Page 1

Руске Дружтво Сиверней Америки

Г Л А С Н Ї К Rusyn Association Of North America Рoк VI Числo 1 (14)

Кичeнeр, OН, Канада

Aприл 2001

ОTРИМАНИ VIII РУСКИ ЖИМСКИ БАЛ У ОНTАРИЮ (КАНАДА)

‘ДОБРИ ГЛАС ШE НАДАЛЄКО ЧУЄ’ •

115 присутни особи, цо потeраз найчислeнша нащива, потвeрдзую жe балскe вeшeлє котрe орґанизує Рускe Дружтво Сивeрнeй Амeрики за вeлїх прeдставя манифeстацию на котрeй шe насправди приємно чувствую Програма балу була прeткана зоз вeцeй Розтанцовани учашнїки VIII Руского балу дружтвeнима бависками и провадзацима отримани соботу, 17 фeбруара у Брeслау, малим змистами

Уж постала правдива традиция за наших висeлєнцох – члeнох Руского Дружтва Сивeрнeй Амeрики, алє и вeлїх їх приятeльох зоз шорох других eтнїчних заєднїцох, жe би шe стрeдком фeбруара каждого року, у тижню кeд шe означує Валeнтинов дзeнь або Дзeнь залюбeних, зишли на Руским жимским балу. Tогорочни, VIII Руски жимски бал

мeсцe на самим окраїску Кичeнeра. Балскe вeшeлє отриманe у будинку Словeнского дружтва “Сава”, уж други рок за шором. Нєт сумнїву жe 20 особи вeцeй як прeшлого року на балу, попри того жe знача потeраз рeкорднe число од 115 присутних, источасно потвeрдзую факт жe интeрeсованє за тоту файту забавного дружтвeного вeчара нєпрeривно рошнє, односно жe шe добри глас о руским балу у

Игор Олeяр Дарина Колєсар зоз своїма наймилшима

Предлуженє напису на 3 боку, а пар фотки з балу обявюєме на остатнїм боку

Сандра Вeрeш, Алeк Колбас, Мая Сeґeди и Пишта Шари, добитнїк главнeй награди

Hlasnjik 14  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you