MPS 23

Stojalo za PC

Nosilec tipkovnice

Stand for PC

Keyboard stand

ali

500

270

500

285 170

or

220

520 125

MPS 14

MPS 15

Plošča pisalne mize 2700*600

Plošča pisalne mize tip 6 - L,D

Table -writing desk 2700*600

Table -writing desk type 6 - L,R

*

1400

2700 600 600 700

MPS 18

Pisalna miza s teleskopskimi nogami Writing desk with telescopic legs

*

25

75

MPS 17

MPS 16

Writing desk-under the bunk

MPS 19

* Možnost rezanja na željeno dolžino It is possible to saw on the reguested lenght

9

220

747

828

430

Pisalna miza izvlečna pod pogradom

1990

MPS 22

Writing desk type 4

Monitor stand

MPS 13-01 MPS 13-02 MPS 13-03 MPS 13-04 MPS 13-05 MPS 13-06 MPS 13-07 MPS 13-08 MPS 13-10 MPS 13-11

250

350

Kovinsko stojalo za PC

Stojalo za monitor

575

747

Pisalna miza tip 5

Mobile chest of drawers

444

160

600

Pisalna miza tip 4

Mobilni predalnik

520

1600

900

MPS 7-01 MPS 7-02 MPS 7-03 MPS 7-04 MPS 7-05 MPS 7-06 MPS 7-07 MPS 7-08 MPS 7-10 MPS 7-11

1600

1600

900

Kovinsko stojalo za monitorza srednji pograd Metal stand for monitorfor middle bunk

Pisalna miza tip 3 (štiri noge)-L,D Writing desk type 3 (with 4 legs)-L,R

1400

400

MPS 20

MPS 21

* Nastavljiva višina mize, od 525-705 Adjustable desk height, from 525 - 705 mm


Viseči elementi / wall-mounted elements Most z vrati

Polica stenska

Poličnik stenski

Wall mounted bridge with doors

Wall shelf

Wall shelf unit

Ripstol

868

MV 1-01 MV 1-02 MV 1-03 MV 1-04 MV 1-05 MV 1-06 MV 1-07 MV 1-08 MV 1-10 MV 1-11

756

2056

Polica stenska šestkotna Wall shelf sixangled

385

400 498

218 442

385

MV 4

2098

315 200

800

MV 2

Viseči element z nizkimi vrati Wall mounted unit with small door

346

868

220

866

MV 9

MV 3

Stojalo za CD

Stenska tabla za risanje

Knjižne police stenske-L,D

CD stand

Wall blackboard

Wall bookshelf-L,R

MV 5-01 MV 5-02 MV 5-03 MV 5-04 MV 5-05 MV 5-06 MV 5-07 MV 5-08 MV 5-10 MV 5-11

700 800

238 868

190

1000

250

45

MV 7

MV 6

MV 8-01 MV 8-02 MV 8-03 MV 8-04 MV 8-05 230 MV 8-06 MV 8-07 MV 8-08 MV 8-10 MV 8-11

Dodatne fronte / Extra front panels Vrata visoka (MK 1,2,10 MP5,13) Big door (MK 1,2,10 MP5,13)

2012

421

518 844

1264

MF 1-01 MF 1-02 MF 1-03 MF 1-04 MF 1-05 MF 1-06 MF 1-07 MF 1-08 MF 1-10 MF 1-11

Predal 2D s 3 ličnicami globoki Big drawer with 3 drawer front -deep

476

Vrata srednja kot tabla za risanje (MK 3,4 MP 6,7) Middle door like blackboard (MK 3,4 MP 6,7)

Vrata srednja (MK 3,4 MP 6,7) Middle door (MK 3,4 MP 6,7)

MF 14-01 MF 14-02 MF 14-03 MF 14-04 MF 14-05 MF 14-06 MF 14-07 MF 14-08 MF 14-10 MF 14-11

421

MF 2-01 MF 2-02 MF 2-03 MF 2-04 MF 2-05 MF 2-06 MF 2-07 MF 2-08 MF 2-10 MF 2-11

Vrata steklena višja za visoki poličnik s predali (MP 5,13) Glass doors higher for high shelf unit with drawers (MP 5,13)

1264

Vrata nizka (MP5,13, MPS 1, MK 7) Low doors (MP5,13, MPS 1, MK 7)

476

1532 421

421 421

MF 2-09

MF 3

MF 4-01 MF 4-02 MF 4-03 MF 4-04 MF 4-05 MF 4-06 MF 4-07 MF 4-08 MF 4-10 MF 4-11

Predal 1D s 3 ličnicamigloboki Small drawer with 3 drawer front-deep

476

421

MF 15-01 MF 15-02 MF 15-03 MF 15-04 MF 15-05 MF 15-06 MF 15-07 518 MF 15-08 MF 15-10 MF 15-11

10


Dodatne fronte / Extra front panels

Vrata mala (MN 12) Small door (MN 12)

MF 5-01 MF 5-02 MF 5-03 MF 5-04 MF 5-05 MF 5-06 MF 5-07 MF 5-08 MF 5-10 MF 5-11

316 421

Predal 2D z ličnico (MP 13) Big drawer with front-shallow (MP 13)

156

Ličnica mala (MK6,8,9 MP 5 MN12) Small drawer front (MK6,8,9 MP 5 MN12)

Ličnica komode (MK 5) Chest drawer front (MK 5)

368 844

230 844

2012

464

156 MF 7-01

MF 6-01 MF 6-02 MF 6-03 MF 6-04 MF 6-05 MF 6-06 MF 6-07 MF 6-08 MF 6-10 MF 6-11

421

MF 7-02 MF 7-03 MF 7-04 MF 7-05 MF 7-06 MF 7-07 MF 7-08 MF 7-10 MF 7-11

Vrata višja (MP 5,13 MK 1,2) Higher door (MP 5,13 MK 1,2)

Vrata visoka VAL- L,D (MK1,2 MP13) Big door WAVE- L,R (MK1,2 MP13)

MF 10-01 MF 10-02 MF 10-03 MF 10-04 MF 10-05 MF 10-06 MF 10-07 MF 10-08 MF 10-10 MF 10-11

Predal 1D z ličnico-plitvi (MP 5) Small drawer with front-shallow (MP 5)

MF 11-01 MF 11-02 MF 11-03 MF 11-04 MF 11-05 MF 11-06 MF 11-07 MF 11-08 MF 11-10 MF 11-11

1532

421

MF 8-01

156

358 MF 8-02

421

MF 8-03 MF 8-04 MF 8-05 MF 8-06 MF 8-07 MF 8-08 MF 8-10 MF 8-11

Vrata višja LUNA (MP 5,13) Higher door MOON (MP 5,13)

MF 12-01 MF 12-02 MF 12-03 MF 12-04 MF 12-05 MF 12-06 MF 12-07 MF 12-08 MF 12-10 MF 12-11

1532

421

Vrata srednja KROG (MP 6,7) Middle door CIRCLE (MP 6,7)

MF 13-01 MF 13-02 MF 13-03 MF 13-04 MF 13-05 MF 13-06 MF 13-07 MF 13-10 MF 13-11

1264

421

Ročaji / handles Ročaj DELFIN Handle DOLPHIN

Ročaj MORSKI KONJIČEK Handle SEA HORSE

MR 2

MR 1

Ročaj ŽABICA Handle FROG

Ročaj ŽOGA Handle BALL

MR 6

11

Ročaj METULJ Handle BUTTERFLY

Ročaj RIBICA Handle FISH

MR 8

MR 5

MR 4

MR 3

Ročaj PIKAPOLONICA Handle LADYBUG

MR 7

Ročaj MUCA Handle CAT

Ročaj ROŽICA Handle FLOWER

Ročaj MIŠKA Handle MOUSE

MR 9

MR 10

MF 14-01 MF 14-02 MF 14-03 MF 14-04 MF 14-05 MF 14-06 MF 14-07 MF 14-10 MF 14-11


Ogrodja / frame structures Korpus omara 1D samostojna Single wardrobe frame only

Korpus omara 2D nadaljevalna Double wardrobe ext unit frame only

Korpus omara 2D samostojna Double wardrobe frame only

2098

Korpus omara srednja 2D

Korpus omara srednja 1D

Double middle wardrobe frame only

Single middle wardrobe frame only

2098

2098

1375

866

580

580

580

848

MK 10

MK 2

MK 1

603

868

442

1375

444

MK 3

603

MK 4

Komoda

Element 1D

Most

Nočna omarica

Mobilni predalnik

Chest of drawers

Single element

Wall mounted bridge

Night table

Mobile chest of drawers

802

747

421 756

868

500

444

MK 5

444

390 2056

575

400 444

520

367

MK 6

MK 7

MK 8

MK 9

Ročaji / handles Ročaj ZVEZDA Handle STAR

Ročaj AVTO Handle CAR

Ročaj POLŽ Handle SNAIL

MR 12

MR 11

MR 13

Stoli / Chairs Stol ZEBRA Chair ZEBRA

Stol PANTER Chair PANTER

MS 1-01 MS 1-02

MS 2-03 MS 2-04

12


Posteljna dna / Bed mattress bases SPECIAL B 80,90,120,140(2*70)

FIX B 80,90,120,140(2*70)

IVERNA PLOŠČA 60,80,90 CHIPBOARD 60,80,90

40

70 18

2000

2000 80, 90, 120, 140(2*70)

80, 90, 120, 140 (2*70)

2000 60, 80, 90

Vzmetnice / Bed mattress SMART 90,120,140,160,180

2000 90, 120, 140, 160 ,180

13


MARIBOR

CELJE LJUBLJANA

Krško Račje selo

Straža

Brežice

NOVO MESTO

POHIŠTVO BREŽICE D.D., Aškerčeva ulica 7, SI-8250 Brežice, Slovenija, e-mail: pohistvo.brezice@novoles.si, www.novoles.si VELEPRODAJA / WHOLESALE / GROSSHANDEL: t.: +386 (0)7 49 92 812, f: +386 (0)7 49 92 822 MALOPRODAJA / RETAIL / EINZELHANDEL: Salon Straža, Na žago 6, SI-8351 Straža, Slovenija, t: +386 (0)7 38 48 358, f: +386 (0)7 38 48 233 Salon Brežice, Aškerčeva ulica 7, SI-8250 Brežice, Slovenija, t: +386 (0)7 49 92 813, f: +386 (0)7 49 92 837 Sponzor tiskovin je Zavarovalnica Tilia d.d., Novo mesto. / The sponsor of the printed material is Zavarovalnica Tilia d.d., Novo mesto. Sponsor der Drucksachen ist die Versicherung Tilia d.d., Novo mesto

MAVRICA - tipska karta  
MAVRICA - tipska karta  

mavrica, tipska karta

Advertisement